Sunteți pe pagina 1din 21

Model cadru pentru beneficiarii submsurii 6.

2
(Se completeaz toate rubricile din formularul-tip n limba romn, prin tehnoredactare.)
ELABORAT DE:
Consultant autorizat...................
Solicitant Andreea-Maria Prescovita SRL
forma juridica: Societate cu raspundere limitata
Date de identificare:
C.U.I..j/.
Andreea-Maria Prescovita
(nume, prenume, semnturi, tampil)
Data intocmirii 19.10.2015
PLAN DE AFACERI SUBMASURA 6.2
Planul de afaceri nu poate cuprinde alte aciuni din cadrul PNDR 2014-2020, n afara celor specifice
submsurii 6.2.
Acordarea celei de-a doua transe este conditionat de implementarea corect a obiectivelor stabilite prin
Planul de Afaceri.
n cazul nerespectrii planului de afaceri, se recupereaz prima trans, proportional n raport cu
obiectivele realizate.
TITLUL PROIECTULUI: SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA UNUI SALON DE INFRUMUSETARE in comuna Manastirea
Casin, judetul Bacau
Durata de execuie efectiv a proiectului: ......???..... luni (maximum 57 de luni)
I. DATELE GENERALE ALE SOLICITANTULUI
Denumirea solicitantului/ Forma juridic a solicitantului
- Andreea Prescovita/ Andreea Prescovita SRL
Date de identificare ale solicitantului
- Adresa: Comuna Manastirea Casin, Judetul Bacau
- CUI: urmeaza in implementare
- Numar de inregistrare: urmeaza in implementare
- Tel: 0747010496
- E-mail: andreea_prescovita@yahoo.com

Obiectul de activitate - se va meniona i se va completa obiectul de activitate efectiv conform Cod CAEN nregistrat
la ONRC astfel:
se va meniona tipul activitatilor finanate prin proiect, in conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru submasura 6.2 disponibila pe site-ul AFIR -:

activitti de productie: Nu este cazul


servicii: Cod CAEN principal 9602, denumire coafura si alte activitati de infrumusetare
Se va meniona tipul activitilor desfasurate la momentul depunerii Cererii de finantare si care nu fac obiectul finanrii:
Codul CAEN activitate agricola: Nu este cazul
Codul CAEN activitate neagricola: 9602

Responsabil legal:

nume, prenume, funcie, procent aciuni deinute n cadrul organizaiei (se completeaz dac este cazul cu nr. de
aciuni deinute);
- Andreea Prescovita, administrator, solicitantul detine un procent de 100% actiuni din cadrul organizatiei

sediul social/sediu profesional, domiciliu;


- sediu social:
- punct de lucru ?
- domiciuliul solicitantului: comuna Manastirea Casin, judetul Bacau
Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)
- Nume: Andreea Prescovita
- Adresa: comuna Manastirea Casin, judetul Bacau
- Telefon: 0747010496
- E-mail: andreea_prescovita@yahoo.com
Categorii de beneficiari eligibili prin sub-masura 6.2. (se bifeaz corespunztor situaiei solicitantului)
Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care
nu le-au mai efectuat pana la data depunerii cererii de finantare

Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii cererii de finantare sau cu o vechime de
maxim 3 ani fiscali care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups)

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care si diversific activitatea prin nfiintarea unei activitti nonagricole in spatiul rural, pentru prima dat, in cadrul intreprinderii deja existente.

Forma juridic a solicitantului (se bifeaz corespunztor situaiei solicitantului)

Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/2008)

Intreprindere individuala (OUG nr. 44/ 2008)

Intreprindere familiala (OUG NR.44/2008)

Societate cu raspundere limitata SRL (Legea nr.31/1990)

Societate comercial cu capital privat (nfiinat n baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificrile i completrile ulterioare);

Societate cooperativ agricol de gradul 1 si societati cooperative meteugreti i de consum de gradul 1 (nfiinate
n baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevzute n actul constitutiv ca obiectiv nfiintarea de activiti non-agricole;

Cooperativ agricol de grad 1 (nfiinat n baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare i gestionare a terenurilor agricole
i
a
efectivelor
de
animale).

Societate
agricol
(nfiinat
n
baza
Legii
nr.
36/1991)

- Sediul social /sediu profesional (n spaiul rural) comuna Manastirea Casin, judetul Bacau
- Punct de lucru unde se va desfasura activitatea propusa prin proiect (in spatiul rural) comuna Manastirea Casin, judetul
Bacau
- cod fiscal urmeaza in implementare
- tel./fax: 0747010496
- e-mail: andreea_prescovita@yahoo.com
- Codul Unic de Inregistare (CUI) urmeaza in implementare
- Certificatul de nregistrare eliberat de Registrul Comerului urmeaza in implementare
- Poziia solicitantului n ntreprindere: administrator
*Sediul social/sediu profesional i punctul de lucru unde se va desfura activitatea propus prin proiect trebuie
s fie n spaiul rural.
Competene profesionale (dac este cazul)
- Diplom de studii n domeniu ..........................
- Certificat de calificare n domeniu..........................
- Solicitantul detine studii juridice superioare care pot ajuta la realizarea proiectului prin cunoasterea cadrului legal, fiind
licentiat din anul 2015 in domeniul juridic. Solicitantul a absolvit cursurile Facultatii de Drept din cadrul Universitatii
Nicolae Titulescu, specializarea drept european si international.
II. SITUAIA ECONOMICA INIIAL A BENEFICIARULUI (DESCRIERE)

Istoricul activitii - se prezint pe scurt principalele elemente din activitatea agricola si dupa caz, activitatea
neagricola, alta decat cea pentru care se cere sprijin prin prezentul PA, a solicitantului, pn la momentul depunerii
cererii de finanare (evolutie cifra de afaceri, numr de salariai, investitii in active fizice etc.) Descrierea situaiei iniiale
va cuprinde:

Data nregistrrii la ORC (ndeplinind condiia de micro-ntreprindere/ntreprindere mic);


o Anul infiintarii (pentru start-up-uri)
- Urmeaza a se infiinta in anul depunerii cererii de infiintare / iunie 2016
o Data nscrierii la APIA/ ANSVSA/ Registrul Agricol (numai pentru categoriile de solicitanti fermieri/membrii ai unei
gospodarii agricole)
Data inscrierii..RO xxxxxxxx
o Baza materiala de care dispune:
terenuri agricole in folosinta si/sau proprietate,
cldiri, maini, instalaii, utilaje agricole/neagricole i alte dotri
- solicitantul detine la momentul depunerii cererii de finantare urmatoarele: cladire in temeiul unui contract de
comodat incheiat pe o perioada de 10 ani, cu posibilitatea reinnoirii, ce urmeaza a fi folosita ca si sediu
pentru activitatea desfasurata.
ATENTIE!:
Pentru microintrepriderile si intreprinderile mici existente n spatiul rural, nu este permisa finantarea prin
submasura 6.2 a unor activitti complementare activittii de baz.
III. ETAPELE I OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU CARE SE SOLICITA
SPRIJIN PRIN SM. 6.2
La acest capitol se vor prezenta detaliat obiectivele care se intenioneaz a fi atinse prin realizarea investiiilor propuse
prin planul de afaceri. Se va face descrierea detaliat a msurilor care se vor lua pentru creterea veniturilor
ntreprinderii, fa de situaia prezentat la momentul depunerii Cererii de Finanare n anul 0.
Obiectivul general
- Diversificarea economiei rurale prin creterea numrului de microntreprinderi i ntreprinderi mici n sectorul neagricol
din zonele rurale, n vederea unei dezvoltri economice durabile, crerii de locuri de munc si reducerii srciei n spatiul
rural
Obiectiv obligatoriu de indeplinit
Producia comercializat sau activitile prestate vor fi n procent de minimum 30% din valoarea primei trane de plat,
fiind propus a fi atins cel trziu naintea solicitrii celei de-a doua trane de plat. Indicatorul urmrit pentru atingerea

acestui obiectiv este % i valoare a produciei comercializate sau activitilor prestate raportat la prima tran de plat.
Solicitantul poate stabili valoarea procentului mai mare de 30%, n acest caz, la verificarea ndeplinirii obiectivului se va
urmri atingerea valorii stabilite. Procentul stabilit de solicitant devine obligatoriu de indeplinit, deoarece pe baza acestuia
proiectul depus va fi punctat la criteriul de selecie CS 4.
ATENIE!
Nendeplinirea obiectivului obligatoriu conduce la nerespectarea eligibilitii proiectului i a criteriului de selecie CS 4
(dac este cazul), avnd ca i consecin recuperarea integral a finanrii.
Obiective specifice:
Solicitantul trebuie s prevad minimum 2 i maximum 5 obiective specifice.
Exemple de obiective specifice:
- Crearea/ntrirea capacitii de administrare a activitii ntreprinderii (actiunile urmarite pentru atingerea acestui
obiectiv pot fi de ex.: asigurarea logisticii-mobilier, consumabile, birotic, avize/ autorizaii vizate a fi obinute, softuri
necesare administrrii afacerii de ex: soft contabil, capitalizarea firmei etc.)
Solicitantul va amenaja spatiul cladirii detinute in temeiul unui contract de comodat incheiat pe o perioada de 10 ani, in
care isi va desfasura activitatea constand in prestarea serviciilor de coafor si infrumusetare, intreprinzand urmatoarele
actiuni: dotarea cu usa metalica pentru exterior, usa interior, geamuri termopan, zugravirea peretilor exteriori si interiori,
ai celor doua camere, in suprafata aproximativa de 36 mp (20 mp plus 16 mp), bransarea cu apa curenta, provenind din
sursa proprie (fantana in curtea cladirii) si instalarea unui boiler/instant electric pentru apa calda. Totodata, solicitantul va
parcurge la dotarea spatiului astfel amenajat cu necesarul de consumabile, birotica si mobilier, referindu-se aici la agende
necesare inregistrarii programarilor,laptop, imprimanta, telefon folosit la receptie si o masa decorativa, folosita pentru
activitatea de receptie. In categoria de mobilier pentru receptie solicitantul va achizitiona si o canapea, utilizata de catre
viitoarea clientela ca alternativa pentru o sala de asteptare. Avand in vedere ca ambientul unui spatiu trebuie sa fie cat
mai placut pentru a fi agreat de catre persoanele care vor dori sa cumpere serviciile oferite, solicitantul va dota spatiul si
cu un dozator de apa, ceaiuri si cafea, care va fi amplasat in zona de asteptare.
Atat sediul firmei, cat si punctul de lucru se afla in mediul rural, fiind inregistrate la ORC, si avand obtinute toate
autorizatiile de functionare necesare acestei activitati. Pentru desfasurarea in legalitate a activitatii de coafor si intretinere
corporala sunt necesare o serie de avize si autorizatii: ASP, DSV, Protectia Mediului, Protectia Muncii, PSI, precum si
autorizatii personale a angajatilor.
In vederea functionarii proprii, solicitantul va incheia contract cu o firma autorizata de D.S.P specializata pentru
proceduri de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, precum si contract cu o firma specializata in colectarea deseurilor.

- Creterea competitivitii/productivitii activitii ntreprinderii (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot
fi de ex.: nr.de active tangibile/intangibile strict legate de activitatea propus prin proiect ex: echipamente, bunuri,
campanii de promovare, strategii de marketing, strategii de vnzri, licene, softuri, valoare materie prim etc.)
Solicitantul este parte contractanta beneficiar, al unui contract de comodat, incheiat pentru o perioada de 10 ani, cu
posibilitatea reinnoirii, obiect al contractului fiind spatiul in care se va desfasura activitatea, respectiv 2 camere in
suprafata totala de 36 mp.
Avand in vedere ca si conditii minime obligatorii : spatiul, care trebuie sa detina incinte separate pentru: acces,
inregistrare, asteptare clienti, desfasurarea procedurilor, pastrarea echipamentului, instrumentarului si a articolelor
curate, dezinfectate si sterile, in dulapuri separate si inchise, in spatii lipsite de praf si umiditate, la care au acces numai
persoanele autorizate, depozitarea echipamentelor si materialelor utilizate pentru curatenie, peretii, podelele si tavanele
din fiecare camera trebuie sa fie bine intretinute, netede, lavabile, confectionate din materiale neabsorbante, care sa
poata fi usor spalate si curatate, iar culorile acestor suprafete trebuie sa fie deschise; in cazul finisajelor nelavabile,
curatarea se face prin aspirare, incintele vor fi adecvat luminate cu lumina artificiala si naturala, solicitantul va achizitiona
ca aparatura pentru dotarea salonului de infrumusetare urmatoarele: doua posturi de lucru, doua scaune coafura, un
scaun de lucru pentru copii, o unitate spalare, doua sertare mobile sub denumirea de ucenic coafor,o casca coafura, o
combina cosmetica, un incalzitor ceara, doua suporturi uscator de par, o masa manichiura cu scaun, un complex
pedichiura, un pat cosmetica, doua suporturi cosmetica, scaun cosmetica, doua uscatoare profesionale, doua masini de
tuns impreuna cu doua masini contur, doua aparate placa de par pentru intins, una pentru creponat, un ondulator
simplu, un ondulator triplu, doua seturi de bigudiuri electrice, doua difuzoare uscator, un cantar de precizie, un
sterilizator, aparat de ras, freza manichiura/pedichiura, beauty box make-up si diferite accesorii (foarfece, set piaptane,
perii pelerine tuns/vopsit, sorturi, casti suvite, pulverizatoare, vazonase, cos de gunoi, oglinzi, manusi, prosoape,
pensule,pensete, ace, cleme).
Solicitantul va folosi ca si strategie de marketing promovorarea online, avand in vedere ca internetul este foarte mult
utilizat, prin crearea unei pagini pe reteaua de socializare facebook, avand la baza predilectia pe care tinerii, si nu numai,
o au pentru comunicarea si vizionarea diferitelor evenimente pe aceasta retea, bannere publicitare care vor cuprinde pe
langa descrierea sfecifica activitatii desfasurate si detalii despre asocierea cu AFIR, pliante, vouchere, preturi de pornire
avantajoase.
Consumabilele de care solicitantul va avea nevoie sunt: sampoane, balsamuri, diferite seruri pentru par si corp, farduri
pentru machiaje, creme folosite la cosmetica, spray-uri pentru fixare a parului, pentru volum, protectie la utilizarea
aparaturii care degradeaza parul, spray-uri cu luciu si colorate pentru diverse coafuri, ceara si masca pentru par, vopsele,
solutii permanent, diverse tratamente pentru par, prosoape de unica folosinta.
- Dezvoltarea resursei umane a ntreprinderii (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot fi de ex.: nr. de
cursuri/calificri, nr. persoane instruite, nr. de locuri de munc create etc.)
Se vor crea de catre solicitant prin activitatea desfasurata doua locuri de munca, pregatirea profesionala a acestora
vizand cursuri in domeniul frizerie, coafura, manichiura, pedichiura, tratamente cosmetice si epilare faciala si corporala.
Solicitantul are, atat sediul social, cat si punctul de lucru in comuna unde se afla, si deserveste populatia din mediul rural,
iar personalul angajat va fi din localitatea de domiciliu, unde se desfasoara activitatea nonagricola.

- Asigurarea unei dezvoltari durabile (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot fi de ex.: colectarea
selectiva a deseurilor, reciclarea anumitor deseuri, utilizarea de materii prime reciclate etc.)
Solicitantul va incheia contract cu o firma specializata in colectarea selectiva deseurilor.
- Promovarea culturii si traditiilor locale (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot fi de ex.: folosirea unor
produse si servicii traditionale specifice zonei in activitatea desfasurata etc.)
Solicitantul poate alege dintre obiectivele specifice prezentate ca exemplu sau poate propune alte obiective
specifice, descriind actiunile pentru atingerea acestora.
Nr.crt.

Obiectiv specific

Descriere obiectiv (se vor


preciza
actiunile
urmarite
pentru atingerea obiectivului si
numarul acestora)

Modalitate de indeplinire a
obiectivului (se vor descrie
actiunile si documentele suport
justificative
care
atesta
indeplinirea obiectivului)

Amenajare spatiu, dotare Zugravirea


spatiului,
ntrirea
achizitionarea mobilierului,
capacitii de birotica si autorizatii
obtinerea
autorizatiilor
administrare a
necesare
activitii
Amenajarea va fi realizata
ntreprinderii
prin contractarea unei firme

Procent
aferent
obiectivului (se acorda
pentru fiecare obiectiv
specific asumat)*
20%
10000 euro

specializate, se vor obtine


atorizatiile
specifice
activitatii:
ASP,
DSV,
Protectia Mediului, Protectia
Muncii, PSI, precum si
autorizatii
personale
a
angajatilor
Documente
suport
documentele
contabile
aferente achizitiei(contracte,
facturi, bonuri fiscale)
2

Creterea
productivitii
activitii
ntreprinderii

Achizitie
aparatura, Se
va
achizitiona
60%
materie prima, marketing aparatura
pentru 30.000euro
prestarea serviciilor de
infrumusetare,
materia
7

prima
necesara.
Promovare se va efectua
prin
contractarea
furnizorilor specifici in
materie se promovare.
Documente
suport:
documentele
contabile
aferente achizitiei
3

4
5

Dezvoltarea
resursei umane
a ntreprinderii

2 locuri de munca create

Se vor crea 2 locuri de


munca specifice activitatii
desfasurate
Documente
suport:
documentele
contabile
aferente, stat de plata

20%
reprezentand
10.000 euro

.....

TOTAL
100%
* procentul se va stabili pentru fiecare obiectiv specific definit n func ie de importan a obiectivului, cu o valoare de minimum 20%
pentru fiecare obiectiv i nsumate s nu depeasc 100%.
Implementarea corect a planului de afaceri presupune realizarea tuturor obiectivelor.
Se consider obiectiv realizat obiectivul pentru care au fost implementate toate ac iunile men ionate fapt dovedit prin prezentarea
documentelor justificative(procent de minim 30% din valoarea primei transe de plata).
n cazul nerealizrii obiectivelor specifice propuse, se va recupera suma acordat n prima tran de plat propor ional cu obiectivele
nerealizate, n funcie de procentul stabilit pentru obiectivul respectiv, iar a doua tran nu se va mai plti.
Exemplu
Nr.crt. Obiectiv specific

Descriere obiectiv
(se vor preciza actiunile

Modalitate de indeplinire a
obiectivului (se vor descrie

Procent
aferent
obiectivului (se acorda

urmarite pentru atingerea


obiectivului si numarul
acestora)
1

OS
Cresterea competitivitatii

Achizitia
de
tangibile: 2

active

OS
Cresterea competitivitatii

Campanii de promovare: 2

OS
Dezvoltarea resursei umane

Cursuri de calificare: 2

actiunile
si
documentele
suport
justificative
care
atesta
indeplinirea
obiectivului)
Se vor achizitiona doua
echipamente
pentru
fabricarea produselor textile.
Documente
suport:
documentele
contabile
aferente achizitiei
Se vor realiza 2 campanii de
promovare astfel:
1. Se va crea site-ul
societatii
2. Societatea va participa
la
un
targ
de
promovare din domeniu
Documente suport:
Adresa site
Brosuri,
pliante
si
alte
materiale promotionale
Certificat de participare la
targ
Imagini foto si video etc.
Un angajat al firmei urmeaza
doua cursuri distincte de
calificare care au legatura cu
activitatea desfasurata /
Doi angajati ai firmei urmeaza
cate un curs de calificare care
are legatura cu activitatea
desfasurata
Documente suport:
Certificat de participare
Atestat
Diploma de absolvire etc.

pentru fiecare obiectiv


specific asumat)*
50%

30%

20%

5
TOTAL

100%

Exemplu de calcul proportionalitate


La momentul solicitarii transei a doua se constata doar indeplinirea obiectivelor 1 si 3 ceea ce reprezinta 70% din totalul obiectivelor
specifice asumate. n consecin, din cauza nendeplinirii obiectivului 2 se va recupera 30% din suma acordat n prima tran , iar a
doua tran nu se mai acord.
Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activitatii neagricole
1. Motivarea afacerii (se prezinta oportunitatea afacerii, descrierea serviciilor ce urmeaza s fie prestate sau
produsele ce urmeaza a fi obtinute)
Stresul cotidian si problemele unei vieti trepidante se reflecta in comportamentul nostru, in modul in care gandim si, nu in
ultimul rand, in felul in care aratam. Momentele de relaxare sunt tot mai putine si nu reusesc sa ne incarce bateriile astfel
incat sa facem fata unor noi provocari. Tocmai de aceea solicitantul a considerat oportuna infiintarea unui salon de
infrumusetare care sa aduca in atentia clientelor cele mai noi tendinte in materie de coafuri, farduri, produse de
cosmetice, menite sa le faca mai frumoase si mai optimiste, cat si a barbatilor ca si potentiali clienti, servicii de ingrijire
personala, pentru care sa nu fie nevoiti sa parcurga distanta pana in cel mai apropiat oras, care este de cel putin 10-15
km.
Odata cu o usoara crestere a veniturilor populatiei, o parte dintre acestea incep sa fie directionate catre satisfacerea
nevoilor de ordin secundar. Printre acestea se numara si cele care contribuie la ingrijirea corpului, mentinerea starii de
sanatate si refacerea fizica si psihica. In acest context au aparut si s-au dezvoltat si in tara noastra o serie de saloane de
cosmetica si coafura, care acopera o parte din nevoile descrie mai sus. Acest tip de afacere a continuat sa fie profitabil
inclusiv in perioada de criza, deoarece oamenii dau o importanta din ce in ce mai mare aspectului exterior si starii de
bine.
In analizarea pietei solicitantul are in vedere ca dezvoltarea in mediul rural presupune crearea serviciilor dintre cele mai
diversificate, evolutia inregistrata in ultima perioada la nivel rural reliefand ca si domeniul ingrijirii personale apare ca
fiind de interes. In comuna Manastirea Casin, cu o populatie de aproximativ 4700 locuitori, nu functioneaza niciun salon de
infrumusetare la standardele actuale in materie, iar locuitorii resimt nevoia unui asemenea serviciu, destinat atat femeilor
cat si barbatilor.
Printre serviciile care se pot desfasura intr-un salon de coafura-frizerie se numara: coafura, cosmetica, manichura,
pedichura, masaj, sauna, impachetari, bai de plante, solar, frizerie. Solicitantul a ales prestari servicii de coafura-frizerie,
acestea fiind necesare pentru zona rurala unde se desfasoara activitatea, urmarind sa ajunga lider de piata in zona
respectiva.

10

2 Analiza pieei pe care activeaz/va activa ntreprinderea n contextul dezvoltrii afacerii.


o Descrierea ofertei i a cererii (concurena, clieni existeni/poteniali, beneficiarii finali ai produsului/serviciului dac
acetia difer de clienii descrii),
Activitatea de deschidere a unui salon de infrumusetare in mediul rural a aparut din necesitatea unei asemenea unitati
private, de care sa se folosesca membrii comunitatii rurale, precum si cei din jurul acesteia. De asemeni, mentionam ca,
acest tip de activitate nu exista in comuna Manastirea Casin judetul Bacau, si nici pe o raza de cca.10-15 km fata de
comuna, dar pe viitor solicitantul apreciaza ca serviciile vor mai putea fi prestate si de alti potentiali concurenti. Aceasta
ar duce la necesitatea existentei unui acest tip de activitate. Infiintarea unei activitati nonagricole de acest tip este
benefica comunitatii rurale din care face parte. Solicitantul are in vedere, in urma unei analize de piata, ca media de
varsta a clientilor saloanelor de infrumusetare este de 25-35 de ani, acestia provenind din toate categoriile sociale. Cei cu
venituri reduse lasa la salon, in medie, 15-20 lei (3,7-5 euro), cei cu venituri medii, 35-100 de lei (8,60-24,5 euro), in timp
ce clientii cu venituri peste medie aleg salonul in special pentru serviciile exclusiviste oferite si platesc in medie 750-1.000
de lei lunar (184 - 245 euro). Pentru mediul rural solicitantul apreciaza ca cei care vor cumpara serviciile sunt persoane cu
venituri reduse sau medii, cheltuind in salon sumele din cele doua prime categorii sus-mentionate.
Avand in vedere specificul activitatii de furnizare a serviciilor de infrumusetare, si a zonei rurale in care se va desfasura
activitatea, solicitantul va amplasa salonul intr-o zona usor accesibila beneficiarilor sai.
o Descrierea pe scurt a politicilor de:
o Produs: Aspectele de Managementul produselor i Marketingul produselor se ocup de specificaiile bunului sau
produsului n cauz, i la modul n care relaioneaz la nevoile i dorinele utilizatorului final.
Solicitantul opteaza la dotarea salonului de infrumusetare cu aparatura performanta, de ultima generatie, motiv pentru
care, serviciile prestate vor fi de inalta calitate, oferindu-le atat pe cele de stricta necesitate care privesc ingrijirea
personala cat si servicii de infrumusetare de un inalt nivel care ar putea face concurenta afacerilor cu acest specific, chiar
cu o mai mare experienta in domeniu.
o Pre: Se refer la procesul de stabilire a preului pentru un produs, inclusiv reducerile de pre.
Nr.
Serviciu
Valoare
lei,
fara Clienti/luna
Valoare
lei,
fara
crt
TVA/serviciu
TVA/luna
1
Coafat
60
20
1200
2
Manichiura/
50
100
5000
pedichiura
3
Epilat
30
95
2850
4
Tuns
15
90
1350
5
Spalat
10
60
600
11000

11

*preturile reprezinta costurile de vanzare a serviciilor, pe care solicitantul le estimeaza dupa analizarea cheltuielilor si a
unui adaos care sa faca rentabila desfasurarea activitatii; cheltuielile includ achizitia consumabilelor, salariile angajatilor,
platile cu utilitatile.
Promovare: Include reclama, relaiile publice, publicitatea i vnzrile personale, i se refer la diferite metode
de promovare a unui produs, brand sau companie.
Solicitantul, pentru promovarea serviciilor oferite de salonul de infrumusetare avut in vedere, considera oportuna
apelarea la: publicitatea printr-un anunt difuzat de catre televiziunea furnizatoare locala, care are ca abonati un numar
mare de persoane, localnici ai comunei unde va functiona salonul, datorita vitezei mare de emitere a mesajului,
publicitatea prin intermediul mijloacelor de comunicare electronica, realizata in principal prin intermediul retelei de
socializare Facebook, prin crearea unei pagini personalizate, imprimarea unor tiparituri (pliante, afise) intrucat
reprezinta un mijloc de promovare eficient datorita contactului direct cu publicul tinta si nu in ultimul rand prin
intermediul relatiilor care exista intre oamenii de la sate, intr-o comunitate relativ mica, mai ales ca in faza incipienta,
promovarea verbala are un rol esential in atragerea clientelei.
o

Plasament sau distribuie, se refer la modul n care produsul ajunge la client; spre exemplu, plasamentul la
locul vnzrii sau desfacerii cu amnuntul. Plasamentul sau distributia face referin la locul unde produsul sau
serviciul este vndut, exemplu regiune geografic sau ramura industrial, i segmentul cruia se
adreseaz(tineri aduli, familii, companii, oameni de afaceri, femei, brbai, etc.).
Serviciile vor fi oferite la punctul de lucru in care solicitantul isi va desfasura activitatea, adresandu-se in principal
personelor, provenind dintr-o categorie sociala cu venituri medii si mari, avand ca medie de varsta 20-45 ani. Salonul
trebuie sa aiba in vedere calitatea serviciilor, indiferent de clienti. Preturile aplicate in acest salon vor fi corespunzatoare
veniturilor clientilor din zona rurala.
o descrierea fluxului afacerii (aprovizionare, furnizori)
Fluxul afacerii desfasurata de solicitant va consta in aprovizionare cu materiale necesare consumabile, respectiv folosirea
lor in prestarea serviciilor. Aprovizionarea va fi lunara si va presupune achizitionarea de: vopsele par, geluri si sprayuri
fixatoare, creme folosite in cosmetica, ceara pentru par, respectiv pentru epilat, prosoape de hartie de unica folosinta,
benzi epilatoare, produse pentru manichiura/pedichiura (cum ar fi: oje, geluri, seruri pentru cuticule), ace si cleme folosite
la coafat, sprayuri pentru protectia parului la folosirea aparatelor care afecteaza structura parului, sampoane, balsamuri
de par, farduri folosite la machiaj, gene false, vopsele pentru sprancene, manusi protectoare.
Dintre furnizorii posibili solicitantul a ales sa colaboreze cu firmele ce ofera produse de calitate si s-a oprit la Top Line.
Comenzile se fac direct la furnizor si astfel beneficiem si de o reducere de 10%. Alti furnizori: One Group pentru
ustensilele profesionale de manichiura, Torday Cosmetics pentru aparatura si consumabile epilat, Kallos Cosmetics pentru
produse folosite la ingrijirea si infrumusetarea parului.
Atentie!
o In cazul serviciilor n agroturism si activitatilor mestesugaresti se va descrie si potentialul local
o

12

Nr.cr
t

POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de
Produse/servici
Valoare lei
Procent
materii prime/materiale
i oferite
auxiliare/

Top Line

One Group

Torday Cosmetics

Kallos

E-On Moldova

Abonament telekom

Produse
cosmetice
Ustensile
profesionale
de manichiura
Consumabile
epilat
Consumabile
ingrijirea
parului
Energie
electrica
Telefonie fixa
si
mobila,
internet

750

18,75%

700

17,5%

750

18,75%

800

20%

700

17,5%

300

7.5%

4000

100%

Previziunile privind potentialii furnizori ai solicitantului au fost calculate conform fluxului de activitate lunar

Nr.cr
t
1

POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI


Client (Denumire i
Valoare
% din vnzri
adresa)
(Lei)
Persoane
fizice 11000/luna
100%
(femei si barbati)

2
3

13

3. Descrierea activitatii
o Descrierea fluxului tehnologic/serviciilor, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului.
Oferirea serviciilor de infrumusetare, ca rezultat al desfurrii activitatii initiate de solicitant, constituie operatiunea
principal. Activitatea de prestare a serviciilor presupune existena unui ansamblu de materii prime si aparatura, la care
se alatura forta umana, calificata in domeniu.
Factorii care condiioneaz desfurarea fluxului activitatii sunt:
- aciunile contiente ale oamenilor, respectiv fora de munc;
- obiectele muncii, materia prima, reprezentand consumabilele achizitionate de solicitant;
- mijloacele de munc, aparatura, respectiv capitalul
o Descrierea resurselor: umane, materiale, financiare (se vor descrie orientativ resursele financiare utilizate in
desfurarea afacerii suma forfetar obinut prin proiect ct i altele)
Personal
1. Stylist, cosmeticiana

2. Stylist, manichiurista

Total, din care:


- permanenti
- sezonieri

Forta de munca
Specialita
Permanenti/sezo
te/
Nr.
nieri
Meseria angajati
Nr.
Coafori,
1
Permanent 1
cosmeticie
ni si
asimilati
514
Coafori,
1
Permanent 1
cosmeticie
ni si
asimilati
514

14

Solicitantul va utiliza suma forfetara obtinuta prin proiect astfel:


- se vor achizitiona urmatoarele aparate: posturi de lucru, scaune coafura, scaun de lucru pentru copii,
unitate spalare, sertare mobile sub denumirea de ucenic coafor, casca coafura, combina cosmetica,
incalzitor ceara, suporturi uscator de par, masa manichiura cu scaun, complex pedichiura, pat cosmetica,
suporturi cosmetica, scaun cosmetica, uscatoare profesionale, masini de tuns, masini contur, aparate placa
de par pentru intins, pentru creponat, ondulator simplu, ondulator triplu, seturi de bigudiuri electrice,
difuzoare uscator, cantar de precizie, sterilizator, aparat de ras, freza manichiura/pedichiura, beauty box
make-up in valoare de 30.000 euro;
- amenajarea spatiului in valoarea de 10.000 euro
- salarii pentru doua locuri de munca create in valoare de 10.000 euro
Total 220.915 lei respectiv 50.000 euro din care 220.915 lei respectiv 50.000 euro, reprezentand suma
totala necesara, se vor finanta din suma forfetara.
Modalitatea de gestionare si implementare a planului de afaceri
o Scurta descriere a derularii activitatilor pentru implementarea PA
Planul de Afaceri trebuie s nceap n termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului, motiv pentru
care, solicitantul, in vederea implementarii planului de afaceri va proceda la indeplinirea urmatoarelor activitati, in ordinea
lor cronologica: odata cu primirea sumei forfetare va renova in termen de circa trei luni de zile punctul de lucru intre lunile
7-9, va achizitiona aparatura necesara, dupa renovare, intr-un termen de aproximativ doua-trei luni, intre lunile 9-11, timp
necesar cumpararii, inchierii formalitatilor necesare si livrarii, si amenajarea propriu-zisa a spatiului de desfasurare a
activitatii, in termen de doua luni 12-15, plus angajarea personalului, activitate care se poate desfasura in perioada
cuprinsa intre lunile 15-17. De asemenea solicitantul va desfasura activitati de promovare intre lunile 11-20.
o Descrierea modalitatii de desfsurare a activittilor comerciale, astfel inct productia comercializat sau serviciile
prestate (vanzari previzionate), sa fie n procent de minim 30% din valoarea primei transe de plat inainte de solicitarea
celei de a doua trane de plata;
Se poate accesa suma de 50.000 euro drept finantare nerambursabila, pe smas.6.2 PNDR 2014-2020 = Infiintarea unei
activitati nonagricole. Din aceasta suma se va acorda, in prima transa un procent de 70 % din total valoare, adica 35.000
euro. Conform conditiilor, trebuie sa se demonstreze ca, pana la primirea celei de-a doua transe, solicitantul va avea o
crestere a valorii productiei de minim 30% din valoarea primei transe acordate. Mai precis, solicitantul trebuie sa
demonstreze ca are o cresterea a valorii de productie de 10.500 euro, pana la primirea transei doi. Calculul estimativ al
realizarii valorii de productie prevede urmatoarele vanzari servicii:

15

- Coafat un numar de 20 clienti/luna = 1200 lei/luna


- Manichiura/pedichiura 100 clienti/luna rezultand suma de 5000 lei/luna
- Epilat 95 clienti/luna, duce la suma de 2850 lei/luna
- Tuns 90 clienti/luna = 1350 lei/luna
*Nota1: solicitantul are in vedere la calcularea vanzarilor o medie de servicii pe zi, acestea putand varia in perioade mai
aglomerate;
*Nota2: calculele prevad sume lunare si numar de clienti pe zi.
Totalul vanzarilor estimate intr-o luna egaleaza suma de 11000 lei/luna
Avand in vedere ca vanzarile pot incepe odata cu luna a 6-a de la data la care salonul isi va incepe activitatea efectiva, si
in conformitate cu estimarile si calculele de mai sus, rezulta ca solicitantul va putea obtine in termen de aproximativ 4
luni (10.500 euro = 46392,15 => 46392,15 minim 30%/11000 suma vanzari lunara = 4 luni), de la data la care va
inregistra venituri, insemnand ca aceasta comercializare de 30% va dura pana in anul 2 de implementare.
o Durata de implementare a planului de afaceri si de indeplinire conforma a angajamentelor din PA
Solicitantul va implementa planul de afaceri in termen de maxim 3 ani , data pana la care va comercializa servicii de
minim 42% din valoarea primei transe de plata.
De la data semnrii contractului de finanare, prin Planul de afaceri, solicitantul trebuie s demonstreze c va
comercializa producie de minimum...%(nu mai puin de 30%) din valoarea primei transe de plat, va realiza activitatile n
conformitate cu cele precizate n Planul de afaceri, c va demara implementarea planului de afaceri n cel mult 9 luni de
la data semnrii contractului de finantare, i va realiza toate angajamentele asumate la depunerea cererii de finantare.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care verific planul
de afaceri) care au stat la baza realizrii previzionrii : gradul de utilizare a capacitii de producie i modul cum
evolueaz acesta n timp; se va preciza producia fizic existenta i producia fizic estimat n urma realizrii investiiei.
Previzionarea vanzarilor/incasarilor se va realiza in preturi constante.

Nr.
Crt
.
1
2

Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect


Pret
in
Total
Total
Total
Categoria
UM
LEI/U
An 1
An 2
An 3
M
Vanzari fizice previzionate
Coafat
60
LEI
0
120
252
Manichiura/ pedichiura
50
LEI
0
600
1260

Total
An 4
264,6
1323

Total
An 5
291,06
1455,3

16

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Epilat
Tuns
Spalat

30
15
10

LEI
0
570
LEI
0
540
LEI
0
360
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
LEI
Vanzari valorice previzionate
1
60
LEI
0
7200
2
50
LEI
0
30000
3
30
LEI
0
17100
4
15
LEI
0
8100
5
10
LEI
0
3600
6
LEI
7
LEI
8
LEI
9
LEI
10
LEI
11
LEI
12
LEI
Total venituri /incasari din activitatea
propusa prin proiect
LEI
0
66000

1197
1134
756

15120
63000
35910
17010
7560

138600

1256,85
1190,7
793,8

1382,535
1309,77
873,18

15876
66150
37705,5
17860,5
7938

17463,6
72765
41476,05
19646,55
8731,8

145530

160083

In anul I nu sunt inregistrate venituri intrucat activitatea nu functioneaza efectiv. In timp ce in anul 2 se
inregistreaza venituri in valoare de 66000 lei datorita faptului ca activiatea este in curs de dezvoltare,
neatingand insa pragul minim de rentabilitate, urmand ca in anii 3-5 sa urmeze/ o crestere constanta a
numarului de clienti si respectiv a veniturilor de aproximativ 5-10 % anual.
Valoare prima transa 154640.5 lei
Total venituri previzionate Transa I x 42,67% (nu mai puin de 30%)

17

IV. DETALII PRIVIND ACTIUNILE NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITATII NEAGRICOLE, CUM AR FI
INVESTIIILE, FORMAREA SAU CONSILIEREA, INCLUSIV CELE LEGATE DE UTILIZAREA EFICIENT A
RESURSELOR
- Activitile prvizionate n scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin planul de afaceri:
ex.: achiziie active tangibile/intangibile, instruiri, capitalizarea ntreprinderii etc.

GRAFICUL DE TIMP PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (nr. de luni de la semnarea contractului de


finanare maximum 57 de luni)
ATENIE !
Implementarea planului de afaceri trebuie s nceap n termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de
acordare a sprijinului.
V. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI
Se va face o scurt prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementrii proiectului, cauzele i
efectele acestora asupra produciei totale obinute sau serviciilor prestate, i dup caz, modaliti de combatere a
acestora. Se vor meniona urmtoarele tipuri de riscuri (list neexhaustiv):
- evoluia pieei i a preurilor
- asigurarea materiei prime etc.
Notiunea de risc in afaceri este inseparabil legata de notiunea de rentabilitate si de cea de flexibilitate. Rezultatul
activitatii solicitantului (profit sau pierdere) este influentat de evenimentele neprevazute care insotesc serviciile sale. In
raport cu functiunile activitatii, solicitantul identifica urmatoarele categorii de riscuri:
- riscurile legate de aprovizionare si desfacere (contracte care nu au putut fi onorate de catre furnizori, ingustarea pietei
de desfacere etc.);
- riscurile generate de factorul uman (spre exemplu incompetenta);

18

- riscuri de pret si risc valutar, in sensul ca solicitantul isi poate mari preturile in functie de costurile furnizorilor, pentru asi mentine rentabilitatea, fapt care poate fi mai putin agreat de clienti;
- riscurile contractuale se refera la nerealizarea de catre furnizori a obligatiilor pe care si le-au asumat prin contracte.
- riscuri legate de concurenta, in sensul ca solicitantul previzioneaza ca vor aparea in mediul rural de prestare a serviciilor
si alti concurenti care sa activeze in acelasi domeniu.
Dac la verificarea transei a doua de plat si dac pe perioada de 5 ani de monitorizare a proiectului se
constat c nu au fost ndeplinite i meninute condiiile de eligibilitate si de selectie prevzute n Planul de
afaceri, se va proceda la recuperarea integral a sprijinului acordat.

19

PROGNOZA INCASARILOR SI PLATILOR VARIANTA CU

ANEXA C4

PROIECT
Nr
.
cr
t.

Categori
a

Pret lei/UM

UM

AN 1

AN 2

AN 3

AN 4

AN 5

Vanzari fizice previzionate


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
Vanzari valorice previzionate
1.
LEI
2.
LEI
3.
LEI
4.
LEI
5.
LEI
6.
LEI
7.
LEI
8.
LEI
9.
LEI
1
0.

LEI

20

21