Sunteți pe pagina 1din 18

ELABORAT DE:

Consultant autorizat..................
Solicitant....................................
forma juridica.............................
Date de identificare...................
(nume, prenume, semnturi, tampil)
Data intocmirii.............................

Data intocmirii:

PLAN DE AFACERI SUBMASURA 6.2

Atenie!
Planul de Afaceri (PA) nu poate cuprinde alte aciuni din cadrul PNDR 2014-2020, n afara celor specifice submsurii 6.2.
Acordarea celei de-a doua transe este conditionat de finalizarea PA si de indeplinirea obiectivului obligatoriu stabilit prin PA
(procentul obligatoriu aferent produciei comercializate sau activitilor prestate).
n cazul neimplementrii corecte a PA, sumele pltite vor fi recuperate proporional cu ponderea aferent obiectivului/obiectivelor
nerealizate, raportnd la ntreaga valoare a sprijinului de 50.000 euro respectiv 70.000 euro.

TITLUL PROIECTULUI: FABRICAREA DE SPUNURI NATURALE


Durata de implementare a proiectului: 57 luni (maximum 57 de luni)

I. DATELE GENERALE ALE SOLICITANTULUI

Denumirea solicitantului/ Forma juridic a solicitantului:

Date de identificare ale solicitantului:

Obiectul de activitate - se va meniona i se va completa obiectul de activitate efectiv conform Codurilor CAEN nregistrate la
ONRC astfel:
se va meniona tipul activitatilor finanate prin proiect, in conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru sub-masura 6.2
disponibila pe site-ul AFIR:
activitti de productie: 2042 Fabricarea parfumurilor i a produselor cosmetice (de toalet)

1
servicii:
Solicitantul poate propune prin PA realizarea de activiti aferente unuia sau mai multor coduri CAEN (maxim 5).

Se va meniona tipul activitilor desfasurate la momentul depunerii Cererii de Finantare si care nu fac obiectul finanrii:
Codul CAEN activitate agricola: 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
Codul CAEN activitate neagricola:

Responsabil legal:
nume, prenume, funcie, procent aciuni deinute n cadrul organizaiei (se completeaz dac este cazul cu nr. de aciuni deinute);

sediul social/sediu profesional, domiciliu;

Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)

Categorii de beneficiari eligibili prin sub-masura 6.2. (se bifeaz corespunztor situaiei solicitantului)
Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole, pe care nu le-au mai
efectuat pana la data depunerii Cererii de Finantare
Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani
fiscali care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups)
Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care si diversific activitatea prin nfiintarea unei activitti neagricole in spatiul
rural, pentru prima dat, in cadrul intreprinderii deja existente.

Forma juridic a solicitantului (se bifeaz corespunztor situaiei solicitantului)


Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/2008)
Intreprindere individuala (OUG nr. 44/ 2008)
Intreprindere familiala (OUG NR.44/2008)
Societate n nume colectiv SNC (Legea nr.31/1990);
Societate n comandit simpl SCS (Legea nr.31/1990);
Societate pe aciuni SA (Legea nr.31/1990);
Societate n comandit pe aciuni SCA (Legea nr.31/1990);
Societate cu raspundere limitata SRL (Legea nr.31/1990)
Societate comercial cu capital privat (nfiinat n baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificrile i completrile ulterioare);
Societate agricol (nfiinat n baza Legii nr. 36/1991)
Societate cooperativ de gradul 1 si societati cooperative meteugreti i de consum de gradul 1 (nfiinate n baza Legii nr. 1/
2005), care au prevzute n actul constitutiv ca obiectiv nfiintarea de activiti non-agricole;
Cooperativ agricol de grad 1 (nfiinat n baza Legii nr. 566/ 2004).

2
- Sediul social /sediu profesional (n spaiul rural):
- Punct de lucru unde se va desfasura activitatea propusa prin proiect (in spatiul rural):
- cod fiscal,
- tel./fax:,
- e-mail:
- Codul Unic de Inregistare (CUI):
- Poziia reprezentantului legal n ntreprindere: Responsabilul legal de proiect .................... este titular al ......................

*Sediul social/sediu profesional i punctul/punctele de lucru ale solicitantului trebuie s fie n spaiul rural.

Competene profesionale (dac este cazul)


- Diplom de studii n domeniu ............-...........
- Certificat de calificare n domeniu.......-..........
II. SITUAIA ECONOMICA INIIAL A SOLICITANTULUI (DESCRIERE)
Istoricul activitii - se prezint pe scurt principalele elemente din activitatea agricola si dupa caz, activitatea neagricola, alta decat cea
pentru care se cere sprijin prin prezentul PA, a solicitantului, pn la momentul depunerii Cererii de Finanare (evolutie cifra de afaceri,
numr de salariai, investitii in active fizice etc.) Descrierea situaiei iniiale va cuprinde:
Data nregistrrii la ORC (ndeplinind condiia de micro-ntreprindere/ntreprindere mic);
o Anul infiintarii (pentru start-up-uri)

o Data nscrierii la APIA/ ANSVSA/ Registrul Agricol (numai pentru categoriile de solicitanti fermieri/membrii ai unei
gospodarii agricole)
Conform Certificatului privind inscrierea in Registrul Unic de Identificare emis de catre APIA, solicitantul figureaza cu numarul de
identificare:.

o Baza materiala de care dispune:


terenuri agricole in folosin i/sau proprietate,
cldiri, maini, instalaii, utilaje agricole/neagricole i alte dotri

Activitatea zootehnica se desfasoara pe raza Comunei ................, Judetul Hunedoara si consta in:
- 3 vaci de lapte
- 3 porcine
3
- 100 gaini
- 105 familii de albine
Conform copiei din Registrul Agricol, solicitantul are teren in suprafata de 2,68 ha, categoria de folosinta 1,55 ha arabil si 1,13 ha pasuni si
fanete:
- 0,02 ha legume in camp
- 0,06 ha legume in spatii protejate
- 0,04 ha flori in spatii protejate
- 0,99 ha porumb
- 0,10 ha cartofi
- 0,12 ha lucerna
- 0,22 ha pajisti temporare
- 1,13 ha pasuni si fanete

ATENTIE!
Pentru microintrepriderile si intreprinderile mici existente n spatiul rural, nu este permisa finantarea prin submasura 6.2 a unor
activitti complementare activittii de baz sau activitilor autorizate.
Prin activitate complementar se nelege activitatea care se desfoar n scopul completrii/dezvoltrii/optimizrii activitii principale
sau activitatii de baz a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfurat de acesta anterior depunerii proiectului.

III. ETAPELE I OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU CARE SE
SOLICITA SPRIJIN PRIN SM. 6.2
La acest capitol se vor prezenta detaliat obiectivele care se intenioneaz a fi atinse prin realizarea investiiilor propuse prin PA. Se va face
descrierea detaliat a msurilor care se vor lua pentru creterea veniturilor ntreprinderii, fa de situaia prezentat la momentul depunerii
Cererii de Finanare n anul 0.

Obiectivul general
- Diversificarea economiei rurale prin creterea numrului de microntreprinderi i ntreprinderi mici n sectorul neagricol din zonele rurale,
n vederea unei dezvoltri economice durabile, crerii de locuri de munc si reducerii srciei n spatiul rural.
Se descrie contribuia proiectului la atingerea obiectivului general.
Proiectul vizeaza activitati de productie prin construirea unei hale pentru producerea si obtinerea sapunului natural cu dimensiuni
aproximative de 9 x 6 mp, compartimentata corespunzator si utilata cu echipamente si mobilier conform necesitatilor societatii. Astfel
proiectul se incadreaza in obiectivul general al Submasurii 6.2 - Sprijin pentru nfiinarea de activitai neagricole n zone rurale, PNDR, care

4
vizeaza diversificarea economiei rurale prin creterea numarului de microntreprinderi i ntreprinderi mici n sectorul neagricol din zonele
rurale, n vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei n spatiul rural.
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general prin efectele pe care le genereaza:
- se diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja
existente, mai exact se vor desfasoare activitati de productie conform codului CAEN 2042 Fabricarea parfumurilor i a produselor
cosmetice (de toalet) ce se regaseste in Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul submasurii 6.2 la
Ghidul solicitantului.
- cresterea numarului locurilor de munca pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect se va angaja 1 persoana cu norma
partiala;
- cresterea economica a agentilor economici parteneri de afaceri ai firmei, atat n amonte cat si n aval (clienti si furnizori);
- cresterea veniturilor bugetare prin cresterea impozitelor pe profit / cifra de afaceri si a impozitelor din salarii, ca efect al dezvoltarii
mediului de afaceri;

Obiectiv obligatoriu de indeplinit


Producia comercializat sau activitile prestate vor fi n procent de 45,1 % (minimum 30%) din valoarea primei trane de plat. (fiind propus a fi atins cel trziu naintea solicitrii celei de-a doua trane de
plat). Indicatorul urmrit pentru atingerea acestui obiectiv este procentul (%) i valoarea produciei comercializate sau activitilor prestate raportat la prima tran de plat.
Solicitantul poate stabili valoarea procentului mai mare de 30%, caz n care acesta devine obligatoriu de indeplinit, deoarece pe baza acestuia proiectul depus va fi punctat la criteriul de selecie CS 4. La
verificarea ndeplinirii obiectivului se va urmri atingerea valorii stabilite.
ATENIE!
Nendeplinirea obiectivului obligatoriu - comercializare producie/prestare servicii n valoare de 45,1 % (minimum 30%) din prima tran de plat, constituie nerespectarea eligibilitii proiectului i a
criteriului de selecie CS 4 (dac este cazul) situaie n care se procedeaz la recuperarea integral a finanrii.
Pentru beneficiarul platitor de TVA, valoarea produciei comercializate sau a serviciilor prestate se calculeaz fr TVA.

Solicitantul, isi propune ca activitile prestate sa fie n procent de 45,1% din valoarea primei trane de plat pana cel trziu
naintea solicitrii celei de-a doua trane de plat. Astfel valoarea activitatilor prestate conform previziunilor economice va fi de
22.100 euro.

Obiective specifice:
Solicitantul trebuie s prevad minimum 2 i maximum 5 obiective specifice, ponderile aferente fiecruia sunt de minimum 20% i sunt stabilite n funcie de importana acestora la realizarea obiectivului general
propus prin proiect.
Solicitantul poate alege dintre obiectivele specifice prezentate ca exemplu sau poate propune alte obiective specifice, descriind actiunile pentru atingerea acestora.
Consultanta, obtinerea avizelor/autorizatiilor sau intocmirea documentatiei obligatorii conform legii (ex: PT), precum si achizitia de teren NU pot fi obiective specifice, ci actiuni in cadrul unui obiectiv
specific.
Prin aciunile propuse n Planul de afaceri trebuie s se asigure fezabilitatea proiectului i continuitatea activitii dup incetarea acordrii sprijinului, pe toat perioada de execuie i monitorizare a
proiectului.

Nr. Obiectiv specific Descriere obiectiv specific Aciunile si documentele suport justificative care atesta Procent aferent
crt. modalitatea de indeplinire a obiectivului obiectivului (se
acorda pentru
fiecare obiectiv
5
specific asumat)*
1 OS Obtinere avize si autorizaii Obtinere avize si autorizaii 20
Construire hala de Realizarea construciei Realizarea construciei halei de productie cu dimensiuni
productie aproximative de 9 x 6 mp si a finisajelor interioare si
exterioare. De asemenea se vor asigura si toate utilitatile
necesare (apa, curent electric, etc.: proces verbal de
receptie la terminarea lucrarilor si documentele
contabile
2 OS Achizitia de active tangibile: 3 Achizitia de active tangibile: 20
Dotare hala de - Mobilier 1 set
productie - Dotari:
rezervor cilindri din otel inoxidabil 2 buc
rezervor din otel inoxidabil 2 buc.
malaxor din otel inoxidabil 2 buc
aparat de taiat cu fir
alambic cupru 1 buc.
plita electrica 1 buc
suport de lemn pentru depozitarea formelor turnate
cu sapun 15 buc.
forme de lemn pentru turnare 10 buc.
transpalet 1 buc.
aparat de pus preturi 1 buc.
aparat de etichetat 1 buc.
mese de inox 3 buc.
etajere din inox 10 buc.
dulap din inox 3 buc.
blender
cantar
balanta analitica
balanta de precizie
set oale de inox
imprimanta 1 buc.
echipament fiscal 1 buc.
laptop

6
Documente suport: documentele contabile aferente
achizitiei
3 OS O persoana din cadrul firmei va participa la un curs / 20
Dezvoltarea resursei Curs / workshop: 1 workshop care are legatura cu activitatea propusa prin
umane proiect.
Documente suport:
Certificat de participare
4 OS Campanii de promovare: 2 Se vor realiza 2 campanii de promovare astfel: 20
Promovarea produsului 1. Se va crea site-ul societatii
2. Societatea va realiza si va distribui materiale
promotionale la un targ de promovare din
domeniu
Documente suport:
Adresa site
Pliante / flyere si alte materiale promotionale
Imagini foto etc.
5 OS Crearea capacitii Capitalizarea intreprinderii Asigurarea logisticii, servicii de consultanta, achizitie 20
de administrare a pentru acoperirea altor cheltuieli materie prima, materiale consumabile si alte cheltuieli.
activitii ntreprinderii de exploatare si asigurarea cash- Documente suport: documentele contabile aferente
flowului pentru plata altor achizitiei
cheltuieli de exploatare aferente
afacerii propuse
TOTAL 100%

* procentul se stabilete pentru fiecare obiectiv specific n funcie de importana acestuia la realizarea obiectivului general propus prin proiect, este de minimum 20%/obiectiv specific, iar suma procentelor
tuturor obiectivelor specifice trebuie s fie 100%.

Implementarea corect a PA presupune realizarea tuturor obiectivelor.


Se consider obiectiv realizat obiectivul pentru care au fost implementate toate aciunile menionate . Nerealizarea uneia/mai multor aciuni din cadrul obiectivului specific analizat are ca efect consemnarea
faptului c obiectivul respectiv nu a fost realizat.
n cazul nerealizrii obiectivelor specifice propuse, AFIR va proceda la recuperarea unei sume proporional cu ponderea aferent obiectivului/obiectivelor nerealizate raportat la ntreaga valoare a sprijinului.

Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activitii neagricole


1. Motivarea afacerii
Se prezinta oportunitatea afacerii, se descriu serviciile ce urmeaza s fie prestate sau produsele ce urmeaz a fi obinute.

7
Avand in vedere numarul mic al micro-intreprinderilor in spatiul rural si nivelul redus al veniturilor obtinute din activitati non-agricole, se
impune necesitatea crearii de noi microintreprinderi care vor revitaliza economia rurala prin crearea de locuri de munca pentru populatia
rurala in sectorul non-agricol si cresterea veniturilor acesteia.
In acelasi timp tinerii reprezinta categoria cea mai afectata de somaj si care manifesta tendinta cea mai mare de a pleca spre mediul urban si
peste granite. Totodata, activitatile mestesugaresti si alte activitati traditionale ce sunt indeletniciri ale locuitorilor din spatiul rural, tind sa fie
din ce in ce mai putin practicate, in special de catre generatia tanara.
In acest context, sunt vizate crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi care promoveaza activitati non-agricole dar si meserii traditionale
precum mestesugurile si care pot contribui la cresterea veniturilor populatiei rurale, creare de locuri de munca, diminuarea disparitatilor
dintre rural si urban, precum si la perpetuarea activitatilor mestesugaresti care dau specificul, dar si valoare spatiului rural romanesc.
Acesti factori vor contribui la cresterea economica si implicit la schimbarea mentalitatii si la cresterea standardului de viata in mediul rural,
precum si la stabilitatea echilibrului teritorial, social si economic.

Micro-intreprinderile existente din comuna acopera o gama limitata de activitati productive si servicii. Majoritatea s-au orientat catre comert
datorita recuperarii rapide a investitiilor si a unei experiente minime necesare pentru organizarea unor astfel de activitati. Astfel analiza
micro-intreprinderilor din comuna, evidentiaza capacitatea relativ redusa a acestora de a raspunde exigentelor referitoare la furnizarea
locurilor de munca pentru populatia din zona. In plus, venitul la nivelul gospodariilor din comuna, provine in special din productia agricola,
iar venitul provenit din activitatile non-agricole la nivel de gospodarie este foarte mic.

Prin investitia propusa prin proiect se doreste infiintarea de activitati de productie sapun natural lucrat manual, conform codului CAEN:
2042 Fabricarea parfumurilor i a produselor cosmetice (de toalet), produsele oferite adresandu-se atat populatiei si intreprinderilor din
zona cat si celor din tara. Astfel are in vedere realizarea unei hale de productie si achizitia de echipamente si dotari necesare desfasurarii
procesului de productie, crearea capacitii de administrare a activitii ntreprinderii prin asigurarea logisticii, achizitie materie prima,
materiale consumabile si alte cheltuieli, precum si dezvoltarea resursei umane prin participarea la un curs / workshop care are legatura cu
activitatea propusa prin proiect si promovarea produsului.
Investitia propusa vine in intampinarea nevoilor de dezvoltare economica in mediul rural prin infiintarea si dezvoltarea unor actvitati non-
agricole, contribuind la reducerea gradului de dependenta al localnicilor fata de agricultura.
Produsul pe care solicitantul doreste sa il obtina este sapunul natural prelucrat manual destinat tuturor categoriilor de persoane,
datorita faptului ca in functie de ingredientele naturale pe care le contine poate fi benefic pentru piele si in tratarea unor boli
externe. Sapunul natural este o varianta excelenta de a inloui produsele cosmetice gasite in comert si de a conferii pielii o ingrijire
naturala. Intrucat pielea intra in contact cu diferiti agenti daunatori (poluare, vant, radiatii solare, etc.) este foarte important sa i se
acorde o atentie speciala.

Oportunitatea investiiei deriva si din faptul ca exista posibilitatea asigurarii finantarii proiectului propus din fonduri nerambursabile, ca
urmare a lansarii sesiunii de depunere de proiecte in cadrul PNDR, Submsura 6.2 - Sprijin pentru nfiinarea de activiti neagricole n zone
rurale, masura care vizeaza printre altele si investiii in fabricarea parfumurilor i a produselor cosmetice (de toalet) fabricarea de
sapunuri naturale prelucrate manual.

8
Aceasta linie de finanare este o mare oportunitate de dezvoltare atat prin prisma valorii i a cuantumului finanarii nerambursabile cat i prin
faptul ca sprijina infiinarea de noi afaceri in mediul rural. Sprijinul vizat prin aceasta masura se adreseaza micro-intreprinderilor, precum si
locuitorilor din spatiul rural care doresc sa desfasoare o activitate economica devenind antreprenori.

2. Analiza pieei pe care activeaz/va activa ntreprinderea n contextul dezvoltrii afacerii.


o Descrierea ofertei i a cererii (concurena, clieni existeni/poteniali, beneficiarii finali ai produsului/serviciului dac acetia
difer de clienii descrii),
Cererea pentru spunuri naturale este tot mai mare, incadrandu-se ntr-un sector de viitor, n continu expansiune, dar i profitabil.

Produsul - sapunul natural prelucrat manual este destinat tuturor categoriilor de persoane, datorita faptului ca ingredientele folosite pentru
producerea sapunurilor (uleiuri, unturi sau alte grsimi, culori naturale) sunt naturale fiind prietenoase cu pielea, nu astupa porii si pot fi
folosite in tratarea unor boli externe.
Clientii potentiali sunt persoanele interesate de sapunurile handmade cei care vor produse naturale, curiosii si cei cu studii medii si
superioare. Dintre acestia raman clienti fideli cei cu probleme de sensibilitate a pielii, cei care se conving de calitatea produselor si cei care
se documenteaza despre produsele handmade.
Astfel clientii potentiali se impart in:
Persoane ce cumpara direct de la poarta fabricii
Persoane care cumpara de la targuri de profil din tara care vizeaza produsele handmade lucrate manual.

Concurenta
In ceea ce priveste concurenta pe plan local aceasta nu exista, iar in Romania sunt putine firme consacrate in fabricarea acestui produs sau cu
cifre de afaceri importante.
Principalii concurenti din judetul Hunedoara sunt:
Sapun Natural Gran din Deva, producator de produse cosmetice in special sapunuri din ingrediente naturale. Produsele sunt facute manual
din retete proprii, pretul unui sapun variaza intre 10-15 lei bucata.
Cantalare Calin Intreprindere Individuala din satul Lesnic, comuna Vetel produce din anul 2011 sapunuri naturale cu uleiuri vegetale si
uleiuri esentiale, facand sapun antibacterian, antiherpetic, cicatrizant, anticandidozic, antimiotic etc. Pretul unui sapun este de 8 lei bucata.

Pentru a patrunde pe piata si asigurarea unei clientele constante si fidele, pretul va fi unul competitiv, urmarindu-se obtinerea unui raport
optim intre calitate si pret.

o Descrierea pe scurt a politicilor privind:


produsul: aspectele de Managementul produselor i Marketingul produselor se ocup de specificaiile bunului sau
produsului n cauz, i la modul n care relaioneaz la nevoile i dorinele utilizatorului final.
Produsul este reprezentat de sapunul handmade din ingrediente naturale, realizat manual prin metoda saponificarii la rece, in
vederea pastrarii tuturor proprietatilor ingredientelor folosite.
9
Spunul natural se obine prin reacia chimic dintre un acid (uleiuri, unturi sau alte grsimi) i o baz (soda caustic NaOH). Intreaga
cantitate de sod este folosit n procesul de saponificare pentru neutralizarea acizilor. Datorit procesului de fabricaie, glicerina rece, sursa
de hidratare este naturala (ceea ce nu se poate spune despre sapunul comercial). In urma procesului de fabricatie in sapunul natural nu mai
exista soda, ci glicerina.

Se va oferi o gam larga de produse dintre care clienii s poat alege: sapunuri naturale cu diferite esente si culori. Oferta va fi adaptata prin
monitorizarea preferintelor cumparatorilor.

preul: se refer la procesul de stabilire a preului pentru un produs, inclusiv reducerile de pre.
Pretul unei bucati de sapun este calculat in functie de materia prima folosita si alte cheltuieli de exploatare.
Pretul stabilit de solicitant, pentru o bucata de sapun natural va fi de 1 euro.

Pentru stimularea cererii, se vor acorda reduceri de pre pentru comenzi mari i faciliti de plat pentru comerciani. Se are n vedere o
politic flexibil, de adaptare la cerinele pieei i de penetrare a acesteia printr-o reclam prin produs (mostra de produs n unitile de
desfacere i promoii variate de stimulare a cumprrii produselor oferite).

promovarea: Include reclama, relaiile publice, publicitatea i vnzrile personale i se refer la diferite metode de
promovare a unui produs, brand sau companie.
Politica promotionala are scopul de a urmari nu numai vanzarea produselor, dar sa-l convinga si sa-l indrume pe consumator spre
satisfacerea nevoilor sale rationale. Aceasta politica trebuie sa stimuleze, sa dezvolte si sa orienteze nevoile consumatorilor.
Se va avea in vedere realizarea unei campanii de comunicare intense, prin mai multe mijloace si medii:
- Inscrierea produselor pe diferite site-uri de profil si pe retelele de socializare astfel ca un numar mare de clienti prin intermediul motoarelor
de cautare, sa poata obtine informatii despre produsele oferite. Internetul merita o atentie speciala pentru ca poate largi piata cumparatorilor
potentiali si actuali mult mai rapid decat alte mijloace, tinand cont de milioanele de persoane care acceseaza Internetul si de modul original
si artistic in care se face publicitate. Forma electronica de promovare aduce un avantaj fundamental, facilitand informarea unui numar enorm
de clienti potentiali si presupune costuri reduse in raport cu canalele clasice de promovare.
- O alta metoda de promovare va fi site-ul creat, care va fi special conceput pentru a oferi vizitatorilor toate informaiile necesare despre
firma, produsele oferite, date de contact, oferind si posibilitatea de comandare online a sapunurilor.
- Un alt mijloc de promovare va fi prin participarea la diferite targuri de profil din tara care vizeaza produsele handmade lucrate manual
unde se vor oferi mostre de produs si se vor distribui pliante si/ sau flyere.
- O importanta metoda de promovare a turismului rural este insasi calitatea produselor oferite, care determina satisfactia clientilor, ceea ce ii
poate transforma in clienti fideli. Mai mult, ei pot recomanda produsele si altor persoane, prin aceasta reclama verbala, cererea poate creste
considerabil.

vanzare/desfacere cu amnuntul sau prestarea serviciului - se refer la numirea locului vnzrii/desfacerii cu


amnuntul a produsului sau cel al prestrii serviciului (ex: regiune geografic sau ramura industrial )

10
Produsele oferite (sapunul natural) vor fi realizate in hala ce se doreste a se construi pe terenul din satul............., comuna ....................,
judetul Hunedoara.
Produsele vor fi vandute direct de la poarta fabricii sau in targuri de profil din zonele rurale din tara care vizeaza produsele handmade
lucrate manual.
Distributia se va desfasura direct cu potentialii clienti, pentru a asigura un pret minim si a cunoaste reactia pietei. Pretul stabilit va fi sub
pretul pietei pentru a spori atractivitatea produsului.
Termenele de predare sunt direct legate de perioada optima de realizare a sapunului.


client beneficiarul/segmentul cruia se adreseaz (tineri aduli, familii, companii, oameni de afaceri, femei, brbai,
etc.)
Produsul - sapunul natural prelucrat manual este destinat tuturor categoriilor de persoane, datorita faptului ca ingredientele folosite pentru
producerea sapunurilor (uleiuri, unturi sau alte grsimi, culori naturale) sunt naturale fiind prietenoase cu pielea, nu astupa porii si pot fi
folosite in tratarea unor boli externe.
Clientii potentiali sunt persoanele interesate de sapunurile handmade cei care vor produse naturale, curiosii si cei cu studii medii si
superioare. Dintre acestia raman clienti fideli cei cu probleme de sensibilitate a pielii, cei care se conving de calitatea produselor si cei care
se documenteaza despre produsele handmade.
Astfel clientii potentiali se impart in:
Persoane ce cumpara direct de la poarta fabricii
Persoane care cumpara de la targuri de profil din tara care vizeaza produsele handmade lucrate manual.

o Descrierea fluxului afacerii (aprovizionare materie prima, furnizori,echipamente si utilaje necesare, desfacere, clienti).

Atentie!
In cazul serviciilor n agroturism si activitilor mesteugreti se va descrie i potenialul local

Aprovizionarea materiala poate fi definita ca fiind activitatea cu ajutorul careia se asigura resursele materiale necesare desfasurarii in conditii
optime a productiei, in volumul, dinamica si structura care sa permita realizarea obiectivelor generale ale firmei in conditiile unor costuri
minime si ale unui profit cat mai mare.
Aprovizionarea este prima faza a fluxului tehnologic, fara de care o intreprindere nu ar putea produce sau vinde.
Etapele aprovizionarii sunt: stabilirea necesarului de aprovizionat; stabilirea furnizorilor; contractarea marfurilor aprovizionate si lansarea
comenzilor; primirea si receptia marfurilor.
Alegerea corecta a materiei prime pentru un produs determina in mod hotarator calitatea si economicitatea produsului si posibilitatile de
executare ale acestora. La alegerea materiei prime pentru un anumit sapun este necesar sa se faca o evaluare complexa a caracteristicilor
acesteia si a efectelor pe care le genereaza.
Pentru o buna aprovizionare, societatea alege varianta care raspunde cel mai bine urmatoarelor criterii:
- calitatea materiei prime

11
- pretul materiei prime
- termenele de livrare
- conditii de plata
- costurile aprovizionarii
- garantia respectarii contractului;
- serviciile ce insotesc livrarile
Furnizorii sunt reprezentati de diversi agenti economici care asigura resursele necesare de materii prime, consumabile, echipamente,
informatii.

In tabelul de mai jos sunt prezentati principalii furnizori potentiali de materii prime / materiale consumabile:
POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de Produse/servicii % din materii prime/materiale auxiliare
Nr.crt materii prime/materiale auxiliare oferite
1 FRANTOIO CICCARELLI Materie prima: 50
MICHELE uleiuri/unturi
vegetale, uleiuri
esentiale pure,
etc.
2 FIPRO TRADE SRL - Materie prima: 20
CRAIOVA Soda caustica
3 GRAFICA PLUS DEVA Consumabile: 10
ambalaje
4 DEDEMAN Alte cheltuieli 20

Beneficiarii produselor oferite constituie principalul element al micromediului firmei, destinatarul final al eforturilor economice ale acesteia.
Piata este formata din cumparatori care difera intre ei in privinta dorintelor lor, a puterii de cumparare, a localizarii geografice, a
comportamentului de cumparare si a practicilor de cumparare.

Clientii potentiali sunt impartiti asfel:


POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt Client Valoare % din vnzri
(Denumire i adresa) (Lei)
1 Persoane ce cumpara 9.957 30%
de la poarta fabricii
2 Persoane ce cumpara 23.234 70%
din targuri de profil
12
*Valorile din tabelul de mai sus sunt raportate la anul 5 de prognoza.
S-a considerat un Curs Euro / leu: 4,5467 din data de 05.05.2017

3. Descrierea activitii
o Descrierea fluxului tehnologic/serviciilor (cu totalitatea activitilor necesare realizrii acestui flux care trebuie detaliate i
realizate prin proiect), activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului. Se descrie detaliat fluxul activitatilor propuse prin
PA si modul de realizare a acestora, prin care se asigur obtinerea produsului destinat vanzarii sau a serviciului prestat.,

Fluxul tehnologic presupune:


Achizitia de materie prima si materiale consumabile.
Cantarirea ingredientelor cu mare precizie.
In procesul de saponificare la rece produsul se obtine din amestecul a doua componente: ulei de masline si apa cu adaos de soda caustica.
Metoda la rece presupune folosirea ingredientelor la o temperatur sub 45 grade Celsius.
Soda caustica se dizolva in apa treptat si niciodata invers.Astfel soda se adauga lingura cu lingura, amestecand continuu.
Se incalzesc uleiurile, unturile si se masoara temperatura. Atat temperatura uleiului, cat si a sodei trebuie sa fie aproape egale adica 37-43
grade Celsius.
Cand au aceeasi temperatura se adauga solutia de soda caustica peste ulei si se amesteca pana ce compozitia incepe sa se ingroase si ajunge
ca o budinca. Se adauga uleiurile esentiale, plante, flori, coji de fructe in functie de produsul dorit si se amesteca in compozitie.
Produsul lichid se scurge in recipiente de lemn care vor fi acoperite si se lasa 24-48 ore, timp in care reactia de saponificare continua.
Sapunul continua sa se incalzeasca inca cateva ore.
Dupa 24-48 ore sapunul poate fi taiat. Dupa ce a fost taiat, se aseaza cu intervale intre bucati pentru a patrunde aerul si se va lasa la uscat cel
putin 3 saptamani inainte de a se folosi. Ciclul complet dureaza 55 zile.
Dupa aceasta perioada sapunul este pregatit pentru etichetare, ambalare si comercializare.

o Descrierea resurselor: umane, materiale, financiare propuse prin proiect care contribuie la dezvoltarea activitilor
ntreprinderii. Resursele financiare (suma forfetar obinut prin proiect i, dup caz, alte resurse financiare atrase) nu se vor
descrie din punct de vedere valoric.
Dup caz, se vor descrie acivitile privind formarea profesional sau/i consilierea.
Resurse umane
Fora de munca
Personal Specialitate/ Nr. Permaneni/sezonieri
Meseria angajai Nr.
1. Operator productie Operator productie 1 1
Total, din care: 1 1
- permanenti 1 1

13
- sezonieri
Pentru activitatea propusa prin proiect se va angaja o persoana cu norma partiala care va realiza manual produsul oferit sapun natural.
O persoana din cadrul firmei va participa la un curs / workshop care are legatura cu activitatea propusa prin proiect.

Resurse materiale
Pentru defasurarea activitatii propuse prin proiect solicitantul va asigura, conform obiectivelor propuse, infrastructura necesara, respectiv va
realiza hala de productie si o va dota cu echipamentele descrise in cadrul obiectivului specific 2, pe care le va folosi in mod uzual, astfel
dupa cum urmeaza:
- Mobilier 1 set
- Dotari: rezervor cilindri din otel inoxidabil 2 buc, rezervor din otel inoxidabil 2 buc., malaxor din otel inoxidabil 2 buc, aparat
de taiat cu fir, alambic cupru 1 buc., plita electrica 1 buc, suport de lemn pentru depozitarea formelor turnate cu sapun 15 buc.
forme de lemn pentru turnare 10 buc., transpalet 1 buc., aparat de pus preturi 1 buc., aparat de etichetat 1 buc., mese de inox 3 buc., etajere
din inox 10 buc., dulap din inox 3 buc., blender, cantar, balanta analitica, balanta de precizie, set oale de inox, imprimanta 1 buc., echipament
fiscal 1 buc., laptop

Resurse financiare
Cheltuielile aferente productiei de sapun natural (cheltuieli cu materia prima, materiale consumabile, alte cheltuieli) si cheltuielile necesare
realizarii obiectivelor propuse prin proiect vor fi sustinute din suma forfetar obinut prin proiect precum si din surse proprii (incasari).

Pentru asigurarea continuitatii afacerii se vor intreprinde constant actiuni de promovare a produselor oferite, se va avea in vedere
permanent eficientizarea activitatii prin calificarea personalului in vederea imbunatatirii calitatii produselor oferite clientilor, fapt
care duce la cresterea numarului de clienti fara costuri suplimentare.
Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect (EUR)
Total Total Total
Nr. Total Total Total Total Total An 6 An 7 An 8
Categoria UM
Crt. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 (anul 1 de (anul 2 de (anul 3 de
monitorizare) monitorizare) monitorizare)
Vanzari fizice previzionate
1 Sapun natural Buc. 3500 5100 6200 7300 7500 7500 7500

Nr. Pret in Total Total Total Total Total Total Total Total
Categoria UM
Crt. EUR/UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8
Vanzari valorice previzionate
1 Sapun natural 1 Buc. 3500 5100 6200 7300 7500 7500 7500

Total venituri /incasari anuale SUM SUM SUM SUM SUM SUM An6 SUM An7 SUM An8

14
An1 An2 An3 An4 An5 (1-12) (1-12) (1-12)
(1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12)
0 3500 5100 6200 7300 7500 7500 7500
Atenie! Se are n vedere ca la ntocmirea PA i implementarea acestuia, cheltuielile operaionale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) s deserveasc
exclusiv i s contribuie la ndeplinirea i realizarea PA.
Pentru desfurarea activitilor propuse prin proiect solicitantul trebuie s asigure infrastructura necesar (echipamente, utilaje, dotri, teren construit/neconstruit etc) i, n secundar, poate s asigure
capitalul de lucru (achiziie materii prime, materiale etc).
Solicitantul prezint modalitatea n care va asigura continuitatea activitilor finanate prin proiect dup acordarea celei de a doua trane de plat.

Modalitatea de gestionare si implementare a PA


o Scurta descriere a derularii activitilor pentru implementarea PA;
Se vor prezenta activitile previzionate n scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin PA.
ex.: achiziie active tangibile/intangibile, instruiri, capitalizarea ntreprinderii etc.
In vederea realizarii si implementarii proiectului s-a semnat un contract de prestare servicii de consultanta.
Imediat dupa incasarea primei transe de plata se va trece la construirea halei de productie. Astfel se vor obtine avizele si autorizaiile
necesare si se va realiza construcia halei de productie cu dimensiuni aproximative de 9 x 6 mp si a finisajelor interioare si exterioare. De
asemenea se vor asigura si toate utilitatile necesare (apa, curent electric, etc.).
Dupa ce construirea halei de productie este finalizata se va trece la dotarea acesteia prin achizitia de active tangibile: - Mobilier 1 set
- Dotari: rezervor cilindri din otel inoxidabil 2 buc, rezervor din otel inoxidabil 2 buc., malaxor din otel inoxidabil 2 buc, aparat de taiat cu
fir, alambic cupru 1 buc., plita electrica 1 buc, suport de lemn pentru depozitarea formelor turnate cu sapun 15 buc.
forme de lemn pentru turnare 10 buc., transpalet 1 buc., aparat de pus preturi 1 buc., aparat de etichetat 1 buc., mese de inox 3 buc., etajere
din inox 10 buc., dulap din inox 3 buc., blender, cantar, balanta analitica, balanta de precizie, set oale de inox, imprimanta 1 buc., echipament
fiscal 1 buc., laptop
Pentru dezvoltarea resursei umane o persoana din cadrul firmei va participa la un curs / workshop care are legatura cu activitatea propusa
prin proiect.
Dupa ce investitiile propuse sunt realizate se va trece la promovarea produselor oferite. Astfel se va crea site-ul intreprinderii si se vor realiza
si distribui materiale promotionale la un targ de promovare din domeniu.
In vederea crearii capacitii de administrare a activitii intreprinderii se asigura logistica, se achizitioneaza materie prima, materiale
consumabile si altele.
In maxim 57 luni de la data semnrii contractului de finantare se vor realiza venituri in valoare de 22.100 euro (reprezentand 45,1% din
valoarea primei trane de sprijin), indeplinind astfel obiectivul obligatoriu.
o Descrierea modalitatii de desfsurare a activitilor comerciale, astfel inct producia comercializat sau serviciile prestate
(vanzari previzionate) s justifice procentul asumat la obiectivul obligatoriu nainte de solicitarea celei de a doua trane de plat;
Solicitantul isi propune ca producia comercializat sa fie n procent de 45,1% din valoarea primei trane de plata pana cel tarziu naintea
solicitarii celei de-a doua trane de plata. Respectiv s-a estimat o productie de sapun natural crescatoare pe parcursul anilor 2 - 5 de
implementare a proiectului. Astfel valoarea produciei comercializate conform previziunilor economice va fi de 22.100 euro.

o Durata de implementare a PA i de ndeplinire conform a angajamentelor din PA;


15
Proiectul se propune a se implementa intr-o perioada de maxim 57 luni, detalierea pe luni a activitatilor propuse se regaseste in Graficul de
timp pentru implementarea proiectului de mai jos. Implementarea Planului de afaceri va incepe n termen de cel mult 9 luni de la data
semnarii contractului de finantare.
De la data semnrii contractului de finanare, prin PA, solicitantul trebuie s demonstreze c:
o va comercializa producie de minimum 45,1 % (nu mai puin de 30%) din valoarea primei transe de plat,
o va realiza activitatile n conformitate cu cele precizate n PA,
o va demara implementarea PA n cel mult 9 luni de la data semnrii contractului de finantare, i
o va realiza toate angajamentele asumate la depunerea cererii de finantare.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care verific PA) care au stat la baza realizrii previzionrii procentului stabilit la obiectivul obligatoriu:
gradul de utilizare a capacitii de producie i modul cum evolueaz acesta n timp; se va preciza producia fizic i producia valoric estimat n urma realizrii investiiei. Previzionarea
vanzarilor/incasarilor se va realiza in preturi constante (EUR).

Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect (EUR)


Nr. Total Total Total Total Total
Categoria UM
Crt. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Vanzari fizice previzionate
1 Sapun natural Buc. 3500 5100 6200 7300

Nr. Pret in Total Total Total Total Total


Categoria UM
Crt. EUR/UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Vanzari valorice previzionate
1 Sapun natural 1 Buc. 3500 5100 6200 7300
12
SUM An1 SUM An2 SUM An3 SUM An4 SUM An5
Total venituri /incasari anuale
(1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12)
0 3500 5100 6200 7300
TOTAL venituri sau incasari din activitatea neagricol propus
22100
pentru finanare
* Se va completa tabelul de mai sus pentru ntreaga perioada (1-5 ani). In tabel vor fi trecute veniturile i ncasrile aferente activitii propuse prin proiect, obinute din producia comercializat sau
activitile prestate.
Condiia de a ndeplini procentul obligatoriu asumat de solicitant prin PA poate fi realizat i ntr-o perioad mai mic de 57 luni. La momentul ndeplinirii acestei condiii beneficiarul poate depune cea de-
a doua cerere de plat.
Previziune realizare obiectiv obligatoriu: dup 5 ani de la contractarea sprijinului.

Totalul veniturilor sau incasarilor previzionate care vor justifica obiectivul obligatoriu = suma totalurilor mai multor ani din prognoza
(de ex: AN1+An2 sau AN1+An2+An3, etc.)
Totalul veniturilor sau incasarilor previzionate care vor justifica obiectivul obligatoriu = 22.100 euro

Valoare prima transa 49.000 EUR


Total venituri sau incasari previzionate, din activitatea propusa 45,1% (nu mai puin de 30%) x Transa I nerambursabila
16
22.100 euro 45,1% x 49.000 euro
22.100 euro 22.100 euro

IV. DETALII PRIVIND ACTIUNILE NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITATII NEAGRICOLE


GRAFICUL DE TIMP PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Se vor reprezenta aciunile necesare atingerii obiectivelor specifice din PA cu nr. de luni aferente, calculate ncepnd de la semnarea contractului de finanare, fr a depi termenul maxim de 57 de luni

Proiectul se propune a se implementa intr-o perioada de maxim 57 luni. Implementarea Planului de afaceri va incepe n termen de
cel mult 9 luni de la data semnrii Contractului de Finantare.

Activitati realizate in perioada de An 1 An 2 An 3 An 4 An 5


implementare a proiectului L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L24 L25 L36 L37 L48 L49 L57 L58 L60
Semnare contract de finantare X
Intocmire si depunere cerere de plata transa 1 X
Incasare transa 1 X X X
Inceperea implementarii planului de afaceri X
Construire hala de productie X X X X X X X X X
Obtinere avize si autorizaii X X X
Realizare construcie hala de productie X X X X X X
Dotare hala de productie X X
Achizitia de active tangibile X X
Dezvoltarea resursei umane X X
Curs / workshop X X
Promovarea produsului: X
Creare site X
Realizarea si distribuirea de materiale
X
promotionale
Crearea capacitii de administrare a
X X X X X X X X X X X X X
activitii ntreprinderii:
Asigurarea logisticii, servicii de consultanta,
achizitie materie prima, materiale consumabile si X X X X X X X X X X X X X
alte cheltuieli.
Comercializare produse X X X X X
Intocmire si depunere cerere de plata transa 2 X
Incasare transa 2 X

Atenie !
Implementarea PA trebuie s nceap n termen de cel mult 9 luni de la data semnrii Contractului de Finanare.

17
V. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI
Se va face o scurt prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementrii proiectului, cauzele i efectele acestora asupra produciei totale obinute sau serviciilor prestate, i dup caz,
modaliti de combatere a acestora. Se vor meniona urmtoarele tipuri de riscuri (list neexhaustiv):
- evoluia pieei i a preurilor
- asigurarea materiei prime etc.

Modificrile permanente ale pieei creeaz premisele pentru apariia unor riscuri privind piaa. Exemple tipice sunt:
- Reducerea cererii ca rezultat al scaderii puterii de cumparare, deteriorarea mediului economic (evoluia inflaiei, modificarea nivelului
general al ratei dobnzii etc.).
Acest risc va fi combatut prin oferte promotionale, reduceri de pret.

- Un alt risc este cresterea concurentei - ce va fi combatuta prin oferte promotionale, oferirea de pachete de servicii, precum si prin calitatea
produselor oferite.

Prevenirea riscurilor este condiionat de cunoaterea i respectarea unor anumitor reguli:


- cunoaterea businessului n profunzime;
- administrarea raional a resurselor financiare;
- calificarea personalului;
- flexibilitate i adaptare la cerinele pieei.

Dac pe parcursul perioadei de implementare, la verificarea transei a doua de plat si n perioada de monitorizare a proiectului se constat c nu au fost ndeplinite / respectate / meninute condiiile de
eligibilitate si de selecie (cu excepia CS1.1) prevzute n PA, se va proceda la rezilierea contractului i recuperarea integral a sprijinului acordat.

18

S-ar putea să vă placă și