Sunteți pe pagina 1din 39

Model cadru pentru beneficiarii submsurii 6.

2
(Se completeaz toate rubricile din formularul-tip n limba romn, prin tehnoredactare.)

PLAN DE AFACERI SUBMASURA 6.2

Planul de afaceri nu poate cuprinde alte aciuni din cadrul PNDR 2014-2020, n afara celor specifice submsurii 6.2.
Acordarea celei de-a doua transe este conditionat de implementarea corect a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.
n cazul nerespectrii planului de afaceri, se recupereaz prima trans, proportional n raport cu obiectivele realizate.

TITLUL PROIECTULUI: CONSTRUIRE SI DOTARE ATELIER PENTRU TAMPLARIE SI DULGHERIE


Durata de execuie efectiv a proiectului: 57 luni (maximum 57 de luni)

I. DATELE GENERALE ALE SOLICITANTULUI

Date de identificare ale solicitantului


Obiectul de activitate - se va meniona i se va completa obiectul de activitate efectiv conform Cod CAEN nregistrat la ONRC
astfel:
se va meniona tipul activitatilor finanate prin proiect, in conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru sub-masura 6.2 disponibila
pe site-ul AFIR -:
activitti de productie: 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii;
servicii:

Cod CAEN 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii;
Aceasta clasa include:
- Fabricarea produselor din lemn destinate utilizarii in industria constructiilor - grinzi, capriori, suporturi pentru acoperis;
- Grinzi cu zabrele prefabricate din lemn, impregnate cu clei si avand adausuri metalice;
- Usi, ferestre, obloane si cadrele lor, cu sau fara accesorii metalice ca: balamale, zavoare etc.
- Scari, balustrade;
1
- Borduri si ornamente, sindrila si sita;
- Fabricarea de constructii din lemn prefabricate, sau elemente ale acestora, predominant din lemn, ca de exemplu scaune;
- Fabricarea caselor mobile;
- Fabricarea peretilor despartitori din lemn (cu exceptia celor autoportanti);
Aceasta clasa exclude:
Fabricarea dulapurilor de bucatarie, a bibliotecilor, garderobelor etc.

Se va meniona tipul activitilor desfasurate la momentul depunerii Cererii de finantare si care nu fac obiectul finanrii:
Codul CAEN activitate agricola: NU ESTE CAZUL
Codul CAEN activitate neagricola: NU ESTE CAZUL
Responsabil legal:

nume, prenume, funcie, procent aciuni deinute n cadrul organizaiei (se completeaz dac este cazul cu nr. de aciuni deinute);

sediul social/sediu profesional, domiciliu;


Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)

Categorii de beneficiari eligibili prin sub-masura 6.2. (se bifeaz corespunztor situaiei solicitantului)
Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole, pe care nu le-au mai
efectuat pana la data depunerii cererii de finantare

Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii cererii de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali care
nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups)
Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care si diversific activitatea prin nfiintarea unei activitti non-agricole in spatiul rural,
pentru prima dat, in cadrul intreprinderii deja existente.

Forma juridic a solicitantului (se bifeaz corespunztor situaiei solicitantului)


Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/2008)

2
Intreprindere individuala (OUG nr. 44/ 2008)
Intreprindere familiala (OUG NR.44/2008)
Societate cu raspundere limitata SRL (Legea nr.31/1990)
Societate comercial cu capital privat (nfiinat n baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificrile i completrile ulterioare);
Societate cooperativ agricol de gradul 1 si societati cooperative meteugreti i de consum de gradul 1 (nfiinate n baza Legii nr. 1/
2005), care au prevzute n actul constitutiv ca obiectiv nfiintarea de activiti non-agricole;
Cooperativ agricol de grad 1 (nfiinat n baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare i gestionare a terenurilor agricole i a efectivelor de
animale).
Societate agricol (nfiinat n baza Legii nr. 36/1991)

- Sediul social /sediu profesional (n spaiul rural) S


- Punct de lucru unde se va desfasura activitatea propusa prin proiect (in spatiul rural)

- cod fiscal:
- tel./fax:
- e-mail: ..........................
- Codul Unic de Inregistare (CUI) 35
- Certificatul de nregistrare eliberat de Registrul Comerului
- Poziia solicitantului n ntreprindere:
*Sediul social/sediu profesional i punctul de lucru unde se va desfura activitatea propus prin proiect trebuie s fie n spaiul
rural.
Competene profesionale (dac este cazul)
- Diplom de studii n domeniu
- Certificat de calificare n domeniu:

II. SITUAIA ECONOMICA INIIAL A BENEFICIARULUI (DESCRIERE)

3
Istoricul activitii - se prezint pe scurt principalele elemente din activitatea agricola si dupa caz, activitatea neagricola, alta decat cea
pentru care se cere sprijin prin prezentul PA, a solicitantului, pn la momentul depunerii cererii de finanare (evolutie cifra de afaceri,
numr de salariai, investitii in active fizice etc.) Descrierea situaiei iniiale va cuprinde:
Data nregistrrii la ORC (ndeplinind condiia de micro-ntreprindere/ntreprindere mic);

o Anul infiintarii (pentru start-up-uri)

Data nscrierii la APIA/ ANSVSA/ Registrul Agricol (numai pentru categoriile de solicitanti fermieri/membrii ai unei gospodarii agricole)
o Baza materiala de care dispune:
terenuri agricole in folosinta si/sau proprietate,
cldiri, maini, instalaii, utilaje agricole/neagricole i alte dotri

Animale din gospodarie sunt in numar de 41 din care:


In primul si al doilea semestru al anului 2015 in gospodarie existau acelasi numar de animale :
- Bovine : 5 ;
- Porcine : 5 ;
- Cabaline : 1 ;
- Pasari ouatoare : 30.
Cladiri existente sunt in numar de 2 in suprafata totala de 135m2.

ATENTIE!:
Pentru microintrepriderile si intreprinderile mici existente n spatiul rural, nu este permisa finantarea prin submasura 6.2 a unor
activitti complementare activittii de baz.

4
Firma nu a desfasurat activitati economice pana la momentul depunerii cererii de finantare. Domeniul in care se doreste realizarea
investiei este si domeniul de activitate principal al firmei acesta fiind neautorizat la momentul depunerii cererii de finantare, autorizarea
acestuia va fi facuta cand se vor indeplinii toate conditiile de functionare, in conditiile legii.

III. ETAPELE I OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU CARE SE SOLICITA SPRIJIN PRIN SM. 6.2
La acest capitol se vor prezenta detaliat obiectivele care se intenioneaz a fi atinse prin realizarea investiiilor propuse prin planul de
afaceri. Se va face descrierea detaliat a msurilor care se vor lua pentru creterea veniturilor ntreprinderii, fa de situaia prezentat la
momentul depunerii Cererii de Finanare n anul 0.
Obiectivul general
- Diversificarea economiei rurale prin creterea numrului de microntreprinderi i ntreprinderi mici n sectorul neagricol din zonele rurale,
n vederea unei dezvoltri economice durabile, crerii de locuri de munc si reducerii srciei n spatiul rural

Obiectiv obligatoriu de indeplinit


Producia comercializat sau activitile prestate vor fi n procent de minimum 30% din valoarea primei trane de plat, fiind propus a fi
atins cel trziu naintea solicitrii celei de-a doua trane de plat. Indicatorul urmrit pentru atingerea acestui obiectiv este % i valoare a
produciei comercializate sau activitilor prestate raportat la prima tran de plat. Solicitantul poate stabili valoarea procentului mai mare
de 30%, n acest caz, la verificarea ndeplinirii obiectivului se va urmri atingerea valorii stabilite. Procentul stabilit de solicitant devine
obligatoriu de indeplinit, deoarece pe baza acestuia proiectul depus va fi punctat la criteriul de selecie CS 4.

ATENIE!
Nendeplinirea obiectivului obligatoriu conduce la nerespectarea eligibilitii proiectului i a criteriului de selecie CS 4 (dac este cazul),
avnd ca i consecin recuperarea integral a finanrii.

Obiective specifice:
Solicitantul trebuie s prevad minimum 2 i maximum 5 obiective specifice.

Exemple de obiective specifice:

5
- Crearea/ntrirea capacitii de administrare a activitii ntreprinderii (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot fi de ex.:
asigurarea logisticii-mobilier, consumabile, birotic, avize/ autorizaii vizate a fi obinute, softuri necesare administrrii afacerii de ex: soft
contabil, capitalizarea firmei etc.)
- Creterea competitivitii/productivitii activitii ntreprinderii (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot fi de ex.: nr.de
active tangibile/intangibile strict legate de activitatea propus prin proiect ex: echipamente, bunuri, campanii de promovare, strategii de
marketing, strategii de vnzri, licene, softuri, valoare materie prim etc.)
- Dezvoltarea resursei umane a ntreprinderii (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot fi de ex.: nr. de cursuri/calificri, nr.
persoane instruite, nr. de locuri de munc create etc.)
- Asigurarea unei dezvoltari durabile (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot fi de ex.: colectarea selectiva a deseurilor,
reciclarea anumitor deseuri, utilizarea de materii prime reciclate etc.)
- Promovarea culturii si traditiilor locale (actiunile urmarite pentru atingerea acestui obiectiv pot fi de ex.: folosirea unor produse si servicii
traditionale specifice zonei in activitatea desfasurata etc.)
Solicitantul poate alege dintre obiectivele specifice prezentate ca exemplu sau poate propune alte obiective specifice, descriind actiunile
pentru atingerea acestora.

Nr.crt. Obiectiv specific Descriere obiectiv (se vor preciza Modalitate de indeplinire a Procent aferent
actiunile urmarite pentru obiectivului (se vor descrie obiectivului (se acorda
atingerea obiectivului si numarul actiunile si documentele suport pentru fiecare obiectiv
acestora) justificative care atesta specific asumat)*
indeplinirea obiectivului)
1 Crearea capacitatii Constructie hala de productie si
de administrare a achizitia de active tangibile: Servicii consultanta pentru
intreprinderii si echipamente pentru atelierul de implementarea proiectului; 80%
Cresterea tamplarie si dulgherie pentru Capitalizarea firmei, Materie
competitivitatii constructii. prima;
Materie prima: Lemn, uleiuri,
vaselina, hartie abraziva, ulei de
Numar actiuni min. 5 taiere, material de curatat panze,
- Servicii consultanta lavete etc.
6
implementare proiect. Se vor obtine avizele de functionare
- Capitalizarea firmei, materie pentru desfasurarea in conditii
legale a activitatii:
prima.
- Autorizatie de construire;
- Obtinere Avize. - Autorizatie de Mediu, etc.
- Constructie hala de Se va construi o hala in care se
productie; va realiza activitatea de
- Achizitia de echipamente productie.
tangibile: echipamente Se vor achizitiona urmatoarele
pentru atelier. utilaje/echipamente:
- Apirator local de rumegus si
praf
- Fierastrau panglica
- Masina de ceaprazuit panze
panglica
- Masini de ascutit panze
panglica
- Combinata de tamplarie

Documente suport:
- Contracte furnizare;
- Facturi de procurare;
- Ordine de plata;
- Extrase de cont;
- Procese verbale de
predare/primire receptie etc.

2 Dezvoltarea Angajare o persoana. - Un loc de munca nou creat 20%

7
se va angaja o persoana
pentru desfasurarea efectiva
a activitatii firmei, care va fi
platita din bugetul
proiectului.
- Un angajat al firmei va urma
un curs de calificare.
Curs de calificare.

resurselor umane a Documente suport:


Numar actiuni 2
intreprinderii - Certificat de
- Angajare personal
participare/calificare/Atestat
- Calificare personal
Diploma de absolvire etc.
- Contract individual de
munca;
- State de pata;
- Extract revisal;
- Extras de cont;
- Chitanta plata contributii etc.
TOTAL 100%
* procentul se va stabili pentru fiecare obiectiv specific definit n funcie de importana obiectivului, cu o valoare de minimum 20% pentru
fiecare obiectiv i nsumate s nu depeasc 100%.

Implementarea corect a planului de afaceri presupune realizarea tuturor obiectivelor.


Se consider obiectiv realizat obiectivul pentru care au fost implementate toate aciunile menionate fapt dovedit prin prezentarea
documentelor justificative(procent de minim 30% din valoarea primei transe de plata).
n cazul nerealizrii obiectivelor specifice propuse, se va recupera suma acordat n prima tran de plat proporional cu obiectivele
nerealizate, n funcie de procentul stabilit pentru obiectivul respectiv, iar a doua tran nu se va mai plti.

8
Exemplu
Nr.crt. Obiectiv specific Descriere obiectiv Modalitate de indeplinire a Procent aferent
(se vor preciza actiunile obiectivului (se vor descrie obiectivului (se acorda
urmarite pentru atingerea actiunile si documentele suport pentru fiecare obiectiv
obiectivului si numarul justificative care atesta specific asumat)*
acestora) indeplinirea obiectivului)
1 OS Achizitia de active Se vor achizitiona doua 50%
Cresterea competitivitatii tangibile: 2 echipamente pentru fabricarea
produselor textile. Documente
suport: documentele contabile
aferente achizitiei
2 OS Campanii de promovare: 2 Se vor realiza 2 campanii de 30%
Cresterea competitivitatii promovare astfel:
1. Se va crea site-ul
societatii
2. Societatea va participa
la un targ de promovare
din domeniu
Documente suport:
Adresa site
Brosuri, pliante si alte
materiale promotionale
Certificat de participare la targ
Imagini foto si video etc.
3 OS Cursuri de calificare: 2 Un angajat al firmei urmeaza 20%
Dezvoltarea resursei umane doua cursuri distincte de
calificare care au legatura cu
activitatea desfasurata /
Doi angajati ai firmei urmeaza
9
cate un curs de calificare care
are legatura cu activitatea
desfasurata
Documente suport:
Certificat de participare
Atestat
Diploma de absolvire etc.
4
5
TOTAL 100%

Exemplu de calcul proportionalitate

La momentul solicitarii transei a doua se constata doar indeplinirea obiectivelor 1 si 3 ceea ce reprezinta 70% din totalul obiectivelor
specifice asumate. n consecin, din cauza nendeplinirii obiectivului 2 se va recupera 30% din suma acordat n prima tran, iar a doua
tran nu se mai acord.

Nr.crt Bunuri/echipamente/servicii UM Nr. UM Caracteristici tehnice minimale


1 Apirator local de rumegus si Buc 1 Capacitate exhaustare: 3000 4500 m3/h, Presiune statica: 1440 - 2100
praf Pa, Tensiune de lucru: 230 sau 400 V, Volum depozitare 350 - 500l,
Inaltime: 2500 -2700 mm, Latime: 700 770 mm, Lungime:1500 - 1800
mm.
2 Fierastrau panglica Buc 1 Dimensiune gabarit fara sine (a x bc): 830 x 2390 x 1820, Grosimea
minimala a ultimei scanduri: 24 -27 mm, Intinderea panzei: dispozitiv
hidraulic cu manometru, Masa ansamblului taietor: cca. 210 - 222 kg,
Masa unui tronson de pat: cca. 45 kg, Sistem de masurare: rigle absoluta
si relativa.

10
Cuprinde urmatoarele dotari: Dispozitiv de pretaiere, Scaun operator,
Dispozitiv electric de masura si oprire la cota, Tractiune pe ambele parti,
Modul pentru prelungirea caii de rurale, Reazem bustean, Dispzitiv
strangere bustean, Cadru intarit,.
3 Masina de ceaprazuit panze Buc 1 Marime ceapraz: min 1mm pe latura, Viteza de lucru: 60 90 dinti/min,
panglica Pas dinti: 5 50 mm, Putere instalare 0,37 kW, Greutate 158 - 165 kg,
Contor cu dinti cu afisaj digital: da.
4 Masini de ascutit panze Buc 1 Lungime panglica: 2400 5000 mm, Latime panza panglica 15 50 mm,
panglica Viteza de ascutire: 40 dinti/min, Motor principal: 0,18 kW(2800rpm),
Motor avans: 0,15 kW(900rpm), Greutate: 115 125 kg, Pompa racire:
da.
5 Combinata de tamplarie Buc 1 Masina universala de tamplarie cu 5 9 operatii, trei motoare diferite,
cu capacitate min de rindeluire in inaltime de 245, grosime de 270 300
mm, panza circular min: 305 315 mm.
5 Constructie hala Buc 1 1.
Sunt luate in considerare doua Fundatie - Planeitate, beton;
posibilitati de edificare a Structura metalica Stalpi, Grinzi si, pane acoperis,
constructiei. inchidere contrav, tabla.
Panouri sandwich acoperis in doua ape, acoperis,
pereti, accesorii.
2.
Fundatie Planeitate, beton;
Structura de rezistenta - beton armat;
Structura acoperis din lemn si tigla.

Suprafata hala: 150 - 210 mp.


6 Materie prima Buc N Lemn, uleiuri de curatat, vaselina, material de curatat panze, hartie
abraziva, lavet, pile de ascutit etc

11
7 Curs de calificare buc 1 Persoana angajata va efectua un curs de calificare care are legatura cu
activitatea desfasurata.
8 Salarii + contributii pers 1 Va fi angajata o persoana cu abilitati specifice domeniului, care va fi platita din
bugetul proiectului (salariu si contributii).

Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activitatii neagricole

An 1 implementare proiect atelier de tamplarie si dulgherie(12 luni):


- Contractare servicii consultanta care sa asigure implementarea corecta a proiectului.
- Depunere prima cerere de plata;
- Obtinere autorizatii de constructie hala de productie;
- Construirea si amenajarea cladirii in care va functiona atelierul de tamplarie si dulgherie pentru constructii (in conformitate cu
normele specifice in vigoare pentru autorizarea acestuia);
- Recrutarea si angajarea unei persoane care sa urmeze cursuri de calificare/specializare in domeniul dulgheriei si tamplariei.
- Instruire personal;
- Dotarea cu utilaje si echipamente;
- Obtinerea autorizatiilor de functionare pentru atelierul de tamplarie si dulgherie pentru constructii;
An 2 implementare proiect:
- Prestare activitati de productie;
- Servicii de consultanta;

An 3 implementare proiect:
- Prestare activitati de productie;
- Servicii de consultanta;

An 4 implementare proiect:
12
- Prestare activitati de productie;
- Servicii de consultanta;

An 5 implementare proiect
- Prestare activitati de productie
- Servicii de consultanta;

Descrierea indeplinirii criteriiilor de eligibilitate:

CRITERII DE ELIGIBILITATE MODALITATE DE INDEPLINIRE

Cererea de Finanare se afl n sistem (solicitantul a mai depus Nu s-a mai depus o alta Cerere de
aceeai cerere de finanare n cadrul aceleiai sesiuni anuale)? Finantare.
Solicitantul se afla in Registrul debitorilor AFIR pentru Programul Solicitantul nu se regaseste in Registrul
SAPARD/FEADR? debitorilor AFIR.
Solicitantul este nregistrat n Registrul Evidene Procese, i se
Solicitantul nu este nregistrat n
afl n situaii litigioase cu AFIR, pn la pronunarea definitiv i
Registrul Evidene Procese.
irevocabil a instanei de judecat n litigiul dedus judecii?
Solicitantul are un contract de finanare ncetat din proprie Solicitantul nu a mai avut un alt contract
iniiativ, pentru o perioad mai mic de 1 an de la data rezilierii? de finantare.
Solicitantul are un contract de finanare ncetat pentru
Solicitantul nu a mai avut un alt contract
nerespectarea obligaiilor contractuale din initiativa AFIR pentru 2
de finantare.
ani de la data rezilierii?
Solicitantul are un proiect selectat pentru finanare si s-a angajat
prin declaraie la depunerea cererii de finanare c va depune
dovada co-finanrii la contractare sau c va depune proiectul Solicitantul nu a mai avut un alt proiect
tehnic i nu a prezentat documentele la data prevzut n selectat pentru finantare.
Notificarea privind finanarea i nu a trecut mai mult de 1 an de zile

13
de la data Notificrii beneficiarului privind selectarea Cererii de
Finanare i depunerea prezentei cereri de finanare?
Solicitantul a bifat punctele obligatorii i cele specifice, dupa caz,
Punctele obligatorii si cele specifice au
n Declaratia pe propria raspundere F din cuprinsul Cererii de
fost bifate.
Finanare i a semnat aceast declaraie?
Solicitantul a depus mai mult de un proiect n aceeai sesiune n Nu s-a mai depus un alt proiect spre a fi
cadrul aceleiai sub-msuri? finantat.
Solicitantul a mai beneficiat de sprijin in cadrul sM 6.2 inclusiv de
Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin
acelai tip de finanare pentru activiti neagricole obinut prin
in cadrul sM 6.2.
Msura 19Dezvoltarea local LEADER?
Asociaii/acionarii solicitantului au sau au avut aceast calitate
Titularul PFA-ului nu a mai avut aceasta
n alt ntreprindere care a solicitat n aceeai sesiune / beneficiat
calitate in alta intreprindere care a
n sesiuni diferite de sprijin financiar nerambursabil, n cadrul sub-
solicitat sau beneficiat de sprijin
msurii 6.2, inclusiv de acelai tip de finanare pentru activiti
nerambursabil.
neagricole obinut prin Msura 19 Dezvoltarea local LEADER?
Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente Codul CAEN pentru care se solicita sprijin
codului CAEN care este/a fost autorizat la ONRC inainte de nu a fost autorizat inainte de depunerea
depunerea cererii de finantare? cererii de finantare.
Asociaii/acionarii solicitantului detin parti sociale in alte Titularul PFA-ului nu mai detine parti
societati care isi desfasoara activitatea in baza aceluiasi cod CAEN sociale in alte societati care isi
autorizat la ONRC ca si cel propus prin Cererea de Finantare/ Planul desfasoara activitatea in baza aceluiasi
de Afaceri? cod CAEN autorizat la ONRC ca si cel
propus prin Cererea de Finantare/ Planul
de Afaceri.
Solicitantul trebuie s se ncadreze n categoria beneficiarilor Solicitantul se ncadreaza n categoria
eligibili: beneficiarilor eligibili, respectiv este
infiintat ca si Persoana Fizica Autorizata-
nfiinat n baza OUG nr. 44/ 2008
14
privind desfurarea activitilor
economice de ctre persoanele fizice
autorizate, ntreprinderile individuale i
ntreprinderile familiale, cu modificrile
i completrile ulterioare;

Solicitantul trebuie s prezinte un plan de afaceri. Se prezinta plan de afaceri complet,


intocmit conform precizarilor din
Ghidul Solicitantului.
Obiectivul trebuie s se ncadreze n cel puin unul dintre tipurile de
activiti sprijinite prin sub-msura 6.2 Proiectul se incadreaza in tipurile de
activiti sprijinite prin sub-msura 6.2,
respectiv productie.

Sediul social si punctul de lucru n care se va desfura activitatea Terenul unde se va realiza investitia
pentru care se solicit finanare trebuie s fie situate n spaiul este amplasat in mediul rural, in
rural; Comuna Schela, satul Smbotin, Jud.
Gorj. Solicitantul are sediul social in
Comuna Schela, Sat. Smbotin, Nr 144,
camera nr.1, Judet Gorj;

Implementarea planului de afaceri trebuie s nceap n cel mult 9 In Declaratia F din Cererea de finantare
luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. s-a bifat inceperea implementarii
Planului de afaceri n termen de cel mult
9 luni de la data semnrii contractului de
finanare.

15
Descrierea criteriilor de selectie:

1. Principiul diversificrii activitii agricole a fermierilor/membrilor gospodriei agricole ctre activiti neagricole.

Titularul Coman Ion - Claudiu Persoana Fizica Autorizata si initiatorul proiectului, domnul Coman Ion Claudiu, este cap de
gospodarie/exploatatie agricola fara personalitate juridica, care a activat n agricultur minimum 12 luni pn la data depunerii cererii de
finanare, fapt dovedit prin extras din Registrul Agricol al Comunei Schela.

Punctajul la acest criteriu este 10 puncte.

2. Principiul prioritizrii sectoarelor cu potenial de cretere (textile i pielrie, Industrii creative i culturale inclusiv meteuguri,
activiti de servicii n tehnologia informaiei, agroturism, servicii pentru populaia din spaiul rural).

Proiectul NU vizeaz servicii din sectoarele cu potenial de cretere Servicii pentru populaia din spaiul rural, respectiv prestarea
de servicii, Conform codului CAEN 1623 - Fabricarea altor elemente de tamplarie si dulgherie, pentru constructii.
Punctajul la acest criteriu este 0 puncte.

3. Principiul stimulrii activitilor turistice n sensul prioritizrii activitilor agroturistice desfurate n zonele cu potenial turistic
ridicat/ destinaii ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.

In cadrul prezentului proiect nu se vor desfasura activitati agroturistice sau de agrement.


Punctajul la acest criteriu este 0 puncte.

4. Principiul stimulrii unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit n funcie de producia comercializat sau
activitile prestate, n procent de peste 30% din valoarea primei trane de plat.

Prezentul proiect prevede in planul de afaceri activiti de productie ntr-un procent de 42% din valoarea primei trane de plat,
respectiv 221.225 lei.
16
Punctajul la acest criteriu este 25 puncte.

Nr. Principii i criterii de selecie Punctaj


Crt.
1 Principiul diversificrii activitii agricole a fermierilor/membrilor gospodriei 10
agricole ctre activiti neagricole.

2 Principiul prioritizrii sectoarelor cu potenial de cretere (textile i pielrie, 0


Industrii creative i culturale inclusiv meteuguri, activiti de servicii n
tehnologia informaiei, agroturism, servicii pentru populaia din spaiul rural).

3 Principiul stimulrii activitilor turistice n sensul prioritizrii activitilor 0


agroturistice desfurate n zonele cu potenial turistic ridicat/ destinaii
ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.

4 Principiul stimulrii unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi 25


stabilit n funcie de producia comercializat sau activitile prestate, n procent
de peste 30% din valoarea primei trane de plat.

TOTAL 35

1. Motivarea afacerii (se prezinta oportunitatea afacerii, descrierea serviciilor ce urmeaza s fie prestate sau produsele ce urmeaza a fi
obtinute)

In prezent, in zona rurala Schela, Judetul Gorj, nu exista un atelier care sa se ocupe cu fabricarea produselor din lemn
destinate utilizarii in industria constructiilor, iar solicitari sunt destul de multe pentru acest tip de produse, atat din comuna, cat si

17
din localitatile invecinate. Cei care doresc sa beneficieze de produse de calitate in domeniul fabricarii elementelor de tamplarie si
dulgherie pentru constructii trebuie sa se deplaseze in orasele invecinate, aceastea aflandu-se la o distanta relativ de mare.
Putem spune ca piata produselor de tamplarie si dulgherie pentru constructii este in crestere din urmatoarele motive
pentru care acest tip de activitate a fost considerata indinspensabila : existenta resurselor necesare, cresterea activitatii de
constructie de case pentru persoanele care doresc sa locuiasca in mediul rural, desfasurarea de actiuni de reabilitare a caselor
existente, inexistenta unei concurente in zona, distantei relativ mari fata de centrele urbane importante etc.
Lemnul a fost in mod traditional material de constructie in zonele rurale. Inca ne amintim de casele din barne asezate
orizontal ( de obicei, din brad sau stejar, stejarul fiind folosit la elementele care alcatuiau structura de rezistenta).
Un atelier in fabricarea produselor din lemn utilizate in industria constructiilor este absolut necesar in orice sat sau comuna
din Romania. In ziua de azi este destul de greu de imaginat o localitate din mediul rural in care lemnul sa nu fie prezent. Intr-o casa
sau ferma de la tara, lemnul este foarte des intalnit la realizarea constructiei propriu-zise, iar daca constructia nu este din lemn
aproape sigur vom intalni lemnul in acoperisul constructiei, in prispa sau in gardurile gospodariei.
Totodata lemnul este folosit si la realizarea unor constructii de interes economic si public din mediul rural. Lemnul este
frecvent intalnit in constructiile comerciale, agricole, institutionale.
In urma exemplelor de mai sus reiese faptul ca lemnul este atat de des intalnit in mediul rural, in mod evident trebuie sa
existe si ateliere, dotate cu echipamente profesionale, care sa se ocupe de comercializarea lemnului si punerea sa in valoare.
Prin acest proiect se va lua in considerare construirea unui atelier de tamplarie si dulgherie pentru constructii. Hala va fi
construita si dotata conform standardelor in vigoare.
Spatiul destinat atelierului de tamplarie si dulgherie pentru constructii este o hala de productie construita din panouri
metalice, avand fundatia din beton armat si structura de rezintenta alcatuita din stalpi si cadre metalice. Hala va avea o suprafata
de 180 - 210mp. De asemenea hala va fi astfel comparimentata incat sa permita desfasurarea unor activitati de birou ( primire
clienti/comenzi, intocmire oferte, facturare etc) si activitati de intretinere a iginei corporale( vestiar, toaleta, chiuveta etc.)
La construirea halei vor fi luate in considerare doua posibilitati de edificare:
1. Materialele folosite in constructia halei sunt:
- Fundatie - Planeitate, beton;
- Structura metalica Stalpi, Grinzi si, pane acoperis, inchidere contrav, tabla.
- Panouri sandwich acoperis in doua ape, acoperis, pereti, accesorii.
2. Materiale folosite pentru constrctia halei sunt:

18
- Fundatie Planeitate, beton;
- Structura de rezinstenta - beton armat;
- Structura acoperis din lemn si tigla.

Atelierul de productie va fi dotat cu utilaje destinate prelucrarii lemnului: aspirator local de rumegus si praf, ferastrau
panglica orizontala/vertical, masina de ceaprazuit panza, masina de ascutit panze, combinata de tamplarie.
Domnul Coman Ion Claudiu detine studii liceale, avand specializarea Mecanic masini si utilaj, certificat de calificare
profesionala - calificare Tehnician in Silvicultura, dar si certificat de absolvire a scolii postliceale cu specializarea Tehnician
proiectant in industria constructiilor de masini. Viitorul angajat al firmei va participa la un curs de calificare cu specific domeniului.
Din punct de vedere al experientei pe care domnul Coman Ion Claudiu a acumulat-o pana in prezent , acesta doreste ca prin
deschiderea afacerii in sectorul activitatii de productie sa puna in valoare cunostintele si experienta dobandita pana in prezent.

Prin obiectul de activitate , isi propune sa ofere activitati de productie prin intermediul unui atelier de tamplarie si dulgherie
pentru constructii.
Activitatile generale care vor fi prestate sunt reprezentate de:
Sipci - sunt piese cu fetele si canturile complet prelucrate, avand grosimi intre 12 24 mm si latimi de 48 mm la rasinoase
respectiv grosimi intre 19 40 mm si latimi de 40 mm la foioase;
Grinzi - produse cu doua, trei sau 4 fete plane, avand sesctiune patrata sau dreptunghiulara si latura de minimum 100 mm,
la rasioase si minimum 120 mm la foioase;
Dulapi - produse cu fetele plane si paralele avand grosime intre 28 75 mm la rasinoase si 50 90 mm la foioase si latimi
mai mari decat dublul grosimii dar cel putin 100 mm;
Capriori - sunt structuri de forma triunghiulara care oferta suport si stabilitate acoperisului si ajuta la distribuirea greutatii
acestuia. Capriorii au diferite dimensiuni 48 mm grosime si latime de 180 150 120 90 mm.
Rumegus - provine fie direct din exploatarea primara a lemnului, fie din tocarea deseurilor de calitate inferioara.
Resturi din debitare - acestea rezulta in urma operatiilor specifice de prelucrarea masei lemnoase.

Dintr-un 1 m3 de materie prima(lemn) 30% reprezinta pierderi din activitatea de productie, respectiv 15% rumegus si 15% resturi
din debitare. Aceste pierderi vor fi valorificate prin vinderea lor catre gospodarii si fabricilor de brichete din rumegus.

19
2 Analiza pieei pe care activeaz/va activa ntreprinderea n contextul dezvoltrii afacerii.
o Descrierea ofertei i a cererii (concurena, clieni existeni/poteniali, beneficiarii finali ai produsului/serviciului dac acetia difer de
clienii descrii),
Concurenta este unul dintre factorii importanti ce actioneaza asupra agentilor economici, astfel incat acestia sa-si adapteze oferta la
cerere. Pe o piata libera, concurenta actioneaza in stransa legatura cu pretul. Asadar Coman Ion Claudiu Persoana Fizica Autorizata isi
propune ca preturile activitatilor de productie sa fie mai mici decat cele practicate in orasele invecinate. Concurenta se afla la o distanta
relativ mare de zonele care vor beneficia de produsele si serviciile oferite, ele fiind amplasate mai ales in centrele urbane din Judetul Gorj
(aproximativ 20 km). In zona rurala Schela, ateliere care se ocupa de fabricarea elementelor de dulgherie si tamplarie pentru constructii,
nu exista, acestea fiind destul de necesae locuitorilor din zona, cat si celor in localitatile invecinate (Turcinesti, Stanesti, Runcu etc).

Clientii potentiali sunt si beneficiari finali ai produsului


Produsele realizate vor fi destinate, in primul rand, pietei locale, reprezentata de locuitorii comunei Schela si din localitatile
invecinate, care doresc sa isi edifice diferite constructii in regie proprie(case, anexe, foisoare etc). Avand in vedere faptul ca in ultimul timp
locuitorii din zonele rurale au inceput sa nu isi mai produca singuri materialele de care au nevoie in constructia diferitelor cladiri, acestia
indreptandu-se catre firmele autorizate in acest sens .
Numeroase persoane( fizice sau juridice) parasesc orasele pentru a se muta in zona rurala, din diferite motive (sunt mult mai
aglomerate, iar nivelul de trai este din ce in ce mai greu). Aceasta migratie catre zona rurala reprezinta un castig pentru atelierul nostru,
deoarece numarul de constructii si cererea de produse fabricate din lemn va creste considerabil.
Prin aceasta activitate de productie piata va putea fi exstinsa prin crearea de contracte cu firme de constructii, acestia se
vor aproviziona de la noi cu materiale care vor fi folosite in diferite constructii.
Comuna Schela se afla la o distanta relativ mare de principalele orase din zona, prin implementarea acestui proiect
produsele vor fi oferite direct cetatenilor din zona, eliminandu-se totodata si costurile legate de transportul produselor finite.

Descrierea pe scurt a politicilor de:


o Produs: Aspectele de Managementul produselor i Marketingul produselor se ocup de specificaiile bunului sau produsului n
cauz, i la modul n care relaioneaz la nevoile i dorinele utilizatorului final.

20
Produsele prin intermediul atelierului de tamplarie si dulgherie pentru constructii si domeniul de activitate se indreapta catre
solicitantii care doresc produse comercializate din lemn: sipci, grinzi, dulapi, capriori, etc.
Gama sortimentelor de produse oferite de noi consumatorilor necesita o permanenta adaptare la cerintele pietei prin innoire,
ceea ce determina o modificare calitativa si cantitativa a acesteia. Firma noastra va fi in contact cu clientul din momentul in care
acesta este de acord cu oferta de pret cu privire la produsul pe care-l doreste. Realizarea produsului se va desfasura in hala
specializata din cadrul atelierului firmei, cu respectarea operatiilor si fazelor specifice realizarii fiecarui produs. La incheierea
fiecarei faza de lucru se realizeaza controlul acestuia cu mare grija, deoarece dorim ca la finalizarea procesului, produsul sa
ajunga la un nivel inalt de calitate, iar clientul nostru sa fie multumit de rezultat.
Aceste obiective vor fi atinse prin angajarea unui personal serios, care va urma un curs de calificare, se va perfectiona si va invata
pe tot parcusul activitatii.
o Pre: Se refer la procesul de stabilire a preului pentru un produs, inclusiv reducerile de pre.
In cadrul firmei Coman Ion Claudiu Persoana Fizica Autorizata, se determina un calcul preliminar al materiilor prime si
materialelor care vor intra in componenta produsului finit, la care se adauga costul cu salariile si contributiile, adaosul comercial
practicat. La suma rezultata se vor aplica taxele si impozitele legale, suma rezultata reprezentand pretul final al produselor.
Pretul este stabilit pentru fiecare m3 a produsului finit.
Se va lua in considerare un pret preferential clientilor cu o cerere mai mare de produse.
o Promovare: Include reclama, relaiile publice, publicitatea i vnzrile personale, i se refer la diferite metode de promovare a
unui produs, brand sau companie.
Promovarea se va face atat prin afisarea in apropierea institutiilor publice a unor materiale informative - Afise, prin distribuirea
unor pliante. In aceste materiale vor fi prezentate serviciile si ofertele de pret puse la dispozitie de acest atelier nou infiinat.
Se acorda o atentie deosebina prin intermediul internetului, afacerea noastra va fi vizibila pe retelele de socializare, site-uri de
profil, vanzari unde vor fi puse la dispozitia persoanelor interesate listele cu produsele oferite si preturi, fotografii relevante,
ofertele propuse.
Acest tip de afacere poate fi promovata si prin intermediul clinetilor multumiti de calitatea produselor noastre, acestia vor
transmite informatii pozitive despre noi si produsele noastre.

Plasament sau distribuie, se refer la modul n care produsul ajunge la client; spre exemplu, plasamentul la locul vnzrii sau
desfacerii cu amnuntul. Plasamentul sau distributia face referin la locul unde produsul sau serviciul este vndut, exemplu

21
regiune geografic sau ramura industrial, i segmentul cruia se adreseaz(tineri aduli, familii, companii, oameni de afaceri,
femei, brbai, etc.).
Activitatea de productie se va presta la locul unde se va infiinta atelierul, respectiv Comuna Schela, Satul Smbotin,
Judetul Gorj, amplasament usor accesibil, cunoscuta de marea majoritatea locuitorilor din comuna Schela, dar si din localitatile
invecinate (comunele Stanesti, Runcu etc.), care doresc sa cumpere sipci, grinzi, dulapi, capriori, etc. Terenul unde atelierul va fi
construit se afla la o distanta corespunzatoare astfel incat zgomotul produs de atelierul de tamplarie si dulgherie pentru
constructii sa nu deranjeze locuitorii din imobilele apropiate.
Amplasamentul atelierului este accesibil, acesta are intrare direct din drumul comunal Dj 644 care este intens
circulat.
Productia noastra se adreseaza unui segment larg de clienti, resprectiv propietari de case, institutii publice, indiferent daca
sunt femei sau barbati, oameni de afaceri, companii etc. Clientii cu un venit mediu sau modest nu isi vor permite sa apeleze la
alte ateliere de productie, aceastea aflandu-se la o distanta relativa mare de comuna Schela iar preturile sunt destul de ridicate.
Atelierul nostru va fi un real ajutor populatiei din zona, acestia vor avea posibilitatea de a beneficia de produse de calitate la
preturi accesibile.

o descrierea fluxului afacerii (aprovizionare, furnizori)


COMAN ION CLAUDIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA se va aproviziona de la urmatorii furnizori:
- SC VASEURO FOREST SRL;
- SC SUCCES LEMN SRL;
- SC TOMI G SRL;
Pe baza precontractului de vanzare cumparare Nr.1/2016, incheiat in data de 17.06.2016, COMAN ION CLAUDIU PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA va cumparat materie prima (lemn) de la socielatatea comerciala TOMI G SRL.
COMAN ION CLAUDIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA ( in calitate de VANZATOR) a incheiat un Precontract de Vazare Cumparare Masa
Lemnoasa Debitata Nr. 2/ 25.06.2016, cu societatea comerciala DICARILOR SRL ( in calitate de CUMPARATOR ) .

22
Primul moment al fluxului afacerii este promovarea atelierului de tamplarie si dulgherie pentru constructii prin diferite metode, datorita
acestei promovari potentialul client va fi informat de locatia si ofertele atelierului. Din momentul in care potentialul client a hotarat sa
mearga, urmeaza deplasarea spre destinatie, informarea in interiorul atelierului despre ofertele si produsele ce urmeaza sa fie fabricate.
Daca potentialul client a hotarat sa beneficieze de produsele atelierului de productie, administratorul preia comanda si o plaseaza mai
departe angajatilor pentru a incepe procesul de prelucrare a lemnului. In momentul in care se constatat diminuarea stocului cu materie
prima se va proceda la efectuarea unei comenzi catre furnizorii transportatori de materie prima, aprovizionarea se va face in functie de
numarul comenzilor primite. Dupa un timp de folosinta utilajele si echipamentele au nevoie de unele reparatii, pentru aceste reparatii se
va apela la firme specializate in prestarea acestor servicii.

POTENIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de Produse/servicii oferite
Nr.crt materii prime/materiale
auxiliare/
1 Material lemnos
SC VASEURO FOREST SRL

2 SC SUCCES LEMN SRL Material lemnos


3 SC TOMI G SRL Material lemnos
4 SC UNI TOOLS SRL Hartie abraziva, ulei de
taiere, material de
curatat panze etc.
5 SC DEDEMAN SRL Vaselina, lavete, pile
etc. Atentie!
o In cazul serviciilor n agroturism si
activitatilor mestesugaresti se va descrie si potentialul local NU ESTE CAZUL

23
POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt Client (Denumire i Valoare % din vnzri
adresa) (Lei)
1 Proprietari de case, 165.919
cladiri etc. din
75%
Comuna Schela si din
localitatile invecinate.
2 Firme de constructii 55.306
din Comuna Schela si
25%
din localitatile
invecinate.
3 Total 221.225 100%

3. Descrierea activitatii
o Descrierea fluxului tehnologic/serviciilor, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului.

Destinatia utilajelor/echipamentelor ce vor fi achizitionate:


Aspirator local de rumegus si praf : acest utilaj se va folosi in hala de productie pentru a asigura colectarea deseurilor rezultate prin
decuparea placilor de lemn si astfel se va asigura si proteja sanatatea corespunzatoare a angajatilor si mediul.
Ferastrau panglica - este folosit in cadrul atelierului pentru a imparti lemnul brut (din starea bruta/neprelucrata, in diferite marimi
pentru a putea fi transformat in sipci, grinzi, capriori, dulapi etc.)
La aceasta maina, suprafaa tiat este orizontal sau verticala, iar panglica taie, de obicei, cu ramura sa inferioar. Buteanul de
debitat se fixeaz pe un crucior, care nainteaz iar planul de tiere al pnzei se fixeaz cobornd simultan axele celor doi volani de
nfurare a panglicii. Partile integrante (Dispozitiv de pretaiere, Scaun operator, Dispozitiv electric de masura si oprire la cota,
24
Tractiune pe ambele parti, Modul pentru prelungirea caii de rurale, Reazem bustean, Dispzitiv strangere bustean, Cadru intarit) ajuta
la o utilizare eficienta si facila a utilajului si la indeplinirea eficace a sarcinilor de lucru.
Masina de ceaprazuit in atelier acest tip de utilaj are rolul de a incovoia dintii fierastraului pentru o mai buna functionare.
Masina de ascutit acest tip de utilaj este folosit pentru ascutirea panzelor panglica, acestea la randul lor sunt folosite la
fierastraiele panglica.
Combinata de tamplarie - este o combina foarte precisa care permita efectuarea unei multitudini de prelucrari independente, de la
indreptare, rindeluire (slefuire si la grosime), utilizare toupie si masina de gaurit.lo
Materiale si materii prime necesare functionarii de zi cu zi in conditii optime si fara intreruperi a atelierului de tamplarie si
dulgherie;sita pentru ascutire

Fluxul tehnologic care va fi utilizat in intreprinderea solicitata este relativ simplu:


Materia prima reprezentata de materialul lemnos (pregatiti de prelucrare) livrat de furnizori este depozitat pe terenul
societatii langa hala de productie;
Materialul lemnos este asezat pentru prima prelucrare care va fi efectuata cu ajutorul fierastraului panglica, acesta
taie materialul lemnos in diferite lungimi, grosimi, forme. Dupa aceasta prima prelucare rezulta materiale de
constructii reprezentate de: sipci, grinzi, dulapi, capriori etc.
Deseurile derivate din prima faza de prelucrare sunt colectate cu ajutorul aspiratorului de rumegus si praf . Aceste
deseuri sunt stranse cu scopul de a proteja mediul si sanatatea angajatilor., apoi fiind valorificate in diferite moduri
Rumegusul provenit din debitarea lemnului in atelierul de tamplarie si dulgherie pentru constructii este o sursa
importanta de materie prima, acesta poate fi valorificat in diferite moduri cum ar fi:
- o parte din rumegus se va vinde catre fabricile care se ocupa de realizarea brichetelor din rumegus.
- rumegusul ramas va merge catre gospodariile oamenilor fiind folosit in diferite activitati de agricultura
(ingrasamant pentru plante, ajuta la oprirea din crestere a buruienilor, este un bun protector al semanaturilor de toamna)
etc.
Dupa prima prelucare, anumite elemente de tamplarie si dulgherie pentru constructii sipci, grinzi, capriori, dulapi) au
nevoie de o a doua etapa de prelucrare. Aceasta este relizata cu combinata de tamplarie si consta in operatiuni de
indreptate, rindeluire, slefuire, gaurire etc.
Resturile din debitare a lemnului se vor folosi ca lemn de foc.

25
Partea cea mai importanta si utilizata a fierastraului si combinatei de tamplarie este reprezentata de panza panglica
de taiere. Aceasta are nevoie de intretinere regulata ( ascutire, indreptare, incovoiere dinti etc.) operatiune care
efectuiaza cu ajutorul masini de ceaprazuit si masina de ascutit.
Toate aceste utilaje sunt instalate in interiorul halei de productie, hala care permite desfasurarea activitatii in conditii
adecvate ( protejate de interperii, conforme din punct de vedere igienic, sanatatii si protectiei muncii etc). Produsele
finite vor fi depozitate pentru o perioada scurta de timp pana la livrarea catre clienti in interiorul halei.
Deasemenea hala va fi astfel comparimentata incat sa permita desfasurarea unor activitati de birou ( primire
clienti/comenzi, intocmire oferte, facturare etc) si activitati de intretinere a iginei corporale( vestiar, toaleta, chiuveta
etc.)
jbkjbkjlea panzelor panglica folosite la fierastraiele panglica, produsele finiste
o Descrierea resurselor: umane, materiale, financiare (se vor descrie orientativ resursele financiare utilizate in desfurarea afacerii suma
forfetar obinut prin proiect ct i altele)

Forta de munca
Personal Specialitate/ Permanenti/sezonieri
Meseria Nr. angajati Nr.
1. Angajat in activitatea de productie Tamplar, 1
Dulgher
- permanenti 1
- sezonieri

Domnul Coman Ion Claudiu detine studii liceale, avand specializarea Mecanic masini si utilaj, certificat de calificare profesionala -
calificare Tehnician in Silvicultura, dar si certificat de absolvire a scolii postliceale cu specializarea Tehnician proiectant in industria
constructiilor de masini. Viitorul angajat al firmei va urma un curs de calificare cu activitatea specifica domeniului. Coman Ion Claudiu
doreste sa isi puna in valoare cunostintele si experienta acumulata infaptuind acest lucru prin deschiderea unei afaceri in activitatea de
productie Fabricarea altor elemente de tamplarie sidulgherie pentru constructii.
Resursele materiale sunt reprezentate de un imobil, in suprafata de 9.800 mp, situat in Comuna Schela, satul Smbotin, Judetul
Gorj, amplasament unde se va infiinta atelierul de tamplarie si dulgherie pentru constructii.
Resursele financiare utilizate in desfasurarea afacerii sunt reprezentate de:
26
Suma forfetara obtinuta prin proiect se va folosi pentru sustinerea costurilor cu: cheltuieli pentru consultanta; capitalizarea firmei, materie
prima; obtinere avize de functionare, constructie hala de productie si achizitia de active tangibile: utilaje si echipamente pentru atelierul de
tamplarie si dulgherie; angajarea si plata unui salariat, sustinere curs de calificare.
Resursele proprii se vor folosi pentru sustinerea costurilor cu: promovarea atelierului de tamplarie si dulgherie pentru constructii.

Modalitatea de gestionare si implementare a planului de afaceri

o Scurta descriere a derularii activitatilor pentru implementarea PA;

An 1 implementare plan de afaceri atelier de tamplarie si dulgherie pentru constructii (12 luni):
- Contractare servicii consultanta care sa asigure implementarea corecta a proiectului, Depunere prima cerere de plata, Obtinere
autorizatii de constructie hala de productie, Construirea si amenajarea cladirii in care va functiona atelierul de tamplarie si dulgherie
pentru constructii (in conformitate cu normele specifice in vigoare pentru autorizarea acestuia), Recrutarea si angajarea unei
persoane care sa urmeze cursuri de calificare/specializare in domeniul dulgheriei si tamplariei, Instruire personal, Dotarea cu utilaje
si echipamente, Obtinerea autorizatiilor de functionare pentru atelierul de tamplarie si dulgherie pentru constructii;

An 2 implementare plan de afaceri :


- Prestare activitati de productie, Servicii de consultanta;

An 3 implementare plan de afaceri :


- Prestare activitati de productie, Servicii de consultanta;

An 4 implementare plan de afaceri :


- Prestare activitati de productie, Servicii de consultanta;

An 5 implementare plan de afaceri


- Prestare activitati de productie, Servicii de consultanta;
27
o Descrierea modalitatii de desfsurare a activittilor comerciale, astfel inct productia comercializat sau serviciile prestate (vanzari
previzionate), sa fie n procent de minim 30% din valoarea primei transe de plat inainte de solicitarea celei de a doua trane de plata;

Curs euro data 10.06.2016 1 euro = 4.5148 lei


Valoare prima transa de plata 49.000 euro x 4.5148 lei = 221.225lei
Vanzari previzionate = 42% din prima transa de plata: 221.225 x 42% = 92.915 lei

Pret produse comercializate lunar:Sipci 650 lei/m3

Grinzi 550 lei/m3

Dulapi 550lei/m3

Capriori 550lei/m3

Rumegus 50lei/tona

Resturi din debitare 150lei/m3

Cantitatea de produse comercializate lunar:Sipci 0.805 m3

Grinzi 0.833 m3

Dulapi 0.833 m3

Capriori 0.833 m3

Rumegus 0.833 m3

Resturi din debitare 0.833 m3

Desfasurare activitate productie 45 luni.


92.915 / 45 luni = 2.065 lei/luna (incasari din activitate);

28
o Durata de implementare a planului de afaceri si de indeplinire conforma a angajamentelor din PA

Durata de executie efectiva a proiectului este de 57 de luni, perioada la care se adauga 3 luni pentru ultima transa de plata.
Pe parcursul celor 57 de luni COMAN ION - CLAUDIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA va demonstra ca o sa prestere activtati de productie in
valoare de 42% din prima transa de plata, respectiv 92.915 lei (valoare prima transa 49.000 euro / 221.225 lei).

Dupa semnarea contractului de finantare, urmatoarele etape in implementarea proiectului:


An 1 de implementare
Luna 1 - Depunere cerere de plata 1;
Luna 1 Consultanta contractare;
Luna 2 Obtinere autorizatii de constructie;
Lunile 3 9 Constructie hala de productie;
Lunile 6 Recrutarea si angajarea unei persoane care sa urmeze cursuri de calificare/specializare in domeniul dulgheriei si tamplariei.
Luna 7 12 - Instruire personal;
Lunile 10 11 Achizitionarea si montarea utilajelor/echipamentelor;
Lunile 12 Obtinere avize/autorizatii de functionare;

An 2 de implementate
Lunile 1 12 Prestare activitati de productie;
Lunile 1 12 Consultanta;

An 3 de implementare
Lunile 1 12 Prestare activitati de productie;
Lunile 1 12 Consultanta;

An 4 de implementare
Lunile 1 12 Prestare activitati de productie;
Lunile 1 12 Consultanta;
29
An 5 de implementare
Lunile 1 9 Prestare activitati de productie;
Lunile 1 9 Consultanta;
Lunile 10 12 Depunere ultima cerere de plata;

De la data semnrii contractului de finanare, prin Planul de afaceri, solicitantul trebuie s demonstreze c va comercializa producie de
minimum...%(nu mai puin de 30%) din valoarea primei transe de plat, va realiza activitatile n conformitate cu cele precizate n Planul de
afaceri, c va demara implementarea planului de afaceri n cel mult 9 luni de la data semnrii contractului de finantare, i va realiza toate
angajamentele asumate la depunerea cererii de finantare.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care verific planul de afaceri) care au
stat la baza realizrii previzionrii : gradul de utilizare a capacitii de producie i modul cum evolueaz acesta n timp; se va preciza
producia fizic existenta i producia fizic estimat n urma realizrii investiiei. Previzionarea vanzarilor/incasarilor se va realiza in preturi
constante.

Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect

Nr. Pret in Total Total Total Total Total


Categoria UM
Crt. LEI/UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Vanzari fizice previzionate


3
1 Sipci 650/m LEI 0 9.66 9.66 9.66 7.245
2 Grinzi 550/m3 LEI 0 10 10 10 7.5
3 Dulapi 550/m3 LEI 0 10 10 10 7.5
4 Capriori 550/m3 LEI 0 10 10 10 7.5
5 Rumegus 50/tona LEI 0 10 10 10 7.5
6 Resturi din debitare 150/m3 LEI 0 10 10 10 7.5
30
Vanzari valorice previzionate
3
1 Sipci 650/m LEI 0 6.280 6.280 6.280 4.710
3
2 Grinzi 550/m LEI 0 5.500 5.500 5.500 4.125
3
3 Dulapi 550/m LEI 0 5.500 5.500 5.500 4.125
3
4 Capriori 550/m LEI 0 5.500 5.500 5.500 4.125
5 Rumegus 50/tona LEI 0 500 500 500 375
3
6 Resturi din debitare 150/m LEI 0 1500 1500 1500 1.125
Total venituri /incasari din activitatea propusa
prin proiect LEI 0 24.780 24.780 24.780 18.585

49.000 x 4.5148 lei. = 221.225lei lei

Valoare prima transa 221.225lei lei


Total venituri previzionate 92.915 Transa I x 42% (nu mai puin de 30%)

IV. DETALII PRIVIND ACTIUNILE NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITATII NEAGRICOLE, CUM AR FI INVESTIIILE, FORMAREA SAU
CONSILIEREA, INCLUSIV CELE LEGATE DE UTILIZAREA EFICIENT A RESURSELOR
- Activitile prvizionate n scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin planul de afaceri:

ex.: achiziie active tangibile/intangibile, instruiri, capitalizarea ntreprinderii etc.

In cadrul proiectului se doreste construirea si dotarea unui atelier modern in Comuna Schela, Satul Smbotin, Judetul Gorj pentru a
satisface nevoia comercializarii produselor din lemn, persoanelor din comuna Schela si din localitatile invecinate. Sumele forfetare ce vor fi
obtinute prin prezentul proiect vor fi folosite pentru: cheltuieli cu consultanta; capitalizarea firmei, materia prima; obtinerea autorizatiilor
de functionare; achizitia de echipamente tangibile constructie hala, utilaje si echipamente pentru atelier; angajarea si plata unei
persoane, sustinerea unui curs de calificare.

31
Pentru atingerea obiectivelor specifice este necesar construirea unei hale de productie care sa corespunda normelor si caliatii.
Aceasta cladire va fi construita cu ajutorul resurselor din proiect, pe terenul proprietatea domnului Coman Ion Claudiu Persoana Fizica
Autorizata, situat in Comuna Schela, satul Smbotin, Judet Gorj.
Compartimentarea acestei cladiri va respecta cel putin urmatoarele cerinte: o incapere pentru birou, toaleta, vestiar si un loc pentru
desfasurarea activitatii de lucru.
Prin Crearea capacitii de administrare a activitii ntreprinderii se vor percepe costuri legate de consultanta pentru depunerea
cererii de finantare si implementarea proiectului, aceste servicii de consultanta sunt necesare pentru accesarea fondurilor si implementarea
proiectului in conditii bune. De asemenea, se vor obtine avizele/acordurile pentru desfasurarea in conditii legale a activitatii (autorizatii de
construire, mediu etc.), avize/autorizatii care, in unele cazuri, trebuie innoite anual si sunt indispensabile desfasurarii legale a activitatii. Se
va asigura costuri cu materia prima, capitalul de lucru (costurile cu utilitatile, impozitele si taxele etc.) reprezinta niste costuri lunare care
trebuie acoperite, acest lucru fiind dificil in conditiile unei afaceri aflat la inceput.
Obiectul specific Cresterea competitivitatii reprezinta cel mai esential obiectiv, pentru indeplinirea acestuia se vor achizitiona active
tangibile: utilaje/echipamente pentru atelierul de tamplarie si dulgherie pentru constructii, dupa o analiza mai serioasa a pietei se vor
achizitiona activele care au raportul calitate/pret cel mai bun. Acestea se vor monta in cadrul atelierului si se vor folosi cel putin dupa
descrierea minimala realizata in cadrul capitolului Descriere activitatii. Pentru o mai buna functionare si protejare a
utilajelor/echipamentelor se va construi o hala de productie cu ajutorul fondurilor din proiect.
Un al doilea obiectiv foarte important al acestui proiect este reprezentat de Dezvoltarea resursei umane. Specificul activitatii
propuse impune recrutarea si formarea unui personal care sa exercite activitatea cu multa indemanare si profesionalism. Pentru
indeplinirea acestui obiectiv, inainte de a fi angajata, persoana selectata va urma un curs de calificare necesara in domeniul de activitate.

Activitati previzionate in cadrul proiectului sunt urmatoarele:


- Servicii consultanta;
- Constructie hala de productie;
- Recrutare si Angajare personal;
- Instruire personal;
- Achizitie utilaje si echipamente de specialitate;
- Asigurare capital de lucru (cheltuieli cu salarizarea, impozite si taxe etc.).

32
GRAFICUL DE TIMP PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (nr. de luni de la semnarea contractului de finanare maximum 57 de luni)
ATENIE !
Implementarea planului de afaceri trebuie s nceap n termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

An 1 - implementare proiect
Activitate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LUNA
Depunere cere de plata 1

Consultanta - contractare

Obtinerea autorizatiei de
constructie.
Constructie hala de
productie
Recrutarea si angajarea
unei persoane care sa
urmeze cursuri de
calificare/specializare in
domeniul dulgheriei si
tamplariei.
Instruire personal

Achizitionarea si montarea
utilajelor/echipamentelor. 33
Obtinere avize/autorizatii
de functionare
An 2 - implementare proiect

Activitate
Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Prestare activitati
de productie
Consultanta

An 3 implementare proiect

Activitate

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prestare
servicii de
productie
Consultanta

An 4 imlementare proiect

Activitate

34
Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prestare servicii
de productie
Consultanta

An 5 implementare proiect

Activitate

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prestare servicii de productie

Consultanta

Depunere ultima cerere de plata

V. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Se va face o scurt prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementrii proiectului, cauzele i efectele acestora
asupra produciei totale obinute sau serviciilor prestate, i dup caz, modaliti de combatere a acestora. Se vor meniona urmtoarele
tipuri de riscuri (list neexhaustiv):
35
- evoluia pieei i a preurilor
- asigurarea materiei prime etc.

Principalele riscuri demne de luat in considerare sunt reprezentate de:


nivelul ridicat al salariilor i al costurilor de producie;
noile msuri tot mai stricte de reglementare in domeniu;
riscul de a nu gasi forta de munca competenta si calificata;
asigurarea cu materiale si materii prime specifice domeniului;
aparitia in apropiere a concurentei in sector;
scaderea nivelului de trai si a puterii de cumparare a persoanelor din mediul rural;
cresterea cuantumului taxelor si a impozitelor;

Cauzele principale ale acestor riscuri sunt reprezentate de :


multiplele schimbari legislative,
migrarea populatiei tinere si de scaderea posibilitatilor economice ale populatiei din zona de Nord a judetului Gorj.
Efectele asupra serviciilor prestate pot fi destul de intense:
scaderea cifrei de afaceri,
imposibilitatea de a gasi personal de valoare pentru a fi angajat,
expunerea in fata posibilelor contraventii din partea autoritatilor etc.
Pentru combaterea acestor efecte se vor intreprinde o serie de actiuni, cum ar fi:
informarea constanta asupra modificarilor legislative,
perfectionarea profesionala continua a angajatilor si recompensarea permanenta a acestora,
fidelizarea clientilor existenti si atragerea altora noi prin oferirea de servicii diversificate, superioare calitativ si reduceri de pret.

36
Dac la verificarea transei a doua de plat si dac pe perioada de 5 ani de monitorizare a proiectului se constat c nu au fost
ndeplinite i meninute condiiile de eligibilitate si de selectie prevzute n Planul de afaceri, se va proceda la recuperarea integral a
sprijinului acordat.

37
PROGNOZA INCASARILOR SI PLATILOR VARIANTA CU PROIECT ANEXA C4

Nr. Categoria Pret lei/UM UM AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5


crt.
Vanzari fizice previzionate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vanzari valorice previzionate

1.
LEI
2.
LEI
3.
LEI
4.
LEI
5.
LEI
6.
LEI
7.
LEI
8.
LEI 38
9.
LEI
10.
39

S-ar putea să vă placă și