Sunteți pe pagina 1din 14

Model – cadru pentru beneficiarii submăsurii 6.

2
(Notă! Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.
Recomandările scrise cu font italics nu vor fi preluate de către solicitant la completarea Planului de afaceri)

ELABORAT DE:
Consultant autorizat :S.C. NECSAR SERVICE S.R.L.
Date de identificare ale consultantului:
CUI:24938411
Nr. ordine in Registrul Comertului:J15/24/12.01.2009
Adresa:Sat Rascaeti,Comuna Rascaeti,Str.G-RAL Mardarescu,Nr.11,Judetul Dimbovita
Solicitant :Necula Costin I.I.
Forma juridica:Intreprindere individuala
Date de identificare:Necula Costin
(nume, prenume, semnături, ştampilă)
Data intocmirii:05.09.2017
Curs euro:4,5963 din data de 01.09.2017

PLAN DE AFACERI SUBMASURA 6.2

Atenție!
– Planul de Afaceri (PA) nu poate cuprinde alte acţiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor specifice submăsurii 6.2.
– Acordarea celei de-a doua transe este conditionată de finalizarea PA si de indeplinirea obiectivului obligatoriu stabilit prin PA
(procentul obligatoriu aferent producției comercializate sau activităților prestate).
– În cazul neimplementării corecte a PA, sumele plătite vor fi recuperate proporţional cu ponderea aferentă obiectivului/obiectivelor
nerealizate, raportând la întreaga valoare a sprijinului de 50.000 euro respectiv 70.000 euro.

TITLUL PROIECTULUI: „Construire spalatorie si vulcanizare in Comuna Rascaeti,Sat Rascaeti,Judetul Dambovita


Durata de implementare a proiectului: 57 luni (maximum 57 de luni)

I. DATELE GENERALE ALE SOLICITANTULUI

 Denumirea solicitantului/ Forma juridică a solicitantului:


Denumire solicitant :Necula Costin I.I.
Forma juridica: PERSOANA FIZICA AUTORIZATA I.I.

1
 Date de identificare ale solicitantului:
Sediul social: Sat Rascaeti,Comuna Rascaeti,Str.Saulescu,Nr.31,Judetul Dambovita.
CUI:34367266
Nr. ordine in Registrul Comertului:F15/356/14.04.2015

 Obiectul de activitate - se va menţiona şi se va completa obiectul de activitate efectiv conform Codurilor CAEN înregistrate la
ONRC astfel:
se va menţiona tipul activitatilor finanțate prin proiect, in conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru sub-masura 6.2
disponibila pe site-ul AFIR :
 activităti de productie:
 servicii:
Codul CAEN propus prin proiect,pentru finantare este 4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor.
Conform acestui cod CAEN 4520,solicitantului NECULA COSTIN I.I. va putea desfasura activitati de reparatii mecanice;reparatii
electrice;repararea sistemelor electronice de injectie;intretinerea uzuala(curenta);reparatii ale caroseriei;reparatii ale unor piese ale
motorului;spalare,lustruire,etc; vopsire,repararea parbrizelor, repararea scaunelor din autovehicule;repararea,montarea sau inlocuirea
anvelopelor si a camerelor de aer;tratamente anti-rugina;instalarea de piese si accesorii optionale care nu fac parte din procesul de
fabricatie.

Solicitantul poate propune prin PA realizarea de activități aferente unuia sau mai multor coduri CAEN (maxim 5).

Se va menționa tipul activităților desfasurate la momentul depunerii Cererii de Finantare si care nu fac obiectul finanțării:
Codul CAEN activitate neagricola:4520-„Intretinerea si repararea autovehiculelor”
Solicitantul Necula Costin -I.I. intentioneaza sa isi diversifice activitatea agricola pe care o desfasoara in prezent,cu una non-agricola.
Mentionam faptul ca beneficiarul NU A MAI DESFASURAT NICIODATA ACEASTA ACTIVITATE PENTRU CARE SOLICITA
FINANTARE aferenta codului CAEN 4520-„Intretinerea si repararea autovehiculelor”.
In momentul de fata ,beneficiarul Necula Costin-I.I. are autorizat codul CAEN pe care doreste sa realizeze investitia.

Principalele servicii pe care si le va propune solicitantul NECULA COSTIN I.I. prin prezentul proiect sunt urmatoarele:spalarea
autovehiculelor(curatat exterior,curatat interior,curatat motor) servicii de vulcanizare,beneficiarul le va realiza cu banii din cea de-a doua
transa de plata(echilibrare roti autoturism, reparare pneuri, montat/demontat roti, verificare presiune).
 Responsabil legal:
 Nume:Necula
 Prenume:Costin
 Functie:Titular I.I.
 Procent actiuni detinute in cadrul organizatiei:Nu este cazul;

2
 Sediul social/sediu profesional,domiciliu: Sat Rascaeti,Comuna Rascaeti,Str.Saulescu,Nr.31,Judetul Dambovita.

 Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)


Elaborat de :S.C. NECSAR SERVICE S.R.L.
CUI:24938411
Numar de inregistrare:J15/24/12.01.2009
Adresa:Sat Rascaeti,Comuna Rascaeti,Str.G-RAL Mardarescu,Nr.11,Judetul Dimbovita

 Categorii de beneficiari eligibili prin sub-masura 6.2. (se bifează corespunzător situației solicitantului)
 Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole, pe care nu le-au mai
efectuat pana la data depunerii Cererii de Finantare
 Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani
fiscali care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups)
Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care îsi diversifică activitatea prin înfiintarea unei activităti neagricole in spatiul
rural, pentru prima dată, in cadrul intreprinderii deja existente.

 Forma juridică a solicitantului (se bifează corespunzător situației solicitantului)


 Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/2008)
Intreprindere individuala (OUG nr. 44/ 2008)
 Intreprindere familiala (OUG NR.44/2008)
 Societate în nume colectiv – SNC (Legea nr.31/1990);
 Societate în comandită simplă – SCS (Legea nr.31/1990);
 Societate pe acţiuni – SA (Legea nr.31/1990);
 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (Legea nr.31/1990);
 Societate cu raspundere limitata – SRL (Legea nr.31/1990)
 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991)
 Societate cooperativă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/
2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv înfiintarea de activităţi non-agricole;
 Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004).

- Sediul social /sediu profesional (în spațiul rural) Sat Rascaeti,Comuna Rascaeti,Str.Saulescu ,Nr.31,Judetul Dambovita,
- Punct de lucru unde se va desfasura activitatea propusa prin proiect (in spatiul rural) Sat Rascaeti,Comuna Rascaeti,Judetul Dambovita,

3
- cod fiscal -,
- tel./fax: 0724.413.076,
- e-mail: costinneculascnet@gmail.com
- Codul Unic de Inregistare (CUI) 34367266
- Certificatul de Înregistrare eliberat de Registrul Comerţului F15/356/14.04.2015
- Poziția reprezentantului legal în întreprindere Titular I.I.

*Sediul social/sediu profesional și punctul/punctele de lucru ale solicitantului trebuie să fie în spațiul rural.

 Competenţe profesionale (dacă este cazul)


- Diplomă de studii în domeniu: Nu este cazul
- Certificat de calificare în domeniu: Nu este cazul

II. SITUAŢIA ECONOMICA INIŢIALĂ A SOLICITANTULUI (DESCRIERE)


Istoricul activităţii
Necula Costin – I.I. este o societate cu istoric si cu experienta in domeniul agriculturii,aceasta fiind infiintata in anul 2015, avand ca
activitate principala-cultivarea cerealelor(exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase (Cod
CAEN 0111).
Beneficiarul intentioneaza sa isi diversifice activitatea agricola intr-una non-agricola in domeniul „Intretinerii si repararii autovehiculelor”-
Cod CAEN 4520.
Prin prezentul proiect,solicitantul doreste construirea unei spalatorii auto si vulcanizare, pe un teren pe care beneficiarul Necula Costin I.I. il
detine in proprietate prin contract de vanzare-cumparare, terenul se afla in Sat Rascaeti, Comuna Rascaeti, Judetul Dambovita.In prezent
managementul societatii este asigurat de domnul Necula Costin titular in cadrul Necula Costin- I.I.
Societatea aplicanta Necula Costin-I.I. nu a detinut si nu detine angajati.
Beneficiarul isi propune prin prezentul plan de afaceri realizarea unui flux tehnologic optim, astfel acesta intentioneaza sa angajeze 2
persoane cu norma intreaga.Persoanele pe care domnul Necula Costin intentioneaza sa le angajeze vor fi implicate direct in productie.
Beneficiarul intentioneaza prin prezentul proiect sa realizeze constructia spalatoriei si vulcanizarii precum si dotarea cu echipamentele
necesare pentru activitatea de spalatorie.Apoi acesta intentioneaza sa angajeze cele 2 persoane, acestea vor fi angajate permanent, cu norma
intreaga si direct productive pentru activitatea de intretinere a masinilor.
In momentul cand va primi cea de-a doua transa de bani, solicitantul intentioneaza sa isi doteze vulcanizarea si sa mai faca anumite
completari la spalatoria auto.

Beneficiarul intentioneaza sa realizeze constructia pe fundatie din beton armat, ci structura metalica din cadre,stalpi si grinzi din profile
laminate, inchideri din paouri metalice tip sandwich,acoperis tip sarpanta metalica, invelitoare din panouri metalice tip sandwich.
Hala in care va functiona spalatoria si vulcanizarea va avea o suprafata totala utila de aproximativ 136 mp.

4
Hala va avea urmatoarea structura:
Spalatorie-2 boxe-cu o suprafata aproximativa de 30 mp/boxa;
Vulcanizare-1 boxa-cu o suprafata aproximativa de 32 mp/boxa;
Vestiare+Grup Sanitar-cu o suprafata aproximativa de 8 mp.;
Spatii de depozitare-cu o suprafata de aproximativa de 6 mp;
Spatii tehnice-cu o suprafata aproximativa de 6 mp;
Spatiu administrativ si camera de asteptare-cu o suprafata aproximativa de 24 mp;

Nota:Suprafetele sunt estimative, pot aparea modificari suprafetelor pentru fiecare spatiu functional, in functie de terenul care va fi
achizitionat.

Solicitant Necula Costin-I.I. nu a desfasurat niciodata activitate pe codul CAEN secundar(NEAUTORIZAT) , 4520-cod CAEN ce face
obiectul investiei si activitatilor propuse prin proiect.
Investitia va fi amplasata in Sat Rascaeti, Comuna Rascaeti, pe terenul pe care beneficiarul il detine in proprietate prin Declaratia privind
patrimoniul de afectatiune nr.320/03.05.2017.

 Data înregistrării la ORC (îndeplinind condiţia de micro-întreprindere/întreprindere mică);


o Anul infiintarii (pentru start-up-uri)
Necula Costin –I.I. s-a infiintat in anul 2015

o Data înscrierii la APIA/ ANSVSA/ „Registrul Agricol (numai pentru categoriile de solicitanti fermieri/membrii ai unei
gospodarii agricole)
Beneficiarul Necula Costin este inregistrat la APIA,Registrul agricol cu activitate agricola din data de conform adresei
nr. /

o Baza materiala de care dispune:


 terenuri agricole – in folosință și/sau proprietate,
 clădiri, maşini, instalații, utilaje agricole/neagricole și alte dotări

Beneficiarul Necula Costin I.I. dispune de o baza materiala,aceasta fiind compusa din urmatoarele:
 Teren agricol-in suprafata de 102,35 ha, pe care beneficiarul il are cultivat cu cereale,plante producatoare de seminte oleaginoase,
conform ultimei declaratii de la APIA pe anul 2017 dar si a Registrului Agricol emis de Primaria Comunei Rascaeti.Acest teren
beneficiarul Necula Costin il detine in arenda pe Intrepindere Individuala.
 De asemenea beneficiarul mai detine in proprietate prin drept de afectatiune pe Necula Costin –I.I. suprafata de 0,07 ha teren ,terenul
unde beneficiarul intentioneaza sa isi realizeze prezenta investitie.

5
ATENTIE!
Pentru microintrepriderile si intreprinderile mici existente în spatiul rural, nu este permisa finantarea prin submasura 6.2 a unor
activităti complementare activitătii de bază sau activităţilor autorizate.
Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării/dezvoltării/optimizării activităţii principale
sau activitatii de bază a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului.

III. ETAPELE ŞI OBIECTIVELE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU CARE SE
SOLICITA SPRIJIN PRIN SM. 6.2
La acest capitol se vor prezenta detaliat obiectivele care se intenţionează a fi atinse prin realizarea investiţiilor propuse prin PA. Se va face
descrierea detaliată a măsurilor care se vor lua pentru creşterea veniturilor întreprinderii, faţă de situaţia prezentată la momentul depunerii
Cererii de Finanţare în anul ”0”.

In spatiul rural se creeaza o noua activitate non-agricola prin demersul facut de Necula Costin I.I. de a realiza o onvestitie in urma careia sa
se ofere servicii conform codului CAEN 4520,acesta aducand un aport in ceea ce priveste diversificarea si sustinerea economiei rurale,
crearea locurilor de munca si dezvoltarea serviciilor.
Codul CAEN, aferent investiei propuse prin prezentul proiect, vizeaza prestarea serviciilor din sectoarele cu potential de crestere, in satul
Rascaeti, Comuna Rascaeti, de altfel acesta fiind o zona preponderent agricola.
Obiectivul general al prezentului proiect va fi indeplinit prin construirea unei spalatorii si a unei vulcanizari auto precum si a dotarii
spalatoriei cu ajutorul primei transe de plata, iar din cea de-a doua transa, beneficiarul intentioneaza sa isi doteze vulcanizarea pe terenul pe
care solicitantul il detine in proprietate prin declaratia de afectatiune nr. 320/03.05.2017.
Prin achizitionarea echipamentelor necesare bunei functionari si a activitatii si angajarea personalului necesar desfasurarii in conditii de
productivitate maxima a muncii.

Obiectivul general
- Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol din sat Rascaeti,
Comuna Rascaeti, Judetul Dambovita , în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă si reducerii sărăciei în
spatiul rural.
Se descrie contributia proiectului la atingerea obiectivului general.

Obiectivul principal al prezentului proiect este in concordanta cu obiectul general al Submasura 6.2. Sprijin pentru

Obiectiv obligatoriu de indeplinit

6
Producţia comercializată sau activităţile prestate vor fi în procent de ................... % (minimum 30%) din valoarea primei tranșe de plată.
(fiind propus a fi atins cel târziu înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată). Indicatorul urmărit pentru atingerea acestui obiectiv
este procentul (%) și valoarea producției comercializate sau activităților prestate raportat la prima tranșă de plată.
Solicitantul poate stabili valoarea procentului mai mare de 30%, caz în care acesta devine obligatoriu de indeplinit, deoarece pe baza
acestuia proiectul depus va fi punctat la criteriul de selecție CS 4. La verificarea îndeplinirii obiectivului se va urmări atingerea valorii
stabilite.

ATENȚIE!
Neîndeplinirea obiectivului obligatoriu - comercializare producție/prestare servicii în valoare de ....... % (minimum 30%) din prima tranșă
de plată, constituie nerespectarea eligibilității proiectului și a criteriului de selecție CS 4 (dacă este cazul) situație în care se procedează la
recuperarea integrală a finanțării.
Pentru beneficiarul platitor de TVA, valoarea producției comercializate sau a serviciilor prestate se calculează fără TVA.

Obiective specifice:
Solicitantul trebuie să prevadă minimum 2 și maximum 5 obiective specifice, ponderile aferente fiecăruia sunt de minimum 20% și sunt
stabilite în funcție de importanța acestora la realizarea obiectivului general propus prin proiect.

Solicitantul poate alege dintre obiectivele specifice prezentate ca exemplu sau poate propune alte obiective specifice, descriind actiunile
pentru atingerea acestora.
Consultanta, obtinerea avizelor/autorizatiilor sau intocmirea documentatiei obligatorii conform legii (ex: PT), precum si achizitia de
teren NU pot fi obiective specifice, ci actiuni in cadrul unui obiectiv specific.

Prin acțiunile propuse în Planul de afaceri trebuie să se asigure fezabilitatea proiectului și continuitatea activității după incetarea acordării
sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului.

Nr.crt. Obiectiv specific Descriere obiectiv specific Acțiunile si documentele suport Procent aferent
justificative care atesta obiectivului (se acorda
modalitatea de indeplinire a pentru fiecare obiectiv
obiectivului specific asumat)*
1 OS.....
2 OS....
3 ......
7
4 ....
5 .....
TOTAL 100%

* procentul se stabilește pentru fiecare obiectiv specific în funcție de importanța acestuia la realizarea obiectivului general propus prin
proiect, este de minimum 20%/obiectiv specific, iar suma procentelor tuturor obiectivelor specifice trebuie să fie 100%.

Implementarea corectă a PA presupune realizarea tuturor obiectivelor.


Se consideră obiectiv realizat obiectivul pentru care au fost implementate toate acțiunile menționate . Nerealizarea uneia/mai multor
acțiuni din cadrul obiectivului specific analizat are ca efect consemnarea faptului că obiectivul respectiv nu a fost realizat.
În cazul nerealizării obiectivelor specifice propuse, AFIR va proceda la recuperarea unei sume proporțional cu ponderea aferentă
obiectivului/obiectivelor nerealizate raportat la întreaga valoare a sprijinului.

Exemplu obiective specifice pentru înființare pensiune agroturistică:


Nr.crt. Obiectiv specific Descriere obiectiv Acțiunile si documentele suport justificative Procent aferent
specific care atesta modalitatea de indeplinire a obiectivului (se
obiectivului acorda pentru
fiecare obiectiv
specific asumat)
1 OS Obtinere avize si Obtinere avize si autorizații, intocmire PT: 40%
Construirea agropensiunii autorizații autorizatia de constructie
cu 5 camere Intocmire PT Realizarea construcției si a finisajelor
Realizarea construcției interioare si exterioare: proces verbal de
Amenajari exterioare receptie la terminarea lucrarilor
Amenajari exterioare: amenajarea curtii, alei,
parcari, spatii verzi, imprejmuire: documentele
contabile
2 OS Achizitia de active Achizitia de active tangibile: 20%
Dotarea agropensiunii tangibile: 2 -mobilier: 8 paturi, 2 canapele, 16 noptiere, 20
oglinzi,
Achizitia de active -dotari: 1 laptop, 1 centrala telefonica, 9
necorporale: 1 televizoare
Achizitia de active necorporale: 1 software de
contabilitate
Documente suport: documentele contabile
aferente achizitiei
8
3 OS Un angajat al firmei urmeaza doua cursuri 20%
Dezvoltarea resursei Cursuri de calificare: 2 distincte de calificare care au legatura cu
umane activitatea desfasurata /
Doi angajati ai firmei urmeaza cate un curs de
calificare care are legatura cu activitatea
desfasurata
Documente suport:
Certificat de participare
Atestat
Diploma de absolvire etc.
4 OS Campanii de Se vor realiza 2 campanii de promovare astfel: 20%
Promovarea promovare 1. Se va crea site-ul societatii
serviciului/produsului 2. Societatea va participa la un targ de
promovare din domeniu
Documente suport:
Adresa site
Brosuri, pliante si alte materiale promotionale
Certificat de participare la targ
Imagini foto si video
Documentele contabile aferente achizitiei, etc.
5
TOTAL 100%

Exemplu de calcul de proportionalitate

Dacă la momentul solicitării tranșei a doua se constată îndeplinirea obiectivelor 1, 2 si 4 ceea ce reprezintă 80% din totalul obiectivelor
specifice asumate si neîndeplinirea obiectivului 3, acest lucru conduce la diminuarea tranșei a doua de plata cu un cuantum aferent
procentului de 20% din 50.000 euro sau după caz, 70.000 euro.
În cazul în care cea de-a doua tranșă de plată nu acopera întreaga valoare care trebuie recuperată, diferența constituie debit și se
recuperează din prima transa de plata acordată.

Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activității neagricole

1. Motivarea afacerii
Se prezinta oportunitatea afacerii, se descriu serviciile ce urmeaza să fie prestate sau produsele ce urmează a fi obținute.

9
2. Analiza pieței pe care activează/va activa întreprinderea în contextul dezvoltării afacerii.
o Descrierea ofertei și a cererii (concurența, clienți existenți/potențiali, beneficiarii finali ai produsului/serviciului – dacă aceștia
diferă de clienții descriși),
o Descrierea pe scurt a politicilor privind:
 produsul: aspectele de Managementul produselor și Marketingul produselor se ocupă de specificațiile bunului sau
produsului în cauză, și la modul în care relaționează la nevoile și dorințele utilizatorului final.
 prețul: se referă la procesul de stabilire a prețului pentru un produs, inclusiv reducerile de preț.
 promovarea: Include reclama, relațiile publice, publicitatea și vânzările personale și se referă la diferite metode de
promovare a unui produs, brand sau companie.
 vanzare/desfacere cu amănuntul sau prestarea serviciului - se referă la numirea locului vânzării/desfacerii cu
amănuntul a produsului sau cel al prestării serviciului (ex: regiune geografică sau ramura industrială )
 client – beneficiarul/segmentul căruia se adresează (tineri adulți, familii, companii, oameni de afaceri, femei, bărbați,
etc.)

o Descrierea fluxului afacerii (aprovizionare materie prima, furnizori,echipamente si utilaje necesare, desfacere, clienti).

Atentie!
In cazul serviciilor în agroturism si activităților mesteșugărești se va descrie și potențialul local

POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de Produse/servicii % din materii prime/materiale auxiliare
Nr.crt materii prime/materiale auxiliare oferite
1
2
3

POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client Valoare % din vânzări
(Denumire şi adresa) (Lei)
1
2
3

3. Descrierea activității
10
o Descrierea fluxului tehnologic/serviciilor (cu totalitatea activităților necesare realizării acestui flux care trebuie detaliate și
realizate prin proiect), activitatea şi tehnologia aplicată în cadrul proiectului. Se descrie detaliat fluxul activitatilor propuse prin
PA si modul de realizare a acestora, prin care se asigură obtinerea produsului destinat vanzarii sau a serviciului prestat.,
o Descrierea resurselor: umane, materiale, financiare propuse prin proiect care contribuie la
dezvoltarea activităților întreprinderii. Resursele financiare (suma forfetară obținută prin proiect și,
după caz, alte resurse financiare atrase) nu se vor descrie din punct de vedere valoric.
După caz, se vor descrie acțivitățile privind formarea profesională sau/și consilierea.

Forța de munca
Personal Specialitate/ Nr. Permanenți/sezonieri
Meseria angajați Nr.
1.
….
N

Total, din care:


- permanenti
- sezonieri

Atenție! Se are în vedere ca la întocmirea PA și implementarea acestuia, cheltuielile operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale
consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) să deservească exclusiv și să contribuie la îndeplinirea și realizarea PA.
Pentru desfășurarea activităților propuse prin proiect solicitantul trebuie să asigure infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări,
teren construit/neconstruit etc) și, în secundar, poate să asigure capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc).
Solicitantul prezintă modalitatea în care va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe
de plată.

Modalitatea de gestionare si implementare a PA

o Scurta descriere a derularii activităților pentru implementarea PA;


Se vor prezenta activitățile previzionate în scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin PA.
ex.: achiziție active tangibile/intangibile, instruiri, capitalizarea întreprinderii etc.

11
o Descrierea modalitatii de desfăsurare a activităților comerciale, astfel incât producția comercializată sau serviciile prestate
(vanzari previzionate) să justifice procentul asumat la obiectivul obligatoriu înainte de solicitarea celei de a doua tranşe de plată;
o Durata de implementare a PA și de îndeplinire conformă a angajamentelor din PA;

De la data semnării contractului de finanţare, prin PA, solicitantul trebuie să demonstreze că:
o va comercializa producţie de minimum......% (nu mai puțin de 30%) din valoarea primei transe de plată,
o va realiza activitatile în conformitate cu cele precizate în PA,
o va demara implementarea PA în cel mult 9 luni de la data semnării contractului de finantare, şi
o va realiza toate angajamentele asumate la depunerea cererii de finantare.

În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai bună înţelegere de către persoanele care verifică PA) care au stat la baza
realizării previzionării procentului stabilit la obiectivul obligatoriu: gradul de utilizare a capacităţii de producţie şi modul cum evoluează
acesta în timp; se va preciza producţia fizică şi producţia valorică estimată în urma realizării investiţiei. Previzionarea
vanzarilor/incasarilor se va realiza in preturi constante (EUR).

Prognoza veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect (EUR)


Nr. Total Total Total Total Total
Categoria UM
Crt. An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Vanzari fizice previzionate
1 Produsul / serviciul 1
2 Produsul / serviciul 2
……….
3
4 Produsul / serviciul (n)
5
6
7
8
9
10
11
12
Nr. Pret in Total Total Total Total Total
Categoria UM
Crt. EUR/UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Vanzari valorice previzionate

12
1 Produsul / serviciul 1
2 Produsul / serviciul 2
3 ……….
4 Produsul / serviciul (n)
5
6
7
8
9
10
11
12
Total venituri /incasari anuale SUM An1 SUM An2 SUM An3 SUM An4 SUM An5
(1-12) (1-12) (1-12) (1-12) (1-12)
TOTAL venituri sau incasari din activitatea neagricolă propusă
pentru finanțare

* Se va completa tabelul de mai sus pentru întreaga perioada (1-5 ani). In tabel vor fi trecute veniturile și încasările aferente activității
propuse prin proiect, obținute din producția comercializată sau activitățile prestate.

Condiția de a îndeplini procentul obligatoriu asumat de solicitant prin PA poate fi realizată și într-o perioadă mai mică de 57 luni. La
momentul îndeplinirii acestei condiții beneficiarul poate depune cea de-a doua cerere de plată.

Previziune realizare obiectiv obligatoriu: după ........ ani de la contractarea sprijinului.

Totalul veniturilor sau incasarilor previzionate care vor justifica obiectivul obligatoriu = suma totalurilor mai multor ani din prognoza
(de ex: AN1+An2 sau AN1+An2+An3, etc.)

Valoare prima transa........ EUR


Total venituri sau incasari previzionate, din activitatea propusa ≥ .. ..% (nu mai puțin de 30%) x Transa I nerambursabila

Explicații pentru completarea tabelului:

Vânzări fizice previzionate (per produs/serviciu) – Total An 1 – reprezinta numărul total UM (unitati de masură) previzionate a fi vandute
în anul 1
Ex UM cantitativ: (buc.; ml.; mc. etc)

13
Vânzări valorice previzionate An 1 (per produs/serviciu) = Vânzări fizice previzionate Total An1 (per produs/serviciu) x Pret in
Euro/U.M.

Se va aplica similar aceeasi formulă de calcul pentru toți anii de previziune (An2;An3;An4;An5) .

IV. DETALII PRIVIND ACTIUNILE NECESARE PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITATII NEAGRICOLE

GRAFICUL DE TIMP PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI


Se vor reprezenta acțiunile necesare atingerii obiectivelor specifice din PA cu nr. de luni aferente, calculate începând de la semnarea
contractului de finanțare, fără a depăși termenul maxim de 57 de luni
UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR

Atenţie !
Implementarea PA trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare.

V. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI


Se va face o scurtă prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementării proiectului, cauzele şi efectele acestora
asupra producţiei totale obţinute sau serviciilor prestate, şi după caz, modalităţi de combatere a acestora. Se vor menţiona următoarele
tipuri de riscuri (listă neexhaustivă):
- evoluţia pieţei şi a preţurilor
- asigurarea materiei prime etc.

Dacă pe parcursul perioadei de implementare, la verificarea transei a doua de plată si în perioada de monitorizare a proiectului se
constată că nu au fost îndeplinite / respectate / menţinute condiţiile de eligibilitate si de selecție (cu excepția CS1.1) prevăzute în PA, se
va proceda la rezilierea contractului și recuperarea integrală a sprijinului acordat.

14