Sunteți pe pagina 1din 11

GUVERNUL ROMÂNIEI

Uniunea Ministerul Muncii, FONDUL SOCIAL Instrumente


Europeană Familiei şi Egalităţii EUROPEAN Structurale
de Şanse POS DRU 2007 – 2013
AMPOSDRU 2007-2013

CERERE DE FINANŢARE

Fondul Social European


Proiect pentru modernizarea exploataţiilor
agricole

Anexa 1 – Cererea de finanţare

Noiembrie 2014

-1- 2008
1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI

ID de proiect

Titlul proiectului
INFIINTAREA UNEI PLANTATII DE ALUN

2. OBIECTIVE, ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE

2.1. OBIECTIVUL PROIECTULUI


Obiectivul general al proiectului prevede cresterea veniturilor
exploatatie agricole prin infiintarea unei plantatii de alun. Acesta este
corelat cu obiectivul general al AFIR si anume cresterea competitivitatii
sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a
factorilor de productie si indeplinirea standardelor natioanale si a
standardelor comunitare.
Obiectivele specifice sunt:
1 Imprejmuirea terenului se va realiza prin achizitionarea a 4000 m
gard si montarea acestuia pe marginile terenului;
2 Pregatirea terenului prin efectuarea lucrarilor agricole necesare
infiintarii plantatiei de alun;
3 Introducerea in cultura a soiurilor cu productie ridicata si de
calitate superioara
4 Intretinerea plantatiei prin respectarea tuturor verigilor prevazute in
tehnologia performanta a acestei culturi.

2.2. CONTEXTUL PROIECTULUI

- Vă rugăm să explicaţi relevanţa proiectului faţă de politicile şi strategiile europene şi naţionale


(pentru completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Capitolul 2 „Cadrul strategic” din Ghidul
Solicitantului);
- Vă rugăm să descrieţi grupul/grupurile ţintă pe care intenţionaţi să le includeţi în activităţile
proiectului propus, necesităţile specifice ale grupului ţintă şi metoda prin care au fost identificate
aceste necesităţi specifice, precum şi modalitatea previzionată de identificare/implicare/recrutare a
persoanelor din grupul ţintă în proiect. (vă rugăm să aveţi în vedere nevoile specifice ale grupului
ţintă menţionate în POS DRU). (max 5.000 caractere)

Solicitantul nu detine in prezent utilajele agricole necesare infiintarii si


-2- 2008
intretinerii unei plantatii de alun. Astfel, pentru a realiza in bune conditii
toate etapele tehnologice ale exploatatiei, precum si pentru a evita costurile
suplimentare cu inchirierea utilajelor, solicitantul doreste acest sprijin
financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje agricole , dar si
pentru achizitionarea puietilor si gardului necesari infiintarii plantatiei.
Pe baza analizei tehnologiei de infiintare si intretinere a exploatatiei
pomicole a rezultat necesitatea achizitionarii unui numar minim de
echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii livezii.
Factorii social-economici de care pomicultorul a tinut cont in alegerea
investitiei sunt: apropierea de piete de desfacere interne sau posibilitatea
unei desfaceri externe; asigurarea cailor de acces accesibile tot timpul
anului; lucrarile de imbunatatiri funciare sa fie putine, iar valoarea lor sa fie
mica; distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta
calitatea fructelor, impuse de normele sanitare; asigurarea unui parc de
utilaje agricole dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii.

2.3. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI


Vă rugăm să explicaţi şi să detaliaţi necesitatea proiectului şi relevanţa acestuia faţă de nevoile
specifice ale grupului/ grupurilor ţintă: vă rugăm să explicaţi care este justificarea proiectului, de ce este
necesar, precum şi modalitatea în care activităţile şi obiectivele proiectului contribuie la soluţionarea
necesităţilor specifice ale grupului ţintă.
De asemenea, vă rugăm să descrieţi valoarea adăugată a proiectului: vă rugăm să indicaţi şi să
descrieţi valoarea adăugată a proiectului, ce aduce în plus faţă de situaţia deja existentă. Pentru
completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Capitolul 11 „Valoarea adăugată a proiectului” din
Ghidul Solicitantului. (max. 5.000 caractere)

 Proiectul propus „Infiintarea unei plantatii de alun” se justifica in


primul rand prin faptul ca in sesiunea 2014-2020, infiintarea de
plantatii a fost declarata ca fiind prioritara, dar si prin cresterea
procentului de teren cultivat in detrimentul celui necultivat.
 In ultimii 25 de ani, sectorul pomicol a fost intr-un declin constant,
cu consecinte negative nu doar asupra dezvoltarii economice a
mediului rural ci si asupra calitatii vietii comunitatilor din zonele
pomicole traditionale si contributiei acestui sector la protejarea
mediului;
 In privinta tinerilor fermieri: in 2010, in Romania, la nivel
national,numai unul din zece fermieri avea varsta mai mica de 40
de ani;
 In contextul actual, in care padurile sunt taiate masiv, valoarea
adaugata a proiectului propus reprezinta beneficiul adus
ecosistemului prin imbunatatirea calitatii aerului si prin evitarea
eroziunii si alunecarilor de teren.
 Mecanizarea agriculturii in zonele pomicole este slaba, comparativ

-3- 2008
cu alte sectoare agricole, iar specializarea fermelor este redusa.
Aceste aspecte se reflecta negativ in productivitatea,
profitabilitatea si competivitatea acestor exploatatii.
 Alunul este o planta pomicola, importanta in primul rand datorita
valorii alimentare a fructelor sale. Alunele contin cantitati mari de
proteine, grasimi, saruri de potasiu, fosfor, magneziu, calciu cu rol
esential in metabolismul uman. Alunele mai sunt bogate si in
vitaminele B1, B2, B5, E si PP, acid pantotenic si acid folic.
 Infiintarea acestei plantatii incurajeaza consumul de alune care
aduce multe beneficii sanatatii umane.

2.4. ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI


Vă rugăm să prezentaţi sintetic activităţile şi sub-activităţile proiectului. Vă rugăm să corelaţi activităţile
proiectului cu datele completate la subsecţiunea 2.6. „Resursele alocate pentru implementarea
proiectului” şi cu subsecţiunea 2.5. „Graficul activităţilor proiectului”. Activităţile proiectului trebuie să
includă şi măsuri specifice pentru respectarea cerinţelor privind informarea şi publicitatea (consultaţi
Capitolul 13 „Informare şi publicitate” din prezentul Ghid). Vă rugăm să precizaţi activităţile proiectului
care urmează a fi subcontractate, precum şi să precizaţi achiziţiile ce urmează a fi realizate în cadrul
proiectului. În cazul în care previzionaţi realizarea unor achiziţii de echipamente, bunuri etc., trebuie să
includeţi o activitate distinctă „Achiziţii”. (max 5.000 caractere)

Proiectul propus, „Infiintarea unei plantatii de alun” se va desfăşura în


perioada noiembrie 2014 şi octombrie 2015, şi presupune următoarele
activităţi:
A1. Management de proiect. Pentru buna desfasurare a proiectului,
managementul de proiect va avea un caracter permanent.
A2. Achizitii publice. Se vor organiza licitatii publice pentru
achizitionarea gardului de imprejmuire a terenului, a puietilor de alun, a
utilajelor, precum si incheierea contractului cu firma care va executa
lucrarile de plantare a puietilor si care va fi conditionata ca in cadrul ei sa
activeze un inginer agronom specialist in pomicultura. Acesta va furniza
informatiile necesare intretinerii plantatiei pe parcursul a 5 ani. In cadrul
acestor licitatii se va tine cont de raportul pret-calitate.
A3. Informare si publicitate. Activitatea de informare si publicitate se
va face cu scopul de a asigura vizibilitatea adecvata, transparenta si
promovarea corespunzatoare a proiectului in toate mijloacele mass-media.
A4. Implementare proiect
A4.1. Efectuarea unor analize pedologice asupra solului in vederea
compatibilitatii cu speciile de alun.
A4.2. Pregatirea terenului in vederea plantarii puietilor . Inainte de
plantare, terenul se curata, se niveleaza cat mai bine si se picheteaza la 5
m intre randuri si 5 m pe rand intre puieti.
A4.3. Imprejmuirea terenului. Se vor executa lucrari de imprejmuire a
terenului cu scop de protectie impotriva intrusilor si a animalelor salbatice.
A4.4. Alegerea speciei de alun. Se va alege specia de alun potrivita, in
-4- 2008
functie de calitatile solului si de conditiile de mediu din regiunea respectiva.
A4.5. Plantarea puietilor. Puietii trebuie plantati in gropi adanci de 50 cm
si largi de 1 m, avandu-se in vedere ca radacinile alunului se dezvolta mai
mult pe lateral. Pentru cele mai bune rezultate se vor adauga cateva
kilograme de pamant de padure la radacina alunului proaspat plantat.
A5. Analiza rezultatelor si sustenabilitate. Echipa de management a
proiectului va analiza rezultatele obtinute si va elabora strategia de
sustenabilitate a proiectului.

2.5. GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI


Vă rugăm să completaţi tabelul de mai jos cu activităţile previzionate a se realiza în vederea
implementării proiectului, precum şi durata acestora, corelate cu metodologia de implementare a
proiectului. Completarea graficului de implementare a proiectului trebuie să înceapă de la semestrul I,
luna 1 – acestea reprezintă primul semestru şi prima lună de implementare a proiectului. Activităţile
incluse în grafic trebuie să fie identice cu activităţile descrise în subsecţiunea anterioară.

Organizaţia care
Activitatea Durata implementează

A1
Management
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Solicitantul
proiect

A2
Achizitii publice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Solicitantul

A3
Informare si 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Solicitantul
publicitate

A4
Implementare 4 5 6 7 8 9 10 11 Solicitantul
proiect

A5
Analiza rezultatelor 10 11 12 Solicitantul
si sustenabilitate

-5- 2008
2.6. RESURSELE ALOCATE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
Vă rugăm să specificaţi locaţia/locaţiile existente pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiect,
dotările şi echipamentele existente, inclusiv informatice, sau locaţia, dotările şi echipamentele care
urmează a fi închiriate sau achiziţionate pentru implementarea proiectului propus. Vă rugăm să
prezentaţi lista achiziţiilor previzionate a fi realizate în cadrul proiectului. (max 3.000 caractere)

Resurse alocate:
Solicitantul propune infiintarea unei plantatii de aluni, pe o suprafata de
10 ha, amplasata in localitatea Berghin, judetul Alba.
Pentru buna desfasurare a proiectului va fi nevoie de achizitionarea de
utilaje dupa cum urmeaza:
- Tractorul va fi folosit in ferma pomicola pentru realizarea in bune conditii a
fazelor procesului tehnologic precum arat, fertilizat, erbicidat impreuna cu
alte echipamente ce vor fi achizitionate prin proiect.
- Masina de stropit va fi folosita pentru efectuarea lucrarilor de stropire cu
pesticide si insecticide.
- Echipamentul de fertilizat va fi folosit pentru aplicarea de ingrasaminte.
- Cositoarea va asigura intretinerea terenului pe care se infiinteaza livada.
- Foarfecile sunt utilizata pentru efectuarea lucrarilor de taiere si regenerare.
- Tocatoarea pomicola este utilizata pentru tocarea crengilor rezultate dupa
toaletarea pomilor.
- Stivuitorul va fi folosit pentru manevrarea lazilor cu alune dupa recoltare.
Mentionam ca pentru a putea efectua lucrari de calitate si pentru a
obtine productii cat mai mari, se va lua in considerare necesitatea
achizitionarii de utilaje performante. Prin accesarea fondurilor FEADR
solicitate prin prezentul proiect de infiintare a fermei pomicole, se va putea
asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea
emisiilor in aer, apa si sol.

2.7. REZULTATE ANTICIPATE


Vă rugăm să descrieţi rezultatele anticipate, corelate cu activităţile menţionate în secţiunea 2.4
„Activităţile proiectului” din acest formular şi cu indicatorii de realizare imediată (output) şi de rezultat
precizaţi în secţiunea 4 „Indicatori” din formularul electronic. În acest sens, vă rugăm să specificaţi
indicatori de realizare imediată (output) pentru fiecare rezultat anticipat al proiectului. (max 5.000
caractere)

Rezultatele anticipate ale proiectului propus Infiintarea unei plantatii de


alun se concretizează pe două direcţii fundamentale :
Rezultate directe - se refera la cresterea competitivităţii exploatatiei prin
modernizarea acesteia (achizitionarea de utilaje agricole care cresc
productivitatea si scad costurile de productie) si infiintarea unei plantatii de
-6- 2008
alun.
Rezultatele directe sunt in conformitate cu cerintele Planului National de
Dezvoltare 2014-2020 si Cadrului Strategic de alocare a fondurilor publice
pentru investitii cu impact semnificativ asupra dezvoltarii economice si
sociale.
Rezultate indirecte - realizate la nivelul intregii comunitati prin cresterea
nivelului de trai datorita dezvoltarii unui nou sector agro-industrial in zona.
Prin acest tip de cultura se va rezolva si problema stabilizarii terenului
din zona.
Creşterea considerabilă a volumului producţiei de aluni în ţara noastră
va genera sporirea numărului de muncitori antrenaţi în recoltarea si
prelucrarea alunelor recoltate.
Rezultatele anticipate pot fi masurate de indicatori de realizare imediata
si de indicatori de rezultat.
Indicatorii de realizare imediata vizeaza urmatoarele componente:
- Infiintarea plantatiei pe o suprafata de 10 ha.
- Imprejmuirea si montarea gardului pe aprox. 4000 m.
- Alunii se planteaza la aproximativ 5/5 m, rezultand un numar de 4000
puieti plantati.
- Cresterea productivitatii si a veniturilor realizate prin achizitionarea a 13
utilaje si echipamente agricole.
- O plantatie de alun (cca. 400 de pomi/ha) poate produce la maxima rodire
2000-2400 kg de alune in coaja.
- Durata rentabila a unei plantatii de alun este de aproximativ 50 de ani.
2.8. MANAGEMENTUL PROIECTULUI ŞI METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE
Vă rugăm să indicaţi şi să descrieţi echipa de management şi experţii (pe termen lung şi pe termen
scurt) responsabili pentru realizarea unei activităţi sau unor activităţi în cadrul proiectului (vă rugăm să
aveţi în vedere activităţile menţionate la secţiunea 2.4 „Activităţile proiectului”). În acest sens vă rugăm
să specificaţi numărul persoanelor avute în vedere pentru implementarea proiectului, atribuţiile şi rolul
fiecărui membru din echipa de implementare a proiectului, calificările şi experienţa profesională
relevantă necesară pentru rolul propus – fără a fi menţionate datele personale de identificare ale
acestora. De asemenea vă rugăm să descrieţi metodologia de implementare a proiectului (modul în
care veţi implementa activităţile propuse pentru realizarea obiectivelor, precum şi modul în care vor fi
organizate resursele disponibile în vederea obţinerii rezultatelor asumate). Pentru completarea acestei
secţiuni vă rugăm să consultaţi Capitolul 6 „Cum se completează cererea de finanţare” din Ghidul
Solicitantului. (max 10.000 caractere)

Amplasamentul proiectului: Regiunea de Centru, judetul Alba;


Tema proiectului : Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei
plantatii de alun pe o suprafata de 10 ha si dotarea cu utilaje si
echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de infiintare
si intretinere a plantatie. In mod concret, prin proiect s-a prevazut
achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole: Tractor; Masina de
stropit; Echipament de fertilizat; Cositoare; Foarfeci; Tocator pomicol;
-7- 2008
Stivuitor. Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul pomicol, sector ce
face obiectul masurii 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” care
promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.
Efectuarea lucrarilor din tehnologie in perioada optima asigura
dezvoltarea corespunzatoare a culturii si creeaza premisele pentru
asigurarea unor productii ridicate la hectar. Existenta unor mijloace fixe
proprii pentru efectuarea lucrarilor agricole permite realizarea acestora la
timp si elimina o eventuala dependent de terti. In aceste conditii, oferirea
unor produse proaspete, de calitate certificata, la preturi competitive va
asigura succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor venituri constante.
Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni
calendaristice). In realizarea graficului fizic si financiar a proiectului s-a tinut
seama de perioadele de plantare ale alunilor, considerandu-se demararea
proiectului in luna noiembrie 2014.
Avand in vedere ca Masura 121 nu prevede cheltuieli eligibile cu
angajati, echipa de management va fi formata dintr-o singura persoana si
anume managerul de proiect. Acesta coordonează întreaga activitate a
proiectului, având grijă ca activităţile propuse să fie desfăşurate, ca
obiectivele proiectului să fie atinse, redactează rapoartele intermediare şi
raportul final, ţine legătura cu finantatorul şi răspunde de tot ceea ce ţine de
buna desfăşurare a proiectului.

2.9. PROIECT GENERATOR DE VENIT


Proiectul pentru care solicitaţi finanţare nerambursabilă este generator de venit? Pentru
completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Capitolul 6 „Cum se completează cererea
de finanţare” din Ghidul Solicitantului.

X DA
NU

2.10. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI


 -proiectul include operaţiuni şi activităţi pentru a asigura continuarea, valorizarea, abordarea
integrată a rezultatelor după finalizarea proiectului
 -rezultatele proiectului pot fi transferate la diferite niveluri (sectorial, regional, local, instituţional)
 -structurile proiectului vor funcţiona după finalizarea proiectului din punct de vedere instituţional
şi financiar
Vă rugăm să descrieţi modalitatea prin care este asigurată sustenabilitatea proiectului. Pentru
completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Capitolul 12 “Sustenabilitatea proiectului” din
Ghidul Solicitantului. (max 4.000 caractere)

In anul 1990, livezile si pepinierele pomicole din Romania se intindeau


pe o suprafata de 310.945 hectare. Douazeci si cinci de ani mai tarziu, in
Romania se cultiva fructe pe o suprafata mai mica de 200.000 de hectare.
O mare parte din cantitatea de alune destinata consumului intern se
importa. Marile ferme pomicole socialiste, in majoritate, prin retrocedare, au

-8- 2008
fost faramitate de la 200-300 ha/unitate, in parcele de 0,3 - 2,0 ha /
proprietar. Proprietarii nu au dispus de tehnica necesara la asa mici
suprafete si nici nu au avut interes pentru ingrijirea livezilor, deoarece in cei
35 – 40 ani de colectivizare fiecare si-a identificat alte mijloace de
existenta. Majoritate plantatiilor au fost abandonate, defrisate si in foarte
putine dintre ele s-au aplicat cateva lucrari de ingrijire. Pomii in livezile
romanesti sunt imbatraniti, ritmul de regenerare prin noi plantari fiind foarte
redus.
In aceste conditii, exista o concurenta relativ redusa pe piata autohtona,
concurenta maxima fiind facuta de produsele de import, in special cele de
pe piata neagra care se vand sub pretul pietei, afectand producatorii
interni.
Competitivitatea solicitantului si strategia de piata - pentru a putea
sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, solicitantul
are in vedere un proiect de investitie care sa permita obtinerea unor
produse de calitate si in cantitati optime cu scopul de a deveni unul dintre
cei mai mari furnizori locali, avand in vedere ca plantatia de alun are o
rentabilitate de aproximativ 50 ani.

3. DETALIEREA BUGETULUI CERERII DE FINANŢARE

Pentru completarea acestei secţiuni vă rugăm să consultaţi Capitolul 14 „Eligibilitatea cheltuielilor” şi


Capitolul 15 „Bugetul cererii de finanţare” din Ghidul Solicitantului. Pentru proiectele de grant, coloana
aferentă anului 3 nu se completează. În conformitate cu Ghidul Solicitantului, Capitolul 1, durata maximă de
implementare este 2 ani. De asemenea, vă rugăm să detaliaţi cheltuielile specificate de dumneavoastră în
bugetul cererii de finanţare – formular electronic (informaţii completate on-line).

Categorii/subcategorii Costuri directe


1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului - total, din care:
1.2. Cheltuieli pentru amenajarea 1000
terenului
2. Cheltuieli pentru proiectare si 570
asistenta tehnica - total, din care:
2.1. Studii de teren 270
2.2. Obtinerea de avize, acorduri si 300
autorizatii
3. Cheltuieli pentru investitia de 169035
baza - total, din care:
3.1. Utilaje si echipamente fara montaj, 133035
mijloace de transport, alte achizitii
-9- 2008
specifice
3.1.1. Tractor x 1 buc 78550
3.1.2. Cositoare x 3 6770 x 3
3.1.3. Masina de stropit x 1 6250
3.1.4. Echipament fertilizat x 1 4765
3.1.5. Foarfeci x 5 100 x 5
3.1.6 Tocator x 1 8340
3.1.7. Stivuitor x 1 14320
3.2. Infiintarea plantatiei – 4000 puieti 4000 x 8 = 32000
3.3. Instalat sistem sustinere si 4000 x 1 = 4000
imprejmuire – 4000 m gard
TOTAL GENERAL 170605
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 8530,25
5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 179135,25
Valoare TVA 42992,46
TOTAL GENERAL inclusiv TVA 222127,71
VALOAREA PROIECTULUI 222127,71

Vă rugăm să justificaţi cheltuielile specificate de dumneavoastră în bugetul cererii de finanţare. (max. 5.000
caractere)

Bugetul a fost conceput prin incorporarea cheltuielilor necesare pentru


realizarea activităţilor, conform unui management financiar riguros, prin
utilizarea eficienta a fondurilor si un raport optim cost-rezultate. Realizarea
bugetului s-a bazat pe incorporarea acelor cheltuieli care sa poata fi
identificabile, verificabile si sa poata fi dovedite prin documente contabile
cu valoare probatorie.
Tractorul va fi folosit in ferma pomicola pentru realizarea in bune conditii
a fazelor procesului tehnologic impreuna cu alte echipamente ce vor fi
achizitionate prin proiect.
Masina de stropit va fi folosita pentru efectuarea lucrarilor de stropire cu
pesticide si insecticide.
Echipamentul de fertilizat va fi folosit pentru aplicarea de ingrasaminte.
Cositoarea va asigura intretinerea terenului pe care se infiinteaza
livada.
Foarfeca este utilizata pentru toaletarea pomilor prin taierea crengilor.
Tocatoarea pomicola este utilizata pentru tocarea crengilor rezultate
dupa toaletarea pomilor.
Stivuitorul va fi folosit pentru manevrarea lazilor cu fructe dupa recoltare.
Principalele materii prime utilizate in procesul de infiintare a livezii sunt: -
material saditor (puieti); picheti; ingrasaminte, apa. Principalele materii
prime utilizate in procesul de intretinere a livezii sunt: pesticide si
- 10 - 2008
insecticide.
Materialul saditor si pichetii se vor achizitiona de la un furnizor local de
puieti.

- 11 - 2008