Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Instituția: Liceul „Litterarum”


Data: 12.02.2020
Clasa: a VIII-a „B”
Profesor: Calcavura Alina
Unitatea de învăţare: Proza narativă. Povestirea
Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul lecției: Atelier de discuție: „Caloianul” de George Meniuc
Tipul lecției: mixtă
Timp: 45 minute

Competențe specifice:
3. Rezumarea textelor literare şi nonliterare;
6. Explicarea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii române.
8. Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut.
11. Manipularea suporturilor audiovizuale şi informative, în calitate de surse sau mujloace de învăţare a
limbii de instruire.
13. Producerea textelor care reflectă propriile experienţe senzoriale, idei, judecăţi, opinii, argumente
Unități de competențe:
3.1 Asigurarea coerenţei textului rezumat (audiat, citit);
6.1 Comentarea mărcilor stilistice ale unităţilor de limbă în textele lirice, epice, dramatice.
6.2 Utilizarea formelor gramaticale/ a structurilor/ mărcilor stilistice în textele elaborate.
8.2 Comentarea textului liric, a fragmentului de text epic sau dramatic.
11.1 Redactarea textelor în Word.
13.1 Reflectarea propriei experienţe într-o pagină de jurnal, într-un text reflexiv despre o experienţă proprie
(cine are dreptate/ de ce am procedat aşa).
Obiective operaționale:
O1 – să formuleze o definiție proprie a cuvântului caloian;
O2 - să-și manifeste competențele de comunicare orală elaborând o alocuțiune coerentă;
O3 – să argumeteze rolul creației în destinul uman;
O4 – să descrie cele mai frumoase și importante tradiții din țara noastră.
Metode şi strategii didactice:
1. Metode: conversaţia, explicaţia, careul de cuvinte / vânătoarea de cuvinte, grila lui Quintilian,
cinquain
2. Forme de organizare: activitatea frontală, activitatea individuală, de grup.
Etapele Activitatea profesorului Timp Forme de Metode și
lecţiei organizare procedee

Evocare  Moment organizatoric. 10 Frontală Conversația

 Captarea atenției: videoclip despre „Caloian”.

 Discuție în baza filmului. Legătura dintre film și


text.

 Enunțarea subiectului lecției: Atelier de discuție.


„Caloianul” de George Meniuc.
Text: fragment din opera „Delfinul” de George
Meniuc.
22 Frontală Descoperirea
 Formulăm cu elevii o definiţie proprie a cuvântului
caloian. Ce presupune acest obicei?
 Găsiți cuvântul care corespunde în test imaginii și Conversaţia
definiției alăturate.
Inel de metal fixat de un obiect, de care
se prinde un lacăt, un lanț etc. Observația

__ __ L __ __ __ G

Realizarea Haină preoțească lungă până la pământ


sensului și încheiată cu nasturi de sus până jos.

S __ __ __ N __
Unealtă agricolă în formă de grătar
cu colți mari de fier, folosită pentru
mărunțirea, afânarea și nivelarea
arăturii. Frontală

__ __ R __ __ __ __
Steag bisericesc purtat la
procesiuni sau la alte solemnități
religioase.
Exerciţiu
P __ __ P __ __
Găleată sau vas făcut din doage
sau dintr-un trunchi scobit, care
servește la scos apa din fântână.
__ __ __ T __ __ __
Lucru în perechi
Sarcina 1. Caracterizarea fizică și morală a lui Lion.
Sarcina 2. Continuați dialogul dintre Ilinca și tatăl ei (6
replici):
- Mai bine mă ucideai pe mine, tată, mai bine pe mine mă
ucideai, decât să faci râs din munca lui Lion.
Sarcina 3. Scrieți un cinquain despre Caloian.
Interpretați versurile din Caloian. Diagrama
Ene, Ene, Scaloiene Venn
O, o, o… Individuală Asaltul de idei
De când ploaia n-a mai dat Conversaţia
O, o ,o … Cinquain
Grâuleţul s-a uscat
S-a uscat şi s-a-ntristat
O, o, o …
De când ploaia n-a mai dat.
Individuală
Ene, Ene, Scaloiene,
O, o, o …
Să te duci cu florile
O, o, o…
Şi să vii cu ploile
Să deschizi portiţele
O, o, o … Lectura
Să intre fetiţele.
Exerciţiul
Ene, Ene, Scaloiene
O, o, o …
Să deschizi portiţele
O, o, o…
Să curgă ploiţele
Să curgă şiroaiele
O, o, o …
Să umple zăvoaiele.
Sarcina 4. Faceți paralela cu alt personaj din altă operă
în care este prezentă tema artistului și creației (în baza Exerciţiul
diagramei Venn).

Sarcina 5. Comentați rolul artistului și creației în


fragmentul „Caloianul”. Care este atitudinea/ reacția
celorlalte personaje față de sculpturile lui Lion? (în
limita la 7-8 propoziții)

 Linia valorii – rolul creației în destinul uman.


Așezați pe axă următoarele valori după importanța
acestora în destinul uman: toleranța, recunoștința,
altruismul, respectul, înțelepciunea, iubirea, creația,
bunătatea, încrederea, sinceritatea, responsabilitatea..
o Fiecare grup își va argumenta opinia.

____________________________________________
0% 100%
Reflecție  Imaginați-vă că sunteți un ghid turistic. Descrieți în 11 Frontală/ Conversaţia
6-7 propoziții cele mai importante tradiții din țara individuală ghidată
noastră, evidențiind frumosul din fiecare tradiție.
Cuvintele-cheie specifice acestora.
Ex: Paști – ouă roșii, pască, narcise etc.
Anul Nou - brad
 Completarea CAREULUI DE CUVINTE, în baza
fragmentului de text:
1. Obiceiul Caloianului are loc în a treia zi de
marți sau miercuri după Paști.
2. Un alt obiceu asemănător Caloianului care are
drept scop chemarea ploii este Paparudele.
3. Caloianul este o păpușă făcută din lut sau lemn.
4. Păpușa se mai numește Calian, Bura sau
Scaloian.
5. Personajul principal din capitolul Caloianul de
G. Meniuc este Lion.
6. Femeia de care era îndrăgostit Lion se numea
Saveta.
7. Acțiunea din acest fragment are loc în Rădeni.
M I E R C U R I
P A P A R U D E L E Careul de
cuvinte
L E M N
S C A L O I A N
L I O N
S A V E T A
R Ă D E N I

Extindere  De lecturat integral opera „Delfinul” de George 2 Frontală Explicația


Meniuc.
 E comentat în limita de 8-10 propoziții următorul
citat: Creația artistică este revărsarea unui prinos
interior care se cere împărtășit.”