Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Clasa : a IX-
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul: Părțile de vorbire. Privire de ansamblu
Tipul lecţiei: recapitulare
Durata : 45 de minute

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:

O1- să identifice în textul dat părțile de vorbire studiate;


O2- să identifice varianta cu valorile morfologice corecte a părților de vorbire subliniate;
O3- să alcătuiască unele enunţuri pe baza cerinţelor date;
O4 - să aplice în enunţuri diferite părţile de vorbire indicate.
O5 -să coopereze în grup manifestând răbdare şi bună înţelegere în colaborare.

Strategia didactică
Mijloace didactice:

Resurse
a) Procedurale : exerciţiu, explicaţia, conversaţia , ciorchinele, rebusul,Gândiţi/lucraţi în
perechi/comunicaţi
b) Materiale : manualul, markere, flipchart, fişe de lucru, caiete;
c) Forme de organizare : frontal, individual , în perechi.
DEMERSUL DIDACTIC

MOMENTELE TIMP ELEMENTE DE CONŢINUT OB. METODE MIJLOACE FORME DE


LECŢIEI ORGANIZARE
1 2 3 4 5 6 7

1.Moment 1 min Notez absenţii și organizez clasa pentru lecţie; Conversaţia Catalogul Frontal
organizatoric - sunt verificate materialele didactice;
Elevii îşi pregătesc manualele, caietele şi instrumentele de scris.

2.Verificarea Caietele Frontal


cunoştinţelor 2 min Voi verifica tema atât cantitativ, cât şi calitativ. Conversaţia elevilor Individual
anterioare Verificarea calitativă se face selectiv.

3.Captarea 4 min Elevii vor fi rugați să extragă dintr-un tex toate cuvintele care numesc
atenţiei locul sau spațiul, determinând partea de vorbire. Ex. 1 pag. 124 O1 Conversaţia Fișe de lucru Frontal

Care sunt părțile de vorbire flexibile și care sut cele neflexibile

Se anunţă titlul lecţiei: Părţile de vorbire. Privire de ansamblu


Se scrie titlul lecției pe tablă și în caiete și se enunţă obiectivele

Frontal
Conversaţia Tabla
4. Anunțarea 2 min Profesorul împarte fișe elevilor (Anexa 1).Fişele conţin exerciţii în care Caietele
lecţiei noi şi a elevii vor alege varianta corectă. elevilor
obiectivelor Fişele se corectează oral.

Repartizez elevilor câte o fişă Floare de lotus în care vor răspunde Gândiţi/
5. Dirijarea 30 itemilor daţi. O2 lucraţi în Fișe de lucru
procesului de min Exerciţiile propuse sunt variate. Elevii au de identificat diferite părţi de perechi/
recapitulare şi vorbire, de transcris forma corectă a unor cuvinte, de completat spaţiile comunicaţi În perechi
sistematizare punctate, de alcătuit propoziţii si de analizat cuvintele subliniate.
(Anexa 5) O4
Ex. 3, 4 pag. 124 O3 Activitate in Floare de
Elevii vor discuta şi vor răspunde cerinţelor date. perechi lotus
O5

Ex. 7-9 pag. 125 Fișe de lucru Individual


6.Asigurarea O1 Exerciţiul
retenţiei şi a 10 O2
transferului min

7.Tema pentru 1 min Explicația Caietele


acasă Ex. 10 pag. 125 elevilor
Anexa 1

Fișă de lucru

Alege varianta corectă;


1.În propoziţia Ne vom întâlni în parc, cuvântul subliniat este;
a. substantiv, caz N, subiect;
b. substantiv, caz Ac, complement
c. substantiv, caz D, complement

2.În propoziţia Am ascultat povestea ta, cuvântul subliniat este;


a. verb, mod indicativ, timp prezent;
b. verb, mod indicativ, timp imperfect;
c. verb, mod indicativ, timp perfect compus;

3.În propoziţia El este biolog, cuvântul subliniat este;


a. pronume personal, caz nominativ, subiect;
b. pronume personal, caz dativ, complement;
c. pronume personal, caz Ac. complement.

4.În propoziţia Am cumpărat patru portocale, cuvântul subliniat este;


a. numeral ordinal cu valoare adjectivală,caz Ac., atribut;
b. numeral cardinal cu valoare adjectivală, caz Ac., atribut;
c. numeral cardinal cu valoare substantivală, caz Ac., complement;.

5.În propoziţia Iarna sunt temperaturi foarte scăzute, cuvântul subliniat este;
a. Adverb de mod, caz Ac., complement;
b. adverb de timp, cz Ac., complement;
c. substantive comun, caz N, subiect;

6.În propoziţia Florile frumoase sunt ale tale, cuvântul subliniat este;
a. Adjectiv propriu-zis, caz N, atribut;
b. Adjectiv propriu-zis, caz Ac., atribut;
c. Adjectiv provenit din verb la participiu, caz N, atribut;
Anexa 2

FLOAREA DE LOTUS

Subliniază
Indică timpul substantivele:
următoarelor floare,doi, Precizează
verbe şi apoi cititul,scrie, valoarea
alcătuieşte dansul,eu, morfologică a
propoziţii cu ele: vesel, dragoste, cuvântului lui din
veselie enunțurile:
a adus- Cartea lui Matei
spunea- este interesantă.
nu trebuie- Lui i-am
voi lua- împrumutat cartea.
1
2
8 Înlocuieşte pronumele personale cu
Tăiaţi varianta greşită: pronumele de politeţe
Neam /Ne-am plimbat prin parc şi corespunzătoare:
l-am/la-m văzut cu cainele lui. Ia-
PĂRȚI DE
3 El (..................) are studii superioare.
Voi (.................) plecaţi în concediu.
ş/I-aş fi spus câteva cuvinte dar
mam/m-am/ma-m răzgândit. Ne- 7 VORBIRE
Le-am spus lor (...) să vină la spectacol.
ar/Ni-ar fi privit fără să ne dea Rochia ei (..........) era cea mai elegantă.
vreo/vre-o explicaţie.

4
Precizează cazul şi funcţia sintactică
6 Asociază câte un adjectiv
5
a substantivelor subliniate:
Un copil se apropie de noi. pentru bibliotecă, școală,
Razele de soare ne mângâiau obrajii. sărbătoare și apoi alcătuieşte
I-am adus băiețelului o minge. propoziții.
Coada ursului a intrat în poveste. Construieşte
Te iubesc, țară dragă!
enunţuri în care
numeralul şapte
să fie, pe rând,
subiect,
complement,
atribut.
Îl aştept pe al doilea.