Sunteți pe pagina 1din 4

Etapele lecţiei Activitatea profesor-elev Strategii Evaluare Timp

didactice
(metode, tehnici
şi procedee,
suport didactic)

Evocare 2 min.
Salutul.
Conversația Frontal
Crearea climatului favorabil.
6 min.
Verificarea temei pentru acasă.
Captarea atenției:
O1 Propun elevilor un joc. 2 min.
Chem în fața clasei cinci elevi, Individual
propun elevilor să extragă câte o fișă: Povestirea
Sarcină: povestiți textul în numele
unui personaj:
1. veverița
2. ciocănitoarea
3. alunele
4. copacul
5. cerul
Realizarea Anunț tema lecției și obiectivele Luare de notițe Individual 2 min.
sensului operaționale.

Cioc! Cioc! Cioc! Frontal 2 min.

O1 Împart clasa în 5 grupuri


Grupul 1
(Anexa 1) În grup 5 min.
Grupul 2 Exercițiu
(Anexa 1)
Grupul 3
(Anexa 1)
Grupul 4 Frontal 5 min.
(Anexa 1)
O2 Grupul 5
(Anexa 1)
Ex. 4-6 pag. 175 În perechi
Ex. 8 pag. 176 10 min.
Fișă de lucru (Anexa 2)
O4
CES CES Exercii din manualul clasei a II
Liderul de la fiecare grup/ pereche
prezintă rezolvarea exercițiilor 2 min.
frontal, sau la tablă în dependență de
item.
Reflectie Imaginați-vă că sunteți la judecată.
Formați două echipe: una de avocați Dezbaterea În echipă
O3 și alta de acuzatori. Învinuiți-o sau Frontal 10 min.
îndreptățiți-o pe ciocănitoare.
Ex. 9 pag. 176
Extindere Ex. B-C pag. 176 Explicația Frontal
4 min.
Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din Leova

Proiect didactic
Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Haruța Natalia
Clasa: V-a
Data: 14.05.19
Unitatea: Copilul și natura
Tema: Cioc! Cioc! Cioc!
Lecția: 2
Timp alocat: 45 min
Competențe:
* Competența unui vorbitor cult, conștient, capabil să înțeleagă și să producă,
adecvat și corect, mesaje orale și scrise.
* Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în
situaţii de comunicare dialogată şi monologată;
* Utlizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Obiective operaționale
Elevul va fi capabil:
O1- să răspundă la întrebări-cheie;
O2- să improvizeze dialoguri conform reperelor;
O3- să utilizeze corect verbele la indicativ prezent;
O4- să găsească sinonimele și antonimele unor cuvinte în text;
O5- să acumuleze minimul necesar de cuvinte prin care ar putea menține o conversație la
temă.
CES- să înțeleagă mesajul unui text dat.
să răspundă la întrebări în baza acestuia.
Metode și procedee:
conversația, exercițiul, explicația, lectura, exercițiu de pronunție
Mijloace didactice:
Manual, foi, caiet, pix, tablă, cretă.

Repere bibliografice:
1. Cazacu, Tamara, Limba română, Manual pentru elevii clasei a V-a a școlii cu
predare în limba rusă, Editura, Lumina, Chișinău, 2016
2. Ciobanu, Tamara, Liulelov Inga, ș.a, Ora de română pentru clasa a V-a, Exerciții
de vocabular și gramatică, Auxiliar didactic pentru elevi și părinți, Ed. Integritas,
Chișinău, 2015
Fișă de lucru
Grupul 1
1. Copletați propozițiile cu expresiile potrivite la timpul present (ce faci?): a-i
fi trist, a-i fi dor, a-I fi foame, a-I fi frică, a-i fi groază.
Când__________________, discut cu prietenii. Telefonez bunicilor când
__________________ . Când ________________, mănânc o tartină. Oamenii cer
ajutor când ________________ . Oamenilor ________________ când afară
fulgeră.
2. Găsiți sinonimele cuvintelor în text:
cândva, delicioase, a strange.
3. Alcătuiți enunțuri cu sinonimele acestora.

Grupul 2
1. Completați.
Model: Eu mă antrenez în fiecare zi, dar el nu se antrenează.
Noi ne îmbrățișăm părinții, dar ei
El confecționează suvenire, dar noi
Ea se întristează când primește o notă rea, dar voi
Tu împachetezi cadourile, dare u
Ele memorizează poezia, dar ei
2. Găsiți sinonimele cuvintelor în text:
pătrime, bucuroasă, copac
3. Alcătuiți enunțuri cu sinonimele acestora.
Grupul 3
1. Scrieți verbele dintre paranteze la timpul present (ce faci?).
1. Tu (a amenaja) _____________ terenul de lângă casă? Nu, eu nu
_____________ dar rudele mele îl ___________. (a dansa) Ei __________ în
timpul liber? Da, ei ____________, dar noi nu ___________. 3. (înscena) Voi
___________ textul studiat? Nu, noi nu îl ____________, dar eleîl
_________________.
2. Găsiți antonimele cuvintelor în text:
a pierde, moi, amar.
3. Alcătuiți enunțuri cu antonimele acestora.
Grupul 4
1. Completați enunțurile.
Model: Tu cauți caietul, Radu caută stiloul.
Medicul lucrează la spital, profesorii ______________ la școală. Noi vorbim
despre un film, ei ____________ despre o povestire. Eu scriu în caiet, tu
__________ pe tablă. Voi telefonați acasă, ea______________ la policlinică. Noi
știm când venim, ei ____________ când vin.
2. Găsiți antonimele cuvintelor în text:
vară, a se întrista, a împrăștia
3.Alcătuiți enunțuri cu antonimele acestora.
Grupul 5
1. Alcătuiți îmbinări de cuvinte cu verbele propuse.
A bea (ce?)_________, a vedea (ce?)_______, a încăpea (unde?)_____, a cădea
(de unde?)________, a apărea(de unde?)________, a dispărea(unde?)________.

2. Găsiți antonimele cuvintelor în text:


noapte, încolo, cină, a ieși

3. Alcătuiți enunțuri cu antonimele acestora.