Sunteți pe pagina 1din 8

Etapele lecţiei Activitatea profesor-elev Strategii Evaluare Timp

didactice
(metode,
tehnici şi
procedee,
suport
didactic)

Salutul.
Crearea climatului
Evocare favorabil.
Captarea atenției:
Compară!
1.Mâine voi citi o Compară Frontală 10
carte.(verb. mod. min.
indicative, timpul viitor).
2. Luni am să scriu un
eseu.
3. Duminică o să merg la
teatru.

Realizarea Anunț tema lecției și Luare de Individual 2 min.


sensului obiectivele… notițe
Modul indicative.
Viitorul. Forme din
limba vorbită

În conformitate cu
exemplele prezentate, vom
încerca să definim „modul 3 min.
indicative, timpul viitor”,
observă în manual pag. Frontal
132 5 min.
- Priviți schema de Explicația
recapitulare. pag. 132 5 min
Ne amintim cum se
formează:
Modul indicative,
timpul present
Perfectul compus 5 min.
Condiționalul Individu
Luare de
Imperativul
notițe Individual/Perechi 5 min
Timpul viitor.
Ex. 15 pag. 132
Frontal
Exercițiu
Ex. 16, 17 pag. 133

Reflectie Fișa de lucru recapitulativă


(Anexa 1) Individual
În limba română sunt Exercițiu
patru conjugări, fiecare
dintre voi va extrage câte o Frontal 10
fișă(pe fișă vor fi 2 verbe la min
diferite conjugări), propun
elevilor să conjuge verbele
la modul conjunctiv și să
alcătuiasă câte un enunț,
numind conjugarea.
Extindere Conversația
Frontal 5 min.
Explicația

Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din Leova

Proiect didactic
Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Haruța Natalia
Clasa: VII-a
Data: 12.03.19
Tema: Modul indicative. Viitorul popular
Lecția: 1
Timp alocat: 45 min
Competențe:
* Competența unui vorbitor cult, conștient, capabil să înțeleagă și să producă, adecvat și corect,
mesaje orale și scrise.
* Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare dialogată şi monologată;
* Utlizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte
de realizare, cu scopuri diverse.

Obiective operaționale
Elevul va fi capabil:
O1- să definească modul indicativ;
O2- să recunoască verbele la modul indicativ, viitorul popular;
O3- să conjuge corect un verb la modul indicativ, viitorul popular;
O4- să recunoască celelalte timpuri și moduri studiate anterior.
Metode și procedee:
conversația, exercițiul, explicația, problematizarea.
Mijloace didactice:
Manual, foi, caiet, pix, tablă, cretă.
Repere bibliografice:
1.Iordăchescu, Iulia, Limba română, Manual pentru elevii clasei a VII-a a școlii cu predare în limba
rusă, Editura, Cartier, Chișinău, 2016
Lista de verebe:
a găsi

a ajuta

a colabora

a coase

a citi

a vedea

a scrie

a coborî

a împleti

a primi

a desena

a întreba

a culege

a avea
a învăța

a fugi

a fi scris

Indicativ Prezent eu scriu


tu scrii
el/ea scrie
noi scriem
voi scrieți
ei/ele scriu

Imperfect eu scriam
tu scriai
el/ea scria
noi scriam
voi scriați
ei/ele scriau

Perfect simplu eu scrisei


tu scriseși
el/ea scrise
noi scriserăm
voi scriserăți
ei/ele scriseră

Perfect compus eu am scris


tu ai scris
el/ea a scris
noi am scris
voi ați scris
ei/ele au scris

Mai mult ca perfect eu scrisesem


tu scriseseși
el/ea scrisese
noi scriseserăm
voi scriseserăți
ei/ele scriseseră

Viitor eu voi scrie


tu vei scrie
el/ea va scrie
noi vom scrie
voi veți scrie
ei/ele vor scrie

Viitor anterior eu voi fi scris


tu vei fi scris
el/ea va fi scris
noi vom fi scris
voi veți fi scris
ei/ele vor fi scris

Conjunctiv Prezent eu să scriu


tu să scrii
el/ea să scrie
noi să scriem
voi să scrieți
ei/ele să scrie

Perfect eu să fi scris
tu să fi scris
el/ea să fi scris
noi să fi scris
voi să fi scris
ei/ele să fi scris

Condiţional Prezent eu aș scrie


tu ai scrie
el/ea ar scrie
noi am scrie
voi ați scrie
ei/ele ar scrie
Perfect eu aș fi scris
tu ai fi scris
el/ea ar fi scris
noi am fi scris
voi ați fi scris
ei/ele ar fi scris
Etapele lecţiei Activitatea profesor-elev Strategii Evaluare Timp
didactice
(metode,
tehnici şi
procedee,
suport
didactic)

Salutul.
Crearea climatului Frontală
Evocare favorabil. 5 min.
Captarea atenției.
Selectați din text verbele
la viitorul popular.
Realizarea Anunț tema lecției și Luare de Individual 2 min.
sensului obiectivele… notițe
Modul indicative. Viitorul.
Forme din limba vorbită

Lucrul în perechi (Anexa 1) Frontal


Perechea 1
*Schimbați verbele din prima
Explicația 3 min.
rubric după model(viitorul
popular).
* Alcătuiți enunțuri cu 4
cuvinte. 5 min.
Perechea 2
*Traduceți cuvintele. În perechi 5 min
*Alcătuiți enunțuri cu
cuvintele traduse.
Pereche 3 Luare de
Puneți verbele dintre notițe
paranteze la viitorul popular.
Perechea 4
Frontal 5 min.
Continuați propozițiile,
utilizând verbele la viitorul
popular. Exercițiu
-Sarcină. 5 min
Scrieți în cinci enunțuri ce o să
faceți duminica viitoare. Individual
Utilizați viitoru popular.

Reflectie În limba română sunt patru


conjugări, fiecare dintre voi Individual
va extrage câte o fișă(pe fișă Exercițiu
vor fi 2 verbe la diferite
conjugări), propun elevilor Frontal 10
să conjuge verbele la modul min
indicative, viitorul popular
și să alcătuiasă câte un
enunț, numind conjugarea.
Extindere Tema pentru acasă: Ex. 18- Conversația
21 pag. 133 Explicația Frontal 5 min.
Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din Leova

Proiect didactic
Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Haruța Natalia
Clasa: VII-a
Data: 12.03.19
Tema: Modul indicative. Viitorul popular
Lecția: 2
Timp alocat: 45 min
Competențe:
* Competența unui vorbitor cult, conștient, capabil să înțeleagă și să producă, adecvat și
corect, mesaje orale și scrise.
* Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare dialogată şi monologată;
* Utlizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Obiective operaționale
Elevul va fi capabil:
O1- să alcătuiască enunțuri folosind modul indicatv, viitorul popular;
O2- să recunoască verbele la modul indicative, viitorul popular;
O3- să conjuge corect un verb la modul indicative, viitorul popular;
Metode și procedee:
conversația, exercițiul, explicația, problematizarea.
Mijloace didactice:
Manual, foi, caiet, pix, tablă, cretă.
Repere bibliografice:
1.Iordăchescu, Iulia, Limba română, Manual pentru elevii clasei a VII-a a școlii cu predare în
limba rusă, Editura, Cartier, Chișinău, 2016