Sunteți pe pagina 1din 3

Etapele lecţiei Activitatea profesor-elev Strategii Evaluare Timp

didactice
(metode, tehnici
şi procedee,
suport didactic)

Evocare Salutul. 1 min.


Crearea climatului favorabil.
Verific tema pentru acasă 5 min
Captarea atenției: Exercițiu de Frontală
Ex. 17 pag. 124 pronunție
4 min
Realizarea Anunț tema lecției și Luare de notițe Individual 2 min
sensului obiectivele…
Legenda vântului
P1- Lucrul în Frontal 1 min
Cartea roșie reprezintă… perechi
În Cartea Roșie a Republicii 6 min
Moldova sunt înscrise…
În popor curcubeul e numit.. Exercițiu Individual
De ce Dumnezeu a creat vântul? 3 min
Dacă ar ploua în fiecare zi…
P2 1 min
Alcătiți planul textului din În perechi
îmbinări de cuvinte.
P3 7 min
Povestște ce vreme ai vrea să fie:
î n ziua de Crăciun
la 8 martie Frontal 2 min
la hramul satului/orașului
de ziua ta de naștere
P4
Descrie imaginea, răspunzând la
întrebări. Ex. 19 pag. 125
Lucrul în perechi.
Anexa 1

Reflectie Ex. 21 pag. 125 Exercițiu Individual 10 min


În perechi
Extindere De memorat cuvintele noi, de Conversația
povestit textul conform unui plan Frontal 5 min.
simplu de idei, Ex. 20 pag. 125 Explicația
Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din Leova

Proiect didactic
Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Haruța Natalia
Clasa: VII-a
Data: 04.03.19
Tema: Legenda vântului
Lecția: 2
Timp alocat: 45 min
Competențe:
* Competența unui vorbitor cult, conștient, capabil să înțeleagă și să producă,
adecvat și corect, mesaje orale și scrise.
* Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale
în situaţii de comunicare dialogată şi monologată;
* Utlizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje
scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Obiective operaționale
Elevul va fi capabil:
O1- să alcătuiască planul simplu de idei al textului;
O2- să improvizeze o convorbire telefonică pe baza imaginilor;
O3- să utilizeze corect în exerciții modul condițional prezent și conjunctiv;
O4- să găsească sinoimele și antonimele unor cuvinte.
Metode și procedee:
conversația, exercițiul, explicația.
Mijloace didactice:
Manual, foi, caiet, pix, tablă, cretă.

Repere bibliografice:
1.Iordăchescu, Iulia, Limba română, Manual pentru elevii clasei a VII-a a școlii
cu predare în limba rusă, Editura, Cartier, Chișinău, 2016
Fișă de lucru
1. Găsiți sinonimele cuvintelor în text.
grandios- neclar-
neliniștit- a se lamenta-
a greși drumul- a risipi, a împrăștia-
a se veșteji-

1.1 Alcătuiți enunțuri cu 3 perechi.

2. Găsiți antonimele cuvintelor în text.


limpede- înfrunzit-
moartă- astâmpărat-
obraznic- cunoscut-

2.1 Alcătuiți enunțuri cu perechile de antonime.

3. Formulează întrebări pe baza textului, utilizând formulele:


Când? Unde? Cum era? De ce? Ce făcea?
3.1 Adresează întrebările colegului de bancă.

4. Ce s-ar fi întâmplat dacă D-zeu nu ar fi creat vântul?

5. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde întrebărilor formulate:


- Tocmai atunci se întoarseră Mierinana şi Ochi -albaşti .
- De ce-ai îmbrăcat halatul? Ce-nseamnă abuzul acesta? se repezi Mierinana la Habarnam .
- Nu –i niciun abuz, răspunse Habarnam. Pur şi simplu am făcut un control.
- Şi ce-ai constatat în controlul ăsta al dumitale?întrebă ironic Mierinana.
- Am constatat că toţi bolnavii, în afară de unul singur, sunt sănătoşi şi pot părăsi spitalul.
- Nu,nu!zise Mierinana speriată. Îţi închipui ce-ar însemna să le dăm drumul la paisprezece
prichindei dintr-o dată? Ar răsturna oraşul cu fundul în sus! N-ar rămâne un geam întreg, toată lumea s-
ar umple de vânătăi şi cucuie. Pentru a preîntâmpina îmbolnăvirile prin vânătăi şi cucuie, trebuie să-i
reţinem pe prichindei în spital.
- Dar nu se poate să-i lăsăm să plece pe rând?spuse Ochi-albaştri. Să zicem, câte unul în fiecare
zi.
- E puţin câte unul, măcar câte doi, interveni Fulg-de-nea. Vrem să organizăm cât mai repede un
bal.
(Nikolai Nosov, Aventurile lui Habarnam)

1) Transcrie, într-un minut, toate verbele la modul condiţional-optativ din textul dat.
2) Conjugă verbele a răsturna şi a face la modul conjunctiv.
3) Rescrie corect textul următor:
Dacă mi-aş închide ochii, mi-ar dispare orice gând. N-aşi mai zice nimic, n-aşi mai face nimic, până
când n-ar apare lângă mine o zână bună să mă înveselească. Ea mi-ar pare frumoasă, mai frumoasă ca
orice închipuire. Dar, treptat, închipuirea ar scade, iar voi na-ţi putea recreia farmecul ei, oricât aţ
încerca.
4) Utilizând verbe la condiţional-optativ, completează enunţurile următoare pentru a obţine un efect
comic.
a. Dacă aş fi Habarnam, aş.........................................................................................................................
b. Dacă aş dezlega mistere,........................................................................................................................
c. Dacă aş fi un geniu benefic,...................................................................................................................
d. Dacă aş fi un cântăreţ vestit,..................................................................................................................
e. Dacă aş mânca zilnic spanac,.................................................................................................................
f. Dacă aş cânta în loc să vorbesc,.............................................................................................................