Sunteți pe pagina 1din 3

Etapele lecţiei Activitatea profesor-elev Strategii Evaluare Timp

didactice
(metode, tehnici
şi procedee,
suport didactic)

Evocare Salutul. 2 min.


Crearea climatului favorabil. Conversația
Verificarea temei pentru acasă. Frontal 6 min.
Captarea atenției: Explicația
Reproduceți textul în numele lebedei, Individual
O1 a uliulu sau al unui alt personaj). Povestirea 2 min.
Realizarea Anunț tema lecției și obiectivele Luare de notițe Individual 2 min.
sensului operaționale.
Cetatea Sorocii
Exerciții de lexic. Frontal 2 min.
Împart clasa în 5 grupuri a câte 4
O1 elevi. Exercițiu Frontal 5 min.
Grupul 1
Anexa 1 Individual 5 min.
Grupul 2
Anexa 1
Exercițiu
Grupul 3
Anexa 1
Grupul 4
Anexa 1
O3 În grup 10 min.
CES Exercii din manualul clasei a II
Liderul de la fiecare grup prezintă
rezolvarea exercițiilor frontal, sau la
tablă în dependență de item.

O4
CES
2 min.

Reflectie Improvizați un dialog , Repere ex. 6 Frontal 5 min.


pag. 51 (test) Exercițiu
O2
Extindere Tema pentru acasă:Ex Descrieți, în Explicația Frontal
cinci propoziții un personaj al 4 min.
textului.
Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din Leova

Proiect didactic
Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Haruța Natalia
Clasa: V-a
Data: 22.01.19
Unitatea: Copilul și arta. Cultura
Tema: Casa părintească
Lecția: 1
Timp alocat: 45 min
Competențe:
* Competența unui vorbitor cult, conștient, capabil să înțeleagă și să producă,
adecvat și corect, mesaje orale și scrise.
* Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în
situaţii de comunicare dialogată şi monologată;
* Utlizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Obiective operaționale
Elevul va fi capabil:
O1- să citească corect, fluent și conștient textul;
O2- să formuleze întrebări în baza textului;
O3- să identifice corect sinonimele și antonimele unor cuvinte;
O4- să acumuleze minimul necesar de cuvinte prin care ar putea menține o conversație la
temă.
CES- să descrie caracteristicile unui obiect/ lucru.
Metode și procedee:
conversația, exercițiul, explicația, lectura, exercițiu de pronunție
Mijloace didactice:
Manual, foi, caiet, pix, tablă, cretă.

Repere bibliografice:
1. Cazacu, Tamara, Limba română, Manual pentru elevii clasei a V-a a școlii cu
predare în limba rusă, Editura, Lumina, Chișinău, 2016
2. Ciobanu, Tamara, Liulelov Inga, ș.a, Ora de română pentru clasa a V-a, Exerciții
de vocabular și gramatică, Auxiliar didactic pentru elevi și părinți, Ed. Integritas,
Chișinău, 2015
*Descrie Cetatea Sorocii.
Repere: mare, frumoasă, loc turistic, construită de Stefan cel Mare, reconstruită de
Petru Rareș, monument istoric, la poalele ei s-su desfășurat războaie.