Sunteți pe pagina 1din 4

Etapele lecţiei Activitatea profesor-elev Strategii Evaluare Timp

didactice
(metode, tehnici
şi procedee,
suport didactic)

Evocare Salutul.
Crearea climatului favorabil.
O1 Verific tema pentru acasă.
Captarea atenției: Cinquen Frontală 10 min.
Cinquen la cuvantul „cocostârc”

Realizarea Anunț tema lecției și Luare de notițe Individual


sensului obiectivele…
Animale rare. Mărinimie, după
Emil Garleanu Frontal
O2 Completează harta textului
1. Titlul operei este: Lectura
O3 2.Autorul operei este:
3.Locul desfășurării acțiunii 25 min.
4.Personajele operei sunt Harta textului În perechi
5. Concluzia
Fișă de lucru (Anexa 1) Sinonime Exercițiu Frontal
și antonime.
Exerciții 11, 12, 15 pag 92

Individual

Exercițiu
Reflectie Cadrane Cadrane 10 min
O4 În echipă
Extindere Profesorul dictează elevilor cerinţa Conversația
temei: Realizează un dialog, de cel Frontal 5 min.
puțin 10 replici, între cocostârc și Explicația
broască, din care să reiasă un motiv
hazliu pentru care cocostârcul nu ar fi
mâncat broasca. Se fac aprecieri
asupra activităţii desfăşurate. Sunt
notaţi elevii care s-au remarcat.
4.Cadranele
Cauta in text si transcrie cum il vede Cauta in text si transcrie cum o vede
broscuta de spaima pe cocostarc. cocostarcul marinimos pe broscuta.

Cauta in text si transcrie enuntul care Cocostarcul nu a mancat broscuta


reda bucuria broscutei la dovada de pentru ca a fost marinimos. Cauta si
marinimie a cocostarcului. alte motive hazlii pentru care
cocostarcul n-ar fi mancat broscuta.

5. Broscuta Oac tocmai a trecut printr-o grea încercare. Vrea


să-și exprime mulțumirea față de marinimia cocostârcului. De
aceea ,ea îi scrie un bilet de mulțumire.
….......................
…………………………………..
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………….
Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din Leova

Proiect didactic
Disciplina: Limba și literatura româ nă
Profesor: Haruța Natalia
Clasa: VII-a
Data: 05.02.19
Tema: Mă rinimie, după Emil Gârleanu
Lecția: 2
Timp alocat: 45 min
Competențe:
* Competența unui vorbitor cult, conștient, capabil să înțeleagă și să producă ,
adecvat și corect, mesaje orale și scrise.
* Utilizarea corectă şi adecvată a limbii româ ne în producerea de mesaje orale
în situaţii de comunicare dialogată şi monologată ;
* Utlizarea corectă şi adecvată a limbii româ ne în producerea de mesaje
scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Obiective operaționale
Elevul va fi capabil:
O1- să citească corect și fluent textul;
O2- să realizeze harta textului ;
O3- să identifice sinonimele și antonimele unor cuvinte din text.
O4- să acumuleze minimul necesar de cuvinte prin care ar putea menține o conversație la
temă.

Metode și procedee:
conversația, exercițiul, explicația, Cadrane.
Mijloace didactice:
Manual, foi, caiet, pix, tablă , cretă .

Repere bibliografice:
1.Iordă chescu, Iulia, Limba româ nă , Manual pentru elevii clasei a VII-a a școlii
cu predare în limba rusă , Editura, Cartier, Chișină u, 2016
Fișa de lucru

1. Găsiți sinonimele cuvintelor în text.


corp- milostiv,generos-
ușor- animal-
cioc- grandiose, splendid-
a atrage, a cuceri, a vrăji- moment-
a înmărmuri-
gigant
Alcătuiți enunțuri cu 4 dintre ele la alegere.

2. Găsiți antonimle cuvintelor în text.


noapte- închis-
a ieși- avar, egoist,meschin-
dezgustător-
căldură-

Alcătuiți enunțuri cu 3 perechi la alegere.

Fișa de lucru

1. Găsiți sinonimele cuvintelor în text.


corp- milostiv,generos-
ușor- animal-
cioc- grandiose, splendid-
a atrage, a cuceri, a vrăji- moment-
a înmărmuri-
gigant
Alcătuiți enunțuri cu 4 dintre ele la alegere.

2. Găsiți antonimle cuvintelor în text.


noapte- închis-
a ieși- avar, egoist,meschin-
dezgustător-
căldură-

Alcătuiți enunțuri cu 3 perechi la alegere.