Sunteți pe pagina 1din 2

Numele ………………………………..

Prenumele …………………………………….
Clasa ……………………….
Evaluare sumativă
Unitatea a I-a: Copilul și călătoriile. Intinerare de vacanţă

1. Citește proverbele de mai jos și scrie în spațiile libere conjuncțiile cerute. 8 p.


a) Mutu tace ........ le face.
b) ........... laie, .......... bălaie.
c) Țara arde ........ baba se piaptănă. Dar, și, nici, să, nici, dar, nici,
d) Tu le faci, tu ...... le tragi. dacă, dar.
e) Surdul nu aude, ........... le potrivește.
f) La om sărac, ......... boii nu trag.
g) Prostul ....... nu e fudul parcă nu e prost destul.
h) Lupul își schimă părul, ......... năravul ba.

1.1 Numește tipul conjuncției. 4 p.


...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Citește propozițiile. Alege dintre paranteze conjuncția adevărată. 5 p.


a) N-am reușit să fac ordine, ( dacă, deoarece) eram obosită.
b) Familia mea va face o călătorie la Mănăstirea Țâpova, (căci, dacă) va fi timp bun.
c) Eu voi placa în Spania (fiindcă, dacă) trebuie să particip la un concurs de pictură.
d) Călătoria cu trenul este mai lungă ( ori, însă) mai sigură.
e) Am citit tema atât (încât, deși) să memorez bine ideile principale.

3. Formează gerunzii de la verbele: 9 p.


a ști, a dansa, a cânta, a răsări, a observa, a ajunge, a privi, a pleca, a curge, a vorbi, a construi, a
iubi, a juca, a citi, a ajuta, a trăi, a comunica, a zbura.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

4. Scrie gerunziul verbelor de mai jos cu prefixul „ne”. 6 p.


a fi, a scrie, a observa, a vorbi, a răbda, a lua.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

5. Completează propozițiile, utilizând prepozițiile „de, cu”. 5 p.


a) Am o rochie ....... mătase foarte frumoasă.
b) Profesoara a scris pe tablă ..... creta o poezie.
c) Nicoleta a aruncat o felie ....... pâine pisicii.
d) Copii se jucau .... mingea fotbal.
e) Apa ....... mare are efecte benefice pentru sănătate.
6. Povestește despre vacanța la bunici, folosind prepozițiile „de, cu”. 10 p.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Timp acordat: 30 min.
Corectitudine: 5 p.
Total puncte: 52 p.

Puncte acumulate:

Nota:

Barem de notare:
52- 50=10; 49-46=9; 45-41=8; 40-36=7; 35-30=6; 29-24=5; 23-15=4; 14-10=3; 9-0=2