Sunteți pe pagina 1din 2

Numele, prenumele................................ Data...............................

Clasa a V-a

Evaluare inițială

Citiți cu atenție textul și rezolvați cerințele :

,,Neguri albe, strălcite

Naște luna argintie,

Ea le scoate peste ape,

Le întinde pe câmpie.”
(Mihai Eminescu, ,,Crăiasa din povești,,)

1. Identificați substantivele din text și transcrieți-le, arătând felul, genul și


numărul lor. 8 p.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

2. Scrieți pluralul cuvântului câmpie. 2p.


......................................................................................................................

3. Găsește două adjective potrivite pentru substantivele ape și câmpie. 4p.

Ape -.............................................................
Câmpie-.......................................................

4. Adjectivul albe arată însușirea substantivului............................... 2 p.

5. Transcrieți pronumele din text și arătați felul, persoana și numărul lor. 4 p.


................................................................................................................
6. Identificați verbele din text și precizați persoana și numărul acestora. 6p.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
7. Scrieți verbele din paranteze la forma potrivită: 6p.
Eu (scoate) apă din fântână.
.....................................................................................................................
Costache (întindem) plasa de pescuit.
.....................................................................................................................
Noi ne (naște) înzestrați.
.....................................................................................................................

8. Recunoașteți și colorați folosind culoarea preferată numeralele din șirul de


cuvinte: 4p.
Noi, trei, interesant, doisprezece, minunat, crin, cincisprezece, glas,
val, douăzeci și trei.

9. Formulați câte o propoziție interogativă în care să folosiți pronumele


personal de politețe dumnealor și numeralul treisprezece. 4p.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

10. Scrie un text de 8-10 rânduri pornind de la citatul: ,, Cartea bună e ca o


conversație cu un om deștept.” 10 p.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Barem de notare:
50-48=10; 47-44=9; 43-37=8; 36-32=7; 31-27=6; 26-20=5; 19-15=4; 14-
9=3