Sunteți pe pagina 1din 4

Etapele lecţiei Activitatea profesor-elev Strategii Evaluare Timp

didactice
(metode, tehnici
şi procedee,
suport didactic)

Evocare 2 min.
Salutul. Conversația Frontal
Crearea climatului favorabil. 6 min.
Verificarea temei pentru acasă.
Captarea atenției:
O1 2 min.
O pezie despre o Individual
ciocănitoare.(Anexa 1)
Realizarea Anunț tema lecției și obiectivele Luare de notițe Individual 2 min.
sensului operaționale.

Cioc! Cioc! Cioc! Frontal 2 min.

O1 Lectura model
Lectura selectivă
-Spuneți de ce această pasăre se 5 min.
numește ciocănitoare. Lectura model Frontal
Explicarea cuvintelor Lectura selectivă
Încadrarea în enunțuri.
5 min.
Individual
O2
Ex. 4-6 pag. 175
Ex. 8 pag. 176
Fișă de lucru (Anexa 1) În perechi 10 min.
Exercițiu
O4 CES Exercii din manualul clasei a II
CES Liderul de la fiecare grup/ pereche
prezintă rezolvarea exercițiilor
frontal, sau la tablă în dependență de 2 min.
item.
Reflectie Imaginați-vă că sunteți la judecată.
Formați două echipe: una de avocați Dezbaterea În echipă
O3 și alta de acuzatori. Învinuiți-o sau Frontal 10 min.
îndreptățiți-o pe ciocănitoare.
Ex. 9 pag. 176
Extindere Ex. A-C pag. 176 Explicația Frontal
4 min.
Liceul Teoretic „Constantin Spătaru” din Leova

Proiect didactic
Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Haruța Natalia
Clasa: V-a
Data: 08.05.19
Unitatea: Copilul și natura
Tema: Cioc! Cioc! Cioc!
Lecția: 1
Timp alocat: 45 min
Competențe:
* Competența unui vorbitor cult, conștient, capabil să înțeleagă și să producă,
adecvat și corect, mesaje orale și scrise.
* Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în
situaţii de comunicare dialogată şi monologată;
* Utlizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Obiective operaționale
Elevul va fi capabil:
O1-să citească corect și fluent textul;
O2- să răspundă la întrebări-cheie;
O3- să improvizeze dialoguri conform reperelor;
O4- să utilizeze corect verbele la indicativ prezent;
O5- să acumuleze minimul necesar de cuvinte prin care ar putea menține o conversație la
temă.
CES- să înțeleagă mesajul unui text dat.
să răspundă la întrebări în baza acestuia.
Metode și procedee:
conversația, exercițiul, explicația, lectura, exercițiu de pronunție
Mijloace didactice:
Manual, foi, caiet, pix, tablă, cretă.

Repere bibliografice:
1. Cazacu, Tamara, Limba română, Manual pentru elevii clasei a V-a a școlii cu
predare în limba rusă, Editura, Lumina, Chișinău, 2016
2. Ciobanu, Tamara, Liulelov Inga, ș.a, Ora de română pentru clasa a V-a, Exerciții
de vocabular și gramatică, Auxiliar didactic pentru elevi și părinți, Ed. Integritas,
Chișinău, 2015
Fișă de lucru
Grupul 1
1. Copletați propozițiile cu expresiile potrivite la timpul present (ce faci?): a-i
fi trist, a-i fi dor, a-I fi foame, a-I fi frică, a-i fi groază.
Când__________________, discut cu prietenii. Telefonez bunicilor când
__________________ . Când ________________, mănânc o tartină. Oamenii cer
ajutor când ________________ . Oamenilor ________________ când afară
fulgeră.

Grupul 2
1. Completați.
Model: Eu mă antrenez în fiecare zi, dar el nu se antrenează.
Noi ne îmbrățișăm părinții, dar ei
El confecționează suvenire, dar noi
Ea se întristează când primește o notă rea, dar voi
Tu împachetezi cadourile, dare u
Ele memorizează poezia, dar ei

Grupul 3
1. Scrieți verbele dintre paranteze la timpul present (ce faci?).
1. Tu (a amenaja) _____________ terenul de lângă casă? Nu, eu nu
_____________ dar rudele mele îl ___________. (a dansa) Ei __________ în
timpul liber? Da, ei ____________, dar noi nu ___________. 3. (înscena) Voi
___________ textul studiat? Nu, noi nu îl ____________, dar eleîl
_________________.

Grupul 4
1. Completați enunțurile.
Model: Tu cauți caietul, Radu caută stiloul.
Medicul lucrează la spital, profesorii ______________ la școală. Noi vorbim
despre un film, ei ____________ despre o povestire. Eu scriu în caiet, tu
__________ pe tablă. Voi telefonați acasă, ea______________ la policlinică. Noi
știm când venim, ei ____________ când vin.
Ciocănitoarea
de Emilia Plugaru

Bocăneşte în tulpină

De răsună codrul, zarea.

S-a îmbolnăvit stejarul.

Medic e ciocănitoarea.

A venit cu dalta sa

La stejar şi bocăneşte.

Rabdă curajos stejarul.

Boala medicu-i găseşte.

Care-o fi pricina bolii?

Nu a fost deloc uşor.

E salvat acum stejarul.

Îl rodea un… viermişor.