Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a III-a
Școala: Școala Gimnazială nr. 1 Hudești – structura Vatra
Învățător: Chițac Adina-Irina
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Obiectul: Limba și literatura română
Domeniul de conținut: Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
Unitatea tematică: Din tainele naturii
Subiectul: Pronumele personal
Tipul lecției: Comunicare/însușire de noi cunoștințe
Mijloc de realizare: Activitate integrată
Domenii integrate: Limba și literatura română
Științe ale naturii
Muzică și mișcare
Scopul lecției: - familiarizarea cu partea de vorbire numită pronume, concomitent cu formarea
deprinderilor de recunoaştere a acestuia în propoziţii şi texte
Competențe specifice:
 Limba și literatura română
1.3. Sesizarea unor regularități ale limbii prin raportare la mesajele audiate
2.1. Descrierea unui obiect/unei ființe din universul apropiat pe baza unui plan simplu
3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit
4.5. Manifestarea disponibilității pentru transmiterea în scris a unor idei
 Științe ale naturii
1.1. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii
 Muzică și mișcare
2.1. Cântarea individuală, în grupuri mici, în colectiv, cu asocierea unor elemente de
mișcare și a acompaniamentului instrumental
Obiective operaționale:

 Limba și literatura română:


o O1: Să cunoască definiția pronumelui;
o O2: Să recunoască pronumele personal în propoziții scrise sau rostite;
o O3: Să înlocuiască un substantiv cu un pronume și invers;
o O4: Să grupeze pronumele personale în funcție de număr;
o O5: Să alcătuiască un dialog, folosind pronume personale, pe baza unei imagini;
 Științe ale naturii:
o O6: Să identifice caracteristici ale anotimpului iarna;
 Muzică și mișcare:
o O7: Să intoneze un cântec de iarnă, asociind mișcările potrivite.

Strategii didactice: inductiv-semialgoritmice, exersative

 Metode și procedee: observarea, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul


 Mijloace și materiale: caiete, instrumente de scris, auxiliare, planșe cu imagini
de iarnă, tabla, casetofon, fișe de lucru
 Forma de organizare: frontal-individuală, pe grupe

Durata: 45 minute

Locul desfășurării lecției: sala de clasă

Bibliografie:

1. Programa școlară pentru disciplinele Limba și literatura română, Științe ale naturii,
Muzică și mișcare, clasele a III-a și a IV-a, București, 2014 (Anexa 2 la ordinul
ministrului educației naționale nr. 5003/02.12.2014);
2. Gabriela Bărbulescu, Daniela Beșliu, Metodica predării limbii și literaturii române în
învățământul primar, Editura Corint, București, 2009;
3. Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, Limba și literatura română, Teorie și exerciții,
Clasa a III-a, Editura Cd Press, 2015.
CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC

Nr. Ob. Strategii didactice


crt. Etapele lecției op. Conținutul științific Metode și Mijloace și Evaluare

procedee materiale
Moment Se pregătesc materialele necesare.
organizatoric Se asigură un climat optim desfășurării lecției.
1. Verificarea Se verifică tema pentru acasă, atât cantitativ, cât și Caiete
temei calitativ.
2 minute
2. Reactualizarea Elevii sunt întrebați ce părți de vorbire au învățat Conversația
cunoștințelor până acum. Solicit elevii sa-mi spună definiția
3 minute substantivului și a adjectivului. De asemenea, să-
mi dea exemple de substantive și adjective
potrivite anotimpului în care ne aflăm.
3. Captarea Pe o planșă, în fața lor, se află scris următorul text:
atenției Observarea Planșă Observarea
Eu am de toate, pe ales,
2 minute Tu ai doar ce ai cules. sistematică
El şi ea au tot ce vor, Conversația
Noi avem ce-am strâns cu spor.
Voi aveţi tot ce-aţi avut.
Ei şi ele nici atât!
Ca să ai ceva al tău,
Trebuie să munceşti din greu!
Le cer elevilor să-mi identifice substantivele.
4. Anunțarea temei Deoarece aceștia au observat că nu există
și a obiectivelor substantive, îi anunț că astăzi vom învăța o nouă Explicația Caiete
1 minut parte de vorbire, care se numește pronume. Ea ține Instrumente
locul unui substantiv sau a unui grup de de scris
substantive. Scriem pe tablă data și titlul lecției: Tabla
Pronumele personal
5. Dirijarea O1 Scriu la tablă, iar elevii în caiete definiția
învățării pronumelui: Partea de vorbire care ține locul unui
25 minute substantiv sau a unui grup de substantive se Caiete Observarea

numește pronume. Explicația Instrumente sistematică

Scriu în continuare pe tablă câteva informații de scris

despre pronumele personal.


Eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele sunt pronume Auxiliarul

personale.
Pronumele personal are două numere: singular și
plural.
Numărul singular Eu, tu, el, ea
O2 Numărul plural Noi, voi, ei, ele Conversația Evaluare
O3 orală și
O4 Se vor rezolva exercițiile din auxiliar de la Demonstrația scrisă
O5 paginile 52-53. Exercițiul
Pe grupe, vor alcătui câte un dialog pe baza unei
imagini.
Tranziție:
Elevii, împreună cu învățătoarea, vor intona Casetofonul
O7 cântecul Prima zăpadă, făcând astfel trecerea către
următoarea etapă a activității.
6. Asigurarea Fiecare elev trebuie să alcătuiască în scris o Conversația Planșe cu Observarea
feedback-ului O3 propoziție folosind un substantiv potrivit imagini de sistematică
5 minute O6 anotimpului iarna, apoi să-l înlocuiască cu un Exercițiul iarnă
pronume.
7. Evaluarea Îi întreb pe elevi ce parte de vorbire am învățat azi.
6 minute O1 Care sunt pronumele personale la numărul Conversația
O2 singular? Dar la numărul plural? Explicația Fișa de Proba orală
O3 Cui ține locul pronumele? Exercițiul evaluare și scrisă
O4 Fiecare elev primește o fișă de evaluare. Sarcinile Demonstrația
O5 sunt explicate clar, după care se trece la rezolvarea
acesteia.
Se iau fișele copiilor și se verifică, explicând
greșelile.
8. Încheierea Se fac aprecieri generale și individuale asupra
activității modului cum s-a desfășurat lecția. Conversația
1 minut Se dă tema pentru acasă.
NUMELE: …………………………………. DATA: …………………….

FIȘĂ DE EVALUARE

1. Încercuiește varianta corectă:


 Pronumele este partea de vorbire care ține locul unui:
a) Adjectiv
b) Substantiv
c) Altă parte de vorbire
 Pronumele personale la numărul singular sunt:
a) Eu, noi, el
b) Tu, voi, ele
c) Eu, tu, el, ea
2. Subliniază pronumele personale din următoarele propoziții:
 Maria și Ana își fac temele împreună. Ele sunt bune prietene.
 Tu știi ce mai face Iulian? îl întreb eu pe Andrei.
 Voi unde ați petrecut vacanța? Tot ca noi, la mare?
3. Alcătuiește câte o propoziție cu fiecare dintre pronumele personale: el, ea, ei, ele.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
AUTOEVALUARE

S-ar putea să vă placă și