Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECŢIE

Data: 06.05.2015
Clasa : a V-a
Profesor: AVRAM GABRIELA
Aria curriculara: Limba şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul: Recapitularea părţilor de vorbire
Tipul lecţiei: recapitulare
Durata : 50 de minute

VALORI ŞI ATITUDINI
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru
dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural.
COMPETENTE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată;
3. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse;

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical
3.4 sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învăţate

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:

O1- să identifice în textul dat părțile de vorbire studiate;


O2- să identifice varianta cu valorile morfologice corecte a părților de vorbire subliniate;
O3- să recunoască valoarea de adevăr din exercitiile propuse;
O4- să alcătuiască unele enunţuri pe baza cerinţelor date;
Strategia didactică
Mijloace didactice:
Resurse
a) Procedurale : exerciţiu, explicaţia, conversaţia , Ciorchinele, rebusul,Gândiţi/lucraţi
în perechi/comunicaţi
b) Materiale : manualul, markere, flipchart, fişe de lucru, caiete;
c) Forme de organizare : frontal, individual ,

Bibliografie:
 Limba română, manual pentru clasa a V-a, Alexandru Crişan, Sofia Dobra,
Florentina Sâmihăian, Humanitas Educational, 2007
 Literatură.Limba română.Comunicare pentru clasa a V-a Ioniţă Florin, Cârstocea Elena,
Coman Ana, Editura Art , 2007
 Perfecționează-ți competențele de comunicare, de M. Popa, S. Bicăzan, Ed. Delfin 2015
 Limba Româna pentru gimnaziu, liceu, bacalaureat şi admitere în facultate, Ion şi Marinela
Popa, Ed. Niculescu, Bucureşti
 Metodica studierii limbii şi literaturii române, în şcoală, Constantin Parfene, ed Polirom,
1999
OB Etapele Activitatea Strategii didactice Metode/
lecţiei instrumente
de evaluare
Profesorului elevilor Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare
Moment Notează absenţii si -îşi pregătesc Conversaţia
organizatoric organizează clasa pentru manualele, caietele Frontal
1 min lecţie; şi instrumentele de
- sunt verificate materialele scris.
didactice;
Verificarea
cunoştinţelor Frontal
anterioare Verifică tema pentru acasă. Citesc compunerea Conversaţia Aprecieri
2 min avută ca temă. Individual verbale

O1 Captarea -Elevii vor fi solicitaţi să - Cântă


atenţiei interpreteze cântecul
4 min „Puişorul cafeniu” pe
versurile Otiliei Cazimir,
muzică Jean Lupu. Fiecare
elev va primi câte o fişă cu -Completează
versurile cântecului. ciorchinele cu părți Conversaţia Flipchart Frontal
(Anexa 1A) de vorbire
-propune realizarea, cu recunoscute în Ciorchinele
ajutorul elevilor, a unui cântec dând
ciorchine; Anexa 1 B exemple.
-Ce părti de vorbire studiate
în acest sem. recunoașteti
în cântec?
Anuntarea  Se anunţă titlul
lecţiei noi şi a lecţiei:Recapitularea Ascultă. Conversaţia Tabla Frontal
obiectivelor părţilor de vorbire Notează pe caiete.
2 min învăţate
 scrie titlul lecției și
enunţă obiectivele

O2 Dirijarea Profesorul împarte fișe


procesului de elevilor (Anexa 2), cu Aleg varianta Gândiţi/lucraţi Fişe În perechi Apreciere
învăţare exerciţii în care elevii vor corectă în perechi/ verbală
(30 min) alege varianta corectă. comunicaţi
Fişa se corectează oral.

 Se propune rezolvarea Rezolvă fişa Exerciţiu fişă Individual Aprecierea


O1 unui exerciţiu în care verbală
O2 elevii vor asocia
cuvintele date cu partea
de vorbire
corespunzătoare.
(Anexa 3), exercițiul 1

 Se propune un
O1 exercițiu în care elevii vor -gasesc valoarea de Conversaţia Fişă Individual Aprecierea
O3 recunoaşte valoarea de adevăr din verbală
adevăr din enunţurile date enunţurile propuse.
(Anexa 3),exercițiul 2
 În continuare elevii,
prin tragere la sorţi, vor
O4 alcătui un enunţ
respectând cerinţa dată.
(Anexa 4). Aprecierea
 Fiecare grupă va alcătui Ascultă indicația Exercitiu Fişe de lucru Pe grupe verbală
un enunţ din profesorului şi
următoarele propuse: construiesc
- un substantiv în cazul D enunţurile cerute.
- un pronume personal pers.
a III-a, pl.,caz N
- un adjectiv derivat cu
sufixul „-esc”
- un adverb provenit din
adjectiv
- un verb la conjunctiv

Asigurarea Joc Rebus ( Anexa 5 ) Aprecierea


retenţiei şi a Conversaţia Rebus Pe grupe verbală
 Prezintă planșa cu  Fiecare Explicaţia
transferului
rebusul echipă primeşte o
10min
- Rezolvând rebusul elevii fișă cu rebusul
vor descoperi părţile de
vorbire învăţate în sem.
al II-lea la limba româna.
Se corectează oral rebusul  Elevii rezolvă
Se fac aprecieri asupra rebusul.
modului în care elevii au
participat la lectie.
Tema pentru Scrie in 4-5 rânduri , un Explicația
acasă text cu titlul” Animalul
1min meu preferat”, in care să
folosesti un substantiv
propriu, un adjectiv cu
functia sintactică de nume
predicativ, un adverb de
loc, un pronume personal în
cazul G, două substantive
comune
Anexa 1 A

PUIȘORUL CAFENIU

Muzica: J- Lupu

Versuri: Otilia Cazimir

A ieșit din ou la soare


Cel din urmă puișor
Se ridică în picioare
Și pornește binișor.

Refren: Tip, Tip, Tip, Tip Tip, Tip tip


Tipa- tipa, tipa-tip, tipa-tipa tipa-tip

Stă găina la-ndoială


Că din șapte puișori
Ghemotoace de beteală
Șase-s galbeni, gălbiori.

Refren

Numai cel de la sfârșit


A ieșit mai ponosit
Ea se-ntreabă speriată
Nu cumva-i de ciocolată?...

Refren
Anexa 2

Alege varianta corectă;


În propoziţia Ne vom întâlni (în) parc, cuvântul subliniat este;
a. substantiv, caz N, subiect;
b. substantiv, caz Ac, complement
c. substantiv, caz D, complement

Alege varianta corectă;


În propoziţia Am ascultat povestea ta, cuvântul subliniat este;
a. verb, mod indicativ, timp prezent;
b. verb, mod indicativ, timp imperfect;
c. verb, mod indicativ, timp perfect compus;

Alege varianta corectă;


În propoziţia El este biolog, cuvântul subliniat este;
a. pronume personal, caz nominativ, subiect;
b. pronume personal, caz dativ, complement;
c. pronume personal, caz Ac. complement.

Alege varianta corectă;


În propoziţia Am cumpărat patru portocale, cuvântul subliniat este;
a. numeral ordinal cu valoare adjectivală,caz Ac., atribut;
b. numeral cardinal cu valoare adjectivală, caz Ac., atribut;
c. numeral cardinal cu valoare substantivală, caz Ac., complement;.

Alege varianta corectă;


În propoziţia Iarna sunt temperaturi foarte scăzute, cuvântul subliniat este;
a. Adverb de mod, caz Ac., complement;
b. adverb de timp, cz Ac., complement;
c. substantive comun, caz N, subiect;

Alege varianta corectă;


În propoziţia Florile frumoase sunt ale tale, cuvântul subliniat este;
a. Adjectiv propriu-zis, caz N, atribut;
b. Adjectiv propriu-zis, caz Ac., atribut;
c. Adjectiv provenit din verb la participiu, caz N, atribut;
Anexa 3
Citește cu atenție următorul text:

Undeva,într-un sat, un boier avea într-un pom două zarzăre. De fapt, zarzărul făcuse
mai multe fructe, dar tot mâncându-le, rămăseseră numai astea două, undeva pe o cracă, foarte
sus. Atunci și-a chemat argatul, care era însuși Păcală, in carne și oase.
-Măi Păcala, zise boierul din cerdac, ia urcă-te tu în copac și scoboară cele două
zarzăre.
-Îndată, cucoane.
Se urcă, ajunse la zarzăre și văzându-le cât sunt de coapte si mălăiețe, nu-l răbdă inima
și scăpă una pe gât, aproape nemestecată. Se dădu jos din pom și-i intinse boierului zarzăra
rămasă teafără.
-Dar unde-i zarzăra cealaltă, măi Păcală?
-Am mâncat-o, cucoane!
-Cum ai mâncat-o, Păcală?
-Așa, bine, cucoane!
-Cum bine, Păcală?
-Uite-așa, cucoane! Și hap! O înghiți și pe a doua.
(***Păcală și zarzărele boierului)

Se cere:
I. Scrie in spațiul liber din dreptul fiecărei cifre, litera care corespunde valorii morfologice a
cuvintelor bolduite și subliniate in text cu roșu.

1. ….undeva A-verb la indicativ


2. ….boier B-adjectiv
3. ….două C-interjecție
4. ….o D-adverb de timp
5. ….urcă E-articol nehotarât
6. ….tu F-substantiv comun
7. …mălăiețe G-pronume personal
8. …hap H-numeral cardinal

II. Citeste fiecare dintre afirmații și incercuiește cu litera A dacă o consideri adevărată și cu
F dacă este falsă.

1. A/F În primul enunț , există trei substantive comune.

2. A/F În enunțul “Atunci și-a chemat argatul, care era însuși Păcală, in carne și oase
cuvântul subliniat este adverb de loc cu funcția de complement.

3.A/F În propozitia”O înghiți si pe a doua.”cuvintele subliniate sunt in ordine;

pronume personal ,verb predicativ, numeral ordinal


Anexa 4

Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti:


-un substantiv în cazul D
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….

Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti:


-un pronume personal, persoana a III-a, plural, caz N
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….

Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti:


-un adjectiv derivat cu sufixul ‘-esc’
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..

Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti:


-un adverb provenit din adjectiv
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti:


-un verb la modul conjunctiv
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………