Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE LECTIE

Data: 20.10.2010
Colegiul Tehnic TF “Anghel Saligny” – Simeria
Clasa a IV-a
Prof. Paku Cristina Florina

Obiect : Limba si literatura romana


Tema : Verbul
Unitatea de invatare : A ruginit frunza din vii !
Obiectiv fundamental : Dobandirea cunostintelor referitoare la definitia verbului, a nr si a
persoanei verbelor ; dezvoltarea capacitatii de a deduce pe baza unor exercitii unele definitii
si reguli gramaticale.
Obiective operationale :
O1-sa defineasca verbul ;
-sa exemplifice verbe la diferite nr sau persoane ;
-sa recunoasca verbele dintr-un text dat ;
-sa analizeze gramatical un verb, parcurgand categoriile gramaticale studiate ;
-sa aleaga forma corecta a unor verbe, in enunturi ;
-sa formuleze propozitii dupa cerinte date ;
O2-sa dovedeasca interes pentru autocontrol ;
-sa dovedeasca spirit critic si autocritic in realizarea diferitelor feluri de texte ;
O3-sa scrie in ritmul impus de lectie, respectand regulile de asezare in pagina.
Tipul lectiei : mixta
Strategie didactica :
a)metode : conversatia, explicatia, exercitiul, mozaicul, ciorchinele, brainstormingul,
demonstratia , problematizarea ;
b)mijloace : fise de evaluare
Bibliografie :
* « Puncte de sprijin in organizarea predarii-invatarii, cls I-IV », E. Aramis, 1998,pag 71-78
* www.didactic.ro
Etape, timp, Activitatea propunatoarei Activitatea elevilor Metode, mijloace
obiective
I Moment Pregatesc materialul necesar desfasurarii lectiei; stabilesc Se pregatesc pentru lectie.
organizatoric 1’ climatul psiho-afectiv propice activitatii.
II.Verificarea a) Munca independenta: -brainstormingul ;
cunostintelor Formulati intrebari ale caror raspunsuri sa fie urmatoarele Lucreaza exercitiul propus.
13’ afirmatii:
In parc s-a asternut un covor de frunze. -conversatia ;
Ana si Maria deseneaza un covor de frunze.

O2 b) Verificarea cantitativa a temei : Rezolva munca independenta. -explicatia ;


Verific daca toti elevii si-au scris tema, si in ce masura.

c) Verificarea calitativa a temei si a muncii independente : Citesc rezolvarea exercitilor muncii -exercitiul ;
Numesc elevi care vor citi rezolvarile exercitiilor de la independente si din tema.
tema si munca independenta.

d) Verificarea oral-teoretica a cunostintelor : -conversatia ;


O3 Ce lectie ati avut de pregatit pentru astazi? Raspund la intrebari.
Ce cuvinte ne ajuta sa formulam intrebarile ?

e)Evaluare :
Celor care au raspuns pe parcursul verificarii le acord
calificative.
III. Introducere Ce denumeste cuvantul casa? ...un obiect. -conversatia ;
in lectie 1’ Ce arata cuvantul citesc? Dar exista ? ...o actiune,....existenta.
Ce sunt toate cuvintele pe care le folosim in vorbire ? ...parti de vorbire.
IV. Anuntarea Astazi la limba romana vom invata despre partile de Asculta cu atentie. -explicatia;
temei si vorbire care arata actiuni, adica despre verb, si vom lucra Isi noteaza titlul in caiete.
formularea o serie de exercitii cu aceset parti de vorbire.
obiectivelor 1’ Scriu titlul la tabla.
V. Predare/ a) Exercitii model :
invatare 20’ Conduc rezolvarea model a unor exercitii din manual, pe -exercitiul ;
baza carora elevii vor desprinde regula.
2/26 Selectati verbele din propozitii: Rezolva exercitiile propuse.
Visez la zilele insorite ale vacantei.
Oare ce lucruri noi vom invata ? Raspund la intrebari.
Care sunt cuvintele care arata actiuni in aceste propozitii ? -explicatia ;
Cum se numesc ele?
O1 3/26 Recunosteti persoana si nr fiecarui verb.
Cine savarseste actiunea in prima propozitie ? Dar in a Deduc persoana si nr verbului.
doua ? Ce persoana sunt acestea ? Dar nr.? -exercitiul ;

b)Formularea regulii: Verbul este partea de vorbire care arata


Deci, ce este verbul? actiunea, starea, existenta.
Notez definitia.
Care sunt persoanele verbului ? -pers.I, II, III.
O2 Notez persoanele.
Care sunt nr. ? Ce arata fiecare? -nr. singular si plural.
Notez regula la tabla.
Unde poate fi asezat verbul? -La inceput, la mijloc,la sfarsitul propozitiei. -exercitiul ;
Noteaza regulile in caiete.
c) Exercitii practic-aplicative:
1/26 Identificati verbele din sirul de cuvinte : alearga,
priveste, bine, deseneaza, sta, acum, frunze, el. -problematizarea ;
O3 Alcatuiti propozitii simple, enuntiative, afirmative/ Rezolva exercitiile propuse, in caiete si la
dezvoltate enuntiative, negative. tabla.
3/26 Selectai verbele din enunturile urmatoare :
Frunzele galbene zboara in aerul inmiresmat.
Au cazut ploi reci de toamna pe pamant.
1/26 Alcatuiti enunturiin care verbele sa fie la :
-persoana a II-a, nr.plural ; Rezolva exercitiile.
-persoana I, nr.singular;
-persoana a III-a, nr.plural;
2/26 Transcrieti textul, folosind forma corecta a verbelor
din paranteze:
Veveritele (a aduna) alune pentru iarna.
Ciocanitoarele (a bate) in scoarta copacilor.
Ursii (a dormi) in barlog.
VI. Fixarea Ce ati ivatat astazi ? Raspund la intrebari. -conversatia ;
cunostintelor 3’ Ce este verbul ?
Care sunt persoanele verbului ? Dar nr ?
Dati exemple de verbe care arata existenta !
VII.Evaluarea 5’ Impart fise de evaluare. Explic cerintele. Lucreaza exercitiile propuse pe fise. -exercitiul ;
1.Completati ciorchinele.
2.Completati cu verbele potrivite : -ciorchinele ;
Prietenul, la nevoie ...........................
Buturuga mica......................carul mare.
Bine................., bine.......................

Anunt inainte cu 2’ sa se apropie de final. Discutam


exercitiile. Fac cateva aprecieri referitoare la participarea
elevilor la lectie.
VIII Tema de Tema : ex. 2 jos/26 Explc tema de casa. Noteaza tema de casa.
casa 1’
Data :
Clasa :
Numele :

Fisa de evaluare

1. Completati ciorchinele :

Arat
a

Persoan
a
Verbul

Numar

2.Completati cu verbele potrivite :

Prietenul, la nevoie ...........................

Buturuga mica......................carul mare.

Bine................., bine.......................
Descriptori de performanta:

Item Foarte bine Bine Suficient


1 Completeaza toate casutele Completeaza corect 5-7 Completeaza 3-4
cirochinelui casute . casute.
2 Completeaza verbele care Completeaza 3 verbe. Completeaza 2 verbe
lipsesc din proverbe. din proverbele date.

S-ar putea să vă placă și