Sunteți pe pagina 1din 2

Adjectivul Adjectivul

Fişă de lucru Fişă de lucru

1. Adjectivul este partea de vorbire care exprimă: 1. Adjectivul este partea de vorbire care exprimă:
a) numere b) fiinţe c) însuşiri d) obiecte a) numere b) fiinţe c) însuşiri d) obiecte

2. Subliniază adjectivele din textul următor : 2. Subliniază adjectivele din textul următor :

,, Vacanţa de iarnă. Cei doi băieţi stau de vorbă pe covoraşul ,, Vacanţa de iarnă. Cei doi băieţi stau de vorbă pe covoraşul
multicolor. multicolor.
Bradul e împodobit cu globuri aurii. În odăiţa mică e cald. Pe masă Bradul e împodobit cu globuri aurii. În odăiţa mică e cald. Pe masă
stau bucate alese. Pe la ferestrele orbite de înserare se cern fulgi uşori stau bucate alese. Pe la ferestrele orbite de înserare se cern fulgi uşori
de nea.” de nea.”

3. Găseşte adjective potrivite pentru substantivele : 3. Găseşte adjective potrivite pentru substantivele :

măr : ……………….................................................. măr : ………………..................................................

floare : .......................................................................... floare : ..........................................................................

elev: .............................................................................. elev: ..............................................................................

4.Trece de la singular la plural adjectivele : 4.Trece de la singular la plural adjectivele :


cafeniu ………………………….. cafeniu …………………………..
aurie ………………………….. aurie …………………………..
cenuşiu ………………………….. cenuşiu …………………………..
plumburiu ………………………….. plumburiu …………………………..
maroniu ………………………… maroniu …………………………

5. Alcătuiţi propoziţii folosind grupurile de substantivele-adjective: 5. Alcătuiţi propoziţii folosind grupurile de substantivele-adjective:
haină nouă, stele strălucitoare, mîini dibace, fetiţă harnică, prieten bun. haină nouă, stele strălucitoare, mîini dibace, fetiţă harnică, prieten bun.
.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
......................................................................................................................... .........................................................................................................................
......................................................................................................................... .........................................................................................................................
........................................................................................................................ ........................................................................................................................
........................................................................................................................ ........................................................................................................................