Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: Coroamă Viorica

CLASA a XI-a D Ecologie

OBIECTUL: Limba şi literatura română

TIPUL LECŢIEI: Limbă şi comunicare: de consolidare a cunoştinţelor

SUBIECTUL LECŢIEI: NOILE NORME (ORTOGRAFICE, ORTOEPICE ŞI


MORFOLOGICE) CONFORM DOOM 2

FORMA DE REALIZARE: Activitatea frontală îmbinată cu cea individuală şi pe grupe

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea şi


receptarea mesajelor în diferite situaţii de comunicare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:

1. să identifice unele modificări din DOOM 2 privind ortografia, ortoepia şi


morfologia
2. să aplice noile norme DOOM în exerciţii
3. să analizeze pe baza unor raţionamente logice schimbări impuse de noul
dicţionar

EVALUARE:

Observare sistematică a activităţii la clasă.

Test evaluare formativă (itemi cu alegere duală, itemi de completare etc).

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee didactice: lucrul în echipe şi individual, conversaţia, problematizarea;

MANAGEMENTUL RESURSELOR ŞI AL TIMPULUI:

Timp de lucru: 50 de minute.

Materiale bibliografice:

 Adrian Costache, Florin Ioniţă, M. N. Lascăr, Adrian Săvoiu, Limba şi literatura


română, manual pentru clasa a XI-a, Editura Art, Bucureşti, 2006
 Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2005

Materiale didactice:

calculatorul, teste de evaluare formativă, caietele, tabla;


Desfăşurarea activităţii:

Evaluarea
Evenimentul Strategiile
Timp Conţinutul ştiinţific (instrumente şi
didactic didactice
indicatori)
1.Moment 3` Organizarea colectivului
organizatoric

2.Actualizarea 5` Noţiuni despre originea şi Conversaţia Se discută noţiunea de


cunoştinţelor evoluţia limbii române euristică limbă romanică.
anterioare Elevii argumentează
latinitatea limbii
române.
3.Anunţarea 2` Anunţarea lecţiei şi a Conversaţia Profesorul anunţă
obiectivelor obiectivelor operaţionale euristică lecţia, precum şi
operaţionale urmărite Activitate frontală obiectivele
propuse operaţionale urmărite.
4. DIRIJAREA Profesorul îi anunţă pe elevi că
PROCESULUI DE 30` activitatea se va desfăşura pe Învăţarea prin Profesorul adresează
ÎNVĂŢARE baza unui test pe calculator, descoperire întrebări legate de
alcătuit din itemi cu alegere modificările din
duală de tipul ADEVĂRAT- Problematizarea DOOM2.
FALS.
Lecţia se va desfăşura cu Elevii explică termeni,
ajutorul videoproiectorului. Conversaţia argumentează idei.
Elevii vor lucra pe grupe, euristică. Profesorul intervine
intrând în competiţie cele două unde este cazul.
rânduri de bănci. Dacă Lucrul pe grupe
răspunsul va fi corect,
profesorul va cere exemple sau
explicaţii, iar dacă nu, cu
ajutorul clasei, frontal se va
argumenta şi susţine răspunsul
corect.
După finalizarea testului se
stabileşte câştigător rândul care
a avut cele mai multe
răspunsuri corecte.
Profesorul pune în discuţie şi
alte probleme legate scrierea şi
pronunţarea corectă
5. ASIGURAREA
FEED-BACK- Conversaţia
Pe parcursul lecţiei. Prin aprecieri verbale
ULUI euristică

Profesorul recurge la
cunoştinţele anterioare
6. EVALUAREA ale elevilor, dar şi la
Elevii primesc un test cu 5 Activitate
FORMATIVĂ informaţiile
7` itemi. individuală
reactualizate pe
parcursul lecţiei.
.

Profesorul dă tema pentru acasă


7. ASIGURAREA Alcătuieşte enunţuri cu 10
RETENŢIEI ŞI 3` termeni nou intraţi în limba Explicaţia
TRANSFERULUI română din engleză
TEST DE EVALUARE FORMATIVĂ

1. Încercuieşte forma corectă:

a) eu decern

b) eu decernez

(1 punct)

2. Corectează greşelile din enunţurile următoare indiferent de natura lor:

Nu am dat nici un click, deci nu am găsit niciun rezultat. Cu toate că eu continuu


să dau mai multe clic-uri nu am găsit nicio pagină web despre filozofie, nici mai
multe.

(2 puncte)

3. Completează spaţiile libere cu formele corecte ale verbelor dintre paranteze:

Mi-ar (a place).............. să cred că nu mă (a înşela)...................

Bibliotecarul (a aşeza)....................... dicţionarele cu grijă pe etajeră.

(2 puncte)

4. Completează următoarele perechi de cuvinte cu alte forme duble acceptate


de DOOM 2.
a. căpşuni/....................
b. coperte/....................
c. niveluri/....................
d. clasa întâi/ .............

(2 puncte)

5. Desparte următoarele cuvinte în silabe după pronunţare şi după structură:


a. anorganic:
b. dezechilibru:
c. inegal:
d. sublinia:

(2 puncte)

Notă: Se acordă 1 punct din oficiu.

S-ar putea să vă placă și