Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

ACTIVITATEA: Limba şi literatura română


TEMA: Joc şi joacă – „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă
TIPUL DE ACTIVITATE: Analiza unui text literar
FORMA DE REALIZARE: Activitatea frontală îmbinată cu cea individuală
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Crearea de deprinderi şi abilităţi în analiza unui text literar
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
1. să identifice în text forme ale jocului;
2. să descopere în text cuvinte şi sintagme care fac parte din câmpul semantic al jocului, copilăriei,
maturităţii;
3. să ilustreze prin pasaje din text reţelele semantice existente;
4. să evidenţieze prin exemple opinii diferite despre joc în fragmentul dat;
5. să-şi exprime opinii personale faţă de joc, dar şi faţă de textul studiat;

METODE ŞI PROCEDEE: lucrul cu textul, conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, problematizarea;

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: Manualul de Limba şi literatura română pentru clasa a IX- a

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă


„Perspective – textul epic”
DURATA: 50 de minute

Desfăşurarea activităţii:

Evaluarea
Evenimentul
Conţinutul ştiinţific Strategiile didactice (instrumente şi
didactic
indicatori)

1.Moment
organizatoric

2.Actualizarea Discutarea temei pentru acasă: Conversaţia euristică Un elev va citi


cunoştinţelor din „Prezentaţi o întâmplare în care să tema, iar colegii
lecţia precedentă folosiţi, ca şi Ion Creangă regionalisme” săi o vor evalua.

3.Anunţarea Anunţarea obiectivelor operaţionale Conversaţia euristică Profesorul anunţă


obiectivelor urmărite intenţia de a lucra
operaţionale pe textul din
propuse manual.
Conţinutul ştiinţific Strategiile didactice Evaluarea
Evenimentul (instrumente şi
didactic indicatori)
4. DIRIJAREA Identificarea în text a formelor jocului. Învăţarea prin descoperire Ce tipuri de joc
PROCESULUI Observarea faptului că aceşti termeni au Problematizarea întâlnim în text?
DE ÎNVĂŢARE o legătură de sens. Fac parte din
sfera jocului?

Prin dialog se va ajunge la definiţia Conversaţia euristică Ce este un câmp


câmpului semantic şi a reţelelor lexicale semantic? Dar o
reţea lexicală?

Se vor descoperi în text două câmpuri Elevii vor forma două Descoperiţi în
semantice: al copilăriei, dominată de joc grupe: grupa copilăriei şi text cuvintele
şi al maturităţii. Exemplele din text vor grupa maturităţii. Elevii care se referă la
conduce la concluzia că vârsta copilăriei vor fi solicitaţi să copilărie şi joc.
este caracterizată de sentimentul de descopere în text cuvinte (pentru o grupă)
fericire, pe când maturitatea este o şi sintagme din câmpul Descoperiţi în
vârstă a grijilor şi a seriozităţii. semantic al copilăriei, text cuvintele
respectiv al maturităţii. care se referă la
Vor descoperi, de maturitate.
asemenea, cuvinte şi (pentru cealaltă
sintagme din câmpul grupă)
semantic al sentimentului Ce sentiment este
de fericire, dar şi din cel specific
al seriozităţii şi tristeţii. copilăriei? (cu
Se vor folosi: lucrul cu exemple din text)
textul, problematizarea, Ce sentimente
învăţarea prin descoperire, aparţin vârstei
jocul de rol. adulte? (cu
exemple)

Analizând dialogul dintre părinţii lui Activitatea se va Cum explicaţi


Nică se va evidenţia atitudinea celor desfăşura tot pe două atitudinea
două personaje faţă de joc. Vor fi numite grupe: reprezentanţii mamei?
motivele pentru care părinţii au atitudini mamei şi cei ai tatălui. Cum explicaţi
contrare. Se va evidenţia şi atitudinea Având ca suport textul, îşi atitudinea tatălui?
naratorului- personaj fată de joc, ţinând vor prezenta opiniile, Explicaţi
cont de diferenţa dintre timpul povestirii argumentându-le. diferenţa dintre
şi timpul povestit. Metode: lucrul cu textul, atitudinea
problematizarea, jocul de naratorului şi cea
rol. a personajului.
Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategiile didactice Evaluarea
didactic (instrumente şi
indicatori)
4. Asigurarea feed- Pe parcursul lecţiei Conversaţia euristică Prin aprecieri
back-ului verbale

5. Evaluarea Elevii vor primi un test cu două cerinţe Activitate individuală În text întâlnim
formativă câmpul semantic
al.................
El este format din
următoarele
cuvinte:

6. Asigurarea Tema pentru acasă Explicaţia Pornind de la


retenţiei şi a textul studiat
transferului realizaţi un eseu
cu titlul: „E greu
să fii mic într-o
lume a celor
mari”
PROIECT DIDACTIC

ACTIVITATEA: Limba şi literatura română


TEMA: Paralela dintre două personaje: Gheorghiţă Lipan din romanul „Baltagul” de Mihail Sadoveanu şi
Harap-Alb din basmul „Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidarea cunoştinţelor
FORMA DE REALIZARE: Activitatea frontală îmbinată cu cea individuală
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Actualizarea deprinderii de a redacta o paralelă între două texte
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
1. să compare trăsăturile personajelor, argumentând;
2. să evidenţieze asemănările, dar şi deosebirile dintre ele;
3. să analizeze personajele pe baza criteriilor propuse;
4. să-şi exprime preferinţa pentru unul dintre personaje;

METODE ŞI PROCEDEE: lucrul cu textul, conversaţia euristică, problematizarea;

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: Fişa de lucru

MATERIAL BIBLIOGRAFIC: „Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă


„Baltagul” de Mihail Sadoveanu
„Perspective – textul epic”
DURATA: 50 de minute

Desfăşurarea activităţii:

Evaluarea
Evenimentul
Conţinutul ştiinţific Strategiile didactice (instrumente şi
didactic
indicatori)

Moment
organizatoric

1.Anunţarea
obiectivelor Anunţarea obiectivelor operaţionale Conversaţia euristică Profesorul anunţă
operaţionale propuse intenţia de a
propuse Tema a fost anunţată de ora trecută. realiza o paralelă
între două
personaje din
opere studiate.
Evaluarea
Evenimentul
Conţinutul ştiinţific Strategiile didactice (instrumente şi
didactic
indicatori)
Lecţia se va
organiza pe
întrebăre- răspuns
respectând
criteriile de
analiză propuse
- identitate
- situaţia de criză
ce generează
iniţierea
- etapa separării
2. Dirijarea Se va realiza paralela dintre personaje de grup
procesului de învăţare după criteriile propuse în fişa de lucru. Ca metode se vor utiliza - intrarea într-un
Pe măsură ce vor descoperi trăsături pe parcursul lecţiei: spaţiu consacrat
ale personajelor, le vor nota pe fişele conversaţia euristică, iniţierii
individuale. problematizarea, studiul - comportamentul
de caz, completarea personajului
tabelului. - punctul critic
- consacrarea
eroului
- iniţiatorii
- personaje
ajutătoare
- structura
narativă
- concluzii
3. Asigurarea Prin aprecieri
feed-back-ului Pe parcursul întregii ore Conversaţie euristică verbale
4. Evaluarea Evaluare orală
5. Asigurarea Pe parcursul întregii ore Conversaţie euristică Realizează un
retenţiei şi a Tema pentru acasă Redactarea unui eseu eseu în care să
transferului compari
personajele
Gheorghiţă Lipan
şi Harap-Alb din
romanul
„Baltagul” de
Mihail
Sadoveanu,
respectiv din
basmul „Povestea
lui Harap-Alb” de
Ion Creangă.

S-ar putea să vă placă și