PROIECT DIDACTIC

Şcoala: S.A.M. ,,Dimitrie-Gusti”, Nereju Profesor: Catrinoiu Maricica Clasa: a VII-a A Data: 31.03. 2011 Disciplina: Limba şi literatura română Subiectul lecţiei: ,,Dan, căpitan de plai”, de V. Alecsandri – caracterizarea personajului principal Tipul lecţiei: comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Competenţe specifice: 1.5 –aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 2.1 –construirea unui discurs oral pe o temă dată; 3.1 –dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date; 3.3 – identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele; 4.1- redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă. Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: - să clasifice personajele operei după locul şi importanţa acestora; - să descopere trăsăturile fizice şi morale ale personajului analizat; - să identifice relaţiile personajului principal cu celelalte personaje ale textului; - să identifice modalităţile şi procedeele de caracterizare a personajului principal; - să evidenţieze atitudinea scriitorului faţă de personaj; - să concluzioneze asupra complexităţii personajului. Strategia didactică Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, lucrul cu manualul, lectura explicativă, lectura selectivă, învăţarea prin descoperire, dezbaterea, problematizarea. Forme de organizare: frontală, individuală, activitate pe grupe . Resurse: -capacităţile de receptare ale elevilor; -cunoştinţele însuşite anterior de ei. Mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lucru. Bibliografie: -Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2001; -Anca Şerban, Sergiu Şerban, Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a VII-a , Ed. ALL; -Pamfil, Alina, Limba şi literatura română- Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003; -Şindrilaru, Florin, Dicţionar de personaje literare din proza şi dramaturgia românească, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003;

1

P: Cum se clasifică aacestea? E: Personajele pot fi: principale.. căpitan de plai” de Vasile Alecsandri şi că vor face caracterizarea personajului principal. 2 .Captarea atentiei Se realizează cu ajutorul proverbului Omul fără ţară e ca puiul fără mamă.SCENARIUL DIDACTIC I. secundare. II. dar mai ales calitativ. P: Care sunt personajele şi ce loc ocupă acestea în operă? E: Personajele sunt: Dan. Modul de viaţă. P: Ce este personajul? E: Personajul este persoana care participă la acţiunea unei opere literare.. Actualizarea cunoştinţelor însuşite anterior: Se realizează prin întrebări adresate frontal. solicitând elevii să o citească. Apartenenţa la clasa şi situaţia socială a personajului. III. Acolo vreau eu să trăiesc!” Profesorul cere elevilor să identifice personajul căruia i se potriveşte proverbul şi versurile. Verificare temei: Profesorul verifică tema cantitativ. se fac corecturile necesare. P: Cărui gen literar îi aparţine textul şi de ce? E: Aparţine genului epic deoarece autorul îşi exprimă indirect sentimentele prin intermediul acţiunii şi al personajelor ce participă intens la acţiune. Şi neamul meu cel românesc! Acolo eu să mor aş vrea. 3. V.Acolo este ţara mea. episodice. P: Ce alte moduri de expunere mai sunt prezente? E: Naraţiunea se îmbină cu dialogul şi descrierea. IV. urmărind următoarele aspecte: 1.Dan. Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale Profesorul atrage atenţia elevilor că vor discuta despre personajele operei „Dan. Organizarea clasei: -notarea absenţilor. 2. Ursan Ghirai etc. căpitan de plai”. Alecsandri. iar prin monolog bătrânul Dan îşi exprimă trăirile faţă de timpul trecut. referitoare la conţinutul poemului . -asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii. de V. şi a versurilor: . Locul ocupat de personaj în acţiunea operei. P: Care sunt mijloacele de caracterizare ale unui personaj? E: Mijloacele de caracterizare sunt: directă şi indirectă. modul principal de expunere este naraţiunea care se realizează la persoana a III-a.

îi îndrumă pentru a se asigura că s-au transmis corect informaţiile. răspunsurile elevilor. fiecare grupă va lucra pe câte un fragment. Alecsandri a realizat un personaj complex. Mijloace folosite de scriitor pentru crearea personajului. Concluzii. Alecsandri . acesta capătă trăsăturile unui erou legendar. Dan căpătând această aură.4. calitatea exemplelor şi a argumentaţiei. aşa cum reies din fragmentele selectate (anexa 1). Li se va atrage atenţia elevilor că însuşirile personajului sunt prezentate atât direct. VIII. Într-un eseu de cinci minute. căpitan de plai”. VI. trăsăturile unui popor întreg. . se stabilesc modalităţile şi procedeele de caracterizare utilizate în construcţia personajului. completează. personaj ce simbolizeză dragostea de patrie şi spiritul de sacrificiu proprii eroilor naţionali. personaj ce reprezintă.folosind informaţiile obţinute în clasă.Se comunică tema pentru acasă: Alcătuiţi o compunere de 25-30 de rânduri în care să caracterizaţi personajul principal al poemului . Profesorul cere elevilor să citească şi să selecteze fragmentele în care apare portretul fizic şi moral al bătrânului Dan. prin relaţia cu alte personaje. calitatea şi corectitudinea exprimării. 8. se vor nota apoi trăsăturile personajului. elevii îşi vor completa răspunsurile de la toate grupele. la nevoie. Profesorul notează la tablă titlul lecţiei şi planul de lucru. În continuare activitatea se va desfăşura pe grupe (clasa va fi împărţită în 5 grupe). -este prezent în toate momentele subiectului. Fiecare grupă alege un purtător de cuvânt care va prezenta rezolvarea sarcinilor de lucru. prin modul de-a vorbi. Prin toate aceste procedee. îndrumă şi corectează. Relaţiile cu celelalte personaje. Asigurarea feedbackului Se realizează prin aprecieri verbale pe tot parcursul lecţiei. cât şi indirect prin fapte. Trăsăturile fizice şi morale ale personajului. Atitudinea scriitorului faţă de personaj. 7. Anexa 1 Grupa 1 3 . Sentimentele acestuia şi atitudinea adoptată în momentele cruciale trăite de acesta. astfel. prin comportament. iar poetul arată admiraţie şi respect faţă de acesta. Se fac aprecieri asupra activităţii elevilor şi se notează elevii activi. VII. eseu ce va fi citit selectiv. 6. 5.Dan. în literatura română. Dirijarea învăţării şi dobîndirea cunoştinţelor noi: Cu ajutorul elevilor şi în funcţie de planul de caracterizare pe care îl ştie deja fiecare elev. Profesorul monitorizează permanent activitatea elevilor. -deşi nu este un personaj cu atestare istorică. de V. se vor stabili următoarele caracteristici pentru punctele 1 şi 2 din planul de lucru: -Bătrânul Dan este personajul principal al operei. Încheierea activităţii. vizând participarea elevilor. 9..

căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul I Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 2 Dan. căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) 4 .Dan.

căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul al III-lea 5 .Fragmentul al II-lea Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 3 Dan.

căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul al V-lea 6 .Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 4 Dan.

Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 5 Dan. căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul al VII-lea 7 .

Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful