P. 1
Proiect de Lectie Dan Capitan de Plai

Proiect de Lectie Dan Capitan de Plai

|Views: 714|Likes:
Published by Daniela Braga

More info:

Published by: Daniela Braga on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2014

pdf

text

original

PROIECT DIDACTIC

Şcoala: S.A.M. ,,Dimitrie-Gusti”, Nereju Profesor: Catrinoiu Maricica Clasa: a VII-a A Data: 31.03. 2011 Disciplina: Limba şi literatura română Subiectul lecţiei: ,,Dan, căpitan de plai”, de V. Alecsandri – caracterizarea personajului principal Tipul lecţiei: comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Competenţe specifice: 1.5 –aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 2.1 –construirea unui discurs oral pe o temă dată; 3.1 –dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date; 3.3 – identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele; 4.1- redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă. Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: - să clasifice personajele operei după locul şi importanţa acestora; - să descopere trăsăturile fizice şi morale ale personajului analizat; - să identifice relaţiile personajului principal cu celelalte personaje ale textului; - să identifice modalităţile şi procedeele de caracterizare a personajului principal; - să evidenţieze atitudinea scriitorului faţă de personaj; - să concluzioneze asupra complexităţii personajului. Strategia didactică Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, lucrul cu manualul, lectura explicativă, lectura selectivă, învăţarea prin descoperire, dezbaterea, problematizarea. Forme de organizare: frontală, individuală, activitate pe grupe . Resurse: -capacităţile de receptare ale elevilor; -cunoştinţele însuşite anterior de ei. Mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lucru. Bibliografie: -Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2001; -Anca Şerban, Sergiu Şerban, Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a VII-a , Ed. ALL; -Pamfil, Alina, Limba şi literatura română- Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003; -Şindrilaru, Florin, Dicţionar de personaje literare din proza şi dramaturgia românească, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003;

1

Acolo este ţara mea. Organizarea clasei: -notarea absenţilor. II. solicitând elevii să o citească. P: Care sunt personajele şi ce loc ocupă acestea în operă? E: Personajele sunt: Dan. căpitan de plai” de Vasile Alecsandri şi că vor face caracterizarea personajului principal. Şi neamul meu cel românesc! Acolo eu să mor aş vrea. P: Cum se clasifică aacestea? E: Personajele pot fi: principale. Alecsandri. 3. V. Apartenenţa la clasa şi situaţia socială a personajului. iar prin monolog bătrânul Dan îşi exprimă trăirile faţă de timpul trecut. şi a versurilor: . Verificare temei: Profesorul verifică tema cantitativ. Locul ocupat de personaj în acţiunea operei.. modul principal de expunere este naraţiunea care se realizează la persoana a III-a. referitoare la conţinutul poemului . P: Care sunt mijloacele de caracterizare ale unui personaj? E: Mijloacele de caracterizare sunt: directă şi indirectă. Acolo vreau eu să trăiesc!” Profesorul cere elevilor să identifice personajul căruia i se potriveşte proverbul şi versurile. episodice. 2. Modul de viaţă.. P: Ce alte moduri de expunere mai sunt prezente? E: Naraţiunea se îmbină cu dialogul şi descrierea. P: Ce este personajul? E: Personajul este persoana care participă la acţiunea unei opere literare. dar mai ales calitativ. căpitan de plai”. Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale Profesorul atrage atenţia elevilor că vor discuta despre personajele operei „Dan.SCENARIUL DIDACTIC I. Ursan Ghirai etc. P: Cărui gen literar îi aparţine textul şi de ce? E: Aparţine genului epic deoarece autorul îşi exprimă indirect sentimentele prin intermediul acţiunii şi al personajelor ce participă intens la acţiune. urmărind următoarele aspecte: 1. Actualizarea cunoştinţelor însuşite anterior: Se realizează prin întrebări adresate frontal. III. IV. se fac corecturile necesare.Dan. de V.Captarea atentiei Se realizează cu ajutorul proverbului Omul fără ţară e ca puiul fără mamă. -asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii. secundare. 2 .

Alecsandri a realizat un personaj complex. completează. Atitudinea scriitorului faţă de personaj. se stabilesc modalităţile şi procedeele de caracterizare utilizate în construcţia personajului. . Profesorul cere elevilor să citească şi să selecteze fragmentele în care apare portretul fizic şi moral al bătrânului Dan. calitatea exemplelor şi a argumentaţiei. -este prezent în toate momentele subiectului. îndrumă şi corectează. se vor nota apoi trăsăturile personajului. în literatura română. 6. personaj ce simbolizeză dragostea de patrie şi spiritul de sacrificiu proprii eroilor naţionali. VII. personaj ce reprezintă. 8. prin relaţia cu alte personaje. elevii îşi vor completa răspunsurile de la toate grupele. Mijloace folosite de scriitor pentru crearea personajului. vizând participarea elevilor. Fiecare grupă alege un purtător de cuvânt care va prezenta rezolvarea sarcinilor de lucru. astfel. iar poetul arată admiraţie şi respect faţă de acesta. Li se va atrage atenţia elevilor că însuşirile personajului sunt prezentate atât direct. Trăsăturile fizice şi morale ale personajului. VIII. VI. Asigurarea feedbackului Se realizează prin aprecieri verbale pe tot parcursul lecţiei. -deşi nu este un personaj cu atestare istorică. la nevoie. 7. Se fac aprecieri asupra activităţii elevilor şi se notează elevii activi. căpitan de plai”. Anexa 1 Grupa 1 3 . îi îndrumă pentru a se asigura că s-au transmis corect informaţiile.. aşa cum reies din fragmentele selectate (anexa 1). 5. acesta capătă trăsăturile unui erou legendar. Prin toate aceste procedee. Într-un eseu de cinci minute. Profesorul notează la tablă titlul lecţiei şi planul de lucru. Încheierea activităţii. prin comportament. de V. Concluzii. Profesorul monitorizează permanent activitatea elevilor.folosind informaţiile obţinute în clasă. 9. calitatea şi corectitudinea exprimării. eseu ce va fi citit selectiv. se vor stabili următoarele caracteristici pentru punctele 1 şi 2 din planul de lucru: -Bătrânul Dan este personajul principal al operei. În continuare activitatea se va desfăşura pe grupe (clasa va fi împărţită în 5 grupe). cât şi indirect prin fapte. prin modul de-a vorbi. răspunsurile elevilor. Dan căpătând această aură. fiecare grupă va lucra pe câte un fragment. Relaţiile cu celelalte personaje. trăsăturile unui popor întreg.4. Sentimentele acestuia şi atitudinea adoptată în momentele cruciale trăite de acesta. Dirijarea învăţării şi dobîndirea cunoştinţelor noi: Cu ajutorul elevilor şi în funcţie de planul de caracterizare pe care îl ştie deja fiecare elev.Se comunică tema pentru acasă: Alcătuiţi o compunere de 25-30 de rânduri în care să caracterizaţi personajul principal al poemului .Dan. Alecsandri .

căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) 4 .Dan. căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul I Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 2 Dan.

căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul al III-lea 5 .Fragmentul al II-lea Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 3 Dan.

căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul al V-lea 6 .Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 4 Dan.

Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 5 Dan. căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul al VII-lea 7 .

Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare 8 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->