Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Disciplina: limba și literatura română


Clasa: a IX-a
Data: 19.12.2019
Subiectul: Moartea căprioarei de N.Labiș.Totalizarea operei.
Tipul lecției :de recapitulare și sistematizare
Profesor :Iațîc Andrian

Subcompetențe :
13. 1.Producerea textelor care reflectă propriile experiențe senzoriale, idei,
judecăți, opinii, argumente.
8.2.Comentarea textului liric, epic, dramatic.

Obiective:Elevul va putea:
1. Să exprime liber propriile trări/ emoții/ idei;
2. Să stabilească aspecte comune dintre textul propus și un altul studiat ;
3. Să determine starea eului liric în diferite momente ale subiectului;
4. Să demonstreze înțelegerea profundă a operei.

Metode și procedee didactice:C-C-C,braistorming,rețeaua personajului,harta


conceptuală,problematizarea,analiza ,deducția,diagrama ,etc.

Material didactic: portretul scriitorului,banda video , DEX,expoziție de carte.

Forme de lucru: frontal,individual, în perechi,în grup.

Bibliografia:
Ghidul profesorului la limba și literatura română,clasa a IX-a;
Formarea de competențe prin strategii didactice interactive , Tatiana Cartaleanu,
Olga Cosovan,Viorica Goraș-Postică,Sergiu Lâsenco,Lia Sclifos;
Manual de limba și literatura română ,clasa a IX-a,Tatiana Cartaleanu,Mircea
Ciobanu,Olga Cosovan;
Moartea căprioarei de Nicolae Labiș .Ed.Ion Creangă,București 1983;
Timp
Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului
lecției
Crearea climatului psihoafectiv 7m
desfăşurării orei. Elevii
reflectează,argumentează
Act.Bilete de papagal
Ex:Viață –este darul suprem
Evocare În cutie sunt bilețele multicolore care oferit fiecărui om de către
conțin cuvinte –cheie legate de subiectul Dumnezeu.De aceea fiecare
orei .Noțiunea /cuvântul se va raporta la om este în drept să-și aleagă
aspecte reale ,dar și la poezia lui Labiș. destinul pe care îl va urma în
viață.În cazul operei Moartea
căprioarei ,personajul e
nevoit să aleagă între viața
căprioarei și propria viață.

Natură-Aceasta poezie ne
învață cum trebuie să ne
atașăm de natura pentru a o
înțelege.

R/s:
Realizarea Anunț data și tema. 5m Notează data și tema.
sensului Anunț obiectivele orei.
 Audierea poemului ,,Moartea
căprioarei” Răspund la întrebări

Fiind sub impresia materialului video ,v-aş 5m


ruga să formulaţi în 2-3 enunţuri răspunsul Ascultă
la întrebările:
- Ce aţi auzit?
- Ce aţi văzut?
- Ce aţi simţit?

Cuvântul profesorului.Emoțiile simțite


5m
sunt contradictorii ,dar în același timp
profunde. Toate exprimă jale, tristete,
disperare, dezamagire, regret.Iar Completează cu alte
confesiunea lirică stăruie în accente de mit informații descoperite
și legendă. independent.
Moartea căprioarei vine să demonstreze că
Nicolae Labiș își merită pe drept cuvânt
numele de geniu al poeziei și mesager al
reînnoirii.
Cuvântul profesorului:Pentru a
demonstra cunoștințe temeinice acumulate
despre acest text,dar și pentru a determina
valoarea incontestabilă a operei lui Labiș ,
propun următoarele activități. 7m

Elevii lucrează în perechi ,


LUCRUL ÎN PERECHI apoi își prezintă lucrările
I.Completați Harta conceptuală ,,Moartea
căprioarei”.
II. Stabiliți aspecte comune și diferite între
opera Moartea căprioarei și un alt text
studiat .
III.Rețeau personajului liric.
IV.Poezia are la bază un ritual arhaic .
Numiți-l și relatați despre el având ca reper
și textul de față.

V.Alcătuiește blazonul poetului ,pornind


de la numele lui.

Cuvântul profesorului:

Ce valori general-umane sunt anihilate 7m


Credința,dragostea,viața,
în text? Respectul...

Analiza operei Moartea căprioarei din


perspectiva unor experți:

Lucrul în grup
Argumentează
Scriitorii :Dezvoltați ideea surprinsă în importanța studierii
versul:Ce-i inimă ? Mi-i foame!Vreau să textului Moartea
trăiesc și aș vrea... căprioarei.de către elevi
din perspectiva unor
Regizorii:Propuneți idei de realizare a experți:
unui videoclip pentru ”Moartea 1.Psihologi
Căprioarei”Cine dintre colegi ai vrea să 2.Regizori
recite textul ? De ce ? Ce detalii îți par 3.Ecologi
indispensabile pentru decorul tău? 4.Scriitori

Psihologii:Tratează ”criza de conștiință”pe


care o trăiește personajul liric din
perspectivă psihologică.
Ecologiștii:Identifică o problemă de natură
ecologică și analizeaz-o din această
perspectivă.

Cuvântul profesorului:Deznodămantul
este o adevărată încleștare dramatică între
sentimentul de durere și vinovăție a
copilului și legea spră a vieții, a luptei
pentru existență. Trăirea interioară și
gesturile copilului sunt în contrast cu
atitudinea tatălui.
eaReflecție 7m Prezintă argumente și
Revenind la motto-ul orei,demonstrați prin contraargumente
argumente și contraargumente înțelegerea
ideei. Pro :Societatea participa la
modelarea personalitatii, a
Sunteți de acord cu afirmația :O societate comportamentului social chiar și a
în care crește un copil îi modelează caracterului , deoarece lipsa unui
venit permanent ,ar putea să-l
caracterul. determine pe individ să fure,să
consume alcool,droguri să fie
agresiv.
da nu -Mediul obscur poate influența
negativ,etc.
Contra : Comportamentul poate si
influențat
dar caracterul e ereditar;
-Atâta timp cât copilul are model
de conduită în familie ,influențele
din societate nu-l pot afecta,etc

Redactați un eseu metaliterar 2m


Ce este pentru mine visul și realitatea... Notează tema pentru
acasă
Extindere

S-ar putea să vă placă și