Sunteți pe pagina 1din 2

NUMERALUL ORDINAL

Numeralul ordinal propriu-zis

exprimă ordinea numerică a obiectelor

 de la 2 mai departe se formează de la numeralele cardinale propriu-zise +


articolul hotărât precedate de articolul posesiv genitival al / a;

al doi le a a dou a

particulă
art.pos. gen. art.hot.encl.
art.pos..gen.
art.hot.encl. num.
numeral

 aceste numerale cunosc opoziţia de gen, număr şi caz;


 forme:

Cazul Singular Plural


m.n. f. m.n. f.
primul prima primii primele
întâiul întâia întâii întâile
N.Ac. cel dintâi cea dintâi cei dintâi cele dintâi
al doilea a doua - -
primului primei primilor primelor
G.D. celui dintâi celei dintâi celor dintâi

 pus înaintea substantivului, devine adjective;


 întâi devine adverb când elemental său regent este un verb:
A trecut întâi o boare…

 sinonim pentru al doilea = secund; al treilea = terţ


 cel dintâi are ca antonim o locuţiune adjectivală, cel / cea din urmă, substantivizată:
El nu era cel din urmă.

 funcţiile sintactice ale num.ord. propriu-zis:

1) subiect: Al doilea e minunat.

2) N.P. :
– N. : Vasile este primul care soseşte.
– G. : Ea părea contra celei de-a doua.
– D.: Ochii lui sunt aidoma primului.
– Ac.: Scrisorile sunt de la al treilea.

3) at.subt.:
G.: Întrebările celui dintâi sunt mai simple.
D.: Îi sunt mamă celor dintâi.
Ac.: Surpriza pentru primul e frumoasă.
N.: Noi, adică cei dintâi, suntem supăraţi.

4) at. adj.: Cel dintâi elev este Marius.

5) c.d.: O să-l ajut pe cel de-al patrulea.

6) c.i.:
Ac.: Am vorbit cu cel de-al treilea.
D.: I-am scris primului.

7) c. de agent.: Problema e dezbătută de cel dintâi.

! Funcţiile sintactice circumstanţiale sunt aceleaşi ca la num. cardinal propriu-zis.

Numeralul ordinal adverbial


 arată a câta oară se realizează o acţiune ori se manifestă o calitate;
 este considerat o locuţiune adverbială;
 se formează de la:

Numeralul ordinal propriu-zis+ substantivul oară / dată

-întâia oară / întâia dată;


-prima oară/ prima dată;

* poate avea valoare adverbială când are prepoziţia de: A câştigat de prima oară;
* alte forme: în primul rând; în al doilea rând