Sunteți pe pagina 1din 1

Nu există nimic mai de preţ pentru un popor decât graiul matern, întrucât acesta este

plămânul prin care respiră întregul neam şi suflarea în care se contopeşte sufletul român. Prin
graiul pe care-l vorbeşte fiece popor ajunge să-şi dezvelească întreaga sa făptură lăuntrică şi
spiritul său patriotic în faţa neamurilor străine, dovedindu-le celor din urmă şi un motiv demn
de mândrie şi admiraţie atât pentru generaţiile actuale, cât şi pentru generaţiile viitoare.

Poezia Limba noastra "exprima sentimente de adanca dragoste si pretuire pentru limba
romana, creatie a poporului nostru de-a lungul existentei sale istorice. Caci limba romana este
viata noastra, este sufletul nostru cu oglinzi fermecate in lumina carora se vede - asa cum s-a
nascut si a crescut de-a lungul veacurilor-chipul cel mandru al tarii, al poporului. Istoria, natura,
folclorul, neamul, religia, pamantul, literatura sunt coordonatele nationale care se unesc prin
limba, simbol unic si esential. Prin limba ne-am pastrat fiinta neamului,existenta noastra ca
nationalitate, ducand in acest scop o lupta darza, cu mari jertfe, de aceea in poezia sa
sentimentul istoriei este umbrit de melancolie.

Calitatea de nepreţuit a graiului matern se explică prin harul ei de a oglindi întreaga


istorie a neamului, cu toate bucuriile şi tristeţile ei, victoriile şi înfrângerile trăite, visele
realizate şi speranţele spulberate de împrejurările nesigure prin care i-a fost sortit să treacă. În
graiul matern se-ascunde amintirea trecutului nostru, zestrea noastră strămoşească, a originilor
cu care suntem înfrăţiţi încă de la naştere, iată de ce oamenii au calificat dintotdeauna limba
maternă drept o comoară care nu are vre-un preţ de vânzare sau cumpărare, dar, în schimb,
poate fi moştenită, păstrarea şi cultivată cu sfinţească dacă nu din respect pentru strămoşii care
i-au dat suflu, culoare şi aripi, măcar din respect pentru tine însuţi, pentru ceea ce eşti azi,
graţie zilei de ieri.

În concluzie, graiul matern e şansa fiecărui popor de a fi o personalitate pe arena


mondială, şansa lui la existenţă continuă, precum şi la rezistenţă în faţa uraganelor
devastatoare ale popoarelor barbare, lipsite de identitate şi spirit naţionalist. Să-ţi preţuieşti,
să-ţi iubeşti, să-ţi respecţi limba, e datoria fiecăruia dintre noi atât timp cât pretindem că
suntem o părticică dintr-un popor, căci avem o patrie căreia îi suntem devotaţi cu tot sufletul.