Sunteți pe pagina 1din 20

| 


 
  
@  
— {    
  
 
 
 
 
— 

 
— 

Pasteluri


Pasteluri

Doine şi lăcrămioare
— Àalta
 Àalta Albă
Albă
Istoria unui galbân şi a
unei parale
— ^Despot
^ Despot ±
vodă,Ciclul Chiriţelor
Π
 
 
— 
 

 ! "# $%

 
 
 
 
6egendelor
6egendelor 
 
 
 
%
 &


 

 

^ 

— Cuprinde numele eroului principal şi funcţia


lui socială, administrativă şi militară,
desemnată printr-
printr-o apoziţie dezvoltată.
— Dan a fost făcut căpitan de Ştefan cel Mare
ca urmare a calităţilor sale de războinic
priceput şi ca o recunoaştere a curajului şi
loialităţii sale.
— Asocierea celor doi termeni,´Căpitan de
plai´ este neobişnuită, ea trimiţând la o
lume a fabulosului, a miticului.
^

§ 


{ 
 
—

—  

%
 
 
 
%

    

— ^ 
^   
 
  
  
ë 


 
 
— § 
ë

ë
— 6  ' 

— ^
 ()
 ()@@
—  * + , & 
-&

 %


.&
 


@ ëë  


 

— @ 
  "
 &
 *
$
ë 


 
 
— | 

| 

— *  
+  
 
 
—    
,  
 %  
 

—   

 *

— ,  
 

  
+  
 %


.&
 %


 
/ 
ë 


 
 
— 
 
 
 
— + 
 


 
$ %
$
— 0 
   

%
   
+ 
  %
 
ë 


 
 
— | 
— + 
 ' %
 
 
 "  
 %
  %$ 
   
-&

%  
  


  & 
 
Π 
 

 

— Dan   Dan   
%

%

  

 


 
 §  %
 

 
§ 

  


 

  
 %
 

/  
*
 
 
%
 
 
-&

 
 
  


 
§  

 
 


Π 
 

 

— Danë§  *
Danë§ * 

 
  


 
 
— 
 
 
 
  %
 %
 %    
"   
, $
— +
  -&


 
 
 %
 

 

Π 
 

 

— + 
 
 

 
 
   


#   
%  
 


  
%
 
— * 

 % & 
-&

 
 " $
— %

% 
 

 


 %
   %
— %
   1  
& 2
Π 
 

 

—
rsan  

  
 
— %

%  
    
%
&&
 


 
/ 
— , %%

 

 

— 
 *
Π 
 

 

— èanul Ghirai-
Ghirai-  %
 
% 
 + 
— + 

  
 & 
 
 %
 
  
— § 

 
  
    

 %

 
%
 + 
 &
 
 

  % 


— 3  
+ 
%& 
 
%
 

 


 %
 

&    

 
§ 
 

% 
 


 

 
%

  
 

 

— 
  

 

 


  — 

epitete


epitete$ 

$ 
$ 
 $$ $"   $4
metafore$ 

metafore $ 
 $$

%

 

&     $$ 

   
5$4
5$4comparaţii
comparaţii$
$
 

 
  & $$ 
 &
  
 

  $4 
 

 "   %
 
 %$4 &

 


6 
— @

  
  
%

  


%
 


 
— , 
  

 &
 
 %

 
   
$%
 $"

$" $$  "$$
$ $$ 
$$ 
$" 
$
— 
   
 
 


 


 
)

  

§ 

— ' 6

— 3
 &

— 3
 &
|


— 
 
  
 

 
  
  


 

 
 
— '
 
 
 ·
 · 7  
 @ )@@@)6§)@8,6,@