Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV FACULTATEA DE ALIMENTAIE I TURISM

Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole ~ Sera pentru flori, Trandafiri ~

Prof. coordonator: Ana Maria Lazar

Student: Manolescu Georgian Grupa: IMAPA 16102 An:IV

Brasov 2014
1

Modernizarea unei sere pentru flori


Masura 121 reprezinta o ramura a Proiectului National de Dezvoltare Regionala ce se ocupa printre altele, cu Finantarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor. In cadrul acestui proiect, Manolescu Georgian P.F.A , functionand sub regimul juridic de persoana fizica autorizata, se axeaza pe acea parte a Masurii 121 ce se ocupa cu Modernizarea exploatatiilor agricole. Modernizarea unei sere pentru flori.

Conditii de eligibilitate pentru masura 121


Precum si in cazul tuturor masurilor initiate de catre P.N.D.R., solicitantii masurii 121 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi considerati drept eligibili: - sa fie persoana fizica sau juridica romana cu capital privat. Manolescu Georgian P.F.A. reprezinta o persoana fizica autorizata, a carei activitate este gestionata de Manolescu Georgian, cetatean de nationalitate romana si care dispune de capital privat. - capitalul solicitantului eligibil poate fi atat integral din Romania, cat si mixt sau integral strain. - sa actioneze in nume propriu Manolescu Georgian P.F.A. reprezinta o persoana fizica autorizata care isi urmareste propriile interese pe piata, nefiind afiliata la nicio organizatie. - sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe intreg parcursul implementarii proiectului.

Scopul proiectului

Din punct de vedere al P.N.D.R., scopul proiectului vizat trebuie sa reflecte cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie, rezultand astfel la indeplinirea conditiilor impuse de standardele nationale, precum si a celor comunitare. Din punct de vedere al solicitantului, scopul acestui proiect consta in dezvoltarea conceptului de floricultura in cadrul constructiilor pentru realizarea productiei vegetale, in special in comuna Lacu-Sarat, judetul Braila. Aceasta regiune, cunoscuta doar pentru gradul ridicat de industrializare reprezinta o locatie perfecta pentru implementarea unei astfel de afaceri printr-o valoare a cererii de produs net superioara ofertei de produs.

Obiectivele proiectului
O.1. Introducerea pe piata a unor noi mijloace de realizare a floriculturei. O.2. Adaptarea constructiei la standardele comunitare in vigoare. O.3. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite.

Obiectivul principal al acestui proiect il reprezinta Introducerea pe piata a unor noi mijloace de realizare a floriculturei, prin construirea unei sere de flori cu dotari de ultima ora in domeniu. Primul obiectiv secundar al acestui proiect il reprezinta Adaptarea constructiei la standardele comunitare in vigoare. Acestea se refera atat la conditiile de lucru in care vor practica floricultura aflati in serviciul firmei, cat si la conditiile de cultivare, tinandu-se seama de calitatile vizuale ale produsului final.
3

Cel de-al doiela obiectiv secundar al acestui proiect se refera la Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole srpijinite. Elementul caracteristic central al floriculturi in sere este capacitatea de a oferi productie pe intreg parcursul anului, prin mentinerea indicilor pedoclimatici in parametrii propici dezvoltarii plantelor. Per total, implementarea unei sere pentru cultura florilor in judetul Braila va duce la o crestere a numarului de cumparatori si prin urmare, la o amortizare rapida a investitiei. In acelasi timp, va stimula sectorul agricol, motivand un numar mai mare de fermieri tineri sa acceseze multiplele programe oferite de P.N.D.R.

Activitatile proiectului
Activitatea 1. Intocmirea si depunerea proiectului la O.J.A.P.D.R.P. (Oficiul Judetean al Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.) Activitatea 2. Pregatirea terenului in vederea inceperii constructiei. Activitatea 3. Construirea serei. Sera prezentata in cadrul proiectului prezinta urmatoarele specificatii tehnico-constructive: - monotravee, deschidere de 20 m, lungime totala de 50 m. (20x50m); - cadru din Aluminiu extrudat; - acoperire cu folie de polietilena de 3 mm; - ventilare mecanica cu ajutorul unor ventilatoare axiale; - ventilare naturala prin realizarea unro ferestre laterale; - sistem de irigatie cu recuperatoare pentru apa in exces. Activitatea 4. Achizitionarea de materii prime necesare inceperii procesului de cultivare: butasi, stimulenti de crestere, echipamente de lucru. Activitatea 5. Afilierea la o retea de distributie a trandafirilor. Una din problemele mari ale oricarui productor o reprezinta o plasare insuficienta a produselor, ceea ce poate avea consecinte asupra profitului, ducand la diminuarea acestuia. Prin afilierea la o retea de distributie zonala, producatorii isi maresc sansa de a isi vinde cantitatea integrala de produs.

Rezultatele proiectului
Rezultatul 1. Realizarea unei productii anuale de 50.000 de fire, tinand cont de suprafata utila de cultivare de 1000 metri patrati. Rezultatul 2. Desfacerea integrala a cantitatii de flori produse, la un pret corespunzator standardelor de calitate si tinand cont de plafonul pietei. Rezultat 3. Amortizarea investitiei intr-un timp cat mai scurt posibil. Rezultat 4. Stimularea sectorului agricol din zona si indemnarea altor legumicultori din zona de a apela la Programul National de Dezvoltare Rurala.

Riscuri potentiale pentru proiect


Riscurile sunt o parte importanta din viata omului. Aparitia lor nu poate fi stopata, dar prin prevenirea acestora, efectele lor pot fi ameliorate. Principalii factori de risc in cadrul serelor pentru flori pot fi atat de origine naturala, cat si de origine antropica. Printre cei de ordin natural se numara aparitia bolilor si daunatorilor, in special a celor rezistenti la substantele de combatere folosite de floricultura. Aceste boli pot scadea drastic productia finala. Printre riscurile de ordin antropic se numara neglijenta lucratorilor din sere. Aceasta se poate intinde de la modificarea parametrilor climatici din sera, pana la daunarea plantelor din neatentie. Si in acest caz, efectul major il reprezinta scaderea productiei.

Descrierea afacerii

Viziunea:
Viziunea privind proiectul o reprezinta monopolizarea pietei florilor in intregul judet Braila, lucru posibil de realizat prin exploatarea la maxim a resurselor oferite de zona.

Misiunea:
Misiunea proiectului o reprezinta introducerea pe piata a unor metode noi de cultivare a florilor in cadrul serelor si solariilor, conducand la aparitia unor produse de o calitate net superioara celor deja existente, asigurand astfel fidelizarea clientilor.

Marketing

Analiza S.W.O.T.

PUNCTE TARI: - Implementarea proiectului intr-o zona unde cererea de produs este mai mare decat oferta, asigurand astfel profit.

PUNCTE SLABE: - Dat fiind specificul zonei, este posibila atragerea unui numar mare de tineri fermeri care sa aiba acelasi obeict de activitate precum cel vizat in cadrul proiectului.

OPORTUNITATI: - Resursele naturale si antropice de care dispune zona: factori pedo-climatici favorabili constructiei serelor, forta de munca indeajuns de mare pentru a acoperi necesarul.

AMENINTARI: - Aparitia unor riscuri care vor avea efect nociv asupra desfasurarii in conditii normale a activitatii de productie in sere: evenimente meteorologice, neatentia umana.

Date financiare proiect

DENUMIRE INDICATOR Venituri din exploatare Venituri din productie Cheltuieli de exploatare Materii prime

An I

An II

99.982

99.982

99.982

99.982

3.000 (butasi:1000 buc.) 24.000 (2.000 lei lunar)

Cheltuieli cu sercivii (utilitati) Cheltuieli cu personalul* Alte cheltuieli de exploatare Rezultatul din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultat financiar Venituri exceptionale Cheltuieli exceptionale Rezultat exceptional

24.000

120.000 (costul constructiei) -44.017

75.982

0 0 0 0 0 0
9

75.982 0 75.982 0 0 0

Rezultat Brut Impozit pe profit (16%) Rezultat net

-44.017 Nu se aplica -44.017

75.982 12.157 63.825

unitate de masura - RON

* Cheltuielile cu personalul au valoare nula deoarece, fiind P.F.A., singurii angajati sunt membrii familiei Manolescu.

10