Sunteți pe pagina 1din 17

Academia de Studii Economice din Bucuresti Facultatea de Comert

SC ELSO SRL

Niculae Marian Porumbel Alexandru Marinescu Andrei Neagu Claudiu Grupa333C

Sumar executiv SC ELSO SRL este o firm de produc ie i comer care va avea ca obiect de activitate cre terea stru ilor i comercializarea acestora i a produselor derivate. Ini ial vnzarea se va face direct de la ferm urmnd ca n scurt timp firma s - i dezvolte re eaua de distribu ie. Firma va fi o societate cu r spundere limitat , avnd trei ac ionari principali. Investi ia ini ial este de 90.000 lei (din care 60.000 capitaluri proprii i 30.000 mprumut de la banc ) i va fi folosit n scopul nfiin rii firmei, achizi ion rii de p s ri, achizi ion rii materialelor necesare pentu arcuri i a hranei pentru p s ri. Obiectivul principal al firmei n prima faz este s p trund i s se men in pe pia a produselor de acest fel. De asemenea i propune s organizeze pia a de acest tip din Romnia i prin atragerea de investi ii s construiasc un abator pentru sacrificarea stru ilor. Mai are n vedere ncheierea de contracte cu firme de profil din str inatate n scopul comercializ rii produselor. Dezideratul care st la baza nfiin rii fermei de stru i este unul de natur pur economic . Cre terea stru ilor reprezint una dintre cele mai bune oportunit i de investi ie n agricultur . Aceast activitate s-a dezvoltat foarte mult n ultimii ani n multe din rile din America, Asia i Europa. Exist o cerere pe pia a interna ional i local nesatisfacut de produc ia actual . Cre terea stru ilor n Romnia este o activitate relativ nou . La ora actual exista doar 15-20 fermieri din jude ele Mure , Gala i, Bihor, Ilfov, Satu Mare, Arge i Neam . Pia a din ar nu este ns organizat . Ritmul de cre tere a stru ilor este incomparabil cu al altor animale. Aceste p s ri uria e pot fi valorificate la maximum, deoarece sunt c utate att carnea, pielea i penele, ct i ou le, i puii. Carnea de stru are calit i nutritive diferite de cele ale c rnii de vit i de porc, fiind un aliment ideal pentru cei care vor s in cur de sl bire i pentru bolnavii de inim . Este carnea cu cel mai mic con inut de gr sime (de zece ori mai pu in dect la cea de porc) i con ine cu 50% mai pu in colesterol dect carnea de vit i de porc. Un kilogram de carne de stru se vinde n Romnia cu 40 de dolari, iar n Occident, pre ul este de 50 de euro. Pielea de stru , de trei ori mai valoaroas dect pielea de crocodil, este folosit mai ales n marochin ria de lux. Un ou de stru , care cnt re te ntre 1,5 i 2,2 kg se vinde cu 200 de lei, avnd o valoare nutritiv incomparabil i fiind recomandat pentru diferite boli. Ou le de stru sunt folosite ns i n mica industrie de artizanat, din ele fiind realizate l mpi. O pan de stru costa 1,5 euro, o coaj de ou valoreaz 6 euro. SC ELSO SRL i propune n primul an s vnd numai o parte din ou i din pui, iar n anii urm tori num rul produselor s creasc (piele, carne, pene). n scopul dezvolt rii firmei, ac ionarii i propun reinvestirea profitului (prioritar este achizi ionarea de incubatoare n al doilea i al treilea an de func ionare). Acest plan de afacere reprezint o estimare a poten ialului firmei. El a fost conceput lund n calcul valorile medii ale costurilor i pre urilor. Deci este o estimare probabil . Trebuie men ionat c nu pot fi prev zute toate riscurile majore. ns , unul din riscurile mari ar putea fi mortalitatea p s rilor (dar potrivit studiilor, stru ii sunt p s ri foarte rezistente, pot s tr iasc ntr-o mare varietate de clim : arid , semiarid sau temperat , suportnd condi ii climaterice extreme). Marele avantaj al fermelor de stru i din Romnia este costul sc zut al produselor care alc tuiesc hrana stru ului. Administrarea corect a hranei este ns vital pentru succesul fermei. Raportul de transformare a hranei n mas corporal i costul de produc ie sc zut al hranei confer cre terii stru ului un avantaj important relativ la alte animale - ierbivore sau pas ri.

Cuprins

PARTEA NEFINANCIAR .......................................................................................................4 1.Afacerea ...............................................................................................................................4 1.1 Descrierea ideii afacerii .................................................................................................4 1.2 Descrierea firmei ...........................................................................................................4 1.3 Prezentarea produselor...................................................................................................4 1.4 Descrierea i avantajele localiz rii firmei .......................................................................5 1.5 Descrierea mediului n care va evolua firma ..................................................................6 2. Planul de marketing .............................................................................................................7 2.1 Analiza situa iei .............................................................................................................7 2.2 Strategia de marketing ...................................................................................................7 2.3 Previzionarea vnz rilor ................................................................................................8 3. Planul opera ional i managementul afacerii ......................................................................10 Planul opera ional..............................................................................................................10 Managementul afacerii ......................................................................................................10 4. Riscurile asociate ..............................................................................................................11 PARTEA FINANCIAR ..........................................................................................................12 5. Prezentarea ipotezelor pe care se bazeaz previziunile .......................................................12 6. Situa iile previzionate ........................................................................................................14 BILAN UL CONTABIL ..................................................................................................14 CONTUL DE PROFIT I PIERDERE ..............................................................................14 FLUXUL DE NUMERAR ................................................................................................15 7. Analiza financiar a riscurilor asociate planului de afaceri.................................................16 ANEX : ORGANIGRAMA.....................................................................................................17

PARTEA NEFINANCIAR Capitolul 1 Afacerea 1.1 Descrierea ideii afacerii ELSO SRL este o firm de produc ie i comer care va avea ca obiect de activitate cre terea stru ilor i comercializarea acestora i a produselor derivate. Ini ial vnzarea se va face direct de la ferm urmnd ca n scurt timp firma s - i dezvolte re eaua de distribu ie. Obiectivul principal al firmei n prima faz este s p trund i s se men in pe pia a produselor de acest fel. De asemenea i propune s organizeze pia a de acest tip din Romnia i prin atragerea de investi ii s construiasc un abator pentru sacrificarea stru ilor. Mai are n vedere ncheierea de contracte cu firme de profil din str inatate n scopul comercializ rii produselor. Un alt obiectiv ar fi cre terea unor animale s n toase i valoroase cu care s ob inem produc ii ridicate. Scopul func ion rii firmei este de a comercializa att produse derivate: carnea, pielea, penele, ou le ct i pui vii. n primul an de func ionare, ELSO SRL i propune s vnd numai o parte din pui, iar n anii urm tori num rul produselor s creasc (piele, carne, pene). n scopul dezvolt rii firmei, ac ionarii i propun reinvestirea profitului (prioritar este achizi ionarea de incubatoare n al doilea i al treilea an de func ionare). 1.2 Descrierea firmei Numele firmei: ELSO Forma legal a firmei i ac ionariatul: societate cu r spundere limitat Repartizarea capitalului ntre asocia i: Asociat Suma, RON Cota, % Moldovan Liana 25.000 41,6 Pop Vlad 20.000 33,3 Florea Ovidiu 15.000 25,1 TOTAL 60.000 100 Date de identificare a firmei: y Adres str. Principal nr.13, comuna Jucu de Sus, jud. Cluj y Telefon/Fax 0264 323279 / 0264 323280 y E-mail elso@yahoo.com y Web-site www.fermaelso.ro 1.3 Prezentarea produselor Ou le Sunt foarte cautate pentru incubare, decor i ncondeiere. Ou le infertile se pot folosi i pentru consum, 1 ou de stru este echivalentul a aproximativ 24 ou de gain , omleta preg tit dintr-un singur ou fiind suficient pentru hrana a 12 persoane. 4

Pielea Pielea de stru este un produs foarte popular pentru confec ionarea de cizme, haine i tapi erii. Un stru adult poate produce 1.5mp piele, iar din aceasta se pot confec iona pn la 4 perechi de cizme. Pielea este foarte moale, dar rezistent i u or de t b cit, doar pielea de elefant este mai rezistent dect cea a stru ului. Ea a fost ntotdeauna considerat foarte pre ioas , confec ionndu-se lucruri luxoase de tipul: pantofilor i posetelor. Pielea este recunoscut n toat lumea pentru calitatea i durabilitatea ei, pia a pentru aceasta ncepnd s se extind . Penele Penele sunt unele din cele mai c utate produse datorit durabilit ii lor de-a lungul timpului, dar i datorit faptului ca sunt foarte m t soase. Penele de stru pot fi strnse odat pe an i sunt utilizate pentru o varietate ntreag de produse, inclusiv n ceea ce prive te cunoscutele p m tufuri pentru praf. Cu o pia mai mic , dar n continu cre tere sunt utilizate la costume i la carnavale, n confec ionarea diverselor obiecte din industria vestimentar . Cele mai frumoase i de calitate pene sunt cele de pe aripile i coada masculilor. Carnea Carnea de stru este promovat ca fiind una dintre cele mai s n toase c rni, cu un con inut foarte sc zut n gr simi i calorii fa de carnea de vac sau porc prezentnd un con inut bogat de proteine i fier. De asemenea, carnea de stru este cunoscut ca fiind foarte sarac n colesterol (1-2%), fiind un aliment ideal pentru cei care vor s in cur de sl bire i pentru bolnavii de inim . Este bogat n minerale, n special fier i fosfor, s rac n sodiu. 100 g carne avnd o valoare energetic de 105 kcal. Carnea de stru se comercializeaz n supermarketuri (mai solicitat n rile din Europa datorit bolii vacii nebune) ca mu chi, crn ciori, pastram i salam de var . Cel mai probabil, ntr-o prim etap va fi mai u or de realizat exportul stru ilor vii, urmat fiind de exportul de carne, semipreparate i produse din carne, precum i piei brute, pene i ou . n ceea ce prive te produsele din stru , o pia intern matur va apare, n mod logic, odat cu dezvoltarea produc iei autohtone n paralel cu informarea consumatorilor. Cre terea stru ilor n Romnia va conduce la sc derea pre urilor produselor din stru . Deocamdat , imaginea stru ului la noi este aceea a unui animal exotic, iar produsele ob inute din stru sunt privite ca produse de lux. n consecin , clien ii pe care i putem g si n Romnia sunt restaurantele i hotelurile de lux, ntreprinz torii i oamenii de afaceri str ini cu activitate n ara noastr , turi tii str ini, persoanele n convalescen care consum carne de stru la recomandarea medicilor, curio ii cu posibilit i materiale peste medie. 1.4 Descrierea i avantajele localiz rii firmei SC ELSO SRL i va desf ura activitatea n loca ii proprii. Firma va achizi iona un teren scos din circuitul agricol de 2,5 ha cu pre ul de 5.000 euro (la un curs mediu de 3,4 lei/, adic 17.000 RON) n localitatea Jucu de Sus, aflat la 23 km de Cluj-Napoca. Pe acest teren se vor construi urm toarele: adposturi u oare dintr-o structur de lemn, eventual evi i plci de PAL, PFL, azbociment sau material similar pentru perioada de primvar-var-toamn. Rolul adposturilor este de a men ine hrana i apa curate i de a proteja oule depuse. Pe timpul zilei, stru ii stau afar indiferent de condi ii adposturi pentru timp de iarn. Stru ii rezist la temperaturi de pn la -40C, ns au nevoie s doarm ntr-un loc uscat. Optim este ca adpostul s aibe pe jos pmnt acoperit cu paie, fn sau coceni de porumb 5

 garduri interne cu pari din lemn pentru delimitarea incintei sau culoarelor n care vor sta stru ii. E de preferat ca nl imea gardurilor s fie de cel pu in 2m. Masculii din familiile alturate sunt descuraja i s se bat dac nu au contact direct garduri externe pentru mprejmuirea ntregului teren o cl dire pentru birouri i camere pentru personalul fermei 1.5 Descrierea mediului n care va evolua firma Factorii politici influen eaz activitatea firmei prin intermediul legilor, a cadrului legislativ. SC ELSO SRL va func iona n baza Legii nr.31/1990 privind societ ile comerciale. Factorii economici se refer la ansamblul elementelor care compun via a economic a mediului n care ac ioneaz firma. Unul dintre cei mai importan i factori de mediu sunt clien ii. Clien ii pe care i putem g si n Romnia sunt restaurantele i hotelurile de lux, ntreprinz torii i oamenii de afaceri str ini cu activitate n ara noastr , turi tii str ini, persoanele n convalescen care consum carne de stru la recomandarea medicilor, curio ii cu posibilit i materiale peste medie. Referitor la concuren i se pot formula urm toarele aspecte: cre terea stru ilor n Romnia este o activitate relativ nou , la ora actual exist doar 15-20 fermieri din jude ele Mure , Gala i, Bihor, Ilfov, Satu Mare, Arge i Neam , iar n jude ul Cluj nu exit nici o ferm de stru i. Factorii tehnologici se refer la acele componente care explic n esen cum se ob in produsele de care se folose te societatea la un moment dat. Condi iile optime de cre tere a stru ilor trebuie s fie ct mai apropiate de cele naturale. Pe timpul zilei, stru ii stau afar indiferent de condi ii, dar au nevoie s doarm ntr-un loc usca. Rolul ad posturilor este de amen ine hrana i apa curate. Amenajarea cresc toriei trebuie s fie f cut n apropierea unei surse permanente de ap .

Capitolul 2 Planul de marketing 2.1 Analiza situa iei Obiectivul principal este exportul. Uniunea European reprezint o int realist a exporturilor de stru i vii i a produselor din stru . Fiind comparabil la gust cu carnea de vit, carnea de stru a ajuns s fie vndut n unele re ele de supermagazine din Marea Britanie, Italia, Germania, Elve ia, Norvegia. Aceste ri import carnea de stru din rile cu tradi ie n cre terea stru ilor - Africa de Sud i Israel, dar consumul fiind destul de ridicat completeaz importul cu carne provenind din Canada i Statele Unite. Un kilogram de carne de stru se vinde n Uniunea European cu pre ul de 50 de euro, iar o pan de stru costa 1,5 euro i o coaj de ou valoreaz 6 euro. Este de a teptat ca odat cu dezvoltarea cre terii stru ilor n Europa, furnizorii de carne s - i ndrepte aten ia c tre aceast zon . Distan a care separ rile din Uniunea European de Romnia permite ajungerea la destina ie n 24-48 ore, timp de transport suportabil de c tre animalele vii. Timpul de transport este critic n cazul stru ilor vii, avnd n vedere faptul c animalele sunt u or stresabile i exist riscul decesului pe drum. Din acest punct de vedere, Romnia este avantajat n fa a rilor ex-sovietice, de exemplu, care ar putea face mai degrab export de produse din stru dect de animale vii. n concluzie, pe termen scurt, obiectivul firmei SC ELSO SRL este vnzarea stru ilor ajun i la vrsta de sacrificare c tre produc torii de carne din Uniunea European . Analiza SWOT Cum se prezint situa ia Bun Situa ie existent Puncte tari: - localizarea firmei - personal instruit Situa ie viitoare Oportunit i: - cererea pe pia a interna ional i local nesatisfacut de produc ia actual Puncte slabe: Amenin ri: - clien ii poten iali n Romnia cre terea num rului de concuren i n num r redus

Rea

2.2 Strategia de marketing Firma va practica pre uri mai mici fa de cele ale concuren ei, oferind facilit i n cazul contractelor mari n scopul dezvolt rii canalelor de distribu ie. Pre ul estimativ minim de vnzare calculat pentru pui ncepnd cu a treia lun de activitate este 290 euro (n condi iile n care pre ul mediu al pie ei este de 300 euro pentru un animal viu n greutate medie de 100 kg). Se achizi ioneaz 50 de pui de stru i cu vrsta ntre 3-4 luni din rasa African Black. P s rile se pot cre te pentru comercializare pn la 6-7 luni sau mai mult sau pn la 2 ani pentru reproducere. n cazul n care dorim vinderea lor pentru carne vrsta optim este ntre 12 i 14 luni. Puii trebuiesc crescu i ntr-un mediu curat i hr ni i dup un program foarte bine structurat care s le asigure necesarul de vitamine i minerale necesar cre terii. Produsul propus spre vnzare este puiul de stru viu n vederea sacrific rii.

Promovarea produselor se va face la nceput prin toate mijloacele care nu implic costuri, iar pentru cele cu plat , am alocat un buget de 1.000 RON pentru primul an: Mijloace Publicitate n mass-media Realizarea unui site cu prezentare n toate limbile de circula ie interna ional . Promovarea site-ului prin nscrierea n toate paginile web - baze de date (motoare de c utare) i prin abonarea la listele de discu ii on-line Prezentarea ofertei de produse pe site-ul Centrului Romn de Comer Exterior i pe alte siteuri similare Conceperea unui comunicat de presa care va fi distribuit revistelor de profil 2.3 Previzionarea vnz rilor Pui achizi iona i 50 Cost de achizi ie per capita 160 De achizi ie 50 pui*160 = 8.000 Stru i de sacritifcat 50 * 90% = 45 Cost nutre per capita 40 Cost total De ngr are 45 pui*40 + 45pui*25 = 2.925 Valoarea medie de vnzare 290 Profit 13.050 10.295 = 2.125 Rentabilitate 13.050 * 100% ! 119,45% 10.925 Siguran a 90% Alte costuri per capita 25 De produc ie 8.000 + 2.925 = 10.295 Valoarea total produs 45 pui*290 = 13.050 Cost estimativ 1.000 RON/primul an publicitate gratuit n toate ziarele care public anun uri gratuite i publicitate la radio i TV Gratis realizarea site-ului i a banner-ului o face managerul, g zduirea lui pe un server este gratuit , iar schimbul de bannere se va face ini ial prin sistem barter (promovare reciproc ).

Gratis

Gratis

Modul de calcul al profitului n varianta de investi ie n pui n tabel este calculat profitul care se ob ine din vnzarea stru ilor vii n vederea sacrific rii, pornind de la achizi ia de pui de stru . Puii de stru pot fi achizitiona i la o vrst de trei-patru luni. Pre urile reflect riscul de mortalitate, mai mare la vrste mai mici. Cresc torii vor vinde cu pre uri din ce n ca mai mari puii trecu i de perioada critic n care riscul de mortalitate este mare. 8

Pe prima linie din tabel se calculeaz num rul de stru i ajun i la vrsta sacrific rii (10-12 luni) plecand de la num rul de pui achizitiona i. Dup vrsta de 3 luni mortalitatea este mai mic , cca. 90% dintre pui ajungnd la maturitate. Acestea sunt constat ri statistice, bazate pe observa ii efectuate n fermele europene. De la caz la caz, n func ie de condi iile asigurate, puii vor supravie ui n propor ii diferite, mortalitatea medie pe termen lung ramnnd ntre aceste limite. Pe a doua linie din tabel sunt prezentate costurile medii per capita de achizi ie a puilor, respectiv ngr are pn la vrsta de sacrificare. Urm toarea linie calculeaz costul total de produc ie, pe baza costurilor totale de achizi ie i de ngr are. Costul total de achizi ie este calculat i cost de achizi ie mediu per capita x num r pui achizi iona i). Costul total de ngr are = cost nutre mediu per capita x num r de stru i ajun i la vrsta sacrific rii), altor costuri - medicale, costuri de expedi ie etc.(alte costuri medii per capita x num r de stru i ajun i la vrsta sacrific rii) presupunnd c roduc torul pl te te par ial sau total i transportul c tre beneficiar. n practic , costul de expedi ie va lipsi n majoritatea cazurilor. Valoarea total ncasat pe stru ii vii ajun i la vrsta de sacrificare este calculat ca pre ul de vnzare per capita x num rul de stru i ajun i la vrsta sacrific rii. Profitul este diferen a dintre valoarea total ncasat i costul total de produc ie. Rentabilitatea este calculat ca raportul procentual ntre venituri i costuri. Valorile ini iale ale costurilor de achizi ie a reproduc torilor precum i a pre urilor de vnzare a puilor de stru sunt culese de la cresc torii din Uniunea European precum i de la cresc torii romni. Valorile ini iale ale costurilor reprezint estim ri bazate pe date culese de pe pia a romneasc a nutre urilor pentru animale i sunt exprimate n euro.

Capitolul 3 Planul opera ional i managementul afacerii Planul opera ional Pentru sublinierea activit ilor n scopul atingerii obiectivelor organiza ionale ale societ ii comerciale ELSO SRL prezent m urm toarea diagram GANTT: Activitate 1. Activit i organizatorice 1.1 Stabilirea atribu iilor 2. Achizi ionarea terenului 3. Ob inerea autoriza iilor 4. Amenajarea terenului 4.1 construirea cl dirilor 4.2 construirea gardurilor 5. Achizi ionarea materialelor auxiliare 5.1 nutre 5.2 fn 6. Achizi ionarea stru ilor 7. Angajare i instruire personal Managementul afacerii Echipa managerial Ferma va fi condus de patronul acesteia, de un contabil i de un administrator . Managerul va coordona ntreaga activitate, va angaja i controla personalul, se va ocupa direct de problemele de produc ie, precum i de contractare pentru aprovizionare i desfacere. Men ion m c managerul are o experien de conducere de 10 de ani ntr-o ferm de profil din Italia i de asemenea are experien n cre terea stru ilor. Contabilul care va ine eviden ele financiare i contabile ale firmei, are o vast experien n domeniu. Administratorul va supraveghea activitatea de achizi ie. Echipa managerial este format din persoane cu studii superioare: managerul Florea Ovidiu cu experien de conducere a absolvit Facultatea de Business contabilul Moldovan Liana a absolvit Facultatea de tiin e Economice i Gestiunea Afacerilor i este membru C.E.C.C.A.R. administratorul Pop Vlad are experien n domeniul comercial (8 ani comer pe pia a intern i activit i de import-export) Personalul Ferma va fi deservit de 3 angaja i, dup cum urmeaz : y 1 femeie de serviciu y 2 ngrijitori. Cu fiecare anagajat va fi ncheiat un contract de munc separat. 10 Durat (zile) 1 30 60 120 30 20 20 30 120 Persoana care r spunde Florea Ovidiu Pop Vlad Florea Ovidiu Pop Vlad Pop Vlad Moldovan Liana Moldovan Liana Moldovan Liana Florea Ovidiu Perioada Ian Ian Ian-Feb Feb-Mai Mai Iun Iun Iun Feb-Mai

Pentru postul de ngrijitor, pe care l consider m pozi ie cheie pentru asigurarea calit ii produc iei, vom contacta persoane calificate i le vom trimite la un curs de instruire n domeniul cre terii stru ilor pe o perioada de 3 luni n Italia.

Capitolul 4 Riscurile asociate Riscul de mortalitate este mai mare la vrste mai mici. 75% din num rul de pui de stru de o lun vor ajunge la vrsta sacrific rii, n timp ce dintre puii de 2 luni vor supravie ui pn la aceea i vrst cca. 80%. Dup vrsta de 3 luni mortalitatea este mai mic , cca. 90% dintre pui ajungnd la maturitate. Acestea sunt constat ri statistice, bazate pe observa ii efectuate n fermele europene. De la caz la caz, n func ie de condi iile asigurate, puii vor supravie ui n propor ii diferite, mortalitatea medie pe termen lung ramnnd ntre aceste limite.

11

PARTEA FINANCIAR Capitolul 5 Prezentarea ipotezelor pe care se bazeaz previziunile

Necesarul de investi ie Fondul de necasar deschiderii fermei este de 86.000 RON din care: - 58.800 RON pot fi acoperi i din surse proprii - 27.200 RON se vor acoperi din credite bancare.

Plan de finan are a proiectului Nr. crt 1 2 3 4 5 6 Specificarea investi iei Cheltuieli cu nfiin area, nmatricularea i autorizarea func ion rii fermei Achizi ia terenului Cheltuieli cu amenajarea terenului: constuirea de arcuri i cl diri Cheltuieli angajarea i instruirea personalului Achizi ia stru ilor Achizi ia de materiale auxiliare (nutre , fn) Total investi ie Suma (RON) 4.000 17.000 28.000 8.000 27.200 1.800 86.000 Sursa de finan are Fonduri proprii Fonduri proprii Fonduri proprii Fonduri proprii Credit bancar pe termen mediu Fonduri proprii

VENITURI LUNARE PREVIZIONATE Curs mediu: 1 = 3,40 RON Produs Cantitate vndut 40 Pre unitar (RON) 986 5,1 27,2 Total (RON) 39.440 2.652 4.624 46.716

Pui de stru ajuns la vrsta sacrific rii (290) Pene de stru (1,5/pan ) 520 Ou de stru (8/ou) 170 Total venituri lunare previzionate

12

COSTURI LUNARE PREVIZIONATE Costuri fixe Suma (RON) - amortizarea activelor imobilizate 800 - alte costuri medicale etc 1.550 - rambursarea creditelor 2.200 - cheltuieli cu salarii 3.450 - cheltuieli cu publicitatea 1.000 Total costuri fixe 9.000

Costuri variabile Suma (RON) - materii auxiliare (nutre , fn) 4.800 - utilit i 1.900 - salarii 6.900 - alte cheltuieli 600 Total costuri variabile 14.200

Costurile totale = 9.000 + 14.200 = 23.200

Cheltuieli totale anuale = 23.200 x 12 = 278.400 Venituri totale anuale = 46.716 x 12 = 560.592

13

Capitolul 6 Situa iile previzionate (Bilan contabil, Contul de profit i pierdere, Tabloul fluxurilor de numerar)

BILAN UL CONTABIL - RON An IV 191.800 55.160 7.500 5.960 41.700 246.960 246.960 246.960

Elemente bilan Active imobilizate Active circulante - stocuri - crean e - disponibilit i TOTAL ACTIV Capitaluri proprii Datorii pe termen mediu i lung TOTAL PASIV

An I 187.000 38.350 6.100 4.650 27.600 225.350 200.550 24.800 225.350

An II 174.000 43.550 6.900 5.850 30.800 217.550 198.150 19.400 217.550

An III 192.200 49.000 7.200 5.900 35.900 241.200 241.200 241.200

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE - RON IV 451.300 400.100 51.200 3.800 3.800 55.000 443.400 376.700 66.700 10.672 56.028

AN Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare Rezultat din exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultat financiar Rezultat curent Venituri excep ionale Cheltuieli excep ionale Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut al exerci iului Impozit pe profit Rezultat net al exerci iului

I 339.100 299.464 39.636 4.900 4.900 44.536 342.000 298.400 43.600 6.976 36.624

II 440.800 394.400 46.400 3.700 2.220 1.480 47.880 443.200 391.600 51.600 8.256 43.344

III 441.400 394.100 47.300 3.500 2.340 1.160 48.460 442.900 385.400 57.500 9.200 48.300

14

FLUXUL DE NUMERAR AN Venituri totale Total intr ri Costuri de produc ie Cheltuieli financiare Rambursare credit Dobnzi credit Impozit pe profit Dividende Total ie iri Cash la sfr itul anului I 241.000 241.000 199.464 11.800 4.063 6.646 3.489 225.462 15.538 II 242.500 242.500 194.400 1.220 10.000 1.650 7.500 3.938 218.708 23.792 III 242.900 242.900 194.100 1.340 7.594 3.987 207.021 35.879

Calculul indicatorilor de solvabilitate, gestiune, rentabilitate pentru primul an Indicatorii de solvabilitate Grad de ndatorare = Total datorii 24.800 = ! 0,11 Total active 225.350

Rata de acoperire a activelor imobilizate =

Active fixe nete 187.000 ! 7,54 = 24.800 mprumut pe termen lung

Rata de acoperire a capitalului propriu = Indicatorii de gestiune Viteza de rota ie a activelor circulante =

Total datorii 24.800 = ! 0,12 200.550 Capital propriu Act. circulante v 365 38.350 v 365 = ! 41,28 Cifra de afaceri 339.100

Viteza de rota ie a stocurilor =

6.100 v 365 Stocuri v 365 = ! 6,57 339.100 Cifra de afaceri

Viteza de rota ie a crean elor =

Creante v 365 4.650 * 365 ! ! 5,00 Cifra de afaceri 339.100

 Indicatorii de rentabilitate Marja profitului de exploatare =


rezultat din exploatare v 100 39.636 v 100 = ! 11,69 % Cifra de afaceri 339.100

Marja profitului net =

rezultat net v 100 36.624 v 100 = ! 10,80 % Cifra de afaceri 339.100

Rentabilitatea capitalului propriu =

rezultat net v 100 36.624 v 100 ! ! 18,26 % 200.550 Capital propriu


15

Capitolul 7 Analiza financiar a riscurilor asociate planului de afaceri

Cheltuieli fixe + cantitate x cost variabil unitar = cantitate x pre unitar CF + CVu x q = q x Pu Pre ul unitar mediu = 986 RON (290 x 3,4 lei/) Costul unitar mediu = 612 RON (180 x 3,4 lei/) Pragul de rentabilitate q = CF / (Pu CVu) = 9.000 ! 24 pui 986 612

Num rul de pui de stru i ajun i la vrsta sacrific rii care ar trebui vndu i lunar pentru a asigura egalitatea ntre cheltuieli i venituri este de 24, dar societatea preconizeaz c va vinde 35. Is = q la prag 24 1 q realizat = 1 35 = 1- 0,69 = 0,31

16

ANEX ORGANIGRAMA

Adunarea General a Ac ionarilor (AGA)

Director General Florea Ovidiu

Contabil Moldovan Liana

Administrator Pop Vlad

ngrijitor 1

ngrijitor 2