Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR

FACULTATEA DE TIINE JURIDICE I ADMINISTRATIVE


ADMINISTRAIE I MANAGEMENT PUBLIC

FERM DE LEGUME N SERE TOMATE, BROCCOLI,


MORCOVI
MASTERAND,
DSCLESCU IULIANA ALINA

BUCURETI
2015

PROIECT FINANAT DE UNIUNEA


EUROPEAN PRIN PROGRAMUL
OPERAIONAL
COMPETITIVITATE 2014 2020 N
VALOARE DE 107.557

1. TITLUL PROIECTULUI: FERM DE LEGUME N SERE

2. OBIECTIVE:

1) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei,


ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei
ecologice.
2) Realizarea proiectului permite valorificarea optima a potentialului agricol al zonei.
3) Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare.
4) Cresterea veniturilor exploatatiei agricole.

1. ECHIPA DE MANAGEMENT:

Manager de proiect: Dascalescu Iuliana Alina

Responsabil financiar: Parjol Florentina

Responsabil juridic: Moldoveanu Adrian

Consultant: Hanciu Florina

1. REZULTATE ANTICIPATE:

Cresterea competitivitatii interprinderii printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a


factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei de legume bio in sere pe o suprafata de
10.000 mp si dotarea cu utilaje si echipamentele necesare realizarii in bune conditii a
tehnologiei de cultivare a legumelor, care va conduce in mod direct la cresterea
competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale
reflectata prin urmatorii factori:

Obtinerea unei productii ridicate: tomate - 48.000 kg /ha, brocolli - 36.000 kg/ha, morcov
36.000 kg/ha. Obtinerea unor randamente sporite de productie, produse cu valoare
adaugata mare si cu o calitate superioara a produselor, ca urmare a achizitionarii de
echipamente performante cat si a sistemului de irigatii prin picurare.

Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca;

Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Conceptul de calitate


pentru legume este o notiune complexa, care poate fi analizata sub urmatoarele aspecte:
agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar.

In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este


determinat de aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin
caracteristicile vizuale si de conditionare ale acestora.

Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc si standarde de


comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in functie de
caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evalure, facand
abstractie de tehnologiile de cultura si zonele de productie.

1. JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI:


Intreprindere Individuala nu detine in prezent utilaje si echipamente agricole necesare infiintarii
si intretinerii unei exploatatii legumicole de 1 ha. Astfel, pentru a realiza in bune conditii toate
etapele tehnologice ale exploatatiei, precum si pentru a evita costurile suplimentare cu
inchirierea utilajelor, Dascalescu Iuliana Alina Intreprindere Individuala solicita acest sprijin
financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje si echipamente agricole. Pe baza
analizei tehnologiei de cultivare legume a rezultat necesitatea achizitionarii unui numar minim de
echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii legumicole.

2. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:
Ferma de legume in sere, cu investitiile realizate va fi sustenabila in maxim 3 ani, prin obtinerea
unei productii mai mari la hectar, a unor soiuri de mai buna calitate si comercializate implicit la
un pret superior.

Ferma de legume in sere Intreprinderea Individuala Dascalescu Iuliana Alina


1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: Dascalescu Iuliana - Alina Intreprindere Individuala

Sediul social: Comuna Varasti, Judetul Giurgiu


Cod unic de inregistrare: 30887096
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: F25/824/2015

1.2 Scurt istoric al solicitantului


Intreprinderea Individuala Dascalescu Iuliana Alina a fost infiintata in anul 2015.
Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in
sensul ca desfasoara respectivele activitati)
Dascalescu Iuliana - Alina Intreprindere Individuala are ca obiect principal de activitate conform
actului constitutiv cod CAEN
0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor, domeniul de
interes pentru propunerea de finantare este cultivarea legumelor in sera.
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului resurse funciare (cu
precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, etc.
Denumire mijloc fix Data achizitiei
TOTAL TERENURI
Comuna Varasti, Judetul Giurgiu
10.000 mp / arabil 50.000 lei
Proprietate Dascalescu Iuliana Alina, Intreprindere Individuala conform Contractului de vanzare
cumparare nr. 15 din 12.03.2015.

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
Ferma de legume

in sere.

Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.) Dascalescu Iuliana Alina, reprezentant
al Dascalescu Iuliana Alina Intreprindere Individuala.

Data intocmirii Memoriului justificativ: 23.05.2015.


Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4.432 Lei (curs BCE din data de 23.05.2015).
Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispozi ie de MADR
pentru Ferma de legume bio in sere.
2.2 Amplasamentul proiectului
(regiunea, judetul, localitatea)
Regiunea de Dezvoltare Sud- Muntenia, judetul Giurgiu, comuna Varasti.
2.3 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii
investitiei
Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de legume bio cultivate in sere pe o
suprafata de 10.000 mp si dotarea fermei cu echipamentele necesare tehnologiei de cultivare a
culturilor de legume.
Tipurile de legume cultivate in sere sunt: tomate, brocolli si morcovi.
In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:

Masina

de plantat rasaduri

Motocultorul
Semanatoarea
Freza
Cultivator
Plug
Instalatie

de irigat prin picurare

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol, sector ce face obiectul masurii
121 Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in
exploatatiile agricole.
Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121,
astfel:
Obiectiv general.

Cresterea competitivitatii Dascalescu Iuliana Alina Intreprindere Individuala printr-o utilizare


mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a
standardelor comunitare.
Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei de legume bio in sere pe o suprafata de 10.000
mp si dotarea cu utilaje si echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de
cultivare a legumelor, care va conduce in mod direct la cresterea competitivitatii intreprinderii
individuale ca urmare a atingerii unei performante generale reflectata prin urmatorii factori:
Obtinerea unei productii ridicate: tomate - 48.000 kg /ha, brocolli - 36.000 kg/ha, morcov
36.000 kg/ha (productivitatea/ha variaza in functie de soiul de legume cultivat);
Obtinerea unor randamente sporite de productie, produse cu valoare adaugata mare si cu o
calitate superioara a produselor, ca urmare a achizitionarii de echipamente performante cat si a
sistemului de irigatii prin picurare.
Crearea de noi oportunitati pentru ocuparea fortei de munca;
Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. Conceptul de calitate pentru
legume este o notiune complexa, care poate fi analizata sub urmatoarele aspecte: agronomic,
comercial, organoleptic, nutritional si sanitar.
In cadrul standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de
aspectul comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile
vizuale (prospetime, calibru, forma si culoare) si de conditionare (sortare, ambalare, etichetare
si prezentare) ale acestora.
Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc si standarde de
comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in functie de
caracteristicile comerciale ale acestor produse, printr-un sistem unic de evalure, facand abstractie
de tehnologiile de cultura si zonele de productie.
De asemenea, proiectul propus de Dascalescu Iuliana Alina Intreprindere Individuala va conduce
la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:
Obiective specifice:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei,
ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei
ecologice. Utilajele si echipamentele (ex. sistemul de irigatii prin picurare) prevazute a fi
achizitionate va asigura desfasurarea procesului tehnologic de cultivare a legumelor in conditii

optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea de produse de calitate, la


randamente sporite, in conditii de productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea
de tehnologii moderne se urmareste realizarea unor conditii de munca foarte bune.
Realizarea

proiectului

permite

valorificarea

optima

potentialului

agricol

al

zonei. Localizarea exploatatiei agricole intr-o zona cu soluri fertile si cu traditie in cultura
legumelor justifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unui spor cantitativ si calitativ al
productiei.
Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare. Indeplinirea obiectivului susmentionat va
fi posibil prin achizitionarea de utilaje si echipamente, prin respectarea fluxului tehnologic
propus prin proiect, care este in conformitate cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitarveterinar, sanitar si de mediu. In etapa de cultivare a produselor propuse prin proiect, vor fi
respectate toate fazele fluxului tehnologic, astfel: Efectuarea lucrarilor in perioadele prevazute in
tehnologie previne degradarea solului si mentinerea starii de fertilitate a acestuia; Optimizarea
gamei de ingrasaminte, erbicide, pesticide si substante de tratament, prin selectarea acelor
produse care asigura complementaritatea cu elementele nutritive din sol; Activitatea curenta a
societatii va avea un impact minim asupra mediului, intrucat utilajele si echipamentele agricole
prevazute a se achizitiona inregistreaza consumuri reduse, iar pierderile de combustibil si
lubrifianti sunt practic inexistente.
Cresterea veniturilor exploatatiei agricole. Implementarea proiectului va insemna pentru
intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de aprox. 160.000 mii lei/an din
comercializarea legumelor, in conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in
crestere identificate pe piata pentru legumele proaspete de origine autohtona. Reducerea
costurilor si cresterea productivitatii se vor reflecta in cresterea profitului obtinut de
intreprinderea individuala. Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va
imbunatati performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale.
Obiective operationale Obiective de ordin tehnic. Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul
tehnologic permit desfasurarea procesului de infiintare si intretinere a culturii de legume in
conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate,
la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp,
prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de
munca pentru personalul care lucreaza in ferma. Obiective de ordin economico-financiar. La
infiintarea culturilor de legume (tomate, broccoli, morcovi) se folosesc rasaduri, cu o crestere cat

mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul de timp de
la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt, si o perioada de recoltare cat mai
mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la cresterea rentabilitatii
economice a exploatatiei agricole. Cresterea viabilitatii economice. Implementarea proiectului va
insemna pentru intreprinderea individuala o crestere substantiala a veniturilor, data de
diversificarea activitatii si orientarea spre legume cu cerere pe piata. Intreprinderea individuala
intentioneaza ca prin investitiile realizate prin proiect, avand ca obiectiv o productivitate cat mai
ridicata a recoltei si o capacitate de depozitare optima, sa obtina costuri de operare cat mai bune.
Pentru a demonstra cresterea viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor
pe o perioada de 5 ani dupa realizarea investitiei. Indicatorii economico-financiari obtinuti in
urma realizarii prognozelor sunt prezentati in anexa C la cererea de finantare si respecta limitele
impuse de programul de finantare.Obiective de mediu Respectarea cerintelor fitosanitare prin
practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a
consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine
evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie.
Toate utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect corespund nivelurilor
stabilite prin normele de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra
mediului. Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat.
Conform Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor
brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii n exploatatii
agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004, comuna Varasti,
din judetul Giurgiu are potential ridicat pentru cultivarea legumelor termofile si criofile,
productia obtinuta in zona de campie cu potential ridicat pentru legumele ce fac obiectul
proiectului de investitie fiind: Tomate 48.000 kg/ha; brocolli 36.000 kg/ha; Morcov 36.000
kg/ha.
Justificarea achizitiilor propuse prin proiect Motocultorul va fi folosit pentru pregatirea
terenului (lucrari de arat, afanat si aerisit in profunzime, maruntit) pe suprafete pana la 5-6 ha
de teren agricol. Este dotat cu o gama larga de accesorii cu care se asigura acoperirea tuturor
lucrarilor care sunt prevazute in tehnologiile de cultivare a legumelor prevazute in proiectul de
investitii. Plugul reversibil va fi utilizat pentru lucrarile de arat in vederea pregatirii lucrarilor de
primavara. Freza va fi utilizata pentru lucrarile de afanare si aerisire a solului, incorporarea
ingrasamintelor in sol, combaterea buruienilor, pregatirea patului germinativ prin maruntirea
solului in repetate treceri. Cultivatorul se va utiliza la spargerea crustei si la maruntirea

superficiala a solului, in vederea usurarii rasaririi plantelor sau pregatirii insamantarii. Masina
de plantat rasaduri se utilizeaza pentru plantarea rasadurilor cu radacina goala sau cu bulgari de
turba de forma conica, piramidala sau cubica. Semanatoarea este destinata semanatului in
randuri a semintelor plantelor de cultura (morcovi). Instalatia de irigat prin picatura.
Achizitionarea acesteia este oportuna, avand in vedere schimbarile climatice tot mai
nefavorabile. Avantajele instalatiei sunt: dozeaza exact apa necesara in diferite etape de
dezvoltare a culturilor si in functie de tipul de cultura irigata, eliminandu-se in acest fel
pierderile; fiecare planta in parte poate primi cantitatea optima de apa in functie de necesarul de
moment; consumul de apa pentru irigatie este mai redus cu 20-40%, datorit uniformitatii si
randamentului ridicat (90-96%) si reducerii pierderilor prin evaporatia din sol si aer. Mentionam
ca pentru a putea efectua lucrari de calitate si pentru a obtine productii cat mai mari, se va lua in
considerare necesitatea achizitionarii de utilaje performante. De asemenea, prin achizitionarea
acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din aceasta activitate. Prin
accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect de infiintare a fermei de legume, se
va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer,
apa si sol.
Fundamentarea necesitatii investitiei Dascalescu Iuliana Alina Intreprindere Individuala nu
detine in prezent utilaje si echipamente agricole necesare infiintarii si intretinerii unei exploatatii
legumicole de 1 ha. Astfel, pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice ale
exploatatiei, precum si pentru a evita costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor, Dascalescu
Iuliana Alina Intreprindere Individuala solicita acest sprijin financiar nerambursabil pentru
realizarea parcului de utilaje si echipamente agricole. Pe baza analizei tehnologiei de cultivare
legume a rezultat necesitatea achizitionarii unui numar minim de echipamente care sa asigure
independenta tehnica a exploatarii legumicole.Factorii social-economici de care legumicultorul
a tinut cont in alegerea investitiei sunt: apropierea de piete de desfacere interne; asigurarea
fortei de munca in tot timpul anului, ieftina; asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul
anului; posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente
din punct de vedere financiar; distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta
calitatea legumelor, impuse de normele sanitare; asigurarea unui parc de utilaje si echipamente
agricole, dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii.
Oportunitatea investitiei Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele
aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-

climatice precum si al economiei locale. La nivel sectorial: pe fondul realizarii campaniilor de


constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe si legume proaspete, realizat in media, se
inregistreaza o crestere a consumului de produse naturale.
La nivelul pietei de desfacere: cresterea consumului de produse alimentare autohtone in
detrimentul produselor provenite din import; cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii
pentru legume, precum si prognoza de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte
tari din Uniunea Europeana. La nivelul fortei de munca: forta de munca disponibila in zona. La
nivelul conditiilor de sol si clima: conditiile pedo-climaterice din zona comunei Varasti sunt
favorabile activitatilor de exploatatie legumicola; investitia va fi amplasata intr-o zona cu
potential ridicat pentru activitatea legumicola. Privind toate acestea se poate concluziona ca
realizarea proiectului va insemna pentru Dascalescu Iuliana Alina Intreprindere Individuala,
valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in
dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum
si in cresterea veniturilor la bugetul local.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare
Rurala Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o
durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse
proprii ale solicitantului.
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la
standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu
precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza
adaptarea unitatii la standardele specifice) Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si
performante in vederea respectarii conditiilor de mediu. Achizitiile care urmeaza a fi efectuate
prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei rentabilitati crescute in
exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole
performante si prin reducerea costurilor cu serviciile prestate de terti. Astfel, achizitiile propuse
au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau
scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea
mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea
emisiilor in aer, apa si sol.
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 20.000
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 20.000

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 20.000
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 850
5.2 Comisioane, taxe 850
TOTAL GENERAL 20.850
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 20.850
Valoare TVA 5.004
Total general inclusiv TVA 25.854
Curs EUR 4,3370
VALOARE TOTALA 112.128
VALOARE ELIGIBILA 84.096
VALOARE NEELIGIBILA 28.032
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 10.000
Cofinantare privata, din care: 15.000
- autofinantare 10.000
- imprumuturi 5000
TOTAL PROIECT 15.000
Procent contributie publica 40%
Avans solicitat 5.000
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50% Suma avans mai mica
de 50% din ajutorul public
Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime . Pentru desfasurarea
activitatii propuse prin proiect Intreprinderea Individuala va utiliza ca materii prime principale
rasaduri, seminte, fertilizanti cu macro-elemente si micro-elemente, dezinfectanti sol, tratamente
pentru combaterea daunatorilor, iar ca materiale auxiliare ambalaje(ladite, saci), consumabile,
etc. Rasadurile vor fi achizitionate de la societati specializate, autorizate pentru producerea si
comercializarea acestora, care folosesc seminte ce garanteaza autenticitatea hibrizilor. Selectarea
furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii: pret, termen de
livrare, termene si modalitati de plata, nivelul calitativ al produselor
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

S.C. Fertilizare S.R.L. Oradea, judetul Bihor Ingrasaminte, fertilizanti, erbicid, insecticid,
fungicid 800 kg; 3.734; 4,82%
S.C. Peco S.R.L. Oradea, judetul Bihor Motorina pentru lucrari mecanizate 96 l; 1.225; 1,58%
S.C. Rasadu S.R.L. Oradea, judetul Bihor Seminte 2 kg - si rasaduri legume 64.500 fire;
59.150; 76,31%
S.C. Ambalaje S.R.L. Oradea, judetul Bihor Ladite plastic - 500 buc., saci rafie 2.000 buc;
2.200; 2,84%
S.C. Aluminiu S.R.L Oradea, judetul Bihor Araci, spalieri, sarme sustinere 16.000 buc; 11.200;
14,45%
Total 77.509; 100%
Strategia de piata. Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii
produselor sale proaspete, sub raportul pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei
prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin implementarea acestui proiect sa se poata cultiva,
depozita si comercializa legume proaspete, conform prevederilor standardelor de calitate si
comercializare (prospetime, calibru, forma, culoare, etc). Strategia de piata care va fi aplicata
vizeaza: Produsul oferirea unor produse de o calitate superioara; acest lucru va putea fi realizat
prin selectarea produselor, astfel incat cele comercializate pentru consumul direct sa respecte
toate standardele de produs. Produsele care nu indeplinesc toate standardele pot fi vandute spre
valorificare catre procesatori astfel incat sa nu se inregistreze pierderi. Promovarea solicitantul
isi propune sa ofere o calitate constanta astfel incat prin seriozitate si respectarea obligatiilor
contractuale sa isi asigure o clientela fidela, persoane fizice si juridice. Atat in cazul persoanelor
fizice, cat si juridice, recomandarile venite din partea unor clienti multumiti influenteaza
semnificativ alegerea furnizorului si conduce la atragerea clientilor noi. In acelasi timp, este
valabila si reciproca un client nemultumit se va plange la cel putin inca 10 persoane,
indepartandu-le definitiv de respectivul producator.
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de
selectie urmarite in implementarea proiectului.
Proiectul respecta: conformitatea cu obiectivul general al masurii: cresterea competitivitatii
sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si
indeplinirea standardelor Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei de legume in camp
deschis pe o suprafata de 1 ha si dotarea cu utilaje si echipamentele necesare realizarii in bune

conditii a tehnologiei de cultivare legume, care va conduce in mod direct la cresterea


competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare a atingerii unei performante generale
reflectata prin urmatorii factori: Obtinerea unei productii ridicate: tomate - 48.000 kg /ha,
brocolli - 36.000 kg/ha, morcov - 36.000 kg/ha (productivitatea/ha variaza in functie de soiul de
legume cultivat); Obtinerea unor randamente sporite de productie, produse cu valoare adaugata
mare si cu o calitate superioara a produselor, ca urmare a achizitionarii de echipamente
performante cat si a sistemului de irigatii prin picurare. Crearea de noi oportunitati pentru
ocuparea fortei de munca; Indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.
Conceptul de calitate pentru legume este o notiune complexa, care poate fi analizata sub
urmatoarele aspecte: agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si sanitar. In cadrul
standardelor de calitate a legumelor proaspete, conceptul de calitate este determinat de aspectul
comercial al produselor proaspete prezentate la vanzare, prin caracteristicile vizuale (prospetime,
calibru, forma si culoare) si de conditionare (sortare, ambalare, etichetare si prezentare) ale
acestora. Ca urmare, prevederile acestor standarde de calitate, care se numesc si standarde de
comercializare, asigura uniformitatea clasificarii legumelor proaspete, in functie de
caracteristicile comerciale ale acestor produse, printrun sistem unic de evalure, facand abstractie
de tehnologiile de cultura si zonele de productie.
a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei inclusiv a celei ecologice, precum si
producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile; Utilajele si echipamentele (ex. sistemul
de irigatii prin picurare) prevazute a fi achizitionate va asigura desfasurarea procesului
tehnologic de cultivare a legumelor in conditii optime, tehnologiile performante folosite
conducand la obtinerea de produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de productivitate
a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea de tehnologii moderne se urmareste realizarea
unor conditii de munca foarte bune. Realizarea proiectului permite valorificarea optima a
potentialului agricol al zonei. Localizarea exploatatiei agricole intr-o zona cu soluri fertile si cu
traditie in cultura legumelor justifica efectuarea investitiilor in vederea obtinerii unui spor
cantitativ si calitativ al productiei.
b) Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare; Nu este cazul.
c) Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite; Implementarea proiectului va insemna
pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de aprox. 160.000 lei/an din
comercializarea legumelor, in conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in

crestere identificate pe piata pentru legumelor proaspete de origine autohtona. Reducerea


costurilor si cresterea productivitatii se vor reflecta in cresterea profitului obtinut de
intreprinderea individuala.
d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative n vederea
ncurajarii fenomenului de asociere. Succesul proiectului de infiintare a fermei de legume, va
asigura o sursa constanta de venituri pentru membrii familiei.
Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor. EG2 - Proiectul sa fie n
acord cu:
a) potentialul agricol al zonei 20 si Conform Studiului pentru determinarea zonelor cu potential,
a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1
Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA,
2004, comuna Varasti, judetul Giurgiu are potential ridicat pentru cultivarea legumelor.
b) sa demonstreze mbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii n
exploatare a investitiei: Prin implementarea investitiei se va inregistra obtinerea unor produse cu
valoare adaugata mare si cu o calitate sporita, ceea ce semnifica imbunatatirea performantei
generale a exploatatiei agricole. Obiective tehnice: achizitia de tractoare, combine, masini,
utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, mbunatatirea calitatii
produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, mbunatatirea conditiilor de lucru;
Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de
infiintare si intretinere a culturii de legume in conditii optime. Tehnologiile performante folosite
conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si
productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie
se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma.
Obiective economicofinanciare: - reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii
economice a exploatatiei agricole; La infiintarea culturilor de legume se folosesc rasaduri, cu o
crestere cat mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de vegetatie, astfel ca intervalul
de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat mai scurt, si o perioada de
recoltare cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de productie si implicit la
cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole.
Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe
o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei, in baza careia s-a elaborat proiectia contului
de profit si pierderi, a fluxului de numerar si a bilantului contabil. Elaborarea fluxului de

numerar pentru activitatea de exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope in procesal


de operare, respectiv Intreprinderea individuala isi va putea sustine fara probleme activitatea de
exploatare, demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul perioadei pentru fincare din
cei 5 ani de analiza.
Respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sanatoase, astfel
incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa respecte normele de mediu, in scopul
de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice
utilizate in procesul de productie.
3. Date privind forta de munca si managementul proiectului
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :
Locuri de munca nou-create: 1 persoana, cu functia de muncitor in ferma
Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de recoltare,
intreprinderea individuala va angaja zilieri.
3.3 Responsabil legal
(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante
pentru proiect
Nume si prenume: Dascalescu Iuliana Alina
Functia in cadrul organizatiei: Administrator
Educatie si formare
Perioada 2010- 2014
Numele institutiei de invatamant Universitatea De Stiinte Agronomice Si Medicina Veterinara Bucuresti
Domeniul studiat Agricol
Diploma obtinuta Inginer agronom
Experienta profesionala
Perioada 2010- 2014
Nume angajator SC Complex Legume SRL
Functia ocupata: consultant
4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect

respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale


utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi
achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi
amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie fundamentate in functie
de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1. Motocultor 21.034-5.048 -26.083
2. Masina de plantat rasaduri 13.011 -3.123 -16.134
3. Plug 1.084 -260 -1.344
4. Freza 3.253- 781 -4.033
5. Cultivator 1.518 -364 -1.882
6. Semanatoare 10.843 -2.602 -13.445
7. Instalatie de irigat 35.998 -8.640 -44.638
TOTAL 86.740 -20.817 -107.557
Descrierea masinilor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza
:
Motocultor: 1 buc. Caracteristici tehnice: Motor diesel 12 cp; Greutate 132.0000 kg.
Masina de plantat rasaduri: 1 buc Caracteristici tehnice: Productivitate: 2.0002.500 de
plante/ora/rand; Distanta dintre plante: min 23 cm, max 78cm.
Plug: 1 buc Caracteristici tehnice: Plug rotativ 1800; Prezinta 2 trupite.
Freza: 1 buc Caracteristici tehnice: Latimile de lucru : 40-60 cm; Adincimile de lucru: 10 16
cm.
Cultivator: 1 buc; Caracteristici tehnice: Latime de lucru 30-60 cm; Greutate 36 kg.
Semanatoare: 1 buc; Caracteristici tehnice: Semanatoare 3 randuri pentru motocultoare; Poate fi
utilizata pentru orice tip de legume.
Instalatie de irigat: 1 buc; Caracteristici tehnice: Pompa pentru alimentarea sistemului de irigat;
Fertilizator; Reductor presiune pentru mentinerea unei presiuni constante in microstropire si
picurare; Filtru; Conductele de polietilena; Racord tub picurare simplu sau cu robinet; Dop tub
picurare: se foloseste pentru capetele tuburilor cu scopul de a inchide tubul; Carlig fixare tub

picurare: se foloseste pentru fixarea tuburilor aflate la suprafata. Se va descrie fluxul tehnologic,
activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de
cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).
Plan de productie: Prin proiect se propune infiintarea unei ferme de legume cultivate in camp
pe o suprafata de 1 ha. Tipurile de legume cultivate vor fi: tomate, brocolii, morcovi. Plan de
cultura pe o perioada de cinci ani:
Tomate 0,5 ha; 21.000 kg/anual;
Brocolli 0,25ha; 8.750 kg/anual
Morcovi 0,25 ha; 8.750 kg/ anual
TOTAL 1 ha; 38.000kg/anual.
Descrierea fluxului tehnologic Proiectul prezent urmareste infiintarea unei ferme de legume
cultivate in sere, pe o suprafata de 1 ha, amplasata in comuna Varasti, judetul Giurgiu. Produsele
care fac obiectul proiectului sunt urmatoarele: tomate, brocolli, morcovi.
Principalele faze tehnologice pentru cultura de tomate:
1. Pregatirea terenului
Suprafata de teren cultivata cu tomate 0,5 ha.
Nivelarea terenului aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si
cultivator.
Aratul terenului aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si plug cu
2 trupite. Aratura va fi adanca, la 25-30 cm, specifica cultivarii legumelor in sera.
Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor si erbicidelor, mobilizarea solului cu
ajutorul frezei achizitionate prin proiect. Erbicidarea se va realiza manual.
Fertilizarea culturii (de baza), sub aratura de toamna se va aplica cca. 125 kg azotat de
amoniu/ha.
Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de tomate 1 l/ha (preemergent in 200-400 l apa).
2. Asigurarea materialului biologic
Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la diversi furnizori
autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.

La infiintarea culturii de tomate in sera intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri


obtinute din seminte autorizate si bio, respectiv cca. 20.500 plante/ha.
3. Lucrarile de intretinere
Completarea golurilor cu rasaduri retinute, in cel mult 2-3 zile dupa constatarea lor.
Prasitul culturii de 3-4 ori mecanic si 2-4 ori manual pe rand.
Sustinerea plantelor pentru aceasta operatie se vor folosi araci din lemn si sarma (10.000
buc/0,8-1 m lungime).
Copilitul si carnitul plantelor se face numai la soiurile cu crestere nedeterminata, lasandu-se unul
sau cel mult doi lastari, de la primul si al doilea etaj de fructificare. Carnitul se executa la
culturile de toamna cu 45-50 zile inainte de incheierea culturii (primele brume de toamna) si
consta in inlaturarea varfului tulpinilor.
Fertilizarea suplimentara se executa de obicei in doua etape, la inceperea fructificarii in prima
inflorescenta: cu cca. 150 kg azotat de amoniu/ha si la fructificarea inflorescentei a treia cand se
aplica cca. 150 kg azotat de amoniu si 100 kg sulfat de potasiu. La culturile efectuate prin
semanat direct dozele sunt mai reduse.
Irigarea culturilor se aplica o norma de 350 m3 apa/ha irigarea se va realiza cu ajutorul
sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect.
Combaterea bolilor si daunatorilor: se refera in principal la prevenirea atacului de mana, Septoria
si combaterea gandacului de Colorado. Se va aplica tratamente foliare solutie de 1 l/ha, cca. 4
doze/ciclu de productie.
4. Recoltarea
Pentru consumul in stare proaspata legumele se recolteaza manual, la maturitatea de consum, se
sorteaza, se ambaleaza n ladite de capacitate 20 kg si se valorifica n cel mai scurt timp.
Productia este de 42 t/ha.
Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).
Principalele faze tehnologice pentru cultura de broccoli:
1. Pregatirea terenului
Suprafata de teren cultivata cu brocolli 0,25 ha.
Nivelarea terenului aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si
cultivator.

Aratul terenului aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si plug cu
2 trupite. Aratura va fi adanca, la 25-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp.
Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor si erbicidelor, mobilizarea solului cu
ajutorul frezei achizitionate prin proiect. Erbicidarea se va realiza manual.
Fertilizarea culturii (de baza), sub aratura de toamna se va aplica cca. 150 kg azotat de
amoniu/ha.
Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de broccoli.
2. Asigurarea materialului biologic (rasad)
Materialul biologic este reprezentat de rasaduri, care va fi achizitionat de la diversi furnizori
autorizati pentru producerea si comercializarea rasadurilor.
La infiintarea culturii de castraveti in camp intreprinderea individuala va folosi numai rasaduri
obtinute din seminte autorizate, respectiv cca. 8.750 plante/0,25 ha.
3. Lucrarile de intretinere
Asigurarea prinderii rasadurilor sau rasaririi plantelor insamantate direct se face printr-o udare
prin picurare cu o norma de udare de 300-350 m3/ha.
Completarea golurilor cu rasaduri retinute, in cel mult 2-3 zile dupa constatarea lor.
Prasitul culturii de 3-4 ori mecanic.
Fertilizarea suplimentara se executa de obicei in doua etape, la inceperea fructificarii in prima
inflorescenta: cu cca. 37 kg azotat de amoniu/0,25 ha.
Irigarea culturilor se aplica o norma de 500 m3 apa/ha irigarea se va realiza cu ajutorul
sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect.
Combaterea bolilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate (la acoperire), pe
masura ce plantele se dezvolta. In cazul n care nu se folosesc produse sistemice, tratamentele se
repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor.
Deoarece n majoritatea zonelor tarii culturile de brocolli sunt afectate si distruse de atacul unor
forme foarte agresive de mana la sfarsitul lunii iunie si nceputul lunii iulie, se vor efectua culturi
cat mai timpurii si se vor aplica riguros tratamentele preventive. Se evita stropirea cu substante
cuprice pe timp de arsita.
4. Recoltarea
Recoltarea se face dimineata cand temperatura este mai scazuta, dar dupa ce s-a ridicat roua;

Productia este de cca. 35 t/ha la cultura palisata.


Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).
Principalele faze tehnologice pentru cultura de morcovi:
1. Pregatirea terenului
Suprafata de teren cultivata cu morcovi 0,25 ha.
Nivelarea terenului aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si
cultivator.
Aratul terenului aceasta etapa se va realiza toamna cu ajutorul utilajelor: motocultor si plug cu
2 trupite. Aratura va fi adanca, la 25-30 cm, specifica cultivarii legumelor in camp.
Pregatirea patului germinativ prin aplicarea fertilizantilor si erbicidelor, mobilizarea solului cu
ajutorul frezei achizitionate prin proiect. Erbicidarea se va realiza manual.
Fertilizarea culturii - superfosfat 400 kg/ha si sare potasica 100 kg/ha;
Erbicidarea se va realiza manual prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de morcovi.
2. Asigurarea materialului biologic (seminte)
Materialul biologic este reprezentat de seminte, care va fi achizitionat de la diversi furnizori
autorizati pentru comercializarea semintelor.
Samanta trebuie sa fie deperozitata, sa aiba o germinatie si puritate buna si sa fie dezinfectata.
Deoarece germinatia se pierde usor (3-4 ani), samanta veche trebuie controlata.
Norma de samanta - 3,5-4 kg/ha n teren bine pregatit.
Semanatul se executa cu semanantoarea achizitionata prin proiect.
3. Lucrarile de intretinere
Fertilizarea suplimentara: superfosfat 400 kg/ha si sare potasica 100 kg/ha.
Irigarea culturilor - se aplica o norma de 600 m3 apa/ha irigarea se va realiza cu ajutorul
sistemului de irigare prin picurare achizitionat prin proiect;
Combaterea bolilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate (la acoperire), pe
masura ce plantele se dezvolta. In cazul n care nu se folosesc produse
sistemice, tratamentele se repeta dupa fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor;
Combaterea bolilor si daunatorilor. Bolile care apar mai des la cultura de morcov si combaterea
lor sunt larvele de musca morcovului, care sapa galerii prin radacini, degradandu-le calitatea.

4. Recoltarea
Recoltarea se realizeaza cu plugul fara cormana iar pe suprafete mici cu furca sau casmaua.
Productia este de cca. 34 t/ha.
Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).
5. Durata de realizare (luni) si etape principale Grafic de esalonare a investitiei exprimat
valoric pe luni si activitati. In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de
constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de
timp nefavorabil realizarii investitiilor. Durata de implementare a proiectului de investitii este de
1 an (12 luni calendaristice). Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de
plata, esalonate pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile
efectuate. Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea
cererilor de plata.