Sunteți pe pagina 1din 51

U.A.M.V.

BUCURESTI

FACULTATEA
DE MANAGEMENT
SI DEZVOLTARE
RURALA

PROIECT

MARKETING

PROFESOR COORDONATOR,

SEF LUCRARI, DOCTOR STUDENTI :


CIULINARU DENISA POPESCU SILVIA MIHAELA GR.I
BURCIU MIOARA DANIELA GR.II
GRIGORESCU NICOLETA GR.I

AN III

2019 – 2020

CUPRINS
PLAN DE AFACERI
INFIINTARE FERMA DE LEGUME SI FLORI IN SPATII PROTEJATE

1. Descierea afacerii
Efectundu-se o analiza a pietei, consideram ca infintarea unei sere de legume si flori
are mari sanse de reusita, avand in vedere cererea mare de legume autohtone si flori in
ghivece. Misiunea societatii comerciale are in vedere producerea si comercializarea
legumelor, florilor , prin perfectionarea continua a tehnologiei care sa se incadreze in normele
europene, dar in acelasi timp sa ofere produse de calitate clientilor. Principiile dupa care
societatea comerciala isi doreste sa se ghideze sunt respectul si increderea, atat fata de
angajati, cat si fata de clienti.
Obiectul principal al afacerii il constituie cultivarea in sere a legumelor (rosii si ardei)
si florilor (petunii, crizanteme, zambile si lalele). Se doreste realizarea unei culturi intensive.
Produsul nostru este destinat tuturor consumatorilor indiferent de varsta care doresc o
alimentatie sanatoasa bogata in vitamine, minerale si nevoia oamenilor de a avea un colt de
natura frumos, armonios amenajat cu flori viu colorate. Clientii nostri vor fi atat persoane
fizice cat si juridice. De asemenea aceasta afacere vine in sprijinul persoanelor care vor lucra
la aceasta sera,prin obtinerea unor venituri financiare.

2.Obiectivele proiectului sunt:


Principalul obiectiv al acestui proiect il constituie dezvoltarea unei investitii in
domeniul agriculturii, investitie concretizata prin constructia a 3 sere de legume si una cu
flori., realizata cu o tehnologie performanta, echipata cu sisteme adecvate de incalzire,
ventilare, sisteme de irigatii prin picurare, iluminat corespunzator care va conduce in mod
direct la cresterea competitivitatii. Pentru a putea creste competitivitatea trebuie luati in
considerare urmatorii factori:
 Prin utilizarea echipamentelor performante achizitionate cat si prin existenta unui
sistem de irigatii prin picurare se obtin produse de o calitate superioara cu o
valoare adaugata sporita, dar si un randament sporit de productie.
 Legumele produse corespund standardelor nationale si comunitare. Prin acest
lucru intelagandu-se atingerea unui nivel ridicat din punct de vedere agronomic,
comercial, organoleptic, nutritional si sanitar.
 Standardele de calitate a legumelor proaspete, sunt determinate de aspectul
comercial al acestora ce inglobeaza caracteristici vizuale: prospetimea si forma
acestora; si de conditionare: ambalare si etichetare.

Obiective de ordin tehnic: Sera este proiectata special pentru climatul din Romania
atat la partea de acoperire, inaltime recomandata, ventilare, cat si la partea de rezistenta la
vanturi puternice 90 km/h si zapada mare. Vor fi achizitionate echipamente pentru
desfacerea productiei (cantar), utilaje pentru pregatirea terenului (motosape manuale). Serele
vor fi construite de catre o firma specializata in asemenea constructii.
Obiective de ordin economico-financiar: la infiintarea culturilor de tomate se
folosesc rasaduri, cu o crestere cat mai avansata, specii si soiuri cu perioada mai scurta de
vegetatie, astfel ca intervalul de timp de la infiintarea culturilor si pana la recoltare sa fie cat
mai scurt si o perioada de recoltare cat mai mare, ceea ce va conduce la reducerea costurilor
de productie si implicit la cresterea rentabilitatii economice.. La infiintarea culturilor de flori
se vor folosi butasi si bulbi.
Obiective de mediu: respectarea cerintelor fitosanitare prin practicarea unor metode
de cultivare sanatoase, astfel incat sa asigure siguranta alimentara a consumatorilor, sa
respecte normele de mediu, in scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta
tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de productie. Toate
utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate corespund nivelurilor stabilite prin normele
de mediu astfel incat noua investitie nu va avea un impact negativ asupra mediului. Spatiul de
depozitare va permite intretinerea, igienizarea si/sau dezinfectia adecvata, fiind proiectat
astfel incat sa se evite formarea de condens si a mucegaiurilor astfel incat sa se excluda
contaminarea produselor depozitate.
Obiectivele strategice ale firmei sunt urmatoarele:
 Deservirea populatiei prin furnizarea unor produse de calitate superioara.
 Crearea unei clientele stabile
 Satisfacerea exigentelor clientilor
 Sa-si extinda piata de desfacere
 Sa creasca cifra de afaceri de la an la an
 Sa se adapteze la cerintele pietei
Pentru realizarea obiectivelor se are în vedere:
 ridicarea calităţii produsului,
 lărgirea sortimentului produsului
 ridicarea nivelului de deservire post-vânzare;
 stabilirea unui preţ convenabil pentru toate păturile sociale;
 punerea accentului pe creşterea constantă a nivelului de pregătire teoretică şi practică
a tuturor angajaţiilor, asigurarea unei comunicări reale şi a muncii în echipă;

Suprafata terenului pe care vor fi amplasate serele si anexa de depozitare este de 2.000 mp,
suprafata efectiv cultivata fiind de 1.600 mp iar spatiul de depozitare fiind de 30mp. Serele vor avea
sistem de incalzire, facand posibila cultivarea pe toata perioada anului, respectiv 2 cicluri anuale de
productie.
Resursele necesare demararii afacerii au fost apreciate la 290.000 lei. Acestea vor proveni atat
din surse proprii cat si imprumutate. Astfel din sursele proprii se vor asigura terenul si mijlocul de
transport in valoare de 60.000mii lei si suma de 80.000lei aport al asociatelor in natura. Sursele de
finantare sunt reprezentate de accesare fonduri europene de 40.000 euro, in cadrul Programul
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 . Măsura 6.1 – Instalarea tinerilor fermieri:
 ajutorul financiar poate ajunge la 40.000 de euro;
 nu se solicită o contribuție proprie;
 banii pot fi utilizați pentru cheltuieli diverse, incluzând plata salariilor sau achiziția de
materii prime;
Fonduri europene pentru un solar de legume:
Înființarea unui solar de legume prin intermediul a unor fonduri europene
nerambursabile trebuie să parcurgă mai multe etape:
Trebuie pregătit planul de afaceri. Acest document este cel mai important aspect al
proiec-tului pe care antreprenorul trebuie să îl întocmească. Planul de afaceri va conține
informații privind:
• investiția propusă;
• bugetul proiectului și sursele de finanțare;
• piața de desfacere;
• necesitatea și oportunitatea investiției.
Fiind vorba despre o investiție agricolă, trebuie menționat faptul că doar Programul
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 o poate finanța.

3.Denumirea şi sediul societăţii :


 Denumirea societăţii comerciale: S.C. FLORDASIL S.R.L.
 Nr. de inregistrare la Oficiu Registrul Comertului: J 51/1480/2019,
 Cod fisca:l RO 15062110
 Adresa: Com. CUZA-VODA, str. Dispensarului , Nr. 32, Judeţul CALARASI.
 telefon/ fax : 0242 286 285
 mobil: 0733 524 525

Forma juridică a societăţii


Societatea comercială este o societate cu raspundere limitata , persoană juridică, de
naţionalitate română, organizată potrivit Legii nr. 31/1990.
Obiectul de activitate
- Potrivit codului CAEN obiectul de activitate al societăţii comerciale îl constituie:
Obiect principal - 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi
tuberculilor Obiect secundar - 4631 comert cu ridicata al fructelor si legumelor
-4622 comert cu ridicata al florilor si plantelor

Valoare capital social


Capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de 200 Ron
Majorarea sau diminuarea capitalului social se face cu acordul celor trei actionare.
Aportul la capitalul social este urmatorul:

NATURA CAPITALULUI SOCIAL


NR.1
Nr.crt Natura capitalului Public % Privat %

1. Roman 100%
2. Strain
APORT ACTIONARI / ASOCIATI
NR.2
Nr.crt NUME SI PRENUME ADRESA PONDEREA IN IN
CAPITALUL SOCIAL
%
1. POPESCU SILVIA Sat. Ceacu, Com. Cuza Voda 14%
2. BURCIU DANIELA Sat. Ceacu, Com. Cuza Voda 28%
3. GRIGORESCU Calarasi, Jud. Calarasi 57%
NICOLETA

4.Structura organizatorica si de conducere:


Managementul companiei urmăreşte pătrunderea şi lărgirea poziţiei pe piaţă. Pe baza
cunoştiinţelor dobândite, firma va adopta o strategie îndreptată spre diferenţierea calitativă
faţă de oferta concurenţei.
Conducerea societatii va fi asigurata de catre doamna Popescu Silvia avand functia de
manager, care va aplica o abordare analitică pentru a depista nevoile consumatorilor, costurile
de ofertare, segmentarea pieței, concurența, profitabilitatea și prognozele financiare, iar
doamna Burciu Mioara Daniela si doamna Grigorescu Nicoleta vor indeplini functia de
responsabil productie cu atributii in supravegherea intregului proces de productie. Sociatatea
mai are nevoie de un muncitor necalificat cu norma intreaga pentru desfasurarea lucrarilor in
sera si zilieri in perioadele cu activitate intensa.

ORGANIGRAMA

MANAGER
POPESCU SILVIA

RESPONSABIL
PRODUCTIE 1
BURCIU MIOARA

RESPONSABIL
MUNCITOR
PRODUCTIE 2
GRIGORESCU NICOLETA NICULESCU VALENTIN

RESURSE UMANE
Total personal existent: 4 angajati, din care personal de executie :4 angajati
Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de
recoltare, se vor va angaja zilieri.
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

incheiat si inregistrat sub nr. 1 / 30.09.2019 in registrul general de evidenta al salariatilor

A. Partile contractului
Angajator - persoana juridica/fizica .SC FLORDASIL SRL, cu sediul/domiciliul in CUZA
VODA , jud. CALAEASI cod fiscal. RO 15062110,
si
salariatul/salariata - domnul/doamna POPESCU SILVIA, domiciliat/domiciliata in localitatea
.CALARASI, str.BORCEA nr. .5 , judetul CALARASI , posesor/posesoare al/a
buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria KL nr. 454555 eliberat/eliberata de SPCLEP
la data de 15.11.2014 , CNP 2730615510020 , am incheiat prezentul contract individual de
munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
B. Obiectul contractului: .angajare
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata POPESCU SILVIA urmand sa inceapa activitatea la data
de 01.10.2019
D. Locul de munca
Functia/meseria .MANAGER. conform Clasificarii ocupatiilor din Romania
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).
G. Conditii de munca
“1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991
” privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in
conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.
H. Durata muncii
1.O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 164 ore/saptamana.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de 25 zile lucratoare, in raport cu durata muncii
(norma intreaga, fractiune de norma).
J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: 3.486lei
2. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se
lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu
un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003
- Codul muncii
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt 10
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie ;
b) echipament individual de lucru;
c) materiale igienico-sanitare;
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de 30 zile calendaristice;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de 30 zile lucratoare, conform Legii nr.
53/2003- Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de 30 zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003-
Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului colectiv de munca
aplicabil;

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor


1.Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f)dreptul la acces la formare profesionala.

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin
conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:


a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii
activitatii;
a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din
contractul colectiv de munca si din lege;
b) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului,
respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in
meserie si in specialitate;
c) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Angajator, sc FLORDASIL srl Salariat, POPESCU SILVIA


FIȘA DE POST - MANAGER GENERAL

1. Denumirea compartimentului:
CONDUCERE
2. Denumirea postului:
MANAGER GENERAL
3. Numele și prenumele salariatului:
POPESCU SILVIA MIHAELA
4. Se subordonează:
-
5. Numele șefului ierarhic:
-
6. Subordonează:
RESPONSABILI PRODUCTIE, MUNCITORI
7. Drept de semnătura:
Intern:
Extern:
8. Relații funcționale:
• cu responsabilii productie:aprobă proceduri de organizare și derulare a principalelor
procese la nivel de firmă: contractare, vânzări, aprovizionare, etc
9. Pregătirea și experiență:
Pregătirea necesară postului de muncă:
• de bază: studii superioare de profil economic;
• operare Pc-Office, Power Point, limbă străină;
Competențele postului de muncă:
A. Cunoștințe și deprinderi:
1. Cunoașterea în profunzime a pieței locale de afaceri;
2. Cunoașterea legislației în domeniu;
3. stăpânirea unor tehnici și instrumente financiar-contabile;

B. Cerințe aptitudinale:
1. aptitudini de comunicare;
2. aptitudini de calcul;
3. aptitudinea de a lucra cu documente;
4. planificare și organizare a operațiilor și activităților;
5. abilități de negociere;
6. atenție selectivă, concentrată și distributivă;

A. Condiții materiale ale muncii:


- instrumente specifice muncii de birou (imprimantă, fax, copiator, telefon mobil);
- laptop, autoturism de serviciu;
B. Sarcini și atribuții ale postului de muncă:
B.1. Stabilește obiectivele generale ale firmei în concordanță cu strategia elaborată de
consiliul de administrație:
1. Stabilește anual, împreună cu directorii de departamente, obiectivele generale de
dezvoltare;
2. Comunică fiecărui director obiectivele generale și specifice previzionate pentru fiecare
departament și urmărește ca acestea să fie comunicate personalului din cadrul fiecărui
departament;
3. Monitorizează trimestrial/ semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor;
B.2. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli (BCV) și rectificările acestuia:
B.3. Identifică oportunități de afaceri:
1. Monitorizează piața și identifică tendințele de dezvoltare;
2. Identifică modalități de dezvoltare a serviciilor oferite de firmă în concordanță cu
tendințele ieței;
3. Identifică și atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri;

B.4. Reprezintă firma în relațiile protocolare cu furnizorii, clienții și alte organizații cu impact
real/potențial asupra rezultatelor firmei:
1. Asigură o bună imagine a firmei pe piață;
2. Identificarea oportunităților de investiție și obținere de profit;
3. Participă la întâlniri de afaceri cu furnizori, clienți, organisme financiare și instituții
guvernamentale din țară și din străinătate;
4. Dezvoltă relații pozitive cu persoane-cheie în vederea întăririi poziției firmei;

B.5. Asigură managementul firmei:


1. Negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă, supervizează
elaborarea și implementarea Regulamentului intern al firmei;
2. Efectuarea de investigații periodice cu privire la calitatea muncii prestate în cadrul
organizației (avizarea evaluărilor individuale anuale);
3. Aprobă procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vânzare, distribuție,
financiare, resurse umane);
4. Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine;
5. Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajații din subordine;
6. Asigură respectarea normelor interne de funcționare de către personalul din subordine;

C. Autoritatea postului:
1. Decide asupra noilor direcții de dezvoltare;
2. Stabilește planurile de vânzări și profit;
3. Semnează documentele de angajare, colaborare și încetare a relațiilor de muncă;
4. Semnează deciziile de modificare a funcției/salariului pentru angajații firmei-actele
adiționale;
5. Semnează organigrama și statutul de funcțiuni al firmei;
6. Semnează contracte cu furnizorii, clienții și partenerii strategici;
7. Aprobă Regulamentul Intern și Contractul Colectiv de Muncă al societății;
8. Semnează statele de plată, rapoartele financiare ale firmei, raportările statistice sau
solicitările de investiții din cadrul firmei;
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

incheiat si inregistrat sub nr. 2 / 30.09.2019 in registrul general de evidenta al salariatilor

A. Partile contractului
Angajator - persoana juridica/fizica .SC FLORDASIL SRL, cu sediul/domiciliul in CUZA
VODA , jud. CALAEASI cod fiscal. RO 15062110,
si
salariatul/salariata - domnul/doamna BURCIU DANIELA , domiciliat/domiciliata in
localitatea CUZA VODA, str.DISPENSARULUI nr. 32 , judetul CALARASI ,
posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria KL nr. 324587
eliberat/eliberata de SPCLEP la data de 23.02.2015 , CNP 2711011510020 , am incheiat
prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
B. Obiectul contractului: .angajare
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata BURCIU DANIELA urmand sa inceapa activitatea la
data de 01.10.2019
D. Locul de munca
Functia/meseria SEF PRODUCTIE 1, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).
G. Conditii de munca
“1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991
” privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in
conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.
H. Durata muncii
1.O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 164 ore/saptamana.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de 25 zile lucratoare, in raport cu durata muncii
(norma intreaga, fractiune de norma).
J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: 3.486lei
2. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se
lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu
un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003
- Codul muncii
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt 10
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie ;
b) echipament individual de lucru;
c) materiale igienico-sanitare;
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de 30 zile calendaristice;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de 30 zile lucratoare, conform Legii nr.
53/2003- Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de 30 zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003-
Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului colectiv de munca
aplicabil;

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor


1.Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f)dreptul la acces la formare profesionala.

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin
conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:


a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii
activitatii;
a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din
contractul colectiv de munca si din lege;
b) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului,
respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in
meserie si in specialitate;
c) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Angajator, SC FLORDASIL SRL Salariat, BURCIU MIOARA


FISA POSTULUI RESPONSABIL PRODUCTIE

Misiunea postului:
coordonează şi asigură intregul proces de producţie şi depozitare în vederea realizării
producţiei planificate, în conformitate cu obiectivele, programul şi standardele de calitate ale
societăţii
Principale atribuţii:

• să coordoneze, îndrume, controleze şi răspundă de întreaga activitate din cadrul


sectorului pe care îl coordonează
• să organizeze activitatea de producţie a sectorului coordonat şi răspunde prin măsurile
pe care le ia de îndeplinirea calitativă şi la termen a programului de producţie stabilit
• să autoevalueze nivelul de pregatire permanent prin comparaţie cu noutăţile din
domeniu
• să verifice îndeplinirea sarcinilor de către oamenii din subordine
• să centralizeze, pe coduri, cantităţile de deşeuri aduse în depozit pe staţii şi depozit
• să centalizeze şi să ţină evidenţa pe tipuri de deseu a cantităţilor sortate şi compostate
• să centralizeze cererile de produse şi să propună măsuri de satisfacere a acestor
solicitări
• să coreleze comenzile de deşeuri cu cele generate de agenţii economici şi persoane
private generând planuri de producţie estimative
• să elaboreze şi să propună spre aprobare contracte pentru desfacerea produselor
• să asigure pentru personalul serviciului din subordine consumabile, echipament de
protecţie precum şi echipamentele necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii
• răspunde de buna funcţionare a depozitării - conform graficului prestabilit, al
deşeurilor pe celulă/subcelulă
• răspunde de staţia de spălare roţi şi de punctul verde
• să răspundă de aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare şi de respectarea
reglementărilor interne în sectorul pe care-l coordonează
• să răspundă de încărcarea la capacitate a formaţiilor de lucru din cadrul sectorului
coordonat, funcţie de sarcinile de producţie primite
• să răspundă de utilizarea eficientă şi în scopul producţiei a bazei materiale primite în
sectorul pe care il coordonează, de gestionarea şi gospodarirea patrimoniului in sectorul pe
care il coordoneaza
• să răspundă de încărcarea cu atribuţii, la capacitate, a întregului personal din
subordine, fiecărui salariat repartizându-i sarcini conform fişei postului pe care este încadrat
• să răspundă de utilizarea eficientă a fondului de timp de către personalul subordonat
• să răspundă de corectitudinea pontajelor întocmite
• să ia măsuri şi să răspundă de creşterea productivităţii muncii
• să studieze şi să constate, împreună cu serviciile specializate, cauzele rebuturilor şi
pierderilor de materii prime şi materiale, combustibili etc. şi să ia măsuri pentru înlăturarea
lor şi recuperarea pierderilor
• să urmărească şi să răspundă de exploatarea raţională a utilajelor şi maşinilor din
dotare în scopul creşterii indicelui de folosire al acestora
• să completeze fişele tehnice de urmărire a comportării zilnice a utilajelor
• să verifice încadrarea în normele de muncă

• să asigure şi să urmarească respectarea disciplinei tehnologice, preocupându-se de


îmbunătăţirea proceselor tehnologice şi a procesului tehnic de producţie
o experienţă şi/sau calificări în management/coordonare,activitatea de producţie – cel
puţin 2 ani
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

incheiat si inregistrat sub nr. 3 / 30.09.2019 in registrul general de evidenta al salariatilor

A. Partile contractului
Angajator - persoana juridica/fizica .SC FLORDASIL SRL, cu sediul/domiciliul in CUZA
VODA , jud. CALAEASI cod fiscal. RO 15062110,
si
salariatul/salariata - domnul/doamna GRIGORESCU NICOLETA, domiciliat/domiciliata in
localitatea CALARASI, str.LUCEAFARULUI, judetul CALARASI , posesor/posesoare al/a
buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria KL nr. 673245 eliberat/eliberata de SPCLEP
la data de 21.03.2011 , CNP 2730517510020, am incheiat prezentul contract individual de
munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
B. Obiectul contractului: .angajare
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata GRIGORESCU NICOLETA urmand sa inceapa
activitatea la data de 01.10.2019
D. Locul de munca
Functia/meseria SEF PRODUCTIE 2, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).
G. Conditii de munca
“1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991
” privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in
conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.
H. Durata muncii
1.O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 164 ore/saptamana.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de 25 zile lucratoare, in raport cu durata muncii
(norma intreaga, fractiune de norma).
J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: 3.486lei
2. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se
lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu
un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003
- Codul muncii
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt 10
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie ;
b) echipament individual de lucru;
c) materiale igienico-sanitare;
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de 30 zile calendaristice;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de 30 zile lucratoare, conform Legii nr.
53/2003- Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de 30 zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003-
Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului colectiv de munca
aplicabil;

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor


1.Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f)dreptul la acces la formare profesionala.

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin
conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:


a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii
activitatii;
a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din
contractul colectiv de munca si din lege;
b) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului,
respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in
meserie si in specialitate;
c) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Angajator,SC FLORDASIL SRL Salariat, GRIGORESCU NICOLETA


FISA POSTULUI RESPONSABIL PRODUCTIE

Misiunea postului:
coordonează şi asigură intregul proces de producţie şi depozitare în vederea realizării
producţiei planificate, în conformitate cu obiectivele, programul şi standardele de calitate ale
societăţii
Principale atribuţii:

• să coordoneze, îndrume, controleze şi răspundă de întreaga activitate din cadrul


sectorului pe care îl coordonează
• să organizeze activitatea de producţie a sectorului coordonat şi răspunde prin măsurile
pe care le ia de îndeplinirea calitativă şi la termen a programului de producţie stabilit
• să autoevalueze nivelul de pregatire permanent prin comparaţie cu noutăţile din
domeniu
• să verifice îndeplinirea sarcinilor de către oamenii din subordine
• să centralizeze, pe coduri, cantităţile de deşeuri aduse în depozit pe staţii şi depozit
• să centalizeze şi să ţină evidenţa pe tipuri de deseu a cantităţilor sortate şi compostate
• să centralizeze cererile de produse şi să propună măsuri de satisfacere a acestor
solicitări
• să coreleze comenzile de deşeuri cu cele generate de agenţii economici şi persoane
private generând planuri de producţie estimative
• să elaboreze şi să propună spre aprobare contracte pentru desfacerea produselor
• să asigure pentru personalul serviciului din subordine consumabile, echipament de
protecţie precum şi echipamentele necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii
• răspunde de buna funcţionare a depozitării - conform graficului prestabilit, al
deşeurilor pe celulă/subcelulă
• răspunde de staţia de spălare roţi şi de punctul verde
• să răspundă de aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare şi de respectarea
reglementărilor interne în sectorul pe care-l coordonează
• să răspundă de încărcarea la capacitate a formaţiilor de lucru din cadrul sectorului
coordonat, funcţie de sarcinile de producţie primite
• să răspundă de utilizarea eficientă şi în scopul producţiei a bazei materiale primite în
sectorul pe care il coordonează, de gestionarea şi gospodarirea patrimoniului in sectorul pe
care il coordoneaza
• să răspundă de încărcarea cu atribuţii, la capacitate, a întregului personal din
subordine, fiecărui salariat repartizându-i sarcini conform fişei postului pe care este încadrat
• să răspundă de utilizarea eficientă a fondului de timp de către personalul subordonat
• să răspundă de corectitudinea pontajelor întocmite
• să ia măsuri şi să răspundă de creşterea productivităţii muncii
• să studieze şi să constate, împreună cu serviciile specializate, cauzele rebuturilor şi
pierderilor de materii prime şi materiale, combustibili etc. şi să ia măsuri pentru înlăturarea
lor şi recuperarea pierderilor
• să urmărească şi să răspundă de exploatarea raţională a utilajelor şi maşinilor din
dotare în scopul creşterii indicelui de folosire al acestora
• să completeze fişele tehnice de urmărire a comportării zilnice a utilajelor
• să verifice încadrarea în normele de muncă
• să asigure şi să urmarească respectarea disciplinei tehnologice, preocupându-se de
îmbunătăţirea proceselor tehnologice şi a procesului tehnic de producţie
o experienţă şi/sau calificări în management/coordonare,activitatea de producţie – cel
puţin 2 ani
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

incheiat si inregistrat sub nr. 4 /30.09.2019 in registrul general de evidenta al salariatilor

A. Partile contractului
Angajator - persoana juridica/fizica .SC FLORDASIL SRL, cu sediul/domiciliul in CUZA
VODA , jud. CALAEASI cod fiscal. RO 15062110,
si
salariatul/salariata - domnul/doamna NICULESCU VALENTIN, domiciliat/domiciliata in
localitatea CUZA VODA, str.TRANSFORMATORULUI, nr.55, judetul CALARASI ,
posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria KL nr. 227439
eliberat/eliberata de SPCLEP la data de 10.12.2017 , CNP 2950113510019, am incheiat
prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
B. Obiectul contractului: .angajare
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata NICULESCU VALENTIN urmand sa inceapa
activitatea la data de 01.10.2019
D. Locul de munca
Functia/meseria MUNCITOR NECALIFICAT, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).
G. Conditii de munca
“1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991
” privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in
conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.
H. Durata muncii
1.O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 164 ore/saptamana.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de 20 zile lucratoare, in raport cu durata muncii
(norma intreaga, fractiune de norma).
J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: 2.839lei
2. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se
lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu
un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003
- Codul muncii
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt 10
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie ;
b) echipament individual de lucru;
c) materiale igienico-sanitare;
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de 30 zile calendaristice;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de 30 zile lucratoare, conform Legii nr.
53/2003- Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de 30 zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003-
Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare sau Contractului colectiv de munca
aplicabil;

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor


1.Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f)dreptul la acces la formare profesionala.

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin
conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:


a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:


a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii
activitatii;
a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din
contractul colectiv de munca si din lege;
b) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului,
respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in
meserie si in specialitate;
c) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Angajator,SC FLORDASIL SRL Salariat, NICULESCU VALENTIN


FISA POSTULUI MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA
1. Denumirea postului:
muncitor necalificat în agricultură, cod 921302 conform Clasificării Ocupaţiilor din România
Compartimentul: Agricultură
Obiectul principal al postului: Execuţie muncă agricolă, desfăşurarea de activităţi de pregătire
a terenului,cultivare şi recoltarea produselor agricole;
2. Numele și prenumele salariatului:
NICULESCU VALENTIN
3. Se subordonează:
Administratorului
4. Numele șefului ierarhic:
POPESCU SILVIA MIHAELA
Atribuţii
· să încarce, să descarce sau să stocheze materia primă
· să pregătească materialul solicitat în utilizarea procesului tehnologic
· să încarce şi să descarce produsele agricole ori alte elemente necesare
· să fertilizeze terenul ,să ude şi să stropească terenul cultivat, să culeagă fructele,
legumele şi alte plante
· să aibă capacitatea de organizare a locului de muncă
· să participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
· să folosească timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de
serviciu, · să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a
muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
· să aducă la cunoştinţă de îndată administratorului accidentele de muncă suferite
de propria persoană sau de alţi angajaţi;
5. Obligaţii şi Restricţii
· să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în
cadrul spaţiului de lucru;
· este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în
serviciu sau pe timpul serviciului;
6. Competenţe
· Să aibă cunoştinţe temeinice privind disciplinele de bază din agricultură;
· Să aibă abilităţi de comunicare, organizare, coordonare şi trasarea de sarcini;
· Experienţa în postul scos la concurs nu este absolut necesară, dar se pune accent în
special pe disponibilitatea de acumulare de noi cunoştinţe şi de implementare a acestora în
practică.
7. Cerinţele postului
· atenţie distributivă;
· ascultare activă
· îndemânare;
· concentrare;
· punctualitate;
· capacitatea de a învăţa;
· aptitudini tehnice;
· responsabilitate
· corectitudine şi fidelitate
8. Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestora:
Dacă este cazul

Modalitatea de selectie a fortei de munca – INTERVIU

RESURSE UMANE NR.3


Nr.crt Departament Postul Nr. Vechime Sex Studii Studii Alte
angajati ani m/f medii superio categ
are orii
1. conducere manager 1 F X
1.
2. productie Sef productie 1 F X
2.
3. productie Sef productie 1 F X
3.
4. productie Muncitor 1 M X
4.
necalificat

SALARIZARE NR.4

Nr.crt Incadrarea Nr. Venit brut Venit Costuri Costuri


Pers. /luna - lei Net/lun lunare anuale
a - lei
1. MANAGER 3.486 2.000 3.486 41.832
1
2. RESPONSABIL PRODUCTIE 1 3.486 2.000 3.486 41.832
1
3. RESPONSABIL PRODUCTIE 2 3.486 2.000 3.486 41.832
1
4. MUNCITOR 2.839 1.650 2.839 34.068
1
5. 13.297 159.564
TOTAL salarii

Fond salarii luna 13.297lei

COSTURI CU SALARIILR NR.5


Nr.crt Indicatori An 1 An 2 An 3
1. Venit net/luna 7.650 7.650 7.650

2. Contributii asigurari sociale 5.647 5.647 5.647


si de sanatate/luna

3. Venit brut/luna 13.297 13.297 13.297


4. Cheltuieli totale/an cu salariile 159.564 159.564 159.564

5. TOTAL 478.692

Costuri anuale cu forta de munca (min 3 ani) : 478.692 lei


5.Descrierea activitatilor
SC. FLORDASIL SRL ofera produse de cea mai inalta calitate. Produsele destinate
vanzarii sunt tomate, ardei, crizanteme, petunii, lalele si zambile. Florile se vor vinde sub
forma de rasad puse in ghivece simple catre clienti, iar legumele se vor livra catre fabrica de
conserve, magazin desfacere,pensiune.
Sortimente de calitate superioara:
Tomate : soi precos si marisa
Ardei: soi albena
Crizanteme,petunii,lalele si zambile

Produsele
Societatea urmăreşte atragerea clienţilor prin varieteatea plantelor cultivate. Actuala
structură a ofertei poate fi urmărită mai jos:
PETUNIA (familia Solanaceae) este una dintre cele mai importante flori anuale.
Cele mai populare soiuri şi mai
cultivate de noi sunt cele denumite
ştiinţific Petunia nyctaginiflora şi
Petunia violacea, care sint si baza a
numeroase varietati.
Din specia Petunia hybrida, s-au creat
numeroase soiuri ce difera dupa
inaltime si ,forma si culoarea florilor.
Impartite in : inalte, mijlocii si pitice ,
au intre 80 si 20cm.
Petuniile, inalte si pitice pot avea cu
tulpini erecte sau pendule, cu flori in forma de palnie in variate culori(unicolore sau pestrite),
involte si simple, cu inflorire bogata si persistenta
Soiurile pitice, care au o crestere compacta cu flori mici sau mari, simple sau duble, sunt
foarte frumoase daca sunt plantate in ghivece.
Petuniile înfloresc din iunie pana in septembrie, sînt rezistente la vînt, iar florile nu se strica
daca ploua sau daca se face frig.
Petuniile se planteaza de obicei in lunile aprilie si mai. Ca teren, este nevoie de un
compost fertilizat amestecat cu nisip, un sol bogat in substante nutritive, motiv pentru care
sunt recomandate ingrasamintele Prefera soluri bogate in, substante organice, in special gunoi
de grajd la care se adauga putin nisip pentru ca apa sa treaca mai usor prin acest amestec..Au
nevoie de lumina, deci este preferabil sa fie plantate in locuri insorite. 
În timpul plantării petuniilor solul trebuie să fi umed. Ele au nevoie de umiditate dar nu în
exces. Petuniile se udă o dată pe zi, sau chiar o dată la două zile. Dacă s-a observat că
pămîntul este umed sau musteşte de apă, nu este necesar ca petuniile să mai fie udate în acea
zi. Seara, petuniile pot fi stropite pe frunze şi flori, pentru a-şi menţine prospeţimea. Petuniile
infloresc frumos si bogat atunci cand sunt cultivate pe terenuri insorite, afanate, permeabile si
ingrasate. Atunci cand sunt plantate este necesar ca pamantul sa contina si turba cu ph
adecvat. Un sol asemanator muscatelor este indicat. 
In conditii de semiumbra, inflorirea este mai slaba. In general, petuniile cu flori mari sunt mai
pretentioase la lumina si caldura . Pentru o ramificare mai buna si o inflorire abundenta se
ciupesc varfurile lastarilor. Ciupitul consta in indepartarea varfului plantei, atunci cand are
inaltimea de 10-15 cm.
Petunia are nevoie de fertilizări o dată la 2-3 săptămîni cu un îngrăşămînt bogat în azot.
In timpul vegetatiei, se recomanda sa se faca ingrasarea suplimentara de 1-2 ori, putandu-se
folosi in acest scop o solutie nutritiva de gunoi de pasari (1 parte gunoi la 10 parti apa)..
O data pe luna este indicat administararea unei doze de fier. Fertilizarea cu ingrasamant la un
interval de 10 zile, va accentua frumusetea petuniei.
Combatere boli si daunatori:
Fainarea - combateti cu Rubigan 0,03% sau Bavistin 10 WP 0,1%.; fungicidele (Shavit-0,05
%, Systhane12 E-0,05%). Se fac 2 tratamente la interval de 7-12 zile.
Paianjenul - Nissorun 10 in concentratie de 0,03% ; combate toate tipurile de paianjen.
Neuron 500 EC 0,008%, Omite 57 E 0,1%
Musculita alba - Mospilan 20 SP 0,025%, Confldor 20 SL 0,075%.
Cercosporiza - Dithane M45, Topsin M 0,05%, Merpan 50. Se fac 2 tratamente la interval de
7-10 zile.
Puricii de frunze - Mospilan 20 SP, Fastac 10 EC.

ZAMBILA
Zambilele în ghiveci sunt pregătite să înflorească la începutul lunii martie (1-8
martie). Bulbii de zambile trebuie tratați atât termic cât şi chimic. Cu cât este mai mare
mărimea bulbului, cu atât mai mare va fi mărimea
florii.Pentru o înflorire sigură, bulbii
trebuie plantaţi în ghivece din timp, luna
octombrie-noiembrie, după care trebuie
ţinuti la un loc întunecos, cu o temperatură
constantă de 8-10°C.Plantarea se face
imediat dupa achiziţia bulbilor pentru că
ele sunt gata să se înrădăcineze. Cât mai
mult se întărzie plantatul cu atît se scade
calitatea bulbilor şi creşte riscul de
dezvoltarea penicillium-ului mai ales la
temperaturi mai joase şi umede. Pentru
plantare se foloseşte turbă pentru semănat sau un amestec de pământ cât mai nisipos.
Mărimea ghivecelor se alege astfel încât să rămână 1-2 cm între bulb şi marginea ghiveciului.
Bulbii trebuie aşezaţi în ghivece ca vârful să fie în sus şi să nu fie acoperit cu pământ (un
sfert din bulb). Chiar dacă bulbii au fost tratate chimic se recomandă ca udarea să se facă cu o
soluţie care conţineCaptan(Merpan) sau Previcur. Zambila este e plantă sensibilă la ger,
temperatură optimă în sol trebuie să aibă 9°C, această temperatură terbuie să fie constantă în
lunile noiembrie începutul lui decembrie şi să nu coboră sub 2-5 °C pană la sfârşitul lui
februarie. Peste aprox. 12 săptămâni la vârful bulbilor vor apărea o mică, palidă tulpină cât un
degete. Trebuie să ştim că pentru formarea rozetei avem nevoie de 4 săptămâni. În timpul
zilei ghivecele trebuie ferite de lumină intensă se acopera cu foi de hîrtie, ziare,etc. şi întro
săptămână treptat se înlătură umbrirea. Pe la sfârşitul lui februarie când începe să crească cele
două frunze şi în mijloc apare rozeta zambilei, se mai poate întârzia cu câteva zile înflorirea
prin reducerea temperaturii la 12 °C. Zambila nu necesita multă fertilizare dar cu un
fertilizant echilibrat o putem ajuta dacă este nevoie. Înflorirea se poate grăbi prin ridicarea
temperaturii la 17-19 °C şi cu hormon giberelin numit Evoplant. Prin controlarea temperaturii
se poate grăbi sau întârzia înflorirea şi astfel obţine cele mai bune rezultate.Numărul
floricelelor depinde foarte mult şi de soi. Pink Pearl şi Delft Blue pruduc mai multe flori
decât soiurileAnna Marie şi Blue
Combatere boli si daunatori:
Plantele pot fi atacate de acarieni, împotriva cărora se poate
utiliza:Nissorun,Vertimec,Milbenkock, iar contra bolilor foliare (rugină, botrytis) putem
folosi: Amistar,Folikur,Score. Putrezirea galbenă: Aliette 80wp, Elation Pro,Mikal. Infecţiile
pot fi evitate dacă se foloseste turbă înbunătăţită şi dezinfectată.
LALEAUA
Pentru cultura lalelelor, sera trebuie sa fie prevazuta cu sistem mecanic de umbrire si
cu instalatie de apa calda si rece, astfel ca udarile sa se faca la temperatura mediului. Lalelele
aduse in sera se aseaza pe parapet.
Cele care sunt dezvoltate normal, se
lasa cateva zile la o lumina difuza care
se realizeaza printr-o usoara umbrire a
serei, pentru ca frunzele sa capete
treptat, culoarea de verde viu deschis.
Cand lastarii sunt prea scurti se
recomanda sa fie asezati cateva zile
sub parapet, la intuneric, ori se
acopera parapetul sau sera cu folii de
polietilena neagra. Sera se mai poate
acoperi si cu rogojini, obloane sau
cand sunt cantitati mai mici de
ghivece, aceste se pot acoperi cu altele, puse invers, dupa ce li s-a astupat, mai intai, orificiul
de drenaj.
Cand plantele ating inaltimea dorita si mugurele floral a iesit in intregime din bulb,
materialele folosite la umbrire se indeparteaza treptat si lalelele raman in plina lumina.
Umbrirea plantelor in aceasta perioada are drept scop sa accelereze cresterea tijei florale,
astfel incat floarea sa nu mai ramana jos, intre frunze.
Floarea mai poate ramane jos datorita unei inradacinari defectuase, fortarii soiurilor tarzii
prea devreme sau udarii plantelor cu apa rece in timpul culturii. In primele zile, temperatura
poate fi, de 13-14°C, urcadu-se treptat la 16-17°C. Daca se observa ca lalelele nu merg destul
de bine se poate ridica temperatura pana la 19°C, valoarea maxima la care se poate ajunge.
Combatere boli si daunatori:
In general bolile lalelelor sunt provocate de diferiti agenti patogeni, ca: virusi, bacterii,
ciuperci, etc.
Virozele sunt cauzate de virusuri. Boala este transmisa in mod direct prin insecte sugatoare
cum sunt: paduchii de frunza si prin cepele infectate. Preventiv se combat insectele
daunatoare si se foloseste un material sanatos pentru plantare.
Putrezirea coletelor si caderea lalelelor sun provocate de ciuperca Pythium de barynum.
Pentru a preveni aparitia bolii trebuie sa se tina seama de urmatoarele sfaturi atat la cultura in
sera cat si la cultura in gradina :
 sa nu se cultive prea devreme in gradina
 sa nu se dea caldura pamantului ; cutiile si ghivecele se vor aseza, cel mai bine, pe
parapet sau stalaje in sera
 aerul in sera nu trebuie sa fie umed, de aceea este bine sa se aeriseasca seara,
udatul se va face numai dimineata si apoi, imediat, se va aerisi in sera
 se vor evita diferentel bruste de temperatura in sera
 distantele de plantare nu vor fi prea mici in gradina
 materialul saditor trebuie sa fie sanatos ;
 serele, ghivecele si pamantul, inainte de plantare se dezinfecteaza cu formalina in
sera.
Principalii daunatori ai lalelelor in sera si gradina
 Paduchii de frunze ( Aphidae) sunt printre cei mai periculosi dusmani ai lalelelor,
deoarece ataca in colonii. Apar pe lalelele in sera, cand umiditatea atmosferica este
prea scazuta sugand, in general, partile tinere si moi ale plantelor.
 Paianjenul de radacina (ryzoglyphus echinopus). Atacul se recunoaste dupa
ingalbenirea brusca a frunzelor datorita distrugerii radacinilor si cepelor.
 Soarecii si sobolanii sunt daunatori foarte periculosi. Primii ataca, in special partile
aeriene, iar ceilalti bulbii. Lalelele fiind preferate de acesti daunatori sunt distruse
complect.

ROSIILE
Dintre culturile practicate în sere, tomatele ocupa primul loc. Datoritã temperaturilor
foarte ridicate din timpul verii, cultura se realizeaza în doua cicluri: ciclul I din ianuarie pâna
la sfarsitul lunii iunie si ciclul II din prima decada a lunii iulie pâna la jumatatea lunii
decembrie.
Pregatirea serelor se face diferentiat pentru cele doua cicluri
de culturã, mai ales în ceea ce priveste modul de efectuare a
dezinfectiei solului.
Ordinea în care se efectueazã lucrãrile de
pregãtire în ciclul I este urmãtoarea: evacuarea
resturilor culturii precedente si stabilirea
focarelor de boli si dãunãtori, mobilizarea adâncã a
solului la 28-30 cm cu MSS 1,4, frezarea solului la adâncimea de 15
cm, dezinfectia chimicã a solului cu sulfat de cupru 500-1000 kg/ha sau Nemagon
500 kg/ha, Di-trapex 500-600 kg/ha, Dazomet 500-600 kg/ha, Bromurã de metil, fertilizarea
de bazã cu îngrãºãminte chimice conform rezultatelor analizelor agrochimice, frezarea pentru
încorporarea acestora ºi modelarea terenului.
Dozele de îngrãsãminte pentru fertilizarea de bazã depind de gradul de fertilitate a
solului.
Pentru ciclul II se administreazã îngrasaminte organice în sol (80-100 t/ha.
Înfiintarea culturilor pentru ciclul I are loc în intervalul 1 ianuarie - 15 martie, în
functie de posibilitatile asigurãrii energiei. Pentru ciclul II plantarea are loc în jurul datei de
15 iulie.
Lucrãrile de îngrijire se aplicã la sol, se combat bolile si dãunãtorii, se dirijeazã
factorii de vegetatie si se fac lucrãri speciale la plante. Solul se afâneazã manual cu furca sau
sapa, sau mecanic cu motoprãsitoarea.
Dupã plantare se va urmãri mentinerea nivelului de umiditate în aer de 67-70 %, iar în
sol de 70-75 %. Pânã la înflorire, în aer se va menþine umiditatea relativã de 55-60 %, iar în
sol de 80-85 %. În perioada de fructificare, umiditatea în aer se va ridica la 65-70 %, iar în sol
se menþine la 75-85 %. Irigarea se face prin picurare La fertilizarea tomatelor în sere în
cursul perioadei de vegetaþie se va tine seama de consumul specific.
Dupã plantare se pune accent pe continutul de fosfor si potasiu al solului din sere,
apoi cresc cerintele fatã de azot, iar în perioada recoltãrii intense se acordã atentie potasiului,
pentru asigurarea unei calitãti comerciale corespunzãtoare.
O atentie deosebitã se acordã aerisirii. Când plantele sunt mici, volumul de aer din
serã este suficient, la ciclul II fiind necesarã ventilarea pentru reducerea temperaturii. La
început se aeriseste numai în zilele însorite. Pe mãsurã ce plantele cresc se intensificã
aerisirea. O bunã aerisire se realizeazã prin ventilatie fortatã si distribuire aerului prin
conducte perforate din folie de polietilenã.
Pentru culturile din sere si solarii se întocmesc programe speciale de fertilizare.
Combaterea bolil si daunatori: se face cu multã atentie, prin tratamente mai
numeroase, folosind produsele mentionate în tabelele de la tehnologia de culturã a tomatelor
în solarii.
Completarea golurilor se face în primele douã sãptãmâni de la plantare, cu rãsad din
rezerva de rãsad, de bunã calitate ºi din acelaºi hibrid.
Sustinerea plantelor se face cu sfori legate cu un capãt de sârma spalierului, cu celãlalt
de baza tulpinii plantei. Legãtura se face mai larg, pentru a permite îngrosarea tulpinii.
Operatia se executã dupã 15-20 zile de la plantare, când plantele sunt deja bine înrãdãcinate.
Pe mãsurã ce plantele cresc, se paliseazã prin rãsucirea pe sfoarã.
Copilitul se face sãptãmânal si constã din suprimarea tuturor lãstarilor ce cresc la
subsoara frunzelor, când au 4-5 cm lungime.
Defolierea se începe înainte de intrarea în pârgã a fructelor din prima inflorescentã si
se poate continua treptat pânã sub etajul de fructe din care se recolteazã. Nu se vor elimina
mai mult de 3 frunze pe sãptãmânã. În partea superioarã a plantei se va conserva foliajul pe
80-100 cm.
Polenizarea suplimentarã se realizeazã prin miscarea plantelor prin ''baterea sârmelor"
cu un bat, prin folosirea vibratorului electric sau a atomizatorului.
Cizelarea fructelor este o lucrare ce trebuie extinsã si în serele din tara noastrã. Constã
din îndepãrtarea fructelor din inflorescente, rãmase mici. Efectuarea acestei lucrãri va duce la
un plus de producþie de 5-10% pe unitatea de suprafaþã.
Cârnitul plantelor se executã pentru ciclul I, dupã 8-12 inflorescente, iar pentru ciclul
II dupã 4-8 inflorescete. Se face cu circa 60 zile înainte de încheierea culturii, lãsând 1-2
frunze deasupra ultimei inflorescente.
Recoltarea tomatelor în ciclul I poate începe la sfârsitul lunii martie si chiar mai
târziu, în functie de data plantãrii si dureazã pânã la sfârsitul lunii iunie.
Productia este în jur de 80-100 t/ha. În ciclul II recoltarea începe în ultima decadã a
lunii septembrie si se prelungeste pânã la jumãtatea lunii decembrie, realizându-se o
productie de 50-70 t/ha.
Recoltarea se face manual, la diferitele grade de maturare, în functie de destinatia
fructelor, la interval de 2-3 zile.

ARDEIUL
Vârsta răsadurilor la plantare trebuie să fie de 60 – 65 de zile. Cu câteva zile înainte
de plantare, răsadurile să se călească printr-o aerisire mai puternică ziua şi noaptea, iar cu
câteva ore înainte de scoaterea răsadului este recomandat udarea lui din abundență.
Plantarea se începe când în sol se realizează temperaturi de peste 15°C. Răsadurile se
plantează pe strat înălţat, plantându-se câte două rânduri la o distanță de 70 cm. Între plante
pe rând
distanţele diferă în funcție de varietate: la ardeiul
lung distanţa pe rând este de 15 cm. Cea mai
răspândită metoda de plantare este pe două
rânduri apropiate la 40-60 cm și doua depărtate la
o distanță de 1 – 1,2 m. Distanța între plante pe
rând trebuie sa fie cuprinsă între 30-40 cm.
Densitatea recomandată pentru plantarea ardeilor
în sere sau solarii este de 30.000 – 35.000
plante/ha.
10-12 udări de la plantare și până la recoltare
La 4-5 zile de la plantare se aplică 3-4 praşile între rânduri şi 2 praşile pe rând. Udarea se face
după plantare pentru asigurarea prinderii. După aceea nu se mai udă 2-3 săptămâni pentru a
favoriza o înrădăcinare mai profundă. Apoi, până la fructificare se udă la interval de 7-10 zile
cu norme de 250-300 m³/ha. În timpul apariţiei masive a fructelor, când plantele de ardei au
cea mai mare nevoie de apă, udările se fac mai des, la intervale de 5-6 zile cu norme de 300-
350 m³/ha. Se evită pe cât posibil udarea în timpul înfloririi masive. În mod obişnuit se aplică
10-12 udări, dar este important ca udarea să se realizeze cât mai de dimineață, cu 1-2 ore
înainte de răsărirea soarelui.
4-5 fertilizări cu îngrășăminte chimice și organice
În cursul perioadei de vegetaţie se pot aplica 2-3 fertilizări cu îngrăşăminte chimice
sau 4-5 fertilizări, alternându-le pe cele făcute cu îngrăşăminte minerale, cu cele organice.
Prima fertilizare se aplică la 12-15 zile de la plantare, cu 80-100 kg/ha azotat de amoniu, 100
kg/ha superfosfat şi 50 kg/ha sare potasică. A doua şi a patra fertilizare se fac cu gunoi de
grajd, 4000 -500 kg/ha, administrat odată cu apa de irigat, a treia fertilizare se realizează cu
100-150 kg/ha superfosfat şi 70-80 kg/ha sare potasică (în perioada de înflorire maximă) iar a
cincea cu 100 kg/ha azotat de amoniu, 250 kg/ha superfosfat şi 70 kg/ha sare potasică (în
perioada de creştere maximă a fructelor).
Pe suprafețe mici este important copilitul plantelor, care constă în ruperea
frunzuliţelor de la subsuoara lăstarilor şi cârnirea plantelor, care constă în ruperea vârfului de
creştere a plantei, în scopul obţinerii unor fructe mai mari, mai timpurii pe de o parte, sau
pentru a asigura ajungerea la maturitatea de consum a unui număr mai mare de fructe.
Combaterea bolilor și dăunătorilor: dintre bolile cel mai des întâlnite în cultura de
ardei, cele mai însemnate pagube sunt produse de pătarea frunzelor şi băşicarea fructelor,
pătarea pustulară, putrezirea receptaculului şi a seminţelor, putregaiul cenuşiu, făinarea, iar
dintre dăunători: păduchele verde al piersicului, omida capsulelor, păianjenul roşu comun.
Produsele pe care le poți folosi pentru combaterea chimică sunt:
 Sulphur 80 WG (0,3%) – 3 kg/ha – pentru făinarea ardeiului;
 Winner M80 (0,2%) – 2 kg/ha – pentru mana ardeiului, alternarioză;
 Faster 10 CE (0,03%) – păduchele piersicului;
 Envidor 240 SC (0,04%), Nissorun 10 WP (0,04%) – pentru păianjenul roşu comun.
SC FLORDASIL SRL
J51/1480/2019,CUI
15062110

CATALOG PRODUSE

Rosii Precos-7lei/kg Rosii Marisa-4lei/kg Ardei Albena-5lei/kg


Crizanteme ghiveci-15lei Petunii -25lei/ghiveci

Zambile -10 lei/ghiveci Lalele-10lei/ghiveci


Pentru comenzi va asteptam la numerele de telefon: 0726352555 sau pe email flordasil@gmail.com
Pentru desfasurarea activitatii propuse societatea va utiliza ca materii prime principale
rasaduri,butasi si bulbi, fertilizanti cu macro-elemente si microelemente, dezinfectanti sol,
tratamente pentru combaterea daunatorilor, iar ca materiale auxiliare ambalaje (ladite,
ghivece, cutii, etichete), consumabile, etc. Rasadurile vor fi achizitionate de la societati
specializate, autorizate pentru producerea si comercializarea acestora, care folosesc seminte
ce garanteaza autenticitatea hibrizilor. Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii
acestora, dupa urmatoarele criterii:
 Pret
 Termen de livrare
 Termene si modalitati de plata
 Nivelul calitativ al produselor

6.Necesar anual de rasad,utilaje si accesorii pentru cultivarea celor patru sere este
urmatorul:

NECESAR RASAD/ ACCESORII/ SOLUTII INTRETINERE NR.6


UM lei
NR. DENUMIRE Bucati PRET LEI / BUC Valoare
CRT
1. RASAD TOMATE 6240 1.5 4.680
2. RASAD ARDEI 1560 1.3 2.028
3. BULBI LALELE 4000 1.3 5.320
4. BULBI ZAMBILE 4000 2 8.000
5. RASAD PETUNII 4000 1.5 6.000
6. RASAD CRIZANTEME 8000 2.2 17.600
7. SOLUTII 1 4865 4865
FERTILIZARE/
ERBICIDARE
8. GHIVECE MICI 12000 0.86 1.032
9. GHIVECE MARI 8000 0.9 7.200
10. PAMANT UNIVERSAL 15 95 1425
11. ACCESORII (sape, 1 2867 2867
cazmale, greble, sfoara,
sarma, salopete, manusi,
foarfeci, clipsuri, etc.)
LADITE 500 1 500
FOLIE 1 350 350
TOTAL 61.867

CHELTUIELI CU UTILITATILE / COMBUSTIBIL NR.


7
UM
lei
NR. DENUMIRE TOTAL/ LEI
CRT
1. APA 1250
2. ENERGIE ELECTRICA 790
3. MOTORINA 2250
4. TOTAL 4290

Asociata Burciu Daniela deţine un teren cu o suprafaţă de 2000mp pe care este


construita hala de depozitare cu o suprafata de 30 mp si cele 4 sere cu o suprafata de
1600mp. Investitia în sera presupune toate dotarile necesare: structura metalica, acoperirea cu
folie de polietilena gonflabila, sisteme de încalzire si irigare.
Serele sunt de tip modul, având următoarele caracteristici:
 lățime 5m
 lungime 80 m
 distanța dintre stâlpi 2,5m
 înălțime la jgheab 3 m
 înălțime la bara suport cultură 2,5m
 înălțime la vârf 3,85m
 acoperire cu folie dublă gonflabilă care rezistă 5 ani
 ventilație laterală
 sistem de încălzire centrala pe lemne
 ușă față, ușă spate
Constructia hala depozitare este simpla, fara instalatii, destinate pastrarii de scurta durata a
produselor si sediu administrativ.

Prin proiectul de investitii s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor utilaje


agricole:
 Motosapa
 Instalatie de irigare
 Atomizor
 Sistem incalzire
 Cantar
Sistem de irigare prin picurare - caracteristici tehnice:
 liniile de picurare (tub) au diametru 16-20 mm
 picuratorii sunt amplasati la 30 cm distanta / debit de 1,0 l/ora/picurator.

Sistem incalzire: Generatoare de aer cald


Aceste sisteme de încălzire sunt destinate serelor și solarii și folosesc ca materie primă
lemnoase din toată gama: lemne de orice esență, resturi lemnoase, talaj, rumeguș și chiar și cărbune
și cocs. Modul în care acestea funcționează este foarte simplu: generatoarele funcționează cu ajutorul
unei turbine care împinge aerul pe lângă cuva de ardere și pe lângă schimbătorul de căldură al
generatorului, de unde se preia căldura produsă care mai apoi este degajată în spațiul de încălzit.
Un avantaj major la capitolul siguranță este că nu este sub presiune, astfel nu există sub nicio formă
incidente specifice centralelor sau altor tipuri de generatoare pe gaz și motorină.
Motosapa- Specificaţii:
 7 CP
 4 timpi
 83 cm laţime lucru
 Adâncime de lucru 23cm
 Benzină
 accesorii incluse: 1 x Adaptor 1 x Plug 2 x Roti cauciuc 1 x Cultivator 2 x Rarite
 Productivitate (m²/h) 1000
 Greutate 80 Kg

Atomizor Ruris A103S Specificaţii:


 3 CP
 motor TEZ, 2 timpi
 Benzină
 16l
 accesorii incluse: salopetă, mască, ochelari de protecţie
 Distanţa de pulverizare pe orizontală 12 m
 Distanţa de pulverizare pe verticală 10 m
 Tip pulverizare: ceaţă, jet, picături
 Presiune maximă 2,7bar

Cantar - caracteristici tehnice: capacitate – 300 – 500 kg

DOTARI TEHNICE
NR.8
Nr. DENUMIRE DESCRIERE Cantitate VALOARE
crt LEI
1. ATOMIZOR Fertilizare/erbicidare 1 790
2. SISTEM IRIGARE – PRIN Irigare plante 1 3200
PICURARE
3. SISTEM INCALZIRE –PE LEMNE Incalzire sere 1 9526
4. MOTOSAPA Pentru arat 1 2350
5. TOTAL 15.866

CONSTRUCTII NR.9
Nr. DENUMIRE Cantitate VALOARE LEI / BUC VALOARE TOTALA
Crt LEI

CONSTRUCTIE SERE 4 18973 75893


HALA DEPOZITARE 1 4763 4763
TOTAL 80.656

TOTAL COST INVESTITII = 61.867 + 15.866 + 80.656 = 158.389


DATE PRIVIND BUNURILE SOCIETATII: APORT ACTIONARI
NR.10
DENUMIRE VALOARE LEI

TEREN 2000 MP 40.000

AUTOUTILITARA DACIA LOGAN 20.000

APORT IN NUMERAR 80.000

TOTAL 140.000

FURNIZORI

SC SEMINTE AGRO SRL-seminte legume si butasi/rasaduri/bulbi flori

OFERTA RASADURI
RĂSADURI PENTRU SPAŢII PROTEJATE - SERĂ – SOLAR
SPECIA SOI/HIBRID CANTITATE PRET LEI /FIR
TOMATA MARISSA F1 3120 1,50
PREKOS F1 3120 1,50
ARDEI ALBENA 1560 1,30

OFERTA BUTASI/BULBI FLORI

SPECIA SOI/HIBRID CANTITATE PRET LEI /FIR


ZAMBILE HYACINTH 4000 2
ORIENTALIS
LALELE RANOTSVETUSCHIE 4000 1.33
CRIZANTEME LUZON PINK,GOLD 8000 2.2
PETUNII GRANDIFLORA 4000 1,5
 preţul conţine TVA.
 Pentru comenzi ne puteţi contacta în zilele lucrătoare, între orele 7.30-16.00

DATE DE CONTACT
S.C. AGRO SEM S.R.L. Str. DACIEI Nr. 18 Sat.Visini Com. Independenta Jud. Calarasi
Telefon – 0736.950.980 E-mail: agro_sem@gmail.com

Vă aşteptăm!
Cu respect,
Echipa Agro Sem

SC AGRODEP SRL-constructii solare

OFERTA DE PRET PENTRU SOLAR DIN ȚEAVA ZINCATĂ


Caracteristici tehnice
 solar 4.25 m x 8 m, 10 m, 12 m, 14 m, 16 m, 18 m, 20 m din țeavă zincată de 33 mm
cu poartă de 1m x 2m
 înălțime Solar până la Tirant 2 m
 5 arcade din teava zincata de 33 mm (din 3 parti )
 10 picioare din țeavă zincată – 750 mm
 Tirant din țeavă zincată – 3000 mm
 Cleme de prindere zincate (tirant de arcadă)
 10 Diagonale din țeavă zincată – 700 mm
 cleme de prindere zincate (diagonalele de tirant) longherina din țeavă zincată de 27
mm
 poartă 1 x 2 m din țeavă zicată, completă cu sistemul de prindere pe arcadă
 șuruburi 8 x 40 Autoforante
 sisteme și piese de ancorare si prindere
 fară folie, aceasta se poate achiziționa separat
Avantaje
 împiedică pierderea de căldură acumulată pe parcursul zilei
 rezistent la radiațiile UV
 rezistență mecanică și elasticitate
 transparent la razele luminoase
 structură metalică rezistentă
Preț
Varianta 1. Kit Solar din Țeavă Zincată cu Ușă Solariums – 4.25 m x 8 m – 2.249,00 lei /
bucată
Varianta 2. Kit Solar din Țeavă Zincată cu Ușă Solariums – 4.25 m x 10 m – 2.629,00 lei /
bucată
Varianta 3. Kit Solar din Țeavă Zincată cu Ușă Solariums – 4.25 m x 12 m – 2.939,00 lei /
bucată
Varianta 4. Kit Solar din Țeavă Zincată cu Ușă Solariums – 4.25 m x 14 m – 3.249,00 lei /
bucată
Varianta 5. Kit Solar din Țeavă Zincată cu Ușă Solariums – 4.25 m x 16 m – 3.689,00 lei /
bucată
Varianta 6. Kit Solar din Țeavă Zincată cu Ușă Solariums – 4.25 m x 18 m – 3.999,00 lei /
bucată
Varianta 7. Kit Solar din Țeavă Zincată cu Ușă Solariums – 4.25 m x 20 m – 4.319,00 lei /
bucată
*Comanda se realizează pe baza unui avans de 20%

Montaj
Solarul se montează cu ajutorul șuruburilor și autoforantelor incluse în preț, deci nu necesită
sudură. Kitul de solar se livrează cu instrucțiuni de montaj.

Livrare și Transport
Produsul se trimite prin Curier în Toată țara. Transportul este contra cost.
Termen de livrare
Livrarea se face prin curierat rapid, în termen de 1 – 5 zile de la plasarea și procesarea
comenzii. Dacă produsul nu este pe stoc se realizează în decurs de 2 – 3 săptămâni.

Garanție
Produsul are o perioadă de garanție de 25 ani pentru Structura Metalică.
Cu montaj

Varianta 1.  Solar din Țeavă Zincată cu Ușă Solariums – 4.25 m x 8 m – 3.249,00 lei /
bucată
Varianta 2.  Solar din Țeavă Zincată cu Ușă Solariums – 4.25 m x 10 m – 3.629,00 lei /
bucată
Varianta 3.  Solar din Țeavă Zincată cu Ușă Solariums – 4.25 m x 12 m – 3.939,00 lei /
bucată
Varianta 4.  Solar din Țeavă Zincată cu Ușă Solariums – 4.25 m x 14 m – 4.249,00 lei /
bucată
Varianta 5.  Solar din Țeavă Zincată cu Ușă Solariums – 4.25 m x 16 m – 4.889,00 lei /
bucată
Varianta 6.  Solar din Țeavă Zincată cu Ușă Solariums – 4.25 m x 18 m – 6.999,00 lei /
bucată
Varianta 7.  Solar din Țeavă Zincată cu Ușă Solariums – 4.25 m x 20 m – 7.319,00 lei /
bucată
*Comanda se realizează pe baza unui avans de 20%

Garanție
Produsul are o perioadă de garanție de 25 ani pentru Structura Metalică.

S.C. DUCS S.A.


CUI: RO6856721
Nr. REG: J51/430/2019
Adresă: Str. Grădinarilor, nr.32, com. Roseţi, jud. Călăraşi
Telefon: 0770 497 950
E-mail: ducsutilaje@gmail.com
Motosapa Ruris Dac 6500K

Specificaţii:

- 7 CP
- 83 cm laţime lucru
- Adancime de lucru 29cm
- 4 timpi
-

Benzină
- Productivitate (m²/h) 1000
- Greutate 80 Kg

Preţ: 1.500lei

Motosapă Ruris 5500R


Specificaţii:

- 4 CP
- 4 timpi
- 36 cm laţime lucru
- Adâncime de lucru 15cm
- Pornire manuală
- Benzină
- Productivitate (m²/h) 400
- Greutate 31 Kg
Preţ: 1.250lei

Motosapa Ruris Dac 7009ACC2


Specificaţii:
- 7 CP
- 4 timpi
- 83 cm laţime lucru
- Adâncime de lucru 23cm
- Benzină
- accesorii incluse: 1 x Adaptor 1 x Plug 2 x Roti cauciuc 1 x Cultivator 2 x Rarite

- Productivitate (m²/h) 1000


- Greutate 80 Kg
Preţ: 2.350lei
Atomizor Ruris A102

Specificaţii:
- 2.9 CP
- motor TEZ, 2 timpi
- Benzină
- 14l
- accesorii incluse: salopetă, mască, ochelari de protecţie
- Distanţa de pulverizare pe orizontală 12 m
- Distanţa de pulverizare pe verticală 7 m
- Tip pulverizare: ceaţă, jet, picături
- Presiune maximă 2,5bar
Preţ: 690lei
Atomizor Ruris A103S

Specificaţii:
- 3 CP
- motor TEZ, 2 timpi
- Benzină
- 16l
- accesorii incluse: salopetă, mască, ochelari de protecţie
- Distanţa de pulverizare pe orizontală 12 m
- Distanţa de pulverizare pe verticală 10 m
- Tip pulverizare: ceaţă, jet, picături
- Presiune maximă 2,7bar
Preţ: 750lei

*Toate produsele au garanţie 24 de luni.


Sc.Alex invest 2004.SRL

OFERTA DE INGRASAMANT,INSECTICID,FUNGICID,ERBICID
Ingrasamant-Flori
-Florivit ingrasamant solubil 200grame - 11,20Lei
1gr/l de apa, Se utilizeaza o data pe saptamana (Aprilie-August).
-Florivit ingrasamant lichid 2,5L – 30,70Lei
10ml/1l de apa, Se utilizeaza o data pe saptamana(Ianuarie-Decembrie).
-Ingrasamant universal gradini Azofoska 10kg – 128Lei
10kg/150m2
-Ingrasamant pentru trandafiri si arbusti(granulat) 1kg -24,20Lei
20-50gr/planta

Sc.Alex invest 2004.SRL


Ingrasamant-Pomicultura
-Kristalin start 500gr – 20Lei
10gr/10l de apa, Se utilizeaza prin stropire odata pe saptamana
Asigura un inceput rapid al cresterii pantelor,pomilor.
-Novalon 25kg – 270Lei
7-9Kg/ha
Regulator pentru maturizare uniforma si de calitate a fructelor.
-Orgevit-(natural ) 20Kg – 38lei / 1t – 1900Lei
Solarii 1,5-2t/ha, Legume 11,5t/ha, Livezi 2-3t/ha, Vita de vie 1-1,5t/ha
Imbunatateste structura solului, absortie gradual a substantelor nutritive, creste
capacitatea de retinere a apei.
Ingrasamant-Vita de vie
-Biopon 1kg-15lei
1kg/40 m2
Contine substante nutritive si minerale necesare cresterii si fructificarii vitei de vie.
-Ingrasamant foliar cu potasiu Atlante 5l – 49Lei
2-6 l ingrasamant/ha
250ml substanta/100L apa
Completeaza fertilizarea si asigura absortia si translocarea in planta.
Sc.Alex invest 2004.SRL
Fungicide
-Ridomil Gold MZ68WG 5kg – 435Lei
Vita de vie 2,5kg/ha
Legume 2,5kg/ha
Protejeaza planta si combate mana.
-Signum 500g – 200 Lei
Pomi fructiferi 500g/ha
Legume 1,5kg/ha
Inhibeaza germinatia sporurilor.
Erbicide
-Adengo 465 Sc 1l -690 Lei
Porumb 400ml/ha
Volum de solutie 200-400 l/ha
Permite mentinerea solului curat timp de 6-8 saptamani de la aplicare sau pana la
prima eventual lucrare mecanica.
Eficient impotriva majoritatii buruienilor dicotiledonate si monocotiledonate.
-Sekator Progress OD 1l – 465 Lei
Grau,Orz,Orzoaica de primavara 100ml/ha
Volum solutie 200-400 l/ha
Sc.Alex invest 2004.SRL
Erbicid systematic pentru combaterea buruienilor dicotile anuale si perene si a unor
monocotiele.
-Pulsar 40 1l – 200 Lei
Fl.Soarelui,orez,soia,mazare lucerna 1l /ha
Volum solutie 200-400l/ha
Asigura combaterea unei game variate de buruieni dicotiledonate si monocotiledonate
annual.
-Stratos Ultra 5l – 520 Lei
Pomi fructiferi, legume,rapita,porumb ,fasole, 2l/ha
Volum solutie 150-400l/ha
Combate buruienile graminee anuale .
Insecticide
-Faster 10 CE 1l – 95 Lei
Grau 100ml/ha, Porumb 200ml/ha, Soia,Lucerna 100ml/ha, Rapita 200ml/ha, Vita de
vie 200ml/ha, Pomi fructiferi 300 ml/1000L apa/ha, Legume 300ml/1000L apa/ha
Piretroid de sinteza nesistematic, cu actiune de contact si ingestie.
Are actiune in mod deosebit asupra speciilor de lepidoptere, coleoptere, diptere,
hemiptere, si altele.
-Karate zeon 1l – 250 Lei
Vita de vie 150ml/1000L apa/ha, Mar 225ml/1500L apa/ha, alti Pomi Fructiferi
150ml/ha, Floarea Soarelui 150ml/ha, Cereale, Rapita,Sfecla de Zahar 150ml/ha
Insecticid piretroid,cu actiune de contact si de digestive asupra unei game largi de
daunatori.Actioneaza asupra sistemului nervos al insectelor.
PARAMETRI TEHNOLOGICI DE TOMATE
PRODUCTIE
Suprafata totala cultivata tomate 800 mp
Cicluri de productie 2 Cicluri / an
Productivitate medie ciclu I (iarna-vara) 6 Kg /fir
Perioada de recoltare 4 luni
Productie totala ciclul I 18.720 Kg / ciclu
Productivitate medie ciclu II (vara-toamna) 6 Kg / fir
Perioada de recoltare 4 luni

Productie totala ciclul II 18.720 Kg / ciclu


Productie totala anuala 37.440 Kg / an

PARAMETRI TEHNOLOGICI DE ARDEI


PRODUCTIE
Suprafata totala cultivata 400 mp
Cicluri de productie 1 Cicluri / an
Productivitate medie ciclu I (primavara- 3 Kg /fir
vara)
Perioada de recoltare 4 luni
Productie totala ciclul I 4.680 Kg / ciclu

PARAMETRI TEHNOLOGICI DE PETUNII/CRIZANTEME/LAL


PRODUCTIE ELE/ZAMBILE
Suprafata totala cultivata 400 mp
Cicluri de productie 1 Cicluri / an
petunia(primavera –vara)
Cicluri de productie 1 Cicluri / an
crizanteme(vara-toamna)
Cicluri de productie 1 Cicluri / an
lalele/zambile(iarna-primavara)
Perioada de vanzare zambile/lalele 2 luni
Perioada de vanzare petunii 4 luni
Perioada de vanzare crizanteme 3 luni
Productie totala zambile/lalele 8000 ghivece
Productie totala petunii 4000 ghivece
Productie totala crizanteme 8000 ghivece
CAPACITATE PRODUCTIVA PE AN: TABEL NR.11
UM LEI
NR. DENUMIRE NR. KG/PLANTA TOTAL LEI/KG VALOARE
CRT BUC NR. Productie/ LEI
FIRE/GHIVECE AN
1. TOMATE 3120 6KG / FIR 18000 5 90.000
PRECOS
720 7 5.040
2. TOMATE 3120 6KG / FIR 18000 3 54.000
MARISA
720 4 2.880
3. ARDEI 1560 3KG / FIR 4000 5 20.000

680 8 5.440
4. LALELE 4000 4000 GHIVECE 4000 5 20.000
5. ZAMBILE 4000 4000 GHIVECE 4000 7 28.000
6. CRIZANTEME 8000 8000 GHIVECE 8000 15 120.000
7. PETUNII 4000 4000GHIVECE 4000 25 100.000
TOTAL 445.360

7.PIATA FIRMEI:

Analiza pieţei
În ultimii ani se observă o creştere a pieţei cultivării de plante pentru amenajarea
gradinilor si o tendinta fireasca de crestere spre consumul de legume romanesti.
Un studiu de piaţă realizat pe un eşantion de 300 de persoane care au în proprietate o
casă evidenţiază faptul că 85,6% din acestea sunt dispuse şi doresc amenajarea grădinilor
plezând spre un cadru vegetativ , ce pune firma intr-un cadru şi o piata economică sigură
determinându-i activitatea într-un orizont îndelungat şi asigurându-i astfel capacitatea de a-şi
onora datoriile consistente în limita impusă de activitatea acesteia.

Clienţii
Clienţii potenţiali ai firmei sunt reprezentaţi atât de persoane fizice, cât şi de persoane
juridice. Societatea are în vedere două categorii de clienţi, produsele şi serviciile oferite
acestora fiind diferite:
 societăţi care desfăşoară activitatea în domeniul peisagistic si fabrici de conserve
 clienţi individuali care cumpără en-gros
 clienţi individuali care cumpără cu amănuntul
Produsul se adresează în primul rând pieţei locale, clienţii vizaţi fiind locuitori sau
societăţi din judeţul Calarasi. Se încearcă şi atragerea unor clienţi din judeţele învecinate
(Ialomita, Constanta,Ilfov).
Principalele motive care stau la baza deciziei clienţilor de a alege produsele şi
serviciile societăţii noastre sunt:
 au încredere în calitatea produselor şi în calităţile profesionale ale specialiştilor ce
îşi vor desfăşura activitatea aici
 preţurile accesibile care permit achiziţionarea şi de către persoanele cu un buget
mediu sau redus
 seviciile oferite
Potentiali clienti:
 persoane fizice şi persoane juridice.
 societăţi care desfăşoară activitatea în domeniul peisagistic
 clienţi individuali care cumpără en-gros și en detail
 restaurante, florarii, organizatori evenimente,
 supermarket-uri, piete
 fabrici de conseve etc.
Piata legumelor a crescut in ultimii ani, consumul fiind influentat intr-o oarecare
masura de productia autohtona, iar piata cultivarii de plante pentru amenajari interioare si
exterioare la fel. Cantitatea de legume consumate pe piata din Romania este influentata de
tendinta consumatorilor de a consuma produse autohtone si spre o alimentatie mai sanatoasa,
care iclude un consum mare de legume si fructe.
Piata Calaraseana are anumite particularitati si anume:
 Exista un numar mare de producatori autohtoni cu aceleasi produse
 Productii obtinute in gospodarii familiale
 Cresterea suprafetelor cu spatii protejate
 Piata este saturata de produse din import la un pret mai mic
Piata tinta va fi formata din consumatori din mediul urban, populatia de la sate
consumand din productia proprie.
Societatea detine o masina cu ajutorul careia va face distributia catre clienti.

PRINCIPALII CLIENTI NR.12


UM LEI
Nr. NUME SOCIETATE DOMENIU PRODUSE VANDUTE
crt ACTIVITATE
1. Sc.CLASIC Srl Mag. desfacere Legume
Flori
2. Sc. GUSTUL DE ACASA Srl Fabrica de consorve Legume
3. Sc. AGRO FARM Srl Pensiune Flori
Legume
Analiza pietei tinta dovedeste faptul ca nu exista riscuri in ceea ce priveste desfacerea
produselor, deoarece cererea pentru legume crescute in sistem clasic pe substrat natural (sol),
este in crestere.
Tinand cont ca societatea vizeaza piata locala, concurenta este formata in principal de
producatori locali, produse din export cat si persoane fizice.

PRINCIPALII CONCURENTI NR.13

Nr. NUME LOCALITAT DOMENIU ACTIVITATE


crt SOCIETATE E

1. SC. PASCU SRL Loc. CEACU 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor,


jud. a rădăcinoaselor şi tuberculilor
CALARASI - 4631 comert cu ridicata al fructelor si
legumelor
-4622 comert cu ridicata al florilor si plantelor
2. ILIDENTA I.I Loc. Cuza- - 4631 comert cu ridicata al fructelor si
voda legumelor
jud.CALARAS -4622 comert cu ridicata al florilor si plantelor
I
3. P.F.A MARIA Loc. Calarasii 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor,
ANCA vechi jud. a rădăcinoaselor şi tuberculilor
CALARASI - 4631 comert cu ridicata al fructelor si
legumelor
-4622 comert cu ridicata al florilor si plantelor

- S.C.Pascu SRL are ca şi avantaj faptul că are o surafaţă de 1 ha. Totodată are un sediu de 1500mp
in loc. Ceacu. Nivelul de calificare al personalului şi tehnologiile utilizate sunt ridicate.
- ILIDENTA II este amplasată în CUZA VODA , având o suprafaţă de 5000MP. Nivelul
tehnologiilor este ridicat, personalul fiind de asemena calificat.
- PFA MARIA ANCA are o suprafaţă de 3000mp. Are tehnologii prformante şi personal calificat.
Tinand cont ca societatea doreste sa patrunda si pe alte piete, concurenta devenind mai mare, isi va
asigura o clienteala solida prin calitatea si pretul avantajos al produselor comercializate.
Misiunea noastră este să creăm o societate care să se distingă ca şi element de marcă pe piaţa
floriculturii şi legumiculturii și să oferim cea mai simplă, convenabilă şi eficientă metodă de a satisface
cerinţele clienţilor noştri.
Strategia este orientata spre cresterea competitivitatii, sub raportul pret – calitate foarte bun.
Managementul companiei urmăreşte pătrunderea şi lărgirea poziţiei pe piaţă. Pe baza
cunoştiinţelor dobândite, societatea va adopta o strategie îndreptată spre diferenţierea calitativă faţă de
oferta concurenţei.
Având în vedere că mai există societăţi care dăsfăşoară acest tip de activitate, această
strategie este cea mai performantă pentru atragerea şi menţinerea clienţilor ţintă.
Strategia care va fi aplicata, vizeaza:
 PRODUSUL: oferirea unor produse de calitate superioara: acest lucru va putea fi realizat
prin selectarea produselor, astfel incat cele comercializate pentru consumul direct sa respecte
standardele: prospetime, calibru, forma,culoare etc. , iar cele ce nu indeplinesc standardele fiind
vandute pentru a fi valorificate de catre firma de procesare, pentru a nu exista pierderi.
 PRETUL: diferentierea preturilor se va realiza in functie de sezon si clienti, si felul de cum
sunt vandute: en-gros sau en-detail.
 DISTRIBUTIA: Modalitatea de distibuţie este cea directă, situaţie în care clientul cumpără
direct de la furnizor. Astfel, distribuţia se realizează cu costuri minime. Se va acorda o importanţă
deosebită satisfacerii cu promptitudine a cererilor de livreare.

 PROMOVAREA: societatea isi propune sa ofere calitate constanta, astfel incat sa isi
asigure o clienteala fidela care va recomanda produsele „un client multumit poate atrage cel putin
10 persoane si viceversa’’. Promovarea se va face prin publicitate on-line, pliante, fluturasi etc.

PROMOVARE TABEL NR.


Nr. crt TIP DETALII VALOARE/LEI/AN
PROMOVARE
1. ON LINE SITE „ROADELE BARAGANULUI’’ 2.820

2. PLIANTE, Realizate la tipografia „MEDIA 200


FLUTURASI PRINT’’
3. TOTAL 3.020
8. PLAN DE INVESTITII NR.14
UM lei
NR. INDICATORI AN I AN II AN III
CRT
1. CHELTUIELI 350 0 0
INFIINTARE
SOCIETATE + TAXE
2. INVESTITIA INITIALA 0 0
CONSTRUCTII SERE + 80.656
HALA DEPOZITARE

0 0
ACHIZITII UTILAJE 15.866

3. CHELTUIELI
PREVIZIONATE
Rasad 43.628 43.628 43.628
- Tratamente 4.865 4.865 4.865

- Consumabile 9.657 9.657 9.657


3.717 3.717 3.717
- Accesorii

- Salarii 159.564 159.564 159.564

- Utilitati 2.040 2.040 2.040

- Combustibili 2.250 2.250 2.250

- promovare 3.020 3.020 3.020

4. TOTAL CHELTUIELI 325.613 228.741 228.741


5. VENITURI DIN VANZ.
LEGUMELOR 177.360 177.360 177.360

FLORILOR 268.000 268.000 268.000

TOTAL VENITURI 445.360 445.360 445.360


6. PROFIT 119.747 216.619 216.619
7. RATA PROFITULUI 36.77% 94.70% 94.70%
9. Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 legume si flori proaspete permanent  existenta multor producatori
 existenta pietei la o distanta mica  piata saturata de produse din import cu
pret mic
 transport propriu
 absenta in mediul rural a activitatilor de
 stabilitate financiara in ceea ce priveste
procesare
alocarea fondurilor europene
 o pondere insemnata a pietei revine
 preturile legumelor sunt inca la un nivel
comerciantilor ambulanti, evazionisti
ridicat
 lipsa formelor asociative in domeniul
 dezvoltarea lanturilor de supermarketuri
legumelor si florilor
 agricultura ecologica in dezvoltare
OPORTUNITATI AMENINTARI
 cresterea semnificativa a cererii pe piata  concurenta produselor din import cu
pentru produse de calitate produse in calitate redusa si preturi mici
ferme mici si medii
 dificultati in atragerea de personal
 posibilitatea de patrundere pe alte piete
 extinderea suprafetie cultivate
 dotarea cu tehlogii pentru prelucrarea
legumelor

10.BIBLIOGRAFIE:
 www.plandeafacere.ro
 www.cultivaprofitabil.ro
 www.academia.edu