Sunteți pe pagina 1din 5

Conţinut cadru pentru proiect tehnic de înfiinţare de exploataţii pomicole

FOAIE DE CAPĂT........................................................................................................................
PROIECTANT..............................................................................................................................
A Piese scrise........................................................................................................................
I Date generale....................................................................................................................
1 .Denumirea obiectivului de investiţii ..............................................................................
Înființarea unei plantații intensive de cireș, Gisela 5.
2 .Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)...................................................
Satu Nou de Sus, județul Maramureș, strada Principală, nr 190.
3 .Titularul investiţiei.........................................................................................................
Pintea Calin
4 .Beneficiarul investiţiei....................................................................................................
Sc Farm Land SRL
II Informaţii generale privind proiectul .............................................................................
1.Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului
Firma SC Farm Land SRL, este o afacere nou înființată, respectiv înființarea acesteia a demarat la
începutul anului 2019, în domeniul de activitate care urmărește plantarea de sâmburoase și
semințoase.
2 .Descrierea investiţiei.......................................................................................................
Investiția constă în înființarea unei noi plantații, pe 3 hectare de teren, în localitatea Satu Nou
de Sus. Dorim să achiziționăm materialul săditor de plantare, ustensilele necesare în vederea
plantării dar și în vederea întreținerii plantației. Se vor achiziționa și sistemele de irigare,
sistemul de susținere, cel de împrejmuire și sistemul antigrindină. Lucrările de pregătire a
terenului și de plantare vor fii făcute în antrepriză, de o firmă care are utilaje agricole. Investiția
este împărțită pe o perioadă de 12 luni, conform diagramei GANTT, cu împărțirea activitățiilor.
3 .Conditiile pedo - climatice:............................................................................................
Temperatura necesară pentru o bună fructificare a cireșelor este cuprinsă între 9-11,5 grade C,
astfel cireșele nu suportă arșița verii. Față de ger are o rezistență mijlocie, mugurii floriferi
rezistă până la -24 grade C, iar trunchiul și ramurile până la -30 grade C, dacă gerurile survin
treptat și pomii sunt pregătiți pentru iernare.
Cireșul înflorește la 15-17 zile după ce temperatura aerului depășește 8 grade C, temperatura
mediu zilnică necesară pentru o înflorire normală este de 10-14 grade C.
Lumina. Cireșul este o specie foarte pretențioasă față de lumină. Insuficiența luminii determină
apariția de scurgeri cleioase, boli criptogamice și creșterea este mult diminuată. În cultură
cireșul preferă expoziții bine luminate, respectiv terimea mijlocie și superioară a pomilor.
Umiditatea. Cerințele față de apă sunt moderate, fiind influențate de portaltoi. În cazul altoirii e
mahaleb, este suficient un nivel de 550 mm pe an, pentru aprovizionarea cu apă a cireșului.
Umiditatea atmosferică ridicată, peste 75%, în perioada maturării fructelor favorizează atactul
ciuperciilor Monilinia laxa și Concomyces himealis. Precipitațiile abundente în perioada coacerii
fructelor determină crăparea acestora, în special la soiurile târzii cu pulpă pietroasă.
Solul. Cireșul manifestă pretenții ridicate față de sol, în funcție de soi și portaltoi. Preferă în
general soluri mijlocii sau ușoare, revene, permeabile, profunde, calde, fertile, cu conținut
maxim de calciu de 4-6% și apa freatică sub 1,5-2m. Cireșul preferă soluri cu un conținut maxim
de argilă de 20-30%, salinitate zero și un pH al solului între 5-6,5.
4 .Organizarea si amenajarea terenului...............................................................................
Plantația va fi constituită pe 3 hectare de teren, fiind o plantație intensivă vom avea nevoie de
6750 pomi pe toate cele 3 hectare. Amenajarea terenului este constituită din plantarea pomiilor
pe randuri, cu o distanță de plantare de 5 m între rânduri și 4 m între pomi pe rând.
Înainte de plantare se va ara solul, fertiliza și dezinfecta. După plantare se vor menține benzi
înierbate între rânduri pentru a evita formarea noroiului, și pentru o mai bună desfășurare a
lucrărilor, dar nu în ultimul rând pentru o imagine estetică plăcută a plantației,
5 .Sortimentul şi necesarul de material săditor..................................................................
Sortimentul este Gisela 5, un portaltoi cu o productivitate foarte mare, necesarul de material
săditor este de 6750 de pomi, pe toată suprafața terenului.
6 .Pregatirea terenului si plantare........................................................................................
Înainte de plantare vom ara solul, după aceea se va fertiliza cu gunoi de grajd și dezinfecta. Fiind
un teren înțelenit, nu avem nevoie de lucrări suplimentare în vederea pregătirii terenului, sau
de complexe fertilizante chimice, deoarece acest gen de teren are productivitate maximă.
În vederea plantării avem nevoie de materialul săditor, și de un utilaj care să facă gropile pentru
plantat, dar aceste lucrări vor fi făcute în antrepriză.
Inainte de plantare pomii sunt supusi unor operațiuni obligatorii, respectiv controlul viabilității și
a săntății. Pomi sănătoși au scoarța turgescentă, țesuturuile sănătoase de culoare caracteristică,
uniformă, secțiunea prin rădăcină este albă cu miros plăcut. Fasonarea rădăcinilor se face prin
improspătarea secțiunii la rădăcinile de schelet mai groase de 3-4 mm, scurtarea rădăcinilor cu
diametrul intre 4mm și 10 mm.
Plantarea pomilor se poate face atât toamna, cât și primăvara. Dar perioada optimă de plantare
este toamna, după căderea frunzelor și până la venirea gerurilor. Plantarea de primăvară dă
rezultate bune cu cât se face mai devreme. Intreprinzătorul va respecta acest lucru în
implementarea proiectului, pentru a asigura condițiile optime de înființare a livezii.
7 .Instalarea sistemului de susţinere şi de protecţie antigrindină......................................
Sistemul de susținere este format din tutori, sârmă și stâlpi de beton. Acesta va fi instalat pe
toate rândurile plantației pentru a susține pomii într-o creștere dreaptă, dar și pentru a putea
forma, forma de coroană corespunzătoare.
Sistemul de protecție antigrindină este contituit din stâlpi, coarde de sârmă și o plasă care va fi
intinsă peste pomii fructiferi înainte de venirea iernii, iar primăvara va fii strânsă.
8 .Sistemul de irigare şi fertilizare...................................................................................
Irigarea se va face prin picurare, în vederea achiziționării sistemului de irigare, vom achiziționa
un kit de irigare a plantației, care este compus din conducte care se vor intinde pe toată
suprafața plantației.
Fertilizarea plantației se va face cu gunoi de grajd, fără complexe chimice.
9 .Forma de coroană........................................................................................................
Forma de coroană este palmetă etajată cu brațe oblice, această formă de coroană este una care
favorizează efectuarea lucrăriilor necesare pentru întreținerea plantației, dar și pentru recoltat.
Acestă formă de coroană nu este utilizată la noi în țară, în nici o plantație.
Avantajele acestei forme de coroană sunt: administrarea rațională a plantației, este posibilă
acoperirea cu plasă antigrindină mai ușor și mai eficace, recoltă timpurie, risc scăzut de
accidentare la cules.
10.Tratamentele fitosanitare............................................................................................
Obținerea de recolte mari și fructe de bună calitate, este corelată cu o bună stare de sănătate
a pomilor. Bolile și dăunătorii care atacă în mod frecvent cireșul in țara noastră sunt :
antracnoza frunzelor de cireș, ciuruirea frunzelor, moniloza, paduchele din San Jose, etc.
Aceste boli se vor combate prin stropiri cu substante de natura cuprica si cu fungicide.
11.Recoltarea .Productii prognozate.................................................................................
Recoltarea cireșelor pentru consum se face la maturitate deplină, când fructul capătă culoarea
specifică soiului. După recoltare acestea nu își mai continuă maturarea. Culesul cireșelor se face
manual, cu grijă și fără a le lovi, se vor culege cele care nu au vânătăi sau urme.
Recoltarea se face în momentul în care au atins maturitatea tehnică. Livada intensivă de cireș
este una dintre cele mai rentabile, din anul 4 fiind posibilă obținerea unor producții cuprinse
între 15-25 t/ha.
12.Recomandari privind achizitionarea de masini agricole,echipamente si dotari necesare in
livada..................................................................................................................................
Utilajele care vor fi achiziționate pentru plantație vor fii doar o motocositoare, un aplicator de
îngrășăminte și un atomizor. Dotăriile de care vom avea nevoie sunt cele care privesc direct
întreținerea plantației dar și pentru recoltare, respectiv: navete de plastic, foarfeci de tăieri, ochelari
de protecție, mănuși de protecție, topor, etc.
Utilaje mari nu se vor achiziționa deoarece lucrările de pregătire a terenului și de plantat de vor face
de către o altă firmă.
13.Indicatori tehnico – economici şi devize antecalcul......................................................
B Anexe:
1.Plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000).................................................................

2.Plan general (1: 2000 - 1:500).........................................................................................


3.Plan cu retele inclusiv sistem de irigatii si de sustinere...................................................

4. Studiu Pedologic.............................................................................................................
- Piese scrise
I Introducere....................................................................................................................... ..
1 Obiectul şi scopul studiului pedologic...............................................................................
II Conditii fizico – chimice...................................................................................................
1.Geomorfologie...................................................................................................................
2.Geologie si materiale parentale.........................................................................................
3 .Hidrografie si hidrologie......................................................................................................
4 .Regimul climatic...................................................................................................................
5 .Vegetatie..........................................................................................................................
6.Invelis de soluri.................................................................................................................
7 .Caracterizarea solurilor din perimetrul studiat (fisele profilurilor pedologice).................
III Stabilirea clasei de pretabilitate a terenului la pomicultura....................................................
Cea mai bună clasă de pretabilitate a terenului este clasa 3.
IV Clase de favorabilitate pentru speciile pretabile la terenul analizat.............................................
V Bonitatea terenului pentru speciile pretabile la terenul ce face obiectul studiului
pedologic.................
VI Concluziile studiului pedologic..............................................................................................
1 Clasele de pretabilitate la pomicultură, pentru fiecare unitate de sol...........................................
2 Oportunitatea înfiinţării plantaţiei................................................................................................

S-ar putea să vă placă și