Sunteți pe pagina 1din 2

Numele

ACTIVITATE PE CENTRE

PRONUMELE PERSONAL DE POLITEŢE

„Politeţea este o monedă care îmbogăţeşte, nu pe cel ce o primeşte, ci pe cel ce o


cheltuieşte.”

Ne amintim!
Pronumele personal este PARTEA DE VORBIRE CARE TINE LOCUL UNUI
NUME ( unui substantiv ).
 Dânsul / dânsa / dânsul / dânsele NU sunt pronume de politeţe !

Pronumele personale care exprimă respectul faţă de o anumită persoană sunt


pronume personale de politeţe.

1. Înlocuiţi, în enunţurile date, pronumele personale cu pronume personale de


politeţe:

La expoziţie, voi aţi povestit despre ele.


Astăzi, el citeşte poezii de George Coşbuc.
Cărţile ei au fost aranjate de către tine.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

2. Analizaţi pronumele personale întâlnite în texte, completând tabelul:

a) „Cum a plecat moşul de la palat, numai el ştie. Vai de inima lui.”


(V. Colin)

b) „Vino, puiule de om, vino, strigă vrăjitoarea, intrând în castel. Hans păşi
după ea, cu mâna pe spadă.”
(V. Colin)
c) „D-apoi cucoane, ia, am pus şi eu lemnul ista să se odihnească olecuţă(...).
Dar dumneavoastră unde vă duceţi?”
(I. Creangă)
d) „Draga bunicuţei! S-a întâmplat chiar aşa cum a spus dumnealui!”
(M. Sadoveanu)

PRONUMELE PERSOANA NUMĂRUL


a)

b)
c)

d)

3. Scrieţi un scurt dialog în care să folosiţi cât mai multe pronume personale şi
pronume personale de politeţe. Subliniaţi-le!

.....................................................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

4.Completaţi cu pronumele personale de politeţe potrivite:

Învăţătorul se ridică de la catedră. …………………….. se apropie de un băiat


cu privirea sfioasă.
- Eu, pe …………………………, domnule poliţist , vă cunosc!
- ………………………., bunicule, nu te temi de albine?
Datorită …………………..mă voi vindeca în curând!
- ………………………….este profesorul meu de desen.