Sunteți pe pagina 1din 2

Şi eu ştiu !

Numele elevului:……………………….. Data:………………


Clasa : a III-a ….

FIṢĂ DE LUCRU
Limba ṣi literatura română
I.1. Dictare:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

I.2. Citeṣte textul de mai jos cu multă atenṭie pentru a putea rezolva cerinṭele:

Raza caldă îl întreabă mirată pe ghiocel:


- Micuţule, de ce ai apărut aşa devreme?
- Le aştept pe surorile mele: viorelele, toporaşii, brânduşele.
- Bun venit, gingaş ghiocel !

a) Scrie ce titlu crezi că se potriveṣte textului de mai sus.


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b) Scrie care sunt personajele din acest text.


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

c) Scrie două însuṣiri ale ghiocelului .


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

d) Scrie o întrebare pentru comunicarea:


Raza caldă îl întreabă mirată pe ghiocel.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
I.3. Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles pentru cuvintele :
pădure - ____________
vorbeşte - __________
mirată - ____________

I.4. Scrie cuvinte cu înţeles opus pentru cuvintele :


mică - ___________
rău - ____________
devreme- ________

I.5. Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul păr să aibă înţelesuri diferite .
a) ____________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________

I.6. Desparte în silabe cuvintele :

gingaş -_________;
apărut - __________;
ghiocel - __________ .

I.7. Alcătuieşte propoziţii folosind cuvintele într-o şi dintr-un .

a) ____________________________________________________________
b) ____________________________________________________________

I.8. a) Scrie cum este corect : unghiocelmicuṭ ascoscăpṣorullaluminasoarelui.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b) Subliniază vocalele şi încercuieşte consoanele , în propoziţia obţinută .

I.9. Scrie un bilet prin care să îţi anunţi părinţii că ai plecat colegul tău, Mihai, ca
să-i dai temele pentru că este bolnav.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________