Sunteți pe pagina 1din 13

Cerere de finantare Titlul proiectului Centrul pentru Consiliere si Orientare a absolventilor din domeniul chimie Sprijin pentru insertia

a pe piata muncii

INFORMATII PROIECT DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI Prenume i Nume Gheorghe Razvan Funcie Numr de telefon Adres pot electronic

LOCAIA PROIECTULUI ara Regiunile Judeele Altele OBIECTIVE ORIZONTALE Obiective orizontale Egalitatea de sanse Studentii care participa in proiect au fost selectati pe baza mediei de absolvire a facultatii. Nu s-a facut nici o deosebire,excludere,restrictie indiferent de rasa,etnie,convingeri religioase,limba,categorie sociala,sex. Dezvoltare durabila Pregatirea pentru un viitor loc de munca prin definiie are in vedere toate domeniile fundamentale ale invatarii, respectiv a invata pentru a cunoaste,pentru a actiona,pentru a convietui si de a se innoi pe sine si societate,oferind o calitate mai buna a vietii pentru toata lumea,atat pentru prezent cat si pentru generatiile viitoare. Ocuparea unor pozitii inalte,deficitare in sistemul de munca romanesc,dezvoltarea economica echilibrata si echitabila,accesul intr-un sistem deschis sunt premise concrete de promovare a dezvoltarii durabile globale. Inovatie si TIC In implementarea obiectivelor proiectului se acorda o atentie sporita promovarii si abordarii integrate a activitatilor inovatoare propuse,provacarea tehnologica fiind abordata ca Romania Nord Est,Bucuresti-Ilfov Iasi,Municipiul Bucuresti

o prioritate orizontala privind accesul tuturor absolventilor si formatorilor acestora la societatea informationala. Proiectul,i-a propus crearea i gestionarea unei baze de date a absolventilor care sunt in cautarea unui loc de munca si sistematizarea ofertei pietei de munca;in acest fel contribuind la dezvoltarea societatii informationale,o societate n care informatia si TIC se utilizeaza la scara larga si la costuri reduse. Abordare transnationala Abordare interregionala Aspectele interregionale se vor realiza in special prin schimbul de informatii,experienta,rezultate si bune practici existente in cadrul parteneriatelor incheiate cu firme,agenti economice,institute care vor contribui la insertia absolventilor pe piata muncii. DURATA PROIECTULUI Durata 1 an Exeriena relevant a Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta solicitantului pentru Materialelor reprezinta una din scolile de elita ale domeniul proiectului invatamantului superior romanesc care functioneaza din 1938 acumuland o bogata traditie manifestata prin profesionalism, standarde academice si stiintifice de inalta calitate. In prezent facultatea dispune de un corp didactic de elita, format din 205 cadre didactice care imbina experienta profesorilor cu multi ani de activitate cu ambitia si entuziasmul tinerelor cadre diactice formate prin doctorate obtinute in tara si strainatate, la universitati de prestigiu din Europa si SUA. Calitatea corpului didactic poate fi relevata printrun singur argument: numarul de articole stiintifice publicate in reviste nationale si internationale de mare prestigiu, cotate ISI, raportat la numarul de cadre didactice situeaza Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor pe unul din primele locuri in Romania. De asemenea studentii au posibilitatea de a se

pregati in toate domeniile ingineriei chimice si ingineriei materialelor, dobandind competente de specialitate privind chimia alimentara, chimia si protectia mediului, detergenti, cosmetice, lacuri, vopsele, ciment, sticla, medicamente, etc. Pregatirea studentilor se realizeaza cu echipamente moderne, de ultima generatie care insumeaza peste 10 milioane de Euro investiti de facultate in ultimii 5 ani. Facultatea ofera astazi conditii de studiu de nivel european pentru circa 500 de studenti anual care beneficiaza toti de locuri de cazare asigurate in caminele din Complexul Regie, care au fost complet reabilitate in ultimii 2 ani asigurandu-se astfel conditii optime (mobilier nou, ferestre din geam termopan, servicii de conectare la Internet gratuite, etc.). Intreaga activitate din facultate este centrata pe nevoile multiple de formare ale studentului care este consiliat pe parcursul anilor de studiu. Standardele de calitate implementate de facultate fac din aceasta institutie o emblema a unui invatamant superior in care exigenta, seriozitatea si profunzimea abordarilor in relatiile studentiprofesori constituie o garantie a reusitei in cariera pentru absolventi. Acestia sunt astazi foarte cautati de companiile multinationale care activeaza in Romania, de intreprinderile mici si mijloci care actioneaza cu mare profit pe piata (fabricanti de ciment, lacuri, vopsele, medicamente, produse alimentare, etc.) dar si de companiile din tarile Uniunii Europene care cauta continuu ingineri chimisti formati in facultate, in prezent facultatea nereusind sa onoreze toate aceste cereri.

DESCRIERE PROIECT 1 Obiectivul proiectului Obiectivul general al proiectului este de a contribui la cresterea ocupabilitatii absolventilor din domeniul chimiei aflati in contextul societatii actuale. Efectul pozitiv asupra grupului tinta va fi urmarit atat prin numarul de absolventi care deja si-au gasit un loc de munca prin intermediul proiectului

cat si prin dezvoltatea aptitudinilor absolvenitilor din domeniul chimiei. Un alt aspect urmarit va fi acela de crestere a gradului de informare asupra oportunitatilor de anagajare pe piata muncii, imbunatatirea capacitatii de autoprezentare, constientizarea necesitatii invatarii si acumularii profesionale pe tot parcusul vietii. Efectul pozitiv pe termen lung, rezida si din faptul ca, proiectul creeaza un liant cu piata fortei de munca, piata aflata intr-o continua schimbare, pentru absolventii din domeniul chimiei si asigura resurse umane bine pregatite, lucru care va duce la o dezvoltare economica bine venita pentru societate. Contributia proiectului este relevanta prin concentrarea asupra tinerilor absolventi din domeniu si prin elementele prin care contribuie la inlaturarea barierelor in calea angajarii (problema experientei anterioare). Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Consilierea absolventilor cu privire la cunoasterea profilului individual,a aspiratiilor profesionale,intereselor,motivatiei.Furnizarea de servicii specializate legate de problematica alegerii unei cariere. Realizarea unui studiu al pietei de munca privind oportunitatile reale de angajare,intro abordare in prezent si in perspectiva,identificarea principalilor angajatori,tipurile de locuri de munca oferite si caracteristicile acestora. Desfasurarea de sesiuni de consiliere de grup si individuale generale privind oportunitatile in angajare.Furnizarea de informatii privind oportunitatile prezente si viitoare de angajare,inclusiv solutii alternative. Activitatile proiectului Activitati de management al proiectului: constitutirea echipei de management si implementare, elaborarea procedurileor de lucru, intocmirea fiselor de post pentru echipa proiectului,monitorizarea activitatilor prevazute in graficul Gantt . Activitati de achizitii- derularea procedurilor de achizitii necesare pentru implementare activitatilor prevazute in graficul de implementare al proiectului. Vor fi derulate proceduri de achizitii pentru achizitionarea serviciului de audit, serviciilor informatice, organizarea conferintei de lansare si inchidere a

proiectului etc. Achivitati de informare si promovare a proiectului ( prin realizarea de materiale cu caracter informativ, anunturi in presa, distribuirea de pliante etc) 1. Studierea mediului economic din punct de vedere al perspectivelor ocuparii pentru tinerii absolventi. 1.1Identificarea principalilor angajatori generatori de locuri de munca pentru grupul tinta. 1.2Analiza ofertei de locuri de munca din punct de vedere calitativ si cantitativ. 1.3Identificarea competentelor principale necesare care sporesc sansele de angajare pentru locurile de munca identificate. 2. Dezvoltarea serviciilor de consiliere pentru absolventii din domeniul chimiei.

2.1. Organizare si desfasurarea unor campanii de informare pt un nr. de min. 250 de absolventi din domeniul chimiei privind ofertele, oportunitati si alternativele oferite de piata muncii. 2.2 Elaborarea unor materiale necesare derularii activitatilor de consiliere. 2.3 Identificarea unor potentiali angajatori si incheierea unor parteneriate cu acestia privind locurile de munca disponibile din piata muncii. 3. Implementarea serviciilor de consiliere adresate grupului tinta. 3.1 Desfasurarea de sedinte de consiliere individuale cu membrii grupului tinta. 3.2 Realizarea traseelor profesionale specifice fiecarui membru al grupului tinta. 3.3 Instruirea absolventilor cu privire la modalitatile concrete de cautare si dobandire a unui loc de munca. 3.4 Organizarea de vizite de studiu la potentialii angajatori. (atat la anagajatori cu care s-au incheiat acorduri de parteneriat cat si alti posibili angajatori de pe piata muncii) 4. Monitorizarea si evaluarea serviciilor de consiliere. 4.1 Realizarea unei baze de date cu persoanele carora li s-au oferit consiliere. 4.2 Urmarirea insertiei pe piata muncii a membrilor grupului tinta. Rezultate anticipate 250 de persoane(tineri absolventi in cautarea unui

loc de munca)informate asupra oportunitatilor si obiectivelor proiectului.Membrii grupului tinta selectat,tineri absolventi in cautarea unui loc de munca vor fi consiliati in cariera si mai bine informati specific asupra ofertei pietei muncii in domeniul chimiei si asigurarii unei mai mari sanse de ocupare.Realizarea unui procent de minim 6% angajari din randul membrilor grupului tinta selectat. Diminuarea procentului de tineri absolventi care dupa terminarea studiilor aleg sa paraseasca tara,in cautarea oportunitatilor de angajare. Cresterea numarului de parteneriate cu diferitii angajatori de pe piata muncii. Contextul proiectului Principala tinta a proiectului este de a contribui la dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a tinerilor absolventi cu pregatire superioara,in Romania.Definirea calitativa a grupului tinta al proiectului:Grupul tinta al proiectului este constituit din tineri absolventi,persoane in cautarea unui loc de munca cu putina experienta de lucru.Aceste persoane vor fi absolvit deja cursuri ale Universitatilor si Institutiilor de invatamant superior,vor fi incheiat cu succes examenele de absolvire necesare si in momentul implementarii activitatilor specifice din proiect sunt someri in sensul prevazut de legislatia in vigoare si in consecinta, sunt in cautarea unui loc de munca.Acest proiect nu se adreseaza persoanelor aflate intr-un program de educatie(studentilor)la momentul la care se desfasoara activitatile,ci exclusiv absolventilor in cautarea unui loc de munca.Definirea cantitativa a grupului tinta:250 de persoane informate despre oportunitatile proiectului asupra carora se vor concentra eforturile specifice si actiunile individuale.Relevanta proiectului fata de politicile si strategiile europene:Cea mai semnificativa scadere a ratei de ocupare in Romania este inregistrata in randul persoanelor tinere,dintre toate celelalte categorii de varsta.Proiectul este orientat,deci catre furnizarea de servicii catre segmentul cel mai afecatat precizat de Comisia Europeana.

Relevanta proiectului fata de politicile si strategiile nationale:in randul tinerilor se inregistreaza rata cea mai inalta a somajului,in jur de 18%-20%,in timp ce media pe tara nu depaseste 8%.Din acest motiv setul de actiuni al proiectului este construit astfel incat sa contribuie la cresterea gradului de ocupare in randul persoanelor tinere cu pregatire superioara,intrucat datele statistice precum si analizele calitative prezente in documentele POSDRU releva faptul ca nevoile identificate ale acestui segment al populatiei active sunt semnificativ mai acute decat la restul populatiei,deci prioritare,si rezolvarea favorabila a acestora atrage efecte multiplicatoare in economiile nationale prin faptul ca acest segment are potentialul cel mai ridicat de creare de noi initiative productive,activitati independente generatoare la randul lor de locuri de munca. Justificarea necesitii Exista anumite pozitii exprimate in lucrari de implementrii proiectului specialitate cu privire la faptul ca in unele sectoare exista supraoferta de locuri de munca destinate absolventilor si ca am asista la un fenomen de refuz de angajare.Chiar daca acest fenomen exista,el este restrans la sub 20% din numarul de absolventi. Initiatorii acestui proiect identifica drept principale motive ale acestei situatii:-faptul ca absolventii parasesc Romania in cautarea unui loc de munca;calificarile si competentele nu corespund ofertei ocupationale. Motivele si situatiile in care ar putea exista fenomenul de refuz de angajare identificate de solicitant,fara pretentia de a elabora o analiza completa pot fi si urmatoarele: -ofertarea de catre angajatori a unor posturi eronat declarate pentru studii superioare -oferirea unor salarii necorespunzatoare cerintelor -bariere suplimentare la angajare puse absolventilor fara experienta de lucru- lipsa de planificare a carierei in perspectiva,asteptari prea mari de la primul serviciu.Aceasta inseamna ca exista cu siguranta posibilitatea ca proiectul sa poata contribui la stimularea angajarii in cadrul grupului tinta,prin activitati de consiliere a absolventilor,cat si sa ia in considerare faptul ca ulterior primei angajari exista oportunitati de dezvoltare a carierei.Tot din aceste

motive proiectul a ales o abordare individualizata pentru nevoile fiecarui membru al grupului tinta.Sa optat pentru o strategie de dezvoltare personala si un program de consiliere corespunzator pregatirii proprii.Intrucat inca din timpul facultatii studentii au formata opinia ca economia tarii nu genereaza oportunitatile asteptate de ei,in perioada de dupa absolvire primul impuls este de a parasi tara si de a incerca sa gaseasca oportunitati in zonele mai dinamice economic.Pe termen mediu si lung aceasta situatie de potential uman poate avea efecte foarte grave asupra economiei nationale.Un alt aspect important este ca tinerii absolventi aflati in cautarea unui loc de munca nu intotdeauna accepta un serviciu intrucat conditiile initiale de angajare nu sunt atat de atragatoare,neluand insa in considerare posibilitatea de dezvoltare ulterioara in cadrul firmei sau institutiei angajator,fapt ce tine de o imagine insuficient conturata sau chiar distorsionata asupra planurilor de crestere si dezvoltare a carierei.Proiectul isi propune sa actioneze astfel incat sa contribuie la succesul angajarii tinerilor absolventi,astfel incat grupul tinta sa se orienteze spre a ramane in tara,incercand sa se diminueze efectele plecarilor masive de tineri cu capacitate productiva in afara tarii. Resursele alocate pentru Resursele necesare implementarii proiectului vor implementarea fi:-Spatii de birouri in Municipiile Bucuresti si proiectului Iasi.Solicitantul va utiliza in unul dintre orase birourile sale existente iar in celalalt oras va inchiria pe durata proiectului un birou pentru a fi la dispozitia partii de grup tinta corepsunzatoare.Aceste birouri vor fi dotate cu mobilierul necesar si vor trebui sa corespunda atat nevoii de desfasurare a sedintelor individuale de consiliere cat si a sedintelor de grupuri.Suma alocata acestei achizitii este de 4000 lei lunar,pe durata proiectului. Sunt de realizat cele doua conferinte de lansare ale proiectului, a caror organizare din punct de vedere logistic va include multiplicarea de materiale informative si descriptive, distribuirea de invitatii. Costurile au fost estimate la 2500 lei per

eveniment.Distributia se va realiza atat direct cat si prin postarea de anunturi la sediile principalelor institutii si private care au contat direct cu angajatorii. Managementul proiectului Echipa de management a proiectului va fi compusa din:-manager de proiect -consilier juridic responsabil financiar Echipa de implementare va fi completata cu urmatoarele pozitii:-1 expert pe termen lung pentru relatia cu mediul de afaceri si angajatori potentiali- 1 expert pe termen lung pentru relatia cu grupul tinta-2 experti pe termen scurt pentru acoperirea necesarului de consiliere specializata acordata membrilor grupului tinta, in functie de analiza necesitatilor si optiunile acestora.Responsabilitatile Managerului de Proiect vor cuprinde fara a se limita la:-elaborarea sarcinilor de lcuru specifice catre membrii echipeicontrolul urmaririi realizarii obiectivelor si indeplinirea indicatorilor asumati-masuri corective daca este necesar-participarea la indeplinirea procedurilor de achizitii-organizarea evenimentelor si intalnirilor in cadrul proiectului.Expert juridic cu 5 ani experienta in coordonarea si supervizarea programelor cu finantare europeana. Responsabilitatile Consilierului Juridic: - asista managerul de Proiect in procedurile de achizitie si contractare - acorda asistenta juridica grupului tinta, participand la sedinte de consiliere-asigura asistenta necesara demararii procedurale a unei persoane juridice. Responsabil financiar expert contabil autorizat cu o experienta de peste 5 ani. Responsabilul financiar va avea urmatoarele atributiuni: - tine evidenta separata pe conturi distincte a cheltuielilor proiectului -realizeaza raportarile financiare necesare in cooperare cu Managerul de Proiect -participa si contribuie la sedintele de consiliere individuala. Expert pe termen lung pentru relatia cu potentialii angajatori. Studii superioare, cunoasterea mediului de afaceri, experienta in implementarea si evaluarea programelor cu finantare europeana, experienta in supervizarea implementarii proiectelor de masuri Active de Ocupare. Expertul pe termen lung pentru relatia cu potentialii angajatori va avea urmatoarele atributiuni: - contacteaza si organizeaza intalniri cu reponsabilii principalilor

angajatori - participa la programele de consilieresintetizeaza si introduce datele de Oferte de Angajare in sistemul informational. Expert pe termen lung pentru relatia cu grupul tinta Studii superioare, cunoasterea mediului local, experienta in consiliere. Expertul pe termen lung pentru relatia cu grupul tinta va avea urmatoarele atributiuni: - realizeaza selectia grupului tinta -participa la programele de consiliere - sintetizeaza si introduce datele de baza ale ofertelor de angajare in sistemul informational. Metodologia de Se va incepe o studiere a mediului economic implementare privind oferta ocuparii pentru tinerii absolventi de chimie. Dupa etapa initiala de contractare, realizare a promovarii proiectului prima etapa de lucru va fi identificarea, invitarea si selectarea a 250 de persoane care corespund profilului calitativ reprezentat de grupul tinta tineri absolventi din domeniul chimiei,persoane aflate in cautarea unui loc de munca.In paralele se vor face cele necesare privind autorizarea solicitantului ca operator de date cu character personal.Se estimeaza ca etapa de identificare propriu-zisa va dura 2 luni.Datele personale ale membrilor grupului tinta vor fi arhivate si se vor demara primele intalniri individuale-sedinte de consiliere initiale.Expertul privind relatia cu potentialii angajatori va demara cercetarea privind identificarea principalilor 15 angajatori care genereaza locuri de munca pentru domeniul lor de activitate in zonele BucurestiIasi.Acestia vor fi contactati in vederea identificarii a minimum 250 de oportunitati de angajare,macar cate una pentru fiecare membru al grupului tinta.Se va aduce la cunostinta a grupului tinta oferta locurilor de munca.Aceste activitati se vor realiza constant pe parcursul proiectului.Un alt serviciu pe care proiectul il va asigura va fi serviciul de asistenta a contactului cu potentialii angajatori.Proiectul isi propune sa dezvolte in cadrul grupului tinta conceptele de baza de CV si de Interviu .De asemenea isi propune sa dezvolte setul de abilitati de contact si autoprezentare in fata potentialului angajator prezentand si concepte adiacente cum sunt:tehnici de dialog,evitarea

intrebarilor capcana.In cadrul proiectului se va demara o campanie de constientizare in randul angajatorilor locali prin care sa atragem atentia asupra problemelor reprezentate de cerintele de experienta minimia din anunturile de angajare si cum acestea devin o bariera pentru tinerii absolventi.Campania va fi axata pe avantajele reprezentate si de grupul tinta al persoanelor cu studii superioare cu putina experienta de lucru sau deloc cum ar fi adaptabilitate crescuta,capacitate crescuta de acumulare cunostinte,flexibilitate,modernitate. Proiect generator de venit DESCRIERE PROIECT 2 Sustenabilitatea In cadrul proiectului au fost atinse obectivele si au proiectului fost obtinute rezultatele pentru care s-a obtinut finantare nerambursabila. Un efect multiplicator al proiectului este constientizarea grupului tinta in legatura cu oportunitatile reale de dezvoltare a carierei atat din punct de vedere profesional cat si al initiativelor independete. In esenta acest proiect poate fi transferat in orice alte zone importante ale tarii care se confrunta cu aceleasi probleme in randul tinerilor cu pregatire in domeniul chimiei,in cautarea unui loc de munca. Activitatile proiectului reprezinta o necesitate,drept pentru care proiectul este transferabil integral. Experienta acumulata in implementarea acestor masuri active de catre echipa de implementare va putea fi utilizata in continuarea acelor actiuni care nu presupun cheltuieli directe mari precum ar fi incurajarea initiativelor independete sau consiliere de baza pe teme de tehnici de cautare a unui loc de munca. Acest proiect contribuie pe de o parte la reducerea somajului in randul tinerilor absolventi din domeniul chimiei dar si generand un efect benefic de dezvoltare sustenabila pentru economia locala,intrucat locurile de munca disponibile vor fi ocupate de persoane cu potential deosebit. GRAFICUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI (GANTT) Nu

Date Financiare PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI nr.c rt 1 2 3 4 5 Total Resurse umane Alte tipuri de costuri Total costuri directe (1+2) Utilitati si consumabile Valoarea totala a proiectului 162000 lei 94500 lei 256500 lei 27000 lei 283500 lei

V rugm s justificai i 1.Resurse umane: s detaliai bugetul Manager de proiect 6 ore pe zi,20 de zile pe luna x 6 ore = 120 de ore pe luna. 12 luni x 4000 lei/luna= 48000 lei/an (34 lei pe ora) Conslier juridic - 6 ore pe zi,20 de zile pe luna x 6 ore = 120 de ore pe luna.12 luni x 3500 lei/luna =42000 lei/an (29.2 lei pe ora) Expert termen lung relatia angajatori 6 ore pe zi,20 de zile pe luna x 6 ore = 120 de ore pe luna.12 luni x 3000 lei/luna=36000 lei/an (25 lei

pe ora) Expert termen lung relatia grup tinta 6 ore ,20 de zile pe luna x 6 ore =120 de ore pe luna. 12 luni x 3000 lei/luna =36000 lei/an (25 lei pe ora) Subtotal resurse umane =162000 lei 2.Alte tipuri de costuri:Cheltuieli ale activitatilor subcontractate: audit financiar independent - 1 audit X 5000 lei = 5000 lei, responsabil financiar 12 luni X 1500lei/luna = 18000 lei, expert termen scurt consiliere 200 ore X 100 lei/ora = 20000 lei x 2experti=40000 lei ,conferinte- 2 conferinte X 2500 lei/conferinta = 5000 lei, tiparituri 500 buc X 5lei/bucata = 2500 lei, Inchirieri birou/spatiu de consiliere 12 luni X 2000lei lunar = 24000 lei SUBTOTAL = 94500 LEI TOTAL COSTURI DIRECTE - 256500 lei 3.Utilitati si consumabile (energie termica 6 luni electrica,consumabile si comunicatii 12 luni) 27000 lei SUBTOTAL = 27000 LEI VALOAREA TOTALA 283500 LEI

Grup int GRUP INT ID 1 Grup int Tineri absolventi din domeniul chimiei in cautarea unui loc de munca Valoar e

S-ar putea să vă placă și