Sunteți pe pagina 1din 5

Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile

Filed under Fonduri Europene by Dan on June 3, 2011 at 5:35 pm {no comments}

Sprijinirea dezvoltarii micro? ntreprinderilor Regio sprijina dezvoltarea micro? ntreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE Axa prioritara 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii: * sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare; * sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare / incinerare / co- incinerare a subproduselor de origine animala proiecte fonduri europene nerambursabile care nu sunt destinate consumului uman; * efectueaza serviciile prevazute la lit. b), in conformitate cu prevederile legale. Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local Domeniul de interventie 4. 3. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Schema de ajutor este un serviciu subventionat acordat producatorilor agricoli pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport proiecte fonduri europene nerambursabile Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin ? n Consiliul tehnicoeconomic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de finantare europeana stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. 1); d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat; e) copie a precontractelor/ contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza finantare europeana sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale; f) situatie centralizatoare cu cantitatea totala estimata de cadavre de animale colectate prin serviciile prestate in baza precontractelor/ contractelor incheiate de prestator cu producatorii agricoli. Operatiunea Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 346/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, care este armonizata cu legislatia comunitara ? n vigoare. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Nord- Vest, NordEst, Vest, Sud- Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia a expirat. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale respectiv: - Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala; - Fondul Social European ( FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de

munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative; - Fondul de Coeziune ( FC): infrastructura mare de transport si mediu. Micro? ntreprinderile se ? ncadreaza ? n categoria ? ntreprinderilor mici. 1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. Data limita: Proiectele se vor putea depune pana proiecte fonduri europene nerambursabile la epuizarea bugetului alocat. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: proiecte fonduri europene nerambursabile Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Despre:
y y y y y y y y y y

proiecte europene animale incinerator deseuri fonduri structurale fonduri ue nerambursabile incinerator deseuri sanitare proiecte europene pentru animale proiect fonduri europene nerambursabile - referat fonduri europene nerambursabile 2011 deseuri firme sprijin fonduri nerambursabile u e Proecte Europene animale Proecte imm Alte proecte precte nerambursabile miniterul mediului

Recent Posts
y y y y y

Fonduri Europene Nerambursabile 2012 Cabinete Medicale Fonduri Europene Pentru Start Up Fonduri Europene Pentru Livada De Nuci Ghid Fonduri Nerambursabile Torrent Fonduri Europene Pentru Farmacii

Blogroll
y y

Fonduri europene Fonduri structurale

Tags
absorbtie fonduri europene

afaceri cu fonduri europene afaceri fonduri europene cofinantare fonduri europene conditii accesare

fonduri europene consultanta fonduri europene brasov consultanta fonduri europene cluj consultanta fonduri europene sibiu consultanta fonduri europene timisoara consultant fonduri europene cum se procedeaza cu fondurile europene curs fonduri europene cursuri accesare fonduri europene expert accesare
fonduri europene

consultanta fonduri europene

finantare europeana

firme de consultanta fonduri europene

fonduri 100 nerambursabile

fonduri europene agricultura fonduri europene nerambursabile

fonduri europene energie regenerabila fonduri europene feadr fonduri europene nerambursabile 2009 fonduri

europene nerambursabile agricultura fonduri europene pensiuni fonduri europene pensiuni turistice

fonduri
ghidul

europene pentru
solicitantului fonduri europene

fonduri europene pentru ong fonduri europene pentru resurse umane fonduri europene pt tineri fonduri europene referat fonduri europene sanatate fonduri europene sport fonduri
fonduri europene pentru apicultori

europene timisoara fonduri europene turism fonduri europen nerambursabile

fonduri structurale masuri fonduri europene model proiect fonduri europene

proiecte

eligibile pentru fonduri europene 2010 proiecte fonduri europene nerambursabile proiect fonduri europene nerambursabile proiect pentru fonduri europene