Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR – FACULTATEA

DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

PROIECT

FONDURILE EUROPENE
NERAMBURSABILE

VASILACHE ALINA

VELCIU CRISTINA

GRUPA 21
1
Fonduri europene nerambursabile

Fondurile nerambursabile sau finanţările nerambursabile există în România


de aproape două decenii, însă odată cu aderarea României la Uniunea Europeană,
adică începând cu ianuarie 2007, ele au devenit mult mai cunoscute românilor,
aceştia devenind din ce în ce mai interesaţi de aceste fonduri. Acest lucru este şi
normal deoarece ele reprezintă o oportunitate pentru persoanele cu spirit
întreprinzător să dezvolte o afacere de succes în majoritatea domeniilor: economic,
social, cultural sau administraţie locală.

Un fond nerambursabil reprezintă o sumă de bani alocată pentru diverse


obiective însă care nu trebuie restituită. Fondurile nerambursabile - sunt fonduri
europene publice; acestea reprezintă o formă de finanţare nerambursabilă
acordată de către Uniunea Europeană în scopul eliminării sau diminuării diferenţelor
economice între anumite domenii sau regiuni de dezvoltare ale statelor membre UE.
Fondurile europene nerambursabile sunt oferite în ideea de a realiza şi menţine o
coeziune socio-economică.

Ţara noastră a beneficiat de fonduri nerambursabile atât înainte de


aderarea la UE cât şi după aderarea la UE. Înainte de aderare fondurile se numeau
fonduri de pre-aderare, iar cele de după aderare fonduri structurale şi de coeziune
sau fonduri post-aderare.

Fondurile nerambursabile europene au in vizor foarte multe activităţi şi


investiţii din România.

- investiţii în infrastructură (drumuri, canalizări, aducţiuni de apă, gaze,


electricitate).

- ferme zootehnice (vaci, porci, oi, capre, berbecuţi, tăuraşi, găini ouătoare, pui
pentru carne, iepuri, struţi),

2
- stupi de albine, ferme de melci, mestesugărit, prelucrarea lemnului

- abatoare

- centre de prelucrare (carne, lapte – iaurt, brânză, caşcaval, smântană)

- turism (pensiuni, cabane, hoteluri)

- sere (de flori, de legume), plantaţii de pomi fructiferi

- achiziţii de utilaje agricole

- plantatii de pomi fructiferi

- modernizare plantaţii de viţă de vie

- laboratoare de prelucrare şi îmbuteliere miere

- centre de colectare şi producere plante medicinale

- centre de colectare şi ambalare fructe şi legume

- păstravării

- azile de bătrâni, şcoli, grădiniţe, spitale, medicamente, laboratoare

- IMM-uri (industrie, transporturi, prelucrare, servicii, etc)

1. Fondurile pre-aderare (pentru Romania) au fost:

PHARE – Fonduri Europene pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurală;

SAPARD- Special Accession Programme for Agriculture and Rural


Development

3
1.1. Phare

Programul PHARE este unul dintre cele trei instrumente de pre-aderare finanţat de
către Uniunea Europeană pentru a asista ţările candidate din Europa Centrală şi de
Est candidate la aderarea la Uniune.

Creat iniţial în 1989 pentru a asista Polonia şi Ungaria, programul PHARE acoperă la
ora actuală zece ţări. El asistă cele opt state membre noi: Republica Cehă, Estonia,
Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Slovenia, precum şi Bulgaria şi
România într-o perioadă de restructurare economică şi schimbare politică masivă.

Până în 2000 ţările din Balcanii Vestici (Albania, fosta Republică Macedonă
iugoslavă şi Bosnia-Herzegovina) erau, de asemenea, beneficiare PHARE. Însă, din
2001 programul CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development
and Stability in the Balkans) a început să ofere asistenţă financiară acestor ţări.

Obiective

1. Întărirea administraţiilor şi instituţiilor publice pentru funcţionarea eficientă


întru Uniunea Europeană.

2. Promovarea convergenţei cu legislaţia vastei legislaţii a Uniunii Europene (acquis


communautaire) şi reducerea nevoilor de perioade de tranziţie.

3. Promovarea coeziunii economice şi sociale. Considerând că 8 din cele 10 ţări care


eligibile anterior pentru programul Phare au devenit state membre ale Uniunii
Europene în mai 2004 (Romania si Bulgaria), schimbari substanţiale sunt făcute la
scopul programului Phare. 2003 a fost anul final stabilit pentru ţările nou aderate,
dar contractarea de proiecte a continuat până în 2005, iar plăţile bazate pe aceste
contracte pot continua până în 2006.

Însă, luând în calcul reducerea treptată a delegărilor în noile state membre şi


înlocuirea lor de către reprezentanţe mai mici, din mai 2004 noii membri vor deţine
responsabilitate completă asupra administrării programului Phare printr-un proces
extins de decentralizare.

4
România a pierdut cca. 169,055 milioane din fondurile de preaderare PHARE care
acopereau proiecte de întărire a capacităţii instituţionale, adaptarea legislaţiei la
cea a UE şi proiecte de coeziune socio-economică.

1.2. SAPARD

Programul SAPARD a creat premizele tehnice şi financiare necesare procesului de


integrare în Uniunea Europeana. Astfel, fondurile derulate prin Agenţia SAPARD şi
mai apoi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, au contribuit la
dezvoltarea economică şi socială a mediului rural, au susţinut producătorul privat,
au oferit sprijin asociaţiilor cu profil agricol şi societăţilor comerciale agricole, dar
şi consiliilor locale. De asemenea, au oferit sprijin financiar şi organizaţiilor
nonguvernamentale, însă doar acelora care au înfiinţat unităţi specializate pentru
maşini agricole.

Programul SAPARD a fost creat pentru a sprijini eforturile de aderare la Uniunea


Europeană a ţărilor candidate din Europa Centrală şi de Est şi pentru a pregăti
participarea acestora la Politica Agricolă Comunitară.

Asistenţa a fost oferită în perioada 2000-2006. Mai mult, în acest mod se oferă
posibilitatea de a ne adapta procedurilor financiare şi mecanismelor de control ale
Uniunii Europene.

Principalele domenii pentru care s-au obţinut fonduri nerambursabile sunt:

- industria agroalimentară -exploataţiile agricole,

-diversificarea activităţilor economice,

-formarea grupurilor de producători agricoli, silvici şi piscicoli,

-metode agricole pentru agricultură ecologică, -silvicultură.

5
- F.E.D.R- Fondul European de Dezvoltare Regionala (European Regional

Development Fund – ERDF)

A fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii

regionale a Comunitatii.

Obiectivele FEDR sunt, in principal: promovarea dezvoltarii si ajustarii

structurale a regiunilor a caror dezvoltare este ramasa in urma si sustinerea

reconversiei economice,

redezvoltarea si dezvoltarea zonelor cu probleme structurale, inclusiv regiunile

industriale in declin,zonele urbane in dificultate, zonele aflate in criza, precum si

zonele dependente de pescuit sau de servicii.

Prin FEDR vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si

salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM-uri,

investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin

la nivel regional si local.

Actiuni care vor fi finantate prin FEDR sub obiectivul Convergenta:

a) Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv

intarirea capacitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica si integrarea

acestora in Zona Europeana de cercetare, inclusiv infrastructura, ajutor pentru

CDI in special in domeniul IMM-urilor si al transferului tehnologic; imbunatatirea

legaturii intre IMM-uri, educatia universitara si centrele de cercetare-dezvoltare;

dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public-privat, sprijin pentru

furnizarea de servicii grupurilor de IMM-uri, hranirea antreprenoriatului si a

inovarii.

6
b) Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de

comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice

on-line;

c) Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru

crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de

FSE.

d) Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea de apa si managementul

deseurilor, tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si

lupta impotriva secetei, preventia si controlul integrat al poluarii, sprijin pentru

concilierea efectelor schimbarilor climaterice, reabilitarea mediului fizic,

refacerea locurilor contaminate si a terenurilor parasite, promovarea

biodiversitatii si protectia naturii,

e) Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor

pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice.

f) Activitati turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potential

pentru dezvoltarea unui turism durabil, protectia patrimoniului, sprijin pentru

imbunatatirea serviciilor turistice prin servicii de inalta calitate si incurajarea

turismului durabil.

g) Investitii in cultura, inclusiv protectia, promovarea si prezervarea

mostenirii culturale, dezvoltarea infrastructurii culturale in sprijinul dezvoltarii

socio-economice

7
h) Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a

legaturilor cu retelele TEN-T, strategii integrate pentru transport curat care va

contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate,

i) Investitii in energie,

j) Investitii in educatie inclusiv training vocational care contribuie la

cresterea atractivitatii si calitatii vietii.

Actiuni care vor fi finantate prin FEDR din obiectivul Cooperare europeana

teritoriala:

1. Dezvoltarea activitatilor economice si sociale trans-frontaliere prin

elaborarea de strategii comune pentru dezvoltare teritoriala durabila, in primul

rand prin:

a. Incurajarea antreprenoriatului si dezvoltarea IMM-urilor, turismului,

culturii si a comertului trans-frontalier,

b. Incurajarea protectiei comune a mediului,

c. Reducerea izolarii prin imbunatatirea accesului la transport, retele de

comunicare si informare si servicii precum si la sisteme trans-frontaliere de apa,

deseuri si energie,

d. Dezvoltarea colaborarii si a capacitatii de utilizare comuna a infrastructurii

in special in domenii ca sanatate, cultura si educatie.

In plus, pot fi finantate masuri legate de promovarea integrarii pietelor de

munca trans-frontaliere, a initiativelor de angajare locala, sanse egale, formare si

8
incluziune sociala, utilizarea comuna a resurselor umane si utilitatilor pentru

cercetare-dezvoltare.

2. Dezvoltarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperare bilaterala intre

regiunile maritime prin finantarea retelelor si a actiunilor care sa conduca la

dezvoltarea teritoriala integrata in urmatoarele domenii:

a. managementul apelor inclusiv protectia bazinelor riverane, zonelor costale,

resurselor marine si a serviciilor de aprovizionare cu apa,

b. imbunatatirea accesului la retele trans-europene, imbunatatirea accesului

local si regional la retele si platforme nationale si transnationale, promovarea

comunicatiilor si tehnologiei informatiilor,

c. prevenirea riscurilor, protectia impotriva inundatiilor, a cutremurelor si a

avalanselor,

d. crearea de retele stiintifice si tehnologice legate de dezvoltarea

echilibrata a zonelor transnationale, inclusiv crearea de retele de universitati,

centre de cercetare-dezvoltare, centre de excelenta, etc.

Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR.

- F.S.E- Fondul Social European (European Social Fund - ESF)

A fost infiintat in 1958. In scopul de a intari coeziunea economica si sociala si

de a contribui la implementarea "Strategiei europene privind ocuparea fortei de

munca", FSE are ca sarcina imbunatatirea oportunitatilor de angajare pentru

9
someri si muncitori in Piata Unica, prin cresterea mobilitatii lor si prin facilitarea

adaptarii la schimbarile industriale, in particular prin instruire vocationala si

reinstruire, precum si prin sistemele de recrutare.

Prin intermediul sau se acorda sustinere financiara actiunilor de formare si

reconversie profesionala ca si celor vizand crearea de noi locuri de munca.

In cadrul obiectivelor "Convergenta" si "Competitivitate regionala si ocuparea

fortei de munca", FSE va sprijini actiuni legate de:

1. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor, a intreprinderilor si antreprenorilor in

vederea anticiparii si aplicarea unui management al schimbarii economice.

2. Imbunatatirea accesului la angajare si incluziune sustenabila pe piata muncii

a persoanelor inactive, prevenirea somajului, in special a celui pe termen lung si in

randul tinerilor, incurajarea imbatranirii active si prelungirea duratei de activitate.

3. Intarirea incluziunii sociale a categoriilor dezavantajate in vederea

integrarii durabile a acestora pe piata muncii si combaterea tuturor formelor de

discriminare pe piata muncii.

4. Intarirea resurselor umane.

10
- F.C.- Fondul de Coeziune

A fost creat de Tratatul de la Maastricht in 1992 pentru a furniza contributia

financiara necesara proiectelor din domeniul mediului si a retelelor trans-europene

de infrastructura de transport.

Fondul este rezervat Statelor Membre care au introdus "programul de

convergenta" si al caror PIB pe locuitor este sub 90% din media Comunitatii.

In prezent acopera Spania, Grecia, Irlanda si Portugalia.

Spre deosebire de Fondurile Structurale prezentate mai sus, Fondul de

Coeziune nu co-finanteaza programe, ci furnizeaza finantare directa pentru

proiecte individuale, care sunt clar identificate de la inceput. Decizia de a finanta

un proiect este luata de Comisie, in acord cu Statul Membru beneficiar, in timp ce

proiectele sunt administrate de autoritati nationale si supervizate de un Comitet de

Monitorizare.

Domenii de interventie ale acestui instrument financiar sunt:

a) Retelele trans-europene de transport, in special proiecte prioritare de

interes european identificate in Decizia nr. 1692/96/EC;

b) Proiecte majore de infrastructura de mediu;

c) Domenii care se pot dezvolta durabil si care prezinta beneficii evidente in

ceea ce priveste protectia mediului .

Rata maxima de finantare prin Fondul de Coeziune este de 85% din cheltuiala

publica pe proiect.

11
Fondul de Coeziune intervine pe ansamblul teritoriului national pentru a co-

finanta mari proiecte in materie de mediu si retele de transport trans-europene si

a permite astfel ca aceste costuri ale lucrarilor sa nu perturbe eforturile bugetare

interne necesare satisfacerii exigentelor uniunii economice si monetare. Mai mult,

Fondul ajuta aceste tari sa se conformeze normelor europene in aceste domenii.

- F.E.A.D.R.- Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este actiunea

complementara destinata politicii agricole comune a Uniunii Europene. FEADR a fost

infiintat in 1958 si finanteaza masuri de dezvoltare rurala si ajutoare pentru

fermieri, in special in regiuni cu intarzieri in dezvoltare.

Este destinat imbunatatirii eficientei structurilor de productie, procesare si

marketing al produselor agricole si forestiere si dezvoltarii potentialului local in

zonele rurale. Este corespondentul Fondului SAPARD, accesibil insa statelor

membre ale UE are ca obiective sustinerea pietei produselor agricole si promovarea

restructurarii agriculturii comunitare..

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala poate fi accesat

dupa integrarea Romaniei in Uniunea European, FEADR fiind un fond european

postaderare, spre deosebire de Programul SAPARD care este un fond european de

preaderare.

Investitiile care vor putea primi fonduri nerambursabile prin FEADR nu sunt

stabilite cu exactitate, in acest moment exista propuneri pentru stabilirea acelor

12
investitii eligibile;

Politica Agricola Comuna, pe care si tara noastra o va urma odata cu integrarea in

Uniunea Europeana consta intr-o serie de masuri, majoritatea legate de dezvoltarea

rurala.

Potrivit Reglementarii Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finantarea

politicii agricole comune s-au creat doua fonduri europene pentru agricultura,

numite FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) pentru finantarea masurilor

de marketing si FEADR (Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala)

pentru finantarea programelor de dezvoltare rurala.

Actiunile care vor fi finantate prin FEADR sunt:

a. Investitii in holdinguri agricole;

b. Sprijin de inceput pentru tineri fermieri;

c. Instruire profesionala;

d .Sprijin pentru scheme de pensionare anticipata;

e. Alocatii compensatorii pentru zone dezavantajate;

f. Masuri de agro-mediu;

g. Procesarea si marketingul produselor agricole;

h. Dezvoltarea si promovarea padurilor;

i. Masuri pentru adaptarea si dezvoltarea zonelor rurale.

Fondurile pentru Dezvoltare Rurala reprezinta banii europeni care vor dati

Romaniei pentru investitii in agricultura si dezvoltare rurala. Conform negocierilor

dintre Romania si Uniunea Europeana, tara noastra va beneficia de circa 7,5

miliarde euro (262.000 miliarde lei vechi) pentru perioada 2007 - 2013, ceea ce

inseamna 1,07 miliarde de euro pe an. La acesti bani se adauga contributiile statului

13
roman, in functie de tipurile de investitii care vor fi realizate.

Fondurile pentru Dezvoltare Rurala sunt asemanatoare cu fondurile SAPARD, dar

au ceva in plus :

- se adreseaza mult mai multor beneficiari, inclusiv micilor fermieri si

intreprinzatori

- vor putea fi obtinute mai simplu.

Fondurile pentru Dezvoltare Rurala se adreseaza deopotriva micilor fermieri,

asociatiilor de fermieri, tinerilor, intreprinderilor mici si mijlocii din sectorul

agricol si silvic (dar si din servicii si mica industrie), unitatilor de procesare,

proprietarilor de paduri, agricultorilor din zona de munte, consiliilor locale.

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala urmareste patru axe

de dezvoltare:

Axa 1: Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

Axa 2: Imbunatatirea mediului si a peisajului natural

Axa 3: Imbunatatirea calitatii vietii in spatiul rural si incurajarea diversificarii

economiei rurale

Axa 4: Leader

1. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier = 3,25 miliarde

euro (45% din total)

* sprijin pentru ferme de semi-subzistenta (circa 85.000 de ferme mici vor primi

1.500 euro/ an, timp de 3 ani, daca isi fac un plan de modernizare)

* modernizarea exploatatiilor agricole (16.000 de exploatatii agricole vor primi in

14
jur de 70.000 euro/ proiect)

* infiintarea de ferme de catre fermieri sub 40 de ani (pana la 40.000 euro/

ferma, conform proiectului depus)

* sprijinirea infiintarii grupurilor de producatori agricoli (750 de grupuri de

producatori vor primi circa 250.000 euro/ proiect)

* formare profesionala si informare (140.000 de fermieri vor fi instruiti)

2. Gospodarirea terenurilor agricole si silvice = 1,8 miliarde euro (25% din

total)

* sprijin pe suprafata pentru zonele defavorizate, in principal zona de munte (circa

370.000 de fermieri vor primi suplimentar intre 25 si 250 euro/ hectar/ an)

* sprijin pentru pajisti si fanete (circa 95 euro/ hectar/ an)

*sprijin pentru prima impadurire a terenului agricol (36.000 de hectare vor

beneficia de fonduri de 5.000 euro/ hectar)

3,. Imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural = 2,12 miliarde euro (30%

din total)

* diversificarea activitatilor neagricole (mestesuguri, artizanat, produse

traditionale, turism rural) (19.000 de beneficiari vor primi 10.000 euro/ proiect)

* investitii in mici intreprinderi la tara - frizerii, reparatii de utilaje agricole etc.

(3.800 de mici intreprinderi vor fi finantate cu 20.000 euro/ proiect)

* renovarea satelor (circa 1.200 de consilii locale vor primi cate 1 milion de euro

pentru drumuri comunale, canalizare, restaurarea constructiilor cu valoare istorica

si culturala etc.)

15
4. Programul LEADER = 0,18 miliarde euro (2,5% din total).

Se va finanta crearea de Grupuri de Actiune Locala care vor sprijini

proiectele de dezvoltare ale satelor.

Ajutor de Stat

o Fondurile pentru Dezvoltare Rurala vor veni prin Agentia de Plati pentru

Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP - fosta Agentie SAPARD). APDRP are 42 de

oficii judetene, la care se vor putea depune proiecte incepand cu primavara anului

2007.

o Ajutorul de Stat reprezinta subventiile si creditele date de Ministerul

Agriculturii incepand cu 2007 pentru sprijinirea cultivarii pamantului si a cresterii

animalelor.

o Ajutorul de Stat se va acorda sub forma de:

- credite pentru productia agricola, ajutor pentru seminte si material saditor,

subventii pentru tratamente fitosanitare, prime pentru asigurarea culturilor,

sprijin pentru infiintarea plantatiilor de vita de vie si pomi, subventii pentru irigatii

(in sectorul vegetal)

- sprijin pentru cumpararea de animale de rasa si de reproducatori, credite pentru

productie, subventii pentru centrele de insamantare ale asociatiilor de producatori

(pentru sectorul zootehnic).

o Ajutorul de Stat va fi distribuit prin intermediul Agentiei de Plati si

Interventie pentru Agricultura (APIA) si al Directiilor pentru Agricultura si

Dezvoltare Rurala (DADR).

16
Mecanisme de Piata

Mecanismele de piata reprezinta actiunile de protejare a producatorilor agricoli

atat in raport de concurenta din afara Uniunii Europene, cat si impotriva

modificarilor de preturi la produsele agro-alimentare.

- F.E.P- Fondul European pentru Pescuit

Fondul European pentru Pescuit :infiintat in 1993, contribuie la adaptarea si

modernizarea industriei pescuitului prin indepartarea capacitatilor in surplus si

orientarea industriei catre sustinerea unei dezvoltari integrate a regiunilor

costiere dependente puternic de pescuit.

Fondul sustine actiuni avand ca scop atingerea unui echilibru sustinut intre

resurse si exploatare; promovarea dezvoltarii intreprinderilor viabile economic in

sectorul pescuit; imbunatatirea aprovizionarii pietei si cresterea valorii adaugate la

produsele din peste si acvacultura prin procesare; revitalizarea industriilor care

depind de pescuit si acvacultura.

In afara de finantarea innoirii flotei si investitiilor industriale, fondul

finanteaza masurile avand ca scop cautarea de noi piete si de sectoare alternative

de activitate.

17
Fondul European pentru Pescuit (FEP) ajuta la realizarea durabilitatii

economice, sociale si de mediu prin reducerea efortului de pescuit si protejarea

mediului marin.

Gradul de sustinere financiara prin FEP este de maxim 40% din valoarea

proiectului pentru cresterea capacitatilor sau infiintarea unitatilor de productie.

Pentru acele proiecte care vizeaza investitii pentru interes colectiv, instruiri,

actiuni de promovare dar si pentru proiecte pilot, gradul de sustinere este intre 80

- 100%.

Pentru pescuit va exista un fond special de 263 milioane euro pentru perioada

2007 - 2013 (in jur de 9.250 miliarde lei vechi). Cea mai mare parte din acesti bani

va fi alocata pentru:

- crearea fermelor de acvacultura,

- modernizarea barcilor si navelor de pescuit

- finantarea asociatiilor de pescari.

Fondul European pentru Pescuit este structurat pe cinci axe prioritare:

• Adaptarea flotei de pescuit a Comunitatii

• Acvacultura, pescuitul intern, procesare si marketing

• Masuri de interes comun

• Dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit

• Asistenta tehnica

Actiunile care vor fi finantate prin FEP sunt:

a) ajustari ale efortului in sectorul pescuitului;

b) modernizarea flotei;

18
c) dezvoltarea de ferme de pescuit;

d) protectia zonelor maritime;

e) facilitati in porturile de pescuit;

f) procesarea si marketingul produselor de peste;

g) promovarea produselor.

Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de

19,668 miliarde Euro, din care 12,661 miliarde vor fi alocate prin Fondurile

Structurale in cadrul obiectivului "Convergenta", 6,552 miliarde Euro sunt alocate

prin Fondul de Coeziune, iar 0,455 miliarde vor fi alocate Obiectivului "Cooperare

Teritoriala Europeana"

BIBLIOGRAFIE
19
1. Dona, Ion – Economia Rurală, Ed. Economică Bucureşti, 2005;
2. Cadrul Legislativ European pentru Implementarea FEADR şi FPE;
3. Regulamentul (CE) NR.1698/2005 al Consiliului din 20 sept. 2005
privind Sprijinul acordat din FEADR

4. Dicţionar de Economie Politică, Ed. Politică, Bucureşti 1974;


5. Guvernul României – Programul Naţional pentru Agricultură şi
dezvoltare Rurală.

20

S-ar putea să vă placă și