Sunteți pe pagina 1din 3

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

la data de 31.12.N+1
lei
Nr.
Exerciiul financiar
rd.
Precedent Curent
B 1
2
6000
Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 04 + 05 + 06)
01 0
6000
Producia vndut (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 02 0
+ 708)
0
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)
03 0
0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)
04 0
0
Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din
05 0
Registrul general i care mai au n derulare contracte de
leasing (ct. 766*))
0
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de
06 0
afaceri nete (ct. 7411)
3000
Venituri aferente costului produciei n curs de execuie
07 0
(ct. 711 + 712)
Sold C
Sold D
08
0
Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii 09 0
i capitalizat
(ct. 721 + 722)
50
Alte venituri din exploatare
10 0
(ct. 758 + 7417 + 7815)
0
din care, venituri din fondul comercial negativ
11 0
9050
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL
12 0
(rd. 01 + 07 08 + 09 + 10)
1750
a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile 13 0
(ct. 601 + 602 7412)
0
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)
14 0
161.3
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605
15 0
7413)
0
c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607)
16 0
0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
17 0
801.3
Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:
18 0
30
660
a) Salarii i indemnizaii (ct. 641 + 642 + 643 + 644
19 0
7414)
141.3
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct. 645
20 0

Denumirea indicatorilor
A
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7415)
7. a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i
necorporale (rd. 22 23)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)
a.2) Venituri (ct. 7813)
b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25
26)
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625
+ 626 + 627 + 628 7416)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
(ct. 635)
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)
Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de
entitile radiate din Registrul general i care mai au n
derulare contracte de leasing (ct. 666*))
Ajustri privind provizioanele (rd. 33 34)
Cheltuieli (ct. 6812)
Venituri (ct. 7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL
(rd. 13 la 16 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
Profit (rd. 12 35)
Pierdere (rd. 35 12)
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)
din care veniturile obinute de la entitile afiliate
10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din
activele imobilizate (ct. 763)
din care veniturile obinute de la entitile afiliate
11. Venituri din dobnzi (ct. 766*))
din care veniturile obinute de la entitile afiliate
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)
12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i
investiiile financiare deinute ca active circulante (rd. 47
48)
Cheltuieli (ct. 686)
Venituri (ct. 786)

21 0

22 0
23 0
24 0

25
26
27
28

0
0
0
0

0
0

0
0
550

29 0

10.8

30
31 0

300

32
33
34
35

0
0
0
0

6337.4

36
37
38
39
40

0
0
0
0
0

6337.4

41
42
43
44
45
46

0
0
0
0
0
0

47 0
48 0

0
0
2712.6

0
0
0
0

0
0
0
0
0

13. Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666*) 7418)


din care cheltuielile n relaia cu entitile afiliate
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():
Profit (rd. 45 52)
Pierdere (rd. 52 45)
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():
Profit (rd. 12 + 45 35 52)
Pierdere (rd. 35 + 52 12 45)
15. Venituri extraordinare (ct. 771)
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINAR:
Profit (rd. 57 58)
Pierdere (rd. 58 57)
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():
Profit (rd. 61 62)
Pierdere (rd. 62 61)
18. Impozitul pe profit (ct. 691)
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.
698)
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI
FINANCIAR:
Profit (rd. 63 65 66)
Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 63)

49
50
51
52

0
0
0
0

300

300

53 0
54 0
55
56
57
58

59
60
61
62
63

0
0
300
0
300

6037.4

0
0
0
0

6037.4

0
0
0
0
0

6037.4

64 0
65 0
66 0

0
0
0

0
9050
3012.6
6037.4
0
371.86
0

6552.31

67 0
68 0

6552.31
0