Sunteți pe pagina 1din 130

CURS

EXPERT ACCESARE FONDURI


STRUCTURALE SI DE COEZIUNE
CUPRINS

 CAP. 1– NOTIUNI GENERALE PRIVIND DEZVOLTAREA REGIONALA;

 CAP. 2 – MODALITATI DE FINANTARE A DEZVOLTARII SOCIALE SI

ECONOMICE;

 CAP.3 – ETAPELE ELABORARII UNUI PROIECT CU FINANTARE DIN

FONDURI EUROPENE
SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE

• Uniune economica si politica;


• 1951 –Planul Schuman & Comunitatea Europeana a
Carbunelui si Otelului (CECO);
• 1957 –Comunitatea Economica Europeana (CEE);
• 1957 -Comunitatea Europeana a Energiei Atomice
(Euratom);
• 1993 - Uniunea Europeana (UE) prin Tratatul de la
Maastrich.
Procesul de extindere al UNIUNII EUROPENE

 1951 – Franta, Germania, Olanda, Italia,


Luxemburg, Belgia;
 1973 – Irlanda, Marea Britanie, Danemarca;

 1981 – Grecia;

 1986 – Spania, Portugalia;

 1995 – Finlanda, Suedia, Austria;

 2004 – Ungaria, Polonia, Slovenia, Malta, Cipru,


Letonia, Estonia, Lituania, Cehia, Slovenia;
 2007 – Romania, Bulgaria
Simbolurile Uniunii Europene
 Drapelul

 Imnul

 Moneda

 Ziua Europei

 Motto-ul
ALOCAREA SI FUNCTIONAREA FONDURILOR EUROPENE

 Politici europene
Politica regionala a Uniunii Europene cuprinde
ansamblul instrumentelor si procedeelor
aplicate in scopul cresterii gradului de coeziune
economico-sociala a ansamblului comunitar.
 Instrumentul principal al politicii de coeziune al
UE il constituie sistemul fondurilor structurale.
 Pana in anul 2007 :

- Fondul European de Dezvoltare Regionala;


- Fondul Social European;
- Fondul European de Orientare si Garantare Agricola;
 2007-2013 :
- Fondul European de Dezvoltare Regionala;
- Fondul Social European;
- Fondul de Coeziune.

 Au fost definite patru principii de baza in utilizarea fondurilor:


- Concentrarea;
- Programarea;
- Parteneriatul;
- Aditionalitatea
 CONCENTAREA:
- Are la baza ideea concentrarii asupra unui numar redus
de obiective prioritare si coordonarea ansamblului
instrumentelor financiare utilizate, in scopul cresterii eficientei
in realizarea coeziunii.

PROGRAMAREA :
- se asigura fixarea unor programe de actiune plurianuale,
pentru o mai buna gestionare a proiectelor, o mai buna
coordonare si facilitarea continuitatii in finantare.
 PARTENERIATUL:
- urmareste coordonarea eforturilor de coeziune intre
diversele niveluri de coeziune, de decizie si actiune: comunitar,
national, regional, local;
 ADITIONALITATEA:
- are drept scop evitarea substituirii de catre ajutorul comunitar
a subventiei nationale.
OBIECTIVUL 1

 OBIECTIVUL DE CONVERGENTA

 Dezvoltarea si ajustarile structurale ale


regiunilor a caror dezvoltare este intarziata,
regiuni ce au un PIB mai mic de 75% din media
aceluiasi indicator inregistrata in tarile membre
ale UE;
OBIECTIVUL 2

 COOPERARE TERITORIALA EUROPEANA

 Are ca scop conversia economica si sociala a


zonelor care intampina dificultati structurale
(zonele industriale, rurale, urbane si zonele
dependente de activitati de pescuit)
OBIECTIVUL 3

 COMPETITIVITATE REGIONALA SI OCUPAREA


FORTEI DE MUNCA

 Acopera intregul teritoriu al Uniunii Europene,


care se gaseste in afara zonelor Obiectivului 1.
 Face referire la adaptarea si modernizarea
politicilor nationale si a sistemelor de educatie,
formare si angajare, tinand cont de strategia
europeana in domeniul ocuparii fortei de
munca.
 Pentru perioada 2007-2013, respectiv 2014 –
2020 Romania este eligibila pentru doua
obiective :
- Convergenta;
- Cooperare teritoriala europeana.
FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)

Finanteaza in principal infrastructura, investitii


generatoare de locuri de munca, proiectele de
dezvoltare locala si ajutoarele pentru
intreprinderile mici si mijloci
FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE)

- Are scopul de a preveni si combate


somajul si a dezvolta resursele umane,
precum si de a promova integrarea pe
piata muncii.
FONDUL DE COEZIUNE

 Intervine pe ansamblul teritoriului national si al


statelor membre al caror PNB/locuitor se
situeaza sub pragul de 90% din media
europeana pentru a cofinanta nu programe, ci
proiecte mari in domeniul mediu si transport.
POLITICA AGRICOLA COMUNA
 Fondul Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR):
- indeplinirea obiectivelor de crestere a
competivitatii agricole si forestiere, de management
agricol si mediu, de imbunatatire a calitatii vietii si
diversificarea activitatilor economice in zonele rurale.
POLITICA COMUNA DE PESCUIT

 Fondul European pentru Pescuit:


- gestioneaza activitatea de pescuit si
acvacultura in Uniunea Europeana, cu
exploatarea resurselor acvatice in conditii ce
asigura dezvoltarea durabila in domeniul
economic, mediu si social.
MODALITATI DE FINANTARE A DEZVOLTARII
SOCIALE SI ECONOMICE
 PROIECTE GRANT
– durata: 6 luni – 24 luni
- finantare: < 500 000 EURO
 PROIECTE STRATEGICE

- durata: 6 luni – 36 luni


- finantare: 500 000 – 5 000 000 EURO
REPARTIZAREA TERITORIALE A ROMANIEI PE REGIUNI
REGIUNI GEOGRAFICE JUDETE
1. NORD - EST Bacau, Vaslui, Neamt, Iasi, Suceava,
Botosani
2. SUD - EST Constanta, Tulcea, Braila, Buzau, Vrancea,
Galati
3. SUD - MUNTENIA Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ialomita,
Dambovita, Prahova, Arges
4. SUD-VEST Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti, Valcea

5. VEST Caras-Severin, Hunedoare, Timis, Arad

6. Nord-Vest Cluj, Salaj, Bihor, Bistrita-Nasaud,


Maramures, Satu Mare

7. CENTRU Brasov, Covasna, Sibiu, Alba, Harghita,


Mures
8. BUCURESTI - ILFOV Bucuresti, Ilfov
PROGRAME OPERATIONALE SECTORIALE
 1. P.O. Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice-POS CCE;

 2. P.O. Sectorial Transport –POS –Transport;

 3. P.O. Sectorial de Mediu–POS –Mediu;

 4. P.O. Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-POS DRU;

 5. P.O. Regional –POR

 6. P.O. Dezvoltarea Capacitatii Administrative –PO DCA;

 7. P.O. AsistentaTehnica.

Planul National de Dezvoltare Rurala-PNDR

Programul Operational de Pescuit - POP


PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL ( POR)

Obiectivul general :
consta in spijinirea unei dezvoltari economice,
sociale, echilibrate teritorial si durabile a regiunilor
Romaniei, corespunzator nevoilor lor si resurselor
specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani
de crestere, prin imbunatatirea conditiilor
infrastructurale si ale mediului de afaceri pentru a
face regiunile Romaniei, in special cele ramase in
urma, locuri mai active pentru a locui, a le vizita, a
investi si a munci.
OBIECTIVE SPECIFICE:
• - Cresterea rolului economic si social al centrelor
urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, in
vederea stimularii unei dezvoltari mai echilibrate a
Regiunilor
• - Imbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si in particular a
accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele
inconjuratoare
• - Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor
• - Cresterea competitivitatii Regiunillor ca locatii pentru
afaceri
• - Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea
Regiunilor.
AXE PRIORITARE :

• 1. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-


potentiali poli de crestere;
• 2. Imbunatatirea infrastructurii de transport
regional si local;
• 3. Imbunatatirea infrastructurii sociale;
• 4. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri
regional si local;
• 5. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului;
• 6. Asistenta tehnica.
1. SPRIJINIREA DEZVOLTARII DURABILE A
ORASELOR- POTENTIALI POLI DE CRESTERE

• 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana


implementate prin proiecte din urmatoarele domenii:
- Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea
serviciilor urbane, inclusiv transportul urban.
- Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri
- Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a
locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale.
- 1.2 Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a
blocurilor de locuinte
2. IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT REGIONALE SI LOCALE

 2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de


drumuri judetene, strazi urbane- inclusiv
constructia/reabilitarea soselelor de centura
3. IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE

• 3.1. Reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii serviciilor de sanatate
• 3.2.Reabilitarea, modernizarea si echiparea
infrastructurii serviciilor sociale
• 3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a
bazelor operationale pentru investitii in situatii de
urgenta
• 3.4. Reabilitarea, modernizarea si echiparea
infrastructurii preuniversitare, universitare si a
infrastructurii pentru formarea profesionala
continua.
4. SPRIJINIREA DEZVOLTARII MEDIULUI DE AFACERI
REGIONAL SI LOCAL

 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de


sprijinire a afacerilor de importanta regionala
si locala
 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate si
neutilizate si pregatirea pentru noi activitati
 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
5. DEZVOLTAREA DURABILA SI PROMOVAREA TURISMULUI

• 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a


patrimoniului cultural, precum si
crearea/modernizarea/ infrastructurilor conexe
• 5.2 Cresterea si modernizarea infrastructurilor
specifice pentru valorificarea durabila a resurselor
naturale si pentru cresterea calitatii serviciilor
turistice
• 5.3 Promovarea potentialului turistic si crearea
infrastructurii necesare si in scopul cresterii
activitatilor Romaniei ca destinatie turistica
6. ASISTENTA TEHNICA

 6.1 Sprijinirea activitatilor pentru


implementarea, managementul si evaluarea
POR
 6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si
informare privind POR
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL
CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE (POS CCE)

 Obiectivul general
- il constituie cresterea productivitatii
intreprinderilor romanesti pentru reducerea
decalajelor fata de productivitatea medie la
nivelul Uninii. Masurile intreprinse vor genera
pana in 2015 o crestere medie a productivitatii
de cca. 5,5% anual si vor permite Romaniei sa
atinga un nivel de aproximativ 55% din media
UE.
OBIECTIVE SPECIFICE

• - Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv


• - Cresterea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a
intreprinderilor
• - Cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare, stimularea
cooperarii intre institutii de cerecetare dezvoltare si inovare
(CDI) si intreprinderi, precum si cresterea accesului
intreprinderilor la CDI
• - Valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si
comunicatiilor si aplicarea acestuia in sectorul public
(administratie) si cel privat ( intreprinderi, cetateni)
• - Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a
sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile
de energie.
AXE PRIORITARE
• 1. Un sistem inovativ si eco-eficient de productie
• 2. Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare
pentru competitivitate
• 3. Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru
sectoarele privat si public
• 4. Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in
aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor
climatice
• 5. Asistenta Tehnica
1. UN SISTEM INOVATIV SI ECO-EFICIENT DE
PRODUCTIE
 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru
concurenta pe piata a intreprinderilor, in
special IMM –uri
 1.2. Accesul IMM-urilor la finantare

 1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil


2. CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI
INOVARE PENTRU COMPETITIVITATE

 2.1. CD in parteneriat intre universitati,


institute de cercetare-dezvoltare si
intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate
aplicabile in economie
 2.2. Investitii pentru infrastructura de CDI

 2.3. Accesul intreprinderilor la activitati de CDI


(in special IMM- urile)
3. TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR PENTRU
SECTOARELE PRIVAT SI PUBLIC

 3.1 Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei


 3.2. Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor
publice electronice
 3.3. Dezvoltarea e-economiei
4. CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI A SIGURANTEI IN
APROVIZIONARE, IN CONTEXTUL COMBATERII SCHIMBARILOR
CLIMATICE

 4.1. Energie eficienta si durabila


(imbunatatirea eficientei energetice si a
sustenabilitatii sistemului energetic)
 4.2.Valorificarea resurselor regenerabile de
energie pentru producerea de energie „verde”
 4.3. Diversificarea retelelor de interconectare
in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea
cu energie.
5. ASISTENTA TEHNICA

 5.1. Sprijin pentru managementul,


implementarea, monitorizarea si controlul POS
CCE
 5.2. Sprijin pentru comunicare, evaluare si
dezvoltare TI.
POS TRANSPORT (POS-T)

 Obiectivul general al POS Transport consta in


promovarea, in Romania, a unui sistem de
transport durabil, care sa permita deplasarea
rapida, eficienta si in conditii de siguranta a
persoanelor si bunurilor, la servicii de un nivel
corespunzator standardelor europene, la nivel
national, in cadrul Europei, intre si in cadrul
regiunilor Romaniei.
OBIECTIVE SPECIFICE:
• - modernizarea axelor prioritare TEN – T, cu
aplicarea masurilor necesare pentru protectia
mediului inconjurator
• - modernizarea retelelor nationale de transport, in
conformitate cu principiile dezvoltarii durabile
• - promovarea transportului feroviar, naval si
intermodal
• - sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin
minimizarea efectelor adverse ale transportului
asupra mediului, si imbunatatirea sigurantei
traficului si a sanatatii umane
AXE PRIORITARE
• 1. Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN –T
in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si
integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE
• 2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale
de transport in afara axelor prioritare TEN –T in scopul
crearii unui sistem national de transport durabil
• 3. Modernizarea sectorului de transport in scopul
cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si
sigurantei pasagerilor
• 4. Asistenta Tehnica pentru POS-T
1. MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA AXELOR PRIORITARE TEN-T IN SCOPUL
DEZVOLTARII UNUI SISTEM DE TRANSPORT DURABIL SI INTEGRARII ACESTUIA
CU RETELELE DE TRANSPORT ALE UE

1.1.Infrastructura rutiera de a lungul Axei


Prioritare nr. 7
1.2. Infrastructura feroviara de a lungul Axei
Prioritare nr. 22
1.3. Infrastructura navala de a lungul Axei
Prioritare nr. 18
2. MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII NATIONALE DE
TRANSPORT IN AFARA AXELOR PRIORITARE TEN –T IN SCOPUL CREARII UNUI
SISTEM NATIONAL DE TRANSPORT DURABIL

 2.1. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii


rutiere nationale
 2.2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii
feroviare nationale si a serviciilor pentru
calatori
 2.3. Modernizarea si dezvoltarea porturilor
dunarene si maritime
 2.4. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii
de transport aerian
3. MODERNIZAREA SECTORULUI DE TRANSPORT IN SCOPUL CRESTERII
PROTECTIEI MEDIULUI SI A SANATATII PUBLICE SI SIGURANTEI PASAGERILOR

 3.1. Promovarea transportului intermodal


 3.2. Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate
modurile de transport
 3.3. Minimizarea efectelor sectorului de
transport asupra mediului
4. ASISTENTA TEHNICA PENTRU POS -T

 4.1. Sprijinirea managementului eficient,


implementarii, monitorizarii si controlului POST-
T
 4.2. Sprijinirea activitatilor de informare si
publicitate pentru POS-T
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POS DRU)

 OBIECTIVUL GENERAL AL POS DRU este


dezvoltarea capitalului uman si cresterea
competitivitatii, prin corelarea educatiei si
invatatii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si
asigurarea de oportunitati sporite pentru
participarea viitoare pe o piata a muncii
moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de
persoane.
OBIECTIVE SPECIFICE
• - Promovarea calitatii sistemului de educatie si formarea
profesionala initiala continua, inclusiv a invatamantului
superior si a cercetarii
• - Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea
calitatii si productivitatii muncii
• Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga
durata pe piata muncii
• - Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si
incluzive
• - Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor
inactive, inclusiv in zonele rurale
• - Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare
• - Facilitarea accesului la educatia si pe piata muncii a
grupurilor vulnerabile
AXE PRIORITARE
• 1. Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii
economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
• 2. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata
muncii
• 3. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a
intreprinderilor
• 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
• 5. Promovarea masurilor active de ocupare
• 6. Promovarea incluziunii sociale
• 7. Asistenta tehnica
1. EDUCATIA SI FORMAREA PROFESIONALA IN SPRIJINUL
CRESTERII ECONOMICE SI DEZVOLTARII SOCIETATII BAZATE PE
CUNOASTERE

 1.1. Accesul la educatie si formare profesionala


initiala de calitate
 1.2. Calitate in invatamantul superior

 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educatie


si formare profesionala
 1.4. Calitate in formare profesionala continua

 1.5. Programe doctorale si post-doctorale in


sprijinul cercetarii
2. CORELAREA INVATARII PE TOT PARCURSUL VIETII CU
PIATA MUNCII

 2.1. Tranzitia de la scoala la o viata activa


 2.2. Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a
scolii
 2.3. Acces si participare la FPC
3. CRESTEREA ADAPTABILITATII LUCRATORILOR SI A
INTREPRINDERILOR

 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale


 3.2. Formare si sprijin pentru intreprinderi si
angajati pentru promovarea adaptabilitatii
 3.3. Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea
initiativelor pentru parteneri sociali si
societatea civila
4. MODERNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE OCUPARE

 4.1. Intarirea capacitatii Serviciului Public de


Ocupare pentru furnizarea servicilor de
ocupare
 4.2. Formarea personalului Serviciului Public
de Ocupare
5. PROMOVAREA MASURILOR ACTIVE DE
OCUPARE

 5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor


active de ocupare
 5.2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung
a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea
resurselor umane si ocuparea fortei de munca
6. PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE

 6.1. Dezvoltarea economiei sociale


 6.2. Imbunatatirea accesului si participarii
grupurilor vulnerabile pe piata muncii
 6.3. Promovarea egalitatii de sanse pe piata
muncii
 6.4. Initiativele transnationale pentru o piata
inclusiva a muncii
7. ASISTENTA TEHNICA

 7.1. Sprijin pentru implementarea,


managementul general si evaluarea POS DRU
 7.2. Sprijin pentru promovarea POS DRU si
comunicare
POS MEDIU

 Obiectivul general POS Mediu consta in


reducerea decalajului existent intre Uniunea
Europeana si Romania cu privire la
infrastructura de mediu atat din punct de
vedere cantitativ cat si calitativ. Aceasta ar
trebui sa se concretizeze in servicii publice
eficiente, cu luarea in considerare a principiului
dezvoltarii durabile si a principiului „poluatorul
plateste”
OBIECTIVE SPECIFICE:
• Imbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si
apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si
canalizare in majoritatea zonelor urbane pana in 2015
• Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor ,
prin imbunatatirea managementului deseurilor si reducerea
numarului de zone poluate istoric in minimum 30 de judete
pana in 2015
• Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de incalzire
urbana in cele mai poluate localitati pana in 2015
• Protectia biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea
retelei Natura 2000
• Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu
efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor
preventive in cele mai vulnerabile zone pana in 2015
AXE PRIORITARE
• 1. Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa
uzata
• 2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric
• 3. Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor
climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de
incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta
energetica in locatiile cele mai poluate
• 4. Implementarea sistemelor adecvate de management
pentru protejarea naturii
• 5. Implementarea sistemelor adecvate de prevenire a
riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc
• 6. Asistenta tehnica
EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR
DE APA SI APA UZATA
 1.1. Extinderea/modernizarea sistemelor de
apa si apa uzata
2. DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT
AL DESEURILOR SI REABILITAREA SITURILOR
CONTAMINATE ISTORIC

 2.1 dezvoltarea sistemelor integrate de


management al deseurilor si extinderea
infrastructurii de management al deseurilor

 2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric


3. Reducerea poluarii si diminuarea efectelor
schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea
sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor
de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate

 3.1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire


in zonele fierbinti (hot-spot)
4. Implementarea sistemelor adecvate de
management pentru protejarea naturii

 4.1 Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de


management in vederea protejarii
biodiversitatii si Natura 2000;
5. Implementarea infrastructurii adecvate de
prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai
expuse la risc

 5.1 Protectia impotriva inundatiilor

 5.2 Reducerea eroziunii costiere


6. Asistenta tehnica

 6.1 Sprijin pentru managementul si evaluarea


POS;

 6.2 Sprijin pentru informare si publicitate


PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTARE CAPCITATII ADMINISTRATIVE
(PODCA)

 Obiectiv general: contribuirea la crearea unei


administratii publice mai eficiente si mai
eficace in beneficiul socio-economic al
societatii romanesti.
 Obiective specifice:
- obtinerea unor imbunatatiri structurale si de
proces ale managementului ciclului de politici
publice;
- imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii
serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul
de descentralizare.
AXE PRIORITARE

 1. Imbunatatirea de structura si proces ale


managementului ciclului de politici publice;
1.1 Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor;
1.2 Cresterea responsabilizarii administrative publice;
1.3 Imbunatatirea eficacitatii organizationale
 2. Imbunatirea calitatii si eficientei furnizarii
serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul
de descentralizare:
2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare
2.2 Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii
serviciilor
 3. Asistenta tehnica
3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul
general, evaluarea PO DCA si pentru pregatirea
viitorului exercitiu de programare;
3.2 Sprijin pentru comunicarea si promovarea PO
DCA
PROGRAMUL OPERATIONAL ASISTENTA TEHNICA (POAT)

 Obiectiv general:
- este acela de a asigura sprijinul
necesar procesului de coordonare si
implementare sanatoasa, eficienta, eficace si
transparenta a instrumentelor structurale in
Romania.
 Obiective specifice:
- Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea
unei coordonari si implementari eficiente a instrumentelor
structurale pe perioada 2007 – 2013 si pregatirea pentru
urmatoarea perioada de programare a instrumentelor
structurale;
- Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a
mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale.
AXE PRIORITARE
 1. Sprijin in implementarea instrumentelor
structurale si coordonarea programelor:
1.1. Sprijinul in procesul de gestionare si
implemtare a instrumentelor structurale;
1.2. Evaluare;
1.3. Formare orizontala in domeniul gestionarii
programelor/proiectelor
1.4. Functionarea AM pentru POAT, Autoritatii
pentru Coordonarea Instrumentelor Structurate (ACIS),
Autoritatilor de Certificare si Plata si a Autoritatilor de
Audit
 2. Dezvoltari viitoare si sprijin in functionarea
Sistemului Unic Informatic de Management
2.1 Dezvoltarea si mentananta SMIS si a retelei
digitale;
2.2 Functionarea Unitatii SMIS si coordonarea
retelei;
2.3 Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor
pentru utilizatori si activitati de comunicare cu privire
la SMIS
2.4 Furnizarea de echipamente si servicii IT
 3. Diseminarea informatiei si promovarea
instrumentelor si servicii IT
3.1 Diseminarea informatiei si promovarea
intrumentelor structurale alocate Romaniei
3.2 Functionarea Centrului de Informare privind
Instrumentele Structurale
PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

 AM PNDR (in cadrul Ministerului Agriculturii si


Dezvoltarii Rurale)
FEADR reprezinta o oportunitate de finantare
pentru spatiul rural romanesc, in valoare de
aproximativ 7,5 miliarde de euro, incepand cu 2007 si
pana in 2013.
AXE PRIORITARE

 1. Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol


si forestier:
1.1 Masuri menite sa imbunatateasca
cunostintele si sa consolideze potentialul uman
1.1.1 Formarea profesionala, informare si
difuzare de cunostinte;
1.1.2 Instalarea tinerilor fermieri.
1.2 Masuri menite sa restructureze si sa
dezvolte capitalul fizic si sa promoveze inovatia:
1.2.1 Modernizarea exploatatiilor agricole;
1.2.2 Imbunatatirea valorii economice a padurii;
1.2.3 Cresterea valorii adaugate a produselor
agricole si forestiere;
1.2.4 Imbunatatirea infrastructurii legate de
dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii;
1.4 Masuri de tranzitie pentru Romania
1.4.1 Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistenta;
1.4.2 Infiintarea grupurilor de producatori;
1.4.3 Furnizarea de servicii de consiliere si
consultanta pentru agricultori
 2. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural
2.1 Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor
agricole
2.1.1 Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata;
2.1.2 Sprijin pentru zone defavorizate – altele
decat zona montana;
2.1.3 Plati de Agro-mediu
2.1.4 Plati in favoarea bunastarii animalelor
2.2 Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor
forestiere
2.2.1 Prima impadurire a terenurilor agricole
 3. Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea
economiei rurale:
3.1 Masuri privind diversificarea economiei
rurale;
3.1.1 Incurajarea activitatilor turistice;
3.1.2 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de
micro-intreprinderi ;
3.2 Masura privind imbunatatirea calitatii
vietii in zone rurale;
3.2.1 Renovarea, dezvoltare satelor,
imbunatirea serviciilor de baza pentru economie si
populatie rurala si punerea in valoare a mostenerii
rurale
 4. Axa LEADER:
4.1 Implementarea strategiilor de
dezvoltare locala:
4.1.1 Cresterea competivitatii sectoarelor
agricol si forestier;
4.1.2 Imbunatirea mediului si spatiului rural;
4.1.3 Calitatea vietii si diversificarea
economiei rurale;
4.2 Implementarea proiectelor de cooperare;
4.3 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala,
dobandirea de competente si animarea teritoriului
PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PERSCUIT
(POP)

 Programul Operational pentru Pescuit al


Romaniei (POP) contribuie la realizarea viziunii
strategice exprimate in Planul National
Strategic pentru Pescuit, si anume: „Un sector
piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat
pe activitati durabile de pescuit si acvacultura
care ia in considerare aspectele legate de
protectia mediului, dezvoltarea sociala si
bunastarea economica.
OBIECTIVE GENERALE

 - Dezvoltarea competitivitatii si a durabilitatii


sectorului piscicol primar;
 - Dezvoltarea pietei pentru produsele sectorului
piscicol;
 - Sustinerea dezvoltarii durabile a zonelor
pescaresti si imbunatatirea calitatii vietii in
aceste zone;
 - Sustinerea unei implementari adecvate a PO
in cadrul Politicii Comune pentru Pescuit.
AXE PRIORITARE

 1. Masuri de adaptare a flotei de pescuit


comunitare
 2. Acvacultura, pescuitul in apele interioare,
procesarea si marketingul produselor obtinute
din pescuit si acvacultura
 3. Masuri de interes comun

 4. Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti

 5. Asistenta tehnica pentru dezvoltarea


durabila a zonelor pescaresti
1. MASURI DE ADAPTARE A FLOTEI DE PESCUIT
COMUNITARE

 1.1. Ajutor public pentru incetarea permanenta


a activitatilor de pescuit
 1.2. Ajutor public pentru incetarea temporara a
activitatilor de pescuit
 1.3. Investitii la bordul navelor si selectivitate

 1.4. Pescuit de coasta la scara redusa ( nave


cu o lungime totala mai mica de 12 m)
 1.5. Compensatii socio-economice pentru
managementul flotei comunitare
2. ACVACULTURA, PESCUITUL IN APELE INTERIOARE,
PROCESAREA SI MARKETINGUL PRODUSELOR OBTINUTE DIN
PESCUIT SI ACVACULTURA

 2.1. Investitii productive in acvacultura


 2.2. Pescuitul in apele interioare

 2.3. Prelucrarea si comercializarea pestelui

 2.4. Inginerie financiara


3. MASURI DE INTERES COMUN

 3.1. Actiuni colective


 3.2. Protectia si dezvoltarea faunei si a florei
salbatice
 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare si
adaposturi
 3.4. Dezvoltare de noi piete si campanii de
promovare
 3.5. Proiecte pilot
4. DEZVOLTAREA DURABILA A ZONELOR
PESCARESTI
 4.1. Selectarea Grupurilor Locale
 4.2. Sprijin pentru actiunile de cooperare intre
Gupurile Locale
5. ASISTENTA TEHNICA PENTRU DEZVOLTAREA
DURABILA A ZONELOR PESCARESTI
 5.1. Sprijin pentru infiintarea parteneriatelor
public-private si elaborarea strategiilor de
dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti
CICLUL DE PROGRAMARE

2014 - 2020
PROGRAME OPERATIONALE
1. P.O. Competitivitate
2. P.O. Regional
3. P.O. Capital Uman
4. P.O. Dezvoltarea Resurselor Umane
5. P.O. Infrastructura Mare
6. P.O. Capacitate Administrativa
7. Programul National pentru Dezvoltare Rurala
8. Programul National pentru Pescuit si Acvacultura
P.O. COMPETITIVITATE
 Sprijinirea investițiilor private CDI și a cercetării colaborative dintre
întreprinderi și organiziații de cercetare pentru a încuraja transferul de
cunoștinte, tehnologic și de personal cu expertiză avansată şi pentru a
permite dezvoltarea de produse şi servicii CDI în sectoarele economice cu
potenţial de creştere.

 Promovarea instrumentelor financiare menite să susțină riscul de


investiţiilor private în cercetare și inovare şi să stimuleze start‐up‐uri
inovative

 Dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private, atât ca parte din


clustere existente/emergente, centre de excelenţă şi alte tipuri de structuri
de cercetare (naţionale / regionale /europene) și în domenii specifice
identificate ca prioritare, pe baza existenței unui potenţial şi/sau a unui
avantaj competitiv, cum ar fi sănătatea.

 Deblocarea potențialului de excelență în cercetare și inovare prin crearea


de sinergii cu acțiunile de cercetare, dezvoltare și inovare ale programului
cadru al UE Orizont 2020
 acțiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a
TIC, inclusiv a aplicațiilor și inovațiilor comerțului electronic;

 acțiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare


pentru întreprinderi și cetățeni (e‐Guvernare 2.0);

 acțiuni pentru dezvoltarea „cloud computing”;

 acțiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online


care să asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme
neintegrate în cadrul sectoarelor și regiunilor, precum și la nivel
național (se va promova coordonarea și eficiența sporită a
utilizării resurselor publice) și accesul la standarde deschise
pentru creșterea transparenței și a eficienței administrative.
 Dezvoltarea sistemelor de telemedicină, digitizarea
fișelor medicale și sprijinirea cercetării medicale prin
folosirea datelor personale anonimizate;

 Dezvoltarea culturii digitale;

 Acțiuni pentru continuarea sprijinului acordat


extinderii infrastructurii de acces de generatie
urmatoare (NGA) în vederea asigurării modernizării
rețelelor în bandă largă
P.O. REGIONAL

 Acțiuni pentru consolidarea culturii antreprenoriale și pentru conștientizarea


opțiunii și a sprijinului potențial pentru crearea de întreprinderi.

 Acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, inclusiv prin oferirea unei


game adecvate de instrumente financiare.

 Acțiuni pentru îmbunătățirea productivității IMM‐urilor și oferirea de oportunități


de creștere, inclusiv consolidarea accesului la sprijin pentru planificarea
afacerilor, consultanță tehnică, consultanță și sprijin pentru export.

 Acțiuni pentru alăturarea în rețea a întreprinderilor în vederea consolidării


schimburilor de cunoștințe și a consolidării participării acestora în cadrul
lanțurilor de desfacere, inclusiv cele la scară internațională.

 Acțiuni integrate – situri, competențe, sprijin pentru investiții – în vederea


atragerii de investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

 Acțiuni de raționalizare a procesului de reglementare și de reducere a poverii


birocratice asupra întreprinderilor.
 Sprijinirea infrastructurii școlare și dezvoltarea resurselor în
învățământul primar, secundar si terțiar, în scopul îmbunătățirii calității
învățământului și formării precum și a relevanței acestuia pentru piața
muncii.

 Creșterea accesibilității zonelor urbane localizate în vecinătatea rețelei


TEN‐T, prin construirea și modernizarea legăturilor secundare și terțiare
la rețea, inclusiv pasarele, în vederea eliminării blocajelor și a fluidizării
traficului

 Reabilitarea și reînnoirea sistemelor de transport urban într‐o manieră


integrată și sustenabilă, ceea ce va contribui la îmbunătățirea calității
aerului

 Dezvoltarea infrastructurii de transfer tehnologic în sectoarele public și


privat, în special în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în
concordanță cu principiul specializării inteligente;
 Reabilitarea siturilor abandonate și poluate, inclusiv prin lucrări
de decontaminare pentru reutilizarea lor economică

 Protejarea și valorificarea durabilă a siturilor naturale,


restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv
valorificarea potențialului turistic local specific, reabilitarea
zonelor istorice urbane, valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, măsuri de ecologizare urbană (inclusiv reabilitarea
siturilor industriale poluate)

 sprijinirea creării unui sistem național al cadastrului care să


ofere siguranță titlului de proprietate, promovarea reformei
funciare și gruparea eficientă a terenurilor pentru susținerea
obiectivelor de dezvoltare a României
P.O. CAPITAL UMAN
 Dezvoltarea resurselor umane ale instituțiilor publice și de învățământ
superior din domeniul cercetării și dezvoltării;

 Sprijinirea dezvoltării de abilități de nivel superior în cadrul IMM‐urilor

 Dezvoltarea unei abordări multi‐dimensionale pentru susținerea reintegrării


tinerilor NEET (care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun
program educațional sau de formare) prin oportunități de educare, formare
sau ocupare.

 Inițierea de acțiuni țintite și de integrare, care să îmbunătățească accesul


pe piața muncii al femeilor, cetățeni români de etnie romă, persoanelor cu
handicap, precum și al persoanelor cu nivel scăzut de școlarizare și
calificare profesională.

 Stabilirea de măsuri active și preventive pe piața muncii prin luarea în


considerare a disparităților regionale și teritoriale specifice;

 Creșterea mobilității forței de muncă;


 Susținerea acțiunilor de îmbunătățire a șanselor de angajare, precum
consiliere individuală, formare la locul de muncă, piețe intermediare ale
forței de muncă și încurajarea spiritului antreprenorial, cu luarea în
considerare a particularităților structurii ocupării în România;

 Susținerea măsurilor de îmbătrânire activă;

 Crearea unui mecanism de căutare a locurilor de muncă și a unui cadru


pentru creșterea șanselor de angajare ale persoanelor afectate de
restructurarea industrială, în special a celor din cadrul comunităților
agricole și de pescuit afectate de posibila reducere a ocupării care însoțește
creșterea competitivității.

 Evaluarea nevoilor în schimbare ale pieței muncii prin servicii de educație,


formare și angajare, cu accent asupra competențelor necesare în sectoarele
cu potențial de creștere;

 Încurajarea și facilitarea participării angajatorilor la dezvoltarea forței de


muncă și a învățării pe tot parcursul vieții;

 Întărirea capacității administrative a sistemului de Servicii Publice de


Ocupare
P.O. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

 Dezvoltarea capacității de creare a unui sistem de servicii sociale durabil și echitabil,


care să includă dezvoltare tehnică și îmbunătățirea competențelor profesioniștilor și
practicienilor.

 Sprijinirea tranziției de la modelele instituționale la îngrijirea comunitară a copiilor, a


peroanelor cu handicap, a persoanelor cu tulburări mintale, precum și a vârstnicilor.

 Realizarea unor acțiuni specifice integrate pentru abordarea nevoilor persoanelor,


grupurilor și comunităților vulnerabile, unde este cazul cu accent asupra persoanelor
de etnie romă, inclusiv acțiuni de îmbunătățire a participării acestora la procesul
educațional, integrarea acestora pe piața muncii, accesul acestora la servicii
locative, sociale și de îngrijiri medicale, precum și realizarea unor acțiuni de
combatere a discriminării.

 Exploatarea potențialului modelelor de economie socială pentru susținerea integrării


pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, dezvoltarea de servicii locale acolo unde
modelele de piață eșuează, creând astfel locuri de muncă și incluziune socială.
 Dezvoltarea unei culturi pro‐active, participative și orientate spre voluntariat în
rândul publicului general și al persoanelor asistate social, precum și încurajarea
abordărilor bazate pe parteneriat în abordarea sărăciei
 Consolidarea accesului la îngrijiri și asistență medicală de calitate, inclusiv prin
dezvoltarea de servicii de îngrijire medicală și socială integrate, inclusiv la nivelul
comunității, cu accent asupra serviciilor prestate în ambulatoriu și pe instruirea
specialiștilor de medicină primară integrată, cu suportul telemedicinii

 Creșterea participării, accesibilității și calității invatamantului prescolar, cu accent


asupra zonelor rurale și a implicării cetățenilor români de etnie romă;

 Implementarea de măsuri de prevenție, intervenție și compensatorii pentru


reducerea părăsirii timpurii a școlii, inclusiv forme alternative de învățământ, precum
educația și formarea pentru adulți, cu accent asupra zonelor rurale și a cetățenilor
români de etnie romă; sprijinirea măsurilor de intervenție în abordarea nevoilor
educaționale individuale ale grupurilor cu risc mare de părăsire timpurie a școlii;

 Creșterea atractivității învățământului, precum și sprijinirea familiarizării tinerilor


înscriși în sistemul de învățământ obligatoriu cu viitoarele locuri de muncă, cu accent
asupra zonelor rurale și a cetățenilor români de etnie romă,

 Îmbunătățirea formării cadrelor didactice în utilizarea sistemelor de asigurare a


calității, de monitorizare și evaluare, inclusiv prin formare inițială și continuă;
dezvoltarea de conținut educațional, inclusiv TIC;
 Sprijinirea elevilor din zonele rurale și din rândul grupurilor defavorizate, precum și a
elevilor netradiționali, în vederea sporirii accesului, a participării și a gradului de
școlarizare în învățământul terțiar;

 Îmbunătățirea guvernării și gestionării instituțiilor de învățământ superior în vederea


îmbunătățirii calității procesului de învățământ și cercetare; creșterea relevanței
programelor de învățământ superior în raport cu nevoile de pe piața muncii și
consolidarea parteneriatelor între universități, întreprinderi și cercetare;

 Modernizarea învățământului terțiar prin dezvoltarea studiilor aprofundate și


sprijinirea internaționalizării
 învățământului superior, inclusiv a cercetării aprofundate și a mobilității;

 Sprijinirea măsurilor de promovare a calității și accesibilității invatamantului


obligatoriu, consolidarea capacității furnizorilor de învățământ profesional inițial și
continuu de a oferi programe corelate cu nevoile de pe piața muncii, promovând
dezvoltarea și integrarea serviciilor de învățare pe tot parcursul vieții la nivelul
comunității, a competențelor esențiale și a celor transversale, a furnizării de
competențe de bază, cu accent asupra calificării scăzute și zonelor rurale;

 Îmbunătățirea corelării între invatamantul obligatoriu inițial și continuu și nevoile


pieței muncii, asigurându‐se relevanța ofertei de formare, acordându‐se prioritate
sectoarelor cu potențial viitor de creștere și promovându‐se parteneriate între
personale interesate relevante.
P.O. INFRASTRUCTURA MARE
 Dezvoltarea infrastructurii feroviare din cadrul rețelei centrale TEN‐T, în
special prin finalizarea coridoarelor TEN‐T

 Sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport durabil prin


 îmbunătățirea siguranței în trafic în cadrul rețelei TEN‐T pentru
 toate modurile de transport

 Creșterea mobilității urbane și a serviciilor pentru pasageri prin dezvoltarea


transportului urban în Regiunea București‐Ilfov, cu accent asupra metroului

 Modernizarea și dezvoltarea transportului intermodal în vederea fluidizării


traficului de mărfuri care tranzitează România, precum și a reducerii
emisiilor de carbon în zonele urbane
 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii fluviale pe
Dunăre și pe canalurile navigabile în vederea
promovării unui sistem de transport ecologic

 Dezvoltarea mobilității regionale prin modernizarea


transportului feroviar, inclusiv prin investiții în
infrastructură și achiziții de material rulant

 Dezvoltarea aeroporturilor acolo unde se justifică, în


vederea îmbunătățirii conectivității și pentru sprijinirea
mobilității regionale

 Îmbunătățirea infrastructurii vamale


 Acțiuni de modernizare și construire de noi capacități de producere a
energiei electrice și termice, în special pentru tipurile de energii
regenerabile insuficient utilizate în comparație cu potențialul existent și
pentru care există un interes investițional scăzut, în special prin încurajarea
generării distribuite (capacități mici și foarte mici) de către toate tipurile de
beneficiari (publici, privați și rezidențiali).

 Acțiuni pentru promovarea investițiilor în soluții de compensare a


fluctuațiilor datorate producerii de energie din surse regenerabile, în special
prin încurajarea soluțiilor de stocare a energiei

 Acțiuni de sprijinire a măsurilor de extindere și modernizare a rețelelor de


distribuție a energiei electrice și termice, în vederea preluării în rețea a
energiei din surse regenerabile

 Acțiuni de promovare a cogenerării de eficiență sporită

 Acțiuni de extindere și modernizare a rețelelor de transport a energiei


electrice, în vederea preluării energiei produse din surse regenerabile și a
limitării impactului producției necontrolabile a energiei din surse
regenerabile
 Completarea sistemului național de identificare și gestionare a riscurilor în
 cadrul Evaluării Naționale a Riscurilor

 Construirea unei culturi naționale de reducere a riscurilor la dezastre

 Crearea și îmbunătățirea sistemelor de monitorizare și prevenire a riscurilor


în raport cu riscurile identificate: cutremure, inundații, alunecări de teren,
secetă, incendii forestiere, eroziunea solului și eroziunea zonelor costiere,
radiologice, chimice și incendii casnice

 Consolidarea serviciilor profesionale de răspuns în situații de urgență la


nivel național, pentru a răspunde în cazul unor urgențe naționale sau
internaționale majore, inclusiv prin cooperare transnațională în cadrul
strategiilor macroregionale pentru Dunăre și Marea Neagră

 Adoptarea de măsuri structurale și non‐structurale pentru reducerea


riscurilor și a pagubelor produse de inundații, secetă și eroziunea solului
 Extinderea conectării populației la sistemele de alimentare cu apă și la
sistemele de colectare a apelor uzate, inclusiv în zonele rurale

 Dezvoltarea infrastructurii de management al deșeurilor și a serviciilor


aferente, bazate pe ierarhia deșeurilor – reutilizare, reciclare, valorificare
energetică și eliminare

 Investiții noi/actualizate în sectorul deșeurilor și al energiei; reducerea


consumului de resurse naturale prin creșterea proporției de deșeuri
reciclate, precum și prin promovarea unei utilizări mai eficiente a resurselor;
promovarea deșeurilor ca materii prime/subproduse secundare

 Protejarea biodiversității prin dezvoltarea planurilor de gestionare și


investiții în acțiuni de restaurare și conservare

 Dezvoltarea și îmbunătățirea evaluării calității aerului în concordanță cu


dispozițiile Directivei 2008/50/EC și luând în considerare dispozițiile
Directivei INSPIRE (metadate despre calitatea aerului și emisiile
atmosferice)
P.O. CAPACITATE ADMINISTRATIVA
 Sprijinirea consolidării capacității și eficienței instituționale a autorităților
administrației publice centrale și locale, în special consolidarea capacității și
îmbunătățirea stabilității corpului de personal implicat în gestionarea fondurilor la
nivel central și la nivelul beneficiarilor.

 Sprijinirea consolidării accesibilității, eficienței și calității serviciilor publice, inclusiv


prin prestarea acestora de către sectorul privat sau întreprinderile sociale

 Sprijinirea reformării procesului de elaborare de politici publice (colectarea datelor,


analiză, planificare strategică și monitorizare), a culturii administrative și a
proporționalității între reglementare și guvernanță.

 Sprijinirea consolidării profesionalismului, a integrității, a progresiei profesionale și


 a remunerației pe baza meritelor în sistemul public

 Crearea de standarde ocupaționale pentru funcționarii publici și a unui sistem de


salarizare echitabil

 Dezvoltarea și implementarea unor procese și proceduri clare, transparente,


uniforme și cuprinzătoare pentru recrutarea, selecția și evaluarea funcționarilor
publici
 Elaborarea, introducerea și susținerea utilizării sistemelor și instrumentelor
de management, monitorizare și evaluare pentru îmbunătățirea
performanței instituțiilor publice și a funcționarilor publici, precum și pentru
schimbarea culturii organizaționale

 Sprijin pentru consolidarea capacității administrative de gestionarea și


implementare a unor programe și politici de formare

 Elaborarea și implementarea de mecanisme pentru creșterea


complementarității între instituții și eliminarea dublării competențelor în
domeniul managementului resurselor umane

 Sprijin pentru îmbunătățirea capacității organizaționale și administrative a


instituțiilor judiciare, inclusiv prin aplicarea recomandărilor adecvate din
cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare.

 Dezvoltarea de instrumente și aplicații IT pentru consolidarea monitorizării


și controlului carierei resurselor umane (la nivel administrativ central și
local) și pentru intensificarea utilizarea acestora
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

 Acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice și pentru


restructurarea și modernizarea agriculturii, în special în vederea creșterii
participării și orientării către piețe, precum și pentru diversificarea
activităților agricole.

 Facilitarea reînnoirii generațiilor în sectorul agricol.

 Acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice a producătorilor


primari printr‐o mai bună integrare a acestora în lanțul alimentar prin
programe de calitate, adăugând valoare produselor agricole, prin
promovarea pe piețe locale prin dezvoltarea circuitelor scurte de
aprovizionare și prin înființarea de grupuri de producători, etc.

 Acțiuni de sprijinire a activităților de prevenire și gestionare a riscurilor


agricole.
 Crearea de noi întreprinderi mici prin acordarea de sprijin pentru demararea
afacerilor în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici din afara domeniului
agricol, precum și dezvoltarea de activități non‐agricole în zonele rurale

 Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prin investiții în infrastructură la scară


mică și prin crearea/îmbunătățirea serviciilor de bază locale pentru populația rurală

 Promovarea strategiilor de dezvoltare locală comunitară de tip LEADER

 Sprijinirea formării profesionale și a achiziției de competențe în gestionare agricolă,


practici agricole durabile, îmbunătățirea calității și utilizarea noilor tehnologii
specifice agriculturii și silviculturii;

 Sprijinirea activităților demonstrative pentru transferul de cunoștințe referitoare la


noile practici în domeniu; informare, schimburi pe termen scurt și vizite în interiorul
UE în scopul promovării schimbului de bune practici; încurajarea învățării pe tot
parcursul vieții și a formării profesionale în general în mediul rural (pe lângă cursurile
sau formarea furnizate în mod obișnuit în sistemul de învățământ secundar și
superior), precum formarea în gestiunea afacerilor și alte competențe necesare
diversificării în afara sectorului agricol

 Dezvoltarea și modernizarea drumurilor județene și comunale în vederea creării de


oportunități, conform priorităților stabilite în planurile de dezvoltare regională
 Crearea unui sistem durabil de irigații și de gestionare a apei, precum și a
unor practici de combatere a schimbărilor climatice.

 Conservarea solului și a stocului său de carbon prin practici de gestionare a


terenurilor, precum cultivare redusă, culturi de iarnă și plantarea de păduri.

 Menținerea diversității genetice prin susținerea varietăților locale de culturi


și rase de animale.

 Restaurarea, păstrarea și îmbogățirea ecosistemelor dependente de


agricultură și silvicultură

 Investiții publice în protecția mediului în vederea creării de noi piețe,


potențial disponibile IMM‐urilor și întreprinderilor sociale, mai ales în
regiunile mai puțin dezvoltare și în zonele rurale ale României
PROGRAMUL NATIONAL PENTRU PESCUIT SI
ACVACULTURA
 Investiții în sectorul acvaculturii: noi unități,
modernizarea unităților existente, diversificarea
speciilor, îmbunătățirea potențialului siturilor de
acvacultură.

 Promovarea de noi surse de venit în interiorul


sectorului (activități de procesare, de marketing) și în
afara acestuia (activități ecologice, turism, educație).

 Investiții în porturi pescărești, adăposturi,


debarcadere, centre de primă vânzare.
 Imbunătățirea condițiilor de muncă legate de sănătatea și
siguranța la bordul navelor de pescuit în apele interioare și
maritime;

 Sprijin pentru înființarea, organizarea și funcționarea lanțului


producătoriprocesatori‐ comercianți

 Diversificarea pescuitului și a sectorului acvaculturii prin


sprijinirea creării de noi întreprinderi mici și crearea de locuri
de muncă în domeniu

 Restaurarea și conservarea biodiversității marine și a apelor


interioare în cadrul pescuitului durabil, acvaculturii și
activităților de colectare a datelor și de control promovarea
activităților de pescuit durabil în apele maritime și interioare și
a activităților durabile în cadrul fermelor de acvacultură
ETAPELE ELABORARII UNUI PROIECT CU
FINANTARE DIN FONDURI EUROPENE
CE ESTE FINANTAREA?

 Finantarea reprezinta sprijinul financiar acordat


de o institutie sau organizatie unei alte
organizatii in vederea derularii unui proiect
care corespunde uneia sau mai multor prioritati
ale organismului finantator.
UNIUNEA EUROPEANA urmareste atingerea
unor obiective generale economice, sociale,
culturale prin sprijinirea financiara a unor
organizatii sau persoane;
 se stabilesc un set de reguli care trebuiesc
urmate pentru a fi obtinuta finantarea.
CUM FUNCTIONEAZA SISTEMUL FINANTARILOR NERAMBURSABIE?

 1. finantatorul isi defineste ob. si ariile de interes, act. si


beneficiarii potentiali;
 2. finantatorul lanseaza in mod public programul de finantare
pe care il administreaza
 3. pregatirea proiectului ce va fi depus spre finantare;
 4. comisia desemnata de organismul finantator evalueaza
proiectele depuse;
 5. solicitantii castigatori semneaza un contract cu autoritatea
finantatoare;
 6. Implementarea proiectului;
Pe intreaga desfasurare a proiectului beneficiarul
trebuie sa mentina permanent relatia cu
finantatorul si sa il tina la curent cu evolutia
proiectului.
CICLUL DE VIATA AL UNUI PROIECT

REZULTAT Definire/Conceptia
proiectului

Evaluare Planificare

Implementare Organizare
CICLUL DE VIATA AL UNUI PROIECT
DEFINIRE/ PLANIFICARE ORGANIZARE IMPLEMENTARE INCHEIERE
CONCEPTIE
Identificarea Organizarea Emiterea Obtinerea
Analiza activitatilor echipei ordinelor de acordului
problemei schimbare clientului/
Planificarea succesiunii activitatilor
finantatorului
Studiu de Stabilirea Analiza situatiei
fezabilitate timpului pentru proiectului Intocmirea
fiecare documentatiei
Analiza cost activitate si a Raportare
– beneficiu costurilor asupra Semnatura de
proiectului receptie/
Recrutarea personalului
Fixarea raportare finala
scopului si a Determinarea Revizuirea
obiectivelor necesarului de bugetelor si a Audit post –
resurse umane Repartizarea planului implementare
Compararea si stabilirea sarcinilor
variantelor niveluilui de Asigurarea Evaluarea
alternative calitate calitatii calitatiii
Sustenabilitate
DEFINIREA PROIECTULUI

 IDEE
 ANALIZA PROBLEMEI (cauze si efecte)

 ANALIZA CAPACITATII ORGANIZATIEI DE A


REZOLVA PROBLEMA
 FIXARE SCOP SI OBIECTIVE
PLANIFICAREA PROIECTULUI

 IDENTIFICARE ACTIVITATI/ SUB-ACTIVITATI;


 IDENTIFICARE RESURSE NECESARE (r. umane,
r. materiale, r. informationale, r. de timp);
 GRAFICUL GANTT;

 BUGETUL
IMPLEMENTARE PROIECT

 Punem in practica tot ce am gandit in fazele


anterioare
EVALUAREA PROIECTULUI
 1. Evaluare ex-ante – analizeaza proiectele propuse,
obiectivele, activitatile si rezultatele estimate pt. a determina
daca sunt cele mai potrivite interventii pt. a indeplini
obiectivele programului;
 2. Evaluarea intermediara – analizeaza in ce masura
proiectele sunt implementare in modul cel mai eficient si
eficace, conform planificarii initiale, si stabileste daca sunt la
fel de relevante ca in faza de planificare pt. atingerea
obiectivelor propuse;
 3. Evaluarea ex-post – analizeaza impactul proiectelor
prin raportarea la nevoile pe care proiectul a urmarit sa le
indeplineasca si totodata sa determine daca efectele pozitive
ale proiectului sunt sustenabile in timp si dupa finalizarea
proiectului.
PRINCIPIILE DE EVALUARE

 Relevanta  problema este corect identificata;


 Eficienta  rentabilitatea;

 Impactul  beneficii aduse;

 Sustenabilitatea  continuitate proiect dupa


terminarea finantarii.
REGULI DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE:

 Verificati ca nu va lipseste nicio sectiune , niciun


document din cele cerute de finantator;
 Puneti-le in ordinea ceruta;
 Alegeti un caracter si un format de litera care sa se
poata citi usor;
 Folositi un limbaj accesibil;
 Nu puneti mai multe anexe decat trebuie;
 Verificati semnaturile in original si stampilele;
 Scrieti pe dosar pt. ce componenta sau program de
finantare este propunerea voastra