Sunteți pe pagina 1din 24

ELABORAT DE:

Consultant autorizat S.C. MAIA CONSULTING SRL


CUI: 22109948
Nr. inregistrare R.C.:J18/593/2007
Data ntocmirii: 24.06.2015
Curs BCE EURO/RON : 4,4675
Semnatura si tampila:

PLAN DE AFACERI*

I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT


Denumirea/ Forma juridic a solicitantului
GRUESCU IULIANA-ANDREEA INTREPRINDERE INDIVIDUALA / inregistrat si autorizat in conformitate cu prevederile
OUG nr. 44/2008 ca Intreprindere individuala
Date de identificare ale acestuia

CUI: 34315321

Atribut fiscal: RO

Nr. inregistrare ONRC: F18/136/2015

Sediu: sat Ursoaia, comuna Negomir, nr. 106A, judetul Gorj

Cod unic de inregistrare APIA: RO008665021; anul atribuirii 2015

Obiectul de activitate
Exploatatia agricola desfasoara activitate in sectorul vegetal. Cea mai mare parte a activitatii o reprezinta cultivarea
legumelor si a pepenilor, a rdcinoaselor si tuberculilor - activitate care se incadreaza in codul CAEN 0113, dar si intr-o
1

pondere mai mica - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte
oleaginoase cod CAEN 0111.
Responsabil legal:
-

Nume: Gruescu Iuliana-Andreea


Functie: titular al intreprinderii individuale

CNP: 2840529180020

CI seria GZ numarul 500623, eliberat de SPCLEP Rovinari la data de 11.06.2013

Domiciliu: comuna Negomir, sat Ursoaia, nr. 155, judetul Gorj

Nu desfasoara activitate in calitate de angajat

Are domiciliul in UAT-ul in care functioneaza exploatatia agricola

Pregatire

profesionala:

absolvent

al

Universitatii

de

Stiinte

Agronomice

Bucuresti,Faculatatea de Imbunatatire funciare si ingineria mediului,

si

Medicina

Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare)


S.C. MAIA CONSULTING SRL
CUI: 22109948
Nr. inregistrare R.C.:J18/593/2007
Sediu: comuna Telesti, sat Buduhala, nr. 73, judetul Gorj
Obiect principal de activiate activitati de consultanta pentru afaceri si management- cod CAEN 7022

inginer diplomat in domeniul Ingineria

Mediului, specializarea Ingineria si protectia mediului in agricultura ( licenta sesiunea iunie 2008)

II. DESCRIEREA SITUAIEI CURENTE

Veterinara

Istoricul activitii - se prezint pe scurt principalele elemente din activitatea solicitantului din perioada de maximum 24 de luni
de pn la momentul depunerii cererii de finanare, constituirea exploataiei i a modului de preluare, numrul de salariai, paii
efectuai n vederea accesrii sprijinului.
Soloicitantul este o intreprindere individuala infiintata in cursul lunii aprilie 2015 ( indeplinind in acest mod conditia infiintarii cu
maxim 24 de luni inainte de depunerea cererii de finantare). Dupa infiintare solicitantul preia mai multe exploatatii agricole in
scopul desfasurarii de activitati agricole, se inregistreaza in Registrul Agricol si Registrul Fermelor APIA. De asemenea se
inregistreaza la Administratia Finantelor Publice depunand atat declaratie de impozit pe norma de venit ( declaratia 221) cat si
declaratie pentru inregistrarea vectorului fiscal, devenind platitor de TVA la cerere ( declaratia 070).
Mod de preluare a exploataiei, numr de exploataii preluate integral* (*detaliere conform specificaiilor din Ghidul
Solicitantului): Solicitantul a preluat integral un numar de 2 exploatatii. Precizam ca ambele exploatatii desfasurau
anterior preluarii de catre solicitant activitate exclusiv in sectorul vegetal, nedetinand animale. Au fost incheiate
contracte de arenda pe o perioada de 11 ani, pe intreaga suprafata de teren agricol detinuta de catre cedenti. Astfel:
-

Cedentul Cauc V. Ion - defunct (pozitie de rol deschisa in Registrul Agricol al localitatii Negomir cu nr. 025) prin
mostenitori, care detin in proprietate suprafata totala de 1.27 ha teren agricol, suprafata pe care o dau in folosinta in
baza contractului de arenda nr. 4/11.06.2015 solicitantului, conform datelor inregistrate in evidente. Conform
Registru Agricol cedentul nu detine in folosinta alte suprafete de teren agricol. De asemenea nu detine in exploatatie
niciun animal si nicio pasare.

Cedentul Gruescu Ionel-Marius (pozitie de rol deschisa in Registrul Agricol al localitatii Negomir cu nr.037 ) detine in
proprietate suprafata totala de 1,78 ha teren agricol, suprafata pe care o da in folosinta in baza contractului de
arenda nr. 5/11.06.2015 solicitantului, conform datelor inregistrate in evidente. Conform Registru Agricol cedentul nu
detine in folosinta alte suprafete de teren agricol. De asemenea nu detine in exploatatie niciun animal si nicio
pasare.

Cedentii nu au depus cerere pe suprafata la APIA in campania 2015, intreaga suprafata de teren fiind declarata
conform normelor legislative in viguare de catre solicitant, care detine in folosinta in baza contractelor de arenda
incheiate intreaga suprafata de teren care face obiectul planului de afaceri prezent.
Solicitantul nu detine cod de exploatatie ANSVSA. Cedentii nu sunt inregistrati in Registrul agricol si in baza de date
a ANSVSA cu animale sau pasari.
Solicitantul si-a marit exploatatia prin incheierea unui nou contract de arenda pe perioada de 11 ani pe o suprafata
de 8 ha teren arabil, fara ca arendatorii sa poata fii considerati cedenti, ei detinand si alte suprafete de teren in
folosinta sau arendate catre alte persoane solicitantul a depus cerere pe suprafata si pentru acest teren, in baza
contractului de arenda nr. 7/18.06.2015.
Data nregistrrii la ORC (ndeplinind condiia de microntreprindere/ntreprindere mic): 01.04.2015; Solicitantul este
o intreprindere autonoma
Data nscrierii la APIA/ ANSVSA/Registrul Agricol a exploataiei preluate (sub forma legal nregistrat la ORC).
-

In luna iunie 2015 solicitantul deschide cod de exploatatie in Registrul fermelor de la APIA.

Solicitantul nu detine cod de exploatatie deschis in SNIIA ANSVSA, nedetinand animale

Solicitantul are deschisa pozitia de rol cu numaru 007 in Registrul Agricol al localitatii Negomir, pozitie deschisa in
cursul lunii iunie 2015, dupa inregistrarea la Registrul Comertului si incheierea contractelor de arenda.

Solicitantul a inregistrat in registrul agricol contractele de arenda incheiate, precum si culturile infiintate in anul
agricol 2014/2015

De asemenea solicitantul a declarat in cadrul campaniei APIA suprafetele de teren utilizate, in concordanta cu
realitatea din teren si inscrisurile de la Registrul Agricol.

Salariati: in prezent nu exista salariati in cadrul unitatii, solicitantul propunandu-si prin proiect angrenarea in activitate a
unui numar de 5 zilieri pe o perioada de minim 10 de zile /an.

Situaia curent a exploataiei


Dimensiunea exploataiei msurat n coeficieni producie standard (S.O.) de la anul 0: 13781,76 S.O.
(legumicultura reprezinta conform tabel de mai jos un procent de 54,71% din dimensiunea economica a
exploatatiei, respectiv 7540,30 SO)
UAT n care este nregistrat exploataia cu detaliere pe tipuri de culturi/animale exprimat n procente, alturi de
menionarea gradului de potenial agricol (ridicat/mijlociu/sczut) conform studiului ICPA anexat la Ghidul Solicitantului:
Nr.
crt.

UAT

Denumire
culturi

1.

Negomir

2.

Negomir

3.

Negomir

4.

Negomir

5.

Negomir

Porumb
boabe
neirigat
Legume
proaspete in
camp
neirigat
Cartofi
neirigat
Alte plante
furajere
neirigat
Pajisti
si
pasuni
permanente
neirigat

Gradul
de
potential
agricol
SCAZUT

Suprafata
(ha)

SO 2010
Euro/ha

SO

Procent din
SO totala

9,22

640,66

5906,89

42,86%

SCAZUT

1,06

7113,49

7540,30

54,71%

SCAZUT

0,04

7914,85

124,82

0,91%

SCAZUT

0,05

632,35

31,62

0,23%

SCAZUT

0,68

261,96

178,13

1,29%

13781,76

100%

TOTAL

Desi potentialul zonei este scazut pentru tipurile de cultura infiintate de catre solicitant, respectarea tehnologiilor de
cultura in acord cu tipul de sol si jutarea solului cu agronutritientii necesari asigura exploatatiei productii medii care vor genera
5

venituri suficiente pentru rentabilizarea afacerii. Un rol deosebit in proiect il constituioe pregatirea profesionala a solicitantului,
care a studiat imbunatatiri funciare putand intreprinde cele mai bune masuri pentru propria exploatatie.
List rase/soiuri autohtone detinute sau prevazute a fi achizitionate n cadrul exploataiei: Nu este cazul
Se vor prezenta aspecte privind respectarea conformitii cu cerinele de protecie a mediului, de la anul 0, aplicabile
conform legislaiei naionale; dac este cazul, se menioneaza existena unei platforme individuale/ comunale pentru
gestionarea gunoiului de grajd (contract ncheiat cu entitatea care gestioneaz platforma comunal):
Toate activitatiile desfasurate in cadrul exploatatiei sunt in deplin acord cu legislatia de mediu. Solicitantul cunoaste si
respecta standardele avand ca scop mentinerea terenurilor agricole in bune conditii agricole si de mediu asa cum sunt
prezentate in Bunele conditii agricole si de mediu(GAEC) Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al
ministrului mediului si padurilior nr. 30/147/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.
Bazele de producie ale solicitantului
CALCULUL VALORII PRODUCIEI STANDARD (SO)
Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea produciei vegetale i/sau zootehnice pentru anul 0, conform sec iunii specifice din
Cererea de finanare.

Structura culturilor/
produciei zootehnice
Sector vegetal
Sector animal
TOTAL

Dimensiunea exploataiei
(SO) n anul 0
13781,76 SO
0
13781,76 SO

Calculul valorii sprijinului pornind de la dimensiunea economic a exploataiilor agricole.


Total SO:
Nr./
crt
1
2

Dimensiunea economic a
exploataiei
12.000 S.O. - 29.999 S.O.
30.000 S.O. - 50.000 S.O.

Dimensiunea exploataiei n anul 0


conform Cererii de Finanare
13781,76
-

Valoarea sprijinului
nerambursabil
40.000 de euro
50.000 de euro

Toate costurile vor fi exprimate n lei.


1 Euro = 4,4475 lei

Bazele de producie ale solicitantului


Terenuri agricole (ha) n anul 0
Nr
Crt.
1.
2.
.....

Localitate/
Jude

Suprafaa agricol total

Negomir/Gorj
TOTAL

n folosin
(arend/concesiune)
11,05

11,05

Din care:

n proprietate

Arabil
10,37

Pajiti i
Puni
0,68

Sere i
solarii

Pomi

Vii

Alte
categorii
-

10,37

0,68

Animale, psri i familii de albine n anul 0


Nr
Crt

Localitate/
Jude

Nr. animale deinute n proprietate


Cabaline

Bovine

Ovine

Caprine

Porcine

Psri
Nr.

Alte
specii

Familii de
albine
Nr.

1.
2.
.....
TOTAL

Dotrile fermei n anul 0 (se vor meniona cele mai importante cldiri, adposturi, grajduri, maini i utilaje agricole, numrul
acestora, suprafaa, capacitatea i detalierea modalitatii prin care acestea au ajuns n posesia solicitantului achiziie,
arend, etc.) :
7

Nr
Crt
1.
2.
.....

1.
2.
3.
.....

1.
.....

1.
2.
3.
4.

Detaliere
Numr
I. Cldiri pentru producia vegetal
Magazie cereale
Remiz utilaje

Suprafaa
(mp)

Capacitate

Modalitate
de
dobndire

0
0
0
0

II. Cldiri pentru producia zootehnic


Grajduri
Saivane
Padocuri

0
0
0

III. Alte cldiri (cu excepia celor de locuit)


Cldiri administrative

0
0

IV. Maini i utilaje agricole


Tractoare
Plug
Semntoare de porumb
Grapa cu discuri

0
1
1
1

contract de
comodat
FN/
06.06.2015

III. OBIECTIVELE I DETALIEREA INVESTIIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA


La acest capitol se vor prezenta detaliat obiectivele care se intenioneaz a fi atinse prin realizarea investiiilor propuse prin
planul de afaceri. Se va face descrierea detaliat a msurilor care se vor lua pentru creterea veniturilor exploataiei, prin
restructurare i modernizare, fa de situaia prezentat la momentul depunerii Cererii de Finanare n anul 0.

Modalitatea de gestionare a planului de afaceri


8

Scurta descriere a derularii pasilor implementarii


Etapa I: solicitantul s-a inregistrat si autorizat la Registrul Comertului pentru activitatea pe care o desfasoara in cursul
lunii aprilie 2015. Dupa inregistrare a incheiat urmatoarele acte administrative: incheiere contracte de arenda,
inregistrare Registrul Agricol, inregistrare Registrul Fermelor APIA, depunere cerere pe suprafata in cadrul campaniei
APIA 2015, inregistrare la Administratia Finantelor Publice. Fermierul a incheiat contract de consultanta in vederea
elaborarii unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei si accesarea de fonduri prin PNDR masura 6 submasura
6.1.
A infiintat culturile aferente anului agricol 2015
Etapa II: Solicitantul va depune cererea de finantare insotita de planul de afaceri. Implementarea planului de afaceri va
incepe in primele 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului, prin contractarea echipamentelor si dotarilor
necesare dezvoltarii exploatatiei. De asemenea in aceasta perioada va incepe si comercializarea productiei proprii.
Conform prognozelor economice, inaintea celei de-a doua transe de plata beneficiarul va face dovada comercializarii
productiei proprii intr-un procent mai mare de 20% din valoarea primei transe de plata.
Etapa III: In maxim 33 de luni de la data deciziei de acordare a sprijinului, beneficiarul va depune cererea de plata pentru
cea de-a doua transa, data la care va avea implementat corect planul de afaceri propus. Solicitantul indeplineste in
conformitate cu Ordonanta de urgenta pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada
2015-2010 si pentru modificarea art. 2 dinLegea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in
agricultura calitatea de fermier activ.
UAT-ul/urile n care se vor stabili: domiciliul, sediul social i locul de munc (dac deine un loc de munc), n cazul n
care solicitantul nu ndeplinete deja aceste condiii: Solicitantul indeplineste la data depunerii cererii de finantare
aceste conditii. El are domiciliu si sediul social in UAT in care functioneaza exploatatia. De asemenea nu
desfasoara activitati salariale.
Durata de implementare a planului de afaceri (maximum 3, respectiv 5 ani n cazul plantaiilor pomicole): 33 luni;
9

Detalierea indeplinirii obiectivelor obligatorii solicitate pentru implementarea corect a planului de afaceri
Comercializarea produciei proprii n procent de cel puin 20% din valoarea primei trane de sprijin;
ndeplinirea condiiei de fermier activ n maximum 18 luni de la momentul instalrii (acordarea celei de-a doua trane de
plat);
n cazul exploataiilor zootehnice*, respectarea condiiei privind gestionarea gunoiului de grajd: Nu este cazul;
Durata/ tipul de pregtire profesional n domeniul agricol propus in acord cu cerintele Ghidului solicitantului, dac este
cazul: Nu este cazul.
Alte obiective propuse de solicitant prin planul de afaceri
Plan de management
Se va face o descriere general a modului n care se vizeaz mbuntirea managementului exploataiei prin participarea
solicitantului la cursuri de formare profesional/instruire n domeniul vizat pentru sprijin, altele dect cele obligatorii. Se vor
indica, dac este cazul, tipurile de cursuri pe care solicitantul intenioneaz s le urmeze i aplicabilitatea acestora n
managementul exploataiei vizate pentru sprijin.
Reprezentantul legal de proiect este absolvent al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, fiind
licentiat ca inginer diplomat in domeniul Ingineria Mediului, specializarea Ingineria si protectia mediului in agricultura. Pregatirea
universitara a presupus inclusiv studierea managementului exploatatiilor agricole. In scopul imbunatatirii cunostiintelor in acest
domeniu, precum si pentru a tine pasul cu tot ceea ce este nou in domeniu, reprezentantul legal al solicitantului isi propune sa
participe la targuri si simpozioane de profil, organizate in tara si strainatate, proiectul neimplicand costuri generate de aceasta
activitate.
Activitatea exploatatiei va antrena si atragerea de forta de munca salariala, cu caracter sezonier. Se are in vedere
angajarea a 5 zilieri pentru 20 zile / an/zilier

10

Achiziii
Descrierea achiziiilor propuse a se realiza prin proiect, respectiv denumirea, numrul, valoarea i caracteristicile tehnice i
funcionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotrilor ce urmeaz a fi achiziionate prin
intermediul planului de afaceri.
Denumirea investiiei, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitii. Se va descrie conformitatea obiectivelor
investiiei urmrite de ctre solicitant prin proiect cu obiectivele msurii (conform Fiei msurii i a Ghidului solicitantului) i se
va preciza capacitatea propus a se realiza la finalizarea investiiei. Se va specifica modul n care tipul de producie
vegetal/zootehnic este n acord cu potenialul agricol al zonei (n conformitate cu studiul ICPA), aspect care se va menine pe
parcursul implementrii i monitorizrii proiectului.
Proiectul urmareste cresterea competivitatii exploatatiei si in acelasi timp cresterea economica a acesteia.
Un alt obiectiv important pentru urmatoarea perioada il constituie achizitia unui tractor performant, necesar
dezvoltarii exploatatiei si cresterii economice a acesteia. In scopul asigurarii competivitatii exploatatiei, investitia
propusa aduce beneficii reale mai ales optimizarea costurilor de productie si cresterea calitatii culturilor, aspect
fundamental in activitatea derulata.
Solicitantul urmareaste sa foloseasca intregul ajutor financiar nerambursabil solicitat prin proiect pentru
achizitia de utilaje agricole, dupa cum rezulta din tabelul de mai jos.
Pentru acoperirea costurilor cu functionarea curenta a exploatatiei vor fi utilizate lichiditatile financiare rezultate
din activitatea curenta a fermei ( venituri din vanzari).

Tabel detaliere investitii:


Nr/bucati

Detalierea investiiilor
tractor

1
Total

Valoare
Unitara ( lei)

178700
x

Valoarea totala ( lei)

178700
178.700 lei fara TVA

11

Date tehnice
(dup caz)

putere minim 100 CP


x

Adaptarea la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene


Descrierea investiiilor care urmeaz a fi executate i modul de implementare a acestora la nivelul exploataiei, n vederea
adaptrii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea
standardului/standardelor la care se adapteaz (pentru proiectele care vizeaz adaptarea unitii la standardele specifice).
Toate activitatiile desfasurate in cadrul exploatatiei sunt in deplin acord cu legislatia de mediu. Solicitantul cunoaste si
respecta standardele avand ca scop mentinerea terenurilor agricole in bune conditii agricole si de mediu asa cum sunt
prezentate in Bunele conditii agricole si de mediu(GAEC) Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului
mediului si padurilior nr. 30/147/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.
TABEL OBIECTIVE
Nr.crt

Obiectiv propus

Valoarea
n Euro

Producie estimat

2.

Producie estimat a fi vndut* pana la


acordarea transei a doua

3
4
5

Amenajare platform gunoi


Achiziie utilaje
Achiziie material sditor

40.000
pomicol***/ -

estimat Echivalent n Specificaii (dup caz)


LEI la cursul
Euro**
productia estimata a fost preluata
din prognoza veniturilor si
cheltuielilor,
prin
insumarea
veniturilor estimate pentru anul 1
si anul 2 ( s-a plecat de la
ipoteza introducerii cererii de
plata transa a doua in anul 3
inainte de finalizare, motiv pentru
care nu s-au luat in calcul si
veniturile din anul 3).
Valoarea primei transe este de
30000 euro, respectiv 134025 lei,
deci valoarea care va fi vanduta
pana la cea de-a doua transa va
fi mai mare decat 20% din
aceasta suma, respectiv minim
26 805 lei.
178700
Conform tabel detaliere investitii
12

viticol etc.
Achiziie de animale
Achiziie teren
Pregtire profesional n domeniu****
Etc.
TOTAL

6
7
8

* Care trebuie sa fie n procent de minim 20% din valoarea primei trane acordat
** Cursul Euro - Cursul de schimb utilizat pentru elaborarea planului de afaceri este cursul euro-leu la data elaborrii planului de afaceri publicat pe
pagina web a Bncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.
*** Menionarea furnizorului de material sditor categorie biologic certificat care va elibera certificatul ce va nsoi materialul sditor, dupa caz, aplicabil
si in cazul sectorului zotehnic;
****Dobndirea competenelor profesionale adecvate ntr-o perioad de gra ie de maximum 33 de luni de la data semnrii contractului de finanare i
obligativitatea prezentrii dovezii ndeplinirii acestora, pn la depunerea celei de a doua trane de plat.

TABEL ACHIZIII
Suprafaa/Numr/Capacitate

Detalierea investiiilor
necesare pentru atingerea
obiectivelor
Teren
Plantaii
Animale
Utilaje

1 buc

Cldiri/adposturi

Valoare
(lei)

Conform
investitii
-

178700

Total

Caracteristici tehnice i
funcionale

tabel

detaliere

178.700

ATENIE! Nu sunt eligibile cheltuieli cu: achiziia mijloacelor de transport pentru uz personal i pentru transport persoane; achiziionarea de bunuri i
echipamente second hand. Achiziionarea de terenuri neconstruite este eligibil n limita a 10% din cheltuielile totale eligibile prevzute n planul de
afaceri. Nu este eligibil achiziionarea de terenuri construite, precum i plata taxei pe valoare adugat.

Piata de aprovizionare/desfacere, concurena i strategia de pia ce va fi aplicat pentru valorificarea


produselor/serviciilor obinute prin implementarea proiectului.
13

POTENIALII FURNIZORI AI
Denumire furnizor de
Produse/servici
Nr.crt materii prime/materiale
i oferite
auxiliare/
1
S.C ECOPLANT SRL - Seminte
Craiova
legume
2
S.C. PETRO STEDESA Fertilizanti
3
S.C.
SEMROM Seminte
OLTENIA SA
cereale
4
S.C RODBUN SRL
Ierbicide,
fertilizanti
Nr.crt
1
2
3
4

SOLICITANTULUI
Cantitate
Valoare
% din
aproximativ aproximativ
total
(Lei)
achiziii
7 kg
7000 lei
27,45%
750 kg
2000 kg

7500 lei
5000 lei

29,41%
19.61%

60 l

6000 lei

23.53%

POTENIALII CLIENI AI SOLICITANTULUI


Client (Denumire i
Valoare
adresa)
(Lei)
I.I. USCATU ADRIAN
10000
Tg-Jiu
CARREFOUR SA
10000
RO CEREAL SA
15810
alti clienti
4380

% din vnzri
24.88%
24.88%
39.34%
10.90%

Strategia de piata. Concurenta:


Solicitantul opteaza pentru comercializarea productiei de legume catre unitati mari de desfacere distribuitori locali si
supermarket-uri. In acest sens, in prezent se afla in faza de precontractare a productiei de legume ( ceapa) catre supermarket
Carrefour Sa Tg-Jiu, unitate interesata sa achizitioneze legume de la producatori locali
Punctele forte ale solicitantului sunt: cantitatea relativ mare de produse pe care o poate oferii intr-o singura transa de desfacere
fata de fermierii mai mici din judet si calitatea crescuta a produselor oferite pe piata, calitatea datorata aplicarii corecte a
tehnologiei, pregatirea reprezentantului legal in domeniu fiind relevanta. De asemenea se urmareste respectarea tehnologie pe
toata perioda derularii ciclului de productie.
Cererea de ceapa pe piata din judetul Gorj excede ofertei, motiv semnificativ pentru dezvoltarea unei investitii in domeniu.
Principalii concurenti sunt persoanele fizice neautorizate care isi comercializeaza productia prin piete si targuri. De asemenea
un segment semnificativ pe aceasta piata este ocupat de catre productia de import, fata de care avem un avantaj major in ceea
ce priveste calitatea si prospetimea.
14

In ceea ce priveste comercializarea productiei de cereale ne adresam exclusiv marilor achizitori care ajung in zona, in speta RO
Cereal SA, care sunt dispusi sa achizitioneze cantitati foarte mari de cereale in masura asigurarii unui raport pret/calitate bun.
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea i tehnologia aplicat n cadrul proiectului.
Activitate principala a solicitantului o constituie legumicultura.
Prin implementarea corecta a planului de afaceri se vor asigura conditiile optime pentru culturile propuse.
Cea mi mare parte a dimensiunii economice a exploatatie o reprezinta cultura de ceapa in camp. In procesul tehnologic al
acestei culturi, in rol determinat il joaca pregatirea corespunzatoare a terenului special pentru aceasta cultura. Semintele de
ceapa au o textura foarte fina, motiv pentru care terenul trebuie sa fie foarte bine discuit.
Dupa pregatirea terenului, inclusiv ierbicidarea preemergenta, are loc infiinatre culturii prin semnare. Dupa aceasta etapa se va
urmarii intretinerea culturii, prin aplicarea de fertilizanti si tratamente corespunzatoare.
Urmeaza recoltarea, sortarea si ambalarea corespunzatoare pentru desfacere.

TIPUL I CANTITATEA PRODUSELOR OBINUTE N TIMPUL IMPLEMENTRII, INCLUSIV OPORTUNITILE DE PIA


naintea solicitrii celei de-a doua trane de plat, beneficiarul face dovada creterii performanelor economice ale exploata iei,
prin comercializarea produciei proprii n procent de minimum 20% din valoarea primei tran e de plat - cerina va fi verificat n
momentul finalizrii implementrii planului de afaceri, dar nu mai devreme de 1 iulie al celui de-al doilea an - parcurgerea a cel
puin un an agricol complet (1 iulie an 1 30 iunie an 2) din Planul de afaceri.
n cazul nerespectrii condiiei de comercializare a produciei agricole conform celor asumate (20% din valoarea primei tran e),
proiectul devine neeligibil i se recupereaz sumele pltite.
Pentru a pune n eviden tipul i cantitatea produselor obinute n cadrul exploataiei agricole, se vor folosi tabelele urmtoare:
1. Pentru exploataiile agricole vegetale
Se estimeaza a se realiza urmatoarele productii medii/ha:
1. Castraveti in camp: 10 t/ha
2. Rosii in camp: 20 t/ha
3. Vinete in camp: 40 t/ha
4. Ardei in camp: 30 t/ha
5. Ceapa in camp: 20t/ha
15

6. Varza in camp: 60 t/ha


7. Cartofi de toamna: 20 t/ha
8. Lucerna: 10t/ha ( fan- 4 coase)
9. fanerata : 2t/ha ( fan- 1 coasa)
10. Porumb: 7 t/ha
11. Grau comun: 3,5 t/ha
12. Orz: 4 t/ha
Planul de cultur, inclusiv pentru suprafee cultivate cu furaje
Denumire
cultur

An 0

An 1

An 2

An 4***

An 3

Suprafa

(ha)

Producie
(tone)

Suprafa

(ha)

Producie
(tone)

Suprafa
(ha)

Producie
(tone)

Suprafa
(ha)

Producie
(tone)

Ceapa

1.01

20.20

1.06

21.20

1.16

23.20

1.21

24.20

Rosii

0.01

0.2

0.01

0.2

0.01

0.2

0.01

0.2

Ardei

0.01

0.3

0.01

0.3

0.01

0.3

0.01

0.3

Vinete
Cartofi
Castraveti
Varza alba
Lucerna
Fan (PP)
Porumb
orz
grau
TOTAL

0.01
0.04
0.01
0.01
0.05
0.68
9.22
0
0
11.05

0.4
0.8
0.1
0.6
0.5
1.3
64.5
0
0
88.90

0.01
0.04
0.01
0.01
0.13
0.68
4.88
0.61
3.60
11.05

0.4
0.8
0.1
0.6
1.3
1.3
34.1
2.4
12.6
75.30

0.01
0.04
0.01
0.01
0.13
0.68
4.21
0
4.78
11.05

0.4
0.8
0.1
0.6
1.3
1.3
29.5
0
16.7
74.40

0.01
0.04
0.01
0.01
0.13
0.68
4.73
0
4.21
11.05

0.4
0.8
0.1
0.6
1.3
1.3
33.1
0
14.7
77.00

Denumi
re
cultur

Ceapa

An 1
Producia
Valoarea
estimat
estimat a
destinat
produciei
comercializ
comercializ
rii
ate
(kg)
(lei)
21200
19080

An 2
Producia
Valoarea
estimat
estimat a
destinat
produciei
comercializ
comercializ
rii
ate
(kg)
(lei)
23200
20880

An 3
Producia
Valoarea
estimat
estimat a
destinat
produciei
comercializ
comercializ
rii
ate
(kg)
(lei)
24200
21780

16

Suprafa
(ha)

An 5***

Producie
(tone)

An 4***
Producia
Valoarea
estimat
estimat a
destinat
produciei
comercializ comercializ
rii
ate
(kg)
(lei)

Suprafa
(ha)

Produci
e
(tone)

An 5***
Producia
Valoarea
estimat
estimat a
destinat
produciei
comercializ comerciali
rii
zate
(kg)
(lei)

Rosii
Ardei
Vinete
Cartofi
Castrav
eti
Varza
alba
Lucerna
Fan
(PP)
Porumb
Orz
Grau
TOTAL

200
300

400
800
100
600
1300
1300
34100
2400
12600
75300

200
450
280
640
80
300

200
300

400
800
100
600

390
260

1300

10230
960
5040
37910

29500
0
16700
74440

1300

200
450
280
640
80
300

200
300

400
800
100
600

390
260

1300

8850
0
6680
39010

33100
0
14700
77000

1300

200
450
280
640
80
300
390
260
9930
0
5880
40190

* n funcie de sesiunea de depunere anul 0 se realizeaz pe baza nregistrrilor din ultima perioad de depunere (nregistrare) a cererii unice de plat pe
suprafa n Registrul unic de identificare de la APIA stabilita conform legisla iei na ionale, i/ sau n Registrul exploata iilor ANSVSA/ DSVSA/
Circumscripia Veterinar conform situaiei existente n ferma zootehnic la momentul depunerii Cererii de Finan are, n nume propriu i/ sau al
cedentului. n anul 0 vor fi prezentate suprafeele cultivate, urmnd ca n perioada anilor 1-5 s fie prezentate suprafe ele de cultur previzionate;
**Se va meniona producia total obinut pentru fiecare cultur;
*** Valabil in cazul plantaiilor pomicole.

S-au folosit urmatoarele preturi indicative medii pentru comercializare productie:


1. Castraveti 0,8 lei/kg
2. Rosii 1 leu/kg
3. Ardei 1,5 lei/kg
4. Vinete 0,7 lei/kg
5. Ceapa 0.9 lei/kg
6. Varza o,5 lei/kg
7. Cartofi- 0,8 lei/kg
8. Lucerna- 0,3 lei/kg
9. Fan- 0,2 lei/kg
10. Porumb 0,3 lei/kg
11. Grau 0.4 lei/kg
12. Orz 0.4 lei/kg

17

Rotatia culturilor:
Nr bloc
Suprafata
cultura
1276
0.31
792
0.17
123
0.30
804
0.39
2928
0.61
888
0.75
2576
0.05
2576
0.02
2576
0.06
876
0.08
876
0.02
871
0.05
871
0.24
1286
2.45
1286
1286
1284

1.00
0.95
3.60

cultura
Anul 0
porumb
porumb
porumb
PP
porumb
porumb
lucerna
cartof
legume proaspete
porumb
cartof
F
LIV. TRAD
porumb
legume proaspete
porumb
porumb

Anul 1
porumb
porumb
porumb
PP
orz
porumb
lucerna
cartof
legume proaspete
lucerna
cartof
F
LIV. TRAD
porumb 2.40
legume proaspete -0.05

Anul 2
grau
grau
grau
PP
porumb
grau
lucerna
cartof
legume proaspete
lucerna
cartof
F
LIV. TRAD
grau -2.30
legume proaspete -0.15

legume proaspete
porumb
grau

legume proaspete
grau
porumb

Anul 3
porumb
porumb
porumb
PP
grau
porumb
lucerna
cartof
legume proaspete
lucerna
cartof
F
LIV. TRAD
porumb 2.25
legume proaspete
0.20
legume proaspete
porumb
grau

2. Pentru exploataiile zootehnice i mixte:


Planul de producie al fermei zootehnice : NU ESTE CAZUL
Nr.
crt
1

2
3

SPECIFICARE

An 0
Cap

An 1

Prod.

Cap

Bovine total, din care:


- juninci
- vaci de lapte
- tineret bovin
Porcine
Ovine i caprine

18

Prod.

An 2
Cap

An 3
Prod.

Cap

Prod.

4
5
6

Psri
Familii de albine
Alte specii

Denumire
specie/ produs animalier

An 1
Producia
Valoarea
estimat
estimat a
destinat
produciei
comercializri
comercializat
i
e
(kg)
(lei)

Producia
estimat
destinat
comercializrii
(kg)

An 2
Valoarea estimat
a produciei
comercializate
(lei)

Producia estimat
destinat
comercializrii
(kg)

An 3

An 3

An 4*

Valoarea estimat a
produciei
comercializate
(lei)

Bovine
Carne
Lapte/ Ou
...
TOTAL

3.Pentru procesare : NU ESTE CAZUL


Denumire
produs
obtinut

An 0
Producie
(kg/tone)

Cantitate
produs
obtinut

An 1
Producie
(kg/tone)

An 2
Producie
(kg/tone)

Producie
(kg/tone)

Producie
(kg/tone)

An 5*
Producie
(kg/tone)

.
.
TOTAL

La verificarea conformitii Planului de afaceri, nu mai trziu de 33/ 57* luni, (*pentru exploataiile pomicole), de la data
semnrii contractului de finanare, solicitantul trebuie s demonstreze c a comercializat producie de minimum de 20% din
valoarea primei trane de plat , a modernizat exploataia agricol n conformitate cu cele precizate n Planul de afaceri, c a
demarat implementarea planului de afaceri n cel mult 9 luni de la data semnrii contractului de finan are, i a realizat toate
angajamentele asumate la depunerea cererii de finan are.
n cadrul acestei seciuni se detaliaz prezumiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care verific studiul) care
au stat la baza realizrii previzionrii : gradul de utilizare a capacitii de producie i modul cum evolueaz acesta n timp; se
va preciza producia fizic existenta i producia fizic estimat n urma realizrii investiiei.
19

CALCULUL VALORII PRODUCIEI STANDARD (SO)


Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea produciei vegetale i/sau zootehnice pentru anul int (3 ani/ respectiv 5 ani pentru
exploataiile pomicole). Dimensiunea exploataiei n anul int nu poate fi diminuat fa de anul 0, pe parcursul implementrii proiectului.

Structura culturilor/
produciei zootehnice
Sector vegetal
Sector animal
TOTAL

Dimensiunea
exploataiei (SO)
propus
pentru anul int
14608.39
0
14608.39

Calcul SO anul 3:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumire culturi
Grau comun
Porumb boabe
Legume
proaspete
in
camp
Cartofi
Alte
plante
furajere
Pajisti si pasuni
permanente

Suprafata
(ha)
4.21
4.73
1.26

SO 2010
Euro/ha
529,67
640,66
7113,49

SO

0.04
0.13

3120.62
632,35

124.82
82.21

0.68

261,96

178.13

2229,91
3030.32
8963.00

TOTAL:

14608.39

20

GRAFICUL DE TIMP PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR I ETAPELOR


Grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni i activiti innd cont de urmtoarele: pentru sectorul vegetal i
zootehnic perioada de implementare i termenul de depunere a solicitrii pentru ce-a de-a doua tran de plat nu va depi 33
luni de la data semnrii contractului de finanare, iar pentru investiiile realizate n sectorul pomicol termenul de depunere a celei
de-a doua tran de plat nu va depi 57 luni de la data semnrii contractului de finanare.
Durata de realizare prognozat (detaliat pe luni) i etape principale (grafic de ealonare a investiiei exprimat valoric pe luni
i activiti)
Obiectivul
Comercializarea produciei proprii n procent
de minimum 20% din valoarea primei tran e
de plat.
Amenajri de gestionare a gunoiului de grajd,
conform normelor de mediu.
Creterea randamentelor de producie

Perioada propusa
Observaii
luna 5 - luna 32 de Solicitantul
urmeaza
implementare
comercialize productia
urmatoarele 5 luni
Nu este cazul
Luna 12-luna
implementare

32

sa
in

de Prin
achizitionarea
unui
tractor performant va creste
si randamentul productiei,
prin scaderea costurilor si
cresterea productivitatii
Nu este cazul

Achiziionarea i utilizarea de material fructifer din categorie biologic certificat, n


cazul
nfiinrii/reconversiei
plantaiilor
pomicole
mbuntirea
managementului
i Luna 5 luna 32 de Pe tot parcursul implementarii
dezvoltarea exploataiei agricole.
implementare
proiectului solicitantul va
urmarii
imbunatatire
mangementului
si
dezvoltarea
exploatatiei
agricole
Adaptarea la cerinele de protecie a Nu este cazul
mediului, igien i bunstarea animalelor i
sigurana la locul de munc.
..............................................................
21

ATENIE !
Implementarea planului de afaceri trebuie s nceap n termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Astfel, nceperea
implementrii planului de afaceri reprezint momentul primei vnzri a produciei obinute n urma activitii desfurate n exploataie sau a primei
investiii realizate prin proiect (demonstrate cu documente justificative) dup momentul semnrii contractului de finanare. Solicitantul se angajeaz s
devin fermier activ n termen de maximum 18 luni de la acordarea celei de a doua tran e (data ncheierii instalrii).
Condiiile de selecie i eligibilitate ndeplinite n vederea obinerii sprijinului, vor fi meninute n mod obligatoriu pe ntreaga perioad de implementare a
planului de afaceri precum i n perioada de monitorizare.

IV. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI


Se va face o scurt prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementrii proiectului, cauzele i efectele
acestora asupra produciei totale obinute i dup caz, modaliti de combatere a acestora. Se vor meniona urmtoarele tipuri
de riscuri (list neexhaustiv):

Riscul nendeplinirii criteriilor legate de nceperea implementrii planului de afaceri n termen de nou luni de la momentul
contractrii riscul neindeplinirii acestui criteriu este foarte mic, deoarece exploatatia a inceput deja comercializarea
productie proprii, aspect fundamental in desfasurarea activitatii ;

Riscul gestionrii afacerii agricole dintr-o localitate aflat la distan fa de exploataie, ceea ce afecteaz capacitatea
fermierului de a o gestiona adecvat Fermierul are domiciliul stabil in localitatea in care functioneaza exploatatia si nu
defasoara nicio alta activitate economica sau salariala, intrega sa activitate profesionala fiind direct legata de exploatatia
agricola;

Riscul nlocuirii persoanei responsabile cu gestionarea, beneficiile i deciziile de risc financiar n cazul n care un solicitant
care are statut de persoan juridic cu mai mul i ac ionari i unde un tnr fermier, a a cum este definit n articolul 2 din
R(UE) nr. 1305/2013, trebuie s aib un control efectiv pe ntreaga durat a angajamentului n ceea ce prive te deciziile
referitoate la getionare, la beneficii i la riscurile financiare Solicitantul nu are statut de persoana juridica, acest risc fiind
evitat.
Principalele riscuri cu care s-ar putea confrunta exploatatia cu impact asupra productiei totale obtinute si asupra

veniturilor realizate sunt riscul de productie si riscul de piata.


Riscul de productie consta in incertitudinea privind manifestarea factorilor naturali. In aceasta categorie se incadreaza
-

riscul inundatiilor, grindina- Exploatatia intelege sa managerieze acest risc prin asigurarea culturilor.

22

Riscul de imbolnavire a plantelor va fi tratat cu maxima seriozitate , poate avea un impact semnificativ asupra
productiilor si va fi minimalizat in cadrul exploatatiei prin respectarea tehnologiilor de cultura.

riscul secetei solicitantul urmareste sa efectueze din anul 2 o investitie din surse proprii intr-un sistem de irigare.
Riscul de piata se refera la incertitudinea privind pretul produselor, evolutia pietei si a concurentei.
Acestia sunt factori extrinseci activitatii exploatatiei, totusi analiza pietei reflecta o cerere de produse din categoria celor
furnizate de exploatatie care depaseste oferta si mentinerea unui pret relativ constant.

Dac la verificarea tranei a doua de plat i dac pe perioada de 5 ani de monitorizare a proiectului se constat c nu
au fost ndeplinite i meninute condiiile de eligibilitate si de selectie prevzute n Planul de afaceri, se va proceda la
recuperarea integral a sprijinului acordat.
V. SINTEZA VENITURILOR, CHELTUIELILOR, REZULTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EXPLOATAIE
Indicatori

An 0

An 1

Venituri
Sectorul vegetal
37910
Sectorul zootehnic
TOTAL VENITURI
Cheltuieli
Sectorul vegetal
34225
Sectorul zootehnic
TOTAL CHELTUIELI
REZULTAT BRUT
3685
Pentru anul 0, datele se preiau din evidentele contabile ale solicitantului.
Pentru ceilali ani indicatorii se vor estima.

An 2

An 3

39010

40190

34225

34225

4785

5965

An 4*

An 5*

Solicitantul este start up, neavand inregistrate pana in prezent in evidentele contabile date semnificative pentru prognoza economica.
Ipoteze care au stat la baza prognozelor pentru ceilalti ani:
In estimarea veniturilor au fost preluate datele din planul de cultura valoarea estimata a productiei comercializata.

23

In estimarea cheltuielilor s-a tinut cont de urmatoarele categorii de cheltuieli, corelate cu capitolele anterioare:
- Cheltuieli materiale: seminte legume, fertilizanti, ierbicide, seminte cereale etc: 25500
- Cheltuieli salariale: 5 zilieri x 20 zile/an/zilier x 70 lei (cu contributii incluse) val totala 7000 lei
- Impozit pe venit ( declarat la norma pe venit) s-a tinut cont de urmatoarele valori: legume in camp- peste 0,5 ha 900 lei-ha, si
cereale peste 2 ha 150 lei/ha:
8,94 ha cereale- 2ha = 6,94 x 150 lei/ha = 1041
1,26 ha legume in camp 0,5 ha= 0,76 x 900 lei/ ha= 684
______________________________________
Total = 1725

ATENIE!
Stabilirea domiciliului i sediului social al beneficiarului n UAT n care exploataia este nregistrat, precum si locul de munc al
tnrului fermier (in cazul in care detine unul) trebuie s fie n acelai UAT sau zona limitrof, conditii care vor fi ndeplinite n
termen de maxim 9 luni de la data semnrii contractului de finan areAceasta este precondiia gestionrii eficiente a planului de
afaceri. n caz contrar, va fi recuperat ntregul sprijin acordat (prima tran de plat). Nerealizarea obiectivului de amenajare
obligatorie a platformei pentru gestionarea gunoiului de grajd, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale aplicabile, n
cazul exploataiilor care dein animale, atrage dup sine recuperarea sumelor deja pltite. n cazul investiiilor care presupun
nfiinare i/sau reconversia plantaiilor pomicole, materialul sditor fructifer utilizat trebuie s fie din categoria biologic
certificat (acest document va fi prezentat obligatoriu la solicitarea celei de-a doua cereri de plat, iar planul de afaceri va
specifica furnizorul care va fi utilizat pentru materialul sditor nsoit de certificatul aferent), n caz contrar recuperndu-se
ntregul sprijin acordat, fiind luate n considerare pentru sprijin doar speciile eligibile i suprafeele incluse n Anexa II din STP,
exceptnd cultura de cpuni n sere i solarii. n cazul investiiilor n exploataii pentru struguri de vin, vor fi eligibile doar
arealele desemnate prin OMADR 397/2003 pentru aprobarea Nominalizrii arealelor viticole i ncadrrii localitilor pe regiuni
viticole, podgorii i centre viticole. Planul de afaceri poate prevede doar cheltuielie eligibile, conform Ghidului Solicitantului, iar
operatiunile sprijinite prin PNA si PNS nu sunt eligibile prin intermediul submasurii 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri. n cazul n care condiiile de eligibilitate nu sunt respectate i meninute n implementare, proiectul devine neeligibil, nu
va mai fi pltit a doua tran i se recupereaz integral sumele aferente primei trane de plat acordate. n cazul nendeplinirii
celorlalte obiective cuantificabile propuse de solicitant, nu se va mai acorda a doua tran i va fi recuperat suma aferent
obiectivelor nendeplinite, proporional cu valoarea procentual realizat din prima tran de plat. Totodat, este obligatorie
meninerea criteriilor de selecie pe parcursul implementrii i monitorizrii planului de afaceri.

24