Sunteți pe pagina 1din 24

R4Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

CONŢINUT
PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului


Start –up Nation

1
*
1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE
1
21. Numele firmei: SC. OMNE OPUS SRL
32. Codul unic de înregistrare:
43. Forma juridică de constituire:
54. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului:

65. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN aferent:


76. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare:
8
97. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:
Producție X Se punctează cu 40 puncte
Programare IT cod CAEN 6201 Se punctează cu 40 puncte
Industrii creative – fără cod CAEN 6201 Se punctează cu 35 puncte
Servicii Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități Se punctează cu 25 puncte
10
8. Natura capitalului social:

Natura capitalului social (%) Privat


Român X
Străin

9. Valoarea capitalului social: 200 LEI


10. Adresa, telefon/fax, e-mail:
11. Persoană de contact:
12. Asociaţi, acţionari principali :
Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social %

13. Categorie IMM


Micro X
Mica
Mijlocie
Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii.
2
*
14. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare
societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita
AFN- Dacă este cazul-.

Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează
şi se urcă cu browse.
Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (daca mai aveti alte firme) , se completează, semnează şi se
urcă în aplicaţie )
Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie
Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI.
Se încarcă în aplicație împuternicirea- Dacă este cazul-.
2. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:


A.
 Care este esenţa afacerii ? Ce și cum anume va genera bani şi profit ?

Ex: Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pe care accesaţi programul, factorii pe care îi
consideraţi relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi
utiliza, experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.).
Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale şi băneşti
pentru realizarea obiectivelor propuse.
- viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;
- identificarea misiunii întreprinderii;
- examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

Criza fortei de munca se intensifica in Romania, iar numarul salariatilor si gradul de profesionalizare a
inregistrat o scadere in ultimii ani. Studiile arata ca acest fenomen se va accentua pe viitor, avand in
vedere ca numarul de locuri de munca disponibile aproape ca s-a dublat. De la 38.625 in 2009 la 59.753
locuri de munca in 2016, iar angajatorii intampina dificultati in a gasi muncitori.
(http://legislatiamuncii.manager.ro/a/23407/criza-fortei-de-munca-in-romania-cu-ce-se-confrunta-
angajatorii.html)
Acest lucru este confirmat cu pregnanta si la nivelul judetului Bistrita Nasaud, unde criza fortei de munca
a devenit acuta, dupa cum se poate vedea si din situatia evolutiei numarului de locuri de munca vacante
in ultimii trei ani, transmisa de catre AJOFM Bistrita Nasaud:
- in anul 2014 = 10.018 din care au fost ocupate 6296.
- in anul 2015 = 12.582 din care au fost ocupate 8975.
3
*
- in anul 2016 = 8.566 din care au fost ocupate 5775.
Persoanele cu handicap reprezintă minoritatea cea mai mare din ţara noastră şi cu cea mai mare rată de
creştere. În societatea românească există o prejudecată conform căreia dizabilitatea este în special o
problemă a persoanelor vârstnice, dar, 72,25% dintre persoanele cu dizabilităţi din România aparţin
grupei de vârstă sub 65 de ani; 58,25 % au vârsta cuprinsă între 19 şi 65 de ani şi 14,15% au vârsta sub
19 ani. Dupa cum se vede, marea majoritate a persoanelor cu dizabilităţi aparţine grupelor de vârsta în
care ar putea munci. http://onphr.ro/ghid-angajatori-pentru-angajare-persoane-cu-dizabilitati/
În stadiul actual de dezvoltare al economiei româneşti, în care există zone destul de importante cu o
foarte mare cerere de forţă de muncă neacoperită, societatea românească nu-şi poate permite să ignore
imensele resurse umane care zac nefolosite în rândul persoanelor cu dizabilităţi.

Una din industriile cu crestere sigura si constanta este aceea a producerii unor componente pentru
industria auto autohtona si pentru cea internationala, in special europeana. Procesele tehnologice includ
de cele mai multe ori, diverse lucrări de montaj a unor subansamble, care nu presupun efort fizic si nici
calificare speciala. Acest fapt creaza conditii pentru accesul pe piata muncii a unor persoane provenind
din categorii defavorizate, cum sunt persoanele cu dizabilitati, cu un nivel scazut de educatie si formare
profesionala.
Scopul crearii acestei societati comerciale, este acela de a intalni nevoia crescuta de forta de munca
capabila sa presteze activitati manufacturiere de montaj, sortare, ambalare etc. cu nevoia unor persoane
cu nevoi speciale de a intra pe piata muncii, in conditii de eficienta si profitabilitate.
La data redactarii acestui plan de afaceri au fost identificate deja doua companii care doresc si s-au
angajat deja sa intre in relatii comerciale pe termen mediu si lung cu SC OMNE OPUS Srl. Garantia
sustenabilitatii acestui parteneriat este dat de faptul ca aceste prime doua companii, asigura ambele
etape ale procesului economic si comercial, asigurand intr-o prima faza materia prima care este
prelucrata prin operatiuni de montaj, verificare a calitatii, inlaturare deseuri, ambalare, realizate de catre
angajatii SC Omne Opus SRL, si aceleasi companii urmeaza si sa preia produsele finite.
1. In SC Masterfoam SRL se produc piese in principal pentru industria auto.
(http://www.masterfoam.ro/rom/). Materia prima consta in blocuri de burete care se felieaza si apoi se
stanteaza (decupeaza) dupa formele dorite de client.
In urma operatiei de stantare raman in interiorul pieselor bucati de deseu de burete care se indeparteaza
manual. Acest proces va fi unul dintre principalele din cadrul muncii manuale prestate de catre angajatii
SC Omne Opus SRL. De asemenea mai sunt piese din burete pe care se aplica manual banda dublu
adeziva. Munca se va desfasoara la masa de lucru, asezat pe scaun.
Programul de lucru este intr-un singur schimb 8-16:30.
Munca se va desfasura intr-o incapere pusa la dispozitie de catre Primaria comunei Dumitrita, aflata la 14
km fata de Bistrita, unde functioneaza sediul social al SC Omne Opus. Incaperea este spatioasa, (8 X 8
m) bine luminata natural si electric, racordata la instalatii de incalzire, apa (calda (posibilitatea de a face
dus la baie??), toalete pentru ambele sexe, spatiu social de luat masa si vestiare separate (femei –
barbati??). Salariu asigurat este minim pe economie (trecut si pe cartea de munca), cu intentia ca, daca
angajatii se adapteaza si se fidelizeaza, vor putea beneficia in viitor si de bonuri de masa de 15lei/zi
lucrata. Asigurarea transportului din comunitate nu este necesara, deoarece forta de munca este locala si
nu necesita transport.
Transportul materiei prime si a produselor finite ambalate este asigurat de catre SC Masterfoam SRL.
2. La SC STEWO Plastic Prod. S.R.L. se produc prin injectare piese din material plastic in principal
pentru industria auto (http://stewo.ro/ ).
Tehnologiile de canal fierbinte, elementele hidraulice de învârtire si mişcare, precum si componentele de
înalta valoare si procedura de acoperire de ultima generaţie, sunt elemente introduse de aceasta
companie in permanenta. Echipamentele cuprind maşini de injectare cu o forta de inchidere de 200-
3,500 kN. Aceasta permite fabricarea unor produse cu o greutate de până la cca. 950 grame.

4
*
SC STEWO Plastic Prod. S.R.L deţine un stoc de peste 250 de sortimente din diferite tipuri de mase
plastice.
Chiar si după injectarea propriu zisa, unele piese ar putea sa nu fie inca perfecte. Multe componente din
mase plastice, trebuie încă prelucrate conform dorinţei clientului. SC STEWO Plastic Prod. S.R.L ofera
diverse proceduri: matriţare la cald, tamponare, prelucrare prin aşchiere.
SC Omne Opus SRL va prelua anumite componente de plastic si metal produse sau achizitionate de
catre SC STEWO Plastic Prod. S.R.L si va realiza diverse lucrări de montaj, ambalare, verificare primara
a calitatii si transport.
Acest proces ar fi unul dintre principalele din cadrul muncii manuale prestate de catre angajatii SC Omne
Opus SRL. Munca se desfasoara la masa de lucru, asezat pe scaun.
Programul de lucru este intr-un singur schimb 8-16:30.
Munca se va desfasura intr-o incapere pusa la dispozitie de catre Primaria Bistrita / Consiliul Judetean
Bistrita Nasaud / Asociatia Vera Caritas (??) aflat in Bistrita, strada Mihai Viteazul, nr. 2A.
Incaperea este spatioasa, (5 X 10 m) bine luminata natural si electric, racordata la instalatii de incalzire,
apa (calda (posibilitatea de a face dus la baie??), toalete pentru ambele sexe, spatiu social de luat masa
si vestiare separate (femei – barbati??).
Salariu asigurat este minim pe economie (trecut si pe cartea de munca), cu intentia ca, daca angajatii se
adapteaza si fidelizeaza, vor putea beneficia in viitor si de bonuri de masa de 15lei/zi lucrata.
Asigurarea transportului din comunitate va fi asigurata cu autovehicolul SC Omne Opus SRL si cu
mijloace de transport in comun, deoarece forta de munca este locala, avand domiciliul sau rezidenta pe
teritoriul Municipiului Bistrita.
Transportul materiei prime si a produselor finite ambalate este asigurat cu autovehicolul SC Omne Opus
SRL, achizitionat prin intermediul programului Start-up Nation.
SC Omne Opus SRL doreste presteze activitati cu caracter manufacturier incadrate in codul CAEN 3299,
pentru inceput doar pentru cele doua companii, utilizand resursa umana disponibila, apartinand unor
categorii sociale defavorizate, in primul rand persoane cu dizabilitati si tineri provenind din sistemul de
protectie si absolventi de invatamant special, atat din mediul urban, cat mai ales din mediul rural.
Intentia declarata inca de la inceput de catre SC Omne Opus SRL este ca proportia de angajati
apartinand unor categorii sociale defavorizate, in special persoane cu dizabilitati si tineri care parasesc
sistemul de protectie sau de invatamant special, sa reprezinte pana la finalul primului an de activitate, un
procent cuprins intre 50% si 80%.
Personalul calificat angajat, care nu va apartine acestor categorii defavorizate, va avea responsabilitati in
ce priveste: administrarea afacerii, gestiunea produselor, a resurselor financiare si a resurselor umane,
controlul calitatii si asigurarea transportului angajatilor, materialelor si produselor.
Conform intelegerii cu conducerile celor doua companii mentionate mai sus, cantitatile de produse
contractate vor creste in timp, in concordanta cu curba de invatare a muncitorilor a procedurilor de lucru
si de adaptare la normele de lucru. Acest adaptare progresiva va permite si cresterea numarului de
angajati.
In ce priveste colaborarea cu SC Masterfoam SRL, vom demara incepand cu 1 August 2017, cu 2 norme
intregi iar daca evolutia este pozitiva, acestea vor creaste la 6 norme in 4 luni si 8 norme in 6 luni.
Colaborarea cu SC STEWO Plastic Prod. S.R.L, este prevazuta sa demareze incepand cu 15 August
2017, cu 2 norme intregi iar daca evolutia este pozitiva, acestea vor creste la 4 norme in 6 luni si 6 norme
in 12 luni.
Dupa demararea activitatilor, se va crea un website interactiv si alte materiale de promovare, care vor fi
utilizate pentru a identifica alte companii din judet sau din afara acestuia, care au nevoie de forta de
munca slab calificata, in special persoane cu dizabilitati, pentru activitati manufacturiere. In paralel cu
acest proces, va continua identificarea altor persoane apartinand unor categorii defavorizate, in special
persoane cu dizabilitati si tineri abosolventi din sistemul de protectie si din unitatile de invatamant special,

5
*
care doresc un loc de munca si li se va evalua potentialul, pentru a identifica tipul de activitate pe care o
poate presta.
Dupa ce activitatea va fi demarata si compania va functiona in parametri normali, intentionam sa urmam
procedurile prevazute de Legea 448 din 2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, pentru a obtine autorizatia care se elibereaza de Ministerul Muncii, prin ordin al ministrului,
pentru a obtine statutul de unitate protejata.
Subventii de la AJOFM???

B.
 Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM 2018 2019 2020


Cifra de afaceri LEI
Profit LEI
Număr de salariaţi Număr 4+2=6
persoane sau
8+ 6 +
C. 2=16
 Care sunt
„punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe tehnologice, cunoştinţe de
management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în domeniu, experienţa în domeniu (ca angajat
al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de muncă, flexibilitate). În
această secţiune faceţi analiza swot a afacerii dumneavoastră.

Se vor menționa minim trei aspecte pentru fiecare secțiune: puncte tari, puncte slabe,
oportunitati si amenintari.

Experienta de lucru cu persoane apartinand unor categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilitati


Bune relatii cu reprezentanti ai mediului de afaceri local
Un bun prestigiu personal
Absolvent certificat al unui curs de de initiere in afaceri, realizat de catre Camera de Comert, Agricultura
si Indrustrie Bistrita Nasaud, Bistrita (România) prin care am dobandit dobandit competente
antreprenoriale si cunostinte in domeniul legislatiei specifice, a marketing-ului, managementului si
managementului financiar, managementul relatiilor si comunicarii si despre intocmirea planului de
afaceri.
cunoştinţe de management şi marketing,
Social Innovation and Management Programme, ERSTE Foundation-NGO Academy and Vienna
University of Economics and Business, Viena (Austria) - 2016
Scopul principal a fost de consolida organizatiile din sectorul non-profit oferindu-le informatii,
competente si abilitati de leadership. Programul a ajutat participantii sa:
- organizeze campanii de fundraising, intr-o maniera inovativa
- sa-si dezvolte abilitatile de management;
- sa implementeze cu success si sa conduca procese de schimbari organizationale (ex. Planificarea /
pregatirea proiectului, marketing, masurare impact, leadership si team management)

6
*
- sa adreseze provocari specifice cu care o organizatiei neguvernamentala se confrunta (prin transfer de
cunostinte si oferirea de feedback din partea unor experti pe parcursul proiectului)
Formator in domeniul tehnicilor moderne de lobby si advocacy pentru persoane cu dizabilitati 2014
Promotor: Fundaţia Alpha Transilvană, Tîrgu – Mureș, Partener: Asociaţia RENINCO România - Reţeaua
Naţională de Informare și Cooperare pentru Integrarea în Comunitate a Copiilor și Tinerilor cu Cerinţe
Educative Speciale, București Proiect: „TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu
dizabilităţi!” Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România,
Miercurea Ciuc (România)
Formare formator; Lobbystul sau profilul activistului; reorganizarea societatii civile si comunicarea;
Concepte cheie in dizabilitate; Lobby și advocacy
Certificat formare in management 2006 - 2007
Open University – London CODECS Romania, Cluj Napoca (România)
Management performant in conducerea unei organizatii
Management performant 2004
(Departamentul pentru Dezvoltare Internationala) Marea Britanie, Autoritatea Nationala pentru Protectia
Drepturilor Copilului (ANPDC) si Centre for Enabling Leadership (CENTELL)., Bucuresti (România)
Managementul si administrarea unei organizatii

cunoştinţe de piaţă,
pregătire în domeniu,
experienţa în domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu),
locaţia proiectului,
capital,
relaţii,
capacitate de muncă,
flexibilitate).

D1.
 Activităţi necesare implementarii proiectului

ex. : -asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborare proiecte


tehnice necesare;
-amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri,
autorizaţii necesare implementării proiectului;
-recrutare/selecţie/angajare personal suplimentar necesar; instruire personal;
-acţiuni de promovare a produselor/serviciilor;
-aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor
tehnico-economice, sanitare etc)

1. Identificarea spatiului / spatiilor de lucru si incheierea contractelor de inchiriere


7
*
1.1 Suntem in discutii cu Primaria Dumitrita care a promis asigurarea unui spatiu de lucru in
incinta primariei.
- Se asteapta sedinta de Consiliu local pentru stabilirea chiriei si cotei parte din cheltuielile
cu utilitatile;
1.2 S-au purtat discutii cu Asociatia Vera Caritas Bistrita, Consiliul Judetean Bistrita Nasaud,
Primaria municipiului Bistrita pentru identificarea unui spatiu de lucru in Bistrita.

2. Amenajare spatiu:
- Pentru spatiul de lucru din Dumitrita, Primaria va asigura strictul necesar: mese si scaune.

3. Recrutare/selecţie/angajare/instruire personal:
3.1 - Recrutarea personalului:
- Pentru punctul de lucru din Dumitrita, recrutarea personalului se va face cu ajutorul
mediatorului social angajat al primariei;
- Pentru punctul de lucru din Bistrita, recrutarea personalului se va face cu ajutorul
Asociatiei nevazatorilor, personalului de specialitate din Directia servicii sociale – Primaria
Bistrita, si DGASPC Bistrita Nasaud.
- De asememenea, se va apela si la sprijinul AJOFM pentru somerii inregistrati.
3.2 – Selectia personalului:
- ??????????????cum o faci???????????
- interviu???
- testare abilitati manuale??/ - le dai produsele si ii pui sa execute manopera??? Alegi pe
cel care are produsul finit fara erori si in timppul cel mai scurt????
3.3 – Angajarea personalului:
- incheierea contractelor de munca. Pentru toti angajatii, contractele de munca vor fi incheiate
pe o perioada nedeterminata / determinata, cu o perioada de proba de ...... luni.
3.4 – Instruirea personalului:
- va fi realizata de catre managerul firmei care, premergator demararii activitatilor, va fi format
de catre cele 2 firme cu care s-au incheiat contractele – la fiecare dintre ele o perioada de 5 zile.

4. Incheierea contractelor de prestari servicii cu cele 2 firme:


- SC Masterfoam – activitatea va demara incepand cu data de 1.08.2017;
- SC Stewo - activitatea va demara incepand cu data de 15.08.2017;
Aceasta activitate se va realiza in paralel cu activitatea 3.

5. Aprovizionarea cu materia prima si livrarea produselor


5.1 – pentru activitatea de indepartare deseuri, in care materia prima consta in blocuri de burete
feliate si stantate (decupate), transportul materiei prime si a produselor finite ambalate este
asigurat de catre SC Masterfoam SRL.
5.2 – pentru activitatea de montaj a pieselor de plastic si metal, transportul materiei prime si a
produselor finite ambalate este asigurat de catre SC Omne Opus SRL cu autoturismul
propriu al managerului firmei.
In ambele cazuri, detalii privind frecventa aprovizionarii cu materiile prime cat si termenele de
livrare vor fi stabilite in contractul de prestari servicii incheiat intre SC Omne Opus SRL si cele 2
firme.

D2.

8
*
 Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de implementare a
proiectului cuprinsă între momentul intrării în vigoare a acordului de finanţare și momentul depunerii
ultimei cereri de plată/rambursare.

1. Achizitia echipamente, autoturism, mobilier


Prin proiect vor fi achizitionate:
- Echipamente: 2 laptopuri, cu softuri Windows 10; o imprimanta multifunctionala;
programul de contabilitate SAGA; soft de optimizare a activitatii.
- Autoturism pentru transport muncitori si marfa.
- Mobilier: 10 mese de lucru; 10 scaune; 2 cuiere.
- Instalatii de climatizare aferente spatiului de lucru: aparat de aer conditionat.
Toate achizitiile vor fi realizate cu respectarea legislatiei in vigoare.

2. Recrutare/selecţie/angajare/instruire personal suplimentar:


Incepand cu luna a V-a de activitate (decembrie 2017) vor fi angajate inca 4 persoane, iar incepand
cu luna a VII-a (februarie 2018), inca 2 persoane.
2.1- Recrutarea personalului:
- Pentru punctul de lucru din Dumitrita, recrutarea personalului se va face cu ajutorul
mediatorului social angajat al primariei;
- Pentru punctul de lucru din Bistrita, recrutarea personalului se va face cu ajutorul
Asociatiei nevazatorilor, personalului de specialitate din Directia servicii sociale – Primaria
Bistrita, si DGASPC Bistrita Nasaud.
- De asememenea, se va apela si la sprijinul AJOFM pentru somerii inregistrati.
2.2 – Selectia personalului:
- ??????????????cum o faci???????????
- interviu???
- testare abilitati manuale??/ - le dai produsele si ii pui sa execute manopera??? Alegi pe
cel care are produsul finit fara erori si in timppul cel mai scurt????
2.3 – Angajarea personalului:
- incheierea contractelor de munca. Pentru toti angajatii, contractele de munca vor fi
incheiate pe o perioada nedeterminata / determinata, cu o perioada de proba de ...... luni.
2.4 – Instruirea personalului:
- va fi realizata de catre managerul firmei

3. Prezentarea si promovarea activitatii firmei – prin realizarea unei pagini web.


- achizitia domeniului;
- contractare firma / persoana specialist IT – se va face prin selectie de oferte;
- creare si punere in functiune platforma web.
- Pliante / fliere

În termen de maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului, beneficiarul este obligat să efectueze


cheltuielile. Termenul de 1 an se poate prelungi doar cu acordul OTIMMC pentru situaţii excepţionale
(de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de
beneficiarul AFN). Prelungirea se acordă o singură dată, pe baza unei cereri depuse de către solicitant
la sediul OTIMMC cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului limită de depunere a decontului.
Prelungirea
3. RESURSE UMANE,nu poate depăşi termenulCURENTĂ
ACTIVITATEA limita de efectuarea cheltuielilor, prevăzut în procedura de
implementare a programului.
Nicio cheltuială efectuată/factură fiscală emisă/contract, cu excepția cheltuielilor cu consultanța,
1 efectuate înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare NU ESTE ELIGIBILĂ

9
*
3. Resurse umane
Numarul total de angajati pe perioadă nedeterminată de la momentul deschiderii aplicaţiei electronice de
înscriere- Dacă este cazul-:

2
3.1. Management
Management:

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


principalele domeniu asupra afacerii propuse
responsabilităţi pe scurt

Reprezentant legal :
Nume si prenume M/F vârsta

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:

Total 16

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă


nedeterminată pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/ rambursare.
Se va calcula automat de către aplicaţie:
X ≥ 2 = 20 puncte

Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul
2012/șomer:
DA (1 loc) DA (minim 2 locuri) NU

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/
șomeri

Observaţii:
Se acordă 20 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de
1 persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer sau 25 puncte suplimentare pentru
10
*
minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create, ocupate persoane defavorizate*/ absolvenți
după anul 2012/șomeri.
* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014

Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va


prezenta pana la momentul depunerii ultimei cereri de plată/rambursare.

Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau
certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
3 4.1 Descrierea proiectului de investiţii
Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului
de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru
realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente
specifice activităţii).
Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt
necesare fiecare dintre acestea.

Prezentaţi sumar fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente
utilizate.
Descrieți succint rolul si importanta elementelor de cost pentru care solicitati finantare .

4
5 Proiectul consta in înfiinţarea unei capacităţi de producţie manufacturiera, montaj, sortare si
ambalare a unor subansamble din industria auto.
6 produselor, activitatilor si resurselor umane
7 publicitate: website, fliere
8 selectie personal (identificare, testare, angajare in perioada de proba)
9 stabilirea procedurilor de lucru
10 Principalele activitati necesare pentru realizarea acestuia sunt:
11 Spaţile de lucru pregatite in doua locatii, Dumitrita si Bistrita
12 Sunt alese acele spatii care detin utilităţi şi spatii anexe (vestiar, baie)
13 achiziţie autoturism, 2 computere, soft de baza (Windows si Office) si soft pentru optimizarea
gestiunii

14 4.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Sediul social: Judet Adresa

Regiune de dezvoltare:

Urban / rural

Locul implementarii proiectului:


11
*
Regiune de dezvoltare:
Judet Adresa

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat la adresa se va preciza
doar localitatea.

Urban / rural

Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor


aferente):

Estimaţi costurile lunare pentru fiecare tip de utilitate necesare desfăşurării activităţii în locaţia
implementării proiectului.
Detaliaţi cum se vor asigura utilităţile în cazul în care acestea nu există.

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii
parametrii estimati:

suprafaţă închiriată, perioadă de închiriere, valoare chirie, etc.


15 Dimensionare valoare de investiţie

TIPUL SOCIETĂȚII

PLĂTITOARE DE TVA

NEPLĂTITOARE DE TVA

4.3 Dimensionare valoare de investiţie


Nr. Element de investiţie Număr Valoare Valoare Valoarea Valoarea Valoar
Crt / Cheltuieli Bucăţi unitara a totală TVA TVA e Codul de
. operationale fara nededucti deductibil eligibil clasificar
Denumire TVA - bil a e
lei
ACTIVE CORPORALE 1
1 Echipamente
tehnologice*,
inclusiv echipamente
IT
2 Autoutilitare și
autovehicule cu
destinație specială,
cu excepţia
vehiculelor simbol
G, conform
Ordinului MLPTL

12
*
211/2003 cu
modificările şi
completările
ulterioare
3 Mobilier, aparatură
birotică şi sisteme de
protecţie a valorilor
umane şi materiale
4 Instalaţii/echipament
e specifice în scopul
obţinerii unei
economii de energie
5 Instalaţii de încălzire
sau climatizare
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1
ACTIVE CORPORALE 2
6 Spaţii de lucru, spaţii
de producţie şi spaţii
pentru prestări
servicii şi comerţ
7 Autoturisme,
autobuze, microbuze,
biciclete, mopede,
motociclete, Kart,
ATV, rulote cu sau
fără motor,
elevatoare,
încărcătoare, remorci
și semiremorci,
platforme, izoterme
și frigorifice, doc
plutitor, șalupe
maritime pentru
călători, ambarcaţii
fluviale de agrement,
aparate de zbor,
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1


8 Salarii, utilități,
chirii,
9 Pagină web pentru
prezentarea și
13
*
promovarea
activităţii inclusive
cheltuieli de
promovare on-line si
cheltuieli înregistrare
fără hosting.
10 Brevete de inventie,
francize, etichetare
ecologică
11 Cursuri de dezvoltare
a abilităţilor
antreprenoriale
12 Consultanţă
13 Software-uri
necesare desfăşurării
activităţii, inclusiv
licenţe și software
pentru comerţul on-
line
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 1
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14 Cheltuieli financiare
aferente
creditelor/garanțiilor
obținute pentru
creditele contractate
de beneficiari în
vederea realizării
planurilor de
investiții acceptate în
cadrul programului,
pentru solicitanții
care utilizează credit
pentru
implementarea
proiectului.
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 2
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI
ALTE CHELTUIELI 1 + 2
TOTAL GENERAL
Procent echipamente tehnologice si Se calculeaza automat astfel:
software pentru punctaj (1+4+5+13)/ TOTAL GENERAL
Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:
SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL
GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2-
SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE
CHELTUIELI 2)
Procent active necorporale si alte Se calculeaza automat astfel:
14
*
cheltuieli 1 SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE
CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL
ACTIVE CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE
NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2)

Notă:
- La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
- Se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului;
-* Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1,
2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.

16 4.4. Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare
RON %
Ajutor de minimis
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei)
TOTAL valoare de investiţie 100%

Punctaj:

- Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere


mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri se adună punctul 1cu 4 cu 5 și cu punctul 13
(Software-uri necesare desfăşurării activităţii, inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line ) și se
calculează procentul din total cheltuieli eligibile.

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
50% din valoarea planului de afaceri:

DA NU

Se va puncta 10 puncte opţiunea DA

Caracter inovativ al investiției.


DA NU

Se va puncta 5 puncte opţiunea DA

Explicaţi cum conduce Implementarea Planului de afaceri la creşterea gradului de utilizare a tehnologiilor
noi, moderne şi/sau a soluţiilor informatice în procesul de producţie/ prestare servicii și care este potenţial
inovativ şi / sau creativ al Planul de afaceri.

Pentru opțiunea DA, se va prezenta la prima cerere de rambursare/cerere de plată dovada de la


producator / furnizor ca bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea planului de
afaceri înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de
3 ani.

15
*
17
18 5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de
concurenţă).

In acest moment nu am identificat o concurenta directa pentru produsele si serviciile companiei Omne Opus SRL.
Cele doua companii partenere, SC Masterfoam SRL si SC STEWO Plastic Prod. S.R.L sunt singurele de pe piata
locala care produc cele doua categorii de subansamble pentru industria auto. Cele doua companii partenere isi
asigura in acest moment activitatile manufacturiere care urmeaza sa fie externalizate catre SC Omne Opus SRL,
insa nu reusesc sa-si asigure forta de munca necesara pentru productia lor.

19 5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu


5.2.1. Produsul nou
Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe,
utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la
ce servesc serviciile prestate de dvs.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă
vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare,
transport, garanţie, reparaţii etc);

Pentru aceasta prima etapa, SC Omne Opus SRL va asigura activitati manufacturiere de montaj, productie si
ambalare a unor subcomponente produse de catre doua companii partenere, pentru industria auto.
In SC Masterfoam SRL se produc piese in principal pentru industria auto. (http://www.masterfoam.ro/rom/).
Materia prima consta in blocuri de burete care se felieaza si apoi se stanteaza (decupeaza) dupa formele dorite
de client.
In urma operatiei de stantare raman in interiorul pieselor bucati de deseu de burete care se indeparteaza
manual. Acest proces va fi unul dintre principalele din cadrul muncii manuale prestate de catre angajatii SC
Omne Opus SRL. De asemenea mai sunt piese din burete pe care se aplica manual banda dublu adeziva.
La SC STEWO Plastic Prod. S.R.L. se produc prin injectare piese din material plastic in principal pentru industria
auto (http://stewo.ro/ ).
SC STEWO Plastic Prod. S.R.L deţine un stoc de peste 250 de sortimente din diferite tipuri de mase plastice.
Chiar si după injectarea propriu zisa, unele piese ar putea sa nu fie inca perfecte. Multe componente din mase
plastice, trebuie încă prelucrate conform dorinţei clientului. SC Omne Opus SRL va prelua anumite componente de
plastic si metal produse sau achizitionate de catre SC STEWO Plastic Prod. S.R.L si va realiza diverse lucrări de
montaj, ambalare, verificare primara a calitatii si transport.
Acest proces ar fi unul dintre principalele din cadrul muncii manuale prestate de catre angajatii SC Omne Opus SRL

16
*
5.2.2. Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului
dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-casnice,
birotică, turism etc.).

Asa cum precizam mai sus, pentru prima parte a activitatii sale, SC Omne Opus SRL, vizeaza desfasurarea unor
activitati manufacturiere productive din domeniul subansamblelor din industria auto, in special din Europa.

5.2.3. Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională, naţională,
internaţională etc. – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr. de clienţi potenţiali,
mărime d.p.v.d. fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii clienţi şi care este modalitatea de
distribuţie a produselor/serviciilor ?

In aceasta etapa, desfacerea produselor noastre se face exclusiv catre partenerii locali SC Masterfoam SRL, al carui
spatiu de lucru se afla in comuna Sieu Magherus, la o distanta de 15 km de sediul nostru si SC STEWO Plastic Prod.
S.R.L, al carui spatiu de lucru este situat in Nasaud, la cca 25 de km de sediul nostru. In ce priveste SC Masterfoam
SRL, aceasta va asigura transportul materiei prime pana la punctul de lucru al SC Omne Opus SRL si preluarea si
transportul produselor finite ambalate.
In ce priveste cel de al doilea partener, SC STEWO Plastic Prod. S.R.L, atat transportul materiilor prime cat si
transportul produselor finite ambalate, va fi asigurat de catre SC Omne Opus SRL.
Produsele obtinute de catre SC Omne Opus SRL in aceasta etapa sunt adresate in special industriei auto din
Europa. Cele doua companii care sunt principalii parteneri in aceasta afacere, produc o gama foarte variata de
astfel de repere, de zeci de ani si in acest moment au deja asigurate contracte pentru urmatorii ani.

5.2.4. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de sezon,
evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă)

Industria auto este o industrie care nu asigura o valoare adaugata mare, dar asigura un consum constant de
materiale si subcomponente pe durate foarte mari de timp.
In cazul nostru cererea de produse va fi permanenta, cu toate ca tipul reperelor pentru care se va asigura
productie, montaj si ambalare se va putea schimba si diversifica.
In ce priveste colaborarea cu cele doua companii partenere, acestea au deja contracte de multi ani si pentru
multi ani acum incolo, cu firme de prestigiu din industria auto europeana. Promisiunea lor este aceea ca, daca
angajamentele SC Omne Opus SRL, legate de respectarea standardelor de calitate si a termenelor vor fi
respectate intrutotul, ele vor asigura in permanenta comenzi si vor diversifica gama de repere care se vor
executa.

5.2.5. Concurenţi potenţiali


Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale
acestora:

17
*
Grupă produse/servicii oferite Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea
pieţei

Produs/serviciu 1

Produs/serviciu 2

Produs/serviciu 3

5.3 Strategia de comercializare


5.3.1. Politica produsului
Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului:

Materiile prime sunt aduse la spatiile de lucru ambalate in cutii (produsele de burete) si in saci (subcomponentele
produse prin injectie la cald) unde vor fi prelucrate, montate, verificate CTC si ambalate in ambalajele puse la
dispozitie de catre firmele partenere.
Asezarea in aceste ambalaje se face in cantitatile si pozitiile indicate de catre client si sunt verificate CTC inainte de
sigilare si transport.

5.3.2. Politica de distribuţie


Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin
agenţi, la comandă, etc.

Vanzarea produselor finite manufacturate se face direct catre firmele partenere care asigura materia prima. La
demararea activitatii vom conveni impreuna cu fiecare dintre cei doi parteneri care este varianta cea mai buna de
colaborare pentru ei, fie cumpararea materiei prime de la partener si vanzarea produsului finit catre acelasi
partener, fie preluarea materiei prime cu aviz de insotire avand mentiunea „material spre prelucrare”, care apoi se
returneaza sub forma de produs finit si se factureaza catre client.

5.3.3. Activităţi de promovare a vânzărilor


Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate online, lansare oficială, pliante,
broşuri):

18
*
Pentru produsele manufacturate pentru cele doua companii partenere nu este necesara o activitate de marketing,
deoarece exista deja o intelegere cu acestea.
Activitatea de marketing va fi insa necesara atat pentru a atrage forta de munca necesara pentru aceste activitati,
cat si pentru a identifica noi parteneri de afaceri, adica si alte companii locale interesate care au nevoie de
activitati manufacturiere prestate de persoane cu minim de calificare si in special cu dizabilitati.
In acest scop se va crea un website interactiv al companiei, care va fi lansat in primul trimestru de derulare a a
proiectului. Vor fi de asemenea create cel putin doua tipuri de pliante, unul adresat persoanelor cu dizabilitati,
tineri care parasesc sistemul de protectie sau absolventi ai invatamantului special si ai altor categorii defavorizate,
pentru a-i incuraja sa lucreze in aceasta companie iar celelalte pliante vor fi adresate companiilor aflate in cautare
de forta de munca pentru activitati manufacturiere.
Pentru transmiterea de astfel de informatii se va crea si trimite periodic si un newsletter electronic.

6. PROIECŢII FINANCIARE

6.1 Proiecţiile financiare vor fi disponibile la descărcare din aplicație în forma modelelor de mai jos, se
vor completa in fisierul de tip editabil și se vor urca în aplicație completate.

  BILANT PREVIZIONAT      
  Nr. perioada
  rd.
Denumirea elementului
 
A B 2017 2018 2019 2020
  ACTIVE IMOBILIZATE          
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 1        
+206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 2        
215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 - 291 - 2931-
2935)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3        
(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) 4        

  ACTIVE CIRCULANTE          
I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 +327+328+331 5        
+332+341+345+346+347 +/-348 +351+354 +356+357+358+361+/-368+371+/-
378+381+/-388 +4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428
II. CREANŢE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 +4282 6        
+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444** +445
+446**+447** + 4482 + 451**+453** +456** +4582 +461+
4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)
III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 +5114- 7        
591-595-596-598)

  IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8        


(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

19
*
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 08) 9        

  CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10        


  DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- 11        
O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 +
168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 +
427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** +
446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462
+ 473*** + 509 + 5186 + 519)

  ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII CURENTE NETE 12        


(rd. 09 +10-11)
  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 13        
09)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- 14        
O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+ 405+408
+419+421+423 +424 +426+427+4281+431*** +437***+4381 +441***
+4423+4428***+444*** + 446***+447***+4481 +451***+453***
+455+456*** +4581 +462+4661 +473*** +509+5186+519
  VENITURI ÎN AVANS (rd.), din care: 15        

1.Subvenţii pentru investiţii 16        


2.Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 17        
  CAPITAL ŞI REZERVE          
I. CAPITAL (rd.17+18), din care: 18        
1. capital subscris vărsat (ct. 1012) 19        
2.capital subscris nevărsat (ct. 1011) 20        

Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 21        


III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 22        
IV. REZERVE (ct. 106) 23        
V. PROFITUL SAU SOLD C 24        
PIERDEREA
REPORTAT(Ă) (ct. 117)
SOLD D 25        

VI. PROFITUL SAU SOLD C 26        


PIERDEREA SOLD D 27        
EXERCIŢIULUI
FINANCIAR (ct. 121)

Repartizarea profitului (ct. 129) 28        


CAPITALURI - TOTAL (rd. 18+21+22+23+24-25+26-27- 29        
28)

20
*
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT

AN AN AN AN
    2017 2018 2019 2020
1 1. Cifra de afaceri netă        
VENITURI DIN EXPLOATARE
2 (ct.701+702+703+704+705+706+707+708)        
3 Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)        
4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3        
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale
5 consumabile aferente activităţii desfaşurate        

6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)        

7 Chirii        
8 Utilităţi        
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
9 marketing, Reparaţii/Întreţinere        
10 Asigurări        
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul
11 pe profit        
12 Alte cheltuieli        
13 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12)        
14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:        
15 Profit ( RD.4-13)        
16 Pierdere (RD.13-4)        
17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL        
18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL        
19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (RD,17-18)        
20 VENITURI TOTALE RD.4+17)        
21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18)        
22 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):        
23 Profit ( Rd,20-21)        
24 Pierdere (rd.21-20)        

  CASH-FLOW
Nr.  
crt. Explicaţii / lună AN 2017 AN 2018 AN 2019 AN 2020
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)        
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)        
1 din vânzări        
21
*
2 din credite primite        
3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)        
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă        
  Total disponibil (I+A)        
B Utilizari numerar din exploatare        
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
consumabile aferente activităţii
1 desfaşurate        
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)        
3 Chirii        
4 Utilităţi        
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
marketing, Servicii cu terţii,
5 Reparaţii/Întreţinere        
6 Asigurări        
7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate        
8 Alte cheltuieli        
Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea
C totală a proiectului)        
D Credite        
  rambursări rate de credit scadente        
  dobânzi şi comisioane        
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe
E (1-2+3)        
1 Plăţi TVA        
2 Rambursări TVA        
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri        
F Dividende        
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)        
H Flux net de lichidităţi (A-G)        
II Sold final disponibil (I+H)        

6.2 Grafic de rambursare / plată

Trim 3 și 4 -2017 Trim 1 și 2 -2018 Trim 3- 2018


Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere Cerere
plata rambursare plata rambursare plata rambursare
Suma
solicitată

22
*
Atenție!!!
La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale și
software-ul necesar desfășurării activității.

7. JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI

Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele


beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară
finanţarea .

Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele


beneficiarului;
- asigura costurile cu achizitia unor echipamente care sunt de importanta critica pentru functionare (mobilier,
computere, software, multifunctionala)
- pentru a se putea achizitiona un autovehicol ce are dublu scop, de transport al angajatilor, persoane cu
dizabilitati la munca si pentru transportul materiilor prime si a produselor finite
- se asigura 2 / 4 salarii care vor permite firmei sa poata functiona pe perioada curbei de acomodare a personalului
la normele de lucru, a stabilizarii personalului si pana cand se va putea creste gradual numarul personalului,
pentru a se putea lucra pe profit, asta in conditiile lucrului cu persoane care au un nivel scazut de educatie, nu au
mai avut un loc de munca si nu sunt obisnuite cu rigorile disciplinei muncii
- pentru a se putea asigura cheltuielile de marcheting si comunicare
ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă;
- reducerea riscurilor de a intra in incapacitate de plata a salariilor si a altor costuri, din cauza inadaptarii
persoanelor apartinand categoriilor defavorizate la normele si cerintele locului de munca
de ce este necesară finanţarea

23
*
GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Nr. Crt. Criterii


Domeniul de activitate
A 1 Producție 40
2 Programare IT - cod CAEN 6201 40
3 Industrii creative 35
4 Servicii 30
5 Comerț și alte activități 25

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul


intreprinderii
B 6 Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent (cu 20
normă întreagă) creat în plus față de cel obligatoriu
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
C 7 Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de persoane25
defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
8 Cel puțin 1  loc de muncă ocupat de persoană20
defavorizată*/absolvent după anul 2012/somer
* definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014
Criterii aferent investiției
D 9 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării 10
activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea
planului de afaceri
10 Caracter inovativ al investiției 5

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte.


Punctajul minim pentru admitere la finanțare este 50 puncte.
La punctaje egale va prevala:
- numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
- numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolventi după anul 2012/șomeri
- achiziția de echipamente tehnologice;
- activitatea pe care accesează programul;
- data și ora înscrierii în program.

24
*

S-ar putea să vă placă și