Sunteți pe pagina 1din 10

Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor

Mici i Mijlocii
Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE
!"
(Extinderea producerii mturilor din sorg)
Beneficiar: SRL VIITORUL
Adresa juridic: s. Frumuica, r-u Ia!"eni, Re#u$ica %!d!"a
Te. de c!n&ac&: '()* ++ +++
Adminis&ra&!r: I!nescu I!n
Inf!rma,ia incus -n aces& #an de afaceri es&e c!nfiden,ia i nu #!a&e fi
difu.a& fr #ermisiunea c!nducerii -n&re#rinderii.
1


Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor
Mici i Mijlocii
Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE
!"
/LA0 12 AFA32RI
1AT2 12S/R2 LU3R4TORUL %I5RA0T:
2
I. I0FOR%A6II 5202RAL2 /RIVI01 70TR2/RI012R2A
TITLUL /ROI23TULUI
I0V2STI6IO0AL
/r!curarea u&iajuui de #r!dus m&uri din s!r8
9mai:
1enumirea s!ici&an&
9-n&re#rinderea::
S!cie&a&ea cu Rs#undere Limi&a& VIITORUL
F!rma !r8ani.a&!ric!-juridic: SRL
I10O: ;''<<<***====
0r i seria cer&ifica&uui de
-nre8is&rare a -n&re#rinderii:
%1 ''(((((
1a&a -nre8is&rrii -n&re#rinderii : '; mai <';'
Adresa juridic s!ici&an& 9rai!n,
!ra>sa&, s&rada, numru, c!d
#!&a: :
%1-=)+<, s. Frumuica, r-u Ia!"eni, Re#u$ica
%!d!"a
0r. Teef!n: '()* ++ +++
0r. fa?, emai: "ii&!ru@8mai.c!m
1!meniu de ac&i"i&a&e #rinci#a:
Comerul cu ridicata al produselor agricole brute
Fabricarea i comercializarea mturilor din sorg
Adresa im#emen&rii #r!iec&uui
in"es&i,i!na 9Adres, &eef!n,
fa?::
Ac&i"i&a&ea de fa$ricare a m&uri!r se "a efec&ua
-n sa&u Frumuica, r-u Ia!"eni.
Te.>fa? A 9<=;: += (B'
/ers!an de c!n&ac&
9Adres, &eef!n, fa?, emai::
Adminis&ra&!r: - Ionescu Ion


Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor
Mici i Mijlocii
Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE
!"
0ume,
/renume:
Ionescu Olga
Anu
na&erii:
;*.;;. ;)+C Se?u: D Feminin
6ara -n care
munce&e:
Rusia /eri!ada
de munc:
2007 - prezent
Ac&i"i&a&ea
desfura&
#es&e
E!&are:
ef direc,ie c!mer,,
!!! Aiasc!m, !r. 0!"8!r!d
1!miciiu
-n R.
%!d!"a:
s. Frumuica r-l.
Ialo!eni
S&are ci"i: D 0ecs&!ri&> D 3s&!ri&> 3!#ii: D ; D < D * D = i mai
mu&
1AT2 12S/R2 FO01ATORI>ASO3IA6I AI 70TR2/RI012RII:
0ume, #renume 1!miciiu /!ndere
-n ca#i&a
s!cia
9F:
Lucr&!r
mi8ran&
Ruda
ucr&!ru
ui
mi8ran&
1. I!nescu I!n s. Frumuica,
r-u Ia!"eni
+'F s!,
<. I!nescu /e&ru s. Frumuica,
r-u Ia!"eni
+'F fiu
3


Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor
Mici i Mijlocii
Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE
!"
1AT2 12S/R2 A1%I0ISTRATOR:
0ume, /renume: I!nescu I!n
S&udii: Su#eri!are
S#eciai&a&ea: In8iner mecanic
2?#erien,a #r!fesi!na:
Ins&i&u,ia>!r8ani.a,ia -n
care a ac&i"a&
adminis&ra&!ru
1!meniu Func,ia /eri!ada
SRL Vimatol Servicii reparaii auto ecanic
superior
!"#!"#"$$$ %
!"#!"#&!"!
SRL V''()R*L +ultivare sorg ,i
producere mturi
-dministrator !"#!.#&!"!-
pre/ent
4


Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor
Mici i Mijlocii
Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE
!"
5
II. 12S3RI2R2A 70TR2/RI012RII
II.;. 1escrierea -n&re#rinderii i a ac&i"i&,ii desfura&e
0ntreprinderea a 1ost 1ondat 2n anul &!"! de ctre un singur 1ondator % I!nescu I!n, care a
deinut "!!3 capitalul social 2n mrime de + ='' ei#
'deea desc4iderii unei 2ntreprinderi a aprut 2n urma experienei cptate de ctre mem5rii
1amiliei la producerea manual a mturilor pe parcursul anilor &!!6 % &!!$#
0ntreprinderea a 1ost desc4is 2n scopul o5inerii de venit din activitatea comercial# 7e la
desc4idere ,i p8n 2n pre/ent 2ntreprinderea a reali/at v8n/ri anuale de cca ;'' mii lei anual9
o5in8nd un pro1it cumulativ de *+ mii lei#
0n anul &!"&9 2ntreprinderea a e1ectuat modi1icri 2n statut9 unde a 1ost modi1icat numrul de
1ondatori# -st1el9 din ianuarie &!"&9 2n calitate de 1ondatori sunt inclu,i:
". Ionescu Ion # $0%&
2. Ionescu 'etru # $0%.
0n calitate de administrator a 1ost numit Ionescu Ion9 care are deplin li5ertate ,i rspundere
de a lua deci/ii 2n activitatea 2ntreprinderii#
0ntreprinderea 2,i propune s extind activitatea de producere a mturilor din sorg (mlai) ,i s
sporeasc volumul comerciali/rii acestora pe piaa Rusiei# 0n acest scop din anul &!"&
2ntreprinderea a arendat .! 4a teren agricol pe care va cre,te sorg ,i va procura utila:ul special
de 1a5ricat mturi din Rom8nia# *tila:ul procurat va 1i instalat 2n imo5ilul deinut de ctre
1ondatori#
0n urma implementrii proiectului de producerea mecanic a mturilor vor 1i create "& locuri noi
de munc#
<.< 1escrierea #r!iec&uui in"es&i,i!na:
0ntreprinderea preconi/ea/ s investeasc ()7$00 lei 2n #r!curarea u&iajuui de fa$ricare
mecanic a m&uri!r din s!r8#
<.<.;. Sc!#u i !$iec&i"ee in"es&i,iei 9#r!iec&uui::
Scopul investiiei plani1icate este mrirea volumului de mturi 1a5ricate9 reducerea sinecostului9
automati/area procesului de 1a5ricare ,i 2m5untirea calitii produsului#
)5iectivele propuse de 2ntreprindere dup e1ectuarea investiiei:
a) pe termen scurt:
;rocurarea utila:ului de producere a mturilor<
;roducerea materiei prime proprii<
'niierea producerii mecanice a mturilor<
+re,terea volumului de mturi p8n la "6! !!! 5uci anual<
Exportarea a $.3 din volumul produsului pe piaa Rusiei#
b) pe termen lung:
-tingerea valorilor maxime de producere (&!! !!! mturi pe an)<
Reducerea sinecostului prin 1olosirea materiei prime proprii ,i utila:ului per1ormant<
0m5untirea calitii produselor<
7iversi1icarea produselor ca 1orma si dimensiuni<
+re,terea pro1itului 2ntreprinderii#
<.<.<. 1escrierea in"es&i,iei -n cadru #r!iec&uui:
;entru a-,i atinge scopul propus9 2ntreprinderea va procura utila:e necesare din Romania
con1orm ta5elului de mai :os# +urs valutar - " * + "2$ lei
0r.
3!s&u Suma
Resurse


Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor
Mici i Mijlocii
Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE
!"
4. /RO1USUL GI /IA6A
=.;. /r!dusee e?is&en&e a m!men& -n cadru -n&re#rinderii
Venituri operaionale
<';< <';* <';= <';+
Suma Suma Suma Suma
,turi din sorg 6!!9!!! "9=!!9!!! "96!!9!!! &9!!!9!!!
T!&a Veni&uri
O#era,i!nae
B'',''' ;,C'',''' ;,B'',''' <,''','''
=.<. /!.i,ia #r!duse!r>ser"icii!r -n&re#rinderii #e #ia, c!m#ara&i" cu cee ae
c!ncuren,ei
;rodusele o1erite pe pia de 2ntreprinderea noastr se vor deose5i de produsele altor
2ntreprinderi productoare prin calitatea lor deoarece vor 1i con1ecionate de utila:e
per1ormante ce permit executarea operaiunilor mai exact# +alitatea9 preul9 precum si
diversi1icarea produselor dup 1orm si dimensiuni va asigura o cot de pia 2n or#
>ovgorod de cca &.3#
0n comparaie cu concurenii preul de cost al unei uniti va 1i mai mic cu ?!3 deoarece
vom utili/a materia prim crescut de 2ntreprindere ,i vom avea un volum mai mare de
produse datorit productivitii sporite a utila:elor#
Reducerea costului de producere ne va permite mic,orarea preului de comerciali/are9
extinderea ,i consolidarea pieii9 precum ,i meninerea pro1itului#

=.*. /rinci#aii cien,i
3ien,i #re.en,i /r!duse
"Hndu&e
3!ndi,ii de
#a&
9numerar, *'
.ie, C' .ie:
1a&a
ini,ierii
c!a$!rrii
6


Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor
Mici i Mijlocii
Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE
!"
OOO /OLILUI
0!"8!r!d, Rusia
%&uri de
diferi&e
dimensiuni
7n m!men&u
reai.rii
<';;
=.=. /rinci#aii c!ncuren,i
3!ncuren,i 3e #r!ducJ 3!ndi,ii de #a&
;ersoane 1i/ice turi (manual) 0n momentul livrrii
0ntreprin/tori
'ndividuali
turi (manual) 0n momentul livrrii
;roductori din alte ri turi cu co/i din lemn 0n momentul livrrii
=.+. /rinci#aii furni.!ri
Furni.!ri 3e furni.ea.J 3!ndi,ii de #a& 1a&a ini,ierii
c!a$!rrii
-geni economici Sorg (mlai) 0n momentul livrrii &!"!
-geni economici - de legat 0n momentul livrrii &!"!
,
-.(. Care este piaa int. C/t de mare estimai a 0i aceast pia.
Studierea ,i comerciali/area produsului pe piaa Rusiei a 1ost iniiat din anul &!!$ de
1ondatorii 2ntreprinderii care practic con1ecionare manual a mturilor ,i exportul 2n
calitate de persoane 1i/ice de mai muli ani#
7in anul &!"" 2ntreprinderea deine o cota de piaa 2n or# >ovgorod de cca &3# 7up
e1ectuarea investiiei9 segmentul de pia pretins de 2ntreprindere este de &.39 ori .!!
!!! *S7 anual# ;iaa respectiv va 1i asigurat de un contract de cola5orare pentru
livrarea de mr1uri pe o perioad de . ani cu un agent economic din or# >ovgorod9 care
deine $.3 din pia#
7e asemenea9 2n ca/ de necesitate(pre convena5il9 pro5leme transport9 reducerea
temporar a v8n/rilor9 etc#) vom reali/a produsele noastre ,i pe piaa intern 2n volume
mai mici#

+. /RO32SUL 12 /RO1U36I2
7


Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor
Mici i Mijlocii
Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE
!"
La 1a5ricarea mturilor un rol important 2l :oac calitatea materiei prime ,i modul de
asam5lare#
;. A#r!"i.i!narea cu ma&erie #rim, cu&i"area s!r8uui.
/reucrarea s!uui pe supra1aa de .! 4a va 1i e1ectuat cu tractorul (@-6& ,i plugul
;L-?-?. care asigur e1ectuarea arturii la ad8ncimea de &&-&. cm9 agregat cu grapa
stelat pentru nivelare# ;entru distrugerea resturilor vegetale9 2nainte de arat se vor
executa o lucrare cu grapa cu discuri9 care va 1i arendat de la 1ermierii din localitate#
onocultura de sorg se poate practica timp de ?-. ani pe acela,i teren9 dup care
terenul este 1olosit pentru alte culturi#
0nainte de semnat terenul va 1i a18nat la ad8ncimea de 2ncorporare a seminelor cu
acela,i tractor ,i cu cultivatorul din dotaie#
Semna&u i Fer&ii.area cu 2ngr,minte c4imice se va e1ectua 2n procesul
semnatului cu semntoarea universal de tip S;+9 care este dotat ,i cu dispo/itiv
pentru 2ncorporarea 2ngr,mintelor#
7up semnat se vor executa lucrri de tvlugire pentru pstrarea umiditii9 iar #e
#eri!ada de "e8e&a,ie se vor e1ectua &-? pra,ile mecanice cu cultivatorul S+>-69 care
este proprietatea 2ntreprinderii#
0n ca/ de necesitate supra1aa va 1i prelucrat prin stropire cu c4imicale pentru
com5aterea pduc4elui verde al cerealelor# Stropitoarea va 1i arendat de la 1ermierii
din sat#
Rec!&area se va e1ectua manual9 iar mlaiul recoltat va 1i transportat cu transportul
gospodriei la 5a/a de producere pentru prelucrare ulterioar#
<. Fa$ricarea m&uri!r.
/rinci#aa !#era,iune a fa$ricarea mturilor este pregtirea materiei prime9 care
const din tierea sorgului dup mrimea necesar9 uscarea lui9 selectarea ,i pieptnarea#
Lucrrile respective se vor e1ectua cu personalul 2ntreprinderii si 2n ca/ de necesitate vor 1i
solicitate suplimentar 5rae de munc la lucrri manuale necali1icate#
7up ce materia prim a 1ost pregtit 2n malduri de o anumit mrime se e1ectuea/
operaiunea de 2mpletire la utila:ul special9 apoi se coase la alt utila: ,i se asam5lea/#
Reali/area procesului de con1ecionare a maturilor se va e1ectua cu utila:ul procurat9 si
anume: ,aina de asamblare maturi9 care pregte,te materie prim ,i asam5lea/
mtura9 ,aina de 1mpletit cozi i ,aina de cusut maturi#
turile 1a5ricate se am5alea/9 se pregtesc pentru comerciali/are ,i se depo/itea/#
C. 1AT2 /RIVI01 BU0URIL2 70TR2/RI012RII
C.;. 1a&e &eEnice cu #ri"ire a #rinci#aee maini, u&iaje i mij!ace de
&rans#!r& afa&e a m!men& -n #r!#rie&a&ea a8en&uui ec!n!mic
8


Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor
Mici i Mijlocii
Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE
!"
1enumirea mij!cuui fi? 1escrierea
2ractor ,23-)2
Este destinat pentru transportare9
2ndeplinirii lucrrilor agricole de pregtire a
solului9 semnat si 2ngri:ire a plantelor#
'lug '4-5-5$ ;entru arat
Remorca '26 (ransport 2ncrcturi
6emntoare 6'C-( Semnatul mlaiului
Culti!ator 6C7-) 0ngri:irea plantelor9 pr,it mecani/at#
Culti!ator C'6 ;regtirea solului pentru semnat#
8 A
C.<. Im!$ie>&erenuri de,inu&e de -n&re#rinderi a m!men&
9enumire 9escrierea 'roprietate
:menionai !aloarea 1n
lei;
'ri!at <nc=iriat

>ala de producere 6upra0a de $00 m2
destinat producerii
$0 000
2eren agricol

$0 =a
(00
lei?=a
anual
7. 3OSTUL TOTAL AL /ROI23TULUI
(.;. 2TA/2L2 12 R2ALIKAR2 A /ROI23TULUI:
Ar&ic!e de in"es&i,ie
1a&a>una>anu In"es&i,ii
&!&ae,
incusi"
TVA
Resurse
#r!#rii,
incusi"
remi&en&e
5ran&
/AR2;L;,
incusi"
credi&e
-nce#
u&
sfHri&
9Lei: 9Lei: 9Lei:
%aina de -m#e&i&
c!.ie a ma&uri
01.04.
2013
30.04.
2013
*;< +'' 162 500
150 000
grant PARE
1+1
%aina de cusu&
ma&uri
01.04.
2013A
30.04.
2013
;<+ ''' 75 000
50 000
Grant PARE
1+1
%aina de asam$are
ma&uri
01.04.
2013
30.04.
2013
<+' ''' 250 000 -
Ara&u &erenuui 10.10. 20.10. <' ''' 20 000 -
9


Organizaia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor
Mici i Mijlocii
Programul de Atragere a Remitenelor n Economie PARE
!"
2012 2012
Semna& s!r8
01.03.
2013
05.03.
2013
=+ ''' 45 000
%ij!ace circuan&e
#en&ru #r!ducerea
ma&uri!r
10.06.
2013
01.01.
2014
;'' '''
100 000
Credit
bancar
/a&a de arenda
#en&ru &eren
20.12.
2013
30.12.
2013
*' ''' 30 000
2otal suma

))2 $00 $)2 $00 500 000
2otal %

;''F CCF *=F
(.<. Resursee financiare neram$ursa$ie -n cadru /r!8ramuui /AR2 ;L; "!r fi
&ransfera&e
-n&r-! &ran
< Trane
* &rane
10