Sunteți pe pagina 1din 33

www.cartiaz.

ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

PROIECT

ANALIZA PERFORMAN EI !I E"AL#AREA #N#I PROIECT $E IN"E%TI II $IRECTE

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

C#PRIN%
&. INTRO$#CERE '(rezentarea societ)*ii analizate+ ,oti-area te,ei
2. ANALIZA PERFORMA EI .NTREPRIN$ERII

/.&.Analiza (ozi*iei (e 0aza 0ilan*ului conta0il /./.Analiza (er1or,an*ei (e 0aza contului de (ro1it 2i (ierdere /./.&.Indicatorii de (er1or,an*) /././.Ratele 1inaciare 2.3. Analiza "AN -ersus (rag de renta0ilitate conta0il si 1inanciar 2.4. Analiza ROA -ersus (rag de renta0ilitate conta0il si 1inanciar
3. E"AL#AREA IN"E%TI IEI 3cu auto1inan*are &4456

7.&.Ele,entele 1inanciare (entru 1unda,entarea "AN 3.2. Esti,area costului ca(italului in-esti*iei 38in-6 7.7.Criteriile de e-aluare "AN+ RIR 7.9.Analiza de sensiti-itate 3.5. Pragul de renta0ilitate conta0il 2i cel 1inanciar 7.:.%i,ularea Monte'Carlo 9. IMPACT#L $ECIZIEI $E FINANTARE 9.&.Costurile ca(italurilor (ro(rii 9./.Costurile ca(italurilor ;,(ru,utate 9.7."aloarea actuali<at) net) a=ustat) 3"ANA6 >. CONCL#ZII :. ?I?LIO@RAFIE

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

CAPITOLUL 1. Introducere

Avnd o experien de peste 40 de ani in domeniul materialelor de construcii din Romnia, S.C. R!"A# S.A. #ucure$ti este %n pre&ent unul dintre cei mai mari productori romni de pro'il. (ncepnd cu anul %n'iinrii, )*+,, re'a- SA #ucuresti a 'ost unul dintre cei mai importani 'urni&ori ai industriilor naionale construcii de locuine si o-iective indstriale. Societatea %$i menine competitivitatea prin e'iciena $i 'lexi-ilitatea produciei pe care o adaptea& cerinelor pieei $i prin introducerea de produse noi. Controlul $i reducerea costurilor repre&int o preocupare continu. roiectarea atent a 'luxurilor de numerar $i a investiiilor necesare optimi&ea& activitatea de 'inanare. Coordonarea activitilor de aprovi&ionare, de&voltarea de produse noi, mar.etin/ul $i vn&rile sunt alte mi0loace de cre$tere a e'icienei. entru anul %n curs S.C. R!"A# S.A. #ucure$ti $i1a propus o cre$tere a cotei de pia %n condiiile %n care strate/ia de mar.etin/ se concentrea& pe lansarea de produse noi, moderni&area sistemului de distri-uie $i spri0inirea exporturilor. Societatea R!"A# S.A. #ucure$ti actionea&a in urmatoarele domenii de activitate 2 3 -eton celular autoclavi&at care este un material pentru constructii cu o structura poroasa, o-tinut dintr1un amestec de nisip, ciment, var, /4ips, apa si /enerator de /a&e. #CA1ul este supus unui tratament termic %n autoclava la presiune si temperatura ridicata. #.C.A. 1ul de &idarie #.C.A. 1ul de i&olatie 3 tu-uri de presiune din -eton tu-uri senta tu-uri premo 3 /rin&i /rin&i usoare /rin&i drepte /rin&i cur-e 3 /ara0e auto pre'a-ricate

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z 3 stlpi din -eton pentru linii electrice aeriene 3 /arduri din -eton 3 a/re/ate de -alastier Societatea R!"A# S.A. #ucure$ti a 'ost privati&at prin cumprarea pac4etului ma0oritar de aciuni deinut de "ondul ropritarii de Stat. Ast'el, acionar maoritar a devenit societatea cu capital mixt romno1american R56!R7CA 789!R8A9758A: S.R.:. $i are in pre&ent un capital social de 24,2++,,0+,50 ron, repre&entnd 4;,533,4)* aciuni nominative emise %n 'orma demateriali&at, 'iecare aciune avnd o valoare nominal de 0,50 ron si este inte/ral privat. Capitalul social a 'ost ma0orat cu )).*);.2*;,50 ron de la )2.34;,4)) ron la 24.2++.,0*,50 ron, prin <otrrea Consiliului de Adminitraie nr. *+ din data de ),.03.200; %n -a&a <otarrii Adunrii =enerale !xtraordinare a Acionarilor nr. ) din data de ),.0).200; pu-licat %n 6onitorul 5'icial al Romniei partea a 7>1a, nr. +53?) din data de 0).02.200;. Structura acionariatului este 2 1 1 1 Romerica 7nternaional SR: #ucure$ti 1 ;0,04@ S7" 6untenia Acionari diversi 1 persoane 'i&ice 1 persoane 0uridice Aate de identi'icare 2 1 1 1 1 1 1 1 denumirea societii 2 S.C. re'a- S.A. sediul social 2 #ucure$ti, str. Cu&a >od, nr. )32, sector 4 Cod unic de %nre/istrare la 5'iciul re/istrului Comerului 2 R )*)+)*; 8umr de ordine %n Re/istrul Comerului 2 B40?*2)2?2003 iaa re/lemenat pe care se tran&acionea& valorile mo-iliare emise 2 RASAAC Capital social su-scris $i vrsat 2 24.2++.,0*,50 ron rincipalele caracteristici ale valorilor mo-iliare emise 2 comune nominative 1 )2,*,@ 1 4,,,@ 1 2,22@

Scopul proiectului
roiectul i$i propune s anali&e&e per'ormana societii R!"A# S.A. #ucure$ti $i oportunitatea reali&rii unui proiect de investiii , att din surse proprii D auto'inanare E ct $i

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z din atra/erea de capitaluri din surse exterioare D ma0orarea capitalului social $i?sau solicitarea unui credit -ancar E . Anali&a deci&iei de 'inanareDterorieE Anali&a deci&iei de investiieDteorieE

CAPITOLUL 2. Analiza performanei ntreprinderii

FAnali&a 'inanciar este activitatea de dia/nosticare a strii de per'orman 'inanciar a %ntreprinderii la %nc4eierea exerciiului. !a %$i propune s sta-ileasc punctele tari $i punctele sla-e ale /estiunii 'inanciare, %n vederea 'undamentrii unei noi strate/ii de meninere $i de de&voltare %ntr1un mediu concurenial.G) Anali&a 'inanciar urmre$te s evidenie&e, pe de o parte modalitile de reali&are a ec4ili-rului 'inanciar pe termen lun/ $i pe termen scurt Do-iectiv al anali&ei pe -a& de -ilanE $i pe de alt parte treptele de acumulare -neasc, de renta-ilitate ale activitii %ntreprinderiiDo-iectiv al anali&ei pe -a&a contului de pro'it $i pierdereE. #ilanul sinteti&ea& starea patrimonial a %ntreprinderii la un moment dat, %n timp ce contul de pro'it $i pierdere sinteti&ea& re&ultatul 'luxurilor economice $i 'inanciare de intrare, de prelucrare $i de ie$ire, pe perioada considerat. 7n'ormaia comun care se %ntlne$te %n cele dou documente de sinte&, este re&ultatul netDpro'it sau pierdereE, ca o re'lectare a renta-ilitii %ntreprinderii $i a noii stri patrimoniale a acesteia. 7n ceea ce priveste societatea re'a- SA , anul 200, a permis concentrarea e'orturilor , inclusiv investitionale , spre e'icienti&area tuturor activitatilor operationale , cu precadere a activitatilor de productie. Au 'ost 'inali&ate o serie de o-iective cu impact deose-it asupra e'icienti&arii activitatii economice, care au contri-uit la cresterea capacitatii de productie. e ansam-lul anului 200,, piata materialelor de construcii a avut o tendinta /enerala de cre$tere, %ns a pre&entat particulariti pe principalele se/mentele de piat . Re'eritor la piaa produselor principale D#CA $i tu-uri de -etonE, anul 200, a adus o crestere semni'icativa a van&arilor datorata in principal2

7on S9A8CH, F"inanteG, editia a treia, 2002, !ditra !conomica, #ucuresti 2002, p. ,;0

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z I pre/atirii continue a ec4ipei de te4nicieni cu rol de promovare si suport te4nic pentru 'ora de van&ri din teritoriu Ipromovarii in randul pro'esionistilor a produselor %n cadrul unui pro/ram complex de pre&entri practice $i teoretice Iinstruirea distri-uitorilor $i a ec4ipelor de constructori Ipromovarea intensiva a produselor printr1o campanie complexa de mar.etin/ e ansam-lul anului 200,, e'orturile depuse se concreti&ea& %n dep$irea semni'icativ a -u/etului de van&ri, 'apt ce a permis reali&area unor venituri din exploatare de )),.25) mii lei care, comparate cu veniturile -u/etate in cuantum de *;.)20 mii lei, conduc la un procent de reali&are a prevederilor -u/etare de ))*,50 @ . (n concordan cu cele pre&entate, evoluia principalilor indicatori din contul de pro'it si pierdere pentru anul 200,, comparativ cu anul 200+, se pre&int ast'el 2 /44: ).>enituri din exploatare , din care 2 1 ci'ra de a'aceri 2.C4eltuieli de exploatare , din care 2 1 c4eltuieli materiale 3.Re&ultat din exploatare 4.Re&ultat 'in1extr 5.Re&ultat -rut +.7mpo&it pe pro'it ,.Re&ultat net *;.)20.;,4 *5.2;3.43* ;*.35;.553 40.;2,.)*, ;.,+2.32) +25.05* *.3;,.3;0 ).5)3.*0* ,.;,3.4,) /44A )),.25).),, **.*43.00; )0,.;+0.)** 52.),).*)4 *.3*0.*,; ,50.+25 )0.)4).+03 ).,,5.2,, ;.3++.32+ 5 ))*,50 )04,;* )20,,0 )2,,,* )0,,), )20,0* )0;,03 )),,2+ )0+,2+

e ansam-lul anului 200, se constat o crestere a veniturilor din exploatare cu )*,50 @ 'a de anul 200+ datorat %n cea mai mare parte de cresterea ci'rei de a'aceri cu 4,;*@ comparativ cu anul 200+. (n ceea ce priveste pro'itul net al exercitiului 'inanciar 200,, s1a propus reparti&area inte/ral a acestuia in sum net de ;.3++.32+ pentru completarea surselor proprii de 'inanare.

/.&. Analiza (ozi*iei (e 0aza 0ilan*ului conta0il

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Patri,oniul net sau acti-ul net 3conta0il6 ANC repre&int valoarea averii %ntreprinderii calculat prin metode conta-ile. Cre$terea valorii %ntreprinderii Da patrimoniului ei netE $i implicit a valorii 'iecrei aciuni, a pro'itului net $i a pro'itului net distri-uit acionarilor su- 'orm de dividend este o-iectivul principal al acionarilor dar interesea& %n e/al msur $i pe creditori. rincipalii indicatori de anali& ai patrimoniului net sunt2 &. Fondul de rul,ent 3FR6 B %urse (er,anente Aloc)ri (er,anente FR B Ca(italuri (er,anente ' Acti-e i,o0ilizate unde 2 Ca(italuri (er,anente B Capitaluri proprii $i %mprumutate pe termen lun/ "ondul de rulment este expresia reali&arii ec4ili-rului 'inanciar pe termen lun/ si al contri-utiei acestuia la 'inantarea pe termen scurt.Cu cat sursele permanente sunt mai mari decat necesitatile permanente de alocare a 'ondurilor -anesti , cu atat intreprinderea dispune de o mar0a de securitate care o pune la adapost de evenimente nepreva&ute. :a societatea anali&at , 'ondul de rulment %nre/istrea& valori po&itive $i %n cre$tere %n perioada 200+1200, ca urmare a 'aptului c ritmul de ma0orare a activelor circulante este superior ritmului de cre$tere a datoriilor pe termen scurt DFR B ACR neteE. Aceasta semni'ic 'aptul c s1a reali&at ec4ili-rul 'inanciar pe termen lun/ con'orm principiului /estiunii 'inanciare2 la necesitati permanente se aloca surse permanente. /. Ne-oia de 1ond de rul,ent 3 NFR 6 B Aloc)ri ciclice %urse ciclice NFR B 3 %tocuri C Creante 6 $atorii de eD(loatare Ne-oia de 1ond de rul,ent 3NFR6 repre&int di'erena dintre necesitaile de 'inanare ale ciclului de exploatare $i datoriile de exploatare. NFR repre&int expresia reali&rii ec4ili-rului 'inanciar pe termen scurt, respectiv a ec4ili-rului dintre necesarul $i resursele de capitaluri circulante. 8evoia de 'ond de rulment semni'ic %n esen activele circulante de natura stocurilor $i a creanelor ne'inanate pe seama o-li/aiilor pe termen scurt Dsurselor atraseE. 5-li/aiile pe termen scurt de natura celor 'a de 'urni&ori, salariai, -u/etul de stat, etc.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z pn %n momentul plii lor, repre&int o surs atras Dnepurttoare de do-ndE de 'inanare a activelor circulante. 8evoia de 'ond de rulment po&itiva semni'ica un surplus de nevoi temporare %n raport cu resursele temporare .Situaia %n care nevoia de 'ond de rulment este po&itiv poate 'i considerat normal numai %n situaia %n care este re&ultatul unei politici de investiii privind cre$terea nevoii de 'inanare a ciclului de exploatare. (n ca& contrar, nevoia de 'ond de rulment poate evidenia un decala0 ne'avora-il intre lic4iditatea stocurilor $i creanelor, pe de1o parte, $i exi/i-ilitatea datoriilor de exploatare, pe de alta parte, respectiv %ncetinirea %ncasarilor $i ur/entarea plilor. :a aceast societate, se %nre/istrea& o nevoie suplimentar de 'inanare %n cre$tere de la an la an, care %nre/istrea& valori semni'icative ale creanelor $i pentru care o-li/aiile sunt mai reduse $i cu termene de plat mai rapide. 7. Trezoreria net) 3TN6 B FR NFR Trezoreria net) exprim corelaia dintre 'ondul de rulment $i nevoia de 'ond de rulment, re'lectnd situaia 'inanciar a 'irmei att pe termen mediu $i lun/, ct $i pe termen scurt. 9re&oreria net %nre/istrea& valori po&itive pe parcursul celor doi ani pentru care s1a e'ectuat anali&a, ceea ce semni'ic un excedent monetar al exerciiilor 'inanciare dupa 'inanarea activitii curente, reali&ndu1se ec4ili-rul 'inanciar /eneral al 'irmei, situaia de 'a indicnd o renta-ilitate economic ridicat $i posi-ilitatea plasrii renta-ile a disponi-ilitilor -ne$ti pentru %ntrirea po&iiei 'irmei pe pia .

FR-NFR-TN
Formula de Nr.crt.
1

Indicator
FR

calcul
(CPR+DTL)Act imob

2006
6.249.072

2007
7.899.289

2007/2006
26,41

2007-2006
1.650.217

NFR

( t+C!)-DT

5.6"9.588

19".86"

-96,56

-5.445.725

"

TN

FR-NFR

609.484

7.705.426

1.264,25

7.095.942

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z Bilant simplificat la 1.12.2!!"


2006 Active imobilizate Active circulante #toc$!i C%i&'ti i'(.)i'.*& T c,#,-ct %, b,'ci T$TA3 ACTI" 6'.)20.27& 2*.72+.)+* 7.769.5"0 16."49."70 0 609.484 (0.0*+.6'' 2007 7(.(67.+)) )7.0++.*22 1".012.50" 16."70.49" 0 7.705.246 &&7.0'6.2'' Capitaluri proprii atorii 1 & an 2T34 atorii5 & an 2curente4 )$!'i+o!i ,%t& .,to!ii *& T c!&.it& b,'c,!& T$TA3 CA, ,R -I 2006 67.77(.+)7 ).7+(.'06 &+.*7(.)&2 1".474.820 1."07.699 ".696.79" (0.0*+.6'' 2007 +*.6+&.2'& ).&+'.+7& 2(.&+(.&)) 11.204.82" 1.717."5" 16.266.957 &&7.0'6.2''

AT

ACR nete B Acti-e circulante $atorii curente

/44: /44A

:./9E.4A/ A.FEE./FE

GACR nete J &.:>4./&A

Bilant economic la 1.12.2!!"

2006 Active imobilizate 65."20.271

2007 79.967.8"" Capitaluri proprii atorii pe termen lun!

2006 67.779.8"7

2007 84.681.251

ACR nete ACTI" #C$N$%IC

6.249.072

7.899.289

".789.506

".185.871

7&.'6(.)*)

+7.+67.&22

,A-I" #C$N$%IC

7&.'6(.)*)

+7.+67.&22

/./. Analiza (er1or,an*ei (e 0aza contului de (ro1it 2i (ierdere


Con tul de pro'it si perdere a'enent exerciiului 'ianciar 200,
"anzari Co.turi variabile Co.turi /i0e Amortizari obanzi Impozit pe pro/it 120.177.648 96.142.118 6.650.801 4.65".126 2.590.000 1.622.656

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z


,ro/it net ,ro/it reinve.tit Nr actiuni "aloare nominala ,ro/it pe actiune Co.tul capitalului 2 64 8.518.946 8.518.946 48.5"".419 0,5 0,1755 14/

Costul capitalului, ., repre&int rata medie de renta-ilitate %n sectorul materialelor de construcii %n care acionea& societatea re'a- SA #ucure$ti.

/./.&. Indicatorii de (er1or,an*)


6ar0a asupra c4eltuielilor varia-ile repre&int re&ultatul %nainte de plata do-n&ilor, impo&itului pe pro'it $i amorti&rii MC" B CA C" B /9.47>.>74 Aceast valoare arat c exista un excedent privind vn&area de mr'uri %n raport cu costul acestora, adic 'irma o-ine pro'it din activitatea des'asurat. Re&ultatul %nainte de plata do-n&ii, impo&itului $i amorti&rii repre&int di'erena dintre mar0a asupra costurilor varia-ile $i c4eltuielile 'ixe. E?IT$A B MC" CF B &A.7F9.A/E >aloarea re&ultat indic 'aptul c 'irma anali&at dispune de resurse 'inanciare necesare meninerii sau cre$terii sale. !#79AA demonstrea& per'ormana economica a unitii, independena politicii 'inanciare, a politicii de investiie $i a celei de dividend. Re&ultatul %nainte de plata do-n&ilor $i a impo&itului pe pro'it este e/al cu di'erena dintre !#79AA $i c4eltuielile cu amorti&area. E?IT B E?IT$A A,o B &/.A7&.:47 Re&ultatul -rut %nainte de plata impo&itului pe pro'it se calculea& ca di'erenta intre !#79 si do-an&i. E?T B E?IT $o0 B &4.&9&.:47 Pro1itul net repre&int pro'itul -rut din care s1a eliminat impo&itul pe pro'it.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z PN B E?IT I,( B F.>&F.E9:

Indicator
0C1 234TDA 234T 23T 234T(1- M) PN

Valoare
/9.47>.>74 &A.7F9.A/E &/.A7&.:47 &4.&9&.:47 E.&>9.E9> F.>&F.E9:

/././. Ratele 1inanciare


Ratele 'inanciare sunt diverse rapoarte ce caracteri&ea& renta-ilitatea, riscul $i valoarea %ntreprinderii. !le 'ormea& un sistem de indicatori cu a0utorul crora putem aprecia per'ormanele 'irmei, punctelor tari $i punctelor sla-e ale acesteia.

HRate de (ro1ita0ilitate
Rata ,ar=ei 0rute J K # L Ao-D)1ME N? >an&ari J !#79 D )1M E ? >an&ari J 0,0,+); Rata ,ar=ei nete J 8 ? >an&ari J 0,0,0;* Rotatia acti-ului J >an&ari ? Activ economic J ),3+,, Rata renta0ilit)*ii econo,ice 3ROA ' Return on Assets6 Hna dintre cele mai importante rate de renta-ilitate, rata renta-ilitii economice , pune %n eviden per'ormanele utili&rii activului total al unei %ntreprinderi , respectiv a capitalului investit pentru o-inerea acestor per'ormane. 8ivelul renta-ilitii economice tre-uie s permit remunerarea acionarilor $i creditorilor, %n concordan cu riscul asumat investind %n %ntreprindere sau acordndu1i %mprumuturi.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z R5A J !#79D)1ME ? A! J )4,*43 Rata renta0ilitatii 1inanciare 3ROE Return on EIuit<6 Acest indicator repre&int unul dintre indicatorii ma0ori urmrii de investitori $i de mana/ement. Cu a0utorul acestei rate, investitorii pot aprecia %n ce masur investiia lor este renta-il sau nu. (n anali&a acestei rate de e'icien /lo-al, desprindem ideea crerii de valoare suplimentar pentru acionari. R5! J 8 ? C R J )2,5+* Rata do0Jnzii Rdo- J Ao- D)1ME ? AA9 0 J ; Se o-serva urmatoarea relatie intre indicatori 2 ROA K 8 K Rdo0 K Rin1l

14.94 % > 14 % > 8 % > 7 % , aceasta relaie repre&entand Fre/ula de aurG in 'inane ,
ceea ce indic o %ntreprindere per'ormant. 3 Rate de risc Rate de licLiditate :ic4iditatea repre&int capacitatea %ntreprinderii de a trans'orma activele sale %n -ani. Rata licLidit)*ii generale = ACR ? AA9 CR9 OJ) Aceasta este cea mai cunoscut rat de lic4iditate, ea examinnd corelaia dintre activele curente $i datoriile curente. Aprecierea /eneral este c un nivel de ),2 P ),5 repre&int un nivel asi/urator al acestei rate , iar un nivel mai mic de ) poate 'i un semnal de alarm privind capacitatea %ntreprinderii de a1$i onora o-li/aiile scadente pe termen scurt. (n anali&a lic4iditii curente a %ntreprinderii se urmre$te de 'apt a se aprecia msura %n care societatea este apt a1$i onora o-li/aiile curente asumate. Re&ultatul 'iecruia dintre cele dou exerciii 'inanciare anali&ate de&vluie un nivel -un al acestei rate , 'iind evident 'aptul c %ntreprinderea are capacitatea de a1$i onora o-li/aiile scadente pe termen scurt.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z Rata licLidit)*ii i,ediate 3inter,ediar)6 = (ACR1S95CHR7 ) / AA9 CR9 OJ0.; Aceast rat 'inanciar msoar cte uniti monetare de active aproape lic4ide revin la o unitate monetar de datorii pe termen scurt. Hn nivel de 0,; P ) al acestei rate este apreciat drept corespun&tor, %n vreme ce un nivel mai mic de 0,5 poate evidenia pro-leme de onorare a plilor scadente. (n ca&ul nostru , aceast rat atin/e valori mai mari de 0.; in 'iecare din cei doi ani anali&ai , exprimnd capacitatea activelor cu un /rad crescut de lic4iditate de a acoperi datoriile exi/i-ile %ntr1un timp relativ scurt, cum sunt datoriile ctre 'urni&ori, salariai, -u/et $i datoriile -ancare pe termen scurt. Rata licLiditatii la -edere 3Mtest acidN6 = DAisponi-ilL7nv 'in pe 9SE ? AA9 CR9OJ0.+ Aceasta repre&int cea mai conservatoare msur a lic4iditii interne a unei %ntreprinderi , %n msura %n care se iau %n considerare doar activele lic4ide. Anali&nd lic4iditatea la vedere a societii re'a- S.A. %n perioada 200+1200,, se aprecia& ct din datoriile curente sunt onorate din activele lic4ide existente %n %ntreprindere. Avnd %n vedere acest aspect, se poate aprecia o situaie critic %n %ntreprindere, %n sensul c aceasta nu dispune de su'icient disponi-il pentru a1$i ac4ita o-li/aiile curente, aceast situaie datorndu1se 'aptului c societatea acord clienilor termene mai lun/i de plat. (n ansam-lu, mana/erul tre-uie s1$i pun pro-lema incapacitii medii anuale de asumare a o-li/aiilor pe termen scurt, $i %n acest sens tre-uie luate msuri de identi'icare a acelor varia-ile care s menin aceast capacitate la un nivel %ntre )@ $i 2@, cel puin.

Rate de lic7iditate 8i .olvabilitate


Indicator Lic5i.it,t&, c$!&'t6 (/) Lic5i.it,t&, i't&!m&.i,!6 (/) Lic5i.it,t&, %, (&.&!& (/) R,t, #o%(,bi%it68ii 9&'&!,%& (/) R,t, #o%(,bi%it68ii *,t!imo'i,%& (/) Formula de calcul Acti(& c$!&'t&7D,to!ii c$!&'t& (Acti(& c$!&'t&toc$!i)7D,to!ii c$!&'t& (Di#*o'ibi%+4'(&#titii )i'. *& T. .)7D,to!ii c$!&'t& Acti( tot,%7D,to!ii tot,%& C,*it,% *!o*!i$7(C,*it,% *!o*!i$+C!&.it& b,'c,!&) 2006 1,""82 0,9177 0,0""0 4,04"7 0,948" 2007 1,2706 0,8248 0,2640 ",6156 0,8"89 2007/2006 1,05" 0,8988 8 0,894 0,8846 2007-2006 -0,0676 -0,0929 0,2"1 -0,4281 -0,1094

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

%ol-a0ilitatea general) 2i sol-a0ilitatea (atri,onial) Hn alt indicator studiat la capitolul ec4ili-ru 'inanciar, solva-ilitatea /eneral, re'lect capacitatea %ntreprinderii de a 'ace 'a datoriilor, punnd la dispo&iie tot activul.>aloarea minim a ratei solva-ilitii /lo-ale se consider ),4. (n ca&ul %n care rata solva-ilitii /lo-ale este mai mic dect ), atunci 'irma este insolva-il. (n ceea ce prive$te rata solva-ilitii patrimoniale, un nivel -un dep$e$te valoarea de 0,5, %n vreme ce un nivel %ntre 0,3 P 0,5 evidenia& o situaie satis'ctoare. #ncile utili&ea&a uneori, %n studiile de anali& a -onitii unui client, $i acest indicator. Ae re/ul, o rat a solva-ilitii patrimoniale su- 0,3 este apreciat ca riscant de ctre 'inanatori. >alorile acestui indicator de1a lun/ul perioadei indic 'aptul c 'irma anali&at este solva-il. Ain punctul acesta de vedere, %ntreprinderea poate 'ace 'a datoriilor, ea %nre/istrnd valori ale indicatorului peste ) %n perioadele anali&ate, lucru susinut mai ales $i de rata solva-ilitii patrimoniale, care de asemenea se situea& la valori de peste 0,5 %n cei doi ani, de aici aprecierea c societatea noastr nu este riscant pentru 'inanatori, %n ceea ce prive$te -onitatea ei. 6isiunea conducerii este de a cerceta care sunt 'actorii care au determinat aceste re&ultate $i sta-ilirea msurilor de meninere la acest nivel a %ntreprinderii. Rata de indatorare J $TL O 3$TLCCPR6 (n ca&ul companiei anali&ate , rata de %ndatorare este de 0,03+2+ , deci %ntreprinderea poate o-ine alte credite -ancare pentru viitoarele proiecte de investiii.

Le-ierul J $TLOCPR (n ca&ul societatii re'a- S.A., levierul este de 0,03,+2, adic %ntre 0,0)5 Q ), re&ult c datoriile pe termen lun/ raportate la capitalurile proprii repre&inta 3,,+2@. E1ectul de le-ier J KR5A Pd D)1M EN R A9: ? C R 7n ca&ul societatii noastre acesta este de 0,30*3.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z d J rata medie a do-an&ii a'erenta creditelor

PB cota de impo&itare
Rate de -aria0ilitate 3coe1icien*i de elasticitate6 &. "aria*ia E?IT cJnd se ,odi1ica CA 3e6 /. "aria*ia PN cJnd se ,odi1ica CA 3eQ6 Elasticitatea exprim numarul de procente de variaie a !#79 , respectiv 8 , la un procent de variaie a ci'rei de a'aceri, ceea ce dovede$te dependena riscului economic de variaia a CA $i de po&iia ei 'a de pra/ul de renta-ilitate.

e J CA ? DCA P rentE rent J DC"LAmoE ? D)1 C>?CAE e J )20.),,.+4; ? D)20.),,.+4; P KD+.+50.;0)L4.+53.)2+E ? D) P *+.)42.)); ? )20.),,.+4;EN eS J CA ? D CA1 rent TE rent T J D C" L Amo L Ao- E ? D )1 C>?CA E eS J .),,.+4; ? D)20.),,.+4; P KD+.+50.;0) L 4.+53.)2+ L 2.5*0.000E ? D) P *+.)42.)); ? )20.),,.+4;EN e J ),;* U eSJ 2,3, Elasticitatea este aproximativ 2, ceea ce inseamna ca la variatia cu un procent a CA, 8 se va modi'ica cu 2,3, @.

/.7. Analiza "AN -ersus (rag de renta0ilitate conta0il 2i 1inanciar


"AN 3-aloarea actualizata net)6

Situatia normal
CA B &/4.&AA.:9F PN B F.>&F.E9: BK ca(italizarea a-erii actionarilor

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z "AN B 9.4/A.&4>

ra/ de renta-ilitate conta-il


CA B &&4.47:.49> PN B 4 "AN B '7.7F/./F: BK deca(italizarea a-erii actionarilorR la acest ni-el acti-itatea este su1icienta doar (entru a aco(eri cLeltuielile

ra/ de renta-ilitate 'inanciar


CA B &&9.::>.>9E PN B 7.FFF.AF7 "AN B 4 BK conser-area a-erii actionarilor

/.9. Analiza ROA -ersus (rag de renta0ilitate conta0il 2i 1inanciar R5A Drata renta-ilitii economiceE Situatia normala2 )00 @
CA B &/4.&AA.:9F PN B F.>&F.E9: "AN B 9.4/A.&4> ROA B &9.E9 5 8 B &9 5 BK Ca(italizarea a-erii actionarilor

ra/ de renta-ilitate conta-il


CA B &&4.47:.49> PN B 4 "AN B '7.7F/./F: ROA B /+9F 5 8 B &9 5 BK $eca(italizarea a-erii actionarilor. %ocietatea des1asoara o acti-itate su0 ,edia intre(rinderilor din acelasi sector

ra/ de renta-ilitate 'inanciar

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z CA B &&9.::>.>9E PN B 7.FFF.AF7 "AN B 4 ROA B :+9A 5 8 B &9 5 BK conser-area a-erii actionarilor

CAPITOLUL . #$aluarea in$estitiei %cu autofinantare 1!!&'


7.&. Ele,entele 1inanciare (entru 1unda,entarea "AN

Societatea comerciala olicolor doreste sa1si extinda activitatea incepand cu anul 200,. entru aceasta, intreprinderea reali&ea&a un proiect de investitii privind desc4iderea unui centru teritorial de des'acere. entru demararea activitatii sunt necesare a 'i ac4i&itionate -unuri destinate a ramane in centrul teritorial de des'acere pe toata durata de 'unctionare a centrului. Ast'el, a 'ost necesara ac4i&itionarea terenului unde va 'i amplasat centrul si a materialelor necesare constructiei. 7n urma unui studiu al pietei lacurilor si vopselelor din &ona unde va 'i amplasat centrul de des'acere s1a a0uns la urmatoarele valori ale pietei si se/mentului de piata2 (iata J ).5,,.4*3, iar seg,entul de (iata J 0.+.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

returile societatii se alinia&a la preturile pietei, dar produsele 'inite au o calitate ridicata comparativ cu cele ale concurentei.

(e)mentul de piata
iata este in crestere, avand potential de reala de&voltare in conditiile in care in pre&ent cererea de produse de (ardoseli+ 1inisa=e+ zidarii si tencuieli+ a,ena=ari interioare+ ,ateriale de constructii+ izolatii+ -o(sele si adezi- este mare+ datorita de&voltarii cunoscute in ultima vreme in domeniul constructiilor. otentialii cumparatori sunt initial persoanele cu venituri ridicate si cu studii superioare. 7n urma unor sonda0e si studii de piata, in &ona unde va 'i aplasat centrul de des'acere, aceasta a 'ost evaluata ca 'iind 'ormata preponderent din persoane cu media de varsta 25145 de ani. Se estimea&a o crestere anuala a pietei cu aproximativ )5@ in primii doi ani, iar in ultimii doi ani o scadere de aproximativ 3@. Cererea se estimea&a a 'i constanta pe durata unui an , cu usoare tendinte de crestere in lunile de vara.

Politica de distri*utie
"irma intra in 'unctiune la data de 0).0).200;, pe -a&a proiectului de investitie actual. Centrul de des'acere va 'i amplasat in apropierea capitalei, &ona in care piata constructiilor este intr1o continua de&voltare. lata produselor se 'ace pe loc, 'irma neacordand credit comercial clientilor, ea -a&andu1se in principal pe van&area cu amanuntul.

+i,loace de distri*utie
Reclama se va 'ace in principal la posturile de radio si televi&iune care sunt urmarite de persoane din se/mentul repre&entativ de clientela, prin presa scrisa, panouri pu-licitare, concursuri ce vi&ea&a raspandirea marcii. C4eltuielile cu reclama sunt semni'icative pentru a o-tine o crestere a se/mentului de piata.

-ecesarul de materiale
"irma va cumpara materialele necesare reali&arii produselor si va utili&a un proces te4nolo/ic de serie, ceea ce duce la un necesar scazut de 1orta de ,unca. 6aterialele se vor ac4i&itiona din import, 'urni&orii 'irmei vor 'i producatori straini, ale/erea acestora ne'iind inca de'initivata. returile ,ateriilor (ri,e practicate pe piata externa sunt reduse, ceea ce con'era 'irmei un avanta0 concurential, concreti&at intr1un pret mai mic de van&are ce vi&ea&a atra/erea clientelei.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Ipoteze de lucru
7ntre/ul proiect de investitii e 'inantat doar pe seama capitalurilor proprii 7n con'ormitate cu le/islatia in vi/oare, imo-ili&arile necorporale se vor amorti&a liniar intr1o perioada de 5 ani, iar imo-ili&arile corporale vor 'i amorti&ate liniar pe o durata cuprinsa intre + P 20 ani. Contravaloarea produselor 'inite va 'i incasata imediat, in momentul livrarii 7ntre/ul pro'it va 'i distri-uit su- 'orma de dividende Se/mentul initial de piata este de +0@ Se estimea&a o crestere anuala a pietei cu aproximativ )5@ in primii doi ani, iar in urmatorii se estimea&a o scadere cu aproximativ 3@ 7n urma unor studii de mar.etin/ in &ona in care se va 'ace investitia, piata a 'ost evaluata ca avand o dimensiune de aproximativ ).5,,.4*3 7nvestitia initiala are valoarea de 3.2;5.000 R58 si cuprinde valoarea imo-ili&arii corporale J 3.2+,.500 si valoarea imo-ili&arii necorporaleJ),.500 Rata in'latiei luata in consideratie este de ,@ anual Sumele sunt exprimate in R58 Aurata proiectului este de + ani retul mediu estimat pe produs este de ); R58, 'ara 9>A, in primul an de activitate Cota de impo&it este )+@ Se considera ca amorti&area si provi&ioanele sunt deducti-ile 'iscal in totalitate.

entru demararea activitatii sunt necesare a 'i ac4i&itionate -unuri destinate a ramane in centrul teritorial de aprovi&ionare o perioada indelun/ata, dupa cum reiese din Ta0loul in-estitiilor2
Bunuri necesare Achizitionarea unui teren Achizitionarea a doua masini Constructia unei cladiri Achizitionarea unui panou publicitar Achizitionare sisteme de calcul Alte imobilizari corporale Valoare (RON) 437.500 560.000 957.500 525.000 525.000 262.500

C4eltuielile an/a0ate in momentul constituirii centrului teritorial de aprovi&ionare sunt estimate la ),.500 R58.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z "aloarea totala a in-estitiei+ in -ederea gasirii unor surse de 1inantare a acesteiaS >97 J >7C L >78C J 3.2;5.000 R58 >7C J 3.2+,.500 R58 >78 J ),.500 R58 >97 J valoarea totala a investitiei >7C J valoarea imo-ili&arilor corporale >78 J valoarea imo-ili&arilor necorporale

Cunoscand duratele de viata pentru 'iecare din investitiile sale, precum si 'aptul ca societatea optea&a pentru o amorti&are liniara, s1a intocmit ta-loul de amorti&are pentru primii cinci ani.

Bunuri necesare Masini Cladiri Panou publicitar !isteme de calcul Alte imobilizari corporale

Durata de viata 6 ani 20 ani 0 ani 6 ani 6 ani

Tabloul de amortizare
Bunuri amortizate Masini Cladiri Panou publicitar !isteme de calcul Alte imobilizari corporale 2008 93.334 47."75 52.500 "7.500 43.750 2009 93.334 47."75 52.500 "7.500 43.750 2010 93.334 47."75 52.500 "7.500 43.750 2011 93.334 47."75 52.500 "7.500 43.750 2012 93.334 47."75 52.500 "7.500 43.750 2013 93.334 47."75 52.500 "7.500 43.750

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z


C eltuieli de constituire #otal amortizare 3!"00 3!"00 3!"00 3!"00 3!"00

328!$"9

328!$"9

328!$"9

328!$"9

328!$"9

32$!9"9

Nota S Con'orm le/islatiei nationale, imo-ili&arile necorporale se amorti&ea&a pe o perioada de maximum 5 ani . entru primii cinci ani de 'unctionare a centrului teritorial de aprovi&ionare au 'ost estimate urmatoarele c4eltuieli2 C4eltuielile cu aprovi&ionarea mar'urilor2 2.+25.000 R581 200; 3.0)0.000 R581 200* 3.325.000 R581 20)0, 20)) 3.500.000 R581 20)2, 20)3 Alte c4eltuieli externe2 525.000 R581 200; 5+0.000 R581 200* ,00.000 R581 20)0120)3 C4eltuieli cu salariile2 5*5.000 R581 200; ;,5.000 R581 200* ).225.000 R581 20)0120)3 C4eltuieli sociale2 455.000 R581 200; 4,;.000 R581 200* 5*5.000 R581 20)0120)3 C4eltuieli de protectie a mediului2 350.000 R581 200;120)3 Bugetul de cheltuieli
C eltuielile estimate Cheltuielile cu apro#izionarea Alte cheltuieli e$terne %i$e Cheltuielile cu salarii %i$e 2008 2.625.000 525.000 595.000 2009 3.0 0.000 560.000 560.000 2010 3.325.000 700.000 .225.000 2011 3.325.000 700.000 .225.000 2012 3.500.000 700.000 .225.000 2013 3.500.000 700.000 .225.000

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z


Cheltuielile sociale %i$e Cheltuielile de mediu %i$e #otal 455.000 350.000 $!""0!000 455.000 350.000 "!2"0!000 595.000 350.000 %!19"!000 595.000 350.000 %!19"!000 595.000 350.000 %!3&0!000 595.000 350.000 %!3&0!000

7./. Esti,area costului ca(italului

Aeterminarea costului capitalului se 'ace luand in considerare urmatoarele riscuri2 Rata do-an&ii 'ara risc ,@, media in Romania rima de risc de piata de capital ,.)5@ rima de risc de control al actionarilor minoritari 2@ rima de risc de sector industrial 5@ rima de risc de marime a 'irmei 0,5@ rima de tara ),35@ 7n 'inal, se o-tine valoarea de 23@.

7.7. Criteriile de e-aluare "AN+ RIR


!valuarea proiectului de investitii avand in vedere mai multe criterii, dintre care le1am 'olosit pe urmatoarele2 &. "AN 3-aloarea actualizata neta6 se detemina ca di'erenta dintre 'luxurile de tre&orerie viitoare actuali&ate la rata do-an&ii de piata, respectiv valoarea actuala >o, pe de o parte si capitalul investit 7o, pe de alta parte. Re/ula >A8 porneste de la ipote&a de piata monetara nesaturata2 capitalurile 7 pot 'i oricand reinvestite pe piata monetara la rata do-an&ii D.E, pentru a o-tine 'luxuri de tre&orerie viitoare C't. CFDt VRn + I0 t D) + k E n t = ) D) + k E C"At DCas41'loV disponi-ilEJ 8LAmoLAo-1W7mo1WACRnete VAN = V0 I 0 =
n

W7moJ7mo)17mo0LAmo) WACRnete J ACRnete)1 ACRnete0

7n calculul >A8 avem nevoie de estimarea costului capitalurilor. :iteratura de

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z specialitate propune mai multe metode pentru 'undamentarea acestuia. Se considera ca metoda #uild1up este potrivita in ca&ul anali&ei e'ectuate. Aceasta metoda presupune adau/area la rata do-an&ii 'ara risc a unor prime pentru riscurile a'erente proiectelor Drisc de capital, risc de piata, risc de industrie, risc de tara, risc de marime a 'irmei, riscul intereselor minoritare etc.E "olosind ca rata de actuali&are costul capitalului determinat mai sus se o-tine o valoare actuali&ata neta de F.:EF.94& RON 3,ai ,are ca zero6. >aloarea investitiei de 3.2;5.000 a 'ost recuperata de1a lun/ul timpului si a de/a0at un excedent de valoare in suma de F.:EF.94&. Aeoarece >A8O0 re&ulta ca proiectul de investitii este renta-il, deci se va lua deci&ia de adoptare a acestuia. DAecidentul tre-uie sa tina seama ca >A8 este puternic in'luentiat de rata de actuali&are aleasaE. /. Rata interna de renta0ilitate 3RIR6 este rata de renta-ilitate speci'ica proiectului de investitii anali&at. !ste acea rata de actuali&are a cas41'loV1urilor viitoare care ar e/ali&a valoarea actuala >o cu investitia initiala 7o. 7n ca&ul proiectului de investitii propus, R7R are o valoare de +4@, mai mare decat costul capitalului, care este de 23@. Inter(retarea RIR S entru ca proiectele de investitii sa 'ie acceptate tre-uie ca rata interna de renta-ilitate sa 'ie superioara ratei de renta-ilitate cerute de actionari Hn proiect de investitii este cu atat mai interesant cu cat R7R este mai mare

7n selectia proiectelor de investitii este recomanda-il sa se im-ine criteriul >A8 cu criteriul R7R. Se elimina ast'el imper'ectiunile ce insotesc un criteriu sau altul in luarea deci&iei optime de investitii. 7n consecinta, avem doua re/uli pentru selectia proiectelor e'iciente2 Regula "ANS se accepta numai proiectele de investitii cu >A8O0 Regula RIRS se accepta numai proiectele de investitii cu R7RO.

:uand in considerare cele doua re/uli proiectul de investitii se va accepta. 7. Ter,enul de recu(erare 3TR6 exprima numarul de ani in care cas41'loV1urile nominale sau cele actuali&ate acopera investitia initiala. Sla-iciunile indicatorului tin de ne/li0area in evaluare a cas41'loV1urilor ulterioare 9R, de caracterul ar-itrar al 9R de re'erinta, de i/norarea valorii timp a -anilor in 9R nominal. 9ermenul de recuperare nominal este de ),*4 ani 9ermenul de recuperare actuali&at este de 2,44 ani

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z 9. Indicele de (ro1ita0ilitate 3IP6 exprima renta-ilitatea investitiei pe intrea/a perioada de exploatare a >A8 la 7o sau a >o la 7o. 7 J 2+4,;@ Inter(retarea IP S 7nvestitia reali&ata aduce un surplus de valoare de 2+4,; lei la ) leu investit, deci proiectul de investitii este avanta0os. entru ca un proiect de investitii sa 'ie acceptat tre-uie ca indicele de pro'ita-ilitate sa 'ie mai mare decat ). Hn proiect de investitii este cu atat mai interesant cu cat indicele de pro'ita-ilitate este mai mare.

7.9 Analiza de senziti-itate

Anali&a de sen&itivitate am e'ectuat1o pe o matrice de marimi >A8 ale proiectului de investitii pentru 'iecare 'actor determinant si pentru 'iecare stare a naturii. Am considerat ca 'iind 'actori constanti c4eltuielile initiale pentru investitie si rata de actuali&are, iar 'actori varia-ili piata, cota de piata, pretul de van&are. Ain aceasta anali&a se constata ca cei mai importanti 'actori asupra modi'icarii >A8 sunt pretul si c4eltuielile varia-ile unitare. retul este un 'actor exo/en intreprinderii, el depinde de raportul cerere1o'erta si nu poate 'i in'luentat de producator. C4eltuielile varia-ile sunt un 'actor endo/en intreprinderii, ele 'iind determinate de consumurile speci'ice de materiale si manopera in cea mai mare parte, dar si de 'actori externi cum sunt pretul de procurare al materialelor si ale unor parti din salariile orare.

Matricea VAN mii RON


initial '&45 '>5 Piata 6646 7672 Matricea "AN (t. di1erite -ariatii 1ata de starea initiala %eg,entul Pret unitar "ar.unitare CL.1iDe $ur.rot.ACR 6646 2"14 1"0"1 886" 8868 7672 5506 10865 8781 878"

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z


45 >5 &45 "ariatie 8698 9724 10751 9+&49 8698 9724 10751 9+&49 8698 11891 1508" &/+A:E 8698 65"2 4"66 F+::> 8698 8616 85"4 7/E 8698 8614 8529 77F

"AN 3,ii RON6


2)000 20000 )*000 );000 ),000 )+000 )5000 )4000 )3000 )2000 ))000 )0000 *000 ;000 ,000 +000 5000 4000 3000 2000 )000 0 1) 0 0 0 12 0 0 0 13 0 0 0

iata Se/mentul retul unitar C4.>ar.Hnitare C4elt."ixe Aur.Rot.ACR

1)0@

15@

0@

5@

)0@

"ariatii in ra(ort cu starea initiala 35 6

7.> Pragul de renta0ilitate conta0il si 1inanciar

Analiza (ragului de renta0ilitate 1inanciar evidentia&a volumul van&arilor pentru care >A8 a proiectului este nula. Aeterminarea pra/ului de renta-ilitate 'inanciar se 'ace prin tatonari succesive ale di'eritelor marimi sau S ast'el incat sa a0un/em la o marime >A8J0.

Pragul de renta0ilitate conta0il !videntia&a acel volum al van&arilor pentru care pro'itul este 0.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z Situatie Situatie normala r conta-il r 'inanciar CA )5,.5)5.543 8 2+.),,.3)* >A8 ;.+*;.40) R7R +4@O. Conclu&ie capitali&are

4.+2,.,*0 43.3+*.33)

0 ),.+*2.*4;

1,.*,0.;52 0

13@ 23@J.

decapitali&are conservare

3.6 Simularea Monte Carlo


%i,ularea Monte Carlo este o anali&a de sen&itivitate mult mai apro'undata ce ia in calcul o multime de stari pro-a-ile ale 'actorilor modelului C"At, selectate dupa un proces /enerator de numere aleatoare. Simularea ia in calcul si di'eritele intercorelari dintre 'actorii C"At. Simularea 6onte Carlo se 'ace prin intermediul calculatorului cu o multime de iteratii ale starilor pro-a-ile ale cas41'loV1urilor anuale. ro-a-ilitatea >A8 sa 'ie ne/ativa, adica sa ai-a loc o decapitali&are a averii actionarilor este de 5,04@.

i.tributia de probabilitate a "AN


0.12 0.1 0.08

*!ob,bi%it,ti

0.06 0.04 0.02 0


10 00 00 00 15 00 00 00 20 00 00 00 -5 00 00 00 50 00 00 0 0

1AN i' mii R:N

CAPITOLUL .. Impactul deciziei de finanare

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Se anali&ea&a in continuare deci&ia de a 'inanta numai o parte din valoarea investitiei din 'onduri proprii. Ai'erenta pana la suma investitiei va 'i o-tinuta prin ma0orarea de capital si prin contractarea unui credit -ancar pe 4 ani, cu ram-ursare la 'inal.
-ur.e de /inantare = *!o*!ii i't&!'& (PN '&!&*) 1671000 = *!o*!ii &>t&!'& (0,?o! C ) "00000 = im*!$m$t,t& (C!&.it& 'oi) 1"14000 (*& 4 ,'i, c$ !,mb$!#,!& i' )i'&) Total )2+'000 Co.tul /inantarii 4'iti,% ;%t&!io!(<) 0 "0."/ 1"26" "0."/ -76629 12/ -6))66

9.&. Costurile ca(italurilor (ro(rii


Costul capitalurilor proprii Xc, ca rata de actuali&are a cas41'loV1urilor investitiei, este cerinta actionarilor de a 'i remunerate in mod normal atat pentru riscul de a'acere DoperationalE determinat de varia-ilitatea pro'itului -rut D!#79E o-tena-il din exploatarea investitiei, cat si pentru riscul 'inanciar Dal 'inantarii investitiei prin credit si al ma0orarii platilor cu do-an&i si cu rate scadenteE. 7n cele din urma, riscul total al unui proiect de investitii poate 'i mai mare, e/al sau mai mic decat al intreprinerii care il adopta. Arept urmare, rata, .inv, de actuali&are a cas41'loV1urilor investitiei va 'i mai mare, e/ala sau mai mica decat costul mediu ponderat al capitalului intreprinderii2 .inv O .ec U .inv J .ec sau .inv Q .ec Costul capitalurilor imprumutate este 'avori&at de economiile 'iscale ale deducerii do-an&ilor din pro'itul impo&a-il. 5 'irma indatorata poate avea deci un cost mediu ponderat al capitalului mai mic decat costul unei intreprinderi similare, dar 'inantata inte/ral din capitalurile proprii DneindatorataE. entru determinarea ratei . de actuali&are a cas41'loV1urilor investitiilor compara-ile, pre&entam succinct doar doua modele2 -uid1up si CA 6. 7n ca&ul nostru, am 'olosit metoda #uild1up si am o-tinut valoarea de 23@.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

9./. Costurile ca(italurilor ;,(ru,utate


Costul capitalului imprumutat .d este costul explicit pentru 'irma paltitoare a do-an&ilor, c4iriilor, comisioanelor si a ram-ursarilor, dupa deducerea economiilor 'iscale, dar si cu luarea in calcul a c4eltuielilor de emisiune sau contractare a imprumutului. Costul explicit este deci acela care e/ali&ea&a valoarea actuala a cas41'loV1urilor ce vor 'i platite e'ectiv imprumutatorului, pe de o parte, cu imprumutul incasat in suma neta, dupa deducerea c4eltuielilor de emisiune DcontractareE, pe de alta parte2
n

7mprumut Dminus c4elt.emisiuneE J

t= )

CFt D) + k d E t

7n care2 C"t J platile anuale pe durata YnG imprumutului pentru do-an&i, c4irii, comisioane, precum si pentru ram-ursari periodice si 'inale ale imprumutului, minus economii 'iscale2 C"t J Ao-t P DAo-t L rime emistE RM L Ram-urst pentru imprumut C"t J c4iriat D)1 ME L At R M L ret re&idualt pentru leasin/ Hnde 2 M J cota unica de impo&it pe pro'it Costul explicit .d este deci solutia la ecuatia de ordin superior YnG a e/alitatii sumei incasate cu valoarea actuala a platilor viitoare Dnete de economiile 'iscaleE. .JC6 CJ2),5+@

9.7 "aluarea actualizata neta a=ustata 3"ANA6


Apelarea la cele doua surse complementare de capital este insotita de costuri speci'ice, cu in'luente 'iscale di'erite2 Rata de do-anda )2@ Comision de -ro.era0 5@

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z Ast'el ca do-anda este deducti-ila din pro'itul impo&a-il, ceea ce determina o economie 'iscala, anuala si constanta de 2 ).3)4.000 R )2@ R )+@ J 25.22* >aloarea actuala a acestor economii, din cei patru ani de creditare, va avea un e'ect -ene'ic asupra >A8inv, repre&entand reduceri ale c4eltuielilor e'ectiv cu do-an&ile2 2522* 2522* + + .... = 2522* R ) + 0,)2 D) + 0,)2E 2 ) ) D) + 0,)2E 4 = ,++2* 0,)2

V0 economii fiscale =

Se poate constata usor ca valoarea actuala a economiilor 'iscale nu este altceva decat >A8 a indatorarii, in conditiile speci'icate mai sus2 1 1 1 1 1 suma imprumutata ).3)4.000 rata de do-anda )2@ durata 4 ani ram-ursare la s'arsitul duratei imprumutului2 Y in 'ineG cota de impo&it pe pro'it J )+@ 7n aceste conditii, suita de cas41'loV1uri la acest imprumut, tinand cont de economia de impo&it la do-an&i, este urmatoarea2 ).3)4.000U 1)32.45)U 1)32.45)U 1)32.45)U 1)32.45) unde2 ).3)4.000 R0,)2R D )10,)+E J 1)32.45), iar >A8 credit J ,+.+2* 7n ceea ce priveste comisionul de -ro.era0 de 5@, acesta se aplica la incasarile -rute din van&area de actiuni noi pentru ma0orarea de capital social si este deducti-il din impo&itul pe pro'it2 ) E = )5,;*,4, iar, ) 0,)

Comisionul brut = )0;5000 RD )

Comisionul net de impo&it este )5,;*,4, R D)10,)+E J )3.2+3

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z Acesta are e'ect ne/ativ pentru >A8inv 'iind un cost suplimentar al procurarii capitalurilor prin su-scriptie pu-lica de actiuni noi. >A8 auto'in J 0 >A8 imprum J 1,+.+2* >A8 ma0or CS J)3.2+3 >A8 'in J 1+3.3++ >A8 inv J ;.+*;.40) >A8AJ >A8 inv Z >A8 'in 7n consecinta >A8A J ;.+*;.40) L +3.3++ J ;.,+).,+, lei >aloarea >A8A O >A8, deci este mai -ine sa se apele&e la un credit -ancar pentru reali&area investitiei.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Concluzii
7n urma anali&ei per'ormantei intreprinderii F olicolor S.AGs1a constatat ca acesta este per'ormanta, atat din punct de vedere al pra/ului conta-il,cat si al celui 'inanciar D>A8O0, 8O0 si R5!OR5AO.ORdo-ORin'lE. Societatea doreste sa reali&e&e un proiect de investitii ce consta din desc4iderea unui nou punct de lucru. Aceasta investitie a 'ost evaluate la 52;5000 lei. 7n urma anali&ei de mediu cert, s1a decis acceptarea acestui proiect , deoarece indeplineste toate criteriile de evaluare D>A8O0, R7RO., 7 O0E. Anali&a de sensitivitate a relevant 'aptul ca pretul are cel mai mare impact asupra >A8,deci a capitali&arii averii actionarilor.7n conclu&ie strate/iile intreprinderii tre-uie sa ia in calcul pretul unitar de van&are al produselor comerciali&ate. ro-a-ilitatea ca >A8 sa 'ie ne/ativ in perioada urmatoare, 'olosind un set de 250 de scenarii pentru anali&a 6onte Carlo, este de 5,04@. 7n 'inal s1a anali&at oportunitatea contractarii de credite si a ma0orarii capitalului pentru investitia propusa. Se constata ast'el ca >A8AO>A8Qdeci este mai -ine sa se apele&e la un credit pentru reali&area investitiei.

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z

Bibliografie :
). Stancu 7on P"78A8[!, iee "inanciare $i /estionarea porto'oliului, 7nvestiii reale $i 'inanarea lor, Anali&a $i /estiunea 'inanciara a %ntreprinderii, !diia a1 4a, !ditura !conomic, #ucure$ti 200, 2. Stancu 7on, #alu "., Bianu 6., 17nvestiii directe $i de 'inanarea lor Psuport de curs, !ditura !conomic, #ucure$ti 2003 3. >ictor Ara/ota, Ana6aria Cio-anu, :aura 5-re0a, 6i4aela Ara/ota P 6ana/ement "inanciar, Anali&a 'inanciara si /estiunea 'inaciara operationalaDvol 7E 4. 7on >er&ea, =a-riel1 etru :uca P6ana/ement "inanciar si te4nici de sta-ilire a pretului 5. Stancu 7on, Stoica D>intilaE 8icoleta P !valuarea proiectelor de investiii in mediu cert, !ditura !conomic, #ucure$ti 200, +. Stancu 7on, Armeanu \te'an Aaniel P !valarea riscului activitaii 'inanciare cu aplicii pe economia romnesc, !ditura A.S.!., #ucure$ti 2005 ,. Stancu 7on, Ara/ot >ictor P "undamentarea politicii de dividend %n mediul economic din Romnia, !ditura A.S.!., #ucure$ti 2003 ;. <orarrea Consiliului de Administraie nr. *+?),.03.200; al S.C. R!"A# S.A. #ucure$ti *. Raportul anual al administratorului pentru exerciiul 'inanciar 200, P con'orm re/ulamentului C.8.>.6 nr. )?200+ )0. VVV.pre'a-.ro )). VVV.-v-.ro D-ursa de valori #ucure$tiE

www.cartiaz.ro Carti si articole online gratuite de la A la Z )2. VVV.&'.ro D&iarul 'inanciarE )3. VVV.standard.ro D-usiness standardE )4. VVV.-i-lioateca.ase.ro