Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT SISTEME FINANCIAR CONTABILE COMPARATE

Management financiar public i privat Anul I

Analiza cheltuielilor constituie un instrument important in multitudinea tehnicilor de diagnosticare si evaluare a performantelor intreprinderii. Investigarea lor sistematica permite intelegeerea mecanismului de formasre a rezultatelor intreprinderii in functie de volumul, structura si tendintele diferitelor categorii de consumatori. Aceasta trebuie sa ocupe un loc deosebit in managementul intern al intreprinderii intrucat de utilizarea si consumul factorilor de productie depinde capacitatea concurentiala a acesteia si asigurarea unei performante economic-financiare ridicate. Analiza globala a cheltuielilor , completata cu investigarea acestora permite : - Cunoasterea produselor , sectoarelor, activitatilor care contribuie la ameliorarea sau, dimpotriva, la degradarea rezultatelor intreprinderii - Identificarea centrelor de responsabilitate eficiente, performante si a celor a caror functionare este deficitara - Depistarea pierderilor si a risipei - Depistarea posibilitatilor de optimizare a consumurilor de resurse Problemele de baza ale analizei cheltuielilor sunt:
-

Analiza nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri totale Orice analiza a cheltuielilor, pe total sau pe categorii de activitati, nu se efectueaza prin sine insasi , ci in stransa corelare cu categoriile de venituri la a caror realizare concura. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale urmareste evolutia lor

precum si factorii care o determina in scopul depistarii cailor de diminuare a cheltuielilor si sporirii rentabilitatii unitatii economice. Indicaztorul care se utilizeaza pentru analiuza acestora este rata de eficienta a cheltuielilor totale.
-

Analiza cheltuielilor de exploatare detin ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor unei firme. Ele cuprind urmatoarele elemente conform Legii contabilitatii: . cheltuieli privind consumurilor de materii prime, materiale, combustibili, energie si alte elemente . cheltuieli cu impozitele si taxele suportate de firma . cheltuieli cu lucrarile si serviciile prestate de terti, chirii, locatii de gestiune . cheltuieli cu personalul . alte cheltuieli de exploatare Pentru dimensionarea si urmarirea evolutiei cheltuielilor de exploatare se foloseste indicatorul cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare"

Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri cifra de afaceri se calculeaza prin insumarea veniturilor rezultate din livrarile (vanzarile) de bunuri, executarea de lucrari si prestarea de servicii, mai putin rabaturile, remizele si alte reduceri comerciale acordate clientilor. Indicatorul cheltuieli la 1000 lei cifra de afaceri reprezinta componenta principala a cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare. Analiza cheltuielilor fixe cheltuielile fixe sunt cheltuielile care nu sunt in dependenta proportionala cu sau neproportionala

cu productia sau vanzarile si care in anumite limite raman fixe sau independente , ca de exemplu cheltuielile cu amortizarea , cheltuielile generale de administratie. Aceste cheltuieli sunt ocazionate de simpla existenta a unei firme, ele fiind inevitabile, chiar si atunci cand productia este oprita temporar. In general aceste cheltuieli sunt determinate de capacitatea de productie a intreprinderii, iar structura lor difera de la intreprindere la alta in functie de factorii care-i determina capacitatea si respectiv apartenenta la o anumita ramura cu activitate industrial. Analiza cheltuielilor fixe vizeaza cresterea eficientei acestora.Problemele principale ale analizei cheltuielilor fixe sunt analiza dinamicii si structurii cheltuielilor fixe ,precum si analiza factoriala a cheltuielilor fixe.
-

Analiza cheltuielilor variabile cheltuielile variabile sunt cheltuielile dependente de volumul de activitate a unitatii economice. In categoria acestora se includ: = cheltuieli cu materii prime si materiale directe = cheltuieli cu manopera directa = alte categorii de cheltuieli carte variaza relative proportional cu volumul de activitate Analiza cheltuielilor variabile presupune abordarea urmatoarelor aspecte, acestea fiind considerate cele mai importante: = analiza dinamicii si structurii cheltuielilor variabile = analiza factoriala a cheltuielilor variabile

Analiza cheltuielilor pe tipuri de cheltuieli

= analiza cheltuielilor materiale cheltuielile materiale sunt formate din cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile, cheltuieli cu energia electrica si apa, amortizarea mijloacelor fixesi alte cheltuieli materiale.Analiza acestora vizeaza relevarea tendintei de scadere a acestora ca effect al progresului tehnic, materializat in scaderea consumurilor fizice, utilizarea acolo unde este posibil a inlocuitorilor mai ieftini dar fiabili in scopul cresterii competitivitatii produselor si pe aceasta cale a eficientei intregii activitati a intreprinderii. Scopul oricarui agent economic este de a economisi resursele materiale , acest lucru reprezentand un imperativ major al politicii privind gestionarea eficienta a resurselor, indiferent de natura acestora. = analiza cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor. Amortizarea este expresia valorica a uzurii fizice a mijloacelor fixe , inclusa in costul produselor. = analiza cheltuielilor cu salariile presupune analiza dinamicii structurii si a tendintelor acestora. Tipurile de cheltuieli Desfasurarea oricarei activitati economice este conditionata de un consum de resurse, indifferent de natura acestora (material, umane sau financiare). In baza acestora se obtin valorile materiale. Potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991, completata si modificata, cheltuielile reprezinta sume sau valori platite sau de platit pentru consumurile, lucrarile executate si serviciile prestate de terti, remunerarea personalului, executarea unei obligatii legale sau contractual de catre unitatea patrimoniala, constituirea amortizarilor si provizioanelor, consumuri exceptionale.

Cheltuielile, in contabilitatea financiara sunt structurate astfel: - Cheltuieli de exploatare - Cheltuieli financiare - Cheltuieli extraordinare - Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele - Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite Trebuie avuta in vedere atunci cand se realizeaza analiza economicofinanciara a cheltuielilor si de corelatia intre acestea si venituri, prin aceea ca realizarea unui venit presupune efectuarea unei cheltuieli sau invers. Exceptii de la aceasta regula se intalnesc in cazul cheltuielilor financiare si extraordinare. Veniturile reprezinta sumele sau valorile incasate sau de incasat in cursul exercitiului.Acestea se pot clasifica astfel: - Venituri din exploatare - Venituri financiare - Venituri extraordinare - Venituri din provizioane

Analiza cheltuielilor cu salariile Cheltuielile cu salariile cuprind cheltuielile cu remuneratia personalului precum si cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala. Problemele cele mai importante abordate de analiza cheltuielilor salariale sunt: - Caracterizarea situatiei generale a cheltuielilor fondului de salarii - Analiza factoriala a cheltuielilor cu salariile
-

Analiza corelatiei dintre dinamica salariului mediu si a productivitatii muncii

Analiza in dinamica a cheltuielilor cu salariile, permite evidentierea evolutiei in timp a acestora sub impactul cresterii volumului de activitate si a salariului mediu tarifar pe unitatea de timp de munca.Caracterizarea

situatiei generale acheltuielilor se poate face in marimi absolute si /sau in marimi relative. Modificarea absoluta a cheltuielilor cu salariile se calculeaza conform latiei: Cs = Csl Cs0, unde Cs0 = cheltuieli cu salariile aferente perioadei precedente Csl = cheltuieli cu salariile aferente perioadei curente Modificarea relativa a cheltuielilor cu salariile se stabileste astfel : Csr=Csl-Csa=Csl-Cs0 x Iq x I/100, unde Iq = indicele volumuluide activitate =Ql/Q0 x 100 Csa = cheltuieli cu salariile admisibile

Analiza factoriala a cheltuielilor cu salariile se poate face pe baza urmatorilor indicatori :


a)

Cheltuieli cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare

b) Cheltuieli cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri c) Cheltuieli cu salariile la 1000 lei valoare adaugata
d)

Suma absoluta a cheltuielilor cu salariile

a) pentru cheltuieli cu salariile la 1000 lei venituri din exploatare : Cs1000 = Cs / Vexpl x 1000 = (Ns/Vexpl x Cs/Ns) x 1000, unde : Ns = numarul mediu de salariati Vexpl = venituri din exploatare

Cs = cheltuieli cu salariile (exclusive protectia sociala) b) pentru cheltuielile cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri Cs1000 = Cs/CA x 1000 = (Ns/CA x Cs/Ns) x 1000, unde Ns = numarul mediu de salariati CA = cifra de afaceri Cs = cheltuieli cu salariile (exclusiv protectia sociala) c) pentru cheltuielile cu salariile la 1000 lei valoare adaugata Cs1000 = Cs/VA x 1000 = (Ns/VA x Cs/Ns) x 1000, unde Ns = numarul mediu de salariati VA = valoare adaugata Cs = cheltuieli cu salariile (exclusiv protectia sociala) d) pentru suma absoluta a cheltuielilor cu salariile Cs1000 = Ns x T/Ns x Cs/T , unde T/Ns = numarul mediu de ore lucrate de un salariat intr-un an Cs/T = salariul mediu orar

Studiu de caz Analiza cheltuielilor cu salariile la firma producatoare de condensatoare CONDENSGRUP Se cunosc urmatoarele date : Nr. Indicatori crt. 1 2 3 4 5 Venituri din exploatare Cifra de afaceri Valoare adaugata Cheltuieli cu salariile Numarul mediu Simbol Prevazut P0 880 700 225 98 500 Realizat P1 1130 925 278 105 485 Indici de crestere P1/P0 x100 128,41 132,14 123,56 107,14 97

Vexpl CA VA Cs Ns

6 7

de salariati Timpul total de munca -ore Cheltuieli cu salariile la 1000 lei a)venituri din exploatare b)cifra de afaceri c)valoare adaugata

1440000

1403000

97,43

111,36 140,0 435,56

92,92 113,51 377,70

83,44 81,08 86,72

Se face analiza (a)corelatiile dintre indicii ai cheltuielilor cu salariile, cifrei de afaceri, veniturilor din exploatare si valorii adaugate precum si (b) din punct de vedere factorial suma absoluta a cheltuielilor cu salariile. Pentru (a) trebuiesc verificate corelatiile: IVexpl>ICs, ICA>ICs, IVA>ICs. Conform tabelului corelatiile sunt respectate. Pentru (b) Cs = Ns x T/Ns x Cs/T, unde Cs = Csl Cs0 = 105-98 = +7 din care, datorita 1) Influentei modificarii numarului mediu de salariati: Cs(Ns)=Nsl x T0/Ns0 x Cs0/T0 Ns0 x T0/Ns0 x Cs0/T0= =485 x 1440000/500 x 98000000/1440000 98000000= = -2,94 lei 2)Influentei modificarii numarului mediu de ore lucrate de un salariat intr-un an: Cs(T/Ns)=Ns x Tl/Nsl x Cs0/T0 Ns x T0/Ns0 x Cs0/T0 = =485 x 1403000/485 x 98000000/1440000 95060000=

= -0,42 lei 3)Influentei modificarii salariului mediu orar: Cs(Cs/T)=Nsl x Tl/Nsl x Csl/Tl Nsl x Tl/Nsl x Cs0/T0 = =105000000 955500000 = +9,52 lei In concluzie se constata o depasire a sumei absolute a cheltuielilor cu salariile cu 7 lei, respectiv cu 7,14%, situatie care nu este justificata in totalitate de sporirea volumului de activitate. In urma analizei influentelor factorilor se constata: - reducerea numarului de personal cu 15 salariati are ca efect, in conditiile date , scaderea cheltuielilor cu salariile cu 2,94 lei, situatie care se apreciaza ca justificata prin aceea a veniturilor din exploatare au crescut fata de nivelul programat cu 28,41%.
-

Scaderea timpului total de munca constituie un aspect negative privind activitatea desfasurata, ea conducand la reducerea numarului mediu de ore lucrate de un salariat, ceea ce a dus la cresterea cheltuielilor cu salariile cu 0,42 lei.

- Scaderea eficientei cheltuielilor cu salariile la nivel de intreprindere, datorata cresterii salariului mediu orar. Aceasta se rasfrange in depasirea cheltuielilor cu salariile cu 9,5 lei. Se constata o situatie nefavorabila , care se datoreaza atat cresterii cheltuielilor cu salariile cat si reducerii timpului total de munca. Se recomanda cresterea eficientei utilizarii fondului total de munca prin cresterea productivitatii muncii. De asemenea se recomanda sa nu se faca prea curand mariri de salarii in vederea stabilizarii situatiei existente.