Sunteți pe pagina 1din 8

Cursul V

ANALIZA ECONOMIC A CHELTUIELILOR Introducere Acest curs abordeaz aspectele conceptuale, teoretice i practice privind analiza cheltuielilor i a costurilor. Activitatea practic de analiz economico-financiar, component major a managementului intern al firmei, poate fi orientat spre ansamblul cheltuielilor sau spre analiza costului unitar. Analiza orientat spre ansamblul cheltuielilor surprinde urmtoarele aspecte prioritare: - analiza cheltuielilor prin metoda ratelor; - analiza principalelor categorii de cheltuieli. 5.1. Deli it!ri "i structuri #ri$ind c%eltuielile "i costurile n teoria i practica economic, eviden ierea consumului de resurse al unei !ntreprinderi se realizeaz cu ajutorul unui sistem de indicatori, bazat pe conceptele de "cheltuieli# i "cost#. $entru definirea i delimitarea corect a cheltuielilor se impune urmrirea a trei pai importan i. Primul pas !n definirea cheltuielilor const !n acceptarea faptului c orice activitate desfurat de ctre o !ntreprindere este consumatoare de resurse. n condi iile !n care consumurile de resurse sunt evaluate i e%primate !n unit i monetare, acestea capt e%presia generic de "cheltuieli#. n urma definirii cheltuielilor prin prisma consumurilor se apreciaz c, pentru a dob&ndi sau fabrica un anumit bun material sau serviciu, o !ntreprindere trebuie s accepte un "sacrificiu#, tradus printr-o utilizare de resurse. Aadar, cheltuielile sunt reprezentarea n expresie bneasc a utilizrii de resurse/bogie n scopul obinerii unui bun material sau serviciu. $e de alt parte, aa cum se relev !n contabilitatea european, cheltuielile reprezint consumuri/utilizri de bogie care antreneaz o diminuare a situaiei nete a patrimoniului. $rezint interes i defini ia formulat !n 'adrul general pentru !ntocmirea i prezentarea situa iilor financiare elaborat de 'omitetul pentru (tandarde )nterna ionale de 'ontabilitate *)A('+. Astfel, cheltuielile constituie diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub form de ieiri sau scderi ale valorii activelor sau creteri ale datoriilor, care se concretizeaz n reduceri ale capitalurilor proprii, altele dec t cele rezultate din distribuirea acestora ctre acionari! ". ,efini ia include at&t acele cheltuieli angajate !n cursul activit ilor curente ale !ntreprinderii *de e%emplu: costul v&nzrilor, salariile i amortizarea+ i concretizate, de regul, sub forma ieirilor sau scderii valorii activelor, c&t i pierderile, minusurile de valoare survenite pe parcursul perioadei, indiferent dac sunt latente sau realizate. $otrivit aceluiai 'adru general, "pierderile reprezint diminuri ale beneficiilor economice i din acest punct de vedere nu difer ca natur de alte tipuri de cheltuieli#-. ,ei defini ia cheltuielilor prezentat !n 'adrul general pentru !ntocmirea i prezentarea situa iilor financiare pare destul de cuprinztoare, se poate remarca faptul c

. -

#tandardele $nternaionale de %aportare &inanciar *)/0( -112+ 3 4ditura '4''A0, 5ucureti, -112, p.67 op.citat, p.81

perceperea conceptului de cheltuial se face mai ales prin raportare la averea proprietarilor i ca atare orice cheltuial este vzut ca "o surs de srcire#9 a acestora. :n al doilea pas ce trebuie fcut !n sensul definirii i delimitrii cheltuielilor este circumscrierea la nivelul !ntreprinderii. $entru a putea produce, !ntreprinderea are nevoie de diverse resurse economice pe care le achizi ioneaz de pe pia , efectu&nd pl i concretizate !n cheltuieli corespunztoare. $e msura consumului acestor resurse !n vederea ob inerii de produse i servicii, se poate face o delimitare a cheltuielilor respective, delimitare ce corespunde no iunii de "cost#. 'l treilea pas necesar mai ales !n delimitarea cheltuielilor este stabilirea perioadei de referin . ,efini iile i delimitrile de mai sus creeaz premisele pentru definirea i !n elegerea no iunii de "cost#. ;iteratura de specialitate sugereaz frecvent faptul c orice cheltuial devine cost !n cazul !n care este asociat urmtoarelor elemente: resurse consumate, perioad de timp, loc de consum, activitate, produs sau serviciu. $rin urmare, totalitatea cheltuielilor de producie efectuate de o ntreprindere pentru producerea i desfacerea produciei ntr(o anumit perioad de timp, reprezint costul produciei!). ,ac ne referim, !ns la costul pe produs acesta poate fi expresia tuturor consumurilor de resurse delimitate n timp i spaiu i ocazionate de realizarea unui bun/serviciu sau poate reprezenta totalitatea consumurilor de resurse pe care le efectueaz ntreprinderea pentru realizarea unei uniti de produs sau serviciu, n expresie monetar!*. ,e asemenea, costul poate corespunde unui +decupa, al cheltuielilor considerat util din punct de vedere al gestionarului!-. n teoria i practica economic se utilizeaz mai multe c&te'orii de c%eltuieli s&u costuri grupate dup diferite criterii, cele mai importante fiind urmtoarele: .up modul de nregistrare n contabilitate, cheltuielile sunt: - incorporabile 3 corespund unor consumuri normale i sunt !nregistrate at&t !n contabilitatea financiar c&t i !n contabilitatea de gestiune; - neicorporabile 3 nu corespund unor consumuri normale, astfel c ele sunt !nregistrate numai !n contabilitatea financiar; - supletive 3 sunt !nregistrate doar !n contabilitatea de gestiune. /n funcie de modul de repartizare pe purttori cheltuielile se !mpart !n: - cheltuieli directe 3 pot fi individualizate i atribuite !n mod direct unui produs sau unei activit i consumatoare de resurse; - cheltuieli indirecte 3 sunt delimitate pe produs sau activitate !n mod indirect, printr-un procedeu de repartizare. .up dependena lor fa de volumul produciei cheltuielile se grupeaz !n: - cheltuieli variabile 3 variaz !n raport cu volumul produc iei sau al activit ii; - cheltuieli fi%e 3 sunt relativ constante fa de nivelul produc iei sau al activit ii;
9

<.=!rbin, >t.5unea 3 #inteze, studii de caz i teste gril privind aplicarea $'# 0revizuite1($&%# , 4di ia a ))-a, vol.), 4ditura '4''A0, 5ucureti, -112 6 ?.'lin 3 2ontabilitatea de gestiune, 4ditura @ribuna 4conomic, 5ucureti, -11., p..8 =h.A&lceanu, A.0obu, B.=eorgescu 3 'naliz economico(financiar, 4ditura 4conomic, 5ucureti, -116, p. .C2 2 <. Biculescu 3 .iagnostic global strategic, 4ditura 4conomic, 5ucureti, .DDC, p..67

.up relaia cauz(efect! !ntre consumurile de resurse i efectele acestora, costurile pot fi: - costuri determinate 3 sunt costuri aflate !n rela ie direct cu efectul ob inut ; - costuri discre ionare 3 sunt costuri a cror rela ie cu efectul este confuz. .up caracterul lor costurile se grupeaz astfel: - costuri evidente 3 reflect consumurile de resurse eviden iate !n contabilitate; - costuri ascunse 3 costuri suportate efectiv de !ntreprindere, dar care nu sunt eviden iate !n sistemul contabil al !ntreprinderii. .up incidena asupra fluxurilor de trezorerie se delimiteaz: - costuri monetare 3 cuprind cheltuieli care genereaz flu%uri monetare; - costuri nemonetare *calculate+ 3 cuprind cheltuieli care nu genereaz un flu% monetar. .up rolul lor n procesul decizional costurile se !mpart !n: - costuri pertinente sau relevante 3 sunt costuri viitoare evaluate, folosite !n luarea deciziilor i asupra crora se poate ac iona !n raport cu un plan stabilit; - costuri indiferente 3 sunt costuri istorice ce nu mai pot influen a deciziile viitoare i asupra crora nu se mai poate ac iona; - costuri de oportunitate 3 sunt costuri determinate de oportunit ile pierdute sau sacrificate ca rezultat al unei decizii; - costuri marginale sau incrementale 3 sunt costuri suplimentare generate de adoptarea deciziei privind fabricarea unor produse suplimentare. .up apartenena la cele trei stadii generale ale activitii de producie , se disting urmtoarele tipuri de costuri: - costuri de achizi ie 3 cuprind toate cheltuielile specifice stadiului de aprovizionare; - costuri de produc ie 3 cuprind acele cheltuieli ocazionate strict de stadiul producie; - costuri de desfacereEdistribu ie 3 cuprind cheltuielile specifice desfacerii/distribuiei produc iei ob inute. ,ei reprezint numai o parte din posibilit ile de grupare a costurilor, acestea pot oferi informa ii relevante pentru utilizatori, permi &nd o alt viziune de calcula ie i analiz a costurilor, adecvat noilor tendin e ale mediului economic. 5.(. An&li)& r&tei edii & c%eltuielilor ;a nivelul !ntreprinderii, indiferent de profilul acesteia, prezint interes e%plicarea modificrii ratei medii a cheltuielilor, ca e%presie sintetic a eficien ei consumului de resurse pe total sau pe anumite structuri implicate !n calcul. /iind un indicator de eficien , rata medie a cheltuielilor se determin ca raport !ntre nivelul cheltuielilor totale *sau al categoriilor semnificative de cheltuieli+ i un indicator de rezultate *de efect+. n practica analizei economico-financiare se folosesc frecvent urmtoarele rate ale cheltuielilor: - rata medie a cheltuielilor totale
2ht .111 3ex sau 2ht %cht = .111 2' %cht =

unde: 'ht 3 reprezint suma total a cheltuielilor; Fe% 3 produc ia e%erci iului;

'A 3 cifra de afaceri. rata medie a cheltuielilor variabile

2hv .111 3ex sau 2hv %chv = .111 2' %chv =

unde: 'hv 3 reprezint suma cheltuielilor variabile. - rata medie a cheltuielilor fi%e
2h& .111 3ex sau 2h& %ch& = .111 2' %ch& =

n plus, rata medie a cheltuielilor totale se poate determina pe baza mediei aritmetice ponderate, astfel:
%cht =

.11 unde: gi 3 reprezint structura activit ii de produc ie sau v&nzare pe subdiviziuni organizatorice; rchi 3 rata cheltuielilor totale pe structura implicat !n analiz $ornind de la acest model de analiz, cuantificarea influen elor factorilor se realizeaz astfel: - influen a modificrii structurii activit ii g i. rchi 1 g i 1 rchi 1 %cht ( g i ) = .11 .11 <odificarea structurii !n sensul creterii ponderii activit ii aferente sectoarelor cu o rat a cheltuielilor !n perioada de baz mai mare dec&t media pe !ntreprindere determin o cretere a ratei medii a cheltuielilor totale *efect nefavorabil+. - influen a ratei individuale a cheltuielilor totale pe structura implicat !n analiz: %cht ( rchi ) =

rchi

.11 .11 'reterea ratei individuale a cheltuielilor !n toate sectoarele sau doar la cele care de in !n perioada curent o pondere semnificativ a activit ii, contribuie la creterea ratei medii a cheltuielilor totale *efect nefavorabil+.

i.

rchi.

i.

rchi 1

$entru !ntreprinderile care comercializeaz o gam diversificat de produse, cu pre uri i costuri individuale ce variaz !n limite foarte largi, pentru efectuarea unor analize pertinente se poate utiliza modelul: 4i ci .111 %ch = 4i pi unde: Gi 3 reprezint cantitatea v&ndut *!n unit i fizice+; ci 3 costul mediu unitar; pi 3 pre ul mediu de v&nzare unitar.

$lec&nd de la ultima rela ie de calcul, modificarea ratei medii a cheltuielilor fa de o anumit baz de compara ie se e%plic prin: - influen a modificrii structurii produc iei v&ndute*prin intermediul cantit ii+: 4.c1 .111 41 c1 .111 %ch( g i ) = 4. p1 41 p1 <odificarea structurii !n sensul creterii ponderii produselor care au !n perioada de baz o rat individual a costului mai mare dec&t rata medie determin o cretere a ratei cheltuielilor totale *efect nefavorabil+, dup cum o cretere a ponderii produselor care au !n perioada de baz o rat individual a costului mai mic dec&t rata medie determin o scdere a ratei cheltuielilor totale *efect favorabil+. - influen a modificrii pre ului de v&nzare unitar: 4.c1 .111 4.c1 .111 %ch( pi ) = 4. p. 4. p1 'reterea pre ului de v&nzare unitar la toate produsele sau la cele care de in cea mai mare pondere !n cadrul v&nzrilor, determin o scdere a ratei cheltuielilor totale. (itua ia se apreciaz ca favorabil cu condi ia ca aceast cretere a pre urilor s nu fie doar rezultatul infla iei. n sens invers, scderea pre ului de v&nzare unitar la toate produsele sau numai la cele care de in pondere semnificativ !n cadrul activit ii, determin o cretere a ratei cheltuielilor totale, situa ie apreciat ca nefavorabil firmei. - influen a modificrii costului unitar: 4.c. .111 4.c1 .11 %ch( ci ) = 4. p. 4. p. 'reterea costului unitar al tuturor produselor sau doar al celor care de in ponderi semnificative determin o cretere a ratei medii a cheltuielilor totale *efect negativ+, dup cum o scdere a costurilor unitare la toate produsele sau doar la produsele care de in pondere important !n total activitate, genereaz o scdere a ratei medii a cheltuielilor totale *efect pozitiv dac aceast scdere nu afecteaz calitatea produselor+. ,ac se cunoate indicele pre urilor *)p+, indicele volumului fizic *)G+ i indicele costurilor *)c+, aceste informa ii pot fi valorificate !n stabilirea valorii recalculate a cifrei de afaceri *G.p1+, a cheltuielilor *G.c1+ i a ratei medii a cheltuielilor *G.c1EG.p1+, conform rela iilor: 4. p 1 + - 'A recalculat *'A0 H . 4. p. 2' % = 4. p. ; $P = $P 4. p1 sau 4. p1 2' % = $ 3 4 1 p 1 ; $3 = 41 p1
% - 'heltuielile totale recalculate * 2h = 4.c1 + . 4.c. 2h % = 4.c. ; $2 = $2 4.c1

- 0ata medie a cheltuielilor recalculat *0ch0 H


2h % 0ch H 2' %
0

4 c 4 p
.

. 1 1

$entru analiza factorial a ratei medii a cheltuielilor fi%e se utilizeaz modelul: 2h& 2h& %ch& = .111 sau %ch& = .111 3ex 2' Astfel, factorii care pot influen a !n mod direct rata medie a cheltuielilor fi%e sunt: flu%ul de activitate *produc ia e%erci iului sau cifra de afaceri+ i suma cheltuielilor fi%e. 5.*. An&li)& #rinci#&lelor c&te'orii de c%eltuieli $rincipalele categorii de cheltuieli de care depind rezultatele i performan ele unei !ntreprinderi sunt: -cheltuielile de e%ploatare *i !n cadrul acestora se poate acorda o aten ie sporit cheltuielilor cu materiile prime i materialele sau cheltuielilor cu personalul+; -cheltuielile financiare *i !n cadrul acestora merit a fi analizate cheltuielile cu dob&nzile+; - cheltuielile e%traordinare. 5.*.1. An&li)& c%eltuielilor cu &teriile #ri e "i &teri&lele ,at fiind faptul c adesea, cheltuielile cu materiile prime i materialele de in o pondere semnificativ !n totalul cheltuielilor de e%ploatare, analiza economico-financiar a acestei categorii de cheltuieli poate contribui la eficientizarea consumului de resurse !n cadrul !ntreprinderilor. Analiza poate urmri evolu ia acestor cheltuieli prin prisma factorilor de influen , conform urmtorului model:
2hm = 3ex %chm . .111

unde: Fe% 3 reprezint produc ia e%erci iului %chm - rata medie a cheltuielilor cu materiile prime, materialele la .111 lei produc ie 'uantificarea i analiza influen elor factorilor cu ac iune direct se realizeaz pe baza rela iilor: - influen a modificrii produc iei e%erci iului: I'hm *Fe%+ H 3ex. %chm1
. . 3ex1 %chm1 .111 .111

n situa ia men inerii constante a ratei medii a cheltuielilor cu materiile prime, materialele, o cretere a produc iei e%erci iului determin o cretere a cheltuielilor materiale. n general, creterea cheltuielilor reprezint un aspect nefavorabil, dar !n situa ia dat creterea sumei cheltuielilor materiale poate fi justificat economic, cu condi ia ca ritmul creterii produc iei e%erci iului s devanseze creterea acestor cheltuieli. ,e asemenea, reducerea cheltuielilor materiale ca urmare a diminurii volumului produc iei trebuie interpretat cu discernm&nt: o diminuare a activit ii firmei poate fi rezultatul unor disfunc ionalit i. - influen a modificrii ratei medii a cheltuielilor materiale

I'hm * %chm + H 3ex. %chm.

. . 3ex. %chm1 .111 .111

n condi iile men inerii constante a volumului produc iei, creterea ratei medii a cheltuielilor materiale determin o cretere a sumei cheltuielilor cu materiile prime, materialele, ceea ce reprezint un aspect nefavorabil. $e de alt parte, diminuarea ratei medii a cheltuielilor cu materiile prime, materialele, determin o reducere a sumei cheltuielilor cu materiile prime, materialele *efect favorabil care se reflect pozitiv !n rezultatele i rentabilitatea firmei+. 5.*.(. An&li)& c%eltuielilor cu s&l&riile Aceasta poat fi orientat spre: caracterizarea dinamicii absolute i relative a cheltuielilor cu salariile *sau a fondului de salarii+; analiza corela iei dintre dinamica volumului de activitate i a cheltuielilor cu salariile. 5odificarea absolut a fondului de salarii se calculeaz astfel: /s H /s.-/s1 unde: /s. 3 fondul de salarii din perioada curent *sau nivelul realizat+ /s1 3 fondul de salarii din perioada de baza *sau nivelul prevzut+ 'reterea absolut a cheltuielilor cu salariile se e%plic, !n general, prin sporirea salariului mediu tarifar pe unitatea de timp munc. 5odificarea relativ a fondului de salarii se determin astfel6 &s &s $ &s = . sau $ &s ( J ) = . .11 &s 1 &s 1 'naliza corelaiei dintre dinamica volumului de activitate i a fondului de salarii 'reterea mai accentuat a volumului de activitate comparativ cu creterea cheltuielilor cu salariile semnific, din punct de vedere economic, o folosire eficient a resurselor umane disponibile. 2'. &s. $ 2' > $ &s , > 2'1 &s1 sau 3ex. &s $ 3ex > $ &s , > . 3ex1 &s 1 $entru caracterizarea general a legturii dintre cei doi indicatori se folosete indicele de corela ie *)c+ calculat dup rela ia: $ $ $c = &s sau $c = s $7 $ 2' (itua ia este favorabil dac )cK.. 0espectarea acestei condi ii se concretizeaz !n: - reducerea ratei cheltuielilor cu salariile *0s+ la .111 lei 'A &s. &s 1 %s = %s. %s 1 = 2' 2' .111 1 . - realizarea de economii relative la fondul de salarii:
8 = 2'. %s. %s1

. .111

,e asemenea, !n practica analizei cheltuielilor prezint importan determinarea unui nivel al cheltuielilor cu salariile condi ionat de volumul de activitate, astfel:

&s a =

&s 1 $ 3 .11

unde: /sa 3 reprezint fondul de salarii admisibil; )F 3 indicele volumului de activitate; 5.*.*. An&li)& c%eltuielilor +in&nci&re n ansamblul cheltuielilor financiare, dob&nzile de in adesea, o pondere important ca urmare a faptului c !mprumutul reprezint una din sursele de finan are a activit ilor, ponderea lui fiind dependent de natura sectorului de activitate, de durata de rota ie a activelor circulante, de eficien a e%ploatrii, de capacitatea de autofinan are a firmei. Analiza cheltuielilor pentru dob&nzi are la baz formula *simplificat+:
2hd = 2' %d . .111

unde: 'hd 3 cheltuieli cu dob&nzile 'A 3 cifra de afaceri 0d 3 rata medie a cheltuielilor cu dob&nzile. $otrivit acestui model de analiz, modificarea cheltuielilor totale privind dob&nzile se e%plic pe seama celor doi factori cu influen direct, astfel: - influen a modificrii cifrei de afaceri: I'hd *'A+ H 2'. %d 1
. . 2'1 %d 1 .111 .111

n situa ia men inerii constante a ratei medii a cheltuielilor financiare privind dob&nzile, creterea flu%ului de activitate *cifra de afaceri+ determin o cretere a cheltuielilor totale, dup cum, o scdere a cifrei de afaceri poate influen a !n sensul reducerii cheltuielile totale cu dob&nzile. (itua ia creterii cheltuielilor se apreciaz ca justificat din punct de vedere economic at&ta timp c&t creterea cifrei de afaceri nu este devansat de creterea cheltuielilor privind dob&nzile. - influen a modificrii ratei medii a cheltuielilor cu dob&nzile I'hd * %d + H 2'. %d .
. . 2'. %d 1 .111 .111

n condi iile men inerii constante a cifrei de afaceri, o cretere a ratei cheltuielilor cu dob&nzile genereaz o cretere a cheltuielilor totale privind dob&nzile *efect nefavorabil+, dup cum o scdere a ratei medii a cheltuielilor cu dob&nzile determin a scdere a sumei cheltuielilor cu dob&nzile *efect favorabil+.

S-ar putea să vă placă și