Sunteți pe pagina 1din 1

* S.C. xxxxxxxx S.R.L.

*
Sediu social: Str ., Nr ..,., sector ........., ................; Nr.Registrul Comertului: ..............; Cod Fiscal: ............

ADEVERINTA

Se adevereste ca ..............., domiciliat in ..................., Nr ...., ....Jud. ......., posesor al cartii de identitate:seria ......... , nr. .............., eliberat de ......... , la data de ............., CN ................. are calitatea de salariat incepand cu data de ..............., i s!a retinut si virat lunar contributia pentru asi"urarile sociale de sanatate, potrivit #e"ii nr. $%&'(() privind re*orma in domeniul sanatatii, cu modi*icarile si completarile ulterioare. ersoana mai sus mentionata nu *i"urea+a in evidentele noastre cu coasi"urat. re+enta adeverinta are o perioada de valabilitate de , luni de la data emiterii. Sub sanctiunile aplicate *aptei de *als in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete. lata contributiei de sanatate se *ace lunar in contul .............. desc-is la Tre+oreria ........... An"a.atul nu a bene*iciat de concediu medical acest an. Adeverinta e eliberata pentru a!i servi la medicul de *amilie.

Director Economic
............................

S-ar putea să vă placă și