Sunteți pe pagina 1din 19

S.C. CLIPPERTON S.R.

L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE
NECESARA EMITERII AUTORIZATIEI DE MEDIU
PENTRU ACTIVITATEA : TRANSPORTUL DESEURILOR PERICULOASE
- S.C CLIPPERTON S.R.L -
1
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

1. DATE GENERALE
/ucrarea 11Fisa de 2re3e4tare si declaratie5 a SC C/')).#T(0 S#/ 2e4tru tra4s2ortul deseurilor 2ericuloase a 6ost
i4tocmita i4 co46ormitate cu co4ti4utul cadru di4 -4exa a ''+a a (rdi4ului 4r. 1"9$/200" 2e4tru a2ro7area )rocedurii de
emitere a autori3atiei de mediu1 cu res2ectarea 2re8ederilor (rdo4a4tei de &rge4ta 4r. 195/2005 2ri8i4d 2rotectia mediului1
a2ro7ata 2ri4 /egea 4r. 2%5/200%1 cu modi6icarile si com2letarile ulterioare.
Date de identificae a !"cietatii
9 ,e4umire societatii: SC C/')).#T(0 S#/
9 -dresa : sediu social ;: Com. Joita 1 Jud. Giurgiu 1 Calea Bucuresti 0r. !5 1 #oma4ia
9 Certi6icat de '4registrare Fiscala seria #( 4r. 2$1929 eli7erat de (6iciul #egistrului Comertului de 2e li4ga Tri7u4alul Giurgiu
9 Cod u4ic de i4registrare: 2$1929 < atri7ut 6iscal: #(
9 0umar de ordi4e i4 registrul comertului: J52 /9$% /200$ .
9 Cod 'B-0: #($$(T)*112000!15!%1#(01
9 Ba4ca: (T) B-0= > S&C&#S-/- ,#&?&/ T-B.#.'
9 Tele6o4:021.1!.0.25 < 6ax 021.1!.0.25 mail : o66ice@cli22erto4.ro
9 )ersoa4a de co4tact: Crac Cristi4a 1 ,irector .xecuti8 + tel : 0"0.1%0.1"5
Ste6a4escu ,. ,umitru 1 co4silier de sigura4ta > tel : 0"5!.111.%%%
P"fi#$# %inci%a# de acti&itate
9 acti8itatea 2ri4ci2ala este tra4s2ort rutier de mar6uri1 C(, C-.0 911 re8 2
9 acti8itatea co46orm -ctului co4stituti8 este tra4s2ort rutier de mar6uri 2ericuloase1 C(, C-.0 !$12 1 re8 1
-cti8itatea de tra4s2ort rutier se de6asoara la 4i8elul i4tregului teritoriu al #oma4iei. '4 2erioadele i4 care auto8eAiculele
u4 8or 6i im2licate i4 acti8itatea de tra4s2ort acestea 8or 6i garate.
-m2lasame4tul1 locul gararii masi4ilor du2a 6i4ali3area tra4s2ortului de deseuri 2ericuloase este situat i4 Bucuresti <
Bdul. Timisoara 0r. 59 1 Sector % i4 curtea com2a4iei SC C/')).#T(0 S#/ 1 a8a4d su2ra6ata de 1!0 m2 aceasta 6ii4d
su2ra8egAeata 8ideo 2 / 2 A < " / " 3ile cu ajutorul u4ui sistem 6ormat di4 1% camere 1 ilumi4ata cores2u43ator si
i42rejmuita cu u4 gard de a2rox 2 m di4 2laci de 7eto4 . )lat6orma este 2re8a3uta cu rigole 4ecesare colectari a2ei 6lu8iale
F"'a de %"%ietate
SC C/')).#T(0 S#/ este societate cu ca2ital i4tegral 2ri8at
A#i'entaea c$ ca($anti
Se 6ace i4 statii de alime4tare autori3ate di4 2u4ct de 8edere al 2rotectiei mediului.
Re)i'$# de #$c$ :ore/3i1 3ile/sB2tBmC4B1 3ile/a4; :
2 ore/3i< " 3ile/ sa2tama4a< !%5 3ile / a4 :4o4+sto2;.
Se res2ecta 2re8ederile (rdo4a4tei de &rge4ta 4r. !"/ 200" actuali3ata 2ri8i4d sta7ilirea 2erioadelor de co4ducere si a
2erioadelor de odiA4a ale co4ducatorilor 8eAiculelor care e6ectuea3a tra4s2orturi rutiere 4atio4ale.
*. DATE SPECIFICE ACTIVITATII
*.1. Pe+entaea acti&itatii
Tra4s2ortul deDeurilor 2ericuloase se 6ace de la 2roducator sau deEi4Btor cBtre 7e4e6iciar/8alori6icator sau elimi4ator
autori3at1 a8C4d toate a2ro7Brile 4ecesare cerute co46orm 2re8ederilor legale 2e4tru des6BDurarea acestei acti8itBEii.
Tra4s2ortul se reali3ea3a cu ajutorul u4ui auto8eAicul s2ecial 0 ! : auto8eAicul > cister4a / ca2acitatea masi4i este de
,.-.. c'/ ; 1 marca IVECO 0 S.%.A 1 model EUROCARGO - ML 1-. E *1 0 MORO 1 cu o su2rastructura FARID
INDUSTRIE S.%.A - DIVISIONE MORO 0 1I2 1 dotata cu o 2om2a de 8id 4ecesara 8ida4jari deseurilor 2ericuloase 1 6ara
com2artime4t de a2a curata si 2om2a de i4alta 2resiu4e . -cest mijloc de tra4s2ort este autori3at de catre -utoritate #utiera
#oma4a 1 A.R.R 2 3#egistrul -uto #oma4 1 R.A.R 2 si de catre S.C.')#(CF'? S.- 0 GRUPUL ADR ORGANISM DE
2
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

CERTIFICARE SI INSPECTIE 1 cu res2ectarea stricta a 2rescri2tilor A.D.R 1 Ac"d$# e$"%ean efeit" #a tan!%"t$#
$tie intenati"na# a# 'af$i#" %eic$#"a!e 2 2e4tru tra4s2ortul deseurilor 2ericuloase .
*.*. De!cieea acti&itatii

Acti&itatii#e %inci%a#e de tan!%"t de!e$i 4 'af$i a#e !"cietatii S.C CLIPPERTON S.R.L !$nt $'at"ae#e :
- colectare i transport ape uzate epurate corespunzator, conform H.G. nr. 351/2005 si H.G. nr.
352/2005, din categoriile: menajere, urbane, industriale, meteorice (golire rezervoare septice,
sta ii de preepurare ape uzate, .etc. ) i evacuarea acestora n punctele de deversare stabilite
de operatorii re elelor de canalizare ;
- C"#ectaea !i tan!%"t$# e+id$i#" din !e%aat"ae#e de 5id"ca($i de #a !tatii#e de a#i'entae c$
c"'($!ti(i#i.
- C"#ectaea !i tan!%"t$# e+id$i#" din decant"ae#e de deni!i%ae de #a !%a#at"ii#e a$t"
- C"#ectaea !i tan!%"t$# )a!i'i#" din !e%aat"ae#e de )a!i'i a#i'entae .
- C"#ectaea !i tan!%"t$# !#a'$i#" e+id$i#" %"&enite din de+afectaea !i c$ataea e+e&"e#" de
c"'($!ti(i#i
- Etc.
*./O(#i)a6ii %i&id tan!%"t$# de7e$i#" %eic$#"a!e 7i ne%eic$#"a!e c"nf"' 8G n. 1.91 din 1...,.*..-:
+ tra4s2ortul deDeurilor se reali3ea3B 4umai cBtre o2eratorii eco4omici care deEi4 autori3aEie de mediu co46orm legislaEiei
G4 8igoare 2e4tru acti8itBEile de colectare/stocare tem2orarB/8alori6icare/elimi4are1 iar 2e durata tra4s2ortului deDeurile 8or 6i
G4soEite de docume4te :6ormular a4exa 4r. 2 di4 FG 4r. 10%1/10.09.200$; di4 care sB re3ulte deEi4Btorul1 desti4atarul1 ti2urile de
deDeuri1 locul de G4cBrcare1 desti4aEie1 ca4titatea de deDeuri1 autori3aEia de mediu deEi4utB<
+ 2e4tru deDeurile 2ericuloase colectate G4 ca4titate mai mare de 1 to4a/a4 tra4s2ortul se e6ectuea3B 2e 7a3a 6ormularului
2e4tru a2ro7area tra4s2ortului deDeurilor 2ericuloase Di a 6ormularului de ex2ediEie/tra4s2ort deDeuri 2ericuloase :a4exele 4r. 1 Di
2 di4 FG 4r. 10%1/10.09.200$;< SC F-#=-S+#(+T#-0S S#/
+ 2e4tru deDeurile 2ericuloase colectate G4 ca4titate mai mica de 1 to4a/a4 tra4s2ortul se e6ectuea3B 2e 7a3a 6ormularului
de ex2editie/tra4s2ort deDeuri 2ericuloase :a4exa 4r. 2 di4 FG 4r. 1.0%1/10.09.200$;<
Tra4s2ortul deDeurilor 2ericuloase 2e4tru colectare sau 2e4tru stocare tem2orarB H4 ca3ul G4 care deDeurile 2ericuloase
su4t tra4s2ortate cBtre u4 deEi4Btor tem2orar G4 8ederea colectBrii sau stocBrii tem2orare reali3ate G4 co4diEiile legii1 tra4s2ortul
deDeurilor 2ericuloase se reali3ea3B G4 douB eta2e:
+ eta2a a '+a: tra4s2ortul deDeurilor 2ericuloase de la ex2editor la deEi4Btorul tem2orar al deDeurilor 2ericuloase care
reali3ea3B colectarea sau stocarea tem2orarB a acestora<
+ eta2a a ''+a: tra4s2ortul deDeurilor 2ericuloase de la deEi4Btorul tem2orar al deDeurilor 2ericuloase cBtre desti4atarul
6i4al al deDeurilor 2ericuloase care reali3ea3B tratarea1 8alori6icarea sau elimi4area deDeurilor 2ericuloase.
H4 2rima eta2B1 deEi4Btorul tem2orar al deDeurilor 2ericuloase este desti4atar1 iar G4 cea de+a doua eta2B deEi4Btorul
tem2orar al deDeurilor 2ericuloase este ex2editor.)e4tru 6iecare eta2B di4tre cele douB 2re8B3ute mai sus tra4s2ortul deDeurilor
2ericuloase se reali3ea3B cu res2ectarea 2re8ederilor FG 10%1/200$1 com2leteta4du+se G4 mod cores2u43Btor 6ormularele
2re8B3ute G4 a4exele 4r.1 Di 2.
!
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

De7e$i tan!%"tate:
)e 7a3a ex2erti3elor e6ectuate de catre autoritatile roma4e 1 se atesta ca su2rastructura s2eciali3ata cores2u4de
co4structi8 si 6u4ctio4al acordului ADR 2e4tru tra4s2ortul urmatoarelor mar6uri / clase 1 A.D.R. 2 :
c"nf. C"d ci!tena 1 L:;8 2 !i di!%"+itii#" !%ecia#e 1 TU 1< = TE 1, 2
NUMAI CLASELE / !i 4 !a$ ,
C"nf"' 8G -<94*..*3 SC CLIPPERTON SRL %e&i+i"nea+a a tan!%"ta in %inci%a# $'at"ae#e ti%$i de
de!e$i :
01 DESEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA
MINIERA SI A CARIERELOR SI DE LA
TRATAREA FIZICA SI CHIMICA A MINERALELOR
01 03 deseuri de la procesarea fizica si chimica a
minereurilor metalifere
01 03 05* alte reziduuri cu continut de substante
periculoase
01 03 06 reziduuri, altele decat cele specificate la 01
03 04 si 01 03 05
01 03 07* alte deseuri cu continut de substante
periculoase de la procesarea fizica si chimica a
minereurilor metalifere
01 03 09 namoluri rosii de la producerea aluminei,
altele decat cele specificate la 01 03 07
01 03 99 alte deseuri nespecificate
01 04 deseuri de la procesarea fizica si chimica a
minereurilor nemetalifere
01 04 07* deseuri cu continut de substante periculoase
de la procesarea fizica si chimica a minereurilor
nemetalifere
01 04 08 deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele
decat cele specificate la 01 04 07
01 04 09 deseuri de nisip si argila
01 04 11 deseuri de la procesarea lesiei si rocilor care
contin saruri, altele decat cele specificate la 01 04 07
01 04 1 reziduuri si alte deseuri de la spalarea si
purificarea minereurilor, altele decat cele specificate la
01 04 07 si 01 04 11
01 04 13 deseuri de la taierea si slefuirea pietrei, altele
decat cele specificate la 01 04 07 01 04 99 alte deseuri
nespecificate
01 05 noroaie de fora! si alte deseuri de la forare
01 05 04 deseuri si noroaie de fora! pe baza de apa
dulce
01 05 05* deseuri si noroaie de fora! cu continut de
uleiuri
01 05 06* noroaie de fora! si alte deseuri de forare cu
continut de substante periculoase
01 05 07 noroaie de fora! si deseuri cu continut de
baritina, altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01
05 06
01 05 08 noroaie de fora! si deseuri cu continut de
cloruri, altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05
06
01 05 99 alte deseuri nespecificate
2 DESEURI DIN AGRICULTURA,
HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA,
VANATOARE SI PESCUIT, DE LA PREPARAREA SI
PROCESAREA ALIMENTELOR

0 01 01 namoluri de la spalare si curatare
0 01 06 de!ectii animaliere "materii fecale, urina,
inclusi# resturi de paie$ colectate separat si tratate in
afara incintei
0 01 07 deseuri din e%ploatarea forestiera
0 01 08* deseuri agrochimice cu continut de substante
periculoase
0 01 09 deseuri agrochimice, altele decat cele
specificate la 0 01 08
0 01 99 alte deseuri nespecificate
0 0 deseuri de la prepararea si procesarea carnii,
pestelui si altor alimente de origine animala
0 0 01 namoluri de la spalare si curatare
0 0 04 namoluri de la epurarea efluentilor proprii

C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

0 0 99 alte deseuri nespecificate
0 03 deseuri de la prepararea si procesarea
fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile,
pulberii de cacao, cafelei, ceaiului si tutunului&
producerea conser#elor& prepararea si fermentarea
dro!diei si e%tractului de dro!die si melasei
0 03 01 namoluri de la spalare, curatare, deco!ire,
centrifugare si separare
0 03 0 deseuri de agenti de conser#are
0 03 03 deseuri de la e%tractia cu sol#enti
0 03 05 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
0 03 99 alte deseuri nespecificate
0 04 01 namoluri de la curatarea si spalarea sfeclei
de zahar
0 04 0 deseuri de carbonat de calciu
0 04 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
0 04 99 alte deseuri nespecificate
0 05 deseuri din industria produselor lactate
0 05 01 materii care nu se preteaza consumului sau
procesarii
0 05 0 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
0 05 99 alte deseuri nespecificate
0 06 deseuri din industria produselor de panificatie
si cofetarie
0 06 01 materii care nu se preteaza consumului sau
procesarii
0 06 03 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
0 06 99 alte deseuri nespecificate
0 07 deseuri de la producerea bauturilor alcoolice
si nealcoolice"e%ceptand cafeaua, ceaiul si cacaua$
0 07 01 deseuri de la spalarea, curatarea si
prelucrarea mecanica a materiei prime
0 07 0 deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice
0 07 03 deseuri de la tratamente chimice
0 07 04 materii care nu se preteaza consumului sau
procesarii
0 07 05 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta
0 07 99 alte deseuri nespecificate

03 DESEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI
SI PRODUCEREA PLACILOR SI MOBILEI,
PASTEI DE HARTIE, HARTIEI SI CARTONULUI

03 01 deseuri de la procesarea lemnului si
producerea placilor si mobilei
03 01 99 alte deseuri nespecificate
03 0 deseuri de la conser#area lemnului
03 0 01* agenti de conser#are organici nehalogenati
pentru lemn
03 0 0* agenti de conser#are organoclorurati pentru
lemn
03 0 03* agenti de conser#are organometalici pentru
lemn
03 0 04* agenti de conser#are anorganici pentru lemn
03 0 05* alti agenti de conser#are pentru lemn, cu
continut de substante periculoase
03 0 99 alti agenti de conser#are pentru lemn,
nespecificati
03 03 deseuri de la producerea si procesarea pastei
de hartie, hartiei cartonului
03 03 0 namoluri de lesie #erde "de la recuperarea
solutiilor de fierbere$
03 03 05 namoluri de la eliminarea cernelii din procesul
de reciclare ahartiei
03 03 09 deseuri de namol de caustificare
03 03 10 fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu
continut de fibre, material de umplutura, cretare
03 03 11 namoluri de la epurarea efluentilor proprii,
altele decat cele specificate la 03 03 10
03 03 99 alte deseuri nespecificate

04 DESEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI,
BLANARIEI SI TEXTILA

04 01 deseuri din industriile pielariei si blanariei
04 01 06 namoluri, in special de la epurarea efluentilor
in incinta cucontinut de crom
04 01 07 namoluri, in special de la epurarea efluentilor
in incinta fara continut de crom
04 01 99 alte deseuri nespecificate
04 0 deseuri din industria te%tila
04 0 10 materii organice din produse naturale
"grasime, ceara$
04 0 14* deseuri de la finisare cu continut de sol#enti
organici
04 0 15 deseuri de la finisare cu alt continut decat cel
specificat la 04 0 14
04 0 16* coloranti si pigmenti cu continut de substante
periculoase
04 0 17 coloranti si pigmenti, altii decat cei specificati
la 04 0 16
04 0 19* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta
cu continut de substante periculoase
04 0 0 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
altele decat cele specificate la 04 0 19
04 0 99 alte deseuri nespecificate

05 DESEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI,
PURIFICAREA GAZELOR NATURALE SI
5
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR

05 01 deseuri de la rafinarea petrolului
05 01 0* slamuri de la desalinizare
05 01 03* slamuri din rezer#oare
05 01 04* namoluri acide alchilice
05 01 05* reziduuri uleioase
05 01 06* namoluri uleioase de la operatiile de
intretinere a instalatiilor si echipamentelor
05 01 07* gudroane acide
05 01 08* alte gudroane
05 01 09* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta
cu continut de substante periculoase
05 01 10 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
altele decat cele specificate la 05 01 09
05 01 11* deseuri de la spalarea combustibililor cu
baze
05 01 1* acizi cu continut de uleiuri
05 01 13 namoluri de la cazanul apei de alimentare
05 01 14 deseuri de la coloanele de racire
05 01 15* argile de filtrare epuizate
05 01 16 deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea
petrolului
05 01 99 alte deseuri nespecificate
05 06 deseuri de la tratarea pirolitica a carbunilor
05 06 01* gudroane acide
05 06 03* alte gudroane
05 06 04 deseuri de la coloanele de racire
05 06 99 alte deseuri nespecificate
05 07 99 alte deseuri nespecificate
07 0 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 0 03* sol#enti organici halogenati, lichide de
spalare si solutii muma
07 0 04* alti sol#enti organici, solutii de spalare si
solutii muma
07 0 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de
reactie
07 0 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 0 09* turte de filtrare halogenate si absorbanti
epuizati
07 0 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
cu continut desubstante periculoase
07 0 1 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
altele decat cele specificate la 07 0 11
07 0 14* deseuri de aditi#i cu continut de substante
periculoase
07 0 15 deseuri de aditi#i, altele decat cele specificate
la 07 0 14
07 0 16* deseuri cu continut de siliconi periculosi
07 0 17 deseuri cu continut de siliconi altele decat
cele mentionate la 07 0 16*
07 0 99 alte deseuri nespecificate
07 03 deseuri de la ''() #opselelor si pigmentilor
organici "cu e%ceptia 06 11$
07 03 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 03 03* sol#enti organici halogenati, lichide de
spalare si solutii muma
07 03 04* alti sol#enti organici, lichide de spalare si
solutii muma
07 03 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
cu continut de substante periculoase
07 03 1 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
altele decat cele specificate la 07 03 11
07 03 99 alte deseuri nespecificate
07 04 deseuri de la ''() produselor de protectie a
instalatiilor "cu e%ceptia 0 01 08 si 0 01 09$, agentilor
de conser#are a lemnului "cu e%ceptia 03 0$ si altor
biocide
07 04 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 04 03* sol#enti organici halogenati, lichide de
spalare si solutii muma
07 04 04* alti sol#enti organici, lichide de spalare si
solutii muma
07 04 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 04 11* namoluri de la tratarea efluentilor in incinta,
cu continut de substante periculoase
07 04 1 namoluri de la tratarea efluentilor in incinta,
altele decat cele specificate la 07 04 11
07 04 99 alte deseuri nespecificate
06 07 99 alte deseuri nespecificate
06 08 deseuri de la ''() siliconului si a deri#atilor
din silicon
06 08 0* deseuri cu continut de siliconi periculosi
06 08 99 alte deseuri nespecificate
06 09 03* deseuri pe baza de calciu care contin sau
sunt contaminate cu substante periculoase
06 09 04 deseuri pe baza de calciu, altele decat cele
specificate la 06 09 03
06 09 99 alte deseuri nespecificate

06 10 deseuri de la ''() produselor chimice cu
azot, procesele chimice cu azot si obtinerea
ingrasamintelor
06 10 0* deseuri cu continut de substante periculoase
06 10 99 alte deseuri nespecificate
06 11 deseuri de la producerea pigmentilor
anorganici si a opacizantilor
06 11 01 deseuri pe baza de calciu de la producerea
bio%idului de titan
06 11 99 alte deseuri nespecificate
%
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

06 13 deseuri de la procese chimice anorganice fara
alta specificatie
06 13 04* deseuri de la procesele cu azbest
06 13 99 alte deseuri nespecificate

07 DESEURI DIN PROCESE CHIMICE
ORGANICE

07 01 deseuri de la producerea, prepararea,
furnizarea si utilizarea "''()$
produsilor chimici organici de baza
07 01 01* solutii apoase de spalare si solutii muma
07 01 03* sol#enti organici halogenati, lichide de
spalare si solutii muma
07 01 04* alti sol#enti organici, lichide de spalare si
solutii muma
07 01 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de
distilare si reactie
07 01 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de
distilare si reactie
07 01 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
cu continut de substante periculoase
07 01 1 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
altele decat cele specificate la 07 01 11
07 01 99 alte deseuri nespecificate

07 05 deseuri de la ''() produselor farmaceutice
07 05 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 05 03* sol#enti organici halogenati, lichide de
spalare si solutii muma
07 05 04* alti sol#enti organici, lichide de spalare si
solutii muma
07 05 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de
reactie
07 05 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 05 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
cu continut de substante periculoase
07 05 1 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
altele decat cele specificate la 07 05 11
07 05 99 alte deseuri nespecificate

07 06 deseuri de la ''() grasimilor, unsorilor,
sapunurilor, detergentilor, dezinfectantilor si produselor
cosmetice
07 06 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 06 03* sol#enti organici halogenati, lichide de
spalare si solutii muma
07 06 04* alti sol#enti organici, lichide de spalare si
solutii muma
07 06 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de
reactie
07 06 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 06 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
cu continut de substante periculoase
07 06 1 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
altele decat cele specificate la 07 06 11
07 06 99 alte deseuri nespecificate

07 07 deseuri de la ''() produselor chimice
innobilate si a produselor chimice nespecificate in lista
07 07 01* lichide apoase de spalare si solutii muma
07 07 03* sol#enti organici halogenati, lichide de
spalare si solutii muma
07 07 04* alti sol#enti organici, lichide de spalare si
solutii muma
07 07 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de
reactie
07 07 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie
07 07 11* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
cu continut de substante periculoase
07 07 1 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
altele decat cele specificate la 07 07 11
07 07 99 alte deseuri nespecificate

08 DESEURI DE LA PRODUCEREA,
PREPARAREA, FURNIZAREA SI UTILIZAREA
PPFU!
STRATURILOR DE ACOPERIRE VOPSELE, LACURI
SI EMAILURI VITROASE!, A
ADEZIVILOR, CLEIURILOR SI CERNELURILOR
TIPOGRAFICE

08 01 deseuri de la ''() #opselelor si lacurilor si
indepartarea acestora
08 01 11* deseuri de #opsele si lacuri cu continut de
sol#enti organici sau alte substante periculoase
08 01 1 deseuri de #opsele si lacuri, altele decat cele
specificate la 08 01 11
08 01 13* namoluri de la #opsele si lacuri cu continut de
sol#enti organici sau alte substante periculoase
08 01 14 namoluri de la #opsele si lacuri, altele decat
cele specificate la 08 01 13
08 01 15* namoluri apoase cu continut de #opsele si
lacuri si sol#enti organici sau alte substante periculoase
08 01 16 namoluri apoase cu continut de #opsele si
lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 15
08 01 17* deseuri de la indepartarea #opselelor si
lacurilor cu continut de sol#enti organici sau alte
substante periculoase
08 01 18 deseuri de la indepartarea #opselelor si
lacurilor, altele decat cele specificate la 08 01 17
"
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

08 01 19* suspensii apoase cu continut de #opsele si
lacuri si sol#enti organici sau alte substante periculoase
08 01 0 suspensii apoase cu continut de #opsele si
lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 19
08 01 1* deseuri de la indepartarea #opselelor si
lacurilor
08 01 99 alte deseuri nespecificate
08 0 deseuri de la ''() altor materiale de
acoperire "inclusi# materiale ceramice$
08 0 0 namoluri apoase cu continut de materiale
ceramice
08 0 03 suspensii apoase cu continut de materiale
ceramice
08 0 99 alte deseuri nespecificate

08 03 deseuri de la ''() cernelurilor tipografice
08 03 07 namoluri apoase cu continut de cerneluri
08 03 08 deseuri lichide apoase cu continut de
cerneluri
08 03 1* deseuri de cerneluri cu continut de substante
periculoase
08 03 13 deseuri de cerneluri, altele decat cele
specificate la 08 03 1
08 03 14* namoluri de cerneluri cu continut de
substante periculoase
08 03 15 namoluri de cerneluri, altele decat cele
specificate la 08 03 14
08 03 17
08 03 19* ulei de dispersie
08 03 99 alte deseuri nespecificate
08 04 deseuri de la ''() adezi#ilor si cleiurilor
"inclusi# produsele impermeabile$
08 04 09* deseuri de adezi#i si cleiuri cu continut de
sol#enti organici sau alte substante periculoase
08 04 10 deseuri de adezi#i si cleiuri, altele decat cele
specificate 08 04 09
08 04 11* namoluri de adezi#i si cleiuri cu continut de
sol#enti organici sau alte substante periculoase
08 04 1 namoluri de adezi#i si cleiuri, altele decat cele
specificate la 08 04 11
08 04 13* namoluri apoase cu continut de adezi#i si
cleiuri si sol#enti organici sau alte substante periculoase
08 04 14 namoluri apoase cu continut de adezi#i si
cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 13
08 04 15* deseuri lichide apoase cu continut de adezi#i
si cleiuri si sol#enti organici sau alte substante
periculoase
08 04 16 deseuri lichide apoase cu continut de adezi#i
si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 15
08 04 17* ulei de colofoniu
08 04 99 alte deseuri nespecificate
08 05 alte deseuri nespecificate in 08
08 05 01* deseuri de izocianati

0" DESEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 deseuri din industria fotografica
09 01 01* de#elopanti pe baza de apa si solutii de
acti#are
09 01 0* solutii de de#elopare pe baza de apa pentru
placile offset
09 01 03* solutii de de#elopare pe baza de sol#enti
09 01 04* solutii de fi%are
09 01 05* solutii de albire si solutii de albire fi%atoare
09 01 13* deseuri apoase lichide de la recuperarea in
incinta a argintului, altele decat cele specificate la 09 01
06
09 01 99 alte deseuri nespecificate

10 DESEURI DIN PROCESELE TERMICE

10 01 deseuri de la centralele termice si de la alte
instalatii de combustie "cu e%ceptia 19$
10 01 07 namoluri pe baza de calciu, de la
desulfurarea gazelor de ardere
10 01 18* deseuri de la spalarea gazelor cu continut de
substante periculoase
10 01 19 deseuri de la spalarea gazelor, altele decat
cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 si 10 01 18
10 01 0* namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
cu continut de substante periculoase
10 01 1 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta,
altele decat cele specificate la 10 01 0
10 01 * namoluri apoase de la spalarea cazanului de
ardere cu continut de substante periculoase
10 01 3 namoluri apoase de la spalarea cazanului de
ardere, altele decat cele specificate la 10 01
10 01 4 nisipuri de la paturile fluidizate
10 01 5 deseuri de la depozitarea combustibilului si
de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile
termice
10 01 6 deseuri de la epurarea apelor de racire
10 01 99 alte deseuri nespecificate
10 0 deseuri din industria siderurgica
10 0 01 deseuri de la procesarea zgurii
10011* deseuri de la epurarea apelor de racire cu
continut de uleiuri
$
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

10 0 1 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele
decat cele specificate la 10 0 11
10 0 13* namoluri si turte de filtrare de la epurarea
gazelor cu continut de substante periculoase
10 0 14 namoluri si turte de filtrare, altele decat cele
specificate la 10 0 13
10 0 15 alte namoluri si turte de filtrare
10 0 99 alte deseuri nespecificate

10 03 deseuri din metalurgia termica a aluminiului
10 03 16 cruste, altele decat cele specificate la 10 03 15
10 03 5* namoluri si turte de filtrare de la epurarea
gazelor cu continut de substante periculoase
10 03 6 namoluri si turte de filtrare de la epurarea
gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 5
10 03 7* deseuri de la epurarea apelor de racire cu
continut de ulei
10 03 8 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele
decat cele specificate la 10 03 7
10 03 9* deseuri de la epurarea zgurilor saline si
scoriile negre cu continut de substante periculoase
10 03 30 deseuri de la epurarea zgurilor saline si
scoriile negre, altele decat cele specificate la 10 03 9
10 03 99 alte deseuri nespecificate
10 04 deseuri din metalurgia termica a plumbului
10 04 07* namoluri si turte de filtrare de la epurarea
gazelor
10 04 09* deseuri de la epurarea apelor de racire cu
continut de ulei
10 04 10 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele
decat cele specificate la 10 04 09
10 04 99 alte deseuri nespecificate
10 05 deseuri din metalurgia termica a zincului
10 05 01 zguri de la topirea primara si secundara
10 05 03* praf din gazul de ardere
10 05 04 alte particule si praf
10 05 05* deseuri solide de la epurarea gazelor
10 05 06* namoluri si turte de filtrare de la epurarea
gazelor
10 05 08* deseuri de la epurarea apelor de racire cu
continut de ulei
10 05 09 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele
decat cele specificate la 10 05 08
10 05 10* scorii si cruste care sunt inflamabile sau emit,
in contactul cu apa, gaze inflamabile in cantitati
periculoase
10 05 11 scorii si cruste, altele decat cele specificate la
10 05 10
10 05 99 alte deseuri nespecificate

10 06 deseuri din metalurgia termica a cuprului
10 06 07* namoluri si turte de filtrare de la epurarea
gazelor
10 06 09* deseuri de la epurarea apelor de racire cu
continut de ulei
10 06 10 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele
decat cele specificate la 10 06 09
10 06 99 alte deseuri nespecificate
10 07 deseuri din metalurgia termica a argintului,
aurului si platinei
10 07 05 namoluri si turte de filtrare de la epurarea
gazelor
10 07 07* deseuri de la epurarea apelor de racire cu
continut de ulei
10 07 08 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele
decat cele specificate la 10 07 07
10 07 99 alte deseuri nespecificat
10 08 deseuri din metalurgia termica a altor
neferoase
10 08 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea
gazelor de ardere cu
continut de substante periculoase
10 08 18 namoluri si turte de filtrare de la epurarea
gazelor de ardere,altele decat cele mentionate la 10 08
17
10 08 19* deseuri de la epurarea apelor de racire cu
continut de ulei
10 08 0 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele
decat cele mentionate la 10 08 19
10 08 99 alte deseuri nespecificate
10 09 11* alte particule care contin substante
periculoase
10 09 1 alte particule decat cele specificate la 10 09
11
10 09 13* deseuri de lianti cu continut de substante
periculoase
10 09 14 deseuri de lianti, altele decat cele specificate
la 10 09 13
10 09 15* deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor,
cu continut de substante periculoase
10 09 16 deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor,
altele decat cele specificate la 10 09 15
10 09 99 alte deseuri nespecificate
10 10 13* deseuri de lianti cu continut de substante
periculoase
10 10 14 deseuri de lianti, altele decat cele specificate
la 10 10 13
10 10 15* deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor,
cu continut de substante periculoase
10 10 16 deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor,
altele decat cel specificate la 10 10 15
9
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

10 10 99 alte deseuri nespecificate
10 11 deseuri de la producerea sticlei si a produselor
din sticla
10 11 10 deseuri de la prepararea amestecurilor,
anterior procesarii termice, altele decat cele specificate
la 10 11 09
10 11 13* namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu
continut de substante periculoase
10 11 14 namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei,
altele decat cele specificate la 10 11 13
10 11 17* namoluri si turte de filtrare de la epurarea
gazelor de ardere cu continut de substante periculoase
10 11 18 namoluri si turte de filtrare de la epurarea
gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11
17
10 11 99 alte deseuri nespecificate
10 1 05 namoluri si turte de filtrare de la epurarea
gazelor
10 1 13 namoluri de la epurarea efluentilor proprii
10 1 99 alte deseuri nespecificate
10 13 deseuri de la fabricarea cimentului, #arului si
gipsului, a articolelor si produselor deri#ate din ele
10 13 01 deseuri de la prepararea amestecului,
anterior procesarii termice
10 13 04 deseuri de la calcinarea si hidratarea #arului
10 13 07 namoluri si turte de filtrare de la epurarea
gazelor
10 13 10 deseuri de la producerea azbesto*
cimenturilor, altele decat cele specificate la 10 13 09
10 13 11 deseuri de materiale compozite pe baza de
ciment, altele decat cele specificate la 10 13 09 si 10 13
10
10 13 14 deseuri de beton si namoluri cu beton
10 13 99 alte deseuri nespecificate
11 DESEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A
SUPRAFETELOR SI ACOPERIREA
METALELOR SI ALTOR MATERIALE#
HIDROMETALURGIE NEFEROASA

11 01 08* namoluri cu continut de fosfati
11 01 09* namoluri si turte de filtrare cu continut de
substante periculoase
11 01 10 namoluri si turte de filtrare, altele decat cele
specificate la11 01 09
11 01 11* lichide apoase de clatire cu continut de
substante periculoase
11 01 1 lichide apoase de clatire, altele decat cele
specificate la 11 01 11
11 01 13* deseuri de degresare cu continut de
substante periculoase
11 01 15* eluanti si namoluri de la sistemele de
membrane sau de schimbatori de ioni care contin
substante periculoase
11 01 98* alte deseuri continand substante periculoase
11 01 99 alte deseuri nespecificate

11 0 0* namoluri de la hidrometalurgia zincului
"inclusi# !arosit, goethit$
11 0 05* deseuri de la procesele de hidrometalurgie a
cuprului, cu continut de substante periculoase
11 0 06 deseuri de la procesele de hidrometalurgie a
cuprului, altele decat cele specificate la 11 0 05
11 0 07* alte deseuri cu continut de substante
periculoase
11 0 99 alte deseuri nespecificate
11 03 namoluri si solide de la procesele de calire
11 03 0* alte deseuri
11 05 deseuri de la procesele de gal#anizare la cald
11 05 99 alte deseuri nespecificate

12 DESEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA
MECANICA SI FIZICA A
SUPRAFETELOR METALELOR SI A
MATERIALELOR PLASTICE

1 01 deseuri de la modelarea si tratamentul fizic si
mecanic a uprafetelor metalelor si materialelor plastice
1 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu continut
de halogeni "cu e%ceptia emulsiilor si solutiilor$
1 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fara
halogeni "cu e%ceptia emulsiilor si solutiilor$
1 01 08* emulsii si solutii de ungere uzate cu continut
de halogeni
1 01 09* emulsii si solutii de ungere uzate fara
halogeni
1 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate
1 01 1* ceruri si grasimi uzate
1 01 13 deseuri de la sudura
1 01 14* namoluri de la masini*unelte cu continut de
substante periculoase
1 01 15 namoluri de la masini*unelte, altele decat cele
specificate la 1 01 14
1 01 18* namoluri metalice "de la maruntire, honuire,
lepuire$ cu continut de ulei
1 01 19* uleiuri de ungere usor biodegradabile
1 01 99 alte deseuri nespecificate
1 03 deseuri de la procesele de degresare cu apa
sau abur "cu e%ceptia 11$
1 03 01* lichide apoase de spalare
10
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

1 03 0* deseuri de la degresarea cu abur

13 DESEURI ULEIOASE SI DESEURI DE
COMBUSTIBILI LICHIZI $% &'$&()*+ %,&*%-*,.-
$./&0)*1*,& 0* + $&,.- 2*3 $+(*).,&,& 05, 12 0* 1"!

13 01 deseuri de uleiuri hidraulice
13 01 01* uleiuri hidraulice cu continut de '+,*1$
13 01 04* emulsii clorurate
13 01 05* emulsii neclorurate
13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate
13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate
13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice
13 01 1* uleiuri hidraulice usor biodegradabile
13 01 13* alte uleiuri hidraulice
13 0 uleiuri uzate de motor, de transmisie si de
ungere
13 0 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de
transmisie si de ungere
13 0 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de
transmisie si de ungere
13 0 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de
ungere
13 0 07* uleiuri de motor, de transmisie si de ungere
usor biodegradabile
13 0 08* alte uleiuri de motor, de transmisie si de
ungere
13 03 deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a
caldurii
13 03 01* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu
continut de '+,
13 03 06* uleiuri minerale clorinate izolante si de
transmitere a caldurii, altele decat cele specificate la 13
03 01
13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante si de
transmitere a caldurii
13 03 08* uleiuri sintetice izolante si de transmitere a
caldurii
13 03 09* uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
usor biodegradabile
13 03 10* alte uleiuri izolante si de transmitere a
caldurii

13 04 uleiuri de santina
13 04 01* uleiuri de santina din na#igatia pe apele
interioare
13 04 0* uleiuri de santina din colectoarele de
debarcader
13 04 03* uleiuri de santina din alte tipuri de na#igatie

13 05 deseuri de la separarea ulei-apa
13 05 01* solide din paturile de nisip si separatoarele
ulei-apa
13 05 0* namoluri de la separatoarele ulei-apa
13 05 03* namoluri de interceptie
13 05 06* ulei de la separatoarele ulei-apa
13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei-apa
13 05 08* amestecuri de deseuri de la paturile de nisip
si separatoareleulei-apa
13 07 deseuri de combustibili lichizi
13 07 01* ulei combustibil si combustibil diesel
13 07 0* benzina
13 07 03* alti combustibili "inclusi# amestecuri$
13 08 alte deseuri uleioase nespecificate
13 08 01* namoluri si emulsii de la desalinizare
13 08 0* alte emulsii
13 08 99* alte deseuri nespecificate

14 DESEURI DE SOLVENTI 0RGANICI, AGENTI
DE RACIRE SI AGENTI DE
PROPULSARE $% &'$&()*+ 07 0* 08!

14 06 deseuri de sol#enti organici, agenti de racire si
agenti de propulsare pentru formarea spumei si a
aerosolilor
14 06 04* namoluri sau deseuri solide cu continut de
sol#enti halogenati
14 06 05* namoluri sau deseuri solide cu continut de
alti sol#enti


14 DESEURI NESPECIFICATE IN ALTA PARTE

16 01 13* lichide de frana
16 01 14* fluide antigel cu continut de substante
periculoase
16 01 15 fluide antigel, altele decat cele specificate la
16 01 14
16 03 03* deseuri anorganice cu continut de substante
periculoase
16 03 04 deseuri anorganice, altele decat cele
specificate la 16 03 03
16 03 05* deseuri organice cu continut de substante
periculoase
11
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

16 03 06 deseuri organice, altele decat cele specificate
la 16 03 05
16 07 deseuri de la curatarea cisternelor de
transport si de stocare "cu e%ceptia 05 si 13$
16 07 08* deseuri cu continut de titei
16 07 09* deseuri continand alte substante periculoase
16 07 99 alte deseuri nespecificate
16 09 substante o%idante
16 09 01* permanganati, de e%. permanganat de
potasiu
16 09 0* cromati, de e%./ cromat de potasiu, bicromat
de potasiu sau sodiu
16 09 03* pero%izi, de e%. apa o%igenata
16 09 04* substante o%idante, fara alte specificatii

16 10 deseuri lichide apoase destinate tratarii in
afara unitatii
16 10 01* deseuri lichide apoase cu continut de
substante periculoase
16 10 0 deseuri lichide apoase, altele decat cele
mentionate la 16 10 01
16 10 03* concentrate apoase cu continut de substante
periculoase
16 10 04 concentrate apoase, altele decat cele
specificate la 16 10 03


1" DESEURI DE LA INSTALATII DE TRATARE A
REZIDUURILOR, DE LA STATIILE DE
EPURARE A APELOR UZATE SI DE LA TRATAREA
APELOR PENTRU ALIMENTARE CU
APA SI UZ INDUSTRIAL

19 01 06* deseuri lichide apoase de la epurarea
gazelor si alte deseuri lichide apoase
19 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate
19 01 99 alte deseuri nespecificate
19 0 deseuri de la tratarea fizico*chimica a
deseurilor "inclusi# decromare, decianurare,
neutralizare$
19 0 03 deseuri preamestecate continand numai
deseuri nepericuloase
19 0 04* deseuri preamestecate continand cel putin un
deseu periculos
19 0 05* namoluri de la tratarea fizico*chimica cu
continut de substante periculoase
19 0 06 namoluri de la tratarea fizico*chimica, altele
decat cele specificate la 19 0 05
19 0 07* ulei si concentrate de la separare
19 0 08* deseuri lichide combustibile cu continut de
substante periculoase
19 0 10 deseuri combustibile, altele decat cele
specificate la 19 0 08 si 19 0 09
19 0 11* alte deseuri cu continut de substante
periculoase
19 0 99 alte deseuri nespecificate
19 04 04 deseuri lichide apoase de la #itrificarea
deseurilor

19 05 deseuri de la tratarea aeroba a deseurilor
solide
19 06 03 faza lichida de la tratarea anaeroba a
deseurilor municipale
19 06 05 faza lichida de la tratarea anaeroba a
deseurilor animale si #egetale
19 06 06 faza fermentata de la tratarea anaeroba a
deseurilor animale si #egetale
19 06 99 alte deseuri nespecificate
19 07 le#igate din halde
19 07 0* le#igate din depozite de deseuri cu continut
de substante periculoase
19 07 03 le#igate din depozite de deseuri, altele decat
cele specificate la19 07 0
19 08 deseuri nespecificate de la statiile de epurare
a apelor reziduale
19 08 01 deseuri retinute pe site
19 08 0 deseuri de la deznisipatoare
19 08 05 namoluri de la epurarea apelor uzate
orasenesti
19 08 06* rasini schimbatoare de ioni saturate sau
epuizate
19 08 07* solutii sau namoluri de la regenerarea
rasinilor schimbatoare de ioni
19 08 08* deseuri ale sistemelor cu membrana cu
continut de metale grele
19 08 09 amestecuri de grasimi si uleiuri de la
separarea amestecurilor apa-ulei din sectorul uleiurilor si
grasimilor comestibile
19 08 10* amestecuri de grasimi si uleiuri de la
separarea amestecurilor apa-ulei din alte sectoare decat
cel specificat la 19 08 09
19 08 11* namoluri cu continut de substante
periculoase de la epurarea biologica a apelor reziduale
industriale
19 08 1 namoluri de la epurarea biologica a apelor
reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19
08 11
19 08 13* namoluri cu continut de substante
periculoase pro#enite din alte procedee de epurare a
apelor reziduale industriale
12
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

19 08 14 namoluri pro#enite din alte procedee de
epurare a apelor reziduale industriale decat cele
specificate la 19 08 13
19 08 99 alte deseuri nespecificate
19 09 deseuri de la potabilizarea apei pentru consum
sau obtinerea apei pentru uz industrial
19 09 01 deseuri solide de la filtrarea primara si
separarea cu site
19 09 0 namoluri de la limpezirea apei
19 09 03 namoluri de la decarbonatare
19 09 06 solutii si namoluri de la regenerarea
schimbatorilor de ioni
19 09 99 alte deseuri nespecificate
19 11 deseuri de la regenerarea uleiurilor
19 11 01* argile de filtrare epuizate
19 11 0* gudroane acide
19 11 03* deseuri lichide apoase
19 11 04* deseuri de la spalarea combustibililor cu
baze
19 11 05* namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu
continut de substante periculoase
19 11 06 namoluri de la epurarea efluentilor proprii,
altele decat cele specificate la 19 11 05
19 11 07* deseuri de la spalarea gazelor de ardere
19 11 99 alte deseuri nespecificate
19 1 10 deseuri combustibile "rebuturi de deri#ati de
combustibili$
19 1 1 alte deseuri "inclusi# amestecuri de
materiale$ de la tratarea mecanica a deseurilor, altele
decat cele specificate la 19 1 11
19 13 deseuri de la lucrari de remediere a solului si
apelor subterane
19 13 03* namoluri de la remedierea solului cu continut
de substante periculoase
19 13 04 namoluri de la remedierea solului, altele
decat cele specificate la
19 13 03
19 13 05* namoluri de la remedierea apelor subterane
cu continut de substante periculoase
19 13 06 namoluri de la remedierea apelor subterane,
altele decat cele specificate la 19 13 05
19 13 07* deseuri lichide apoase si concentrate apoase
de la remedierea apelor subterane cu continut de
substante periculoase
19 13 08 deseuri lichide apoase si concentrate apoase
de la remedierea apelor subterane, altele decat cele
specificate la 19 13 07

20 DESEURI MUNICIPALE SI ASIMILABILE DIN
COMERT, INDUSTRIE, INSTITUTII,
INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT

0 01 5 uleiuri si grasimi comestibile
0 01 6* uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate
la 0 01 5
0 01 7* #opsele, cerneluri, adezi#i si rasini continand
substante periculoase
0 01 8 #opsele, cerneluri, adezi#i si rasini, altele
decat cele specificate la 0 01 7
0 01 9* detergenti cu continut de substante
periculoase
0 01 30 detergenti, altii decat cei specificati la 0 01
9
0 03 04 namoluri din fosele septice
0 03 06 deseuri de la curatarea canalizarii
0 03 99 deseuri municipale, fara alta specificatie
*.*. De!cieea f#$>$#$i te5n"#")ic
-cti8itatea de tra4s2ort se des6asoara i4 7a3a co4tractelor i4cAeiate cu 7e4e6iciarii1 a6late i4 terme4ul de 8ala7ilitate1
du2a urmatorii a2si de 6lux:
9 emiterea come43ii 6erme de catre 7e4e6iciar si tra4smiterea acesteia catre tra4s2ortator 2ri4 mail1 6ax1 curier1
comu4icare 8er7ala sau alte mijloace< di4 coma4da tre7uie sa re3ulte: de4umirea deseurilor cu atri7uirea codurilor de deseu
co46orm FG 10%1/200$< locatia de ex2editie a deseurilor< ca4titatea de deseuri ce urmea3a a 6i tra4s2ortata< modalitatea de
stocare1 i4carcare si tra4s2ort1 2erioada de 8ala7ilitate a come43ii si 2rogramul de i4carcare< desti4atia deseurilor1 modalitatea si
2rogramul de descarcare< traseul a2ro7at 2e4tru tra4s2ortul deseurilor.
9 asigurarea mijlocului de tra4s2ort la locatia 2reci3ata 2ri4 coma4da1 i4carcarea mar6ii su7 directa su2ra8egAere a
co4ducatorului auto 2e4tru a se asigura de modul de am7alare si ase3are a mar6ii i4 auto8eAicul.
1!
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

9 emiterea de catre 7e4e6iciar a docume4telor de tra4s2ort1 co46orm o7ligatiilor co4tractuale si legislatiei i4 8igoare.
Tra4s2ortul de deseuri 2ericuloase se executa i4 7a3a -4exei 4r. 1 di4 F.G. 4r. 10%1/200$ :Formular 2e4tru a2ro7area
tra4s2ortului de deseuri 2ericuloase;1 com2letata si a8i3ata de catre toti 6actorii im2licati.
,eseurile 2ericuloase si 4e2ericuloase care 6ac o7iectul tra4s2ortului su4t me4tio4ate i4 /ista cu2ri43a4d deseurile di4
Fotarirea de Gu8er4 4r. $5% di4 1% august 2002 2ri8i4d e8ide4Ea gestiu4ii deDeurilor Di 2e4tru a2ro7area listei cu2ri43C4d
deDeurile1 i4clusi8 deDeurile 2ericuloase. -cestea 8or 6i am7alate si eticAetate i4 co46ormitate cu 2re8ederile legale de catre
ex2editor si su4t i4sotite de docume4tele 2re8a3ute i4 legislatia de mediu si cea de tra4s2ort -,#.
'4 cadrul SC C/')).#T(0 S#/ exista co4silier de sigura4ta1 co4ducatorii auto su4t deti4atori de certi6icat -,# iar
mijloacele de tra4s2ort au certi6icate de agreare .
I0u 8or 6i acce2tate 2e4tru tra4s2ort categoriile de deseuri / mar6uri 2ericuloase care 4u se i4cadrea3a co46orm -.,.#. i4
clasele de mar6uri 2ericuloase a2ro7ate 2e4tru tra4so2rtul cu utilajul com2a4iei S.C C/')).#T(0 S.#./ . c"nf. C"d ci!tena
1 L:;8 2 !i di!%"+itii#" !%ecia#e 1 TU 1< = TE 1, 2
NUMAI CLASELE / !i 4 !a$ ,
/. DOTARI
SC CLIPPERTON SRL 8a e6ectua acti8itatea de tra4s2ort mar6uri+deseuri 2ericuloase+ cu mijloacele auto 2ro2rii1
mijloace auto ce deti4 dotarile si ecAi2ame4tele 4ecesare1co46orm 2re8ederilor -,# .
/.1. Pe+entaea d"tai#" !%ecifice
SC CLIPPERTON SRL1 2e4tru tra4s2ortul deseurilor 2ericuloase deti4e i4 2arcul 2ro2riu u4 AUTOVE8ICUL N/ 3
cu urmatoarele s2eci6icatii teA4ice :
DATE TEHNICE AUTOVEHICUL 5 SASIU
(0,12+034 / IVECO 42')5/6518071
68975 / 7)18+01:8 +86,);42,25/ MOTORINA
23+0910170 0)48<7=2+)5)5)2 +83(816 pct. 9.1.1. al ADR
FL OX AT
DATE TEHNICE SUPRASTRUCTURA
(0,12+034 / FARID INDUSTRIE S6(6A 7 MORO 03 / 007
42'/ 41' 10 31. (0,12+0427 / 0344 +89 +2;47130 / L4BH
+0'0+240470 17>71<81)5)2 /9.800 5 (8160 / CIRCULARA
' 5)+1) 60?. 0962; @ barA / 0,5 - *1 4c @ *+A / 50
4 5)+1) 0962;2,250 623 - 60? @*+A / *0 - 50 'c @barA / 4 - *1
92;'8>2422 ;'7+2057 / 4)15 & 47 19 'h @barA / 4
601()12 4103;'814047 / 3)602 +50;757 3 - 9 'e @barA / 0,5
* 3) 7;47 984040 +) '86'0 97 230540 '17;2)37 ;2 +86'01426734 97 0'0 +)1040
1
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

+ ?ijloacele de tra4s2ort i4carcate cu mar6uri 2ericuloase statio4ea3a 4umai la 2u4ctul de i4carcare res2ecti8 descarcare
si i4 2arcarile drumurilor 4atio4ale i4 2erioada de2lasarii1 co46orm diagramei taAogra6 : tim2 4ormat / tim2 4ormat o7ligatoriu de
odiA4a;.
+ '4treti4erile si re2aratiile mijloacelor de tra4s2ort se reali3ea3a i4 u4itati autori3ate di4 2u4ct de 8edere al 2rotectiei
mediului. '4 acest se4s com2a4ia are u4 co4tract de i4treti4ere al auto8eAiculului cu C.F'0 #(?-0'-
+-lime4tarea cu com7usti7il se 6ace de la statii de distri7utie car7ura4ti autori3ate di4 2u4ct de 8edereal 2rotectiei
mediului.
+?ijloacele auto su4t certi6icate ADR 4 I%"c5i' 2e4tru tra4s2ort mar6uri 2ericuloase1 du2a cum urmea3a:
ISe a4exea3a certi6icatele ADR !i COPII CONFORME 2e4tru tra4s2ort mar6uri 2ericuloase 2e4tru mijloacele de
tra4s2ort .
ICo4ducatorii auto deti4 certi6icate ADR 8ala7ile 2e4tru co4ducerea auto8eAiculelor ce tra4s2orta deseuri 2ericuloase. :
se a4exea3a ;
IGararea auto8eAiculelor se 6ace i4 am2lasame4tul di4 Bucuresti 1 B+dul : Timisoara 0r. 59 2arcare 7eto4ata 2ro2ietate
a SC CLIPPERTON SRL.
/.*. D"tai a$t" c"nf"' n"'e#" ADR:
9 .xti4ctor 2orta7il cu 2ul7ere > 2 7uc<
9 Triu4gAiuri re6lectori3a4te<
9 *esta 6luoresce4ta : co46orm 4ormei .0 "1 ; 2e4tru 6iecare mem7ru al ecAi2ajului<
9 /a4ter4a de 7u3u4ar 2e4tru 6iecare mem7ru al ecAi2ajului<
9 Ci3me de cauciuc si ma4usi de 2rotectie 2e4tru 6iecare mem7ru al ecAi2ajului<
9 )a4ouri de sem4ali3are de culoare 2ortocalie1 re6lectori3a4te1 com6orm 4ormelor i4 8igoare1 am2lasate1 u4ul 2e 2artea
a4terioara si u4ul 2e 2artea 2osterioara a 8eAiculului<
9 .ticAete de 2ericol1 de 6orma 2atrata cu latura de 25 cm.1 am2lasate 2e 2artile laterale si 2e 2artea 2osterioara
a8eAiculului<
9 Ce4tura de sigura4ta<
9 ?ateriale a7sor7a4te si lo2ata<
9 Trusa medicala.
/./. ;i#an6$# de 'ateia#e :
Com7usti7ilul : 7e43i4a1 motori4a; este a2ro8i3io4at de la statii de alime4tare car7ura4te autori3ate di4 2u4ct de 8edere
al 2rotectiei mediului.
/.:. Uti#it?6i =
&tilitatile 4ecesare 6u4ctio4ari su4t 6ur4i3ate de age4ti autori3ati. '4 acest sco2 atasam co4tractele de utilitati .
:. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU
:.1. P"tec6ia ca#it?6ii a%e#"
S$!e#e de a%e $+ate 7i c"'%$7ii ace!t" a%e :
-2a 2lu8iala colectata de 2e 2lat6orma de garare este 2reluata de reteaua de ca4ali3are 2lu8iala existe4ta 2e 2lat6orma si
de8ersata i4 reteaua de ca4ali3are a ?u4ici2iului Bucuresti '4dicatorii de calitate a a2ei e8acuate de8ersate i4 reteaua de
ca4ali3are se G4cadrea3B G4 limitele im2use de FG !52/2005 res2ecti8 0T)- 002/2005 2ri8i4d e8acuarea a2ei u3ate G4 reEeaua de
ca4ali3are a localitatilor.
15
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

StaEiile Di i4stalaEiile de e2urare sau de 2ree2urare a a2elor u3ate1 de reEi4ere a 2olua4Eilor1 locul de e8acuare :emisar1
ca4ali3are 2u7licB1 ca4ali3are1 ; : a2ele 2lu8iale de8ersate i4 reteaua de ca4ali3are 1 su4t 2ree2urate de catre 6ur4i3orul de a2a si
ca4al al ?u4ici2iului Bucresti .)olua4Eii e8acuaEi G4 mediu sau G4 ca4ali3Bri 2u7lice ori G4 alte ca4ali3Bri :G4 mg/l Di Jg/3i; :8alorile
i4dicatorilor de calitate a a2elor 2lu8iale e8acuate i4 reteaua de ca4ali3are se 8or i4cadra i4 limitele im2use de FG !52/2005
res2ecti8 0T)- 002/20051 ast6el : 2F %15+$15< materia i4 sus2e4sie !50 mg/dmc< CB(5 !00 mg/ dmc< CC( Cr 500 mg(2 / dmc<
su7sta4te extracti7ile cu sol8e4ti orga4ici !0 mg/ dmc.
:.*. P"tec6ia ca#itatii ae$#$i
Sursele Di 2olua4Eii 2e4tru aer : )olua4tii e8acuati i4 aer su4t cei s2eci6ici arderii motoarelor care 6olosesc car7ura4ti
: 7e43i4e si motori4e; C(< C(2< 0(x< S(x< aldeAide1 8a2ori de a2K.
'4stalaEii 2e4tru colectarea1 e2urarea Di dis2ersia ga3elor re3iduale Di a 2ul7erilor: motoarele co46orme cu 4ormele
euro2e4e res2ecti8 .uro!1 .uro 1 .uro5 deci ca4titatile de 2olua4ti e8acuati su4t reduse.Co4ce4tratiile 4oxelor emise se 8or
i4cadra i4 limitele im2use de 0#T- / 199$ :0orme #e2u7lica4e de Tra4s2ort -uto;.
.misiile de 2olua4ti re3ultati de la 8eAiculele rutiere se i4cadrea3a i4 4ormele teA4ice 2ri8i4d sigura4ta circulatiei rutiere
si 2rotectia mediului1 8eri6icata 2ri4 e6ectuarea i4s2ectiei teA4ice 2eriodice .Ca4titatile a4uale de 2olua4ti emisi se 6ace 2ri4
metode s2eci6ice i4 acest se4s exista4d o e8ide4ta lu4ara a co4sumului de com7usti7il.
:./. P"tec6ia @'%"ti&a +)"'"t$#$i 7i &i(a6ii#"
Sursele de 3gomot Di de 8i7raEii + gararea si 2or4irea motoarelor mijloacelor auto. ,otBrile1 ame4ajBrile Di mBsurile de
2rotecEie Gm2otri8a 3gomotului Di 8i7raEiilor: dat 6ii4d am2lasame4tul u4de se des6asoara acti8itatea1 aceasta 4u co4stituie sursa de
3gomot care sB a6ecte3e co46ortul 2o2ulaEiei. Lo4a si 8eci4atatile su4t de ti2 i4dustrial1 dista4ta 2a4a la 2rimele locui4te de2asi4d
100 metri.
0i8elul de 3gomot Di de 8i7raEii 2rodus : i4 tim2ul gararii res2ecti8 2or4irii1 4i8elul de 3gomot ecAic8ale4t exterior se
i4cadrea3a i4 limitele 2re8a3ute de ST-S 10009/19$$ res2ecti8 %5dB:-;1 C3 %0dB.
:.:. P"tec6ia !"#$#$i 7i !$(!"#$#$i
Sursele 2osi7ile de 2oluare a solului Di a su7solului.
9 ma4i2ularea 4ecores2u43atoare a materialelor tra4s2ort i4 tim2ul i4carcarii / ,escarcarii
9 de2o3itari 4ecores2u43atoare de material
9 2ierderi de materiale di4 mijloacele auto i4 tim2ul tra4s2ortului ?Bsurile1 dotBrile Di ame4ajBrile 2e4tru 2rotecEia
solului Di a su7solului :
9 mijloacele auto utili3ate su4t adec8ate ast6el i4cat sa 4u 2ermita im2rastierea acestora si ema4atii de 4oxe i4 tim2ul
tra4s2ortului
9 i4 ca3ul tra4s2ortului de deseuri 2ericuloase / 4e2ericuloase se solicita ex2editorului Formularele de tra4s2ort deseuri
2ericuloase / 4e2ericuloase 2re8a3ute i4 -4exa ! res2ecti8 2 di4 FG 10%1 / 200$.
:.<. P"tec6ia @'%"ti&a adia6ii#" :
Sursele de radiatii di4 acti8itate:
9 0u se utili3ea3a surse de radiatii.
1%
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

,otarile1 ame4ajarile si masurile 2e4tru 2rotectia im2otri8a radiatiilor: 0u este ca3ul.
0i8elul radiatiilor emise i4 mediu: 9 0u se emit radiatii i4 mediu
:.9. P"tec6ia %ei!aA$#$i !i a ec"!i!te'e#"3 (i"di&e!it?6ii 7i "c"tiea nat$ii : n$ e ca+$#
:.B P"tec6ia a!e+ai#" $'ane 7i a +"ne#" de intee! tadi6i"na#:
,ista4Ea 6aEB de aDe3Brile uma4e1 u4de 2o2ulaEia e8e4tual ar 2utea 6i a6ectatB de2aseste 100 metri. 0u se 2ro8oaca
disco46ort locuitorilor di4 3o4a.?Bsurile1 dotBrile Di ameajBrile 2e4tru 2rotecEia aDe3Brilor uma4e : 4u se utili3ea3a mijloacele
2e4tru tra4s2ortul 2ersoa4elor1 alime4telor1 6urajelor1 etc
:.-. Ge!ti$nea de7e$i#"
Gestiu4ea deseurilor re3ultate di4 acti8itatile de i4treti4ere si re2aratii a mijloacelor de tra4s2ort se reali3ea3a i4 u4itati
autori3ate di4 2u4ct de 8edere al 2rotectiei mediului co46orm Co4tractului de i4treti4ere si re2aratii i4cAeiat cu SC CEFIN
ROMANIA SRL .
,eseurile me4ajere : cod 20 0! 01; co46orm Fg $5% / 2002 su4t colectate i4 euro2u7ela de 112 mc am2lasata 2e
2lat6orma de garare a auto8eAiculelor di4 ;$c$e!ti 3 ;-d$# Ti'i!"aa N. <, Sect" 9 .
.
:.,. Ge!ti$nea !$(!tan6e#" 7i %e%aate#" %eic$#"a!e
Su7sta4Eele Di 2re2aratele 2ericuloase utili3ate /deEi4ute1 ca4titBEile utili3ate/deEi4ute Di 6iDele de securitate ale acestora .
-lime4tarea mijloacelor auto cu com7usti7il se 6ace de la statii de distri7utie car7ura4ti autori3ate di4 2u4ct de 8edere al
2rotectiei mediului.
-4tigelul co4ce4trat1 uleiul de motor si licAidul de 6rC4K su4t i4locuite/ com2letate i4 tim2ul o2eratiilor de i4treti4ere
mijloace auto .
:.1.. Ge!ti$nea a'(a#aAe#"
Ti2urile Di ca4titBEile de am7alaje 6olosite. ,eDeurile 2ericuloase care 6ac o7iectul tra4s2ortului tre7uie sB 6ie am7alate Di
eticAetate G4 co46ormitate cu 2re8ederile legale re6eritoare la tra4s2ortul mBr6urilor 2ericuloase. ?odul de gos2odBrire a
am7alajelor Di mBsurile 2e4tru 2rotecEia mediului1 2recum si gestio4area am7alajelor cad G4 sarci4a ge4eratorului1 res2ecti8
desti4atarului deseurilor.
:.11. Re!%ectaea %e&edei#" c"n&en6ii#" intena6i"na#e #a cae R"'Cnia a adeat.
-cti8itatea des6asurata de catre SC CLIPPERTON SRL 2e4tru tra4s2ortul deseurilor 4e2ericuloase si 2ericuloase
res2ecta i4 totalitate 2re8ederile legislatiei i4ter4atio4ale la care #oma4ia a aderat. )e4tru me4ti4erea acti8itatii de tra4s2ort auto
la 4i8elul exige4telor &4iu4ii .uro2e4e 1 SC CLIPPERTON SRL are o7ti4ute toate lice4tele 4ecesare acestei acti8itati de la
i4stitutiile de 2ro6il1 ast6el :
9 /ice4ta 2e4tru tra4s2ortul rutier i4ter4atio4al de mar6uri co4tra cost i4 4umele u4ui tert :se a4exea3a;.
In ace#a!i ti'% in cad$# SC CLIPPERTON SRL !$nt #$ate $'at"ae#e 'a!$i:
1"
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

9 se utili3ea3a 4umai mijloace de tra4s2ort adec8ate mar6urilor / deseurilor 2ericuloase / care sa u4 2ermita im2rastierea
acestora si ema4atii de 4oxe i4 tim2ul tra4s2ortului
9 se 6ac 8eri6icarile teA4ice 2eriodice a mijloacelor de tra4s2ort 6olosite co46orm terme4elor sta7ilite de 4ormati8ele i4
8igoare
9 se res2ecta 2e4tru tra4s2ortul deseurilor 2ericuloase regleme4tarile s2eci6ice tra4s2ortului de mar6uri 2ericuloase cu
aceleasi caracteristici
9 se utili3ea3a traseele cele mai scurte si/ sau cu cel mai redes risc 2e4tru sa4atatea 2o2ulatiei si a mediului si care au
6ost a2ro7ate de autoritatile com2ete4te
9 mijloacele auto su4t dotate teA4ic cores2u43ator 2e4tru i4ter8e4tie i4 ca3ul u4or accide4te sau de6ectiu4i a2arute i4
tim2ul tra4s2ortului sau i4 ca3ul i4 care SC C/')).#T(0 S#/ 4u detie dotarea teA4ica adec8ata si / sau 2erso4al cores2u43ator1
acest lucru se 8a 6ace 2ri4 u4itati s2eciali3ate cu care se i4cAeie co4tracte i4 acest se4s
9 s2alarea mijloacelor de tra4s2ort se 8a 6ace 4umai i4 i4stalatii autori3ate i4 acest se4s este i4cAeiat u4 co4tarct de
2restari ser8icii : se a4exea3a ;
9 mijloacele auto su4t dotate co46orm 2re8ederilor -,#.
9 se res2ecta 2re8ederile (&G %$ / 200" re6eritoare la 2re8e4irea si re2ararea 2rejudiciului adus mediului
:.1*. Dncadaea @n %#an$i#e de $(ani!' 7i a'enaAae a teit"i$#$i
&4itatea res2ecta legislatia 2ri8i4d 2la4urile de ur7a4ism si sistemati3are1 2reluate de la 2ro2rietarul locatiei i4cAiriate .
:.1/. Rec"n!t$c6ia ec"#")ic? :
/ucrari si masuri 2e4tru re6acerea mediului deteriorat1 2recum si 2e4tru me4ti4erea u4ui ecosistem cores2u43ator i4
3o4a:

9 0u su4t 4ecesare lucrari 2e4tru re6acerea mediului. '4 ca3ul 2roducerii1 i4 mod accide4tal1 a u4or e6ecte 4egati8e
asu2ra 6actorilor de mediu sau i4ter8i4e o situatie de urge4ta1 societatea 8a actio4a1 imediat1 utili3a4d 6orta uma4a1 mijloacele
teA4ice si dotarile 2e4tru i4laturarea cau3elor si reco4structia ecologica a 3o4ei a6ectate.
9 Se 8a asigura u4 stoc mi4im de materiale a7sor7a4te 2e4tru i4ter8e4tie i4 ca3ul 2roducerii u4or scurgeri accide4tale
de car7ura4ti sau alte su7sta4te.
:.1:. M"nit"i+aea ca#itatii 'edi$#$i :
?o4itori3area 2rotectiei 6actorilor de mediu se 6ace 2ri4 acti8itati de urmKrire a tra4s2ortului deseurilor1 a ra2ortarilor
2eriodice catre i4stitutiile de 2ro6il si 2ri4 actiu4ile de co4trol G4tre2ri4se de Garda de ?ediu1 Sistemul de Gos2odarire a -2elor1
etc.
-0.M.:
9 /'C.0T- ).0T#& T#-0S)(#T&/ #&T'.# )&B/'C ,. ?-#F&#' '0 T#-F'C '0T.#0-T'(0-/
9 C.#T'F'C-T ,. '0?-T#'C&/-#. ).0T#& -&T(*.F'C&/./. ,.T'0&T.
9 C.#T'F'C-T&/ ,. )#.G-T'#. )#(F.S'(0-/- - C(0S'/'.#&/&' ,.S'G&#-0T-
9 C.#T'F'C-T&/ -,# ,. F(#?-#. - C(0,&C-T(#&/&' -&T(
9 C.#T'F'C-T ,. '0S).CT'. T.F0'C- - -&T(*.F'C&/./(# / S&)#-ST#&CT&#-
1$
C/')).#T(0
S.C. CLIPPERTON S.R.L
Sediul soc:Com.Joita jud.Giurgiu
Birou:Bucuresti
Bd.Timisoara 59
Tel/Fax 021.1!.0."5
#eg Com J/52/9$%/200$
C&': # 2$1929:
#(10(T)*112000!1!%%"#(01
(T)+S&C ,# T-B.#.'

9 -&T(#'L-T'. .?'S- ,. S.C ')#(CF'? S.-. C-#. -T.ST- C- S&)#-ST#&CT&#- S).C'-/'L-T- 1
.M).#T'L-T- C(#.S)&0,. C(0ST#&CT'* S' F&0CT'(0-/ #.G/.?.0T-#'/(#
9C.#T'F'C-T ,. '0#.G'ST#-#. ./'B.#-T ,. #.G'ST#&/ C(?.#T&/&'
9C.#T'F'C-T C(0ST-T-T(# ./'B.#-T ,. (F'C'&/ #.G'ST#&/&' C(?.#T&/&'
9C(0T#-CT ,. )#()'.T-T.
9 C(0T#-CT. ,. -S'G&#-#. - &T'/'T-T'/(# ).0T#& )&0CT./. ,. /&C#&
9 '0ST#&CT'&0' ).0T#& ,.SF-S&#-#.- -CT'*'T-T'' ,. T#-0S)(#T - ?-#F&#'/(#
).#'C&/(-S.
9C(0T#-CT. '0CF.'-T. C& S(C'.T-T' S).C'-/'L-T. '0 .F.CT&-#.- -C.ST(# ().#-T'&0'
9C(0T#-CT. '0CF.'-T. C& S)-/-T(#'' -&T(
9C(0T#-CT ,. *-/(#'F'C-#. / ./'?'0-#. - ,.S.&#'/(# T#-0S)(#T-T.
-,?'0'ST#-T(#
ST.F-0.SC& -/.M-0,#&
TuesdaN1 Fe7ruarN 251 201
19
C/')).#T(0