Sunteți pe pagina 1din 7

APROBAT: ...

DIRECTOR GENERAL

VERIFICAT: .....
Responsabil Calitate

ELABORAT: .......

RETRAGEREA PRODUSLUI

Conf. Iso 22000:2005, art. 4.10.4

Cod: APP-PO-7.10.4

LISTA DE CONTROL A MODIFICARILOR


Editie Revizie Locul modificarii
Obiectul Modificarii Data
pag. / pct.
1 0 toate Elaborare initiala 15.12.2017

Confidențial
Acest document contine informații care sunt proprietatea exclusivă a ARTPLAST Packaging SRL și care fac obiectul proprietății
intelectuale. Aceste informații sunt furnizate de ARTPLAST Packaging SRL pentru îndeplinirea cerințelor Sistemului de Management
Integrat al societății conform Normelor ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 și ISO 22000:2005, iar folosirea sau
reproducerea lor într-un alt scop este strict interzisă

1. Introducere
ED 1.0
APP-PO-7.10.4 RETRAGEREA PRODUSULUI
1/7
S.C. ARTPLAST PACKAGING S.R.L. este dedicat fabricării produselor de cea mai bună calitate. Avem grijă să ne
asigurăm că numai cele mai bune produse ale noastre pleacă în aceste condiții.

În cazul în care un produs nu corespunde cerințelor pentru a fi livrat și care are o calitate îndoielnică,
programul de retragere, așa cum se subliniază în acest manual, va fi pus în aplicare.

Rechemarea produsului este indicată atunci când un produs pe care îl fabricăm ar putea reprezenta un
pericol pentru consumator. Programul nostru de retragere va elimina efectiv acest produs din circulație.

Toate produsele fabricate la ARTPLAST PACKAGING S.R.L. au date de producție, cele mai bune înainte de
data și / sau codurile lotului atașate acestora. Toate produsele expediate au codurile de producție înscrise pe
foile de ambalare. În cazul unei probleme cu orice produs, vom contacta telefonic și prin fax toți clienții
noștri care au primit produsul și au returnat produsul.

Vom asigura că 99 - 100% din produsul în cauză este returnat sau contabilizat, fie la nivelul distribuitorului,
fie la nivelul utilizatorului final.

În cazul unui pericol grav pentru sănătate, vom emite un avertisment public prin mass-media, fie la nivel
local sau regional, pentru a asigura siguranța publică. Dacă este necesar, vom implica Agenția Canadiană
pentru inspecția alimentară pentru asistență.

2. Scop

O rechemare a ambalajelor pentru produse alimentare este realizată pentru a proteja sănătatea și siguranța
publică. În general, retragerea produselor este efectuată în scopuri calitative sau ca măsură de precauție
înainte de retragerea oficială. Acest manual conturează atât procesul de retragere, cât și retragerea.

3. Obiective

Principalele obiective ale acestui plan de rechemare sunt:

a) Oprirea distribuției și vânzării produsului afectat.


b) Notificarea în mod efectiv a conducerii, clienților și autorității de reglementare (adică CFIA) a
retragerii.
c) Eliminarea eficientă a produsului afectat de pe piață.
d) Scoaterea produsul afectat din depozit și / sau zonele de distribuție.
e) Aruncarea produsul afectat.
f) Realizarea unei analize a cauzelor principale și raportarea eficacității și rezultatului rechemării.
g) Implementarea unui plan de acțiuni corective pentru a preveni o altă rechemare.
h) După încheierea retragerii, conducerea va organiza o reuniune de rechemare pentru a evalua
retragerea.

4. Termeni și defiiniții

Revocarea produsului este inițiată atunci când produsul poate reprezenta un pericol pentru sănătatea
consumatorului. Procedurile aplicate ar trebui să elimine efectiv produsul din circulație pentru a preveni
consumul acestuia.

ED 1.0
APP-PO-7.10.4 RETRAGEREA PRODUSULUI
2/7
În anumite cazuri, autoritățile (DSVA) pot iniția o rechemare a produsului sau pot lua măsuri corective
adecvate atunci când performanța noastră de reamintire este considerată inadecvată. În plus, DSVSA poate
lua măsuri de punere în aplicare fie în timpul, fie după rechemare.

5. Tipuri de clasificări

Clasa 1: Atunci când există o situație de urgență care implică scoaterea de pe piață a produselor în care
consecințele utilizării sau expunerii la produs periclitează viața sau implică o consecință gravă asupra
sănătății.

Clasa 2: Atunci când există o situație în care utilizarea sau expunerea la un produs violent poate provoca
consecințe negative asupra sănătății temporare sau în cazul în care probabilitatea unor consecințe negative
grave asupra sănătății este îndepărtată.

Clasa 3: Atunci când există o situație în care utilizarea sau expunerea la produs nu pot determina consecințe
negative asupra sănătății. Exemplu: încălcarea etichetelor.

6. Echipa de rechemare

ARTPLAST PACKAGING S .R.L. a stabilit o echipă responsabilă de trasabilitate

Nume Persoană Număr de Număr de Responsabilități pe timpul rechemării


alternativă telefon telefon 24 / 24
Director Director Tehnic  Luare decizii
General  Comunicare cu publicul
 Relația cu clientul
 Contactul cu autoritățile
 Obținerea de sfaturi jurifice
Responsabil Director Tehnic  Asigurarea calității / asistență tehnică
Calitate  Investigarea reclamațiri
 Contactul cu autoritățile

Echipa este responsabilă pentru coordonarea tuturor aspectelor legate de retragerea produsului.

Se numește un coordonator de rechemare și se identifică membri ai unei echipe de rechemare din diferite
domenii funcționale.

Împreună, echipa va asista Coordonatorul de Rechemare în cazul retragerii

Toți membrii trebuie să se asigure că toate procedurile sunt îndeplinite eficient.

Echipa trebuie să beneficieze de o pregătire corespunzătoare pentru a-și înțelege responsabilitățile.

Lista de echipe de gestionare a retragerilor va fi actualizată de cel puțin patru ori pe an pentru a se asigura că
toate numele, numerele de telefon de contact și responsabilitățile membrilor echipei și ale membrilor
supleanți sunt actualizate

Activitățile echipei de rechemare sunt :

ED 1.0
APP-PO-7.10.4 RETRAGEREA PRODUSULUI
3/7
Activitate Responsabil
Reunește Echipa de Rechemare Director General
Notifică autoritățile Director General
Identifică toate produsele care să fie rechemate Responsabil Comercial
Deține și separă toate produsele care trebuie retrase, aflate în Director Tehnic
controlul firmei
Pregătește comunicatele de presă (dacă este cazul) Director General
Pregătește lista de distribuție Responsabil Comercial
Pregătește și distribuie Notificarea de Rechemare Responsabil Calitate
Controlează produsul rechemat Responsabil Calitate
Decide ce se va face cu produsul rechemat Director General
Rezolvă problemele ce au dus la rechemare dacă problema este Director Tehnic
cauzată în cadrul societății

7. Procesul de rechemare

7.1. Pasul 1 - Investigarea reclamației


Odată ce am fost informați despre retragerea sau reclamația clientului, este necesar să începeți
documentația și urmărirea detaliată a produselor. Înregistrarea incidentelor va păstra lucrurile organizate și
va demonstra diligența (într-o instanță de judecată). Acest lucru va duce la o procedură de rechemare sau
urmărire mai simplă și mai rapidă. De asemenea, reduce costurile pe termen scurt și pe termen lung ale
retragerii sau plângerii.

Investigarea plângerii clientului este primul pas al procedurii de rechemare.

 Se colectează informații de la client cu privire la natura plângerii pentru produs.


 Se reunește personalul necesar pentru a efectua o anchetă privind reclamațiile privind produsele.
 Se efectuează o investigație aprofundată a problemei cu produsul afectat.
 Se Determină natura și cauzele potențiale ale problemei.
 Se determină orice alt produs sau produse care ar putea fi afectate.
 Se finalizează raportul de problemă cu toate informațiile.
 Se stabilește, din criteriile de mai jos, dacă:
o Se recheamă produsul: Siguranța alimentară sau riscul de sănătate datorat fizic, chimic,
biologic sau imunologic. Se continuă conform cu clasificarile rechemării.
o Se reptrage produsul: o problemă legată de calitate cu produsul / produsele afectate.
o Nu există acțiuni corective: un incident izolat cu produsul / produsele afectate.
 Pe baza rezultatelor de mai sus, se trece la etapa a 2-a pentru urmărirea produsului finit, a lucrului în
progres, a ingredientelor sau a ambalajului.

7.2. Pasul 2 – Urmărirea produsului


Există 4 tipuri de urmărire

 Produs finit
 Produs de lucru în curs de desfășurare
 Materie primă
ED 1.0
APP-PO-7.10.4 RETRAGEREA PRODUSULUI
4/7
 Materialul de ambalare (adică doar contactul cu alimentele)

Toate produsele finite expediate pot fi urmărite folosind Jurnalul expedierii și / sau baza de date
computerizată.

Toate produsele Work-in-Progress pot fi urmărite folosind înregistrările de producție / fișe tehnice.

Toate materialele primite pot fi urmărite de jurnalul de primire ținut în zona de recepție.

Proceduri de urmărire

(A) Produs finit (produse care au fost distribuite parțial sau complet):

 Se reunește personalul necesar pentru a efectua urmărirea unui produs finit.


 Se identifică produsele afectate și orice alte produse potențial afectate, codul (codurile) produsului și
data (datele) de producție.
 Se determină din fișa tehnică cantitatea de produs (produse) afectate produs (e).
 Se determină, din Zona de expediere în spațiul de depozitare / expediere, ultima zi de expediere (și
clientul) pentru produsul (produsele) afectat (e).
 Se identifică din jurnalul de expediere toți clienții care au cumpărat produsul (produsele) afectate în
această perioadă (adică perioada = ziua ambalării până în ultima zi a expedierii)
 Se determină din inventar cantitatea rămasă a produsului (produselor) afectate în inventarul nostru.

(B) Lucrări în curs (produse care NU au fost distribuite):

 se reunește personalul necesar pentru a efectua urmărirea unui produs în curs de desfășurare
 se identifică produsul(ele) afectat și orice alt produs potențial afectat, codul (codurile) produsului și
data (datele) de producție din înregistrările de producție.
 se identifică din registrele de producție, cantitatea de produse afectate.
 se localizează produsul / produsele afectate de la primul pas tehnologic la depozitare.

(C) Materia primă

 se reunește personalul necesar pentru a efectua urmărirea unui material.


 se identifică compușii afectați și oricare alt material potențial afectat și numărul (numerele) lotului /
codului / lotului / codului (codurilor) producției / cel mai bun înainte de data / datele de primire.
 se identifică, din Jurnalul de primire, cantitatea și data de primire a materialului afectat primit.
 Pe baza numărului lotului / datei de primire, se determină din înregistrările de producție / rețete
perioada de utilizare a ingredientului.
 se determină, din registrele de producție, toate produsele finite produse cu materialele afectate.
 se determină, din registrele de producție, cantitatea produsului (produselor) afectate produse în
această perioadă
 se determină, din înregistrările de producție și din inventar, ziua în care produsul (produsele)
afectate au intrat în inventarul nostru (adică data ambalării).
 se determină, din Jurnalul expedierii în depozit / expediere, ultima zi de expediere (și clientul) pentru
produsul (produsele) afectat (e).

ED 1.0
APP-PO-7.10.4 RETRAGEREA PRODUSULUI
5/7
 se identifică, din Jurnalul expedierii, toți clienții care au cumpărat produsul (produsele) afectate în
această perioadă (adică perioada = ziua ambalării până în ultima zi a expedierii)
 se determină, din evidența stocurilor, cantitatea rămasă a produsului (produselor) afectate în
inventarul nostru

(D) Material de ambalare:

 se identifică materialul (ambalajele) de ambalare și numărul de lot / codul de control al calității /


data (datele) de primire afectate și orice alt material potențial afectat.
 2se determină, din înregistrarea înregistrării de primire, cantitatea și data de primire a materialului
(lor) de ambalare afectat (e) primit (e).
 Pe baza tipului și mărimii materialului de ambalare, se determină toate produsele finite asociate cu
materialul (ambalajele) de ambalare afectat (e).
 se determină, din înregistrările de producție, perioada de utilizare a materialului (lor) de ambalare
afectat (e).
 Având în vedere perioada și produsul afectate, se determină din evidența inventarului cantitatea
produsului / produselor afectate asociate cu materialul (ambalajele) de ambalare afectate în această
perioadă.
 se determină, din înregistrările de producție, ziua în care produsul (produsele) afectate au intrat în
inventarul nostru (adică data ambalării).
 se determină, din Jurnalul expedierii în depozit / expediere, ultima zi de expediere (și clientul) pentru
produsul (produsele) afectat (e).
 se identifică, din Jurnalul expedierii, toți clienții care au cumpărat produsul (produsele) afectate în
această perioadă (adică perioada = ziua ambalării până în ultima zi a expedierii)
 se determină din inventarul de inventar cantitatea rămasă a produsului (produselor) afectate în
inventarul nostru.
 Localizați orice material (e) de ambalare afectat (i) din rafturile și dulapurile de depozitare.

7.3. Pasul 3 - rechemarea produsului


a) se reunește echipa de rechemare.
b) Se strâng toate informațiile colectate în procesul de urmărire.
c) se păstrează și separă toate produsele care trebuie retrase și care sunt în controlul nostru.
Aderează un semn HOLD și completează formularul de suspendare a incidentului QA.
d) se trimite prin fax notificarea de rechemare către clienții afectați.
e) Fax CFIA (numai pentru Recall) jurnalul de rechemare. Notificați CFIA 604-775-6085 în 24 de ore de
la confirmarea problemei de sănătate și siguranță.
f) se asigură următoarele informații:
i. Numele și codul produsului produsului / produselor retrase / retrase.
ii. Data (datele) de fabricare a produsului / produselor retrase / retrase.
iii. Motivul retragerii / retragerii.
iv. Cantitatea de produs / produse retrase / retrase distribuite.
v. Cantitatea de produs / produse retrase / retrase din inventar (numai pentru CFIA!).
vi. Zona (domeniile) de distribuție și clienții afectați (numai pentru CFIA!).
g) Coordonează și monitorizează recuperarea tuturor produselor sau produselor afectate.
h) Realizați reconcilierea cu privire la cantitatea totală de produs recuperat și produsul afectat în
inventar față de cantitatea totală produsă.

ED 1.0
APP-PO-7.10.4 RETRAGEREA PRODUSULUI
6/7
i) Înlăturați și trimiteți în mod aleatoriu eșantioane de produse retrase la CFIA și un laborator
independent pentru testare.
j) Colectați rezultatele testelor și discutați rezultatele / acțiunile corective cu CFIA.

7.4. Pasul 4 - retragerea produsului


Atunci când se stabilește că este o retragere a produsului urmați pașii următori;

a) se reunește echipa de rechemare.


b) se strâng toate informațiile colectate în procesul de urmărire.
c) se păstrează și separă toate produsele care trebuie retrase și care sunt în controlul nostru. Se
aderează o etichetă ON HOLD și completează formularul de suspendare a incidenței privind
calitatea.
d) se trimite prin fax notificarea retragerii către clienții afectați. Se cere ca întregul produs recuperat
să fie trimis companiei noastre
e) se coordonează și monitorizează recuperarea tuturor produselor sau produselor afectate.
f) se realizează reconcilierea cu privire la cantitatea totală de produs retras din inventar față de
cantitatea totală produsă.
g) se colectetază rezultatele testelor și se discută rezultatele / acțiunile corective cu echipa de
gestionare a retragerilor.

8. Formulare

 Notificarea retragerii
 Fișa de retragere
 Raport de probleme
 Primirea jurnalului
 Jurnal de expediere
 Fișa tehnică

ED 1.0
APP-PO-7.10.4 RETRAGEREA PRODUSULUI
7/7