Sunteți pe pagina 1din 14

PS 2 Fisa de Monitorizare Personal

Data Numele Echipament Carnete de Starea de Starea de Apreciere Monitorizat


persoanei de lucru sanatate sanatate igiena semnatura
inspectate C N C N C N C N B S N

C-corespunzator B- Bine
N- necorespunzator S - satisfacator
N – Nesatisfacator

FISA DE INSTRUIRE
DATA INSTRUIRII:
TEMATICA:
PERSOANA RESPONSABILA:
PARTICIPANTI:

Nr. Nume Semnatura


Crt.

Semnatura persoana responsabila


DECLARATIE CU PRIVIRE LA STAREA DE SANATATE A VIZITATORILOR SI
RESPECTAREA NORMELOR DE IGIENA ALE SOCIETATII

Subsemnatul(a)__________________________________
Ocupatia________________________________________
Cu locul de munca la______________________________
Inainte de a intra in aria de depozitare, declar pe propria raspundere ca nu sufar de infectii
cutanate, digestive, ORl, respiratorii sau uro-genitale.
NOTA: in cazul in care este prezenta una din afectiunile mentionate mai sus dorim sa va
atragem atentia ca, indifferent de motivul vizitei, accesul dumneavoastra in aria de depozitare nu
va fi permisa.
Inainte de intrarea in aria de depozitare, va facem cunoscute “Regulile de Igiena pentru
vizitatori”, pe care va cerem sa vi le insusiti si sa le respectati conform normelor interne ale
societatii.
De asemenea dorim sa va recizam caracterul strict de confidentialitate al tuturor
informatiilor receptionate in aceasta companie, indiferent de natura lor (informatii vizuale,
verbale sau scrise)
Va multumim pentru intelegere

Am luat la cunostinta_____________________
Data___________________________________
PERSOANELE RESPONSABILE DE COORDONAREA OPERATIUNILOR DE
IGIENA

Activitatea va fi monitorizata zilnic de _____________________


In functia de____gestionar__________________________________.
Data Numele persoanei care a Semnatura Verificat gestionar
efectuat igienizarea depozit (semnatura)
ETAPELE SI FRECVENTA IGIENIZARII

Spatiile/ utilajele Etapele igienizarii Frecventa Responsabil


igienizate igienizarii
Spatiu depozitare Eliberarea spatiilor – scoaterea din Dupa fiecare gestionarul de
functiune a instalatiilor – curatarea golire depozit
mecanica – curatarea chimica –solutie
de detergent si dezinfectant se aplica
pe pardoseala pereti, tavan – limpezire,
uscare –repornirea instalatiilor de
ventilare/climatizare
Curatarea mecanica – curatarea zilnic gestionarul de
chimica – limpezire- uscare depozit
Vestiare, spatiu de
servire a mesei, toaleta

Data Spatiul Substante utilizate/ Responsabil Semnatura


concentratie
Data e Ora
filtruRespectar
igienaStarea de Dotare

C n C nnsapu prosoape saci


Sortiment Nr lot Natura Temp Culoare Miros Abater Cine monit Semnat Verificat

Produse intrate
ambalaj produs Daca este i
cazul)

Produse iesite
Data Furnizor Sortiment Nr Lot Cantitate Data Sortiment Nr lot Cantitate
intrare iesire

Proces verbal de retragere a produsului de pe piata


In data de __________________________

In baza deciziei de retragere nr

Din unitatea SC ____________________________ SRL apartinand

de______________________ din localitatea ______________________,

str______________________, nrt____,bl_______, sc____, et______, apt______,

sect/jud_____________________________ s-a procedat la retragerea urmatoarelor cantitati de

produse:

1_____________________________/cutii din produsul_________________lot nr___________

2_____________________________/cutii din produsul_________________lot nr___________

3 _____________________________/cutii din produsul_________________lot nr___________

Produsele vor fi transportate la depozitul societatii noastre din localitatea

______________________, str______________________, nrt____,bl_______, sc____,

et______, apt______, sect/jud_____________________________sau predare spre distrugere

catre ________

_____________________________________________

Un esantion de produs va fi colectat si transmis care societate pentru analize.

Data

Semnatura,

Administrator/Seful echipei HACCP

PLANIFICARE PRELEVARI PROBE AUTOCONTROL


Produs prelevat Ritmicitate Persoana Responsabil Rezultatul
prelevare responsabila efectuare analizelor
prelevare
Produs alimentar anual Gestionar depozit Director general
de origine
nonanimala
(cate un
sortiment/anual)

PLAN FRECVENTA ACTIUNI DDD


LUCRARE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
DEZINFECTIE
DEZINSECTIE
DERATIZARE

REALIZAREA ACTIUNILOR DDD 2020


LUCRARE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
DEZINFECTIE
DEZINSECTIE
DERATIZARE

PROGRAMAREA EFECTUARII TESTELOR DE LABORATOR 2020


LUCRARE NOIEMBRIE
MERE/ANUAL(REZIDUURI DE
PESTICIDE)

APA FOLOSITA IN PROCESUL


TEHNOLOGIC

AMBALAJ SUC MERE

SUC DE MERE (PATULINA)

INTOCMIT APROBAT

Lista clienti
Nr Denumire Date Sediu Punct de Persoana Telefon/e-
Crt firma identificare social lucru de contact mail
CUI/J
Lista Furnizori
Nr Denumire Date Sediu Punct de Persoana Telefon/e-
Crt firma identificare social lucru de contact mail
CUI/J

S-ar putea să vă placă și