Sunteți pe pagina 1din 2

Cod CES 4.4-1 Ediţia 3, data 21.07.15 Pag.

1/1

Către adjunctul medicului şef


sanitar de stat al Republicii Moldova

CERERE
Pentru importatori
din “_____” __________________ 2019

_____________________________________________________________________
(denumirea agentului economic, название экономического агента)

Cod fiscal ________________________


____________________________________ __________________________________________ _______
(adresa juridică, юридический адрес)

Telefon _____________ Fax ______________ email_______________________________________


Solicită:
avizarea sanitară a produselor, aviz sanitar pentru import, încercări de laborator,
X
Tipul certificării: lot, serie, contract, exemplar unic
Documentul normativ:(нормативно-технический документ на производство)

Producătorul(производитель)__________________________________________________
Ţara de origine (страна происхождения)_________________________________

Cod produs Denumirea produselor Cantitatea


Nr.
(код продукта) (наименование продукта) (количество)

Contract de livrare Nr. __________________________ din „____” ___________________________


(договор поставки №) от
Persoana de contact ____________________________ telefon______________________________
(ответственное лицо)
Sunt de acord să îndeplinesc cerinţele pentru certificare şi să furnizez informaţii necesare conform procedurilor stabilite pentru
evaluarea produselor care urmează să fie certificate
La cerere anexez în copii (к заявлению прилагаю):_
1. certificat de înregistrare (сертификат регистрации) ___________________
2..contract (договор)_________________________________________
3. factura/invoice (счет-фактура) _______________________
4.certificat de origine nr.(сертификат происхождения)_________________
5.certificat de calitate nr. (сертификат качества)_________________
6.certificate de conformitate nr.(сертификат соответствия)________________
7.alte certificate (другие сертификаты)_____________________________
8. declaratii vamale _____________
9. fişa de securitate pentru produse chimice (паспорт безопаснасти на химическую пробукцию)_________________
10.mostre (пробы)__________________________________

Data “_____“ __________________ 2019 Semnătura _________________ L.Ş.


(дата) (подпись)
Analiza cererii ( se completează în comun cu solicitant şi secţia expertize):
Analiza resurselor CÎL (informaţia la zi este difuzată de şefi de laboratoare):
Prezenţa materialelor necesare (reactivi, medii, materiale de referinţa, alt)
_________________________________________________________________________________________________________
Funcţionalitatea echipamentului de laborator ____________________________________________________________________
Prezenţa specialiştilor responsabili de efectuare __________________________________________________________________

Agentul economic este informat despre metoda de laborator utilizată__________________________________________________


Agentul economic este informat despre costul lucrărilor____________________________________________________________
Agentul economic este informat despre termenii de executare a
lucrărilor,încercărilor________________________________________________________________________________________

Agentul economic va fi informat despre modificări semnificative a contractului (în caz dacă apar).

Data “_____“ __________________ 2019 Semnătura _________________ L.Ş.


(дата) (подпись)