Sunteți pe pagina 1din 1

Obiectiv: CONSTRUIRE DOUA DEPOZITE TIP HANGAR PENTRU FURAJE FIBROASE, PLATFORMA

BETONATA SI IMPREJMUIRI
" EXTINDERE INEL HIDRANTI EXTERIORI "
Adresa Obiectiv: Comuna Grojdibodu,Localitatea Gura Padinii,T34,P95,Judetul Olt.

PROCES - VERBAL
PENTRU TRASAREA LUCRARILOR
Nr.__1__Data 20.09.2019

Faza de lucrare supusa verificarii :


TRASAREA INSTALATIILOR DE EXTINDERE INEL HIDRANTI EXTERIORI
Elementele de identificare ( sector, portiune , ax, cota, etc.)
Element: PLAN DE SITUATIE - hidranti exteriori ; Cota: CTN - teren natural

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului Nr.12/2019 , memoriului tehnic , a caietului
de sarcini si a plansei Nr. IH-01

Normative :
a. C 56 /2001 - pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
b. P 118/2 - normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de stingere cu apa a incendiilor.

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:


 Trasarea trosoanelor aferente extinderii inelului de hidranti exteriori s-a efectuat
respectandu-se planul IH-01.
 Lucrarile respecta proiectul tehnic si prevederile caietului de sarcini.
 Trasarea s-a efectuat inainte de inceperea lucrarilor la instalatia respectiva.

……………………………………………………….……………………………………………..
Concluzii:
 Trasarea a fost corespunzatoare din punct de vedere calitativ.
 Lucrarile au fost executate conform documentatiei de executie.
 Trasarea s-a efectuat inainte de inceperea lucrarilor la instalatia respectiva.
 Se poate trece la urmatoarea etapa de executie.

Beneficiar Executant
Diriginte de Santier

1|Page